17.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 369/25


Rettifika għall-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fil-qafas tal-implimentazzjoni tad-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Mejju 2006 dwar il-makkinarju, u li temenda d-Direttiva 95/16/KE

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea C 338, tat-18 ta' Novembru 2011 )

2011/C 369/08

F’paġna 22:

minflok:

“CEN

EN ISO 10218-1:2011

Robots u tagħmir robotiku — Rekwiżiti ta' sigurtà — Parti 1: Robots industrijali (ISO 10218-1:2011)

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN ISO 10218-1:2008

Nota 2.1

31.1.2012”

aqra:

“CEN

EN ISO 10218-1:2011

Robots u tagħmir robotiku — Rekwiżiti ta' sigurtà — Parti 1: Robots industrijali (ISO 10218-1:2011)

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN ISO 10218-1:2008

Nota 2.1

1.1.2013”