8.4.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 126/13


Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fil-qafas tal-implimentazzjoni tad-Direttiva 2014/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relattivament għal tagħmir u sistemi ta’ protezzjoni maħsuba għall-użu f’atmosferi potenzjalment esplużivi (riformulazzjoni)

(Pubblikazzjoni ta’ titli u referenzi ta’ standards armonizzati skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni)

(Test b’ rilevanza għaż-ŻEE)

(2016/C 126/02)

ESO (1)

Ir-referenza u t-titlu tal-istandard (u d-dokument ta’ referenza)

L-ewwel pubblikazzjoni fil-ĠU

Referenza ta’ l-istandard li ġie sostitwit

Data tal-waqfa tal- presunzjoni tal-konformità ta’ l-istandard li ġie sostitwit

Nota 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Sigurtà ta' makkinarju – Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta' magni ta' l-istampar u ta' konverżjoni ta' karta għal użijiet diversi – Parti 1: Rekwiżiti ta' sigurtà

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Sigurtà ta' makkinarju – Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta' magni ta' l-istampar u ta' konverżjoni ta' karta għal użijiet diversi – Parti 2: Magni ta' l-istampar u verniċjar inkluż makkinarju ta' qabel l-istampar

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 1127-1:2011

Atmosferi splussivi – Prevenzjoni ta' u protezzjoni minn splużjoni – Parti 1: Kunċetti bażiċi u metodoloġija

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 1127-2:2014

Atmosferi potenzjalment esplussivi – Prevenzjoni u protezzjoni kontra l-esplużjoni – Parti 2: Kunċetti bażiċi u metodoloġija fil-każ ta' tħaffir ta' minjieri

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Tagħmir u komponenti maħsubin biex jintużaw f'atmosferi potenzjalment esplussivi f'minjieri taħt l-art

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2015

Sigurtà ta' trakkijiet industrijali – Operazzjonijiet f'atmosferi potenzjalment esplussivi – Użu fejn hemm gass li jista' jaqbad, fwar, ċpar u trab

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN 1755:2000+A2:2013

Nota 2.1

30.11.2017

CEN

EN 1834-1:2000

Magni li joperaw b'sistema ta' kombustjoni interna li jaħdmu b'moviment alternat – Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta' magni biex jintużaw f'atmosferi potenzjalment esplussivi – Parti 1: Magni ta' grupp II li jintużaw f'atmosferi fejn ikun hemm fejn hemm gass u fwar li jista' jaqbad

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 1834-2:2000

Magni li joperaw b'sistema ta' kombustjoni interna li jaħdmu b'moviment alternat – Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta' magni biex jintużaw f'atmosferi potenzjalment esplussivi – Parti 2: Magni ta' Grupp I li jintużaw f'xogħlijiet taħt l-art li huma suxxettibbli għal taħlitiet ta' gassijiet li jistgħu jikkaġunaw splużjoni jekk jiġu f'kuntatt ma' l-arja u/jew għal trab kombustibbli

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 1834-3:2000

Magni li joperaw b'sistema ta' kombustjoni interna li jaħdmu b'moviment alternat – Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta' magni biex jintużaw f'atmosferi potenzjalment esplussivi – Parti 3: Magni ta' Grupp II li jintużaw f'atmosferi fejn ikun hemm trab li jista' jaqbad

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 1839:2012

Determinazzjoni ta' limiti li jekk jinqabżu gassijiet u fwar jistgħu jisplodu

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 1953:2013

Tagħmir li jatomizza u jisprejja għal materjali li jiżbgħu – Rekwiżiti ta' sigurtà

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Impjanti fejn tingħata ż-żebgħa – Makkinarju li jiżbogħ bl-għadis u b'sistema elettroforetika għall-applikazzjoni ta' materjal taż-żebgħa forma ta' trab organiku – Rekwiżiti ta' sigurtà

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Magni għall-provvista u/jew ċirkolazzjoni ta' materjali taż-żebgħa taħt pressjoni – Rekwiżiti ta' sigurtà

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Makkinarju biex iħawwad materjali ta' żebgħa – Rekwiżiti ta' sigurtà – Partu 1: Makkinarju biex iħawwad li jintuża fil-finitura mill-ġdid ta' vetturi

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 13012:2012

Pompi tal-petrol – Konstruzzjoni u operat ta' żennuni awtomatiċi biex jintużaw fuq makkinarju li jagħti l-fjuwil

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 13160-1:2003

Sistemi li jindunaw b'nixxijiet ta' likwidi – Parti 1: Prinċipji ġenerali

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 13237:2012

Atmosferi potenzjalment esplussivi – Termini u definizzjonijiet għal tagħmir u sistemi protettivi maħsubin biex jintużaw f'atmosferi potenzjalment esplussivi

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 13463-1:2009

Tagħmir mhux elettriku għal atmosferi potenzjalment esplussivi – Parti 1: Medotu bażiku u rekwiżiti

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 13463-2:2004

Tagħmir mhux elettriku għal atmosferi potenzjalment esplussivi – Parti 2: Protezzjoni permezz ta' enclosure “fr” li jirrestrinġi l-fluss

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 13463-3:2005

Tagħmir mhux elettriku għal atmosferi potenzjalment esplussivi – Parti 3: Protezzjoni b'għeluq li jiflaħ għan-nar tat-tip “d”

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 13463-5:2011

Tagħmir mhux elettriku għal atmosferi potenzjalment esplussivi – Parti 5: Protezzjoni permezz ta' sigurtà kostruzzjonali “c”

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 13463-6:2005

Tagħmir mhux elettriku għal atmosferi potenzjalment esplussivi – Parti 6: Protezzjoni bil-kontroll tas-sors ta' tqabbid tat-tip “b”

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 13463-8:2003

Tagħmir mhux elettriku għal atmosferi potenzjalment esplussivi – Parti 8: Protezzjoni permezz ta' immersjoni “k”f'likwidu

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 13616:2004

Apparati għall-prevenzjoni ta' mili aktar milli suppost ta' tankijiet statiċi ta' fjuwils ta' pitrolju

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

 

EN 13616:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 13617-1:2012

Pompi tal-petrol – Parti 1: Rekwiżiti ta' sigurtà għall-kostruzzjoni u operat ta' pompi li jkejlu kemm jagħtu petrol, apparat li jagħti l-petrol u unitajiet ta' pompi li jitħaddmu mill-bogħod

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 13617-2:2012

Pompi tal-petrol – Parti 2: Rekwiżiti ta' sigurtà għall-kostruzzjoni u operat ta' tagħmir sikur li jaqta' l-fluss biex jintuża fuq pompi tal-kejl bil-miter u dispensers

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 13617-3:2012

Pompi tal-petrol – Parti 3: Rekwiżiti ta' sigurtà għall-kostruzzjoni u l-operat ta' valvoli li jaqtgħu l-fluss ta' fjuwil minn tank biex jevitaw nar jew splużjoni

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 13617-4:2012

Pompi tal-Petrol – Parti 4: Rekwiżiti ta' sigurta' għall-kostruzzjoni u operat ta' tagħmir ta' torniketti li jintużaw ma' pompi u dispensaturi li jkejlu

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 13760:2003

Sistema ta' mili awtomotiv ta' LPG għal vetturi li jagħmlu xogħol kemm ħafif u kemm ta' strapazz – Żennuna, rekwiżiti u dimensjonijiet tat-test

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 13821:2002

Atmosferi potenzjalment esplussivi – Prevenzjoni u protezzjoni kontra l-esplużjoni – Determinazzjoni ta' l-enerġija minima meħtieġa għat-tqabbid ta' taħlitiet ta' trab/arja

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 13852-1:2013

Krejnijiet – Krejnijiet li joperaw 'il barra mill-kosta – Parti 1: Krejnijiet għal skopijiet ġenerali li joperaw 'il barra mill-kosta

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 14034-1:2004+A1:2011

Determinazzjoni ta' karatteristiċi esplussivi ta' sħab ta' trab – Parti 1: Determinazzjoni tal-pressjoni splussiva massima pmax ta' sħab ta' trab

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 14034-2:2006+A1:2011

Determinazzjoni ta' karatteristiċi esplussivi ta' sħab ta' trab – Parti 2: Determinazzjoni tar-rata massima ta' l-għoli ta' pressjoni ta' (dp/dt)max splużjoni ta' sħab ta' trab

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 14034-3:2006+A1:2011

Determinazzjoni ta' karatteristiċi esplussivi ta' sħab ta' trab – Parti 3: Determinazzjoni tal-limitu LEL l-aktar baxx ta' splużjoni ta' sħab ta' trab

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 14034-4:2004+A1:2011

Determinazzjoni ta' karatteristiċi esplussivi ta' sħab ta' trab – Parti 4: Determinazzjoni tal-konċentrament limitattiv ta' ossiġenu LOC ta' sħab ta' trab

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 14373:2005

Sistemi biex jissopprimu splużjonijiet

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 14460:2006

Tagħmir biex jirreżisti splużjonijiet

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 14491:2012

Sistemi protettivi ta' ftuħ għall-arja f'każ ta' splużjoni ta' trab

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Krejnijiet – Wenċijiet u paranki jaħdmu bl-enerġija – Parti 1: Wenċijiet jaħdmu bl-enerġija

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Krejnijiet – Wenċijiet u paranki jaħdmu bl-enerġija – Parti 2: Paranki jaħdmu bl-enerġija

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14522:2005

Determinazzjoni tat-temperatura tat-tqabbid minnhom infushom ta' ġassijiet u fwar

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 14591-1:2004

Prevenzjoni u protezzjoni minn splużjonijiet f'minjieri taħt l-art – Sistemi protettivi – Parti 1: Struttura ta' ventilazzjoni b'żewġ żbarri li tirreżisti għall-isplużjoni

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

 

EN 14591-1:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 14591-2:2007

Prevenzjoni u protezzjoni minn splużjonijiet f'minjieri taħt l-art – Sistemi protettivi – Parti 2: Ħwat li ma jagħmlux ħoss għall-ilqugħ ta' l-ilma

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

 

EN 14591-2:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14591-4:2007

Prevenzjoni u protezzjoni minn splużjonijiet f'minjieri taħt l-art – Sistemi protettivi – Parti 4: Sistemi awtomatiċi ta' tifi tan-nar għal road headers

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

 

EN 14591-4:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14677:2008

Sigurtà ta' makkinarju – Formazzjoni ta' azzar b'sistema sekondarja – Makkinarju u tagħmir għat-trattament ta' azzar likwidu

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 14678-1:2013

Tagħmir u aċċessorji għal LPG – Tagħmir għal pompi awtomatiċi tal-Gass tal-Petrol magħmul Likwidu – Part 1: Pompi

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Sigurtà ta' makkinarju – Rekwiżiti ta' sigurtà għal magni u tagħmir għall-produzzjoni ta' azzar b'forna li topera b'ark elettriku

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 14756:2006

Determinazzjoni tal-limitu ta' konċentrazzjoni ta' ossiġenu (LOC) għal gassijiet u fwar li jistgħu jieħdu n-nar

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 14797:2006

Apparati ta' ftuħ għall-arja f'każ ta' splużjoni

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 14973:2015

Ċineg li jittrasportaw għal użijiet f'stallazzjonijiet taħt l-art – Rekwiżiti ta' sigurtà elettriċi u kontra l-ħruq

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN 14973:2006+A1:2008

Nota 2.1

31.5.2016

CEN

EN 14983:2007

Prevenzjoni u protezzjoni minn splużjonijiet f'minjieri taħt l-art -Tagħmir u sistemi protettivi maħsubin biex jintużaw f'arja kombustibbli

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 14986:2007

Disinn ta' fannijiet biex jintużaw f'atmosferi potenzjalment esplussivi

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 14994:2007

Sistemi protettivi ta' ftuħ għall-arja f'każ ta' splużjoni ta' gass

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 15089:2009

Sistemi għall-iżolament ta' splużjonijiet

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 15188:2007

Determinażżjoni ta' kif akkumulazzjoni ta' trab taqbad spontanjament

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 15198:2007

Metodoloġija għat-tkejjil tar-riskju ta' tagħmir u komponenti mhux elettriċi biex jintużaw f'atmosferi potenzjalment esplussivi

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 15233:2007

Metodoloġija għat-tkejjil ta' sigurtà funzjonali ta' sistemi protettivi għal atmosferi potenzjalment esplussivi

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 15268:2008

Pompi tal-petrol – Safety requirements for the construction of submersible pump assemblies

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 15794:2009

Determinazzjoni ta' punti ta' likwidi inflammabbli li meta jintlaqtu ssir splużjoni

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 15967:2011

Determinazzjoni ta' pressjoni massima maħluqa minn splużjoni u r-rata massima ta' tlugħ ta' pressjoni ta' gassijiet u fwar

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 16009:2011

Apparati ta' ftuħ għall-arja bla fjamma f'każ ta' splużjoni

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 16020:2011

Apparati li jilqgħu għall-effetti ta' splużjoni biex jiddevjawhom

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 16447:2014

Valvoli l ijippermettu d-dħul jew il-ħruġ biss għall-iżolament ta' splużjonijiet

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN ISO 16852:2010

Apparat li ma jħallix it-tixrid ta' fjammi – Rekwiżiti ta' operat, metodi ta' ttestjar u limitazzjoni ta' użu (ISO 16852:2008, inklużi Cor 1:2008 u Cor 2:2009)

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

Cenelec

EN 50050-1:2013

Tagħmir elettrostatiku li jisprejja miżmum fl-idejn – Rekwiżiti ta’ sigurtà – Parti 1: Tagħmir li jisprejja miżmum fl-idejn li jintuża fuq materjali likwidi li jiksu u li jieħdu n-nar malajr

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN 50050:2006

Nota 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50050-2:2013

Tagħmir elettrostatiku li jisprejja miżmum fl-idejn – Rekwiżiti ta’ sigurtà – Parti 2: Tagħmir li jisprejja miżmum fl-idejn li jintuża fuq trab tal-kisi li jieħu n-nar malajr

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN 50050:2006

Nota 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50050-3:2013

Tagħmir elettrostatiku li jisprejja miżmum fl-idejn – Rekwiżiti ta’ sigurtà – Parti 3: Tagħmir li jisprejja miżmum fl-idejn li jintuża fuq materjal tal-isprej li jieħu n-nar malajr

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN 50050:2006

Nota 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50104:2010

Apparat elettriku biex isib u jkejjel gassijiet l-ossiġenu – Rekwiżiti tal-operat u metodi ta’ ttestjar

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

Cenelec

EN 50176:2009

Tagħmir stazzjonarju ta’ applikazzjonijiet elettrostatiċi għal materjal li jintuża ma’ trab tal-kisi likwidu li jaqbad malajr– Rekwiżiti ta’ sigurtà

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

Cenelec

EN 50177:2009

Tagħmir stazzjonarju elettrostatiku għal applikazzjonijiet li jintużaw ma’ trab tal-kisi li jaqbad malajr – Rekwiżiti ta’ sigurtà

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

 

EN 50177:2009/A1:2012

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

Nota 3

 

Cenelec

EN 50223:2015

Tagħmir stazzjonarju ta’ applikazzjonijiet elettrostatiċi għal materjali naturali jew sintetiċi li jistgħu jieħdu n-nar – Rekwiżiti ta’ sigurtà

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN 50223:2010

Nota 2.1

13.4.2018

Cenelec

EN 50271:2010

Apparat elettriku għas-sejbien u kejl ta’ gassijiet kombustibbli, gassijiet tossiċi jew ossiġenu – Rekwiżiti u testijiet għal apparati li jużaw softwer u/jew teknoloġija diġitali

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

Cenelec

EN 50281-2-1:1998

Apparat elettriku li jintuża f'ambjenti fejn hemm trab kombustibbli – Parti 2: Metodi ta' ttestjar – Metodi għad- determinazzjoni tat-temperatura minima li fiha t-trab jieħu n-nar

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

 

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

 

 

 

Cenelec

EN 50303:2000

Tagħmir elettriku ta' Grupp I, Kategorija M1, maħsub biex jiffunzjona f'atmosferi esposti għal gass esplussiv u/jew trab tal-faħam

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

Cenelec

EN 50381:2004

Kmamar ventilati li jinġarru għal fejn ikunu se jitqiegħdu b'mezz intern ta' ħruġ ta' likwidi u gassijiet jew mingħajru

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

 

EN 50381:2004/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 50495:2010

Apparati ta’ sigurtà meħtiġin għall-funzjonament fiż-żgur ta’ tagħmir fir-rigward ta’ riskji ta’ splużjoni

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

Cenelec

EN 60079-0:2012

Atmosferi esplussivi – Parti 0: Apparat – Rekwiżiti ġenerali

IEC 60079-0:2011 (Modifikat) + IS1:2013

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

 

EN 60079-0:2012/A11:2013

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

Nota 3

7.10.2016

Cenelec

EN 60079-1:2014

Atmosferi splussivi – Parti 1: Protezzjoni tal-apparat min-nar tal-marka “d” permezz ta' għeluq u tagħmir f'każ ta' splużjoni

IEC 60079-1:2014

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN 60079-1:2007

Nota 2.1

1.8.2017

Cenelec

EN 60079-2:2014

Atmosferi esplussivi – Parti 2: Protezzjoni ta’ apparat b’kaxxa li żżomm pressjoni tip “p”

IEC 60079-2:2014

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN 61241-4:2006

EN 60079-2:2007

Nota 2.1

25.8.2017

 

EN 60079-2:2014/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 60079-5:2015

Atmosferi esplussivi – Parti 5: Protezzjoni ta’ apparat bi trab protettiv tip “q”

IEC 60079-5:2015

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN 60079-5:2007

Nota 2.1

24.3.2018

Cenelec

EN 60079-6:2015

Atmosferi splussivi – Parti 6: Protezzjoni ta' tagħmir permezz ta' immersjonii likwida “o”

IEC 60079-6:2015

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN 60079-6:2007

Nota 2.1

27.3.2018

Cenelec

EN 60079-7:2015

Atmosferi esplussivi – Parti 7: Sigurtà ta’ tagħmir miżjuda “e”

IEC 60079-7:2015

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN 60079-7:2007

Nota 2.1

31.7.2018

Cenelec

EN 60079-11:2012

Atmosferi esplussivi – Parti 11: Protezzjoni ta’ tagħmir minn tagħmir ta’ senjalazzjoni u kontroll intrinsikament sigur

IEC 60079-11:2011

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

Cenelec

EN 60079-15:2010

Atmosferi esplussivi – Parti 15: Protezzjoni ta’ apparat b’tip ta’ protezzjoni “n”

IEC 60079-15:2010

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

Cenelec

EN 60079-18:2015

Atmosferi esplussivi – Parti 18: Protezzjoni ta’ apparat b’sigurtà intrinsika “M”

IEC 60079-18:2014

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN 60079-18:2009

Nota 2.1

16.1.2018

Cenelec

EN 60079-20-1:2010

Atmosferi esplussivi – Parti 20-1: Karatteristiċi materjali għall-klassifikazzjoni ta’ gass u fwar – Metodi ta’ ttestjar u data

IEC 60079-20-1:2010

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

Cenelec

EN 60079-25:2010

Atmosferi esplussivi – Parti 25: Sistemi siguri minnhom infushom

IEC 60079-25:2010

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

 

EN 60079-25:2010/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 60079-26:2015

Atmosferi esplussivi – Parti 26: Tagħmir bl-livell ta’ protezzjoni tat-tagħmir (EPL) Ga

IEC 60079-26:2014

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN 60079-26:2007

Nota 2.1

2.12.2017

Cenelec

EN 60079-27:2008

Atmosferi fejn hemm gass esplussiv – Parti 27: Kunċett sigur minnu nnifsu tat-tip Fieldbus (FISCO)

IEC 60079-27:2008

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

Cenelec

EN 60079-28:2015

Atmosferi esplussivi – Parti 28: Protezzjoni ta’ apparat u sistemi ta’ trasmissjoni b’użu ta’ radjazzjoni ottika

IEC 60079-28:2015

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN 60079-28:2007

Nota 2.1

1.7.2018

Cenelec

EN 60079-29-1:2007

Atmosferi esplussivi – Parti 29-1: Apparat li jinduna li hemm il-gass – Rekwiżiti ta’ l-operat apparat li jinduna li hemm il-gass għal gassijiet li jieħdu n-nar

IEC 60079-29-1:2007 (Modifikat)

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

Cenelec

EN 60079-29-4:2010

Atmosferi esplussivi – Parti 29-4: Apparat li jinduna li hemm il-gass – Rekwiżiti ta’ operat ta’ ditektors mifuxin ma’ kullimkien ta’ gassijiet li jieħdu n-nar

IEC 60079-29-4:2009 (Modifikat)

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

Cenelec

EN 60079-30-1:2007

Atmosferi esplussivi – Parti 30-1: Tisjib ta’ reżistenza elettrika permezz tas-sħana – Rekwiżiti ġenerali u ta’ ttestjar

IEC 60079-30-1:2007

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

Cenelec

EN 60079-31:2014

Atmosferi esplussivi – Parti 31: Protezzjoni ta’ apparat b’sigurtà intrinsika “t” kontra nar ikkaġunat minn trab

IEC 60079-31:2013

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN 60079-31:2009

Nota 2.1

1.1.2017

Cenelec

EN 60079-35-1:2011

Atmosferi esplussivi – Parti 35-1: Elmi bid-dawl biex jintużaw f’minjieri fejn hemm gass esplussiv – Rekwiżiti ġenerali – Kostruzzjoni u ttestjar fir-rigward tar-riskju ta’ splużjoni

IEC 60079-35-1:2011

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

 

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

 

 

 

Cenelec

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Atmosferi splussivi – Parti 34: – Applikazzjoni ta' sistemi ta' kwalità għall-manifattura ta' tagħmir (ISO/IEC 80079-34:2011)

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

Nota 1:

Ġeneralment id-data li fiha tintemm il-preżunzjoni ta’ konformità tkun id-data tar-revoka (“dow”), stabbilita mill-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni, iżda l-utenti għandhom jinnotaw li f’ċerti każijiet eċċezzjonali dan jista’ jkun mod ieħor.

Nota 2.1:

L-istandard il-ġdid (jew emendat) għandu l-istess għan bħall-istandard li ġie sostitwit. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit, jieqaf milli jagħti preżunzjoni ta’ konformità mal-rekwiżiti essenzjali jew oħrajn fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni.

Nota 2.2:

L-istandard il-ġdid għandu għan usa’ mill-istandard li ġie sostitwit. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit, jieqaf milli jagħti preżunzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali jew oħrajn fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni.

Nota 2.3:

L-istandard il-ġdid għandu għan aktar speċifiku mill-istandard li ġie sostitwit. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit (parzjalment) jieqaf milli jagħti preżunzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni għal dawk il-prodotti jew dawk is-servizzi li jaqgħu fl-ambitu tal-istandard ġdid. Ma tiġix effettwata preżunzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali jew oħrajn fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni għall-prodotti jew is-servizzi li xorta jaqgħu fil-ambitu tal-istandard li ġie sostitwit (parzjalment), iżda li ma jaqgħux fl-ambitu tal-istandard il-ġdid.

Nota 3:

F’każ ta’ emendi, l-istandard ta’ referenza huwa EN CCCCC:YYYY, l-emendi preċedenti tiegħu, jekk kien hemm, u l-emenda l-ġdida kkwotata. Għalhekk l-istandard li ġie sostitwit jikkonsisti f’EN CCCCC:YYYY u l-emendi preċedenti tiegħu, jekk kien hemm, iżda mingħajr l-emenda l-ġdida kkwotata. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit jieqaf milli jagħti l-preżużjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali jew oħrajn fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni.

NOTA:

Kwalunkwe informazzjoni dwar id-disponibbiltà tal-istandards tista’ tinkiseb jew mill-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-Istandardizzazzjoni jew mill-korpi nazzjonali tal-istandardizzazzjoni, li l-lista tagħhom hija ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea skont l-Artikolu 27 tar-Regolament (UE) Nru 1025/2012 (2).

L-istandards jiġu adottati mill-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-Istandardizzazzjoni bl-Ingliż (is-CEN u s-CENELEC jippubblikaw ukoll bil-Franċiż u l-Ġermaniż). Sussegwentement, it-titli tal-istandards jiġu tradotti fil-lingwi uffiċjali meħtieġa l-oħrajn kollha tal-Unjoni Ewropea mill-korpi nazzjonali tal-istandardizzazzjoni. Il-Kummissjoni Ewropea mhix responsabbli mill-korrettezza tat-titli li tressqu għall-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali.

Ir-referenzi għall-Corrigenda “…/AC:YYYY” jiġu ppubblikati biss għall-informazzjoni. Corrigendum ineħħi l-iżbalji tal-istampar, dawk lingwistiċi jew żbalji simili mit-test ta' standard u jista' jkun jirreferi għal verżjoni ta' lingwa waħda jew iktar (bl-Ingliż, bil-Franċiż u/jew bil-Ġermaniż) ta' standard kif adottat minn xi organizzazzjoni Ewropea għall-istandardizzazzjoni.

Il-pubblikazzjoni tar-referenzi f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea ma timplikax li l-istandards huma disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea.

Din il-lista tieħu post il-listi kollha preċedenti pubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali ta l-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea tiżgura l-aġġornament ta’ din il-lista.

Aktar informazzjoni dwar standards armonizzati u standards oħra Ewropej tinsab fl-Internet fuq

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; faks +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; faks +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  ĠU L 316, 14.11.2012, p. 12.