27.3.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 113/3


Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fil-qafas tal-implimentazzjoni tad-Direttiva 89/686/KEE tal-Kunsill dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri rigward l-apparat personali protettiv

(Pubblikazzjoni ta’ titli u referenzi ta’ standards armonizzati skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2018/C 113/03)

B’konformità mad-dispożizzjoni tranżizzjonali tal-Artikolu 47 tar-Regolament (UE) 2016/425 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 2016 dwar tagħmir ta’ protezzjoni personali u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 89/686/KEE (1), l-Istati Membri ma għandhomx jimpedixxu l-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti koperti bid-Direttiva tal-Kunsill 89/686/KEE (2) li huma konformi ma’ dik id-Direttiva u li tqiegħdu fis-suq qabel il-21 ta’ April 2019. B’hekk, kif indikat fil-kolonna 2 ta’ din il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni, l-istandards armonizzati, li r-referenzi tagħhom ġew ippubblikati skont id-Direttiva 89/686/KEE, ikomplu jikkonferixxu preżunzjoni ta’ konformità biss ma’ dik id-Direttiva u sal-20 ta’ April 2019 biss. Mill-21 ta’ April 2019, din il-preżunzjoni ta’ konformità skont id-Direttiva 89/686/KEE ma tibqax tapplika.

ESO (3)

Ir-referenza u t-titlu tal-istandard

(u d-dokument ta’ referenza)

L-ewwel pubblikazzjoni fil-ĠU

Referenza tal-istandard li ġie sostitwit

Data tal-waqfa tal- presunzjoni tal-konformità tal-istandard li ġie sostitwit Nota 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 132:1998

Apparati respiratorji protettivi - Definizzjonijiet ta’ termini u piktogrammi

4.6.1999

EN 132:1990

Nota 2.1

30.6.1999

CEN

EN 133:2001

Apparati respiratorji protettivi - Klassifikazzjoni

10.8.2002

EN 133:1990

Nota 2.1

10.8.2002

CEN

EN 134:1998

Apparati respiratorji protettivi - Nomenklatura ta’ komponenti

13.6.1998

EN 134:1990

Nota 2.1

31.7.1998

CEN

EN 135:1998

Apparati respiratorji protettivi - Lista ta’ termini ekwivalenti

4.6.1999

EN 135:1990

Nota 2.1

30.6.1999

CEN

EN 136:1998

Apparati respiratorji protettivi - Maskri li jgħattu l-wiċċ kollu - Rekwiżiti, ittestjar, immarkar

13.6.1998

EN 136:1989

EN 136-10:1992

Nota 2.1

31.7.1998

 

EN 136:1998/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 137:2006

Apparati respiratorji protettivi - Apparati indipendenti b’ċirkuwitu miftuħ u maskra li tgħatti l-wiċċ kollu għal respirazzjoni ta’ arja kompressata - Rekwiżiti, ittestjar, immarkar

23.11.2007

EN 137:1993

Nota 2.1

23.11.2007

CEN

EN 138:1994

Apparati respiratorji protettivi - Apparat għat-teħid ta’ nifs ta’ arja friska permezz ta’ pajp biex jintuża ma’ maskri li jgħattu l-wiċċ kollu, ma’ maskri li jgħattu nofs il-wiċċ jew li hu mmuntat ma’ tagħmir li jgħatti l-ħalq - Rekwiżiti, ittestjar, immarkar

16.12.1994

 

 

CEN

EN 140:1998

Apparati respiratorji protettivi - Nofs maskri jew maskri li jkopru kwart mill-wiċċ - Rekwiżiti, ittestjar, immarkar

6.11.1998

EN 140:1989

Nota 2.1

31.3.1999

 

EN 140:1998/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 142:2002

Apparati respiratorji protettivi - Muntaturi għall-apparat li jgħatti l-ħalq biss - Rekwiżiti, ittestjar, immarkar

10.4.2003

EN 142:1989

Nota 2.1

10.4.2003

CEN

EN 143:2000

Apparati respiratorji protettivi - Filtri tal-partiċelli - Rekwiżiti, ittestjar, immarkar

24.1.2001

EN 143:1990

Nota 2.1

24.1.2001

 

EN 143:2000/A1:2006

21.12.2006

Nota 3

21.12.2006

 

EN 143:2000/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 144-1:2000

Apparati respiratorji protettivi - Valvs taċ-ċilindri tal-gass - Parti 1: Konnessjonijiet bil-kamin għal konnetturi li jiddaħħlu

24.1.2001

EN 144-1:1991

Nota 2.1

24.1.2001

 

EN 144-1:2000/A1:2003

21.2.2004

Nota 3

21.2.2004

 

EN 144-1:2000/A2:2005

6.10.2005

Nota 3

31.12.2005

CEN

EN 144-2:1998

Apparati respiratorji protettivi - Valvs taċ-ċilindri tal-gass - Parti 2: Konnessjonijiet għal barra

4.6.1999

 

 

CEN

EN 144-3:2003

Apparati respiratorji protettivi - Valvs għaċ-ċilindri tal-gass - Parti 3: Konnessjonijiet ma’ barra għal gassijiet għall-għadis Nitrox u ossiġenu

21.2.2004

 

 

 

EN 144-3:2003/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 145:1997

Apparati respiratorji protettivi - Apparat għat-teħid tan-nifs b’ċirkuwitu magħluq u jopera b’mod indipendenti tat-tip li jopera b’ossiġenu kompressat jew ossiġenu-nitroġenu kompressat - Rekwiżiti, ittestjar, immarkar

19.2.1998

EN 145:1988

EN 145-2:1992

Nota 2.1

28.2.1998

 

EN 145:1997/A1:2000

24.1.2001

Nota 3

24.1.2001

CEN

EN 148-1:1999

Apparati respiratorji protettivi - Kamini għal maskri li jagħlqu l-wiċċ kollu - Parti 1: Konnessjoni standard tal-kamin

4.6.1999

EN 148-1:1987

Nota 2.1

31.8.1999

CEN

EN 148-2:1999

Apparati respiratorji protettivi - Kamini għal maskri li jagħlqu l-wiċċ kollu - Parti 2: Konnessoni ċentrali tal-kamin

4.6.1999

EN 148-2:1987

Nota 2.1

31.8.1999

CEN

EN 148-3:1999

Apparati respiratorji protettivi - Kamini għal maskri li jagħlqu l-wiċċ kollu - Parti 3: Konnessjoni mal-kamin M 45 x 3

4.6.1999

EN 148-3:1992

Nota 2.1

31.8.1999

CEN

EN 149:2001+A1:2009

Apparati respiratorji protettivi - Filtrar ta’ maskri li jgħattu nofs wiċċ bħala protezzjoni minn partiċelli - Rekwiżiti, ittestjar, immarkar

6.5.2010

EN 149:2001

Nota 2.1

6.5.2010

CEN

EN 166:2001

Protezzjoni tal-għajnejn personali - Speċifikazzjonijiet

10.8.2002

EN 166:1995

Nota 2.1

10.8.2002

CEN

EN 167:2001

Protezzjoni tal-għajnejn personali - Metodi ta’ testijiet ottiċi

10.8.2002

EN 167:1995

Nota 2.1

10.8.2002

CEN

EN 168:2001

Protezzjoni tal-għajnejn personali - Metodi ta’ testijiet mhux ottiċi

10.8.2002

EN 168:1995

Nota 2.1

10.8.2002

CEN

EN 169:2002

Protezzjoni tal-għajnejn personali - Filtri għal iwweldjar u tekniki relatati - Rekwiżiti ta’ trasmissjoni u użu rrikkmandat

28.8.2003

EN 169:1992

Nota 2.1

28.8.2003

CEN

EN 170:2002

Protezzjoni tal-għajnejn personali - Filtri ultravjola - Rekwiżiti ta’ trasmissjoni u użu rrikkmandat

28.8.2003

EN 170:1992

Nota 2.1

28.8.2003

CEN

EN 171:2002

Protezzjoni tal-għajnejn personali - Filtri infra-ħomor - Rekwiżiti ta’ trasmissjoni u użu rrikkmandat

10.4.2003

EN 171:1992

Nota 2.1

10.4.2003

CEN

EN 172:1994

Protezzjoni personali tal-għajnejn - Filtri li jilqgħu għal-leħħa tax-xemx għal użu industrijali

15.5.1996

 

 

 

EN 172:1994/A2:2001

10.8.2002

Nota 3

10.8.2002

 

EN 172:1994/A1:2000

4.7.2000

Nota 3

31.10.2000

CEN

EN 174:2001

Protezzjoni tal-għajnejn personali - Gogils tal-iskijjar għal skijjar ’l isfel fuq l-għoljiet

21.12.2001

EN 174:1996

Nota 2.1

21.12.2001

CEN

EN 175:1997

Protezzoni personali - Tagħmir għall-protezzjoni tal-għajnejn u l-wiċċ waqt iwweldjar u proċessi tal-istess xorta

19.2.1998

 

 

CEN

EN 207:2017

Protezzjoni tal-għajnejn personali - Filtri u tagħmir li jipproteġi l-għajnejn kontra radjazzjoni bil-lejser (tagħmir li jipproteġi l-għajnejn mil-lejser)

13.10.2017

EN 207:2009

Nota 2.1

30.10.2017

CEN

EN 208:2009

Protezzjoni tal-għajnejn personali - Tagħmir li jipproteġi l-għajnejn għal xogħol ta’ aġġustament fuq lejsers u sistemi li joperaw bil-lejser (tagħmir li jipproteġi l-għajnejn waqt aġġustament tal-lejser)

6.5.2010

EN 208:1998

Nota 2.1

30.6.2010

CEN

EN 250:2014

Tagħmir respiratorju - Apparat għall-għaddis bl-arja kompressata b’ċirkwit miftuħ li jaħdem b’mod indipendenti - Rekwiżiti, metodi ta’ ttestjar u mmarkar

12.12.2014

EN 250:2000

Nota 2.1

31.12.2014

CEN

EN 269:1994

Apparati respiratorji protettivi - Apparat għat-teħid ta’ nifs ta’ arja friska permezz ta’ pajp li jitħaddem bl-elettriku u jinkorpora barnuż - Rekwiżiti, ittestjar, immarkar

16.12.1994

 

 

CEN

EN 342:2017

Lbies protettiv - Tibdiliet ta’ lbies u lbiesi għall-protezzjoni mill-ksieħ

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN 342:2004

Nota 2.1

31.5.2018

CEN

EN 343:2003+A1:2007

Lbies protettiv - Protezzjoni mix-xita

8.3.2008

EN 343:2003

Nota 2.1

8.3.2008

 

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 348:1992

Lbies protettiv - Metodu ta’ ttestjar: Determinazzjoni ta’ reazzjoni ta’ materjali meta jintlaqtu minn titjir żgħir ta’ metall imdewweb

23.12.1993

 

 

 

EN 348:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 352-1:2002

Tagħmir li jipproteġi s-smigħ - Rekwiżiti ġenerali - Parti 1: Manxojiet għall-widnejn

28.8.2003

EN 352-1:1993

Nota 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-2:2002

Tagħmir li jipproteġi s-smigħ - Rekwiżiti ġenerali - Parti 2: Tappijiet għall-widnejn

28.8.2003

EN 352-2:1993

Nota 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-3:2002

Tagħmir li jipproteġi s-smigħ - Rekwiżiti ġenerali - Parti 3: Manxojiet għall-widnejn attakkati ma’ elmi għal sigurtà industrijali

28.8.2003

EN 352-3:1996

Nota 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-4:2001

Tagħmir li jipproteġi s-smigħ - Rekwiżiti ta’ sigurtà u ttestjar - Parti 4: Manxojiet għall-widnejn li jiddependu mil-livell tal-ħoss

10.8.2002

 

 

 

EN 352-4:2001/A1:2005

19.4.2006

Nota 3

30.4.2006

CEN

EN 352-5:2002

Tagħmir li jipproteġi s-smigħ - Rekwiżiti ta’ sigurtà u ttestjar - Parti 5: Manxojiet għall-widnejn biex jirriduċu ħsejjes attivi

28.8.2003

 

 

 

EN 352-5:2002/A1:2005

6.5.2010

Nota 3

6.5.2010

CEN

EN 352-6:2002

Tagħmir li jipproteġi s-smigħ - Rekwiżiti ta’ sigurtà u ttestjar - Parti 6: Manxojiet għall-widnejn b’apparat li awdjo-elettriku

28.8.2003

 

 

CEN

EN 352-7:2002

Tagħmir li jipproteġi s-smigħ - Rekwiżiti ta’ sigurtà u ttestjar - Parti 7: Tappijiet għall-widnejn li jiddependu mil-livell tal-ħoss

28.8.2003

 

 

CEN

EN 352-8:2008

Tagħmir li jipproteġi s-smigħ - Rekwiżiti ta’ sigurtà u ttestjar - Parti 8: Tagħmir li jipproteġi s-smigħ użat f’divertiment awdjo

28.1.2009

 

 

CEN

EN 353-1:2014+A1:2017

Tagħmir personali għall-protezzjoni minn waqgħat - apparati li jkun iggwidati biex iżommu waqgħat inkluż ħabel li jservi ta’ ankra - Parti 1: apparati li jkunu ggwidat biex iżommu waqgħat inkluż u li jkollhom ħabel li jservi ta’ ankra - Parti 1: apparati li jkunu ggwidat biex iżommu waqgħat inkluż u li jkollhom ħabel riġidu li jservi ta’ ankra

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN 353-1:2014

Nota 2.1

30.6.2018

CEN

EN 353-2:2002

Tagħmir protettiv personali kontra waqgħat mill-għoli - Parti 2: Apparat ta’ tip iggwidat li jnaqqas il-veloċità ta’ waqgħa, inkluż ħabel flessibbli marbut ma’ ankra

28.8.2003

EN 353-2:1992

Nota 2.1

28.8.2003

CEN

EN 354:2010

Tagħmir protettiv personali kontra waqgħat mill-għoli - Kurduni

9.7.2011

EN 354:2002

Nota 2.1

9.7.2011

CEN

EN 355:2002

Tagħmir protettiv personali kontra waqgħat mill-għoli - Tagħmir li jassorbi fuqu l-enerġija ta’ waqgħa mill-għoli

28.8.2003

EN 355:1992

Nota 2.1

28.8.2003

CEN

EN 358:1999

Tagħmir protettiv personali għall-pożizzjonar tax-xogħol u prevenzjoni ta’ waqgħat mill-għoli - Ċinturini għal pożizzjonar tax-xogħol u kurudni għall-kontroll u pożizzjonar tax-xogħol

21.12.2001

EN 358:1992

Nota 2.1

21.12.2001

CEN

EN 360:2002

Tagħmir protettiv personali kontra waqgħat mill-għoli - Tagħmir li jista’ jinġibed ’il ġewwa biex inaqqas il-veloċità ta’ waqgħa mill-għoli

28.8.2003

EN 360:1992

Nota 2.1

28.8.2003

CEN

EN 361:2002

Tagħmir protettiv personali kontra waqgħat mill-għoli - Arneż għal mal-ġisem kollu

28.8.2003

EN 361:1992

Nota 2.1

28.8.2003

CEN

EN 362:2004

Tagħmir protettiv personali kontra waqgħat mill-għoli - Konnetturi

6.10.2005

EN 362:1992

Nota 2.1

6.10.2005

CEN

EN 363:2008

Tagħmir protettiv personali kontra waqgħat mill-għoli - Sistemi għal kontra il waqgħat mill-għoli

20.6.2008

EN 363:2002

Nota 2.1

31.8.2008

CEN

EN 364:1992

Tagħmir protettiv personali kontra waqgħat mill-għoli - Metodi ta’ ttestjar

23.12.1993

 

 

 

EN 364:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 365:2004

Tagħmir protettiv personali kontra waqgħat mill-għoli - Rekwiżiti ġenerali għal struzzjonijiet għall-użu, manutenzjoni, eżami perjodiku, tiswija, immarkar u ppakkjar

6.10.2005

EN 365:1992

Nota 2.1

6.10.2005

 

EN 365:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN ISO 374-1:2016

Ingwanti protettivi kontra kimiki u mikro-organiżmi - Parti 1: Terminoloġija u rekwiżiti ta’ operat għal riskji kimiċi (ISO 374-1:2016)

12.4.2017

EN 374-1:2003

Nota 2.1

31.5.2017

CEN

EN 374-2:2003

Ingwanti protettivi kontra kimiki u mikro-organiżmi - Parti 2: Determinazzjoni ta’ reżistenza għal penetrazzjoni

6.10.2005

EN 374-2:1994

Nota 2.1

6.10.2005

CEN

EN 374-3:2003

Ingwanti protettivi kontra kimiki u mikro-organiżmi - Parti 3: Determinazzjoni ta’ reżistenza għal dħul u mogħdija ta’ kimiki

6.10.2005

EN 374-3:1994

Nota 2.1

6.10.2005

 

EN 374-3:2003/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 374-4:2013

Ingwanti protettivi kontra kimiċi u mikro-organiżmi - Parti 4: Determinazzjoni ta’ reżistenza għad-degradazzjoni mill-kimiċi

11.4.2014

 

 

CEN

EN ISO 374-5:2016

Ingwanti protettivi kontra kimiki u mikro-organiżmi - Parti 5: Terminoloġija u rekwiżiti ta’ operat għal riskji minn mikro-organiżmi (ISO 374-5:2016)

12.4.2017

 

 

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Protezzjoni tal-għajnejn personali - Filtri tal-iwweldjar awtomatiċi

6.5.2010

EN 379:2003

Nota 2.1

6.5.2010

CEN

EN 381-1:1993

Lbies protettiv għal utenti ta’ lupi miżmumin bl-idejn li jaħdmu b’ċineg - Parti 1: Apparat li jittestja r-reżistenza għal qtugħ b’lupi miżmumin bl-idejn li jaħdmu b’ċineg

23.12.1993

 

 

CEN

EN 381-2:1995

Lbies protettiv għal utenti ta’ lupi miżmumin bl-idejn li jaħdmu b’ċineg - Parti 2: Metodi ta’ ttestjar ta’ lbies li jipproteġi r-riġlejn

12.1.1996

 

 

CEN

EN 381-3:1996

Lbies protettiv għal utenti ta’ lupi miżmumin bl-idejn li jaħdmu b’ċineg - Parti 3: Metodi ta’ ttestjar ta’ xedd is-saqajn

10.10.1996

 

 

CEN

EN 381-4:1999

Lbies protettiv għal utenti ta’ lupi miżmumin bl-idejn li jaħdmu b’ċineg - Parti 4: Metodi ta’ ttestjar ta’ ingwanti protettivi kontra lupi miżmumin bl-idejn li jaħdmu b’ċineg

16.3.2000

 

 

CEN

EN 381-5:1995

Lbies protettiv għal utenti ta’ lupi miżmumin bl-idejn li jaħdmu b’ċineg - Parti 5: Rekwiżiti għal ilbies li jipproteġi r-riġlejn

12.1.1996

 

 

CEN

EN 381-7:1999

Lbies protettiv għal utenti ta’ lupi miżmumin bl-idejn li jaħdmu b’ċineg - Parti 7: Rekwiżiti għal ingwanti li jipproteġu kontra lupi miżmumin bl-idejn li jaħdmu b’ċineg

16.3.2000

 

 

CEN

EN 381-8:1997

Lbies protettiv għal utenti ta’ lupi miżmumin bl-idejn li jaħdmu b’ċineg - Parti 8: Metodi ta’ ttestjar ta’ getti li jipproteġu kontra lupi miżmumin bl-idejn li jaħdmu b’ċineg

18.10.1997

 

 

CEN

EN 381-9:1997

Lbies protettiv għal utenti ta’ lupi miżmumin bl-idejn li jaħdmu b’ċineg - Parti 9: Rekwiżiti għal getti li jipproteġu kontra lupi miżmumin bl-idejn li jaħdmu b’ċineg

18.10.1997

 

 

CEN

EN 381-10:2002

Lbies protettiv għal utenti ta’ lupi miżmumin bl-idejn li jaħdmu b’ċineg - Parti 10: Rekwiżiti għal ilbies li jipproteġi l-parti ta’ fuq tal-ġisem

28.8.2003

 

 

CEN

EN 381-11:2002

Lbies protettiv għal utenti ta’ lupi miżmumin bl-idejn li jaħdmu b’ċineg - Parti 11: Rekwiżiti għal ilbies li jipproteġi l-parti ta’ fuq tal-ġisem

28.8.2003

 

 

CEN

EN 388:2016

Ingwanti protettivi kontra riskji mekkaniċi

12.4.2017

EN 388:2003

Nota 2.1

31.5.2017

CEN

EN 397:2012+A1:2012

Elmi għal sigurtà industrijali

20.12.2012

EN 397:2012

Nota 2.1

30.4.2013

CEN

EN 402:2003

Apparati respiratorji protettivi - Apparat għat-teħid ta’ nifs ta’ arja kompressata b’ċirkuwitu miftuħ u jaħdem b’mod indipendenti li joperaw skont il-ħtieġa tal-pulmuni b’maskra li tgħatti l-wiċċ kollu jew tagħmir immuntat li jgħatti l-ħalq biex ikun hemm ħruġ għall-arja - Rekwiżiti, ittestjar, immarkar

21.2.2004

EN 402:1993

Nota 2.1

21.2.2004

CEN

EN 403:2004

Apparati respiratorji protettivi għal awto-salvataġġ - Apparati b’barnuż li jiffiltraw biex wieħed jaħrab min-nar - Rekwiżiti, ittestjar, immarkar

6.10.2005

EN 403:1993

Nota 2.1

6.10.2005

CEN

EN 404:2005

Apparati respiratorji protettivi għal awto-salvataġġ - Filtru li jħares lil minn jużah minn monossidu tal-karbonju b’tagħmir li jgħatti l-ħalq

6.10.2005

EN 404:1993

Nota 2.1

2.12.2005

CEN

EN 405:2001+A1:2009

Apparati respiratorji protettivi - Maskri bil-valvs li jgħattu nofs il-wiċċ u jiffiltraw biex jagħtu protezzjoni kontra gassijiet jew gassijiet u partiċelli - Rekwiżiti, ittestjar, immarkar

6.5.2010

EN 405:2001

Nota 2.1

6.5.2010

CEN

EN 407:2004

Ingwanti protettivi kontra riskji termali (sħana u/jew nar)

6.10.2005

EN 407:1994

Nota 2.1

6.10.2005

CEN

EN 420:2003+A1:2009

Ingwanti protettivi - Rekwiżiti ġenerali u metodi ta’ ttestjar

6.5.2010

EN 420:2003

Nota 2.1

31.5.2010

CEN

EN 421:2010

Ingwanti protettivi kontra radjazzjoni jonizzanti u kontaminazzjoni radjuattiva

9.7.2011

EN 421:1994

Nota 2.1

9.7.2011

CEN

EN 443:2008

Elmi għal nies li jrażżnu l-ħruq f’bini u strutturi oħrajn

20.6.2008

EN 443:1997

Nota 2.1

31.8.2008

CEN

EN 458:2004

Protezzjoni tas-smigħ - Rakkomandazzjonijiet għall-għażla, użu, kura u manutenzjoni - Dokument gwida

6.10.2005

EN 458:1993

Nota 2.1

6.10.2005

CEN

EN 464:1994

Lbies protettiv - Protezzjoni kontra likwidi u kimiki gassużi, inklużi erosols u partiċelli solidi - Metodu ta’ ttestjar: Determinazzjoni ta’ kemm ilbies li minnu ma joħroġx gass hu tassew issiġillat kontra nixxijiet ta’ gass (Test ta’ pressjoni interna)

16.12.1994

 

 

CEN

EN 469:2005

Lbies protettiv għal nies li jitfu n-nar - Rekwiżiti ta’ operat għal ilbies protettiv għal nies li jitfu n-nar

19.4.2006

EN 469:1995

Nota 2.1

30.6.2006

 

EN 469:2005/AC:2006

 

 

 

 

EN 469:2005/A1:2006

23.11.2007

Nota 3

23.11.2007

CEN

EN 510:1993

Speċifikazzjoni għal ilbies protettiv li jintuża meta jkun hemm riskju ta’ taħbil ma’ partijiet mobbli

16.12.1994

 

 

CEN

EN 511:2006

Ingwanti protettivi kontra l-kesħa

21.12.2006

EN 511:1994

Nota 2.1

21.12.2006

CEN

EN 530:2010

Reżistenza għall-brix ta’ materjal ta’ lbies protettiv - Metodi ta’ ttestjar

9.7.2011

EN 530:1994

Nota 2.1

9.7.2011

CEN

EN 564:2014

Tagħmir għat-tixbit mal-muntanji - Ħabel aċċessorju - Metodi ta’ ttestjar u rekwiżiti ta’ sigurtà

11.12.2015

EN 564:2006

Nota 2.1

31.1.2016

CEN

EN 565:2017

Tagħmir għat-tixbit mal-muntanji - Tejp - Rekwiżiti ta’ sigurtà u metodi ta’ ttestjar

15.12.2017

EN 565:2006

Nota 2.1

28.2.2018

CEN

EN 566:2017

Tagħmir għat-tixbit mal-muntanji - Stroppi - Rekwiżiti ta’ sigurtà u metodi ta’ ttestjar

13.10.2017

EN 566:2006

Nota 2.1

30.10.2017

CEN

EN 567:2013

Tagħmir għat-tixbit mal-muntanji - Klamps għall-ħbula - Rekwiżiti ta’ sigurtà u metodi ta’ ttestjar

28.6.2013

EN 567:1997

Nota 2.1

30.9.2013

CEN

EN 568:2015

Tagħmir għat-tixbit mal-muntanji - Ankri li jidħlu fis-silġ - Rekwiżiti ta’ sigurtà u metodi ta’ ttestjar

9.9.2016

EN 568:2007

Nota 2.1

9.9.2016

CEN

EN 569:2007

Tagħmir għat-tixbit mal-muntanji - Witet bil-ponta - Rekwiżiti ta’ sigurtà u metodi ta’ ttestjar

8.3.2008

EN 569:1997

Nota 2.1

8.3.2008

CEN

EN 659:2003+A1:2008

Ingwanti protettivi għal nies li jitfu n-nar

20.6.2008

EN 659:2003

Nota 2.1

30.9.2008

 

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 795:2012

Protezzjoni kontra waqgħat mill-għoli - Tagħmir ta’ ankri

11.12.2015

EN 795:1996

Nota 2.1

9.9.2016

Twissija: Din il-pubblikazzjoni ma tikkonċernax it-tagħmir deskritt f’:

tip A (apparat ta’ ankoraġġ b’punt stazzjonarju wieħed jew aktar ta’ ankoraġġ u bil-bżonn ta’ rbit strutturali jew ta’ elementi tat-twaħħil li jeħlu mal-istruttura) imsemmi fil-klawżoli 3.2.1, 4.4.1, 5.3;

tip C (apparat ta’ ankoraġġ mgħammar bi rfid flessibli u orizzontali) imsemmi fil-klawżoli 3.2.3, 4.4.3 u 5.5;

tip D (apparat ta’ ankoraġġ mgħammar bi rfid riġidu u orizzontali) imsemmi fil-klawżoli 3.2.4, 4.4.4 u 5.6;

kull kombinazzjoni minn dawk imsemmija hawn fuq.

Fir-rigward tat-tipi A, C u D, din il-pubblikazzjoni ma tikkonċerna l-ebda klawżola minn dawn: 4.5, 5.2.2, 6, 7; l-Anness A u l-Anness ZA.

Għaldaqstant, fir-rigward tat-tagħmir imsemmi hawn fuq, m’għandu jkun hemm l-ebda preżunzjoni tal-konformità mad- dispożizzjonijiet tad-Direttiva 89/686/KEE għaliex mhux meqjus bħala TPP (Tagħmir Personali Protettiv).

CEN

EN 812:2012

Brieret biex jipproteġu r-ras minn ħabtiet f’postijiet industrijali

20.12.2012

EN 812:1997

Nota 2.1

30.4.2013

CEN

EN 813:2008

Tagħmir protettiv personali kontra waqgħat mill-għoli - Arneżijiet li toqgħod fuqhom

28.1.2009

EN 813:1997

Nota 2.1

28.2.2009

CEN

EN 863:1995

Lbies protettiv - Propjetajiet mekkaniċi - Metodu ta’ ttestjar: Reżistenza kontra t-titqib

15.5.1996

 

 

CEN

EN 892:2012+A1:2016

Tagħmir għat-tixbit mal-muntanji - Ħbula dinamiċi għat-tixbit mal-muntanji - Rekwiżiti ta’ sigurtà u metodi ta’ ttestjar

12.4.2017

EN 892:2012

Nota 2.1

31.5.2017

CEN

EN 893:2010

Tagħmir għat-tixbit mal-muntanji - Grampuni - Rekwiżiti ta’ sigurtà u metodi ta’ ttestjar

9.7.2011

EN 893:1999

Nota 2.1

9.7.2011

CEN

EN 943-1:2015

Lbies protettiv kontra solidi, likwidi u kimiki gassużi, inklużi erosols likwidi u solidi - Parti 1: Rekwiżiti ta’ operat għal ilbies għal tuti protettivi kontra kimiki li huma jew ventilati jew mhux ventilati u ssiġillati (Tip 1)

9.9.2016

EN 943-1:2002

Nota 2.1

9.9.2016

CEN

EN 943-2:2002

Lbies protettiv kontra likwidi u kimiki gassużi, inklużi erosols u partiċelli solidi - Parti 2: Rekwiżiti ta’ operat għal ilbies li minnu ma joħroġx gass li jipproteġi kontra kimiki (Tip 1) għal gruppi ta’ emerġenza (ET)

10.8.2002

 

 

CEN

EN 958:2017

Tagħmir għat-tixbit mal-muntanji - Sistemi li jassorbu l-enerġija li jintużaw fit-tixbit imsejjaħ klettersteig (via ferrata) - Rekwiżiti ta’ sigurtà u metodi ta’ ttestjar

13.10.2017

EN 958:2006+A1:2010

Nota 2.1

13.10.2017

CEN

EN 960:2006

Forom tar-ras użati għall-ittestjar ta’ elmi protettivi

21.12.2006

EN 960:1994

Nota 2.1

31.12.2006

CEN

EN 966:2012+A1:2012

Elmi għal sports tal-ajru

20.12.2012

EN 966:2012

Nota 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1073-1:1998

Lbies protettiv kontra kontaminazzjoni radjuattiva - Parti 1: Rekwiżiti u metodi ta’ ttestjar għal ilbies protettiv ventilat kontra kontaminazzjoni radjuattiva f’sura ta’ partikuli separati

6.11.1998

 

 

CEN

EN 1073-2:2002

Lbies protettiv kontra kontaminazzjoni radjuattiva - Parti 2: Rekwiżiti u metodi ta’ ttestjar għal ilbies protettiv mhux ventilat kontra kontaminazzjoni radjuattiva f’sura ta’ partikuli separati

28.8.2003

 

 

CEN

EN 1077:2007

Elmi għal skijaturi fuq is-silġ u snowboarders

8.3.2008

EN 1077:1996

Nota 2.1

8.3.2008

CEN

EN 1078:2012+A1:2012

Elmi għal ċiklistti u għal dawk li jużaw skateboards u roller skates

20.12.2012

EN 1078:2012

Nota 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1080:2013

Elmi li jipproteġu t-tfal żgħar f’każ ta’ impatt

28.6.2013

EN 1080:1997

Nota 2.1

31.8.2013

CEN

EN 1082-1:1996

Lbies protettiv - Ingwanti u lbies madwar id-dirgħajn li jipproteġi kontra qatgħat u daqqiet ta’ skieken tal-idejn - Parti 1: Ingwanti u lbies madwar id-dirgħajn magħmul minn metall immaljat

14.6.1997

 

 

CEN

EN 1082-2:2000

Lbies protettiv - Ingwanti u lbies protettiv għad-dirgħajn biex jipproteġi kontra qatgħat u daqqiet ta’ skieken tal-idejn - Parti 2: Ingwanti u lbies protettiv għad-dirgħajn maħdumin minn materjal iżda mhux minn metall immaljat

21.12.2001

 

 

CEN

EN 1082-3:2000

Lbies protettiv - Ingwanti u lbies protettiv għad-dirgħajn biex jipproteġi kontra qatgħat u daqqiet ta’ skieken tal-idejn - Parti 3: Test ta’ qatgħa kkaġunata minn ħabta f’tessuti, ġilda u materjali oħra

21.12.2001

 

 

CEN

EN 1146:2005

Apparati respiratorji protettivi - Apparat indipendenti b’ċirkuwitu miftuħ għal respirazzjoni ta’ arja kompressata li jinkorpora kappun għal skappament - Rekwiżiti, ittestjar, immarkar

19.4.2006

EN 1146:1997

Nota 2.1

30.4.2006

CEN

EN 1149-1:2006

Lbies protettiv - Propjetajiet elettrostatiċi - Parti 1: Metodi ta’ ttestjar għal reżistenza tas-superfiċje

21.12.2006

EN 1149-1:1995

Nota 2.1

31.12.2006

CEN

EN 1149-2:1997

Lbies protettiv - Propjetajiet elettrostatiċi - Parti 2: Metodu ta’ ttestjar għall-kejl ta’ reżistenza elettrika li tgħaddi minn materjal (reżistenza vertikali)

19.2.1998

 

 

CEN

EN 1149-3:2004

Lbies protettiv - Propjetajiet elettrostatiċi - Parti 3: Metodi ta’ ttestjar għall-kejl ta’ tnaqqis ta’ karga elettrika

6.10.2005

 

 

CEN

EN 1149-5:2008

Lbies protettiv - Propjetajiet elettrostatiċi - Parti 5: Rekwiżiti għall-operat materjali u disinn

20.6.2008

 

 

CEN

EN 1150:1999

Lbies protettiv - Lbies b’materjal ileqq mwaħħal miegħu biex min jilbsu jkun jidher fid-dlam, għal użu mhux professjonali - Metodi ta’ ttestjar u rekwiżiti

4.6.1999

 

 

CEN

EN 1385:2012

Elmi għal kanoa u għal sports tal-baħar li jtella’ r-ragħwa f’wiċċ l-ilma

20.12.2012

EN 1385:1997

Nota 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1486:2007

Lbies protettiv għal nies li jitfu n-nar - Metodi ta’ ttestjar u rekwiżiti għal ilbies li jirrifletti għal tifi tan-nar speċjalizzat

8.3.2008

EN 1486:1996

Nota 2.1

30.4.2008

CEN

EN 1497:2007

Tagħmir protettiv personali kontra waqgħat mill-għoli - Arneżijiet ta’ sigurtà għax-xabbaturi

8.3.2008

 

 

CEN

EN 1621-1:2012

Lbies protettiv ta’ motoċiklisti kontra ħbit mekkaniku - Parti 1: Apparat li jipproteġi r-riġlejn u d-dirgħajn ta’ motoċiklisti f’każ ta’ ħabta - Rekwiżiti u metodi ta’ ttestjar

13.3.2013

EN 1621-1:1997

Nota 2.1

30.6.2013

CEN

EN 1621-2:2014

Lbies protettiv għal motoċiklisti kontra ħabtiet mekkaniċi - Parti 2: Lbies protettiv tad-dahar ta’ motoċiklisti - Rekwiżiti u metodi ta’ ttestjar

12.12.2014

EN 1621-2:2003

Nota 2.1

31.12.2014

CEN

EN 1731:2006

Protezzjoni personali tal-għajnejn - Tagħmir protettiv imxebbek għall-għajnejn u l-wiċċ

23.11.2007

EN 1731:1997

Nota 2.1

23.11.2007

CEN

EN 1809:2014+A1:2016

Tagħmir għall-għadis - Tagħmir li jikkumpensa għat-tendenza li wieħed iżomm f’wiċċ l-ilma - Rekwiżiti funzjonali u ta’ sigurtà - metodi ta’ ttestjar

9.9.2016

EN 1809:2014

Nota 2.1

30.9.2016

CEN

EN 1827:1999+A1:2009

Apparati respiratorji protettivi - Nofs maskri bla valvs għall-ġbid tan-nifs u b’filtri separabbli biex jipproteġu kontra gassijiet jew gassijiet u partiċelli jew partiċelli biss - Rekwiżiti, ittestjar, immarkar

6.5.2010

EN 1827:1999

Nota 2.1

6.5.2010

CEN

EN 1868:1997

Tagħmir protettiv personali kontra waqgħat mill-għoli - Lista ta’ termini ekwivalenti

18.10.1997

 

 

CEN

EN 1891:1998

Tagħmir protettiv personali għall-prevenzjoni ta’ waqgħat mill-għoli - Ħbula kernmantel ta’ tul qasir

6.11.1998

 

 

CEN

EN 1938:2010

Protezzjoni personali tal-għajnejn - Gogils għal rikkieba ta’ muturi u ta’ mopeds

9.7.2011

EN 1938:1998

Nota 2.1

9.7.2011

CEN

EN ISO 4869-2:1995

Akustika - Tagħmir li jipproteġi l-widnejn - Parti 2: Stima ta’ livelli effettivi ta’ pressjoni ta’ ħoss A-weighted meta jintlibes tagħmir li jipproteġi l-widnejn (ISO 4869-2:1994)

15.5.1996

 

 

 

EN ISO 4869-2:1995/AC:2007

 

 

 

CEN

EN ISO 4869-3:2007

Akustika - Tagħmir li jipproteġi l-widnejn - Kejl ta’ telf ta’ ħoss f’tagħmir li jipproteġi l-widnejn billi jgħattihom bl-użu ta’ apparat li jitwaħħal biex jittestja l-akustika (ISO 4869-3:2007)

8.3.2008

EN 24869-3:1993

Nota 2.1

8.3.2008

CEN

EN ISO 6529:2001

Lbies protettiv - Protezzjoni kontra kimiki - Determinazzjoni tar-reżistenza ta’ materjal ta’ lbies protettiv kontra d-dħul ta’ likwidi u gassijiet (ISO 6529:2001)

6.10.2005

EN 369:1993

Nota 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 6530:2005

Lbies protettiv - Protezzjoni kontra kimiki likwidi - Metodu ta’ ttestjar għad-determinazzjoni tar-reżistenza ta’ materjal ta’ lbies protettiv kontra d-dħul ta’ likwidi (ISO 6530:2005)

6.10.2005

EN 368:1992

Nota 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 6942:2002

Lbies protettiv - Protezzjoni kontra sħana u nar - Metodu ta’ ttestjar: Evalwazzjoni ta’ materjali u tagħqid ta’ materjali meta esposti għal għajn ta’ sħana radjanti of (ISO 6942:2002)

28.8.2003

EN 366:1993

Nota 2.1

28.8.2003

CEN

EN ISO 9151:2016

Lbies protettiv kontra sħana u fjammi - Determinazzjoni ta’ trażmissjoni ta’ sħana meta l-ilbies ikun espost għal fjamma (ISO 9151:2016, Corrected version 2017-03)

12.4.2017

EN 367:1992

Nota 2.1

30.6.2017

CEN

EN ISO 9185:2007

Lbies protettiv - Valutazzjoni tar-reżistenza ta’ materjali għal titjir ta’ metall imdewweb (ISO 9185:2007)

8.3.2008

EN 373:1993

Nota 2.1

8.3.2008

CEN

EN ISO 10256:2003

Protezzjoni tar-ras u l-wiċċ biex jintużaw fil-ħoki fuq is-silġ (ISO 10256:2003)

6.10.2005

EN 967:1996

Nota 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 10819:2013

Vibrazzjoni u xokk mekkaniċi - Vibrazzjoni tal-id u d-driegħ - Metodu għall-kejl u evalwazzjoni ta’ kemm tkun trasmessa vibrazzjoni lill-palma tal-id meta jintlibsu l-ingwanti (ISO 10819:2013)

13.12.2013

EN ISO 10819:1996

Nota 2.1

13.12.2013

CEN

EN ISO 10862:2009

Opri tal-baħar żgħar - Sistema li tiftaħ malajr arneż tat-trapeżju li mill-ponta tal-arblu jingħaqad ma’ qadd il-baħri (ISO 10862:2009)

6.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 11611:2015

Lbies protettiv għal użu fl-iwweldjar u proċessi konnessi (ISO 11611:2015)

11.12.2015

EN ISO 11611:2007

Nota 2.1

31.1.2016

CEN

EN ISO 11612:2015

Lbies protettiv - Lbies protettiv kontra sħana u fjammi - Rekwiżiti minimi ta’ operat (ISO 11612:2015)

11.12.2015

EN ISO 11612:2008

Nota 2.1

31.1.2016

CEN

EN 12021:2014

Tagħmir respiratorju - Gassijiet kompressati għal apparati respiratorji

12.12.2014

 

 

CEN

EN 12083:1998

Apparati respiratorji protettivi - Filtri b’pajpijiet li jagħtu n-nifs, (Filtri mmuntati bla maskra) - Filtri ta’ partiċelli, filtri tal-gass u filtri mgħaqqdin - Rekwiżiti, ittestjar, immarkar

4.7.2000

 

 

 

EN 12083:1998/AC:2000

 

 

 

CEN

EN ISO 12127-1:2015

Ilbies għall-protezzjoni mis-sħana u l-fjammi – Determinazzjoni ta’ trażmissjoni ta’ sħana li tiġi minn kuntatt permezz ta’ lbies protettiv jew materjali kostitwenti – Parti 1: Sħana ġġenerata minn kuntatt prodotta minn ċilindru tat-tisħin (ISO 12127-1:2015)

9.9.2016

EN 702:1994

Nota 2.1

9.9.2016

CEN

EN ISO 12127-2:2007

Ilbies għall-protezzjoni mis-sħana u l-fjammi – Determinazzjoni ta’ trażmissjoni ta’ sħana li tiġi minn kuntatt permezz ta’ lbies protettiv jew materjali kostitwenti – Parti 2: Metodu ta’ ttestjar bl-użu ta’ sħana li tiġi minn kuntatt prodotta minn ċilindri li jitħallew jaqgħu (ISO 12127-2:2007)

8.3.2008

 

 

CEN

EN 12270:2013

Tagħmir għat-tixbit mal-muntanji - Kunjardi - Rekwiżiti ta’ sigurtà u metodi ta’ ttestjar

11.4.2014

EN 12270:1998

Nota 2.1

31.5.2014

CEN

EN 12275:2013

Tagħmir għat-tixbit mal-muntanji - Konnetturi - Rekwiżiti ta’ sigurtà u metodi ta’ ttestjar

13.12.2013

EN 12275:1998

Nota 2.1

13.12.2013

CEN

EN 12276:2013

Tagħmir għat-tixbit mal-muntanji - Ankri li joperaw bi frizzjoni - Rekwiżiti ta’ sigurtà u metodi ta’ ttestjar

11.4.2014

EN 12276:1998

Nota 2.1

31.5.2014

CEN

EN 12277:2015

Tagħmir għat-tixbit mal-muntanji - Arneżijiet tax-xabbaturi - Rekwiżiti ta’ sigurtà u metodi ta’ ttestjar

12.4.2017

EN 12277:2007

Nota 2.1

31.5.2017

CEN

EN 12278:2007

Tagħmir għat-tixbit mal-muntanji - Tarjoli - Rekwiżiti ta’ sigurtà u metodi ta’ ttestjar

23.11.2007

EN 12278:1998

Nota 2.1

30.11.2007

CEN

EN ISO 12311:2013

Tagħmir protettiv personali - Metodi ta’ ttestjar għal nuċċalijiet u xedd għall-għajnejn relatat (ISO 12311:2013, Corrected version 15.8.2014)

13.12.2013

 

 

CEN

EN ISO 12312-1:2013

Protezzjoni tal-għajnejn u l-wiċċ - Nuċċalijiet tax-xemx u xedd relatat mal-għajnejn - Parti 1: Nuċċalijiet għal użu ġenerali (ISO 12312-1:2013)

13.12.2013

EN 1836:2005+A1:2007

Nota 2.3

28.2.2015

 

EN ISO 12312-1:2013/A1:2015

15.12.2017

Nota 3

15.12.2017

CEN

EN ISO 12312-2:2015

Protezzjoni tal-għajnejn u l-wiċċ - Nuċċalijiet tax-xemx u xedd relatat mal-għajnejn - Parti 2 - Filtri għall-osservazzjoni diretta tax-xemx (ISO 12312-2:2015)

11.12.2015

 

 

CEN

EN ISO 12401:2009

Opri tal-baħar żgħar - Ċinturin għas-sigurtà fuq il-gverta u ċima tas-sigurtà - Rekwiżiti ta’ sigurtà u metodi ta’ ttestjar (ISO 12401:2009)

6.5.2010

EN 1095:1998

Nota 2.1

6.5.2010

CEN

EN ISO 12402-2:2006

Apparati personali li jżommu f’wiċċ l-ilma - Parti 2: Ġkieket tas-salvataġġ, livel ta’ operat 275 - Rekwiżiti ta’ sigurtà (ISO 12402-2:2006)

21.12.2006

EN 399:1993

Nota 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-2:2006/A1:2010

9.7.2011

Nota 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-3:2006

Apparati personali li jżommu f’wiċċ l-ilma - Parti 3: Ġkieket tas-salvataġġ, livel ta’ operat 150 - Rekwiżiti ta’ sigurtà (ISO 12402-3:2006)

21.12.2006

EN 396:1993

Nota 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-3:2006/A1:2010

9.7.2011

Nota 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-4:2006

Apparati personali li jżommu f’wiċċ l-ilma - Parti 4: Ġkieket tas-salvataġġ, livel ta’ operat 100 - Rekwiżiti ta’ sigurtà (ISO 12402-4:2006)

21.12.2006

EN 395:1993

Nota 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-4:2006/A1:2010

9.7.2011

Nota 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-5:2006

Apparati personali li jżommu f’wiċċ l-ilma - Parti 5: - Għajnunijiet biex wieħed jibqa’ jgħum f’wiċċ l-ilma (livel 50) - Rekwiżiti ta’ sigurtà (ISO 12402-5:2006)

21.12.2006

EN 393:1993

Nota 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

 

 

 

 

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010

9.7.2011

Nota 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-6:2006

Apparati personali li jżommu f’wiċċ l-ilma - Parti 6: Gkieket tas-salvataġġ u għajnunijiet personali biex wieħed jibqa’ jgħum f’wiċċ l-ilma għal użu speċjali - Rekwiżiti ta’ sigurtà u metodi ta’ ttestjar addizzjonali (ISO 12402-6:2006)

21.12.2006

 

 

 

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010

9.7.2011

Nota 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-8:2006

Apparati personali li jżommu f’wiċċ l-ilma - Parti 8: Aċċessorji - Rekwiżiti ta’ sigurtà u metodi ta’ ttestjar (ISO 12402-8:2006)

2.8.2006

EN 394:1993

Nota 2.1

31.8.2006

 

EN ISO 12402-8:2006/A1:2011

11.11.2011

Nota 3

11.11.2011

CEN

EN ISO 12402-9:2006

Apparati personali li jżommu f’wiċċ l-ilma - Parti 4: Metodi ta’ ttestjar (ISO 12402-9:2006)

21.12.2006

 

 

 

EN ISO 12402-9:2006/A1:2011

11.11.2011

Nota 3

11.11.2011

CEN

EN ISO 12402-10:2006

Apparati personali li jżommu f’wiċċ l-ilma - Parti 10: Għażla u applikazzjoni ta’ apparati personali li jżommu f’wiċċ l-ilma u apparati rilevanti oħrajn (ISO 12402-10:2006)

2.8.2006

 

 

CEN

EN 12477:2001

Ingwanti protettivi għal welders

10.8.2002

 

 

 

EN 12477:2001/A1:2005

6.10.2005

Nota 3

31.12.2005

CEN

EN 12492:2012

Tagħmir għat-tixbit mal-muntanji - Elmi għal xabbaturi mal-muntanji - Rekwiżiti ta’ sigurtà u metodi ta’ ttestjar

20.12.2012

EN 12492:2000

Nota 2.1

30.4.2013

CEN

EN 12628:1999

Aċċessorji għall-għadis - Apparati kombinati biex iżommu għaddas fil-wiċċ u għas-salvataġġ - Rekwiżiti ta’ funzjonalità u sigurtà, metodi ta’ ttestjar

4.7.2000

 

 

 

EN 12628:1999/AC:2000

 

 

 

CEN

EN 12841:2006

Tagħmir protettiv personali kontra waqgħat mill-għoli - Sistemi ta’ aċċess ta’ ħbula - Apparat ta’ aġġustament tal-ħbula

21.12.2006

 

 

CEN

EN 12941:1998

Apparati respiratorji protettivi - Apparati għall-iffiltrar li joperaw bl-elettriku u jinkoporaw elmu jew barnuż - Rekwiżiti, ittestjar, immarkar

4.6.1999

EN 146:1991

Nota 2.1

4.6.1999

 

EN 12941:1998/A1:2003

6.10.2005

Nota 3

6.10.2005

 

EN 12941:1998/A2:2008

5.6.2009

Nota 3

5.6.2009

CEN

EN 12942:1998

Apparati respiratorji protettivi - Apparati li jiffiltraw megħjunin bl-elettriku li jinkorporaw maskri tal-wiċċ sħaħ, nofs maskri jew maskri li jkopru kwart mill-wiċċ - Rekwiżiti, ittestjar, immarkar

4.6.1999

EN 147:1991

Nota 2.1

4.6.1999

 

EN 12942:1998/A1:2002

28.8.2003

Nota 3

28.8.2003

 

EN 12942:1998/A2:2008

5.6.2009

Nota 3

5.6.2009

CEN

EN 13034:2005+A1:2009

Lbies protettiv kontra kimiċi likwidi - Rekwiżiti ta’ operat għal ilbies li jipproteġi minn kimiċi li joffri operat protettiv limitat kontra kimiċi likwidi (Tagħmir Tip 6 u Tip PB [6])

6.5.2010

EN 13034:2005

Nota 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13061:2009

Lbies protettiv - Lbies li jipproteġi l-qasba tar-riġel għal plejers tal-futbol - Rekwiżiti u metodi ta’ ttestjar

6.5.2010

EN 13061:2001

Nota 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13087-1:2000

Elmi protettivi - Metodi ta’ ttestjar - Parti 1: Kondizzjonijiet u kondizzjonar

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-1:2000/A1:2001

10.8.2002

Nota 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-2:2012

Elmi protettivi - Metodi ta’ ttestjar - Parti 2: Assorbiment ta’ ħabta

20.12.2012

EN 13087-2:2000

Nota 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-3:2000

Elmi protettivi - Metodi ta’ ttestjar - Parti 3: Reżistenza għall-penetrazzjoni

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-3:2000/A1:2001

10.8.2002

Nota 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-4:2012

Elmi protettivi - Metodi ta’ ttestjar - Parti 4: Effettività tas-sistema ta’ retenzjoni

20.12.2012

EN 13087-4:2000

Nota 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-5:2012

Elmi protettivi - Metodi ta’ ttestjar - Parti 5: Saħħa tas-sistema ta’ retenzjoni

20.12.2012

EN 13087-5:2000

Nota 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-6:2012

Elmi protettivi - Metodi ta’ ttestjar - Parti 6: Firxa tal-vista

20.12.2012

EN 13087-6:2000

Nota 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-7:2000

Elmi protettivi - Metodi ta’ ttestjar - Parti 7: Reżistenza għall-fjammi

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-7:2000/A1:2001

10.8.2002

Nota 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-8:2000

Elmi protettivi - Metodi ta’ ttestjar - Parti 8: Propjetajiet elettriċi

21.12.2001

 

 

 

EN 13087-8:2000/A1:2005

6.10.2005

Nota 3

6.10.2005

CEN

EN 13087-10:2012

Elmi protettivi - Metodi ta’ ttestjar - Parti 10: Reżistenza għal sħana radjanti

20.12.2012

EN 13087-10:2000

Nota 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13089:2011

Tagħmir għat-tixbit mal-muntanji - Għodod użati għat-tixbit mas-silġ fuq muntanji - Rekwiżiti ta’ sigurtà u metodi ta’ ttestjar

9.7.2011

 

 

CEN

EN 13138-1:2008

Għajnunijiet li jgħinu lil xi ħadd li qed jitgħallem jgħum biex iżomm f’wiċċ l-ilma - Parti 1: Rekwiżiti ta’ sigurtà u metodi ta’ ttestjar għal għajnunijiet li jintlibsu biex jgħinu lil xi ħadd li qed jitgħallem jgħum iżomm f’wiċċ l-ilma

5.6.2009

EN 13138-1:2003

Nota 2.1

5.6.2009

CEN

EN 13158:2009

Lbies protettiv - Gkieket protettivi u lbies li jipproteġi l-ġisem u l-ispallejn għal użu ekwestri: għal rikkieba taż-żwiemel u għal dawk li jaħdmu maż-żwiemel u għal ġerrejja taż-żwiemel - Rekwiżiti u metodi ta’ ttestjar

6.5.2010

EN 13158:2000

Nota 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13178:2000

Protezzjoni tal-għajnejn personali - Tagħmir li jipproteġi l-għajnejn għal min juża vetturi għal fuq is-silġ

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-1:2001

Apparati respiratorji protettivi - Metodi tat-test - Parti 1: Determinazzjoni ta’ telf ta’ arja minn ġewwa u ta’ telf totali ta’ arja minn ġewwa

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-2:2001

Apparati respiratorji protettivi - Metodi tat-test - Parti 2: Testijiet ta’ operat prattiku

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-3:2001

Apparati respiratorji protettivi - Metodi tat-test - Parti 3: Determinazzjoni ta’ reżistenza fit-teħid tan-nifs

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-4:2001

Apparati respiratorji protettivi - Metodi tat-test - Parti 4: Testijiet bil-fjamma

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-5:2001

Apparati respiratorji protettivi - Metodi tat-test - Parti 5: Kondizzjonijiet klimatiċi

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-6:2001

Apparati respiratorji protettivi - Metodi tat-test - Parti 6: Determinazzjoni tal-kontenut ta’ diossidu tal-karbonju tal-arja li nbelgħet

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-7:2008

Apparati respiratorji protettivi - Metodi tat-test - Parti 7: Determinazzjoni ta’ penetrazzjoni tal-filtru bil-partiċelli

20.6.2008

EN 13274-7:2002

Nota 2.1

31.7.2008

CEN

EN 13274-8:2002

Apparati respiratorji protettivi - Metodi tat-test - Parti 8: Determinazzjoni ta’ tagħqid ta’ trab dolomitiku

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13277-1:2000

Tagħmir protettiv għall-arti marzjal - Parti 1: Rekwiżiti ġenerali u metodi ta’ ttestjar

24.2.2001

 

 

CEN

EN 13277-2:2000

Tagħmir protettiv għall-arti marzjal - Parti 2: Rekwiżiti addizzjonali u metodi ta’ ttestjar għal ilbies li jipproteġi s-sieq sal-għaksa, l-qasba tar-riġel u l-quddiem tad-dirgħajn

24.2.2001

 

 

CEN

EN 13277-3:2013

Tagħmir protettiv għall-arti marzjal - Parti 3: Rekwiżiti addizzjonali u metodi ta’ ttestjar għal ilbies li jipproteġi t-tronk tal-ġisem

11.4.2014

EN 13277-3:2000

Nota 2.1

30.6.2014

CEN

EN 13277-4:2001

Tagħmir protettiv għall-arti marzjal - Parti 4: Rekwiżiti addizzjonali u metodi ta’ ttestjar għal xedd li jipproteġi r-ras

10.8.2002

 

 

 

EN 13277-4:2001/A1:2007

23.11.2007

Nota 3

31.12.2007

CEN

EN 13277-5:2002

Tagħmir protettiv għall-arti marzjal - Parti 5: Rekwiżiti addizzjonali u metodi ta’ ttestjar għal ilbies li jipproteġi l-partijiet ġenitali u addomenali

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13277-6:2003

Tagħmir protettiv għall-arti marzjal - Parti 6: Rekwiżiti addizzjonali u metodi ta’ ttestjar għal ilbies li jipproteġi s-sider fil-każ tan-nisa

21.2.2004

 

 

CEN

EN 13277-7:2009

Tagħmir protettiv għall-arti marzjal - Parti 7: Rekwiżiti addizzjonali u metodi ta’ ttestjar għal ilbies li jipproteġi lidejn u s-saqajn

6.5.2010

 

 

CEN

EN 13277-8:2017

Tagħmir protettiv għall-arti marzjal - Parti 8: Rekwiżiti addizzjonali u metodi ta’ ttestjar għal xedd li jipproteġi l-wiċċ waqt il-karate

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN ISO 13287:2012

Tagħmir protettiv personali - Xedd is-saqajn - Metodu ta’ ttestjar ta’ reżistenza għaż-żliq (ISO 13287:2012)

13.3.2013

EN ISO 13287:2007

Nota 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13356:2001

Aċċessorji li jleqqu li jintlibsu fuq ilbies biex persuna tkun tidher fid-dlam għal użu professjonali - Metodi ta’ ttestjar u rekwiżiti

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13484:2012

Elmi għal dawk li jużaw slitti dojoq

20.12.2012

EN 13484:2001

Nota 2.1

30.4.2013

CEN

EN ISO 13506-1:2017

Lbies protettiv kontra sħana u fjammi - Parti 1: Metodu ta’ ittestjar għal ilbies kompluti - Kejl ta’ enerġija trasferita bl-użu ta’ manikan strumentati (ISO 13506-1:2017)

15.12.2017

 

 

CEN

EN 13546:2002+A1:2007

Lbies protettiv - Lbies protettiv tal-idejn, dirgħajn, sider, addome, riġlejn, saqajn u partijiet ġenitali għal gowlkipers tal-ħoki fi grawnd- Rekwiżiti u metodi ta’ ttestjar

23.11.2007

EN 13546:2002

Nota 2.1

31.12.2007

CEN

EN 13567:2002+A1:2007

Lbies protettiv - Lbies protettiv tal-idejn, dirgħajn, sider, addome, riġel, partijiet ġenitali u wiċċ għal dawk li jipprattikaw l-iżgirma - Rekwiżiti u metodi ta’ ttestjar

23.11.2007

EN 13567:2002

Nota 2.1

31.12.2007

CEN

EN 13594:2015

Ingwanti protettivi għal sewwieqa professjonali ta’ muturi - Rekwiżiti u metodi ta’ ttestjar

11.12.2015

EN 13594:2002

Nota 2.1

31.8.2017

CEN

EN 13595-1:2002

Lbies protettiv għal sewwieqa professjonali ta’ muturi - Ġkieket, qliezet u tuti f’biċċa waħda jew tnejn- Parti 1: Rekwiżiti ġenerali

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-2:2002

Lbies protettiv għal motoċiklisti professjonali - Gkieket, qliezet u tuti f’biċċa waħda jew tnejn - Parti 2: Metodu ta’ ttestjar għad-determinazzjoni ta’ reżistenza kontra brix ikkaġunat minn ħabta

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-3:2002

Lbies protettiv għal motoċiklisti professjonali - Gkieket, qliezet u tuti f’biċċa waħda jew tnejn - Parti 3: Metodu ta’ ttestjar għad-determinazzjoni ta’ reżistenza tajers kontra t-tifqigħ

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-4:2002

Lbies protettiv għal motoċiklisti professjonali - Gkieket, qliezet u tuti f’biċċa waħda jew tnejn - Parti 4: Metodu ta’ ttestjar għad-determinazzjoni ta’ reżistenza kontra qtugħ ikkaġunat minn ħabta

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13634:2017

Xedd is-saqajn protettiv għal sewwieqa ta’ muturi - Rekwiżiti u metodi ta’ ttestjar

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN 13634:2010

Nota 2.1

30.6.2018

CEN

EN ISO 13688:2013

Lbies protettiv - Rekwiżiti ġenerali (ISO 13688:2013)

13.12.2013

EN 340:2003

Nota 2.1

31.1.2014

CEN

EN 13781:2012

Elmi proettivi għal sewwieqa u passiġġieri fuq snowmobiles u bobsleighs

20.12.2012

EN 13781:2001

Nota 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13794:2002

Apparati respiratorji protettivi - Apparat għat-teħid ta’ nifs b’ċirkuwitu miftuħ u jaħdem b’mod indipendenti biex ikun hemm ħruġ għall-arja - Rekwiżiti, ittestjar, immarkar

28.8.2003

EN 400:1993

EN 401:1993

EN 1061:1996

Nota 2.1

28.8.2003

CEN

EN 13819-1:2002

Tagħmir li jipproteġi s-smigħ - Ittestjar - Parti 1: Metodi ta’ test fiżiku

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13819-2:2002

Tagħmir li jipproteġi s-smigħ - Ittestjar - Parti 2: Metodi ta’ test akustiku

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13832-1:2006

Protezzjoni għax-xedd is-saqajn kontra kimiċi - Parti 1: Terminoloġija u metodi ta’ ttestjar

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13832-2:2006

Protezzjoni għax-xedd is-saqajn kontra kimiċi - Parti 2: Rekwiżiti għax-xedd tas-saqajn kontra kimiċi f’kundizzjonijiet ta’ laboratorji

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13832-3:2006

Protezzjoni għax-xedd is-saqajn kontra kimiċi - Parti 3: Rekwiżiti għax-xedd tas-saqajn b’resistenza qawwija għal kimiċi f’kundizzjonijiet ta’ laboratorji

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13911:2017

Lbies protettiv għal nies li jitfu n-nar - Rekwiżiti u metodi ta’ ttestjar għal kappuni li jirreżistu n-nar għal nies li jitfu n-nar

15.12.2017

EN 13911:2004

Nota 2.1

28.2.2018

CEN

EN 13921:2007

Tagħmir protettiv personali - Prinċipji ergonomiċi

23.11.2007

 

 

CEN

EN 13949:2003

Tagħmir respiratorju - Apparat għall-għadis b’ċirkuwitu miftuħ u li jaħdem b’mod indipendenti biex jintuża ma’ Nitrox kompressat u ossiġenu - Rekwiżiti, ittestjar, immarkar

21.2.2004

 

 

CEN

EN ISO 13982-1:2004

Lbies protettiv biex jintuża kontra partikulati solidi - Parti 1: Rekwiżiti ta’ operat għal ilbies kimiku protettiv li jagħti protezzjoni lill-ġisem kollu kontra partikulati solidi li jinġarru mill-arja (lbies tip 5) (ISO 13982-1:2004)

6.10.2005

 

 

 

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

9.7.2011

Nota 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 13982-2:2004

Lbies protettiv biex jintuża kontra partikulati solidi - Parti 2: Metodu ta’ ttestjar biex jiddetermina tnixxija ’l ġewwa ta’ erosols ta’ partikoli fini fi lbies (ISO 13982-2:2004)

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 13995:2000

Lbies protettiv - Propjetajiet mekkaniċi - Metodu ta’ ttestjar għad-determinazzjoni tar-reżistenza għal titqib u tiċrit dinamiku ta’ materjali (ISO 13995:2000)

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 13997:1999

Lbies protettiv - Propjetajiet mekkaniċi - Determinazzjoni ta’ reżistenza għal qtugħ minn oġġetti b’xifer jaqta’ (ISO 13997:1999)

4.7.2000

 

 

 

EN ISO 13997:1999/AC:2000

 

 

 

CEN

EN ISO 13998:2003

Lbies protettiv - Fradal, qliezet u qomos li jipproteġu kontra qatgħat u qaddiet ta’ skieken tal-idejn (ISO 13998:2003)

28.8.2003

EN 412:1993

Nota 2.1

28.8.2003

CEN

EN 14021:2003

Lqugħ tal-ġebel għal motoċikliżmu fi spazji lilhinn mit-toroq addattati biex jipproteġu rikkieba kontra ġebel u mazkan - Rekwiżiti u metodi ta’ ttestjar

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Elmi industrijali ta’ kwalità għolja

20.12.2012

EN 14052:2012

Nota 2.1

30.4.2013

CEN

EN 14058:2017

Lbies protettiv - Lbies li protettiv kontra ambjenti kesħin

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN 14058:2004

Nota 2.1

31.5.2018

CEN

EN ISO 14116:2015

Lbies protettiv - Protezzjoni kontra fjammi - Materjali, tagħqid ta’ materjali u lbies li jillimitaw it-tixrid tal-fjammi. (ISO 14116:2015)

11.12.2015

EN ISO 14116:2008

Nota 2.1

31.1.2016

CEN

EN 14120:2003+A1:2007

Lbies protettiv - Lbies protettiv tal-polz, wiċċ l-idejn, rkubtejn u mniekeb għal utenti ta’ tagħmir ta’ pattini bir-roti - Rekwiżiti u metodi ta’ ttestjar

23.11.2007

EN 14120:2003

Nota 2.1

31.12.2007

CEN

EN 14126:2003

Lbies protettiv - Rekwiżiti ta’ operat u metodi ta’ ttestjar għal ilbies protettiv kontra aġenti infettivi

6.10.2005

 

 

 

EN 14126:2003/AC:2004

 

 

 

CEN

EN 14143:2013

Apparat respiratorju - Apparat biex wieħed jieħu n-nifs mill-ġdid waqt l-għadis li jaħdmu b’mod indipendenti

13.12.2013

EN 14143:2003

Nota 2.1

31.1.2014

CEN

EN 14225-1:2017

Lbies tal-bugħaddasa - Parti 1: Lbies tal-lastku tal-għaddasa - Rekwiżiti u metodi ta’ ttestjar

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN 14225-1:2005

Nota 2.1

30.6.2018

CEN

EN 14225-2:2017

Lbies tal-bugħaddasa - Parti 2: Lbies li ma jgħaddix ilma minnu - Rekwiżiti u metodi ta’ ttestjar

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN 14225-2:2005

Nota 2.1

30.6.2018

CEN

EN 14225-3:2017

Lbies tal-bugħaddasa - Parti 3: Sistemi ta’ lbies imsaħħan jew imkessaħ attivament - Rekwiżiti u metodi ta’ ttestjar

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN 14225-3:2005

Nota 2.1

30.6.2018

CEN

EN 14225-4:2005

Lbies tal-bugħaddasa - Parti 4: Lbies għal tip wieħed ta’ atmosfera (ADS) - Rekwiżiti ta’ fatturi umani u metodi ta’ ttestjar

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14325:2004

Lbies protettiv kontra kimiki - Metodi ta’ ttestjar u klassifikazzjoni ta’ operat ta’ materjali, ħjatat, rbit u tagħqid fi lbies protettivi kontra l-kimiki

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14328:2005

Lbies protettiv - Ingwanti u xedd id-dirgħajn li jipproteġu minn qatgħat minn skieken imħaddmin b’mutur - Rekwiżiti u metodi ta’ ttestjar

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14360:2004

Lbies protettiv kontra x-xita - Metodu ta’ ttestjar għal ilbies lest - Ħbit ta’ qtar b’enerġija għolja li jaqa’ mill-għoli

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14387:2004+A1:2008

Apparati respiratorji protettivi - Filtri tal-gass u filtri kombinati - Rekwiżiti, ittestjar, immarkar

20.6.2008

EN 14387:2004

Nota 2.1

31.7.2008

CEN

EN 14404:2004+A1:2010

Tagħmir ta’ protezzjoni personali - Tagħmir li jipproteġi l-irkubtejn waqt xogħol f’qagħda ta’ wieħed għarkubtejh

6.5.2010

EN 14404:2004

Nota 2.1

31.7.2010

CEN

EN 14435:2004

Apparati respiratorji protettivi - Apparat għat-teħid ta’ nifs ta’ arja kompressata b’ċirkuwitu miftuħ u jaħdem b’mod indipendenti b’maskra li tgħatti nofs il-wiċċ biex jintuża ma’ pressjoni pożittiva biss - Rekwiżiti, ittestjar, immarkar

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14458:2004

Tagħmir personali li jħares l-għajnejn - Tarki u viżieri li jintużaw minn dawk li jitfu n-nirien u elmi ta’ sigurtà industrijali ta’ grad ta’ operat għoli li jintużaw minn dawk li jitfu n-nirien, u minn servizzi ta’ ambulanza u emerġenza

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 14460:1999

Lbies protettiv għal sewwieqa ta’ karozzi tat-tlielaq - Protezzjoni kontra sħana u fjammi - Rekwiżiti ta’ operat u metodi ta’ ttestjar (ISO 14460:1999)

16.3.2000

 

 

 

EN ISO 14460:1999/AC:1999

 

 

 

 

EN ISO 14460:1999/A1:2002

10.8.2002

Nota 3

30.9.2002

CEN

EN 14529:2005

Apparati respiratorji protettivi - Apparat indipendenti b’ċirkuwitu miftuħ għal respirazzjoni ta’ arja kompressata b’nofs maskra disinjata biex tinkludi valv pożittiv ikkontrollat biex jitlob pressjoni għall-pulmun u li jintuża biss f’każi ta’ skappament

19.4.2006

 

 

CEN

EN 14593-1:2005

Apparati respiratorji protettivi - Apparat għal respirazzjoni ta’ arja kompressata permezz ta’ pajp b’valv li bih tintalab l-arja - Parti 1: Apparat b’maskra li tgħatti l-wiċċ kollu - Rekwiżiti, ittestjar, immarkar

6.10.2005

EN 139:1994

Nota 2.1

2.12.2005

CEN

EN 14593-2:2005

Apparati respiratorji protettivi - Apparat għal respirazzjoni ta’ arja kompressata permezz ta’ valv li bih tintalab l-arja - Parti 2: Apparat b’maskra li tgħatti nofs l-wiċċ biex jintuża ma’ pressjoni pożittiva - Rekwiżiti, ittestjar, immarkar

6.10.2005

EN 139:1994

Nota 2.1

2.12.2005

 

EN 14593-2:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14594:2005

Apparati respiratorji protettivi - Apparat għal respirazzjoni ta’ arja kompressata bi fluss ta’ arja kontinwu - Rekwiżiti, ittestjar, immarkar

6.10.2005

EN 139:1994

EN 270:1994

EN 271:1995

EN 1835:1999

EN 12419:1999

Nota 2.1

2.12.2005

 

EN 14594:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14605:2005+A1:2009

Lbies protettiv kontra kimiċi likwidi - Rekwiżiti ta’ operat għal ilbies b’konnessjonijiet li ma jħallux likwidi jgħaddu (Tip 3) jew sprej jgħaddu (Tip 4), inklużi oġġetti li jagħtu protezzjoni lil partijiet tal-ġisem biss (Tipi PB [3] u PB [4])

6.5.2010

EN 14605:2005

Nota 2.1

6.5.2010

CEN

EN 14786:2006

Lbies protettiv - Determinazzjoni ta’ reżistenza għall-penetrazzjoni b’kimiki likwidi, emulsjonijiet u tixrid sprejjati - Test atomizzatur

21.12.2006

 

 

CEN

EN ISO 14877:2002

Lbies protettiv għal operazzjonijiet ta’ bblastjar li jobrox bl-użu ta’ barraxi granulari (ISO 14877:2002)

28.8.2003

 

 

CEN

EN ISO 15025:2002

Lbies protettiv - Protezzjoni kontra sħana u fjammi - Metodu ta’ ttestjar għal-limitazzjoni tat-tixrid ta’ fjammi (ISO 15025:2000)

28.8.2003

EN 532:1994

Nota 2.1

28.8.2003

CEN

EN ISO 15027-1:2012

Tuti għall-immersjoni - Parti 1: Tuti li jintlibsu fuq opra tal-baħar u wkoll taħt wiċċ l-ilma: Rekwiżiti inkluża sigurtà (ISO 15027-1:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-1:2002

Nota 2.1

31.5.2013

CEN

EN ISO 15027-2:2012

Tuti għall-immersjoni - Parti 2: Tuti li jgħinu li xi ħadd maqbud f’opra tal-baħar taħt wiċċ l-ilma biex joħroġ minnha: Rekwiżiti inkluża sigurtà (ISO 15027-2:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-2:2002

Nota 2.1

31.5.2013

CEN

EN ISO 15027-3:2012

Tuti għall-immersjoni - Parti 3: Metodi ta’ ttestjar (ISO 15027-3:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-3:2002

Nota 2.1

31.5.2013

CEN

EN 15090:2012

Xedd is-saqajn għal nies li jitfu n-nar

20.12.2012

EN 15090:2006

Nota 2.1

30.4.2013

CEN

EN 15151-1:2012

Tagħmir għat-tixbit mal-muntanji - Parti 1: Tagħmir għall-brejkijiet b’lokks megħjuna bl-idejn, rekwiżiti ta’ sigurtà u metodi ta’ ttestjar

20.12.2012

 

 

CEN

EN 15333-1:2008

Tagħmir respiratorju- Fornitura ta’ apparat għall-għadis b’arja kompressata b’ċirkuwitu miftuħ umbilikali - Parti 1: Apparat li jingħata meta jintalab

20.6.2008

 

 

 

EN 15333-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 15333-2:2009

Tagħmir respiratorju - Fornitura ta’ apparat għall-għadis b’arja kompressata b’ċirkuwitu umbilikali miftuħ - Parti 2: Apparat li jippermetti fluss ħieles ta’ arja

6.5.2010

 

 

CEN

EN 15613:2008

Għata protettiva għall-irkobba u l-minkeb għal sports ta’ ġewwa - Rekwiżiti ta’ sigurtà u metodi ta’ ttestjar

5.6.2009

 

 

CEN

EN 15614:2007

Lbies protettiv għal nies li jitfu n-nar - Metodi ta’ ttestjar f’laboratorju u rekwiżiti għall-operat ta’ lbies protettiv f’ċirkustanzi ebsin ħafna

23.11.2007

 

 

CEN

EN ISO 15831:2004

Lbies - Effetti fiżjoloġiċi - Kejl ta’ iżolazzjoni termali permezz ta’ manikin termali (ISO 15831:2004)

6.10.2005

 

 

CEN

EN 16027:2011

Lbies protettiv - Ingwanti li għandhom effett protettiv għal gowlkipers tal-futbol

16.2.2012

 

 

CEN

EN 16350:2014

Ingwanti Protettivi għal riskji elettrostatiċi

12.12.2014

 

 

CEN

EN 16473:2014

Elmijiet għal dawk li jitfu n-nar - Elmijiet għal salvataġġ tekniku

11.12.2015

 

 

CEN

EN 16689:2017

Lbies protettiv għal nies li jitfu n-nar - Rekwiżiti ta’ operat għall-ilbies protettiv għal salvataġġ tekniku

13.10.2017

 

 

CEN

EN 16716:2017

Tagħmir għat-tixbit mal-muntanji - sinstemi ta’ bombli tal-arja għal valangi - Rekwiżiti ta’ sigurta’ u metodi ta’ ttestjar

13.10.2017

 

 

CEN

EN ISO 17249:2013

Xedd is-saqajn sikur li jirreżisti qtugħ b’lupi li jaħdmu b’ċineg (ISO 17249:2013)

11.4.2014

EN ISO 17249:2004

Nota 2.1

30.11.2015

 

EN ISO 17249:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 17491-3:2008

Lbies protettiv - Metodu ta’ ttestjar għal kontra kimiki - Parti 3: Determinazzjoni tar-reżistenza għall-penetrazzjoni ta’ merżuq likwidu (jet test) (ISO 17491-3:2008)

28.1.2009

EN 463:1994

Nota 2.1

28.2.2009

CEN

EN ISO 17491-4:2008

Lbies protettiv - Metodu ta’ ttestjar għal kontra kimiki - Parti 4: Determinazzjoni tar-reżistenza għall-penetrazzjoni minn bexxa likwidu (spray test) (ISO 17491-4:2008)

28.1.2009

EN 468:1994

Nota 2.1

28.2.2009

CEN

EN ISO 19918:2017

Ilbies protettiv - Protezzjoni kontra kimiki - Kejl ta’ dħul u mogħdija kumulattiv ta’ kimiki bi pressjoni baxxa ta’ fwar li tgħaddi minn materjali (ISO 19918:2017)

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN ISO 20344:2011

Tagħmir protettiv personali - Metodi ta’ ttestjar għal xedd is-saqajn (ISO 20344:2011)

16.2.2012

EN ISO 20344:2004

Nota 2.1

30.6.2012

CEN

EN ISO 20345:2011

Tagħmir protettiv personali - Xedd is-saqajn sikur (ISO 20345:2011)

16.2.2012

EN ISO 20345:2004

Nota 2.1

30.6.2013

CEN

EN ISO 20346:2014

Tagħmir protettiv personali - xedd is-saqajn protettiv (ISO 20346:2014)

12.12.2014

EN ISO 20346:2004

Nota 2.1

31.12.2014

CEN

EN ISO 20347:2012

Tagħmir protettiv personali - Xedd is-saqajn okkupazzjonali (ISO 20347:2012)

20.12.2012

EN ISO 20347:2004

Nota 2.1

30.4.2013

CEN

EN ISO 20349-1:2017

Tagħmir protettiv personali - Xedd tas-saqajn li jipproteġi kontra riskji ġo funderiji u iwweldjar - Parti 1: Rekwiżiti u metodi ta’ ttestjar kontra riskji ġo funderiji (ISO 20349-1:2017)

15.12.2017

EN ISO 20349:2010

Nota 2.1

20.4.2019

CEN

EN ISO 20349-2:2017

Tagħmir protettiv personali - Xedd tas-saqajn li jipproteġi kontra riskji ġo funderiji u iwweldjar - Parti 2: Rekwiżiti u metodi ta’ ttestjar kontra riskji ta’ iwweldjar u proċessi tal-istess xorta (ISO 20349-2:2017)

15.12.2017

EN ISO 20349:2010

Nota 2.1

31.3.2018

CEN

EN ISO 20471:2013

Lbies li jingħaraf mill-bogħod - Metodi tat-testjar u rekwiżiti (ISO 20471:2013, Corrected version 1.6.2013)

28.6.2013

EN 471:2003+A1:2007

Nota 2.1

30.9.2013

 

EN ISO 20471:2013/A1:2016

12.4.2017

Nota 3

31.5.2017

CEN

EN 24869-1:1992

Akustika - Tagħmir li jipproteġi l-widnejn - Metodu suġġettiv għall-kejl ta’ attenwazzjoni tal-ħoss (ISO 4869-1:1990)

16.12.1994

 

 

CEN

EN ISO 27065:2017

Lbies protettiv - Rekwiżiti ta’ operat għal ilbies protettiv li jintlibsu minn operaturi li japplikaw pestiċidi u għal ħaddiema li jerġgħu jidħlu (ISO 27065:2017)

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

Cenelec

EN 50286:1999

Lbies protettiv b’iżolazzjoni elettrika għal stallazzjonijiet ta’ vultaġġ baxx

16.3.2000

 

 

Cenelec

EN 50321:1999

Xedd tar-riġlejn b’iżolazzjoni elettrika għal xogħol fuq stallazzjonijiet ta’ vultaġġ baxx

16.3.2000

 

 

Cenelec

EN 50365:2002

Elmi b’iżolazzjoni elettrika għal xogħol fuq stallazzjonijiet ta’ vultaġġ baxx

10.4.2003

 

 

Cenelec

EN 60743:2001

Xogħol fuq wajers attivi - Terminoloġija għal għodod, tagħmir u apparati

IEC 60743:2001

10.4.2003

EN 60743:1996

Nota 2.1

1.12.2004

 

EN 60743:2001/A1:2008

IEC 60743:2001/A1:2008

9.7.2011

Nota 3

9.7.2011

Cenelec

EN 60895:2003

Xogħol waqt li l-elettriku jkun għaddej - Lbies li minnu jgħaddi l-kurrent biex jintuża f’vultaġġ nominali sa 800 kV a.c. u ± 600 kV d.c.

IEC

IEC 60895:2002 (Modifikat)

6.10.2005

EN 60895:1996

Nota 2.1

1.7.2006

Cenelec

EN 60903:2003

Xogħol waqt li l-elettriku jkun għaddej - Ingwanti ta’ materjal li jiżola

IEC

IEC 60903:2002 (Modifikat)

6.10.2005

EN 50237:1997

EN 60903:1992

+ A11:1997

Nota 2.1

1.7.2006

Cenelec

EN 60984:1992

Tubi magħmulin minn materjal iżolatur għal xogħol fuq wajers attivi

IEC 60984:1990 (Modifikat)

4.6.1999

 

 

 

EN 60984:1992/A11:1997

4.6.1999

Nota 3

4.6.1999

 

EN 60984:1992/A1:2002

IEC 60984:1990/A1:2002

10.4.2003

Nota 3

6.10.2005

Nota 1:

Ġeneralment id-data li fiha tintemm il-preżunzjoni ta’ konformità tkun id-data tar-revoka (“dow”), stabbilita mill-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni, iżda l-utenti għandhom jinnotaw li f’ċerti każijiet eċċezzjonali dan jista’ jkun mod ieħor.

Nota 2.1:

L-istandard il-ġdid (jew emendat) għandu l-istess għan bħall-istandard li ġie sostitwit. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit, jieqaf milli jagħti preżunzjoni ta’ konformità mal-rekwiżiti essenzjali jew oħrajn fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni.

Nota 2.2:

L-istandard il-ġdid għandu għan usa’ mill-istandard li ġie sostitwit. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit, jieqaf milli jagħti preżunzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali jew oħrajn fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni.

Nota 2.3:

L-istandard il-ġdid għandu għan aktar speċifiku mill-istandard li ġie sostitwit. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit (parzjalment) jieqaf milli jagħti preżunzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni għal dawk il-prodotti jew dawk is-servizzi li jaqgħu fl-ambitu tal-istandard ġdid. Ma tiġix effettwata preżunzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali jew oħrajn fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni għall-prodotti jew is-servizzi li xorta jaqgħu fil-ambitu tal-istandard li ġie sostitwit (parzjalment), iżda li ma jaqgħux fl-ambitu tal-istandard il-ġdid.

Nota 3:

F’każ ta’ emendi, l-istandard ta’ referenza huwa EN CCCCC:YYYY, l-emendi preċedenti tiegħu, jekk kien hemm, u l-emenda l-ġdida kkwotata. Għalhekk l-istandard li ġie sostitwit jikkonsisti f’EN CCCCC:YYYY u l-emendi preċedenti tiegħu, jekk kien hemm, iżda mingħajr l-emenda l-ġdida kkwotata. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit jieqaf milli jagħti l-preżużjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali jew oħrajn fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni.

NOTA:

Kwalunkwe informazzjoni dwar id-disponibbiltà tal-istandards tista’ tinkiseb jew mill-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-Istandardizzazzjoni jew mill-korpi nazzjonali tal-istandardizzazzjoni, li l-lista tagħhom hija ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea skont l-Artikolu 27 tar-Regolament (UE) Nru 1025/2012 (4).

L-istandards jiġu adottati mill-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-Istandardizzazzjoni bl-Ingliż (is-CEN u s-CENELEC jippubblikaw ukoll bil-Franċiż u l-Ġermaniż). Sussegwentement, it-titli tal-istandards jiġu tradotti fil-lingwi uffiċjali meħtieġa l-oħrajn kollha tal-Unjoni Ewropea mill-korpi nazzjonali tal-istandardizzazzjoni. Il-Kummissjoni Ewropea mhix responsabbli mill-korrettezza tat-titli li tressqu għall-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali.

Ir-referenzi għall-Corrigenda “…/AC:YYYY” jiġu ppubblikati biss għall-informazzjoni. Corrigendum ineħħi l-iżbalji tal-istampar, dawk lingwistiċi jew żbalji simili mit-test ta’ standard u jista’ jkun jirreferi għal verżjoni ta’ lingwa waħda jew iktar (bl-Ingliż, bil-Franċiż u/jew bil-Ġermaniż) ta’ standard kif adottat minn xi organizzazzjoni Ewropea għall-istandardizzazzjoni.

Il-pubblikazzjoni tar-referenzi f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea ma timplikax li l-istandards huma disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea.

Din il-lista tieħu post il-listi kollha preċedenti pubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali ta l-Unjoni Ewropea.

Aktar informazzjoni dwar standards armonizzati u standards oħra Ewropej tinsab fl-Internet fuq

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ĠU L 81, 31.3.2016, p. 51.

(2)  ĠU L 399, 30.12.1989, p. 18.

(3)  ESO: Organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Brussels, BELGIUM, Telefon: +32 25500811; Faks: +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Rue de la Science 23, 1040 Brussels, BELGIUM, Telefon: +32 25500811; Faks: +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel.+33 492944200; faks +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(4)  ĠU C 338, 27.9.2014, p. 31.