31.7.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 229/143


Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda d-Direttivi 1999/4/KE, 2000/36/KE, 2001/111/KE, 2001/113/KE u 2001/114/KE fir-rigward tas-setgħat li għandhom jiġu konferiti fuq il-Kummissjoni”

COM(2012) 150 final — 2012/0075 (COD)

2012/C 229/28

Nhar it-18 ta’ April u nhar it-30 ta’ April 2012, il-Kunsill u l-Parlament rispettivament iddeċidew, b’konformità mal-Artikolu 43 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li jikkonsultaw lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali dwar

il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda d-Direttivi 1999/4/KE, 2000/36/KE, 2001/111/KE, 2001/113/KE u 2001/114/KE fir-rigward tas-setgħat li għandhom jiġu konferiti fuq il-Kummissjoni

COM(2012) 150 final – 2012/0075 (COD)

Billi l-Kumitat iqis li l-kontenut tal-proposta huwa sodisfaċenti, iddeċieda, matul l-481 sessjoni plenarja tiegħu tat-23 u l-24 ta’ Mejju 2012 (seduta tat-23 ta’ Mejju 2012), b’149 vot favur, 5 voti kontra u 11-il astensjoni, li jagħti opinjoni favorevoli għat-test propost.

Brussell, 23 ta’ Mejju 2012.

Il-President of the tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Staffan NILSSON