29.3.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 92/22


Stedina biex jitressqu kummenti dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għall-għajnuna de minimis fis-settur tas-sajd u tal-akkwakultura

2014/C 92/02

Il-partijiet interessati jistgħu jressqu l-kummenti tagħhom fi żmien xahar mid-data tal-pubblikazzjoni ta’ dan l-abbozz ta’ Regolament lil:

European Commission

Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Posta elettronika: mare-aidesdetat@ec.europa.eu

It-test jinsab ukoll fuq il-websajt:

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/de-minimis-regulation-second-draft/index_en.htm