11.10.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 340/14


Avviż tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 16(4) tar-Regolament (KE) Nru 1008/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-operat ta’ servizzi tal-ajru fil-Komunità

Obbligi ta’ servizz pubbliku marbutin mas-servizzi tal-ajru skedati

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2017/C 340/06)

Stat Membru

Spanja

Rotot ikkonċernati

Gran Canaria - Tenerife Sur

Gran Canaria - El Hierro

Tenerife Norte - La Gomera

Gran Canaria - La Gomera

Data tal-ftuħ mill-ġdid tar-rotta tal-OSP għal-linji tal-ajru tal-Komunità

L-1 ta’ Awwissu 2018

Indirizz minn fejn jistgħu jinkisbu t-test u kull informazzjoni jew dokumentazzjoni oħra b’rabta mal-obbligi tas-servizz pubbliku

Ministerio de Fomento

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana 67

28071 Madrid

MADRID

ESPAÑA

Tel. +34 915977505

Fax +34 915978643

Posta elettronika: osp.dgac@fomento.es

Ir-rotot soġġetti għall-obbligi tas-servizz pubbliku jistgħu jiġu operati abbażi ta’ aċċess għall-kompetizzjoni ħielsa mill-1 ta’ Awwissu 2018. F’każ li l-ebda trasportatur tal-ajru ma jissottometti programm ta’ servizzi li jkun konformi mal-obbligi tas-servizz pubbliku imposti, l-aċċess jiġi ristrett għal linja tal-ajru waħda permezz tal-proċedura korrispondenti tal-offerti pubbliċi, f’konformità mal-Artikolu 16(9) tar-Regolament (KE) Nru 1008/2008.