15.6.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 209/12


Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fil-qafas tal-implimentazzjoni tad-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Deċiżjoni Nru 768/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolament (KE) Nru 1221/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Pubblikazzjoni ta’ titli u referenzi ta’ standards armonizzati skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni)

(Test b’ rilevanza għaż-ŻEE)

(2018/C 209/02)

ESO (1)

Ir-referenza u t-titlu tal-istandard

(u d-dokument ta’ referenza)

L-ewwel pubblikazzjoni fil-ĠU

Referenza ta’ l-istandard li ġie sostitwit

Data tal-waqfa tal- presunzjoni tal-konformità ta’ l-istandard li ġie sostitwit

Nota 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN ISO 9000:2015

Sistemi ta' maniġment ta' kwalità – Elementi fundamentali u vokabularju (ISO 9000:2015)

11.12.2015

EN ISO 9000:2005

Nota 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 9001:2015

Sistemi ta' maniġment ta' kwalità-Rekwiżiti (ISO 9001:2015)

11.12.2015

EN ISO 9001:2008

Nota 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 14001:2015

Sistemi ta' Maniġment ambjentali – Rekwiżiti u linji gwida għall-użu (ISO 14001:2015)

11.12.2015

EN ISO 14001:2004

Nota 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 14004:2016

Sistemi tal-immniġġjar tal-ambjent – Linji gwida ġenerali fuq implimentazzjoni (ISO 14004:2016)

10.6.2016

EN ISO 14004:2010

Nota 2.1

30.4.2019

CEN

EN ISO 14015:2010

Immniġġjar tal-ambjent – Valutazzjoni ambjentali ta' siti u organizzazzjonijiet (EASO) (ISO 14015:2001)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14020:2001

Tikketti u dikjarazzjonijiet ambjentali – Prinċipji ġenerali (ISO 14020:2000)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14021:2016

Tikketti u dikjarazzjonijiet ambjentali – Klejms ambjentali awto-dikjarati (Tikkettjar ambjentali Tip II) (ISO 14021:2016)

12.8.2016

EN ISO 14021:2001

Nota 2.1

31.10.2018

CEN

EN ISO 14024:2018

Tikketti u dikjarazzjonijiet ambjentali – Tikkettjar ambjentali Tip I – Prinċipji u proċeduri (ISO 14024:2018)

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN ISO 14024:2000

Nota 2.1

31.12.2020

CEN

EN ISO 14031:2013

Maniġment ambjentali – Evalwazzjoni tal-operat ambjentali – Linji gwida (ISO 14031:2013)

28.11.2013

EN ISO 14031:1999

Nota 2.1

28.2.2014

CEN

EN ISO 14040:2006

Maniġment ambjentali – Valutazzjoni ta' ċiklu tal-ħajja – Prinċipji u qafas (ISO 14040:2006)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14044:2006

Maniġment ambjentali – Valutazzjoni ta' ċiklu tal-ħajja – Rekwiżiti u linji gwida (ISO 14044:2006)

16.6.2009

 

 

 

EN ISO 14044:2006/A1:2018

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

Nota 3

31.12.2020

CEN

EN ISO 14050:2010

Immniġġjar tal-ambjent – Vokabularju (ISO 14050:2009)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14063:2010

Immniġġjar tal-ambjent – Komunikazzjoni ambjentali – Linji gwida u eżempji (ISO 14063:2006)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14064-1:2012

Gassijiet serra Parti 1: Specifikazzjoni bi gwida fil-livell organizzattiv għall-kwantifikazzjoni u rappurtar ta' emissjonijiet u ta' tneħħija ta' gassijiet (ISO 14064-1:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14064-2:2012

Gassijiet serra Parti 1: Speċifikazzjoni bi gwida fil-livell tal-proġett għall-kwantifikazzjoni, il-monitoraġġ u r-rappurtar ta' tnaqqis ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra jew tneħħija mtejba (ISO 14064-2:2006).

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14064-3:2012

Speċifikazzjoni bi gwida għall-validazzjoni u l-verifika tal-affermazzjonijiet tal-gassijiet serra (ISO 14064-3:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14065:2013

Gassijiet serra – Rekwiżiti għall-validazzjoni ta' gass serra u korpi ta' verifika biex jintużaw f'akkreditazzjoni jew forom oħra ta' rikonoxximent (ISO 14065:2013)

7.9.2013

EN ISO 14065:2012

Nota 2.1

31.10.2013

CEN

EN ISO 15189:2012

Laboratorji mediċi – Rekwiżiti partikolari għal kwalità u kompetenza (ISO 15189:2012, Corrected version 2014-08-15)

13.3.2013

EN ISO 15189:2007

Nota 2.1

30.11.2015

CEN

EN ISO 15195:2003

Mediċina tal-laboratorju – Rekwiżiti għal laboratorji għall-kejl ta' referenzi (ISO 15195:2003)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17000:2004

Valutazzjoni ta' konformità – Vokabularju u prinċipji ġenerali (ISO/IEC 17000:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17011:2017

Valutazzjoni ta' konformità – Rekwiżiti għal korpi ta' akkreditazzjoni li jakkreditaw korpi li jivvalutaw konformità (ISO/IEC 17011:2017)

9.3.2018

EN ISO/IEC 17011:2004

Nota 2.1

31.12.2020

CEN

EN ISO/IEC 17020:2012

Assessjar ta' konformità – Rekwiżiti għat-tħaddim ta' diversi tipi ta' korpi li jagħmlu spezzjonijiet (ISO/IEC 17020:2012)

25.5.2012

EN ISO/IEC 17020:2004

Nota 2.1

1.3.2015

CEN

EN ISO/IEC 17021-1:2015

Valutazzjoni ta' konformità – Rekwiżiti għal korpi li jipprovdu verifika u ċertifikazzjoni ta' sistemi ta' maniġment – Parti 1 Rekwiżiti (ISO/IEC 17021-1:2015)

11.12.2015

EN ISO/IEC 17021:2011

Nota 2.1

8.7.2017

CEN

EN ISO/IEC 17024:2012

Assessjar ta' konformità – Rekwiżiti ġenerali għal korpi li joħorġu ċertifikati lil persuni (ISO/IEC 17024:2012)

7.9.2013

EN ISO/IEC 17024:2003

Nota 2.1

1.7.2015

CEN

EN ISO/IEC 17025:2017

Rekwiżiti ġenerali għall-kompetenza ta' laboratorji għall-ittestjar u l-kalibrar (ISO/IEC 17025:2017)

9.3.2018

EN ISO/IEC 17025:2005

Nota 2.1

31.12.2020

CEN

EN ISO 17034:2016

Rekwiżiti ġenerali għall-kompetenza ta' produtturi ta' materjal ta' referenza (ISO 17034:2016)

8.9.2017

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17040:2005

Valutazzjoni ta' konformità – Rekwiżiti ġenerali għall-valutazzjoni minn pari ta' korpi ta' valutazzjoni u ta' korpi ta' akkreditazzjoni ta' konformità (ISO/IEC 17040:2005)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17043:2010

Rekwiżiti ġenerali għall-ittestjar tal-profiċjenza (ISO/IEC 17043:2010)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17050-1:2010

Valutazzjoni ta' konformità – Dikjarazzjoni ta' konformità mill-fornitur – Parti 1: Rekwiżiti ġenerali (ISO/IEC 17050-1:2004, verżjoni korretta 2007-06-15)

5.10.2011

EN ISO/IEC 17050-1:2004

Nota 2.1

5.10.2011

CEN

EN ISO/IEC 17050-2:2004

Valutazzjoni ta' konformità – Dikjarazzjoni ta' konformità tal-fornitur – Parti 2: Dokumentazzjoni li ssostni d-dikjarazzjoni (ISO/IEC 17050-2:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17065:2012

Assessjar ta' konformità – Rekwiżiti għal korpi li jiċċertifikaw prodotti, proċessi u servizzi (ISO/IEC 17065:2012)

7.9.2013

EN 45011:1998

Nota 2.1

15.9.2015

CEN

EN ISO/IEC 17067:2013

Valutazzjoni ta' konformità – Elementi fundamentali ta' ċertifikazzjoni ta' prodotti u linji gwida għal skemi ta' ċertifikazzjoni tal-prodotti (ISO/IEC 17067:2013)

12.2.2016

 

 

CEN

EN ISO 19011:2011

Linji gwida għall-awditjar ta' sistemi ta' maniġment (ISO 19011:2011)

25.5.2012

EN ISO 19011:2002

Nota 2.1

31.5.2012

CEN

EN ISO 22870:2016

Ittestjar tal-posijiet fejn tingħata l-kura (POCT) – Rekwiżiti għal kwalità u kompetenza (ISO 22870:2016)

10.3.2017

EN ISO 22870:2006

Nota 2.1

30.11.2019

Nota 1:

Ġeneralment id-data li fiha tintemm il-preżunzjoni ta’ konformità tkun id-data tar-revoka (“dow”), stabbilita mill-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni, iżda l-utenti għandhom jinnotaw li f’ċerti każijiet eċċezzjonali dan jista’ jkun mod ieħor.

Nota 2.1:

L-istandard il-ġdid (jew emendat) għandu l-istess għan bħall-istandard li ġie sostitwit. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit, jieqaf milli jagħti preżunzjoni ta’ konformità mal-rekwiżiti essenzjali jew oħrajn fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni.

Nota 2.2:

L-istandard il-ġdid għandu għan usa’ mill-istandard li ġie sostitwit. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit, jieqaf milli jagħti preżunzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali jew oħrajn fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni.

Nota 2.3:

L-istandard il-ġdid għandu għan aktar speċifiku mill-istandard li ġie sostitwit. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit (parzjalment) jieqaf milli jagħti preżunzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni għal dawk il-prodotti jew dawk is-servizzi li jaqgħu fl-ambitu tal-istandard ġdid. Ma tiġix effettwata preżunzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali jew oħrajn fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni għall-prodotti jew is-servizzi li xorta jaqgħu fil-ambitu tal-istandard li ġie sostitwit (parzjalment), iżda li ma jaqgħux fl-ambitu tal-istandard il-ġdid.

Nota 3:

F’każ ta’ emendi, l-istandard ta’ referenza huwa EN CCCCC:YYYY, l-emendi preċedenti tiegħu, jekk kien hemm, u l-emenda l-ġdida kkwotata. Għalhekk l-istandard li ġie sostitwit jikkonsisti f’EN CCCCC:YYYY u l-emendi preċedenti tiegħu, jekk kien hemm, iżda mingħajr l-emenda l-ġdida kkwotata. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit jieqaf milli jagħti l-preżużjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali jew oħrajn fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni.

NOTA:

Kwalunkwe informazzjoni dwar id-disponibbiltà tal-istandards tista’ tinkiseb jew mill-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-Istandardizzazzjoni jew mill-korpi nazzjonali tal-istandardizzazzjoni, li l-lista tagħhom hija ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea skont l-Artikolu 27 tar-Regolament (UE) Nru 1025/2012 (2).

L-istandards jiġu adottati mill-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-Istandardizzazzjoni bl-Ingliż (is-CEN u s-CENELEC jippubblikaw ukoll bil-Franċiż u l-Ġermaniż). Sussegwentement, it-titli tal-istandards jiġu tradotti fil-lingwi uffiċjali meħtieġa l-oħrajn kollha tal-Unjoni Ewropea mill-korpi nazzjonali tal-istandardizzazzjoni. Il-Kummissjoni Ewropea mhix responsabbli mill-korrettezza tat-titli li tressqu għall-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali.

Ir-referenzi għall-Corrigenda “…/AC:YYYY” jiġu ppubblikati biss għall-informazzjoni. Corrigendum ineħħi l-iżbalji tal-istampar, dawk lingwistiċi jew żbalji simili mit-test ta' standard u jista' jkun jirreferi għal verżjoni ta' lingwa waħda jew iktar (bl-Ingliż, bil-Franċiż u/jew bil-Ġermaniż) ta' standard kif adottat minn xi organizzazzjoni Ewropea għall-istandardizzazzjoni.

Il-pubblikazzjoni tar-referenzi f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea ma timplikax li l-istandards huma disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea.

Din il-lista tieħu post il-listi kollha preċedenti pubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali ta l-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea tiżgura l-aġġornament ta’ din il-lista.

Aktar informazzjoni dwar standards armonizzati u standards oħra Ewropej tinsab fl-Internet fuq

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussels, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; faks: +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussels, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; faks: +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel.+33 492944200; faks +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  ĠU C 338, 27.9.2014, p. 31.