10.9.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 318/2


Skemi ta’ identifikazzjoni elettronika notifikati skont l-Artikolu 9(1) tar-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-identifikazzjoni elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern (1)

(2018/C 318/02)

Titlu tal-iskema

Mezzi ta’ eID skont l-iskema notifikata

Stat Membru notifikatur

Livell ta’ assigurazzjoni

Awtorità responsabbli għall-iskema

Data tal-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali

Identifikazzjoni elettronika Ġermaniża bbażata fuq Kontroll tal-Aċċess Estiż

Karta tal-Identità Nazzjonali,

Permess ta’ Residenza Elettroniku

Il-Ġermanja

Għoli

Il-Ministeru Federali tal-Intern

Alt-Moabit 140

10557 Berlin

IL-ĠERMANJA

ITI4@bmi.bund.de

+49 30186810

26.9.2017

SPID – Sistema Pubblika tal-Identità Diġitali

Mezz ta’ eID tal-iSPID mogħti minn:

Aruba PEC S.p.A.

Namirial S.p.A.

InfoCert S.p.A.

In.Te.S.A. S.p.A.

Poste Italiane S.p.A

Register.it S.p.A.

Sielte S.p.A.

Telecom Italia

Trust Technologies S.r.l.

L-Italja

Sostanzjalment Baxx

AgID — Agency for Digital Italy

Viale Liszt, 21

00144 Roma

L-ITALJA

eidas-spid@agid.gov.it

+39 0685264407

10.9.2018


(1)  ĠU L 257, 28.8.2014, p. 73.