15.6.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 214/24


Noti ta’ Spjega għan-Nomenklatura Magħquda tal-Unjoni Ewropea

(2016/C 214/08)

Skont it-tieni inċiż tal-Artikolu 9(1)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 (1), in-Noti ta’ Spjega għan-Nomenklatura Magħquda tal-Unjoni Ewropea (2) huma b’dan emendati kif ġej:

Fil-paġna 345:

8536 69 30

Għal ċirkwiti stampati

It-test eżistenti u l-istampi jinbidlu b’dan li ġej:

“Din is-subintestatura tkopri plaggs u sokits li huma maħsuba biex jitwaħħlu direttament mal-bord ta’ ċirkwit stampat (PCB) jew ċirkwit stampat flessibbli fuq mill-anqas naħa waħda tal-plagg jew sokit (ara l-eżempji ta’ hawn taħt).

Image Image

Fil-paġna 346:

Titħassar in-Nota ta’ Spjega għall-Kodiċi NM 8536 69 90.


(1)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta’ Dwana (ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1).

(2)  ĠU C 76, 4.3.2015, p. 1.