15.12.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 435/93


Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fil-qafas tal-implimentazzjoni tad-Direttiva 2008/57/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fil-Komunità

(Pubblikazzjoni ta’ titli u referenzi ta’ standards armonizzati skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni)

(Test b’ rilevanza għaż-ŻEE)

(2017/C 435/04)

ESO (1)

Ir-referenza u t-titlu tal-istandard

(u d-dokument ta’ referenza)

Referenza tal-istandard li ġie sostitwit

Data tal-waqfa tal- presunzjoni tal-konformità tal-istandard li ġie sostitwit

Nota 1

(1)

(2)

(3)

(4)

CEN

EN ISO 3381:2011

Applikazzjonijet għal ferroviji – Acoustics – Kejl ta’ ħsejjes magħmulin f’vetturi mibnijin ħaġa waħda ma’ binarji li jaqbdu ma’ linji tal-ferrovija (ISO 3381:2005)

 

 

CEN

EN 12080:2007+A1:2010

Applikazzjonijet għal ferroviji – Boxxla fit-toqba ta’ buttun ta’ rota fejn jidħol il-fus – Berings li jirrolljaw

 

 

CEN

EN 12081:2007+A1:2010

Applikazzjonijiet għal ferroviji – Boxxla fit-toqba ta’ buttun ta’ rota fejn jidħol il-fus – Griż li jillubrika

 

 

CEN

EN 12082:2007+A1:2010

Applikazzjonijiet għal ferroviji – Boxxla fit-toqba ta’ buttun ta’ rota fejn jidħol il-fus – Ittestjar ta’ kif jaħdmu

 

 

CEN

EN 12663-1:2010+A1:2014

Applikazzjonijet għal ferroviji – Rekwiżiti strutturali għal korpi ta’ vetturi ta’ ferroviji – Parti 1: Lokomotivi u vaguni tal-passiġġieri li ma jkunux qed jintużaw (u metodi alternattivi għal vaguni tal-merkanzija)

EN 12663-1:2010

Nota 2.1

8.7.2016

CEN

EN 12663-2:2010

Applikazzjonijet għal ferroviji – Rekwiżiti strutturali għal korpi ta’ vetturi ta’ ferroviji – Parti 2: Vaguni tal-merkanzija

 

 

CEN

EN 12665:2011

Dwal u tidwil – Termini bażiċi u kriterji għall-ispeċifikazzjoni tar-rekwiżiti tad-dwal.

 

 

CEN

EN 13103:2009+A2:2012

Applikazzjonijet għal ferroviji – Roti allinjati u karrijiet ippernjati biex ferrovija ddur mal-kurvi – Fusien li joperaw bla enerġija elettrika – Gwida għad-disinn guide

EN 13103:2009+A1:2010

Nota 2.1

31.1.2013

CEN

EN 13104:2009+A2:2012

Applikazzjonijet għal ferroviji – Roti allinjati u karrijiet ippernjati biex ferrovija ddur mal-kurvi – Fusien li joperaw bla enerġija elettrika – Gwida għad-disinn

EN 13104:2009+A1:2010

Nota 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13129:2016

Applikazzjonijet għal ferroviji – Stallazzjoni ta’ arja kondizzjonata għal vaguni prinċipali – Parametri ta’ kumdità u testijiet għat-tip

 

 

CEN

EN 13145:2001+A1:2011

Applikazzjonijet għal ferroviji – Linja – Travi tal-injam għas-sodda li l-ferroviji jgħaddu minn fuqha u għal fejn linji jaqsmu lil xulxin

 

 

CEN

EN 13230-1:2016

Applikazzjonijet għal ferroviji – Linja – Travi tal-konkrit għas-sodda li l-ferroviji jgħaddu minn fuqha u għal fejn linji jaqsmu lil xulxin – Parti 1: Rekwiżiti ġenerali

EN 13230-1:2009

Nota 2.1

Id-data ta’ din il-pubblikazzjoni

CEN

EN 13230-2:2016

Applikazzjonijet għal ferroviji – Linja – Travi tal-konkrit għas-sodda li l-ferroviji jgħaddu minn fuqha u għal fejn linji jaqsmu lil xulxin – Parti 2: Travi tal-konkrit imsaħħin b’vireg tal-azzar u fi blokka waħda għas-sodda li l-ferroviji jgħaddu minn

EN 13230-2:2009

Nota 2.1

Id-data ta’ din il-pubblikazzjoni

CEN

EN 13230-3:2016

Applikazzjonijet għal ferroviji – Linja – Travi tal-konkrit għas-sodda li l-ferroviji jgħaddu minn fuqha u għal fejn linji jaqsmu lil xulxin – Parti 3: Travi tal-konkrit rinfurzati u fi blokki ta’ tnejn għas-sodda li l-ferroviji jgħaddu minn fuqha

EN 13230-3:2009

Nota 2.1

Id-data ta’ din il-pubblikazzjoni

CEN

EN 13230-4:2009

Applikazzjonijet għal ferroviji – Linja – Travi tal-konkrit għas-sodda li l-ferroviji jgħaddu minn fuqha u għal fejn linji jaqsmu lil xulxin – Parti 4: Travi tal-konkrit imsaħħin b’vireg tal-azzar għas-sodda li l-ferroviji jgħaddu minn fuqha u għal fejn linji jaqsmu lil xulxin

 

 

CEN

EN 13232-2:2003+A1:2011

Applikazzjonijet għal ferroviji – Linji tal-ferrovija – Swiċis u postijiet fejn il-linji jaqsmu lil xulxin – Parti 2: Rekwiżiti għal disin ġeometriku

 

 

CEN

EN 13232-3:2003+A1:2011

Applikazzjonijet għal ferroviji – Linji tal-ferrovija – Swiċis u postijiet fejn il-linji jaqsmu lil xulxin – Parti 3: Rekwiżiti għal interazzjoni bejn roti u linji

 

 

CEN

EN 13232-4:2005+A1:2011

Applikazzjonijet għal ferroviji – Linji tal-ferrovija – Swiċis u postijiet fejn il-linji jaqsmu lil xulxin – Parti 4: Attwazzjoni, illokkjar u tisjib

 

 

CEN

EN 13232-5:2005+A1:2011

Applikazzjonijet għal ferroviji – Linji tal-ferrovija – Swiċis u postijiet fejn il-linji jaqsmu lil xulxin – Parti 5: Swiċis

 

 

CEN

EN 13232-6:2005+A1:2011

Applikazzjonijet għal ferroviji – Linji tal-ferrovija – Swiċis u postijiet fejn il-linji jaqsmu lil xulxin – Parti 6: Linji tal-ferrovija – Postijiet fissi komuni u akuti fejn il-linji jaqsmu lil xulxin

 

 

CEN

EN 13232-7:2006+A1:2011

Applikazzjonijet għal ferroviji – Linji tal-ferrovija – Swiċis u postijiet fejn il-linji jaqsmu lil xulxin – Parti 7: Postijiet b’partijiet mobbli fejn il-linji jaqsmu lil xulxin

 

 

CEN

EN 13232-8:2007+A1:2011

Applikazzjonijet għal ferroviji – Swiċis u postijiet fejn il-linji jaqsmu lil xulxin – Parti 8: Tagħmir li jespandi

 

 

CEN

EN 13232-9:2006+A1:2011

Applikazzjonijet għal ferroviji – Swiċis u postijiet fejn il-linji jaqsmu lil xulxin – Parti 9: Tqassim

 

 

CEN

EN 13260:2009+A1:2010

Applikazzjonijet għal ferroviji – Roti allinjati u karrijiet ippernjati biex ferrovija ddur mal-kurvi – Roti allinjati – Rekwiżiti għall-prodotti

 

 

CEN

EN 13261:2009+A1:2010

Applikazzjonijet għal ferroviji – Roti allinjati u karrijiet ipprenjati biex ferrovija ddur mal-kurvi – Fusien – Rekwiżiti tal-prodott

 

 

CEN

EN 13262:2004+A2:2011

Applikazzjonijet għal ferroviji – Roti allinjati u karrijiet ippernjati biex ferrovija ddur mal-kurvi – Roti – Rekwiżit għall-prodott

 

 

CEN

EN 13272:2012

Applikazzjonijet għal ferroviji – Dawl elettriku għal vaguni u magni f’sistemi ta’ trasport pubbliku

 

 

CEN

EN 13481-2:2012+A1:2017

Applikazzjonijet għal ferroviji – Linja – Rekwiżiti ta’ operat għal sistemi ta’ rbit – Parti 2: Sistemi ta’ rbit għal travi tal-konkrit għas-sodda li l-ferroviji jgħaddu minn fuqha

EN 13481-2:2012

Nota 2.1

Id-data ta’ din il-pubblikazzjoni

CEN

EN 13481-3:2012

Applikazzjonijiet għal ferroviji – Linja – Rekwiżiti ta’ operat għal sistemi ta’ rbit – Parti 3: Sistemi ta’ rbit għal travi tal-injam għas-sodda li l-ferroviji jgħaddu minn fuqha

 

 

CEN

EN 13481-5:2012+A1:2017

Applikazzjonijet għal ferroviji – Linja – Rekwiżiti ta’ operat għal sistemi ta’ rbit – Parti 5: Sistemi ta’ rbit għal bażijiet ta’ linji tal-ferrovija mwaħħlin ma’ ċangaturi tal-konkit bil-linji fil-wiċċ jew bil-linji mdaħħlin f’kanal

EN 13481-5:2012

Nota 2.1

Id-data ta’ din il-pubblikazzjoni

CEN

EN 13481-7:2012

Applikazzjonijiet għal ferroviji – Linja – Rekwiżiti ta’ operat għal sistemi ta’ rbit – Parti 7: Sistemi speċjali ta’ rbit għal swiċis u ikkrossjar u kontroll tal-linji

 

 

CEN

EN 13674-1:2011+A1:2017

Applikazzjonijet għal ferroviji – Linja – Binarju – Parti 1: Binarji tal-ferrovija tat-tip Vignole 46 kg/m u ogħla

EN 13674-1:2011

Nota 2.1

Id-data ta’ din il-pubblikazzjoni

CEN

EN 13674-2:2006+A1:2010

Applikazzjonijet għal ferroviji – Linja – Binarju – Parti 2: Binarji li jibdlu u jaqsmu lil xulxin flimkien ma’ binarji tal-ferrovija Vignole 46 kg/m u ogħla

 

 

CEN

EN 13674-3:2006+A1:2010

Applikazzjonijet għal ferroviji – Linja – Binarju – Parti 3: Binarji li jiggwidaw ir-roti

 

 

CEN

EN 13715:2006+A1:2010

Simboli grafiċi biex jintużaw fuq tikketti ta’ apparati mediċi

 

 

CEN

EN 13749:2011

Applikazzjonijet għal ferroviji – Roti allinjati u karrijiet ipprenjati biex ferrovija ddur mal-kurvi – Metodu kif ikunu speċifikati r-rekwiżiti strutturali tal-karrijiet ippernjati

 

 

CEN

EN 13803-1:2010

Applikazzjonijet għal ferroviji – Linja – Paramateri għad-disinn ta’ allinjament tal-linji -Qisien tal-linji 1 435  mm u usa’ – Parti 1: Medda ta’ linja ta’ ferrovija li la tagħqad ma’ u lanqas taqsam xi linja oħra

 

 

CEN

EN 13803-2:2006+A1:2009

Applikazzjonijet għal ferroviji – Linja – Paramateri għad-disinn ta’ allinjament tal-linji – Qisien tal-linji 1 435  mm u usa’ – Parti 2: Swiċis u tislib ta’ linji u sitwazzjonijiet ta’ disinn ta’ allinjamenti simili li jkollhom bidliet għal għarrieda fil-kurvaturi

 

 

CEN

EN 13848-5:2008+A1:2010

Applikazzjonijet għal ferroviji – Linja – Kwalità tal-ġometrija tal-linji – Parti 5: Livelli ġeometriċi tal-kwalità

 

 

CEN

EN 13979-1:2003+A2:2011

Applikazzjonijet għal ferroviji – Roti allinjati u karrijiet ippernjati biex ferrovija ddur mal-kurvi – Roti tat-tip monobloc – Proċedura għal approvazzjoni teknika – Parti 1: Roti tal-azzar mikwi u rroljati

EN 13979-1:2003+A1:2009

Nota 2.1

30.9.2011

CEN

EN 14033-1:2017

Applikazzjonijet għal ferroviji – Linja – Makkinarju għall-kostruzzjoni u manutenzjoni konnessi ma’ ferroviji – Parti 1: Rekwiżiti tekniċi għal tħaddim

EN 14033-1:2011

Nota 2.1

Id-data ta’ din il-pubblikazzjoni

CEN

EN 14067-4:2005+A1:2009

Applikazzjonijet għal ferroviji – Aerodinamika – Parti 4: Rekwiżiti u proċeduri ta’ ttestjar għal aerodinamika fuq linji tal-ferrovija miftuħin

 

 

CEN

EN 14067-5:2006+A1:2010

Applikazzjonijet għal ferroviji – Aerodinamika – Parti 5: Rekwiżiti u proċeduri ta’ ttestjar għal aerodinamika ġo mini

 

 

CEN

EN 14067-6:2010

Applikazzjonijet għal ferroviji – Aerodinamika – Parti 6: Rekwiżiti u proċeduri għall-ittestjar biex ikejlu l-qawwa tar-riħ mill-ġenb għaż-żaqq

 

 

CEN

EN 14198:2016

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Ibbrejkjar – Rekwiżiti għas-sistema ta’ bbrejkjar ta’ ferroviji miġbuda minn lokomotivi

 

 

CEN

EN 14531-1:2015

Applikazzjonijet għal ferroviji – Metodi għall-kalkolu ta’ distanzi li tulhom il-ferrovija tieqaf u distanzi li tulhom il-ferrovija tnaqqas il-veloċità, u bbrekjar biex il-ferrovija tieqaf għalkollox – Parti 1: Algoritmi ġenerali li jutilizzaw kalkolu ta’ valur ibbażat fuq il-medja għal settijiet ta’ ferroviji jew vetturi waħedhom

EN 14531-6:2009

Nota 2.1

8.7.2016

CEN

EN 14531-2:2015

Applikazzjonijet għal ferroviji – Metodi għall-kalkolu ta’ distanzi li tulhom il-ferrovija tieqaf, distanzi li tulhom il-ferrovija tnaqqas il-veloċità, u bbrekjar biex il-ferrovija tieqaf għal kollox – Parti 2: Kalkolu pass pass għal settijiet ta’ ferroviji jew vetturi waħedhom

EN 14531-6:2009

Nota 2.1

8.7.2016

CEN

EN 14535-1:2005+A1:2011

Applikazzjonijet għal ferroviji – Linji ta’ ferrovija – Rekwiżiti ta’ sigurtà għal magni li jistgħu jinġarru u trolis għall-kostruzzjoni u manutenzjoni

 

 

CEN

EN 14535-2:2011

Applikazzjonijet għal ferroviji – Diski tal-brejkijiet għal vaguni tal-ferrovija qiegħda – Parti 2: Diski tal-brejkijiet immuntati mar-rota – Rekwiżiti ta’ dimensjonijiet u kwalità

 

 

CEN

EN 14535-3:2015

Applikazzjonijet għal ferroviji – Diski tal-brejkijiet għal vaguni tal-ferrovija wieqfa – Parti 3: Diski tal-brejkijiet, operat tad-diski u klassifikazzjoni ta’ frizzjoni

 

 

CEN

EN 14587-2:2009

Applikazzjonijet għal ferroviji – Linja – Iwweldjar elettroniku tal-linji – Parti 2: Linji ġodda ta’ grad R220, R260, R260Mn u R350HT iwweldjati b’magni mobbli fuq il-post iżda mhux f’impjant fiss

 

 

CEN

EN 14601:2005+A1:2010

Applikazzjonijet għal ferroviji – Viti dritti u angolati fit-tarf għal pajpijiet tal-brejk u għall-pajp tal-riserva prinċipali

 

 

CEN

EN 14752:2015

Sistemi ta’ dħul mill-ġenb min-naħa tal-pjattaforma għal magni u apparati tal-ferrovija li ma jkunux qed jintużaw

 

 

CEN

EN 14813-1:2006+A1:2010

Applikazzjonijet għal ferroviji – Stallazzjoni ta’ arja kondizzjonata għal vaguni ta’ sewqan – Parti 1: Parametri ta’ kumdità

 

 

CEN

EN 14813-2:2006+A1:2010

Applikazzjonijet għal ferroviji – Stallazzjoni ta’ arja kondizzjonata għal vaguni ta’ sewqan – Parti 2: Testijiet għat-tip

 

 

CEN

EN 14865-1:2009+A1:2010

Applikazzjonijet għal ferroviji – Griż lubrikanti għall-boxxla fit-toqba ta’ buttun ta’ rota fejn jidħol il-fus – Parti 1: Metodu għall-ittestjar ta’ kapaċità li jillubrika

 

 

CEN

EN 14865-2:2006+A2:2010

Applikazzjonijet għal ferroviji – Griż lubrikanti għall-boxxla fit-toqba ta’ buttun ta’ rota fejn jidħol il-fus – Parti 2: Metodu għall-ittestjar tal-istabilità mekkanika biex tkopri veloċità ta’ vetturi sa 200 km/h

 

 

CEN

EN 15020:2006+A1:2010

Applikazzjonijet għal ferroviji – Ganċ tas-salvataġġ – Rekwiżiti għall-operat, ġometrija speċifika għall-interface u metodi ta’ ttestjar

 

 

CEN

EN 15153-1:2013+A1:2016

Applikazzjonijet għal ferroviji – Apparati li jidhru minn barra u li jagħtu sinjal ta’ twissija li jinstema’ għal ferroviji – Parti 1: Bozoz ta’ quddiem, li jimmarkaw siti speċifiċi u ta’ wara

EN 15153-1:2013

Nota 2.1

Id-data ta’ din il-pubblikazzjoni

CEN

EN 15153-2:2013

Applikazzjonijet għal ferroviji – Apparati li jidhru minn barra u li jagħtu sinjal ta’ twissija li jinstema’ għal ferrovij – Parti 2: Ħornijiet għat-twissija

 

 

CEN

EN 15220:2016

Applikazzjonijet għal ferroviji – Indikaturi tal-brejkijiet

EN 15220-1:2008+A1:2011

Nota 2.1

Id-data ta’ din il-pubblikazzjoni

CEN

EN 15227:2008+A1:2010

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Rekwiżiti għall-kejl ta’ reżistenza f’każ ta’ kraxx tal-bodi ta’ vetturi ta’ ferroviji

 

 

CEN

EN 15273-2:2013+A1:2016

Applikazzjonijiet għal ferroviji – Tagħmir li jkejjel – Parti 2: Tagħmir li jkejjel vaguni li mhumiex fis-servizz

EN 15273-2:2013

Nota 2.1

Id-data ta’ din il-pubblikazzjoni

CEN

EN 15273-3:2013+A1:2016

Applikazzjonijiet għal ferroviji – Tagħmir li jkejjel – Parti 3: Tagħmir li jkejjel ostakli

EN 15273-3:2013

Nota 2.1

Id-data ta’ din il-pubblikazzjoni

CEN

EN 15302:2008+A1:2010

lbies protettiv – Propjetajiet elettrostatiċi – Parti 5: Rekwiżiti għall-operat materjali u disinn

 

 

CEN

EN 15313:2016

Applikazzjonijet għal ferroviji – Rekwiżiti għal operazzjoni ta’ roti allinjati waqt ix-xogħol – Manutenzjoni ta’ roti allinjati waqt ix-xogħol u meta ma jkunux mal-vettura

EN 15313:2010

Nota 2.1

Id-data ta’ din il-pubblikazzjoni

CEN

EN 15355:2008+A1:2010

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Użu tal-brejk – Valvs distributtivi u apparati li jiżolaw id-distributur

 

 

CEN

EN 15427:2008+A1:2010

Applikazzjonijiet għal ferroviji – Immaniġġjar tat-Tħakkik tar-Roti mal-Linji – Lubrikazzjoni tal-Flanġis

 

 

CEN

EN 15437-1:2009

Applikazzjonijet għal ferroviji – Kontroll tal-boxxla fit-toqba ta’ buttun ta’ rota fejn jidħol il-fus – Parti 1: Tagħmir għal mal-ġenb tal-linji u l-boxxla fit-toqba tal-buttun tar-rota fejn jidħol il-fus ta’ vaguni li mhumiex jintuzaw

 

 

CEN

EN 15437-2:2012

Applikazzjonijet għal ferroviji – Iċċekkjar tal-kondizzjoni ta’ boxxla fit-toqba ta’ buttun ta’ rota fejn jidħol il-fus – Rekwiżiti ta’ interazzjoni u disinn – Parti 2: Operat u rekwiżiti għad-disinn ta’ sistemi abbord il-ferrovija għall-monitoraġġ tat-temperatura

 

 

CEN

EN 15461:2008+A1:2010

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Emissjonijiet ta’ ħsejjes – Karatterizzazzjoni tal-propjetajiet dinamiċi ta’ sezzjonijiet tal-linji bil-kejl tal-ħsejjes waqt l-użu

 

 

CEN

EN 15528:2015

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Kategoriji ta’ linji għall-immaniġġjar tal-interazzjoni bejn il-limiti tat-tagħbija ta’ vetturi u l-infrastruttura

EN 15528:2008+A1:2012

Nota 2.1

8.7.2016

CEN

EN 15551:2017

Applikazzjonijet għal ferroviji – Vaguni tal-ferrovija lesti biex jintużaw – Molol mewwieta

EN 15551:2009+A1:2010

Nota 2.1

Id-data ta’ din il-pubblikazzjoni

CEN

EN 15566:2016

Applikazzjonijet għal ferroviji – Vaguni tal-ferrovija – Gerijiet tal-ġbid u viti għall-akkuppjar

EN 15566:2009+A1:2010

Nota 2.1

Id-data ta’ din il-pubblikazzjoni

CEN

EN 15594:2009

Applikazzjonijet għal ferroviji – Linja – Tiswija ta’ linji b’iwweldjar b’ark elettriku

 

 

CEN

EN 15595:2009+A1:2011

Applikazzjonijiet għal ferroviji – Ibbrejkjar – Protezzjoni kontra ż-żerżiq tar-roti

 

 

CEN

EN 15610:2009

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Emissjonijiet ta’ ħsejjes – Kejl tal-ħruxija tal-wiċċ tal-linji relatat mal-ġenerazzjoni tal-ħsejjes

 

 

CEN

EN 15611:2008+A1:2010

Applikazzjonijiet għal ferroviji – Ibbrejkjar – Valvs li joperaw bl-arja biex iwaqqfu l-ferrovija

EN 15611:2008

Nota 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15612:2008+A1:2010

Applikazzjonijiet għal ferroviji – Ibbrejkjar – Valv li jaċċelera l-pajp tal-brejks

EN 15612:2008

Nota 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15624:2008+A1:2010

Applikazzjonijiet għal ferroviji – Ibbrejkjar – Apparati li meta t-tagħbija ta’ vettura timtela kollha jaġġustaw il-forza ta’ bbrekjar meħtieġa

EN 15624:2008

Nota 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15625:2008+A1:2010

Applikazzjonijiet għal ferroviji – Ibbrejkjar – Apparati awtomatiċi li jħossu l-piżijiet varji tat-tagħbija

EN 15625:2008

Nota 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15663:2009

Applikazzjonijet għal ferroviji – Definizzjoni ta’ mases ta’ referenza ta’ vetturi

 

 

 

EN 15663:2009/AC:2010

 

 

CEN

EN 15686:2010

Applikazzjonijet għal ferroviji – Ittestjar għal aċċettazzjoni ta’ karatteristiċi ta’ kif jimxu vetturi ta’ ferrovija li għandhom sistema li tikkumpensa għad-differenza ta’ elevazzjoni tal-linji u/jew vetturi maħsubin biex joperaw b’differenza ta’ elevazzjoni akbar minn dik imsemmija f’EN 14363:2005, Anness G

 

 

CEN

EN 15687:2010

Applikazzjonijet għal ferroviji – Ittestjar għall-aċċettazzjoni ta’ karatteristiċi ta’ kif jimxu vetturi tal-merkanzija li l-piż tat-tagħbija fuq il-fus meta l-vettura tkun wieqfa jkun ’il fuq, minn 225 kN u sa 250 kN

 

 

CEN

EN 15723:2010

Applikazzjonijiet għal ferroviji – Apparati li jagħlqu u jillokkjaw għal apparati li jipproteġu t-tagħbija minn influwenzi ambjentali – Rekwiżiti għal servizz fuq tul ta’ żmien, tħaddim, indikazzjoni, manutenzjoni, riċiklaġġ

 

 

CEN

EN 15734-1:2010

Applikazzjonijiet għal ferroviji – Sistemi ta’ ibbrejkjar ta’ ferroviji ta’ velocita’ għolja – Parti 1: Rekwiżiti u definizzjonijiet

 

 

CEN

EN 15734-2:2010

Applikazzjonijiet għal ferroviji – Sistemi ta’ ibbrejkjar ta’ ferroviji ta’ velocita’ għolja – Parti 2: Metodi ta’ ttestjar

 

 

 

EN 15734-2:2010/AC:2012

 

 

CEN

EN 15746-1:2010+A1:2011

Applikazzjonijet għal ferroviji – Linja – Magni li jimxu fuq linji fit-triq u tagħmir assoċjat – Parti 1: Rekwiżiti tekniċi biex jitħaddmu u joperaw

EN 15746-1:2010

Nota 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15746-2:2010+A1:2011

Applikazzjonijet għal ferroviji – Linja – Magni li jimxu fuq linji fit-triq u tagħmir assoċjat – Parti 2: Rekwiżiti ġenerali ta’ sigurtà

EN 15746-2:2010

Nota 2.1

30.4.2012

CEN

EN 15806:2010

Applikazzjonijiet għal ferroviji – Ibbrejkjar – Ittestjar statiku ta’ brejkijiet

 

 

CEN

EN 15807:2011

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Pneumatic half couplings

 

 

CEN

EN 15827:2011

Applikazzjonijet għal ferroviji – Rekwiżiti għal karrijiet ippernjati u għal roti u linji tal-ferrovija

 

 

CEN

EN 15839:2012

Applikazzjonijet għal ferroviji – Ittestjar għal aċċettazzjoni ta’ karatteristiċi ta’ kif jimxu vetturi ta’ ferrovija – Vaguni għall-ġarr – Ittestjar ta’ sigurtà ta’ mixi meta jkunu taħt l-influwenza ta’ forzi kompressivi lonġitudinali

 

 

Id-data tat-tneħħija, mill-ĠU, tar-referenza ta’ dan l-istandard armonizzat li ma għadux jintuża: 31.1.2018. Din it-tneħħija hija minħabba l-fatt li l-istandard inkwistjoni ġie rtirat mill-ESO rilevanti u ma għadux aktar standard Ewropew adottat fis-sens tal-Artikolu 2(1), punt c) tar-Regolament (UE) Nru 1025/2012 (ĠU L 316, 14.11.2012).

CEN

EN 15877-1:2012

Applikazzjonijiet għal ferroviji – Sinjali fuq vetturi ta’ ferroviji – Parti 1: Vaguni tal-merkanzija

 

 

CEN

EN 15877-2:2013

Applikazzjonijiet għal ferroviji – Sinjali fuq vetturi ta’ ferroviji – Parti 2: Sinjali fuq barra fuq kowċis, unitajiet immexxija mill-enerġija, lokomotivi u makkinarju li jimxi fuq linji

 

 

CEN

EN 15892:2011

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Emissjonijiet ta’ ħsejjes – Kejl tal-ħoss fil-gabini tas-sewwieq

 

 

CEN

EN 16019:2014

Applikazzjonijiet għal ferroviji – Ganċ awtomatiku li jorbot il-vaguni ma’ xulxin – Rekwiżiti għall-operat, ġometrija li tgħaqqad parti ma’ oħra b’mod speċifiku, u metodu ta’ ttestjar.

 

 

CEN

EN 16116-1:2013

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Rekwiżiti ta’ disinn għal turġien, poġġamani u aċċess ta’ nies assoċjati max-xogħol – Parti 1: għall-passiġġieri, vannijiet u lokomotivi għall-valiġġi.

 

 

CEN

EN 16116-2:2013

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Rekwiżiti ta’ disinn għal turġien, poġġamani u aċċess ta’ nies assoċjati max-xogħol – Parti 2: Vaguni tal-merkanzija

 

 

CEN

EN 16185-1:2014

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Sistemi ta’ użu ta’ brejkijiet ta’ ferroviji li jkollhom aktar minn unità waħda – Parti 1: Rekwiżiti u definizzjonijiet

 

 

CEN

EN 16185-2:2014

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Sistemi ta’ brejkijiet għal ferroviji b’unitajiet multipli – Parti 2: Metodi ta’ ttestjar

 

 

CEN

EN 16186-3:2016

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Kabina tas-sewwieq – Parti 3: Disinn ta’ displejs

 

Id-data ta’ din il-pubblikazzjoni

CEN

EN 16207:2014

Applikazzjonijiet għal ferroviji – Ibbrejkjar – Kriterji funzjonali u ta’ operat ta’ sistemi ta’ Bbrejkjar elettromanjetiku biex jintużaw fuq makkinarju u apparat tal-ferroviji

 

 

CEN

EN 16235:2013

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Ittestjar għal aċċettazzjoni ta’ karatteristiċi ta’ kif jimxu vetturi ta’ ferrovija – Vaguni tal-merkanzija – Kondizzjonijiet għat-tqassim ta’ vaguni tal-merkanzija b’karatteristiċi definiti minn testijiet magħmulin fuq il-linji skont EN 14363

 

 

CEN

EN 16241:2014+A1:2016

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – aġġustatur li jirregola llaxkar.

EN 16241:2014

Nota 2.1

Id-data ta’ din il-pubblikazzjoni

CEN

EN 16286-1:2013

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Sistemi ta’ passarella bejn vetturi – Parti 1: Applikazzjonijiet ewlenin

 

 

CEN

EN 16334:2014

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – sistemi ta’ allarm għall-passiġġieri – rekwiżiti tas-sistema

 

 

CEN

EN 16404:2016

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Rekwiżiti għal tibdil fil-binarji u salvataġġ għal vetturi tal-ferroviji

EN 16404:2014

Nota 2.1

Id-data ta’ din il-pubblikazzjoni

CEN

EN 16494:2015

Applikazzjonijiet għal ferroviji – Rekwiżiti għal ERTMS Boards mal-ġnub tal-linji

 

 

CEN

EN 16584-1:2017

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Disinn Għal użu ta’ PRM – Rekwiżiti ġenerali – Parti 1: Kuntrast

 

 

CEN

EN 16584-2:2017

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Disinn għal użu ta’ PRM – Rekwiżiti ġenerali – Parti 2: Informazzjoni

 

 

CEN

EN 16584-3:2017

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Disinn għal użu PRM – Rekwiżiti Ġenerali – Parti 3: Karatteristiċi Ottiċi ta’ Frizzjoni

 

 

CEN

EN 16585-1:2017

Applikazzjonijiet għall-ferrovij i – Disinn għal-apparat PRM u Komponenti abbord magni u Vaguni mhux fuq xogħol – Parti 1: Lokijiet

 

 

CEN

EN 16585-2:2017

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Disinn għal użu PRM -Tagħmir u komponenti użati fuq magni u vaguni mhux fuq xogħol – Parti 2: Elementi biex tpoġġi, toqgħod bil-wieqfa u tiċċaqlaq

 

 

CEN

EN 16585-3:2017

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Disinn għal użu PRM -Tagħmir u komponenti użati fuq magni u vaguni mhux fuq xogħol – Parti 3: Passaġġi u bibien interni

 

 

CEN

EN 16586-1:2017

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Disinn għal użu PRM – Aċċessibilta’ ta’ persuni li għandhom problemi ta’ mobilità fi vaguni li mhumiex fis-servizz – Parti 1:Turġien għal aċċess u ħruġ

 

 

CEN

EN 16586-2:2017

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Disinn għal użu PRM – Aċċessibilta’ ta’ persuni li għandhom problemi ta’ mobilità fi vaguni li mhumiex fis-servizz – Parti 2: Għajnuniet biex titla

 

 

CEN

EN 16587:2017

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Disinn għal użu ta’ PRM – Rekwiżiti għal rotot mingħajr ostakli għal infrastruttura

 

 

CEN

EN 16683:2015

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Tagħmir għas-sejħa ta’ għajnuna u ta’ komunikazzjoni – Rekwiżiti

 

 

CEN

EN 16729-1:2016

Applikazzjonijet għal ferroviji-Infrastruttura – Testijiet mhux distruttivi ta’ binarji fil-linja – Parti 1: Rekwiżiti għal spezzjoni ultrasoniku u valutazzzjoni ta’ prinċipji

 

 

CEN

EN 45545-1:2013

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Protezzjoni ta’ vetturi tal-ferroviji kontra n-nar – Parti 1: Ġenerali

 

 

CEN

EN 45545-2:2013+A1:2015

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Protezzjoni ta’ vetturi tal-ferroviji kontra n-nar – Parti 2: Rekwiżiti fil-każ ta’ ħruq ta’ materjali u komponenti

EN 45545-2:2013

Nota 2.1

8.7.2016

CEN

EN 45545-3:2013

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Protezzjoni ta’ vetturi tal-ferroviji kontra n-nar – Parti 3: Rekwiżiti ta’ reżistenza ta’ barrieri kontra n-nar

 

 

CEN

EN 45545-4:2013

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Protezzjoni ta’ vetturi tal-ferroviji kontra n-nar – Parti 4: Rekwiżiti ta’ sigurtà għal kontra n-nar għad-disinn ta’ vaguni tal-ferrovija

 

 

CEN

EN 45545-5:2013+A1:2015

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Protezzjoni ta’ vetturi tal-ferroviji kontra n-nar – Parti 5: Rekwiżiti għas-sigurtà kontra n-nar għal tagħmir elettriku inkluż dak ta’ trolley buses, karozzi tal-linja ggwidati minn rotta u vetturi b’levitazzjoni manjetika

EN 45545-5:2013

Nota 2.1

8.7.2016

CEN

EN 45545-6:2013

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Protezzjoni ta’ vetturi tal-ferroviji kontra n-nar – Parti 6: Sistemi ta’ kontroll u mmaniġġjar tan-nar

 

 

CEN

EN 45545-7:2013

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Protezzjoni ta’ vetturi tal-ferroviji kontra n-nar – Parti 7: Rekwiżiti ta’ sigurtà għal likwidi li jieħdu n-nar u għal stallazzjonijiet ta’ gass li jieħu n-nar

 

 

Cenelec

EN 50122-1:2011

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Stallazzjonijiet fissi – Sigurtà elettrika, ertjar u ċ-ċirkuwitu li jerġa’ lura – Parti 1: Dispożizzjonijiet protettivi kontra xokk elettriku

 

 

 

EN 50122-1:2011/AC:2012

 

 

Cenelec

EN 50122-2:2010

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Stallazzjonijiet fissi – Sigurtà elettrika, ertjar u ċ-ċirkuwitu li jerġa’ lura – Parti 2: Provvedimenti kontra l-effetti ta’ kurrenti li jiġru ma’ kullimkien ikkaġunati minn sistemi ta’ trazzjoni d.c.

 

 

Cenelec

EN 50122-3:2010

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Stallazzjonijiet fissi – Sigurtà elettrika, ertjar u ċ-ċirkuwitu li jerġa’ lura – Parti 3: Interazzjoni reċiproka ta’ trazzjoni a.c. u d.c.

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2001

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Koordinament tal-iżolazzjoni – Parti 1: Rekwiżiti bażiċi – Spazji u distanzi ta’ iżolament għal kull tagħmir elettriku u elettroniku

 

 

 

EN 50124-1:2001/A1:2003

Nota 3

1.10.2006

 

EN 50124-1:2001/A2:2005

Nota 3

1.5.2008

 

EN 50124-1:2001/AC:2010

 

 

 

EN 50124-1:2001/AC:2007

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2017

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Koordinament tal-iżolazzjoni – Parti 1: Rekwiżiti bażiċi – Spazji u distanzi ta’ iżolament għal kull tagħmir elettriku u elettroniku

EN 50124-1:2001

+ A1:2003

+ A2:2005

Nota 2.1

6.2.2020

Cenelec

EN 50124-2:2001

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Koordinament tal-iżolazzjoni – Parti 2: Vultaġġi ogħla milli suppost u protezzjoni relatata magħhom

 

 

 

EN 50124-2:2001/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50124-2:2017

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Koordinament tal-iżolazzjoni – Parti 2: Vultaġġi ogħla milli suppost u protezzjoni relatata magħhom

EN 50124-2:2001

Nota 2.1

6.2.2020

Cenelec

EN 50125-2:2002

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Kondizzjonijiet ambjentali għat-tagħmir – Parti 2: Stallazzjonijiet elettriċi fissi

 

 

 

EN 50125-2:2002/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50125-3:2003

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Kondizzjonijiet ambjentali għat-tagħmir – Parti 3: Apparat għas-sinjali u t-telekomunikazzjoni

 

 

 

EN 50125-3:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50126-1:1999

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – L-ispeċifikazzjoni u dimostrazzjoni ta’ Reżistenza fil-prova, Aċċessibilità, Kapaċità li jkun mantnut u Sigurtà (RAMS) – Parti 1: Rekwiżiti bażiċi u proċess ġenerali

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2012

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2010

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2006

 

 

Cenelec

EN 50129:2003

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Sistemi ta’ komunikazzjoni, sinjalar u proċessar – Sistemi elettroniċi għal sinjalar relatati ma’ sigurtà

 

 

 

EN 50129:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50151:2003

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Impjanti fissi – Ġbid b’forza elettrika – Rekwiżiti partikolari għal iżolatur kompost

 

 

 

EN 50151:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50155:2007

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Tagħmir elettroniku użat fuq magni u vaguni li m’humiex fuq xogħol

EN 50155:2001

Nota 2.1

 

 

EN 50155:2007/AC:2012

 

 

 

EN 50155:2007/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50159:2010

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Sistemi ta’ komunikazzjoni, senjalar u proċessar – Komunikazzjoni relatata mas-sigurtà f’sistemi ta’ trażmissjoni

EN 50159-1:2001

EN 50159-2:2001

Nota 2.1

1.9.2013

Cenelec

EN 50163:2004

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Vultaġġi ta’ provvista għal sistemi ta’ ġbid

 

 

 

EN 50163:2004/A1:2007

Nota 3

1.3.2010

 

EN 50163:2004/AC:2013

 

 

 

EN 50163:2004/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50238-1:2003

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Kompatibilità bejn magni u vaguni mhux fuq xogħol u s-sistemi ta’ sejbien tal-ferroviji għax-xogħol

 

 

 

EN 50238-1:2003/AC:2014

 

 

Cenelec

EN 50317:2012

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Sistemi ta’ ġbir tal-kurrent – Rekwiżiti għall-kejl u validazzjoni tal-kejl tal-interazzjoni dinamika bejn pantografu u linja ta’ kuntatt fl-arja

EN 50317:2002

+ A1:2004

+ A2:2007

Nota 2.1

26.12.2014

 

EN 50317:2012/AC:2012

 

 

Cenelec

EN 50367:2012

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Sistemi ta’ ġbir tal-kurrent – Kriterji tekniċi għall-interazzjoni bejn pantografu u linja li tgħaddi mdendlda minn fuq (biex ikun hemm aċċess liberu)

 

 

 

EN 50367:2012/AC:2013

 

 

 

EN 50367:2012/A1:2016

Nota 3

25.7.2019

Cenelec

EN 50388:2012

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Provvista ta’ elettriku u vaguni m’humiex joperaw – Kriterji tekniċi għall-koordinament bejn provvista ta’ elettriku (stazzjon sekondarja) u vaguni m’hux joperaw biex tintlaħaq l- interoperabilità

EN 50388:2005

Nota 2.1

13.2.2015

 

EN 50388:2012/AC:2013

 

 

Cenelec

EN 50405:2015

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Sistemi ta’ ġbir tal-kurrent – pantografu, metodi ta’ ttestjar għal linji ta’ kuntatt

 

 

 

EN 50405:2015/A1:2016

Nota 3

Id-data ta’ din il-pubblikazzjoni

Cenelec

EN 50463-1:2012

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Kejl ta’ enerġija fuq ferroviji – Parti 1: Ġenerali

 

 

Cenelec

EN 50463-2:2012

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Kejl ta’ enerġija fuq ferroviji – Parti 2: Kejl ta’ enerġija

 

 

Cenelec

EN 50463-3:2012

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Kejl ta’ enerġija fuq ferroviji – Parti 3: Immaniġġjar ta’ data

 

 

Cenelec

EN 50463-4:2012

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Kejl ta’ enerġija fuq ferroviji – Parti 4: Komunikazzjoni

 

 

Cenelec

EN 50463-5:2012

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Kejl ta’ enerġija fuq ferroviji – Parti 5: Assessjar ta’ konformità

 

 

Cenelec

EN 50533:2011

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – karatteristiċi ta’ vultaġġ bi tliet fażijiet ta’ linja ta’ ferrovija

 

 

 

EN 50533:2011/A1:2016

Nota 3

Id-data ta’ din il-pubblikazzjoni

Cenelec

EN 50553:2012

Applikazzjonijiet għal ferroviji – Rekwiżiti biex jibqgħu joperaw f’każ ta’ ħruq abbord ta’ vaguni mhumiex jaħdmu

 

 

 

EN 50553:2012/AC:2013

 

 

 

EN 50553:2012/A1:2016

Nota 3

15.2.2019

Cenelec

EN 50592:2016

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Ittestjar fuq magni u vaguni mhux fuq xogħol għal kompatibilità elettromanjetika fi apparat li jinduna bil-presenza ta’ ferroviji

 

 

Cenelec

EN 50617-1:2015

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Basic parameters of train detection systems – Part 1: Track circuits

 

 

Cenelec

EN 50617-2:2015

Applikazzjonijiet għall-ferrovij – Paramateri tekniċi ta’ sistemi ta’ sejbien tal-ferroviji – Parti 2: Fusien counters

 

 

 

EN 50617-2:2015/AC:2016

 

 

Cenelec

EN 61375-1:2012

Tagħmir elettroniku għal ferroviji – Network ta’ komunikazzjoni għal ferroviji (TCN) – Parti 1: Arkitettura ġenerali

IEC 61375-1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2-1:2012

Tagħmir elettroniku għal ferroviji – Network ta’ komunikazzjoni għal ferroviji (TCN) – 2-1: Wire Train Bus (WTB)

IEC 61375-2-1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2-2:2012

Tagħmir elettroniku għal ferroviji – Network ta’ komunikazzjoni għal ferroviji (TCN) – 2-2: Ittestjar ta’ konformità ta’ Wire Train Bus

IEC 61375-2-2:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2-5:2015

Tagħmir elettroniku għal ferroviji – Network ta’ komunikazzjoni għal ferroviji (TCN) – 2-5: Netwerk ta’ Komunikazzjoni Ethernet ibbażata fuq Tekonoloġija Ethernet standardizzata ma’ IEC-61375-2-5

IEC 61375-2-5:2014

 

 

Cenelec

EN 61375-3-1:2012

Tagħmir elettroniku għal ferroviji – Network ta’ komunikazzjoni għal ferroviji (TCN) – 3-1: Xarabank Multifunzjonali (MVB)

IEC 61375-3-1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-3-2:2012

Tagħmir elettroniku għal ferroviji – Network ta’ komunikazzjoni għal ferroviji (TCN) – 3-2: Ittestjar ta’ konformità MVB (Xarabank Multifunzjonali)

IEC 61375-3-2:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-3-3:2012

Tagħmir elettroniku għal ferroviji – Network ta’ komunikazzjoni għal ferroviji (TCN) – 3-3: CANopen Consist Network (CCN)

IEC 61375-3-3:2012

 

 

Cenelec

EN 62580-1:2016

Tagħmir elettroniku għal ferroviji – Tagħmir multimedia u sotto-sistemi ta’ telematika għal ferroviji – Parri 1: Arkitettura ġenerali

IEC 62580-1:2015

 

 

Cenelec

EN 62621:2016

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Impjanti fissi – Ġbid b’forza elettrika – Rekwiżiti partikolari għal iżolaturi kompost użati għas-sistemi ta’ linji fl-ajru għal ġbid b’kuntatt

IEC 62621:2011

EN 50151:2003

Nota 2.1

21.12.2018

 

EN 62621:2016/A1:2016

Nota 3

21.12.2018

Nota 1:

Ġeneralment id-data li fiha tintemm il-preżunzjoni ta’ konformità tkun id-data tar-revoka (“dow”), stabbilita mill-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni, iżda l-utenti għandhom jinnotaw li f’ċerti każijiet eċċezzjonali dan jista’ jkun mod ieħor.

Nota 2.1:

L-istandard il-ġdid (jew emendat) għandu l-istess għan bħall-istandard li ġie sostitwit. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit, jieqaf milli jagħti preżunzjoni ta’ konformità mal-rekwiżiti essenzjali jew oħrajn fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni.

Nota 2.2:

L-istandard il-ġdid għandu għan usa’ mill-istandard li ġie sostitwit. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit, jieqaf milli jagħti preżunzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali jew oħrajn fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni.

Nota 2.3:

L-istandard il-ġdid għandu għan aktar speċifiku mill-istandard li ġie sostitwit. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit (parzjalment) jieqaf milli jagħti preżunzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni għal dawk il-prodotti jew dawk is-servizzi li jaqgħu fl-ambitu tal-istandard ġdid. Ma tiġix effettwata preżunzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali jew oħrajn fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni għall-prodotti jew is-servizzi li xorta jaqgħu fil-ambitu tal-istandard li ġie sostitwit (parzjalment), iżda li ma jaqgħux fl-ambitu tal-istandard il-ġdid.

Nota 3:

F’każ ta’ emendi, l-istandard ta’ referenza huwa EN CCCCC:YYYY, l-emendi preċedenti tiegħu, jekk kien hemm, u l-emenda l-ġdida kkwotata. Għalhekk l-istandard li ġie sostitwit jikkonsisti f’EN CCCCC:YYYY u l-emendi preċedenti tiegħu, jekk kien hemm, iżda mingħajr l-emenda l-ġdida kkwotata. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit jieqaf milli jagħti l-preżużjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali jew oħrajn fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni.

NOTA:

Kwalunkwe informazzjoni dwar id-disponibbiltà tal-istandards tista’ tinkiseb jew mill-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-Istandardizzazzjoni jew mill-korpi nazzjonali tal-istandardizzazzjoni, li l-lista tagħhom hija ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea skont l-Artikolu 27 tar-Regolament (UE) Nru 1025/2012 (2).

L-istandards jiġu adottati mill-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-Istandardizzazzjoni bl-Ingliż (is-CEN u s-CENELEC jippubblikaw ukoll bil-Franċiż u l-Ġermaniż). Sussegwentement, it-titli tal-istandards jiġu tradotti fil-lingwi uffiċjali meħtieġa l-oħrajn kollha tal-Unjoni Ewropea mill-korpi nazzjonali tal-istandardizzazzjoni. Il-Kummissjoni Ewropea mhix responsabbli mill-korrettezza tat-titli li tressqu għall-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali.

Ir-referenzi għall-Corrigenda “…/AC:YYYY” jiġu ppubblikati biss għall-informazzjoni. Corrigendum ineħħi l-iżbalji tal-istampar, dawk lingwistiċi jew żbalji simili mit-test ta' standard u jista' jkun jirreferi għal verżjoni ta' lingwa waħda jew iktar (bl-Ingliż, bil-Franċiż u/jew bil-Ġermaniż) ta' standard kif adottat minn xi organizzazzjoni Ewropea għall-istandardizzazzjoni.

Il-pubblikazzjoni tar-referenzi f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea ma timplikax li l-istandards huma disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea.

Din il-lista tieħu post il-listi kollha preċedenti pubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali ta l-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea tiżgura l-aġġornament ta’ din il-lista.

Aktar informazzjoni dwar standards armonizzati u standards oħra Ewropej tinsab fl-Internet fuq

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  ĠU C 338, 27.9.2014, p. 31.