13.7.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 246/23


Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fil-qafas tal-implimentazzjoni tad-Direttiva 1999/5/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tagħmir tar-radju u tagħmir terminali tat-telekomunikazzjoni u r-rikonoxximent reċiproku tal-konformità tagħhom u d-Direttiva 2014/53/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri marbuta mat-tqegħid fis-suq ta’ tagħmir tar-radju u li tħassar id-Direttiva 1999/5/KE

(Pubblikazzjoni ta’ titli u referenzi ta’ standards armonizzati skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni)

(Test b’ rilevanza għaż-ŻEE)

(2018/C 246/02)

Id-Direttiva 1999/5/KE

Skont id-dispożizzjoni tranżitorja tal-Artikolu 48 tad-Direttiva 2014/53/UE (1), l-Istati Membri ma għandhomx ifixklu t-tqegħid fis-suq jew it-tħaddim tat-tagħmir tar-radju kopert bid-Direttiva 2014/53/UE, li hu konformi mad-Direttiva 1999/5/KE (2) u li tqiegħed fis-suq qabel it-13 ta’ Ġunju 2017. Għalhekk l-istandards armonizzati li r-referenzi għalihom ġew ippubblikati skont id-Direttiva 1999/5/KE, kif elenkati l-aħħar fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ppubblikata f’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea C 249 tat-8 ta’ Lulju 2016, p. 1, u kkoreġuti bir-Rettifika ppubblikata f’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea C 342 tas-17 ta’ Settembru 2016, p. 15, u bir-Rettifika ppubblikata f’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea C 403 tal-1 ta’ Novembru 2016, p. 26, ikomplu jagħtu preżunzjoni ta’ konformità ma’ din id-Direttiva sat-12 ta’ Ġunju 2017.

Id-Direttiva 2014/53/UE

(Pubblikazzjoni ta’ titli u referenzi ta’ standards armonizzati skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni)

ESO (3)

Ir-referenza u t-titlu tal-istandard

(u d-dokument ta’ referenza)

L-ewwel pubblikazzjoni fil-ĠU

Referenza ta’ l-istandard li ġie sostitwit

Data tal-waqfa tal- presunzjoni tal-konformità ta’ l-istandard li ġie sostitwit

Nota 1

Miri standard biex ikopru Artikolu/i tad-Direttiva 2014/53/UE

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Cenelec

EN 50360:2017

Standard ta' prodott li juri l-konformità ta' telefons ċellulari mar-restrizzjonijiet bażiċi relatati ma' l-espożizzjoni umana għal oqsma elettromanjetiċi (300 MHz – 3 GHz)

17.11.2017

 

 

Artikolu 3.1.a

Cenelec

EN 50385:2017

Standard ta' prodott biex juri konformità ta' stazzjonijiet bażi tar-radju u ta' stazzjonijiet terminali fissi għal sistemi ta' telekomunikazzjoni bla fili mar-restrizzjonijiet bażiċi jew livelli ta' referenza relatati ma' l-espożizzjoni umana għal oqsma elettromanjetiċi ta' frekwenzi tar-radju (110 MHz – 40 GHz)

17.11.2017

 

 

Artikolu 3.1.a

Cenelec

EN 50401:2017

Standard ta’ prodott biex juri l-konformità ta’ tagħmir fiss għal trasmissjoni bir-radju (110 MHz – 40 GHz) maħsuba biex jintuża f’netwerks ta’ telekomunikazzjoni bla fili bir-restrizzjonijiet bażiċi jew il-livelli ta’ referenza relatati ma’ l-espożizzjoni għall-pubbliku ġenerali għal oqsma elettromanjetiċi ta’ frekwenza tar-radju meta jiddaħħlu fis-servizz

17.11.2017

 

 

Artikolu 3.1.a

Cenelec

EN 50566:2017

Standard ta’ prodott biex juri konformità ta’ oqsma ta’ frekwenza tar-radju minn apparati ta’ komunikazzjoni mingħajr fili miżmumin fl-idejn jew immuntati użati mill-pubbliku ġenerali (30 MHz – 6 GHz)

17.11.2017

 

 

Artikolu 3.1.a

Cenelec

EN 55035:2017

Kompatibilità elettromanjetika ta’ tagħmir multimedia – Rekwiżiti ta’ immunità

CISPR 35:2016 (Modifikat)

17.11.2017

 

 

Artikolu 3.1.b

ETSI

EN 300 065 V2.1.2

Tagħmir telegrafiku li jistampa direttament fuq frekwenza dejqa biex jirċievi informazzjoni meterjoloġika konnessa man-navigazzjoni (NAVTEX); Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikli 3.2 u 3.3(g) tad-Direttiva 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Artikolu 3(2);Artikolu 3(3)(g)

ETSI

EN 300 086 V2.1.2

Servizz mobbli fuq l-art; Tagħmir tar-radju b’konnettur RF intern jew estern maħsub primarjament għal diskors analogu; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikli 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

9.12.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 113 V2.2.1

Servizz mobbli fuq l-art; Tagħmir tar-radju maħsub għat-trażmissjoni ta’ dejta (u/jew diskors) bl-użu ta’ modulazzjoni misruma kostanti jew mhux kostanti u li għandha konnettu ta’ antenna; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta’ artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 219 V2.1.1

Servizz mobbli fuq l-art; Sinjali li jiġu trażmessi minn tagħmir tar-radju biex jattiva tweġiba speċifika fir-riċevitur; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-direttiva 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 220-2 V3.1.1

Apparati ta’ Faxxa Qasira (SRD li jopera fil-faxxa ta’ frekwenzi 25 MHz sa 1 000  MHz; Parti 2: Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU għal tagħmir tar-radju mhux speċifiku

10.3.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 220-3-1 V2.1.1

Apparati ta’ Faxxa Qasira (SRD) li jopera fil-faxxa ta’ frekwenzi 25 MHz sa 1 000  MHz; Parti 3-1: Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU; Tagħmir affidabli ħafna li jopera b’ċiklu baxx, apparat ta’ allarmi personali li joperaw fuq frekwenzi desinjati (869,200  MHz sa 869,250  MHz)

10.3.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 220-3-2 V1.1.1

Apparati ta’ Faxxa Qasira (SRD) li jopera fil-faxxa ta’ frekwenzi 25 MHz sa 1 000  MHz; Parti 3-2: Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU; Allarmi bla fili li joperaw fuq medda ta’ frekwenzi desinjati LDC/HR 868,60  MHz sa 868,70  MHz, 869,25  MHz sa 869,40  MHz, 869,65  MHz sa 869,70  MHz

10.3.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 220-4 V1.1.1

Apparati ta’ Faxxa Qasira (SRD) li jopera fil-faxxa ta’ frekwenzi 25 MHz sa 1 000  MHz; Parti 4: Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU; Apparati ta’ kejl li joperaw fil-medda desinjata 169,400  MHz sa 169,475  MHz

10.3.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 224 V2.1.1

Servizz mobbli fuq l-art; Tagħmir tar-radju għal użu f'servizz ta' għal sejħat ta’ persuni li jopera fil-medda ta' frekwenza 25 MHz – 470 MHz; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta' artikolu 3.2 ta' Direttiva 2014/53/EU

13.10.2017

EN 300 224-2 V1.1.1

Nota 2.1

28.2.2019

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 224-2 V1.1.1

Kompatibilità elettromanjetika u Materji relatati mal-ispettru tar-Radju (ERM); Servizz għal sejħat ta’ persuni bir-radju fil-post; Parti 2: EN armonizzat skont l-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti relatati mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur, u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

ETSI

EN 300 296 V2.1.1

Servizz mobbli fuq l-art; Tagħmir tar-radju li juża antenni integrati maħsuba primarjament għal diskors analogu; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 328 V2.1.1

Sistemi ta' Trażmissjoni fuq Frekwenzi Wesgħin; Tagħmir għat-trażmissjoni ta' dejta li jopera fuq frekwenza 2,4  GHz ISM bl-użu ta' tekniki ta' modulazzjoni wesgħin; Standard Armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 330 V2.1.1

Apparati ta’ Faxxa Qasira (SRD); Tagħmir tar-radju fil-faxxa tal-frekwenzi 9 kHz sa 25 MHz u sistemi induttivi ta’ kontroll ta’ treġġigħ lura fil-faxxa ta’ frekwenzi 9 kHz sa 30 kHz; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 341 V2.1.1

Servizz mobbli fuq l-art; Tagħmir tar-radju li juża sinjali li jiġu trażmessi minn antenni integrati biex jattiva tweġiba speċifika fir-riċevitur; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-direttiva 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 390 V2.1.1

Servizz mobbli fuq l-art; Tagħmir tar-radju maħsub għat-trażmissjoni ta’ dejta (u diskors) u bl-użu ta’ antenna integrali; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 422-1 V2.1.2

Mikrofoni bla fili: Awdjo PMSE sa 3GHz; Parti 1: Riċevituri Klassi A; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

10.2.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 422-2 V2.1.1

Mikrofoni bla fili; Awdjo PMSE sa 3 GHz; Parti 2: Riċevituri Klassi B; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 422-3 V2.1.1

Mikrofoni bla fili; Awdjo PMSE sa 3 GHz; Parti 3: Riċevituri Klassi C; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 422-4 V2.1.1

Mikrofoni bla fili; Awdjo PMSE sa 3 GHz; Parti 4: Tagħmir ta' għajnuna għas-smigħ li jinkludi amplifikaturi tal-audio personali u sistemi induttivi sa 3 GHz; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta’ artikolu 3.2 ta’ Direttiva 2014/53/EU

9.2.2018

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 433 V2.1.1

Tagħmir tar-radju ta’ Frekwenza taċ-Ċittadin (CB); Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/KE

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 440 V2.1.1

Apparati ta’ Faxxa Qasira (SRD);Tagħmir tar-radju li għandu jintuża fil-medda ta’ frekwenzi 1 GHz sa 40 GHz; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

14.7.2017

EN 300 440-2 V1.4.1

Nota 2.1

31.12.2018

Artikolu 3(2)

Għall-kategoriji tar-riċevitur nru 2 u 3 kif definit fit-Tabella 5, dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti marbuta mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

ETSI

EN 300 440-2 V1.4.1

Kompatibilità elettromanjetika u Materji relatati mal-ispettru tar-Radju (ERM); Tagħmir ta' faxxa qasira; Tagħmir tar-radju biex jintuża fil-faxxa ta’ frekwenzi 1 GHz sa 40 GHz; Parti 2: EN armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikli 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EUartikolu

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti relatati mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur, u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

ETSI

EN 300 454-2 V1.1.1

Kompatibilità elettromanjetika u Materji relatati mal-ispettru tar-Radju (ERM); Konnessjonijiet awdjo ta’ frekwenza wiesgha; Parti 2: EN armonizzat skont l-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti relatati mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur, u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

ETSI

EN 300 487 V2.1.2

Stazzjonijiet Terrestri tas-Satellita u Sistemi (SES); Standard armonizzat għal Stazzjonijiet Terrestri Mobbli li Jirċievu Biss (ROMES) li jipprovdu komunikazzjonijiet tad-dejta li joperaw fuq il-medda ta’ frekwenza 1,5  GHz; Speċifikazzjonijiet ta’ Frekwenzi tar-Radju (RF) li jkopru r-rekwiżiti essenzjali ta’ artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 674-2-2 V2.1.1

Telematika tat-Trasport u Traffiku (TTT); Tagħmir għal trażmissjoni ta’ Komunikazzjoni ta’ Faxxa Qasira (DSRC) (500kbit/s / 250 kbit/s) li jopera fil-medda ta' frekwenza 5 795  MHz sa 5 815  MHz; Parti 2: Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta' artiklu 3.2 ta' Direttiva 2014/53/EU; Sub-parti 2: Tagħmir on-board (OBU)

9.3.2018

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 676-2 V2.1.1

Trażmettituri, riċevituri u transriċevituri VHF li jinżammu fl-id, mobbli u fissi bbażati mal-art għas-servizz VHF mobbli aeronawtiku li juża modulazzjoni amplifikata; Parti 2: Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 300 698 V2.1.1

Trażmettituri u riċevituri tar-radjotelefonija għas-servizz mobbli marittimu li jopera fuq frekwenzi VHF użati f’kanali u xmajjar interni; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikli 3.2 u 3.3(g) tad-Direttiva 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikolu 3(2);Artikolu 3(3)(g)

ETSI

EN 300 698 V2.2.1

Trażmettituri u riċevituri tar-radjotelefonija għas-servizz mobbli marittimu li jopera fuq frekwenzi VHF użati f’kanali u xmajjar interni; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikoli 3.2 u 3.3(g) ta’ Direttiva 2014/53/EU

15.12.2017

EN 300 698 V2.1.1

Nota 2.1

31.5.2018

Artikolu 3(2);Artikolu 3(3)(g)

ETSI

EN 300 718-2 V1.1.1

Kompatibilità elettromanjetika u Materji relatati mal-ispettru tar-Radju (ERM); Stazzjonijiet tar-Radju għal twissijiet dwar valangi; Sistemi ta’ trażmettitur-ricevitur; Parti 2: EN armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti relatati mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur, u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

ETSI

EN 300 718-2 V2.1.1

Stazzjonijiet tar-Radju għal twissijiet dwar valangi li joperaw fi 457 kHz; Sistemi ta' trażmettitur-riċevitur; Parti 2: Standard armonizzat għal karatteristiċi għal servizzi ta' emerġenza

9.3.2018

EN 300 718-3 V1.2.1

Nota 2.1

30.9.2019

Artikolu 3(3)(g)

ETSI

EN 300 718-3 V1.2.1

Kompatibilità elettromanjetika u Materji relatati mal-ispettru tar-Radju (ERM); Stazzjonijiet tar-Radju għal twissijiet dwar valangi; Sistemi ta’ trażmettitur-ricevitur; Parti 3: EN armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.3e tad-Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(3)(g)

ETSI

EN 300 720 V2.1.1

Sistemi u tagħmir ta’ komunikazzjoni abbord li joperaw fuq Frekwenza Ultra-Għolja (UHF) u tagħmir; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 025 V2.1.1

Tagħmir tar-radjotelefonija fuq il-VHF għal komunikazzjonijiet ġenerali u tagħmir assoċjat għal Sejħat Selettivi Diġitali ta’ klassi “D” (DSC); Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-Artikoli 3.2 u 3.3(g) tad-Direttiva 2014/53/EU

12.8.2016

 

 

Artikolu 3(2);Artikolu 3(3)(g)

ETSI

EN 301 025 V2.2.1

Tagħmir tar-radjotelefonija fuq il-VHF għal komunikazzjonijiet ġenerali u tagħmir assoċjat għal Sejħat Selettivi Diġitali ta’ klassi “D” (DSC); Standard armonizzat li jkopri r-Rekwiżiti essenzjali tal-Artikoli 3.2 u 3.3(g) tad-Direttiva 2014/53/EU

12.4.2017

EN 301 025 V2.1.1

Nota 2.1

30.11.2018

Artikolu 3(2);Artikolu 3(3)(g)

ETSI

EN 301 091-2 V1.3.2

Kompatibilità elettromanjetika u Materji relatati mal-ispettru tar-Radju (ERM); Tagħmir ta' Faxxa Qasira; Telematika tat-Trasport u Traffiku b'Vetturi tat-Toroq (RTTT); Tagħmir tar-Radar li jopera fil-faxxa 76 GHz sa 77 GHz; Parti 2: EN armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti relatati mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur, u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

ETSI

EN 301 166 V2.1.1

Servizz mobbli fuq l-art; Tagħmir tar-radju għal komunikazzjoni analogu u/jew diġitali (diskors u/jew dejta) u li jopera fuq frekwenza dejqa u li għandu konnettur tal-antenna; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

10.2.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 178 V2.2.2

Tagħmir tar-radjotelefonija ta’ Frekwenza Għolja Ħafna (VHF) li jista’ jinġarr għas-servizz mobbli marittimu li jopera fuq frekwenzi VHF (għal applikazzjonijiet mhux GMDSS biss); Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta' artikolu 3.2 ta' Direttiva 2014/53/EU

12.5.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 357 V2.1.1

Apparati awdjo bla fili fil-faxxa 25 MHz sa 2 000  MHz; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 ta' Direttiva 2014/53/EU

14.7.2017

EN 301 357-2 V1.4.1

Nota 2.1

28.2.2019

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 357-2 V1.4.1

Kompatibilità elettromanjetika u materji relatati ma' spettru tar-radju (ERM); Apparati awdjo bla fili fil-faxxa 25 MHz sa 2 000  MHz; Parti 2: EN armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti relatati mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur, u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

ETSI

EN 301 360 V2.1.1

Stazzjonijiet Terrestri tas-Satellita u Sistemi (SES); Standard armonizzat għal Terminali Interattivi tas-Satelliti (SIT) u Terminali li jużaw is-Satelliti (SUT) li jittrażmettu għal satelliti ġeostazzjonarji fil meded tal-frekwenzi 27,5  GHz sa 29,5  GHz li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 406 V2.2.2

Telekomunikazzjonijiet Diġitali Bla Fili Mtejbin (DECT); Standard armonizzat li jkopri rekwiżiti essenzjali skont l-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 426 V2.1.2

Stazzjonijiet Terrestri tas-Satellita u Sistemi (SES); Standard armonizzat għal Stazzjonijiet Terrestri Mobbli tas-satelliti li għandhom rata ta’ dejta baxxa fuq l-art (LMES) mhux intizi għal kommunikazzjonijiet ta’ periklu u sigurta’ li joperaw fil-medda ta’ frequenza ta’ 1,5  GHz/1,6  GHz u li jkopru r-rekwiżiti essenzjali ta’ artiklu 3.2 tad-direttiva 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 427 V2.1.1

Stazzjonijiet Terrestri tas-Satellita u Sistemi (SES); Standard armonizzat għal Stazzjonijiet Terrestri Mobbli tas-satelliti li għandhom rata ta’ dejta baxxa fuq l-art (MES) bl-eċċesjoni ta’ Stazzjonijiet Terrestri tas-Satellita aeronawtiċi mobbli fuq l-art, li joperaw fil-meded ta’ frekwenza 11/12/14 GHz u jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 428 V2.1.2

Stazzjonijiet Terrestri tas-Satellita u Sistemi (SES); Standard armonizzat għal Terminal b'Apertura Żgħira Ħafna (VSAT); Stazzjonijiet Terrestri tas-Satellita li jittrażmettu biss, jittrażmettu/ jirċievu jew jirċievu biss li joperaw fil-meded tal-frekwenzi 11/12/14 GHz li jkopru r-rekwiżiti essenzjali ta’ artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 430 V2.1.1

Stazzjonijiet Terrestri tas-Satellita u Sistemi (SES); Standard armonizzat għal Stazzjonijiet Terrestri Trasportabbli li Jiġbru l-Aħbarijiet bis-Satellita (SNG TES) li joperaw fil-meded tal-frekwenzi 11 GHz sa 12 GHz/13 GHz sa 14 GHz li jkopri r-rekwiżiti essenzjali skont l-Artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

14.10.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 441 V2.1.1

Stazzjonijiet Terrestri tas-Satellita u Sistemi (SES); Standard armonizzat għal stazzjonijiet terrestri mobbli fuq l-art (MES), inklużi stazzjonijiet terrestri li jinżammu fl-idejn, għal Netwerks ta’ Satelliti għal Komunikazzjoni Personali (S-PCN) li joperaw fil-medda ta’ frekwenzai 1,6  GHz/2,4  GHz taħt is-servizz ta’ satellita mobbli (MSS) li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 442 V2.1.1

Stazzjonijiet Terrestri u Sistemi tas-Satellita (SES); Standard armonizzat għal Stazzjonijiet Terrestri Mobbli fuq l-Art NGSO (MESs) li jinkludu stazzjonijiet terrestri li jinżammu fl-idejn, għal Netwerks ta’ Satelliti għal Komunikazzjoni Personali (S-PCN) li joperaw fil-frekwenzi 1 980  MHz sa 2 010  MHz (art sa l-ajru) u 2 170  MHz sa 2 200  MHz (ajru sa l-art) taħt Stazzjonijiet Terrestri Mobbli (MSS) li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/KE

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 443 V2.1.1

Stazzjonijiet Terrestri tas-Satellita u Sistemi (SES); Standard armonizzat għal Terminal b'Apertura Żgħira Ħafna (VSAT); Stazzjonijiet Terrestri tas-Satellita li jittrażmettu biss, jittrażmettu u jirċievu, jirċievu biss li joperaw fil-meded tal-frekwenzi 4 GHz u 6 GHz li jkopru r-rekwiżiti essenzjali ta’ artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 444 V2.1.2

Stazzjonijiet Terrestri tas-Satellita u Sistemi (SES); Standard armonizzat għal Stazzjonijiet Terrestri Mobbli tas-satelliti fuq l-art (LMES) li jipprovdu kommunikazzjonijiet bil-vuċi u/jew dejta li joperaw fil-medda ta’ frequenza ta’ 1,5  GHz sa 1,6  GHz u li jkopru r-rekwiżiti essenzjali ta’ artiklu 3.2 tad-direttiva 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 447 V2.1.1

Stazzjonijiet Terrestri u Sistemi Satellitari (SES); Standard Armonizzat għal Stazzjonijiet fuq l-Art għal satelliti abbord Bastimenti (ESVs) li joperaw fuq il-meded ta’ frekwenzi 4/6 GHz allokati għas-Servizz ta’ Satelliti Fissi (FSS) li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 459 V2.1.1

Stazzjonijiet Terrestri u Sistemi Satellitari (SES); Standard Armonizzat għal Terminali Interattivi tas-Satelliti (SIT) u Terminali li jużaw is-Satelliti (SUT) li jittrażmettu għal satelliti f’orbita ġeostazzjonarji, joperaw fil meded tal-frekwenzi 29,5  GHz sa 30,0  GHz li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

14.10.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 473 V2.1.2

Stazzjonijiet Terrestri u Sistemi Satellitari (SES); Standard armonizzat għal Stazzjonijiet Terrestri għall-Ajruplani (AES) li jipprovdu servizz tas-satellita areonawtiku mobbli (AMSS)/Servizz tas-satellita mobbli (MSS) u/jew is-servizz aereonautiku mobbli fuq servizz ta’ rotot (AM(R)S)/Servizz ta’ satellita mobbli (MSS), li joperaw f’medda ta’ frekwenza taħt 3 GHz li jkopri r-rekwiżiti essenzjali skont l-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 502 V12.5.2

Sistema Globali għall-komunikazzjonijiet Mobbli (GSM); Tagħmir ta’ Stazzjon Bażi (BS); Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali skont l-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/KE

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 511 V9.0.2

Is-Sistema Globali għall-komunikazzjonijiet Mobbli (GSM); EN armonizzat għal stazzjonijiet mobbli fil-frekwenzi GSM 900 u DCS 1800 li jkopri r-rekwiżiti essenzjali skont l-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE (1999/5/KE)

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Avviż: Dan l-istandard armonizzat jipprovdi preżunzjoni ta' konformità mar-rekwiżiti essenzjali tad-Direttiva 2014/53/UE jekk jiġu applikati wkoll il-parametri riċeventi fil-klawżola/i 4.2.20, 4.2.21 u 4.2.26

ETSI

EN 301 511 V12.5.1

Sistema Globali għall-komunikazzjonijiet Mobbli (GSM); Tagħmir ta' Stazzjonijiet Mobbli (MS); Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali skont l-artikolu 3.2 ta' Direttiva 2014/53/EU

9.2.2018

EN 301 511 V9.0.2

Nota 2.1

30.4.2019

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 559 V2.1.1

Apparati ta’ Medda Qasira (SRD); Impjantazzjonijiet Mediċi Attivi b’Enerġija Baxxa (LP-AMI) u periferali assoċjati (LP-AMI-P) li joperaw fil-faxxa ta' frekwenzi 2 483,5  MHz sa 2 500  MHz; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 598 V1.1.1

Apparati bla fili li jistgħu jintużaw bla ħtieġa ta’ liċenzja tax-xandir; Sistemi ta’ Aċċess bla fili li joperaw fil-medda ta’ frekwenzi 470 MHz sa 790 MHz; EN armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti relatati mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur, u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

ETSI

EN 301 681 V2.1.2

Stazzjonijiet Terrestri u Sistemi Satellitari (SES); Standard armonizzat għal Stazzjonijiet Terrestri Mobbli (MES) ta' sistemi satellitari mobbli Ġeostazzjonarji, inklużi stazzjonijiet terrestri li jinżammu fl-idejn, għal Netwerks ta’ Satelliti għal Komunikazzjoni (S-PCN) taħt is-servizz ta’ satelllitari mobbli (MSS), li jopera fil-medda ta’ frekwenza bejn 1,5  GHz u 1,6  GHz u jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-direttiva 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 721 V2.1.1

Stazzjonijiet Terrestri u Sistemi Satellitari (SES); Standard armonizzat għal Stazzjonijiet Terrestri Mobbli (MES) li jipprovdu Komunikazzjonijiet ta’ Dejta b’Rata ta’ Unità Baxxa (LBRDC) bl-użu ta’ satelliti f’Orbita Dinjija Baxxa (LEO) li joperaw f’medda ta’ frekwenza taħt 1 GHz li jkopru r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 783 V2.1.1

Tagħmir tar-radju tad-dilettanti aċċessibbli kummerċjalment; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 839 V2.1.1

Impjantazzjonijiet Mediċi Attivi b’Enerġija Ultra-Baxxa (ULP-AMI) u apparati periferali assoċjati (ULP-AMI-P) li joperaw fil-faxxa ta’ frekwenzi ta' 402 MHz sa 405 Mhz: Standard Armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta’ artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 841-3 V2.1.1

Konnessjoni Diġitali bil-VHF bejn l-ajru u l-art (VDL) Modulu 2; Karatteristiċi tekniċi u metodi ta’ kejl għal tagħmir ibbażat fl-art; Parti 3: Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2015/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 842-5 V2.1.1

Tagħmir tar-radju b’konnessjoni Diġitali bil-VHF bejn l-ajru u l-art (VDL) Modulu 4; Karatteristiċi tekniċi u metodi ta’ kejl għal tagħmir ibbażat fl-art; Parti 5: Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 893 V2.1.1

5 GHz RLAN; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta’ artikolu 3.2 ta’ Direttiva 2014/53/EU

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 908-1 V11.1.1

Netwerks ċellulari għal IMT; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU; Parti 1: Introduzzjoni u rekwiżiti komuni

9.12.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 908-2 V11.1.1

Netwerks ċellulari għal IMT; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva tat-tagħmir tar-radju 2014/53/EU; Parti 2: CDMA Firxa Diretta (UTRA FDD) Tagħmir għall-Utenti (UE)

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 908-2 V11.1.2

Netwerks ċellulari għal IMT; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva tat-tagħmir tar-radju 2014/53/EU; Parti 2: CDMA Firxa Diretta (UTRA FDD) Tagħmir għall-Utenti (UE)

13.10.2017

EN 301 908-2 V11.1.1

Nota 2.1

28.2.2019

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 908-3 V11.1.3

Netwerks ċellulari għal IMT; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU; Parti 3: CDMA Firxa diretta (UTRA FDD) Stazzjonijiet Bażi (BS)

12.5.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 908-10 V4.2.2

Kompatibilità elettromanjetika u materji relatati ma' spettru radjofoniku (ERM); Stazzjonijiet Bażi (BS), Ripetituri u Tagħmir ta’ Utenti (UE) għal netwerks ċellulari tat-Tielet Ġenerazzjoni IMT-2000; Parti 10: EN armonizzat għal IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) li jkopri r-rekwiżiti essenzjali skont l-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 908-11 V11.1.2

Netwerks ċellulari għal IMT; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU; Parti 11: CDMA Firxa Diretta (UTRA FDD) Ripetituri

10.2.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 908-12 V7.1.1

Netwerks ċellulari għal IMT; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU; Parti 12: Tixrid Dirett CDMA (cdma2000) Ripetituri

9.9.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 908-13 V11.1.1

Netwerks ċellulari għal IMT; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva tat-tagħmir tar-radju 2014/53/EU; Parti 13: Tagħmir għall-Utenti (UE) b’aċċess bir-Radju Terrestri Universali Evolut (E-UTRA)

12.5.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 908-13 V11.1.2

Netwerks ċellulari għal IMT; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva tat-tagħmir tar-radju 2014/53/EU; Parti 13: Tagħmir għall-Utenti (UE) b’aċċess bir-Radju Terrestri Universali Evolut (E-UTRA)

13.10.2017

EN 301 908-13 V11.1.1

Nota 2.1

28.2.2019

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 908-14 V11.1.2

Netwerks ċellulari għal IMT; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU; Parti 14: Stazzjonijiet Bażi (BS) Aċċess bir-Radju Terrestri Universali Evolut (E-UTRA)

12.5.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 908-15 V11.1.2

Netwerks ċellulari għal IMT; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU; Parti 15: Aċċess bir-Radju Terrestri Universali Evolut (E-UTRA FDD) Ripetituri

10.2.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 908-18 V11.1.2

Netwerks ċellulari għal IMT; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU; Parti 18: E-UTRA, UTRA u GSM/EDGE Radju Multi-standard (MSR) Stazzjon Bażi (BS)

12.5.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 908-19 V6.3.1

Netwerks ċellulari għal IMT; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU; Parti 19: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) TDD Tagħmir għall-Utenti (UE)

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 908-20 V6.3.1

Netwerks ċellulari għal IMT; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU; Parti 20: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) TDD Stazzjonijiet Bażi (BS)

14.10.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 908-21 V6.1.1

Netwerks ċellulari għal IMT; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU; Parti 21: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) FDD Tagħmir għall-Utenti (UE)

14.10.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 908-22 V6.1.1

Netwerks ċellulari għal IMT; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU; Parti 22: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) FDD Stazzjonijiet Bażi (BS)

9.12.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 301 929 V2.1.1

Trażmettituri u riċevituri VHF bħala Stazzjonijiet tal-Kosta għal GMDSS u applikazzjonijiet oħra fis-servizz marittimu mobbli; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta’ artikolu 3.2 ta’ Direttiva 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 017 V2.1.1

Tagħmir li jittrażmetti għal servizz ta’ xandir bil-ħoss b'Amplitudni Modulata (AM); Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta' artikolu 3.2 ta' Direttiva 2014/53/EU

12.5.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 018 V2.1.1

Tagħmir li jittrażmetti għal servizz bil-ħoss bi Frekwenza Modulata (FM); Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta' artikolu 3.2 ta' Direttiva 2014/53/EU

8.6.2017

EN 302 018-2 V1.2.1

Nota 2.1

31.12.2018

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 018-2 V1.2.1

Kompatibilità elettromanjetika u Materji relatati mal-Ispettru tar-Radju (ERM); Tagħmir li jittrażmetti għal servizz bil-ħoss bi Frekwenza Modulata (FM); Parti 2: EN armonizzat skont l-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 054 V2.1.1

Għajnuniet Meteoroloġiċi (Met Aids); Radjosondi biex jintużaw fil-meded tal-frekwenzi 400,15  MHz sa 406 MHz b’livelli ta’ enerġija li jitilgħu sa 200 mW; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta’ artikolu 3.2 ta’ Direttiva 2014/53/EU

15.12.2017

EN 302 054-2 V1.2.1

Nota 2.1

31.5.2018

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 054 V2.2.1

Għajnuniet Meteoroloġiċi (Met Aids); Radjosondi biex jintużaw fil-meded tal-frekwenzi 400,15  MHz sa 406 MHz b’livelli ta’ enerġija li jitilgħu sa 200 mW; Standard armonizzat għal aċċess għal ispettru tar-Radju

9.3.2018

EN 302 054 V2.1.1

Nota 2.1

31.10.2018

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 054-2 V1.2.1

Għajnuniet Meteoroloġiċi (Met Aids); Radjosondi biex jintużaw fil-meded tal-frekwenzi 400,15  MHz sa 406 MHz b’livelli ta’ enerġija li jitilgħu sa 200 mW; Parti 2: Standard armonizzat li jkopri rekwiżiti essenzjali skont l-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 064-2 V1.1.1

Kompatibilità elettromanjetika u Materji relatati mal-ispettru tar-Radju (ERM); Vidjow-links bla Fili (WVL) li joperaw fil-faxxa ta’ frekwenzi 1,3  GHz sa 50 GHz; Parti 2: EN armonizzat skont l-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti relatati mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur, u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

ETSI

EN 302 065-1 V2.1.1

Apparati ta’ Faxxa Qasira (SRD) li juża teknoloġija Ultra Wide Band (UWB); Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU; Parti 1; Rekwiżiti għal applikazzjonijiet ġeneriċi UWB

10.3.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 065-2 V2.1.1

Apparati ta’ Faxxa Qasira (SRD) li juża teknoloġija Ultra Wide Band (UWB); Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU; Parti 2: Rekwiżiti għal tagħmir UWB li jillokalizza l-oġġetti

10.3.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 065-3 V2.1.1

Apparati ta’ Faxxa Qasira (SRD) li juża teknoloġija Ultra Wide Band (UWB); Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU; Parti 3: Rekwiżiti għal tagħmir UWB għal applikazzjonijiet għal vetturi bbażati fuq l-art

10.3.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 065-4 V1.1.1

Apparati ta’ Faxxa Qasira (SRD) li juża teknoloġija Ultra Wide Band (UWB); Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU; Parti 4: Tagħmir li jħossu materjal bl-użu ta’ Teknoloġija UWB taħt 10,6  GHz

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 066-2 V1.2.1

Kompatibilità elettromanjetika u Materji relatati mal-ispettru tar-Radju (ERM); Sistemi ta' Immagini (GPR/WPR) ta' applikazzjonijiet għal Radar (GPR/WPR) dirett lejn l-Art u lejn Strutturi solidi (Wall-Probing); Parti 2: EN armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti relatati mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur, u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

ETSI

EN 302 077-2 V1.1.1

Kompatibilità elettromanjetika u Materji relatati mal-ispettru tar-Radju (ERM); Tagħmir li jittrażmetti ghas-servizz tax-Xandir Digitali Terrestri bl-Awdjo (T-DAB); Parti 2: EN armonizzat skont l-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 186 V2.1.1

Stazzjonijiet Terrestri u Sistemi Satellitari (SES); EN armonizzat għal Stazzjonijiet Terrestri għall-Ajruplani (AES) li jaqbdu ma’ satelliti mobbli li joperaw fil-meded ta’ frekwenzi 11/12/14 GHz li jkopri r-rekwiżiti essenzjali skont l-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 194-2 V1.1.2

Kompatibilità elettromanjetika u Materji relatati mal-ispettru tar-Radju (ERM); Radar navigazzjonali li jintuza f’kanali u xmajjar interni; Parti 2: EN armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti relatati mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur, u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

ETSI

EN 302 195 V2.1.1

Impjantazzjonijiet Mediċi Attivi b’Enerġija Ultra-Baxxa (ULP-AMI) u apparati periferali relatati (ULP-AMI-P) fil-faxxa ta’ frekwenzi ta' 9 kHz sa 315 kHz; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 208 V3.1.1

Apparat ta’ Identifikazzjoni ta' frekwenzi tar-radju li jopera fil-medda ta’ 865 MHz sa 868 MHz bl-livelli ta’ saħħa sa 2 W u fil-medda 915 MHz sa 921 MHz bi livelli ta’ saħħa sa 4W; Standard Armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 217-2 V3.1.1

Sistemi tar-Radju fissi; Karatteristiċi u rekwiżiti għal apparat punt-sa-punt u antenni; Parti 2: Sistemi diġitali li joperaw fil-faxxi ta’ frekwenza minn 1 GHz sa 86 GHz; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

8.6.2017

EN 302 217-2-2 V2.2.1

Nota 2.1

31.12.2018

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 217-2-2 V2.2.1

Sistemi ta’ Radju Fissi; Karatteristiċi u rekwiżiti għal tagħmir Punt-sa-Punt u antenni; Parti 2-2. Sistemi diġitali li joperaw fi frekwenzi meta tiġi applikata ko-ordinazzjoni ta’ frekwenzi; EN armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Avviż: Dan l-istandard armonizzat jipprovdi preżunzjoni ta' konformità mar-rekwiżiti essenzjali tad-Direttiva 2014/53/UE jekk jiġu applikati wkoll il-parametri riċeventi fil-klawżola/i 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 u 4.3.4

ETSI

EN 302 245-2 V1.1.1

Kompatibilità elettromanjetika u Materji relatati mal-ispettru tar-Radju (ERM); Tagħmir li jittrażmetti għas-servizz ta' xandir Digital Radio Mondiale (DRM); Parti 2: EN armonizzat skont l-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 248 V2.1.1

Radar ta’ navigazzjoni għal użu abbord mħux SOLAS: Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 264-2 V1.1.1

Kompatibilità elettromanjetika u materji relatati ma' spettru radjofoniku (ERM); Apparati ta’ medda qasira; Telematika tat-Trasport u Traffiku bl-Art (RTTT); Tagħmir tar-radar ta’ medda qasira li jopera fil-medda 77 GHz sa 81 GHz; Parti 2: EN armonizzat li jkopri rekwiżiti essenzjali taħt l-artiklu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti relatati mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur, u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

ETSI

EN 302 288-2 V1.6.1

Kompatibilità elettromanjetika u Materji relatati mal-ispettru tar-Radju (ERM); Tagħmir ta' Faxxa Qasira; Telematika tat-Trasport u Traffiku bl-Art (RTTT); Tagħmir tar-radar ta’ faxxa qasira li jopera fil-faxxa 24 GHz; Parti 2: EN armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti relatati mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur, u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

ETSI

EN 302 296-2 V1.2.1

Kompatibilità elettromanjetika u Materji relatati mal-ispettru tar-Radju (ERM); Tagħmir li jittrażmetti għal servizz ta’ xandir televiżiv diġitali, Terrestri (DVB-T); Parti 2: EN armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 326-2 V1.2.2

Sistemi ta’ Radju Fissi; Tagħmir Multipunti u Antenni; Parti 2: EN armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE għal Tagħmir Digitali Multipunti tar-Radju

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 340 V2.1.1

Stazzjonijiet Terrestri u Sistemi Satellitari (SES); EN armonizzat għal Stazzjonijiet fuq l-Art għal satelliti abbord Bastimenti (ESVs) li joperaw fuq meded ta’ frekwenzi 11/12/14 GHz allokati għas-Servizz ta’ Satelliti Fissi (FSS) li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 372 V2.1.1

Apparati ta’ Faxxa Qasira (SRD); Tagħmir ta’ Radar li Jfittex Livell f’tank (TLPR) li jopera fil-faxxa ta’ frekwenzi 4,5  GHz sa 7 GHz, 8,5  GHz sa 10,6  GHz, 24,05  GHz sa 27 GHz, 57 GHz sa 64 GHz, 75 GHz sa 85 GhZ; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 448 V2.1.1

Stazzjonijiet Terrestri u Sistemi Satellitari (SES); Standard armonizzat għal Stazzjonijiet Terrestri fuq Ferroviji (ESTs) li joperaw fil-faxex tal-frekwenza 14/12 GHz li jkopri r-rekwiżiti essenzjali skont l-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 454 V2.1.1

Għajnuniet Meteoroloġiċi (Met Aids); Radjosondi biex jintużaw fil-meded tal-frekwenzi 1 668,4  MHz sa 1 690  MHz; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta’ artikolu 3.2 ta’ Direttiva 2014/53/EU

15.12.2017

EN 302 454-2 V1.2.1

Nota 2.1

31.5.2018

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 454-2 V1.2.1

Għajnuniet Meteoroloġiċi (Met Aids); Radjosondi biex jintużaw fil-faxxa ta’ frekwenzi 1 668,4  MHz sa 1 690  MHz; Parti 2: Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 480 V2.1.2

Sistema ta’ komunikazzjoni Mobbli abbord ajruplani (MCOBA); Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/KE

10.3.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 502 V2.1.1

Sistemi ta’ Aċċess bla Fili (WAS); 5,8  GHz sistemi fissi li jittrasmettu dejta għal faxxa wiesgħa; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta' artiklu 3.2 ta' Direttiva 2014/53/EU

12.5.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 510-2 V1.1.1

Kompatibilità elettromanjetika u Materji relatati mal-ispettru tar-Radju (ERM); Tagħmir tar-radju fil-medda ta’ frekwenzi 30 MHz sa 37,5  MHz għal Impjantazzjonijiet Membrani Medici Attivi ta' Qawwa Ultra-Baxxa u l-Accessorji; Parti 2: EN armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti relatati mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur, u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

ETSI

EN 302 536-2 V1.1.1

Kompatibilità elettromanjetika u Materji relatati mal-ispettru tar-Radju (ERM); Apparati ta’ Medda Qasira (SRD); Tagħmir tar-radju fil-faxxa tal-frekwenzi 315 kHz sa 600 kHz; Parti 2: EN armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti relatati mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur, u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

ETSI

EN 302 537 V2.1.1

Sistemi ta’ Servizz ta' Dejta Medika ta' Qawwa Ultra Baxxa (MEDS) li joperaw fil-faxxa ta’ frekwenzi 401 MHz sa 402 MHz u 405 MHz sa 406 MHz; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 561 V2.1.1

Servizz mobbli fuq l-art; Tagħmir tar-radju bl-użu ta’ modulazzjoni misruma kostanti jew mhux kostanti u li jopera fuq kanal ta’ frekwenza 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz jew 150 kHz; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 567 V1.2.1

Netwerks għal Access għal Frekwenza Wiesgha Radjofonika (BRAN); Sistemi li juzaw 60 GHz Multiple-Gigabit WAS/RLAN; EN armonizzat li jkopri rekwiżiti essenzjali ta’ artiklu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti relatati mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur, u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

ETSI

EN 302 571 V2.1.1

Sistemi Intelliġenti tat-Trasport (ITS); Tagħmir ta’ Komunikazzjoni bir-Radju li jopera fil-faxxa ta’ frekwenza 5 855  MHz sa 5 925  MHz; EN armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 574-1 V2.1.2

Stazzjonijiet Terrestri u Sistemi Satellitari (SES); Standard armonizzat għal Stazzjonijiet Terrestri Mobbli (MSS) li joperaw fil-meded ta’ frekwenzi 1 980  MHz sa 2 010  MHz (dinja-għal-spazju) u 2 170  MHz sa 2 200  MHz (spazju-għal-dinja) li jkopru r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU; Parti 1: Komponent ta’ l-art kumplimentari (CGC) għas sistemi ta’ meded wesgħin

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 574-2 V2.1.2

Stazzjonijiet Terrestri u Sistemi Satellitari (SES); Standard armonizzat għal Stazzjonijiet Terrestri Mobbli (MSS) li joperaw fil-meded ta’ frekwenzi 1 980  MHz sa 2 010  MHz (dinja-għal-spazju) u 2 170  MHz sa 2 200  MHz (spazju-għal-dinja) li jkopru r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU; Parti 2: Tagħmir għall-Utenti (UE) għas sistemi ta’ meded wesgħin

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 574-3 V2.1.1

Stazzjonijiet Terrestri u Sistemi Satellitari (SES); Standard armonizzat għal Stazzjonijiet Terrestri Mobbli (MSS) li joperaw fil-meded ta’ frekwenzi 1 980  MHz sa 2 010  MHz (dinja-għal-spazju) u 2 170  MHz sa 2 200  MHz (spazju-għal-dinja) li jkopru r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU; Parti 3: Tagħmir għall-Utenti (UE) għal sistemi fuq frekwenza dejqa

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 608 V1.1.1

Kompatibilità elettromanjetika u Materji relatati mal-ispettru tar-Radju (ERM); Tagħmir ta' Medda Qasira (SRD); Tagħmir tar-radju għal sistemi ferrovjarji Eurobalise; EN armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti relatati mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur, u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

ETSI

EN 302 609 V2.1.1

Apparati ta’ Faxxa Qasira (SRD); Apparat tar-radju għal sistemi ta’ ferrovija Euroloop; Standard Armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 617-2 V2.1.1

Trażmettituri, riċevituri u transriċevituri UHF bbażati fuq l-art għas-servizz UHF mobbli aeronawtiku li juża b'amplitudni modulata; Parti 2: Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 686 V1.1.1

Sistemi Intelliġenti tat-Trasport (ITS); Tagħmir ta’ Komunikazzjoni bir-Radju li jopera fil-faxxa ta’ frekwenza 63 GHz sa 64 GHz; EN armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti relatati mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur, u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

ETSI

EN 302 729 V2.1.1

Apparati ta’ Faxxa Qasira (SRD); Tagħmir ta’ Radar li Jfittex fl’Livell (LPR) li jopera fil-faxxa ta’ frekwenzi 6 GHz sa 8,5  GHz, 24,05  GHz sa 26,5  GHz, 57 GHz sa 64 GHz, 75 GHz sa 85 GHz; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

12.5.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 752 V1.1.1

Kompatibilità elettromanjetika u materji relatati ma' spettru radjofoniku (ERM); tagħmir attiv li jtejjeb il-kapaċità tal-mira ta’ radar; EN armonizzat li jkopri rekwiżiti essenzjali ta’ l-artiklu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti relatati mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur, u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

ETSI

EN 302 858-2 V1.3.1

Kompatibilità elettromanjetika u Materji relatati mal-ispettru tar-Radju (ERM); Traffiku b'Vetturi tat-Toroq u Telematika tat-Trasport (RTTT); Tagħmir tar-radar għal applikazzjonijiet tal-karozzi li jopera fil-faxxa 24,05  GHz sa 24,25  GHz jew fil-faxxa 24,50  GHz; Parti 2: EN armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti relatati mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur, u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

ETSI

EN 302 885 V2.1.1

Tagħmir tar-radjotelefonija ta’ Frekwenza Għolja Ħafna (VHF) li jista’ jinġarr għal servizz mobbli marittimu li jopera fuq frekwenzi VHF integrat ma tagħmir klassi D DSC: Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikli 3.2 u 3.3(g) tad-Direttiva 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikolu 3(2);Artikolu 3(3)(g)

ETSI

EN 302 885 V2.2.2

Tagħmir tar-radjotelefonija ta’ Frekwenza Għolja Ħafna (VHF) li jista’ jinġarr għal servizz mobbli marittimu li jopera fuq frekwenzi VHF integrat ma tagħmir klassi H DSC li jista’ jinġarr; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta’ artikoli 3.2 u 3.3(g) ta’ Direttiva 2014/53/EU

12.4.2017

EN 302 885 V2.1.1

Nota 2.1

31.12.2018

Artikolu 3(2);Artikolu 3(3)(g)

ETSI

EN 302 885 V2.2.3

Tagħmir tar-radjotelefonija ta’ Frekwenza Għolja Ħafna (VHF) li jista’ jinġarr għal servizz mobbli marittimu li jopera fuq frekwenzi VHF integrat ma tagħmir klassi H DSC li jista’ jinġarr; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta’ artikoli 3.2 u 3.3(g) ta’ Direttiva 2014/53/EU

12.5.2017

EN 302 885 V2.2.2

Nota 2.1

31.1.2019

Artikolu 3(2);Artikolu 3(3)(g)

ETSI

EN 302 961 V2.1.2

Maritime Personal Homing Beacon maħsub biex jintuża fuq il-frekwenza 121,5  MHz għal skopijiet ta’ tiftix u salvataġġ biss; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 302 977 V2.1.1

Stazzjonijiet Terrestri u Sistemi Satellitari (SES); Standard armonizzat għal vetturi mgħammra bi Stazzjonijiet Terrestri (VMES) li joperaw fil meded tal-frekwenzi 14/12 GHz li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/KE

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 303 039 V2.1.2

Servizz mobbli fuq l-art; Speċifikazzjoni għal trasmettitur b’għadd ta’ kanali għas-Servizz PMR; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 303 084 V2.1.1

Sistema ta’ Awment Ibbażata fuq l-Art (GBAS) Xandir ta’ Data bil-VHF mill-art għall-ajru (VDB); Karatteristiċi tekniċi u metodi ta’ kejl għal tagħmir ibbażat fuq l-art; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 303 098 V2.1.1

Tagħmir marittimu b’enerġija baxxa u jużaw AIS biex isibu fejn ikunu persuni mitlufin; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 303 132 V1.1.1

Dwal sinjali marittimi b’enerġija baxxa u jużaw Sejħat Selettivi Diġitali (DSC) biex isibu fejn ikunu persuni mitlufin; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta’ artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

12.5.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 303 135 V2.1.1

Kompatibilità elettromanjetika u Materji ta’ spettru tar-Radju (ERM); Sorveljanza tal-Kosta, Sistemi tat-Traffiku tal-Bastimenti u Radars tal-Portijiet (CS/VTS/HR); Standard Armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 303 203 V2.1.1

Apparati ta’ Faxxa Qasira (SRD); Systemi ta’ Netwerk fi sfera Medika (MBANSs) li joperaw fil-medda ta’ frekwenzi 2 483,5  MHz sa 2 500  MHz; Standard Armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta’ artiklu 3.2 tad –Direttiva 2014/53/EU

12.8.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 303 204 V2.1.2

Network ibbażat fuq apparati ta’ Faxxa Qasira (SRD); Tagħmir tar-radju biex jintuża fil-faxxa ta’ frekwenzi 870 MHz sa 876 MHz b’livelli ta’ enerġija li jitilgħu sa 500 mW; Standard Armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta’ artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 303 213-6-1 V2.1.1

Sistema Avvanzata għall-Iggwidar u Kontroll ta’ Moviment fis-Superfiċje (A-SMGCS); Parti 6: Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU għal apparati li jaħdmu bir-radar li jaqbad movimenti fis-superfiċje; Sub-parti 1: Sensers bi frekwenza-X bl-użu ta’ sinjali impulsivi u li jittrasmettu enerġija sa 100 kW

13.1.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 303 276 V1.1.1

Konnessjonijiet bir-radju MarittimI fuq Frekwenza Wiesgħa li joperaw fil-meded 5 852 MHz sa 5 872  MHz u/jew 5 880  MHz sa 5 900  MHz għal stallazzjoni fuq vapuri u 'il barra mill-kosta wżati f’attivitajiet Ikkoordinati; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta’ artikolu 3.2 ta’ Direttiva 2014/53/EU

15.12.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 303 339 V1.1.1

Komunikazzjonijiet mill-arja sa l-art fuq Frekwenza Wiesgħa dirett; Tagħmir li jopera fuq faxxi ta’ frekwenza minn 1 900  MHz sa 1 920  MHz u 5 855  MHz sa 5 875  MHz; Mudelli ta’ antenni fissi; Standard li jkopri rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 303 340 V1.1.2

Riċevituri tax-Xandir televiżiv Diġitali Terrestri; Standard armonizzat li jkopri rekwiżiti essenzjali skont l-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 303 354 V1.1.1

Amplifikaturi u antenni għal riċeviment tax-xandir tat-TV f’postijiet/ambjenti domestiċi; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

12.5.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 303 372-1 V1.1.1

Stazzjonijiet Terrestri u Sistemi Satellitari (SES); Tagħmir ta’riċevituri b’Xandir Satellitari; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU; Parti 1: Unit ta’ barra li jirċievi fil-faxxa ta frekwenza bejn 10,7  GHz sa 12,75  GHz

13.1.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 303 372-2 V1.1.1

Stazzjonijiet Terrestri u Sistemi Satellitari (SES); Tagħmir ta’riċevituri b’Xandir Satellitari; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU; Parti 2: Unit ta’ ġewwa

9.9.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 303 402 V2.1.2

Trażmettituri u riċevituri mobbli marittimi biex jintużaw fil-frekwenzi MF u HF; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta’ artikoli 3.2 u 3.3(g) ta’ Direttiva 2014/53/EU

13.10.2017

 

 

Artikolu 3(2);Artikolu 3(3)(g)

ETSI

EN 303 406 V1.1.1

Apparati ta’ Faxxa Qasira (SRD); Apparat ta’ allarmi personali li joperaw fil medda ta’ frekwenzi 25 MHz sa 1 000  MHz; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 303 413 V1.1.1

Stazzjonijiet Terrestri u Sistemi Satellitari (SES); Riċevituri ta' Sistema ta' Navigazzjoni Globali Satellitari (GNSS); Tagħmir tar-radju li jopera fil-medded ta' frekwenza 1 164  MHz sa 1 300  MHz u 1 559  MHz sa 1 610  MHz; Standard armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali ta' artikolu 3.2 ta' Direttiva 2014/53/EU

15.12.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 303 609 V12.5.1

Sistema Globali għall-komunikazzjonijiet Mobbli (GSM); Ripetituri GSM; Standard armonizzat li jkopri rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 303 978 V2.1.2

Stazzjonijiet Terrestri u Sistemi Satellitari (SES); Standard armonizzat għal Stazzjonijiet Terrestri fuq Pjattaformi Mobbli (ESOMP) li jittrażmettu lejn satelliti f’orbita ġeostazzjonarja, joperaw fil-meded ta’ frekwenzi 27,5  GHz sa 30,0  GHz li jkopru r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 303 979 V2.1.2

Stazzjonijiet Terrestri u Sistemi Satellitari (SES); Standard armonizzat għal Stazzjonijiet Terrestri fuq Pjattaformi Mobbli (ESOMP) li jittrażmettu lejn satelliti f’orbita mhux ġeostazzjonarja fil-meded ta’ frekwenzi 27,5  GHz sa 29,1  GHz u 29,5  GHz sa 30,0  GHz li jkopru r-rekwiżiti essenzjali tal-artiklu 3.2 tad-direttiva 2014/53/KE

11.11.2016

 

 

Artikolu 3(2)

ETSI

EN 305 550-2 V1.2.1

Kompatibilità elettromanjetika u Materji relatati mal-ispettru tar-Radju (ERM); Apparati ta’ Faxxa Qasira (SRD); Tagħmir tar-radju biex jintuża fil-faxxa ta’ frekwenzi 40 GHz sa 246 GHz; Parti 2: EN armonizzat li jkopri r-rekwiżiti essenzjali tal-artikolu 3.2 tad-Direttiva 2014/53/EU

8.6.2017

 

 

Artikolu 3(2)

Dan l-istandard armonizzat ma jindirizzax ir-rekwiżiti relatati mal-parametri tal-prestazzjoni tar-riċevitur, u ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ dawk il-parametri.

Nota 1:

Ġeneralment id-data li fiha tintemm il-preżunzjoni ta’ konformità tkun id-data tar-revoka (“dow”), stabbilita mill-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni, iżda l-utenti għandhom jinnotaw li f’ċerti każijiet eċċezzjonali dan jista’ jkun mod ieħor.

Nota 2.1:

L-istandard il-ġdid (jew emendat) għandu l-istess għan bħall-istandard li ġie sostitwit. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit, jieqaf milli jagħti preżunzjoni ta’ konformità mal-rekwiżiti essenzjali jew oħrajn fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni.

Nota 2.2:

L-istandard il-ġdid għandu għan usa’ mill-istandard li ġie sostitwit. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit, jieqaf milli jagħti preżunzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali jew oħrajn fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni.

Nota 2.3:

L-istandard il-ġdid għandu għan aktar speċifiku mill-istandard li ġie sostitwit. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit (parzjalment) jieqaf milli jagħti preżunzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni għal dawk il-prodotti jew dawk is-servizzi li jaqgħu fl-ambitu tal-istandard ġdid. Ma tiġix effettwata preżunzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali jew oħrajn fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni għall-prodotti jew is-servizzi li xorta jaqgħu fil-ambitu tal-istandard li ġie sostitwit (parzjalment), iżda li ma jaqgħux fl-ambitu tal-istandard il-ġdid.

Nota 3:

F’każ ta’ emendi, l-istandard ta’ referenza huwa EN CCCCC:YYYY, l-emendi preċedenti tiegħu, jekk kien hemm, u l-emenda l-ġdida kkwotata. Għalhekk l-istandard li ġie sostitwit jikkonsisti f’EN CCCCC:YYYY u l-emendi preċedenti tiegħu, jekk kien hemm, iżda mingħajr l-emenda l-ġdida kkwotata. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit jieqaf milli jagħti l-preżużjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali jew oħrajn fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni.

NOTA:

Kwalunkwe informazzjoni dwar id-disponibbiltà tal-istandards tista’ tinkiseb jew mill-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-Istandardizzazzjoni jew mill-korpi nazzjonali tal-istandardizzazzjoni, li l-lista tagħhom hija ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea skont l-Artikolu 27 tar-Regolament (UE) Nru 1025/2012 (4).

L-istandards jiġu adottati mill-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-Istandardizzazzjoni bl-Ingliż (is-CEN u s-CENELEC jippubblikaw ukoll bil-Franċiż u l-Ġermaniż). Sussegwentement, it-titli tal-istandards jiġu tradotti fil-lingwi uffiċjali meħtieġa l-oħrajn kollha tal-Unjoni Ewropea mill-korpi nazzjonali tal-istandardizzazzjoni. Il-Kummissjoni Ewropea mhix responsabbli mill-korrettezza tat-titli li tressqu għall-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali.

Ir-referenzi għall-Corrigenda “…/AC:YYYY” jiġu ppubblikati biss għall-informazzjoni. Corrigendum ineħħi l-iżbalji tal-istampar, dawk lingwistiċi jew żbalji simili mit-test ta' standard u jista' jkun jirreferi għal verżjoni ta' lingwa waħda jew iktar (bl-Ingliż, bil-Franċiż u/jew bil-Ġermaniż) ta' standard kif adottat minn xi organizzazzjoni Ewropea għall-istandardizzazzjoni.

Il-pubblikazzjoni tar-referenzi f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea ma timplikax li l-istandards huma disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea.

Din il-lista tieħu post kull lista preċedenti ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea skont id-Direttiva 1999/5/KE u d-Direttiva 2014/53/UE. Il-Kummissjoni Ewropea tiżgura l-aġġornament ta’ din il-lista.

Aktar informazzjoni dwar standards armonizzati u standards oħra Ewropej tinsab fl-Internet fuq

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ĠU L 153, 22.5.2014, p. 62.

(2)  ĠU L 91, 7.4.1999, p. 10.

(3)  ESO: Organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel.: +32 25500811; Faks: +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel.: +32 25500811; Faks: +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE Tel.:+33 492944200; Faks +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(4)  ĠU C 338, 27.9.2014, p. 31.