3.10.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 348/29


Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE, għajr f’dak li għandu x’jaqsam mal-prodotti rilevanti mal-Anness 1 tat-Trattat)

(2014/C 348/02)

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

16.12.2013

Għajnuna Nru

SA.37769 (2013/N)

Stat Membru

Franza

Reġjun

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Programme d’aides en faveur de l’élevage bovin en Vendée

Il-bażi legali

article L. 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales

arrêté du 27/11/2006 fixant des mesures de prophylaxie collective de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR)

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Mard ta' l-annimali

Il-forma ta’ l-għajnuna

Servizzi ssussidjati

L-Estimi

Baġit globali: EUR 0,38 (f'miljuni)

Baġit annwali: EUR 0,065 (f'miljuni)

L-intensità

66 %

It-tul ta' żmien

01.01.2014 – 31.12.2019

Setturi ekonomiċi

AGRIKOLTURA, FORESTRIJA U SAJD

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

conseil général de la Vendée

40 rue du Maréchal Foch 85923 La Roche-sur-Yon Cedex 9

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

24.01.2014

Għajnuna Nru

SA.37809 (2013/N)

Stat Membru

L-Irlanda

Reġjun

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Afforestation Grant and Premium Scheme

Il-bażi legali

National Development Plan 2007-2013; Ireland''s National Rural Development Strategy 2007-2013

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Forestrija

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

L-intensità

100 %

It-tul ta' żmien

24.01.2014 – 31.12.2015

Setturi ekonomiċi

AGRIKOLTURA, FORESTRIJA U SAJD

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Kildare St. Dublin 2, Ireland

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

23.06.2014

Għajnuna Nru

SA.38672 (2014/N)

Stat Membru

L-Olanda

Reġjun

NEDERLAND

Mħallta

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Flexibele afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)/duurzame stallen en duurzame kassen

Il-bażi legali

Wet inkomstenbelasting 2001, artikelen 3.30a, eerste lid, en 3.31.

Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009, artikel 1 en bijlage.

Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001

De wet en de twee regelingen zijn vindbaar via www.wetten.nl (zie weblinks onder 3.2).

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Protezzjoni tal-Ambjent, Strumenti ta' għajnuna oriżżontali fis-settur agrikolu

Il-forma ta’ l-għajnuna

Postponiment ta' ħlas ta' taxxa, Tnaqqis fir-rata tat-taxxa

L-Estimi

Baġit globali: EUR 73,2 (f'miljuni)

Baġit annwali: EUR 12,2 (f'miljuni)

L-intensità

15,08 %

It-tul ta' żmien

01.01.2015 – 31.12.2020

Setturi ekonomiċi

AGRIKOLTURA, FORESTRIJA U SAJD

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Ministerie van Financien

Postbus 20201, 2500 EE, Den Haag

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

13.06.2014

Għajnuna Nru

SA.38768 (2014/N)

Stat Membru

Il-Finlandja

Reġjun

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Tuki maataloustuotannon lopettamiseen

Il-bażi legali

1.

Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta (612/2006), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna lailla (1000/2012)

2.

Valtioneuvoston asetus asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta (26/2007)

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Irtirar kmieni

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

Baġit globali: EUR 67 (f'miljuni)

L-intensità

100 %

It-tul ta' żmien

01.01.2015 – 31.12.2018

Setturi ekonomiċi

AGRIKOLTURA, FORESTRIJA U SAJD

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

27.06.2014

Għajnuna Nru

SA.38803 (2014/N)

Stat Membru

Is-Slovenja

Reġjun

Slovenia

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Pomoč za izgube zaradi neugodnih vremenskih razmer – suša 2013

Il-bażi legali

Program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2013 (Sklep Vlade RS, št. 84400-4/2014/5, sprejet na 57. redni seji, z dne 8. 5. 2014)

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Kundizzjonijeit ħżiena tat-temp, Żvilupp settorjali

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

Baġit globali: EUR 0,35 (f'miljuni)

L-intensità

45 %

It-tul ta' żmien

sal- 31.12.2015

Setturi ekonomiċi

Produzzjoni ta' għelejjel u annimali, kaċċa u attivitajiet relatati

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Dunajska 22 SI – 1000 Ljubljana

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

27.06.2014

Għajnuna Nru

SA.38851 (2014/N)

Stat Membru

L-Italja

Reġjun

SARDEGNA

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Aid scheme for advertising of food and agricultural products in third countries

Il-bażi legali

L.r. 7.08.2009, n. 3 art. 2 comma 3 lettera b)

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Reklamar (AGRI)

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

L-intensità

80 %

It-tul ta' żmien

sal- 30.06.2015

Setturi ekonomiċi

AGRIKOLTURA, FORESTRIJA U SAJD

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Assessorato dell'Agricoltura e R.A.P.

Via Pessagno 4 – 09126 Cagliari

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

27.06.2014

Għajnuna Nru

SA.38852 (2014/N)

Stat Membru

L-Italja

Reġjun

SARDEGNA

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Aid regime in favour of promotional activities and institutional advertisement of agro-food products (Sardegna)

Il-bażi legali

Legge Regionale del 5 marzo 2008 n. 3 art. 7 , comma 14 (Legge Finanziaria 2008)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/8 del 22.07.2008

Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/8 del 22.07.2008

Legge Regionale del 7 agosto 2009, art. 2, comma 3

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Appoġġ Tekniku (AGRI)

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

L-intensità

100 %

It-tul ta' żmien

sal- 30.06.2015

Setturi ekonomiċi

AGRIKOLTURA, FORESTRIJA U SAJD

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Assessorato dell'Agricoltura e R.A.P.

Via Pessagno 4 09126 – Cagliari

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

27.06.2014

Għajnuna Nru

SA.38853 (2014/N)

Stat Membru

Il-Ġermanja

Reġjun

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Mħallta

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Mecklenburg-Vorpommern: Erhaltung, Wiederherstellung oder Verbesserung der Umwelt-, Schutz- und Freizeitfunktion des Waldes, der Artenvielfalt und eines gesunden forstlichen Ökosystems

Il-bażi legali

Richtlinie zur Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (FöRiForst-ELER M-V)

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Forestrija

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

L-intensità

100 %

It-tul ta' żmien

01.07.2014 – 31.12.2014

Setturi ekonomiċi

Forestrija u qtugħ u trasport ta' siġar għall-injam

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Landesforst Mecklenburg-Vorpommern-Anstalt des öffentlichen Rechts -

Fritz-Reuter-Platz 9, 17139 Malchin

Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern

Werkstraße 213, 19061 Schwerin

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.