17.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 61/1


KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2000/84/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar arranġamenti tal-ħinijiet tas-sajf

Skeda għall-perjodi tas-sajf

(2016/C 61/01)

Mill-2017 sal-2021 inkluża, il-perjodi tas-sajf se jibdew u jintemmu rispettivament fid-dati li ġejjin fis-01.00 UTC — Ħin Universali Koordinat:

—   fl-2017: il-Ħdud tas-26 ta’ Marzu u tad-29 ta’ Ottubru,

—   fl-2018: il-Ħdud tal-25 ta’ Marzu u tat-28 ta’ Ottubru,

—   fl-2019: il-Ħdud tal-31 ta’ Marzu u tas-27 ta’ Ottubru,

—   fl-2020: il-Ħdud tad-29 ta’ Marzu u tal-25 ta’ Ottubru,

—   fl-2021: il-Ħdud tat-28 ta’ Marzu u tal-31 ta’ Ottubru.