20.7.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 214/1


Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fil-qafas ta' l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Mejju 2006 dwar il-makkinarju, u li temenda d-Direttiva 95/16/KE (tfassil mill-ġdid)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(Pubblikazzjoni ta’ titli u referenzi ta’ standards armonizzati taħt id-direttiva)

2011/C 214/01

ESO (1)

Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat

(u d-dokument ta’ referenza)

L-ewwel pubblikazzjoni fil-ĠU

Referenza ta’ l-istandard li ġie sostitwit

Data tal-waqfa tal- presunzjoni tal-konformità ta’ l-istandard li ġie sostitwit

Nota 1

CEN

EN 81-3:2000+A1:2008

Regoli ta' sigurtà għall-kostruzzjoni u stallazzjoni ta' lifts - Parti 3: Lifts tas-servizz elettriċi u idrawliċi

8.9.2009

 

 

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 81-31:2010

Regoli ta' sigurtà għall-kostruzzjoni u stallazzjoni ta' lifts - Lifts speċjali għat-trasport ta' oġġetti biss - Parti 31: Lifts aċċessibbli li jerfgħu oġġetti biss

20.10.2010

 

 

CEN

EN 81-40:2008

Regoli ta' sigurtà għall-kostruzzjoni u stallazzjoni ta' lifts - Lifts speċjali għat-trasport ta' persuni u oġġetti - Parti 40: Lifts turġien u pjattaformi mżerżqin maħsubin għal persuni b'mobilità ridotta

8.9.2009

 

 

CEN

EN 81-41:2010

Regoli ta' sigurtà għall-kostruzzjoni u stallazzjoni ta' lifts - Lifts speċjali għat-trasport ta' persuni u oġġetti - Parti 41: Pjattaformi vertikali maħsubin biex itellgħu persuni li għandhom problemi ta' mobilità

8.4.2011

 

 

CEN

EN 81-43:2009

Regoli ta' sigurtà għall-kostruzzjoni u stallazzjoni ta' lifts - Lifts speċjali għat-trasport ta' persuni u oġġetti - Parti 43: Lifts għal krejnijiet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 115-1:2008+A1:2010

Sigurtà ta' skalaturi u ċineg li jġorru passiġġieri - Parti 1 - Kostruzzjoni u stallazzjoni

26.5.2010

EN 115-1:2008

Nota 2.1

Data skaduta

(30.9.2010)

CEN

EN 201:2009

Magni għal-lastku u plastik - Magni għall-mudellar b'injettar - Rekwiżiti ta' sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 267:2009

Berners awtomatiċi li jgħaddu l-arja bil-forza ta' fjuwils likwidi

26.5.2010

 

 

CEN

EN 280:2001+A2:2009

Pjattaformi mobbli għal xogħol fil-għoli - Kalkoli tad-disinn - Kriterji ta' stabilità - Konstruzzjoni - Sigurtà - Eżamijiet u testijiet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 289:2004+A1:2008

Magni għal-lastku u plastik - Presses - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 349:1993+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - L-inqas wesgħat meħtieġa biex wieħed jevita t-tgħaffiġ ta' partijiet tal-ġisem uman

8.9.2009

 

 

CEN

EN 378-2:2008+A1:2009

Sistemi ta' tkessiħ u pompi tas-sħana - Rekwiżiti ta' sigurtà u ambjentali - Parti 2: Disinn, kostruzzjoni, ittestjar, immarkar u dokumentazzjoni

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-1:2000+A1:2009

Sigurtà ta' magni tal-ippakkjar - Parti 1: Terminoloġija u klassifikazzjoni ta' magni ta' ppakkjar u tagħmir assoċjat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-3:1999+A1:2009

Sigurtà ta' magni ta' l-ippakkjar - Parti 3: Magni li jsawwru, jimlew u jissiġillaw

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-5:2006+A1:2009

Sigurtà ta' magni ta' l-ippakkjar - Parti 5: Magna li jsorru

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-6:2006+A1:2009

Sigurtà ta' magni ta' l-ippakkjar - Parti 6: Magni li jqartsu l-palits

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-7:2006+A1:2008

Sigurtà ta' magni ta' l-ippakkjar - Parti 7: Magni li jippakkjaw fi gruppi u magni li jippakkjaw fi stadji sekondarji

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-8:2008

Sigurtà ta' magni ta' l-ippakkjar - Parti 8: Magni li jorbtu l-ippakkjar biċ-ċineg

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-9:2009

Sigurtà ta' magni tal-ippakkjar - Parti 9: Metodi għall-kejl ta' ħsejjes ta' magni tal-ippakkjar, linji ta' ppakkjar u tagħmir assoċjat, grad ta' eżattezza 2 u 3

18.12.2009

 

 

CEN

EN 422:2009

Magni għal-lastku u plastik - Sigurtà - Magni għall-immudellar bl-infiħ intenzjonati għall-produzzjoni ta' oġġetti moħfija - Rekwiżiti għad-disinn u kostruzzjoni

8.9.2009

 

 

CEN

EN 453:2000+A1:2009

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Miksers ta' l-għaġina - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

26.5.2010

 

 

CEN

EN 454:2000+A1:2009

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Mikxers bi driegħ f'pożizzjoni barra miċ-ċentru - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

26.5.2010

 

 

CEN

EN 474-1:2006+A1:2009

Gafef - Sigurtà - Parti 1: Rekwiżiti ġenerali

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-2:2006+A1:2008

Gafef - Sigurtà - Parti 2: Rekwiżiti għal trakters li jċaqalqu ġebel eċċ.

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-3:2006+A1:2009

Gafef - Sigurtà - Parti 3: Rekwiżiti għal magni tat-tagħbija

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-6:2006+A1:2009

Gafef - Sigurtà - Parti 6: Rekwiżiti għal trakkijiet b'kaxxa li tarmi l-materjal

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-7:2006+A1:2009

Gafef - Sigurtà - Parti 7: Rekwiżiti for makkinarju li jobrox l-art qabel jinbeda x-xogħol fuqha

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-8:2006+A1:2009

Gafef - Sigurtà - Parti 8: Rekwiżiti għal makkinarju li jifred materajl skond id-daqs

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-9:2006+A1:2009

Gafef - Sigurtà - Parti 9: Rekwiżiti għal makkinarju li jqiegħed pajpijiet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-10:2006+A1:2009

Gafef - Sigurtà - Parti 10: Rekwiżiti għal makkinarju li jħaffer trinek

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-11:2006+A1:2008

Gafef - Sigurtà - Parti 11: Rekwiżiti għal makkinarju li jikkonsolida ħamrija u mili ta' l-art

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-12:2006+A1:2008

Gafef - Sigurtà - Part 12: Rekwiżiti għal skavaturi ta' kejbils

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-1:2006+A1:2009

Makkinarju mobbli użat fil-bini ta' toroq - Sigurtà - Parti 1: Rekwiżiti komuni

26.5.2010

 

 

CEN

EN 500-2:2006+A1:2008

Makkinarju mobbli użat fil-bini ta' toroq - Sigurtà - Parti 2: Rekwiżiti speċifiċi għal magni li jaqilgħu t-toroq

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-3:2006+A1:2008

Makkinarju mobbli użat fil-bini ta' toroq - Sigurtà - Parti 3: Rekwiżiti speċifiċi għal magni li jistabbilizzaw il-ħamrija u magni ta' riċiklaġġ

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-4:2011

Makkinarju mobbli użat fil-bini ta' toroq - Sigurtà - Parti 4: Rekwiżiti speċifiċi għal magni li jikkonsolidaw il-konkrit

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN 500-4:2006+A1:2009

Nota 2.1

31.8.2011

CEN

EN 500-6:2006+A1:2008

Makkinarju mobbli użat fil-bini ta' toroq - Sigurtà - Parti 6: Rekwiżiti speċjali għal magni li jirfinaw wiċċ it-toroq

8.9.2009

 

 

CEN

EN 528:2008

Tagħmir ta' ħżin u tisjib li jiddependi minn binarji - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-1:1996+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Qisien tal-ġisem uman - Parti 1: Prinċipji għad-determinazzjoni tad-dimensjonijiet meħtieġa għal daħliet biex ġisem sħiħ ikollu aċċess f'makkinarju

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-2:1996+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Qisien tal-ġisem uman - Parti 2: Prinċipji għad-determinazzjoni tad-dimensjonijiet meħtieġa għal daħliet ta' aċċess

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-3:1996+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Qisien tal-ġisem uman - Parti 3: Data atropometrika

8.9.2009

 

 

CEN

EN 574:1996+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Apparati kkontrollati b'żewġ idejn - Aspetti funzjonali - Prinċipji għad-disinn

8.9.2009

 

 

CEN

EN 609-1:1999+A2:2009

Magni agrikoli u tal-foresterija - Sigurtà ta' għodod li jqattgħu z-zkuk - Parti 1: Għodod li jaqsmu l-kunjardi

18.12.2009

 

 

CEN

EN 609-2:1999+A1:2009

Magni agrikoli u tal-foresterija - Sigurtà ta' għodod li jqattgħu z-zkuk - Parti 2: Għodda li taqsam il-viti

18.12.2009

 

 

CEN

EN 614-1:2006+A1:2009

Sigurtà ta' makkinarju - Prinċipji ta' disinn ergonomiku - Parti 1: Terminoloġija u prinċipji ġenerali

8.9.2009

 

 

CEN

EN 614-2:2000+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Prinċipji ta' disinn ergonomiku - Parti 2: Interazzjoni bejn id-disinn ta' makkinarju u x-xogħol li jrid isir

8.9.2009

 

 

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Tagħmir u sistemi ta' tqandil kontinwu ta' materjali - Sigurtà and EMC Rekwiżiti for the equipment for the storage of bulk materials in silos, bunkers, bins and hoppers

8.4.2011

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Tagħmir u sistemi ta' tqandil kontinwu ta' materjali - Sigurtà u Rekwiżiti EMC għal tagħmir għat-tqandil mekkaniku ta' mases ta' materjal minbarra ċineg fissi

8.4.2011

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Tagħmir u sistemi ta' tqandil kontinwu ta' materjali - Sigurtà u Rekwiżiti EMC għal tagħmir għat-tqandil mekkaniku ta' tagħbijiet waħda waħda

8.4.2011

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Tagħmir u sistemi ta' tqandil kontinwu ta' materjali - Sigurtà u Rekwiżiti EMC għal ċineg fissi li jittrasportaw massa materjal

8.4.2011

 

 

CEN

EN 626-1:1994+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Riduzzjoni ta' riskji għas-saħħa minn sustanzi perikolużi mxerrdin minn makkinarju - Parti 1: Prinċipji u speċifikazzjonijiet għal manifatturi ta' makkinarju

8.9.2009

 

 

CEN

EN 626-2:1996+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Riduzzjoni ta' riskji għas-saħħa minn sustanzi perikolużi mxerrdin minn makkinarju - Parti 2: Metodoloġija li twassal għal proċeduri ta' verifika

8.9.2009

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Berners awtomatiċi li jgħaddi minnhom kurrent sfurzat għal fjuwils gassużi

8.9.2009

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 690:1994+A1:2009

Magni agrikoli - Magni li jifirxu d-demel fuq il-ħamrija - Sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 692:2005+A1:2009

Għodod tal-magni - Preses mekkaniċi - Sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 693:2001+A1:2009

Għodod tal-magni - Sigurtà - Preses idrawliċi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 703:2004+A1:2009

Magni agrikoli - Magni li jgħabbu, jħalltu u/jew iqattgħu bċejjeċ u jiddistribwixxu għalf tal-ħaxix - Sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 706:1996+A1:2009

Magni agrikoli - Magni li jaqtgħu t-truf ta' rimji tad-dwieli - Sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 707:1999+A1:2009

Magni agrikoli - Tankers għal demel likwidu - Sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 709:1997+A4:2009

Magni agrikoli u tal-foresterija - Trakters ikkontrollati bis-saqajn li għandhom immuntati magħhom magni li jqallbu l-ħamrija, mgħażaq motorizzati, mgħażaq motorizzati misjuqin bi stering - Sigurtà

26.5.2010

EN 709:1997+A2:2009

Nota 2.1

Data skaduta

(31.12.2010)

CEN

EN 710:1997+A1:2010

Rekwiżiti ta' sigurtà għal makkinarju għall-immudellar u tiswir ta' forom f'funderija u tagħmir assoċjat ma' l-impjant

20.10.2010

 

 

CEN

EN 741:2000+A1:2010

Tagħmir u sistemi ta' tqandil kontinwu ta' materjali - Rekwiżiti ta' sigurtà għal sistemi u l-komponenti tagħhom għat-tqandil pnewmatiku ta' mases ta' materjal

8.4.2011

 

 

CEN

EN 745:1999+A1:2009

Magni agrikoli - Magni rotatriċi għall-ħsad u għad-dris tal-ħsad - Sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 746-1:1997+A1:2009

Tagħmir industrijali li jipproċessa termikament - Parti 1: Rekwiżiti ta' sigurtà komuni għal tagħmir industrijali li jipproċessa termikament

18.12.2009

 

 

CEN

EN 746-2:2010

Tagħmir industrijali li jipproċessa termikament - Parti 2: Rekwiżiti ta' sigurtà għal sistemi ta' kombustjoni u ġarr ta' fjuwil

20.10.2010

 

 

CEN

EN 746-3:1997+A1:2009

Tagħmir industrijali li jipproċessa termikament - Parti 3: Rekwiżiti ta' sigurtà għall-ġenerazzjoni u użu ta' gassijiet atmosferiċi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 786:1996+A2:2009

Tagħmir tal-ġonna - Magni elettriċi li jitmexxew bl-idejn minn wara biex jittrimmjaw lôns u truf ta' lôns - Sigurtà mekkanika

18.12.2009

 

 

CEN

EN 791:1995+A1:2009

Riggijiet li jħaffru għat-tiftix taż-żejt - Sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-1:2000+A1:2008

Għodod li jaħdmu b'enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 1: Għodod li jaħdmu bl-elettriku biex jgħaqqdu apparat mekkaniku bla kamin

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-2:2000+A1:2008

Għodod li jaħdmu b'enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 2: Għodod li jaħdmu b'enerġija biex jaqtgħu u jirbattu pjanċi eċċ.

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-5:2000+A1:2008

Għodod li jaħdmu bl-enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 5: Drills tal-perkussjoni rotarji

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-7:2001+A1:2008

Għodod li jaħdmu b'enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 7: Moli

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-8:2001+A1:2008

Għodod li jaħdmu b'enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 8: Magni ta' l-ixkatlar u llustrar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-9:2001+A1:2008

Għodod li jaħdmu bl-enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 9: Moli għall-forom

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-10:2000+A1:2008

Għodod li jaħdmu b'enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 10: Għodod tal-kompressjoni li jaħdmu b'enerġija

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-11:2000+A1:2008

Għodod li jaħdmu b'enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 11: Imqassijiet u xfafar li jaqtgħu trufijiet korrugati ta' l-azzar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-12:2000+A1:2008

Għodod li jaħdmu b'enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 12: Srieraq żgħar ċirkolari, srieraq żgħar li jixxollaw u jmorru 'l quddiem u lura

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-13:2000+A1:2008

Għodod li jaħdmu b'enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 13: Għodod li jgħaqqdu materjali ma' xulxin

8.9.2009

 

 

CEN

EN 809:1998+A1:2009

Pompi u tagħmir ta' pompi għal likwidi - Rekwiżiti ta' sigurtà komuni

18.12.2009

 

 

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 815:1996+A2:2008

Sigurtà ta' magni bla rpar li jħaffru mini u magni li jħaffru xaftijiet fil-ġebel

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-1:1996+A1:2008

Katina qasira għar-rfigħ - Sigurtà - Parti 1: Kondizzjonijiet ġenerali ta' aċċettazzjoni

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-2:1996+A1:2008

Katina qasira għar-rfigħ - Sigurtà - Parti 2: Katina ta' tolleranza medja għal bragi tal-ktajjen - Grad 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-3:1999+A1:2008

Katina qasira għar-rfigħ - Sigurtà - Parti 3: Katina ta' tolleranza medja għal bragi tal-ktajjen - Grad 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-4:1996+A1:2008

Katina qasira għar-rfigħ - Sigurtà - Parti 4: Bragi tal-ktajjen - Grad 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-5:1999+A1:2008

Katina qasira għar-rfigħ - Sigurtà - Parti 5: Bragi tal-ktajjen - Grad 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-6:2000+A1:2008

Katina qasira għar-rfigħ - Sigurtà - Parti 6: Bragi tal-ktajjen - Speċifikazzjoni għal informazzjoni għall-użu u manutenzjoni li trid tingħata mill-manifattur

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-7:2002+A1:2008

Katina qasira għar-rfigħ - Sigurtà - Parti 7: Katina tar-rfigħ ta' tolleranza fina, Grad T (Tipi T, DAT u DT)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 842:1996+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Sinjali ta' periklu għall-għajnejn - Rekwiżiti ġenerali, disinn u ttestjar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 848-1:2007+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni għall-immudellar minn naħa waħda b'għodda rotatriċi - Parti 1: Magni ta' mmudellar fl-injam b'pern wieħed vertikali

18.12.2009

 

 

CEN

EN 848-2:2007+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni għall-immudellar minn naħa waħda b'għodda rotatriċi - Parti 2: Magni għall-irrawtjar ta' l-injam b'pern wieħed li jintemgħu bl-idejn jew b'sistema integrata

18.12.2009

 

 

CEN

EN 848-3:2007+A2:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni għall-immudellar minn naħa waħda b'għodda rotatriċi - Parti 3: Magni li jtaqqbu u magni li jirrawtjaw, b'kontroll numeriku komputerizzat (NC)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 859:2007+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni jintemgħu bl-idejn li jinċanaw superfiċje

26.5.2010

 

 

CEN

EN 860:2007+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni li jinċanaw ħxuna fuq naħa waħda biss

18.12.2009

 

 

CEN

EN 861:2007+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni li jinċanaw skond qisien mogħtija

18.12.2009

 

 

CEN

EN 869:2006+A1:2009

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għal tagħmir ta' pressjoni li jfondi l-metall

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-1:1997+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ergonomiċi għad-disinn ta' wirjiet u tagħmir li jazzjona kontrolli - Parti 1: Prinċipji ġenerali għal interazzjoni umana ma' wirjiet u tagħmir li jazzjona kontrolli

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-2:1997+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ergonomiċi għad-disinn ta' wirjiet u tagħmir li jazzjona kontrolli - Parti 2: Wirjiet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-3:2000+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ergonomiċi għad-disinn ta' wirjiet u tagħmir li jazzjona kontrolli - Parti 3: Tagħmir li jazzjona kontrolli

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-4:2010

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ergonomiċi għad-disinn ta' wirjiet u tagħmir li jazzjona kontrolli - Parti 4: Lokazzjoni u arranġament ta' wirjiet u tagħmir li jazzjona kontrolli

20.10.2010

 

 

CEN

EN 908:1999+A1:2009

Magni agrikoli u tal-foresterija - Magni bi rkiekel għat-tkebbib tal-manek għall-irrigazzjoni - Sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 909:1998+A1:2009

Magni agrikoli u tal-foresterija - Magni għall-irrigazzjoni li jimxu ċentralment jew lateralment - Sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 930:1997+A2:2009

Magni li jimmanifatturaw xedd is-saqajn, ġilda u oġġetti magħmulin minn materjal imitazzjoni tal-ġilda - Magni ta' llixxar, għerik, illustrar u ttrimmjar - Rekwiżiti ta' sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 931:1997+A2:2009

Magni li jimmanifatturaw xedd is-saqajn - Magni li jagħtu forma lil xedd is-saqajn - Rekwiżiti ta' sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 940:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni li jaħdmu l-injam ta' natura kombinata

18.12.2009

 

 

CEN

EN 953:1997+A1:2009

Sigurtà ta' makkinarju - Protezzjoni - Rekwiżiti ġenerali għad-disinn u kostruzzjoni ta' mezzi ta' protezzjoni fissi u mobbli

8.9.2009

 

 

CEN

EN 972:1998+A1:2010

Magni li jikkunzaw - Magni li jirrumblaw f'żewġ direzzjonijiet - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.4.2011

 

 

CEN

EN 981:1996+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Sistema ta' sinjali ta' periklu għas-smigħ u l-għajnejn u sinjali ta' informazzjoni

8.9.2009

 

 

CEN

EN 996:1995+A3:2009

Tagħmir li jtella' materjal fuq ieħor - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-1:2001+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Operat fiżiku uman - Parti 1: Termini u definizzjonijiet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-2:2003+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Operat fiżiku uman - Parti 2: Tqandil manwali ta' makkinarju u partijiet komponenti ta' makkinarju

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-3:2002+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Operat fiżiku uman - Parti 3: Limiti ta' qawwa rrikkmandati għat-tħaddim ta' makkinarju

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-4:2005+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Operat fiżiku uman - Parti 4: Evalwazzjoni ta' qagħdiet u ċaqliq waqt ix-xogħol f'relazzjoni ma' makkinarju

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta' magni ta' l-istampar u ta' konverżjoni ta' karta għal użijiet diversi - Parti 1: Rekwiżiti ta' sigurtà

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta' magni ta' l-istampar u ta' konverżjoni ta' karta għal użijiet diversi - Parti 2: Magni ta' l-istampar u verniċjar inkluż makkinarju ta' qabel l-istampar

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-3:2002+A1:2009

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta' magni ta' l-istampar u ta' konverżjoni ta' karta għal użijiet diversi - Parti 3: Magni għall-qtugħ tal-karta

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1010-4:2004+A1:2009

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta' magni ta' l-istampar u ta' konverżjoni ta' karta għal użijiet diversi - Parti 4: Magni għal-legatura, konverżjoni ta' karta għal użijiet diversi u rfinar ta' karta

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1012-1:2010

Kompressuri u pompi li joħolqu vakwu - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 1: Kompressuri tal-arja

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1012-2:1996+A1:2009

Kompressuri u pompi li joħolqu vakwu - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 2: Pompi li joħolqu vakwu

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1028-1:2002+A1:2008

Pompi għat-tifi tan-nar - Pompi ċentrofugali għat-tifi tan-nar li għandhom kaps - Parti 1: Klassifikazzjoni - Rekwiżiti ġenerali u ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1028-2:2002+A1:2008

Pompi għat-tifi tan-nar - Pompi ċentrofugali għat-tifi tan-nar li għandhom kaps - Parti 2: Verifika ta' rekwiżiti ġenerali u ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1032:2003+A1:2008

Vibrazzjoni mekkanika - Ittestjar ta' makkinarju li jista' jinġarr li jiddetermina l-valur ta' emissjoni vibrattiva

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1034-1:2000+A1:2010

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta' magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta - Parti 1: Rekwiżiti ta' sigurtà

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-2:2005+A1:2009

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta' magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta - Parti 2: Drums li jneħħu l-qoxra

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-3:1999+A1:2009

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta' magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta - Parti 3: Magni li jagħmlu rombli tal-karta f'daqsijiet speċifikati u magni li jipproduċu karta magħmula minn aktar minn folja waħda

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-4:2005+A1:2009

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta' magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta - Parti 4: Magni li jagħmlu l-polpa għall-karta u faċilitajiet biex jitgħabbew

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-5:2005+A1:2009

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta' magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta - Parti 5: Magni li jipproduċu rormbli tal-karta

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-6:2005+A1:2009

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta' magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta - Parti 6: Kalendars

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-7:2005+A1:2009

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta' magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta - Parti 7: Kabinets

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-13:2005+A1:2009

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta' magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta - Parti 13: Magni li jaqtgħu l-wajer li jkun jorbot ir-rombli u initajiet tal-karta

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-14:2005+A1:2009

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta' magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta - Parti 14: Magna li taqta' rombli tal-karta

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-22:2005+A1:2009

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta' magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta - Parti 22: Magni li jitħnu bċejjeċ ta' l-injam f’biċċiet zgħar.

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1037:1995+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Prevenzjoni li magna tibda taħdem bla mistennija

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1088:1995+A2:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Apparati li jingastaw f'xulxin assoċjati ma' mezzi ta' protezzjoni - Prinċipji għad-disinn u għażla

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Evalwazzjoni tal-emissjoni ta' sustanzi perikolużi li jtiru fl-arja - Parti 1: Għażla ta' metodi ta' ttestjar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-2:2006+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Evalwazzjoni ta' l-emissjoni ta' sustanzi perikolużi li jtiru fl-arja - Parti 2: Metodu ta' ttraċċjar bil-gass għall-kejl tar-rata ta' emissjoni ta' niġġies partikolari

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-3:2006+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Evalwazzjoni ta' l-emissjoni ta' sustanzi perikolużi li jtiru fl-arja - Parti 3: Metodu ta' ttestjar fuq bank għall-kejl tar-rata ta' emissjoni ta' niġġies partikolari

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-4:1996+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Evalwazzjoni ta' l-emissjoni ta' sustanzi perikolużi li jtiru fl-arja - Parti 4: Kejl ta' l-effiċjenza ta' sistema li tirreġistra l-kwantità ta' egżost mitfugħ - Metodu ta' ttraċċjar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-6:1998+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Evalwazzjoni ta' l-emissjoni ta' sustanzi perikolużi li jtiru fl-arja - Parti 6: Effiċjenza ta' separazzjoni ta' mass permezz ta' żbokk bla kanal

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-7:1998+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Evalwazzjoni ta' l-emissjoni ta' sustanzi perikolużi li jtiru fl-arja - Parti 7: Effiċjenza ta' separazzjoni ta' mass permezz ta' żbokk b'kanal

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-8:1998+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Evalwazzjoni ta' l-emissjoni ta' sustanzi perikolużi li jtiru fl-arja - Parti 8: Parametru ta' konċentrazzjoni ta' sustanza niġġiesa, metodu ta' ttestjar fuq bank

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-9:1998+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Evalwazzjoni ta' l-emissjoni ta' sustanzi perikolużi li jtiru fl-arja - Parti 9: Parametru ta' konċentrazzjoni ta' sustanza niġġiesa, metodu ta' ttestjar f'kamra

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-11:2001+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Evalwazzjoni ta' l-emissjoni ta' sustanzi perikolużi li jtiru fl-arja - Parti 11: Indiċi ta' dekontaminazzjoni

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1114-3:2001+A1:2008

Magni għal-lastku u plastik - Magni ta' estrużjoni u linji ta' estrużjoni - Parti 3: Rekwiżiti ta' sigurtà għal apparat li jiġbed il-plastik likwidu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1127-1:2007

Atmosferi splussivi - Prevenzjoni ta' u protezzjoni minn splużjoni - Parti 1: Kunċetti bażiċi u metodoloġija

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1127-2:2002+A1:2008

Atmosferi splussivi - Prevenzjoni ta' u protezzjoni minn splużjoni - Parti 2: Kunċetti bażiċi u metodoloġija għat-tħaffir f'minjieri

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1175-1:1998+A1:2010

Sigurtà ta' trakkijiet industrijali - Rekwiżiti elettriċi - Parti 1: Rekwiżiti ġenerali għal trakkijiet li jaħdmu bil-batterija

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-2:1998+A1:2010

Sigurtà ta' trakkijiet industrijali - Rekwiżiti elettriċi - Parti 2: Rekwiżiti ġenerali ta' trakkijiet motorizzati b'magna li taħdem b'kombustjoni interna

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-3:1998+A1:2010

Sigurtà ta' trakkijiet industrijali - Rekwiżiti elettriċi - Parti 3: Rekwiżiti speċifiċi għas-sistemi ta' trasmissjoni ta' enerġija elettrika ta' trakkijiet motorizzati b'magna li taħdem b'kombustjoni interna

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1218-1:1999+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni tal-minċotti - Parti 1: Magni li jdaħħlu minċott f'operazzjoni waħda u li għandhom mejda mobbli

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1218-2:2004+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni tal-minċotti - Parti 2: Magni li jimminċottjaw u/jew jaqgħu profili minn żewġ naħat u li jintemgħu bi trasmissjoni fuq katina jew ktajjen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-3:2001+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni tal-minċotti - Parti 3: Magni li jimminċottjaw b'superfiċje mobbli għall-qtugħ ta' injam strutturali u li jintemgħu bl-idejn

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-4:2004+A2:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni tal-minċotti - Parti 4: Magni li jirbattu t-truf u li jintemgħu bi trasmissjoni fuq katina/ktajjen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-5:2004+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni tal-minċotti - Parti 5: Magni li jaqtgħu profil fuq naħa waħda b'superfiċje fissa u li jintemgħu b'sistema rombli jew ktajjen

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1247:2004+A1:2010

Makkinarju tal-fonderiji - Rekwiżiti ta' sigurtà għal kuċċaruni, tagħmir li jferragħ, magni ċentrifugi li jdewwbu l-metall, magni li jdewwbu l-metall bi proċewss kontinwu u semi-kontinwu

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1248:2001+A1:2009

Makkinarju tal-fonderiji - Rekwiżiti ta' sigurtà għal tagħmir li jibblasjta u jobrox

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1265:1999+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Kowd tat-test tal-ħsejjes għal magni u tagħmir tal-funderiji

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1299:1997+A1:2008

Vibrazzjoni u skossi mekkaniċi - Iżolazzjoni ta' vibrazzjoni ta' makkinarju - Informazzjoni għall-applikazzjoni ta' iżolazzjoni tas-sors

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1374:2000+A1:2010

Magni agrikoli - Makkinarju stazzjonarju li jħott fi mħażen għal imħażen tondi - Sigurtà

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1398:2009

Pjattaformi li jitilgħu għal-livell ta' superfiċje - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1417:1996+A1:2008

Magni għal-lastku u plastik - Magni b'żewġ rombli għall-ipproċessar tal-lastku jew plastik - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

EN 1417:1996+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 1492-1:2000+A1:2008

Bragi tad-drapp - Sigurtà - Parti 1: Bragi ċatti minsuġin u mxebbkin, magħmulin minn fibri maħdumin bl-idejn, użati għal skopijiet ġenerali

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-2:2000+A1:2008

Bragi tad-drapp - Sigurtà - Parti 2: Bragi ċirkulari, magħmulin minn fibri maħdumin bl-idejn, użati għal skopijiet ġenerali

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-4:2004+A1:2008

Bragi tad-drapp - Sigurtà - Parti 4: Bragi għall-irfigħ għal servizz ġenerali magħmulin minn ħbula tal-fibra naturali jew maħduma bl-idejn

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1493:2010

Lifts għal vetturi

8.4.2011

EN 1493:1998+A1:2008

Nota 2.1

4.8.2011

CEN

EN 1494:2000+A1:2008

Ġakkijiet mobbli jew li jistgħu jitressqu 'l hinn u 'l hawn u tagħmir ta' rfigħ assoċjat magħhom

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1495:1997+A2:2009

Pjattaformi għar-rfigħ - Pjattaformi għal xogħol ta' tlugħ ma' arbli

18.12.2009

 

 

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

 

 

 

Twissija: Din il-pubblikazzjoni ma tikkonċernax il-paragrafu 5.3.2.4, l-aħħar subparagrafu ta' 7.1.2.12, it-tabella 8 u l-figura 9 ta' l-istandard EN 1495:1997, li fir-rigward tiegħu ma tagħti l-ebda preżunzjoni ta' konformità mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2006/42/KE.

CEN

EN 1501-1:1998+A2:2009

Vetturi għall-ġbir ta' l-iskart u apparati għar-rfigħ assoċjati magħhom - Rekwiżiti ġenerali u rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 1: Vetturi għall-ġbir ta' l-iskart li jitgħabbew minn wara

29.12.2009

 

 

CEN

EN 1501-2:2005+A1:2009

Vetturi għall-ġbir ta' l-iskart u apparati għar-rfigħ assoċjati magħhom - Rekwiżiti ġenerali u rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 2: Vetturi għall-ġbir ta' l-iskart li jitgħabbew mill-ġenb

29.12.2009

 

 

CEN

EN 1501-3:2008

Vetturi għall-ġbir ta' l-iskart u apparati għar-rfigħ assoċjati magħhom - Rekwiżiti ġenerali u rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 3: Vetturi għall-ġbir ta' l-iskart li jgħabbu minn quddiem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1501-4:2007

Vetturi għall-ġbir ta' l-iskart u apparati għar-rfigħ assoċjati magħhom - Rekwiżiti ġenerali u rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 4: Kowd għall-ittestjar tal-ħoss f''vetturi li jiġbru l-iskart

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1526:1997+A1:2008

Sigurtà ta' trakkijiet industrijali - Rekwiżiti addizzjonali għal funzjonijiet awtomatiċi fuq trakkijiet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1539:2009

Apparati li jnixxfu u fran, li fihom joħorġu sustanzi li jistgħu jaqbdu - Rekwiżiti ta' sigurtà

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1547:2001+A1:2009

Tagħmir industrijali li jipproċessa termikament - Kodiċi ta' ttesjar bil-ħoss għal tagħmir industrijali li jipproċessa termikament inkluż tagħmir ta' mmaniġġjar anċillari tiegħu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1550:1997+A1:2008

Sigurtà ta' għodod tal-magni - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta' ċokkijiet li jżommu x-xogħol sod

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1570:1998+A2:2009

Rekwiżiti ta' sigurtà għal imwejjed li jgħollu

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1612-1:1997+A1:2008

Magni għal-lastku u plastik - Magni ta' mudellar bi proċess reattiv - Parti 1: Rekwiżiti ta' sigurtà għal unitajiet li jkejjlu u jħalltu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1672-2:2005+A1:2009

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Kunċetti bażiċi - Parti 2: Rekwiżiti iġjeniċi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1673:2000+A1:2009

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Fran bi xkafef li jduru - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1674:2000+A1:2009

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Makkinarju li jaqta' għaġina u ikel magħmul mill-għaġina skond il-qjies - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1677-1:2000+A1:2008

Komponenti għal bragi - Sigurtà - Parti 1: Komponenti ta' l-azzar mikwi, Grad 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-2:2000+A1:2008

Komponenti għal bragi - Sigurtà - Parti 2: Ganċijiet għar-rfigħ li jingħalqu b'lukkett magħmulin minn azzar mikwi, Grad 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-3:2001+A1:2008

Komponenti għal bragi - Sigurtà - Parti 3: Lukketti li jingħalqu waħedhom magħmulin minn azzar mikwi - Grad 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-4:2000+A1:2008

Komponenti għal bragi - Sigurtà - Parti 4: Ħoloq, Grad 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-5:2001+A1:2008

Komponenti għal bragi - Sigurtà - Parti 5: Ganċijiet għar-rfigħ li jingħalqu b'lukkett magħmulin minn azzar mikwi - Grad 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-6:2001+A1:2008

Komponenti għal bragi - Sigurtà - Parti 6: Ħoloq - Grad 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1678:1998+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni għat-tqattigħ tal-ħaxix - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1679-1:1998+A1:2011

Magni li joperaw b'sistema ta' kombustjoni interna li jaħdmu b'moviment alternat - Sigurtà - Parti 1: Magni li jitqabbdu bil-kompressjoni

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Tagħmir u komponenti maħsubin biex jintużaw f'atmosferi potenzjalment esplussivi f'minjieri taħt l-art

8.9.2009

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2000+A1:2009

Sigurtà ta' trakkijiet industrijali - Operazzjonijiet f'atmosferi potenzjalment esplussivi - Użu fejn hemm gass li jista' jaqbad, fwar, ċpar u trab

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1756-1:2001+A1:2008

Lifts fuq wara - Lifts pjattaforma għal immuntar fuq vetturi bir-roti - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 1: Lifts fuq wara għal merkanzija

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1756-2:2004+A1:2009

Lifts fuq wara - Lifts pjattaforma għal immuntar fuq vetturi bir-roti - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 2: Lifts fuq wara għal passiġġieri

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1760-1:1997+A1:2009

Sigurtà ta' makkinarju - Apparati protettivi sensittivi għall-pressjoni - Parti 1: Prinċipji ġenerali għad-disinn u ttestjar ta' twapet sensittivi għall-pressjoni u artijiet sensittivi għall-pressjoni

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1760-2:2001+A1:2009

Sigurtà ta' makkinarju - Apparati protettivi sensittivi għall-pressjoni - Parti 2: Prinċipji ġenerali għad-disinn u ttestjar ta' trufijiet sensittivi għall-pressjoni u żbarri sensittivi għall-pressjoni

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1760-3:2004+A1:2009

Sigurtà ta' makkinarju - Apparati protettivi sensittivi għall-pressjoni - Parti 3: Prinċipji ġenerali għad-disinn u ttestjar ta' bampers, pjanċi, wajers u apparati simili

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1777:2010

Pjattaformi idrawliċi (HPs) għat-tifi tan-nar u servizzi ta' salvataġġ - Rekwiżiti ta' sigurtà u ttestjar

26.5.2010

EN 1777:2004+A1:2009

Nota 2.1

Data skaduta

(30.9.2010)

CEN

EN 1804-1:2001+A1:2010

Makkinarju għal minjieri taħt l-art - Rekwiżiti ta' sigurtà għal irfid tas-soqfa li jaħdem bil-ħajdrolik - Parti 1: Tagħmir ta' rfif u rekwiżiti ġenerali

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-2:2001+A1:2010

Makkinarju għal minjieri taħt l-art - Rekwiżiti ta' sigurtà għal irfid tas-soqfa li jaħdem bil-ħajdrolik - Parti 2: Saqajn u pistuni għar-rfid li jaħdmu bl-enerġija

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-3:2006+A1:2010

Makkinarju għal minjieri taħt l-art - Rekwiżiti ta' sigurtà għal irfid tas-soqfa li jaħdem bil-ħajdrolik - Parti 3: Sistemi ta' kontroll idrawliċi

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1807:1999+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni tal-lupa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1808:1999+A1:2010

Rekwiżiti ta' sigurtà fuq Tagħmir ta' Aċċess Imdendel - Kalkoli ta' disinn, kriterji ta' stabilità, konstruzzjoni - Testijiet

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1829-1:2010

Magni li jitfgħu ġettijiet tal-ilma bi pressjoni għolja - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 1: Magni

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1829-2:2008

Magni li jitfgħu ġett ta' l-ilma bi pressjoni għolja - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 2: Manek, kanen tal-manek u konnetturi

8.9.2009

 

 

EN 1829-2:2008/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 1837:1999+A1:2009

Sigurtà ta' makkinarju - Tidwil integrali ta' magni

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1845:2007

Magni li jimmanifatturaw xedd is-saqajn - Magni għall-immudellar ta' xedd is-saqajn - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1846-2:2009

Vetturi għat-tifi tan-nar u servizzi ta' salvataġġ - Parti 2: Rekwiżiti komuni - Sigurtà u operat

18.12.2009

EN 1846-2:2001+A3:2009

Nota 2.1

Data skaduta

(28.2.2011)

CEN

EN 1846-3:2002+A1:2008

Vetturi għat-tifi tan-nar u servizzi ta' salvataġġ - Parti 3: Tagħmir installat b'mod permanenti - Sigurtà u operat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1853:1999+A1:2009

Magni agrikoli - Trejlers b'karru li jixxaqleb - Sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-1:2007+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni b'lupi ċirkolari - Parti 1: Bankijiet tax-xogħol għal lupi ċirkolari (b'wiċċ mobbli jew mhux) u magni li jaqtgħu l-injam skond dimensjonijiet mogħtija u lupi f'siti tal-bini

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1870-3:2001+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni b'lupi ċirkolari - Parti 3: Magni li jaqtgħu injam kontra l-vina u magni li jaqtgħu injam kontra l-vina u jservu wkoll ta' bankijiet tax-xogħol għal lupi ċirkolari

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1870-4:2001+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni b'lupi ċirkolari - Parti 4: Magni li jaqtgħu l-injam favur il-vina li jkollhom aktar minn serrieq wieħed u jitgħabbew u/jew jinħattu bl-idejn

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-5:2002+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni li jaqtgħu ċirkolarment - Parti 5: Bankijiet tax-xogħol b'lupi ċirkolari/magni li jaqtgħu l-injam minn fuq kontra l-vina

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-6:2002+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni li jaqtgħu ċirkolarment - Parti 6: Magni li jaqtgħu l-injam b'sistema ċirkolari għall-ħatab u magni b'żewġ funzjonijiet li jaqtgħu l-injam b'sistema ċirkolari/bankijiet tax-xogħol b'lupi ċirkolari, li jitgħabbew u/jew jinħattu bl-idejn

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-7:2002+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni li jaqtgħu ċirkolarment - Parti 7: Magni b'xafra waħda li jaqtgħu zkuk ta' l-injam b'superfiċje integrata li titma' z-zkuk u titgħabba u/jew tinħatt bl-idejn

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-8:2001+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni li jaqtgħu ċirkolarment - Parti 8: Magni li jaqtgħu truf ta' l-injam favur il-vina b'lupa ċirkolari b'xafra waħda u li s-serrieq tagħhom jitmexxa b'elettriku u li jitgħabbew u/jew jinħattu bl-idejn

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-9:2000+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni li jaqtgħu ċirkolarment - Parti 9: Magni li jaqtgħu l-injam kontra l-vina b'lupa ċirkolari b'żewġt ixfar li jintemgħu b'mod integrat u jitgħabbew u/jew jinħattu bl-idejn

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-10:2003+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni li jaqtgħu ċirkolarment - Parti 10: Magni semi-awtomatiċi u awtomatiċi b'xafra waħda li jaqtgħu minn fuq l-injam kontra l-vina

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-11:2003+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni li jaqtgħu ċirkolarment - Parti 11: Magni semi-awtomatiċi u awtomatiċi li jaqtgħu l-injam orizzontalment kontra l-vina b'unità ta' serrieq wieħed (srieraq b'id radjali)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-12:2003+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni li jaqtgħu ċirkolarment - Parti 12: Magni li jaqtgħu l-injam kontra l-vina b'sistema pendolari

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-13:2007+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni b'lupi ċirkolari - Parti 13: Magni ta' l-isserrar ta' panewijiet ta' travi orizzontali

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-14:2007+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni b'lupi ċirkolari - Parti 14: Magni ta' l-isserrar ta' panewijiet vertikali

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-15:2004+A1:2009

Sigurtà ta' magni ta' l-injam - Magni li jaqtgħu b'lupa ċirkolari - Parti 15: Magni b'aktar minn xafra waħda li jaqtgħu travers b'sistema integrata ta' provvista ta' bċejjeċ għax-xogħol u tagħbija u/jew ħatt bl-idejn

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-16:2005+A1:2009

Sigurtà ta' magni ta' l-injam - Magni li jaqtgħu b'lupa ċirkolari - Parti 16: Magna li taqta' żewġ ingletti għal qtugħ forma ta' V

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-17:2007+A2:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni b'lupa ċirkolari - Part 17: Magni orizzontali li jaqtgħu l-injam u jitħaddmu bl-idejn u li għandhom serrieq wieħed (srieraq bi driegħ radjali li titħaddem bl-idejn)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1889-2:2003+A1:2009

Makkinarju għal minjieri taħt l-art - Magni mobbli li jaħdmu taħt l-art - Sigurtà - Parti 2: Lokomotivi li jimxu fuq binarji

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-1:2001+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti ġenerali - Parti 1: Rekwiżiti bażiċi ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-2:2001+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti ġenerali - Parti 2: Rekwiżiti ta' stabilità u saħħa, kalkoli u metodi ta' ttestjar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-3:2004+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art għall-għajnuna ta' ajruplani - Rekwiżiti ġenerali - Parti 3: Metodi ta' kejl ta' vibrazzjoni u tnaqqis

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-4:2004+A1:2009

Tagħmir ta' appoġġ mill-art lill-ajruplani - Rekwiżiti ġenerali - Parti 4: Metodi ta' kejl ta' ħsejjes u tnaqqis ta' ħsejjes

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1953:1998+A1:2009

Tagħmir li jatomizza u jisprejja għal materjali li jiżbgħu - Rekwiżiti ta' sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1974:1998+A1:2009

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni li jqattgħu slajs slajs - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 2151:2008

Akustika - Kowd tat-test għall-ħsejjes għal kompressuri u pompi li joħolqu vakwu - Metodu ta' inġinerija (Grad 2) (ISO 2151:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2860:2008

Gafef - Dimensjonijiet minimi għal aċċess (ISO 2860:1992)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2867:2008

Gafef - Sistemi ta' aċċess (ISO 2867:2006/Cor 1:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3164:2008

Gafef - Evalwazzjonijiet tal-laboratorju ta' strutturi protettivi - Speċifikazzjonijiet għall-volum ta' limitazzjoni ta' liwi (ISO 3164:1995)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3266:2010

Viti bl-għajn grad 4 għal skopijiet ta' rfigħ ġenerali (ISO 3266:2010)

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 3411:2007

Gafef - Dimensjonijiet fiżiċi umani ta' operaturi u l-ispazju minimu fejn joqgħod l-operatur (ISO 3411:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3449:2008

Gafef - Strutturi li jipproteġu minn oġġetti li jaqgħu mill-għoli - Testijiet tal-laboratorju u rekwiżiti ta' operat (ISO 3449:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3450:2008

Gafef - Sistemi ta' brejkijiet ta' magni b'tajers tal-lastku - Rekwiżiti ta' sistemi u operat u proċeduri għat-testijiet (ISO 3450:1996)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3457:2008

Gafef - Rpari - Definizzjonijiet u Rekwiżiti (ISO 3457:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3471:2008

Gafef - Strutturi li jipproteġu milli makkinarju mobbli jinqaleb - Testijiet tal-laboratorju u rekwiżiti ta' operat (ISO 3471:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3741:2010

Akustika - Determinazzjoni ta' livelli ta' qawwa ta' għejun tal-ħsejjes bl-użu ta' pressjoni akustika - Metodi ta' preċiżjoni għal kmarar li jidwu (ISO 3741:2010)

8.4.2011

EN ISO 3741:2009

Nota 2.1

Data skaduta

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-1:2010

Akustika - Determinazzjoni ta' livelli ta' qawwa ta' ħsejjes ta' għejun ta' ħsejjes - Metodu ta' inġinerija għal għejun mobbli żgħar f'oqsma li jidwu - Parti 1: Metodu komparattiv għal kmamar ta' ttestjar b'ħitan ebsin (ISO 3743-1:2010)

8.4.2011

EN ISO 3743-1:2009

Nota 2.1

Data skaduta

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-2:2009

Akustika - Determinazzjoni ta' livelli ta' qawwa ta' ħsejjes ta' għejun ta' ħsejjes li jużaw pressjoni akustika - Metodu ta' inġinerija għal għejun mobbli żgħar f'oqsma li jidwu - Parti 2: Metodi għal kmamar speċjali għall-ittestjar ta' diwi (ISO 3743-2:1994)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3744:2010

Akustika - Determinazzjoni ta' livelli ta' qawwa ta' ħsejjes ta' għejun ta' ħsejjes li jużaw pressjoni akustika - Metodu ta' inġinerija f'qasam li hu essenzjalment ħieles fuq pjan li jirrifletti (ISO 3744:2010)

8.4.2011

EN ISO 3744:2009

Nota 2.1

Data skaduta

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3745:2009

Akustika - Determinazzjoni ta' livelli ta' qawwa ta' ħsejjes ta' għejun ta' ħsejjes li jużaw pressjoni akustika - Metodi ta' preċiżjoni għal kmamar fejn ma jinstama' ebda eku u kmamar fejn l-eku jinstama' ma' nofs il-kamra biss (ISO 3745:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3746:2010

Akustika - Determinazzjoni ta' livelli ta' qawwa ta' ħsejjes ta' għejun ta' ħsejjes li jużaw pressjoni akustika - Metodu ta' perizja bl-użu ta' superfiċje li titkejjel b'mod sħiħ fuq pjan li jirrifletti (ISO 3746:2010)

8.4.2011

EN ISO 3746:2009

Nota 2.1

Data skaduta

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 3747:2010

Akustika - Determinazzjoni ta' livelli ta' qawwa ta' ħsejjes ta' għejun ta' ħsejjes li jużaw pressjoni akustika - Metodu komparattiv li jintużaw fuq il-post (ISO 3747:2010)

8.4.2011

EN ISO 3747:2009

Nota 2.1

Data skaduta

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4254-1:2009

Magni agrikoli - Sigurtà - Parti 1: Rekwiżiti ġenerali (ISO 4254-1:2008)

18.12.2009

 

 

EN ISO 4254-1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-5:2009

Magni agrikoli - Sigurtà - Parti 5: Makni li jqallbu l-ħamrija u jaħdmu bl-enerġija (ISO 4254-5:2008)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-5:2009/AC:2011

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-6:2009

Magni agrikoli - Sigurtà - Parti 6: Sprejers u distributuri ta' fertilizzant likwidu (ISO 4254-6:2009)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-6:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-7:2009

Magni agrikoli - Sigurtà - Parti 7: Magni tal-ħrit u d-dris, magni li jaħartu l-pjanti biex jagħmlu l-għalf u magni li jiġbru l-qoton (ISO 4254-7:2008)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-7:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-10:2009

Magni agrikoli - Sigurtà - Parti 10: Magni u xtiebi rotatorji li jqallbu u jifirxu l-ħaxix biex jinxef (ISO 4254-10:2009)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-10:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-11:2010

Magni agrikoli - Sigurtà - Parti 11: Magni li jiġbru tiben, ħuxlief eċċ. u jagħmluhom balal (ISO 4254-11:2010)

8.4.2011

EN 704:1999+A1:2009

Nota 2.1

Data skaduta

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4413:2010

Enerġija fluwida idrawlika - Regoli ġenerali u rekwiżiti ta' sigurtà għal sistemi u l-komponenti tagħhom (ISO 4413:2010)

8.4.2011

EN 982:1996+A1:2008

Nota 2.1

30.11.2011

CEN

EN ISO 4414:2010

Enerġija fluwida pnewmaitka - Regoli ġenerali u rekwiżiti ta' sigurtà għal sistemi u l-komponenti tagħhom (ISO 4414:2010)

8.4.2011

EN 983:1996+A1:2008

Nota 2.1

30.11.2011

CEN

EN ISO 4871:2009

Akustika - Dikjarazzjoni u verifika ta' valuri ta' emissjoni ta' ħsejjes ta' makkinarju u tagħmir (ISO 4871:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 5136:2009

Akustika - Determinazzjoni ta' qawwa ta' ħoss irradjata f'tubu minn fannijiet u apparati oħra li jċaqilqu l-arja - Metodu bi dħul f'tubu (ISO 5136:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 5674:2009

Trakters u makkinarju għal agrikoltura u foresterija - Rpar għal xaftijiet li jiġġeneraw l-enerġija (PTO) - Testijiet għal ħsara minn użu ordinarju u saħħa u kriterji ta' aċċettazzjoni (ISO 5674:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6682:2008

Gafef - Zoni biex il-kontrolli jintlaħqu sewwa (ISO 6682:1986 inkluż Emenda 1:1989)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6683:2008

Gafef - Ċinturini ta' sigurtà u fejn jintrabtu - Rekwiżiti ta' sistemi u operat u testijiet (ISO 6683:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 7096:2008

Gafef - Evalwazzjonijiet tal-laboratorju ta' vibrazzjoni tas-siġġu ta' l-operatur (ISO 7096:2000)

8.9.2009

 

 

EN ISO 7096:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 7235:2009

Akustika - Proċeduti ta' kejl f'laboratorju għal sajlensers bit-tubu u unitajiet ta' terminals ta' l-arja - Telf mad-dħul, ħoss tal-fluss u telf tal-pressjoni totali (ISO 7235:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 7731:2008

Ergonomika - Sinjali ta' periklu f'zoni pubbliċi u fejn qed isir xogħol - Sinjali ta' periklu li jagħmlu ħoss (ISO 7731:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-1:2008

Rekwiżiti ta' sigurtà għal magni ta' ħasil fix-xott - Parti 1: Rekwiżiti komuni ta' sigurtà (ISO 8230-1:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-2:2008

Rekwiżiti ta' sigurtà għal magni ta' ħasil fix-xott - Parti 2: Magni li jużaw perkloroetileneà (ISO 8230-2:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-3:2008

Rekwiżiti ta' sigurtà għal magni ta' ħasil fix-xott - Parti 2: Magni li jużaw solventi li jieħdu n-nar malajr (ISO 8230-3:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-1:2009

Akustika - Determinazzjoni ta' livelli ta' qawwa ta' ħsejjes li jużaw intensità akustika - Parti 1: Kejl f'punti diskreti (ISO 9614-1:1993)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-3:2009

Akustika - Determinazzjoni ta' livelli ta' qawwa ta' għejun tal-ħsejjes bl-użu ta' intensità akustika - Parti 3: Metodu ta' preċiżjoni għall-kejl bi skaner (ISO 9614-3:2002)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 9902-1:2001

Makkinarju tat-tessuti - Kowd tat-test għall-ħsejjes - Parti 1: Rekwiżiti komuni (ISO 9902-1:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Data skaduta

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-2:2001

Makkinarju tat-tessuti - Kowd tat-test għall-ħsejjes - Parti 2: Makkinarju li jipprepara l-għażil tal-ħajt u li jagħżel il-ħajt (ISO 9902-2:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Data skaduta

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-3:2001

Makkinarju tat-tessuti - Kowd tat-test għall-ħsejjes - Parti 3: Makkinarju għal materjal mhux minsuġ (ISO 9902-3:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Data skaduta

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-4:2001

Makkinarju tat-tessuti - Kowd tat-test għall-ħsejjes - Parti 4: Makkinarju li jimmanifattura pproċessar ta' ħajt, ċwiemi u ħbula (ISO 9902-4:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Data skaduta

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-5:2001

Makkinarju tat-tessuti - Kowd tat-test għall-ħsejjes - Parti 5: Makkinarju li jipprepara għall-insiġ u xogħol tas-suf (ISO 9902-5:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Data skaduta

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-6:2001

Makkinarju tat-tessuti - Kowd tat-test għall-ħsejjes - Parti 6: Makkinarju li jimmanifattura tessuti (ISO 9902-6:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Data skaduta

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-7:2001

Makkinarju tat-tessuti - Kowd tat-test għall-ħsejjes - Parti 7: Makkinarju li jiżbogħ id-drapp u jagħtih il-finitura (ISO 9902-7:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Data skaduta

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 10218-1:2008

Robots għal ambjenti industrijali - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 1: Robot (ISO 10218-1:2006/Cor 1:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-1:2008

Rekwiżiti ta' sigurtà għal makkinarju ta' londri industrijali - Parti 1: Rekwiżiti komuni (ISO 10472-1:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-2:2008

Rekwiżiti ta' sigurtà għal makkinarju ta' londri industrijali - Parti 2: Magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ u magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ kummerċjali (ISO 10472-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-3:2008

Rekwiżiti ta' sigurtà għal makkinarju ta' londri industrijali - Parti 3: Apparati kummerċjali għall-ħasil u tnixxif tal-ħwejjeġ inklużi magni li jikkomponuhom (ISO 10472-3:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-4:2008

Rekwiżiti ta' sigurtà għal makkinarju ta' londri industrijali - Parti 4: Apparat li jnixxef bl-arja (ISO 10472-4:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-5:2008

Rekwiżiti ta' sigurtà għal makkinarju ta' londri industrijali - Parti 5: Magni li jgħaddu l-ħwejjeġ, magni li jdaħħlu l-ħwejjeġ għall-mogħdija, u magni li jitwu ħwejjeġ imgħoddija (ISO 10472-5:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-6:2008

Rekwiżiti ta' sigurtà għal makkinarju ta' londri industrijali - Parti 6: Preses li jgħaddu u jgħaqqdu (ISO 10472-6:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10517:2009

Mqassijiet tal-idejn li jwittu s-sisien - Sigurtà (ISO 10517:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 10821:2005

Magni tal-ħjata industrijali - Rekwiżiti ta' sigurtà għal magni tal-ħjata, unitajiet u sistemi (ISO 10821:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 10821:2005/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Data skaduta

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 11102-1:2009

Magni li joperaw b'sistema ta' kombustjoni interna li jaħdmu b'moviment alternat - Tagħmir li jqabbad magna b'dawran ta' manku - Parti 1: Rekwiżiti ta' sigurtà u testijiet (ISO 11102-1:1997)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11102-2:2009

Magni li joperaw b'sistema ta' kombustjoni interna li jaħdmu b'moviment alternat - Tagħmir li jqabbad magna b'dawran ta' manku - Parti 2: Metodu ta' ttestjar ta' l-angolu li fih il-manku jinqala' waħdu (ISO 11102-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-1:2009

Makkinarju għat-tessuti - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 1: Rekwiżiti komuni (ISO 11111-1:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-2:2005

Makkinarju għat-tessuti - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 2: Magni li jippreparaw għall-għażil u magni ta' l-għażil (ISO 11111-2:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-2:2005/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Data skaduta

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-3:2005

Makkinarju għat-tessuti - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 3: Makkinarju għal tessuti mhux minsuġin (ISO 11111-3:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Data skaduta

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-4:2005

Makkinarju għat-tessuti - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 4: Makkinarju għall-ipproċessar tal-ħjut, u għall-manifattura ta' ċwiemi u ħbula (ISO 11111-4:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Data skaduta

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-5:2005

Makkinarju għat-tessuti - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 5: Makkinarju li jipprepara materjal għall-insiġ u niting (ISO 11111-5:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Data skaduta

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-6:2005

Makkinarju għat-tessuti - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 6: Makkinarju għall-manifattura ta' tessut (ISO 11111-6:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Data skaduta

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-7:2005

Makkinarju għat-tessuti - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 7: Makkinarju għall-għoti taż-żebgħa bil-kulur u finitura (ISO 11111-7:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Data skaduta

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11145:2008

Ottika u strumenti ottiċi - Lejsers u tagħmir relatat mal-lejser - Vokabularju u simboli (ISO 11145:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11148-3:2010

Għodod li jaħdmu b'enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 3: Drills u tappers (ISO 11148-3:2010)

8.4.2011

EN 792-3:2000+A1:2008

Nota 2.1

Data skaduta

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11148-4:2010

Għodod li jaħdmu b'enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 4: Għodod perkussivi mhux rotatorji li joperaw bl-elettriku. (ISO 11148-4:2010)

8.4.2011

EN 792-4:2000+A1:2008

Nota 2.1

Data skaduta

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11148-6:2010

Għodod li jaħdmu b'enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 6: Għodod li jaħdmu bl-elettriku biex jgħaqqdu apparat li jgħaqqad b'kamin (ISO 11148-6:2010)

8.4.2011

EN 792-6:2000+A1:2008

Nota 2.1

Data skaduta

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11161:2007

Sigurtà ta' makkinarju - Sistemi ta' manifattura integrati - Rekwiżiti bażiċi (ISO 11161:2007)

26.5.2010

 

 

EN ISO 11161:2007/A1:2010

26.5.2010

Nota 3

Data skaduta

(30.9.2010)

CEN

EN ISO 11200:2009

Akustika - Ħoss magħmul minn makkinarju u tagħmir - Linji-gwida għall-użu ta' standards bażiċi għad-determinazzjoni ta' livelli ta' pressjoni ta' emissjoni ta' ħsejjes f'post fuq il-lant tax-xogħol u f'pożizzjonijiet oħra speċifikati (ISO 11200:1995 inkluż Cor 1:1997)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11201:2010

Akustika - Ħoss magħmul minn makkinarju u tagħmir - Kejl ta' livelli ta' emissjoni ta' pressjoni ta' ħoss fuq il-post tal-lant tax-xogħol u f'pożizzjonijiet oħra speċifikati f'qasam essenzjalment ħieles fuq pjan li jirrifletti b'korrezzjonijiet ambjentali negliġibbli (ISO 11201:2010)

20.10.2010

EN ISO 11201:2009

Nota 2.1

Data skaduta

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11202:2010

Akustika - Ħoss magħmul minn makkinarju u tagħmir - Kejl ta' livelli ta' pressjoni ta' emissjoni ta' ħsejjes f'post fuq il-lant tax-xogħol u f'pożizzjonijiet oħra speċifikati bl-applikazzjoni ta' korrezzjonijiet ambjentali approssimattivi (ISO 11202:2010)

20.10.2010

EN ISO 11202:2009

Nota 2.1

Data skaduta

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11203:2009

Akustika - Ħoss magħmul minn makkinarju u tagħmir - Determinazzjoni ta' livelli ta' pressjoni ta' emissjoni ta' ħsejjes f'post fuq il-lant tax-xogħol u f'pożizzjonijiet oħra speċifikati mil-livell tal-qawwa tal-ħsejjes (ISO 11203:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11204:2010

Akustika - Ħoss magħmul minn makkinarju u tagħmir - Kejl ta' livelli ta' pressjoni ta' emissjoni ta' ħsejjes f'post fuq il-lant tax-xogħol u f'pożizzjonijiet oħra speċifikati b'applikazjoni korrezzjonijiet ambjentali (ISO 11204:2010)

20.10.2010

EN ISO 11204:2009

Nota 2.1

Data skaduta

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11205:2009

Akustika - Ħoss magħmul minn makkinarju u tagħmir - Metodu ta' inġinerija għad-determinazzjoni ta' livelli ta' emissjoni ta' pressjoni ta' ħoss fuq il-post tal-lant tax-xogħol u f'pożizzjonijiet oħra speċifikati bl-użu ta' intensità tal-ħoss (ISO 11205:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11252:2008

Lejsers u tagħmir relatat mal-lejser - Apparat li jopera bil-lejser - Rekwiżiti minimi għal dokumentazzjoni (ISO 11252:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-1:2009

Akustika - Determinazzjoni ta' operat ta' iżolazzjoni ta' ħsejjes f'postijiet magħluqin - Parti 1: Kejl f'kondizzjonijiet ta' laboratorju (għal skopijiet ta' dikjarazzjoni) (ISO 11546-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-2:2009

Akustika - Determinazzjoni ta' operat ta' iżolazzjoni ta' ħsejjes f'postijiet magħluqin - Parti 2: Kejl fuq il-post (għal skopijiet ta' aċċettazzjoni u verifika) (ISO 11546-2:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Makkinarju li jipproċessa bil-lejser - Parti 1: Rekwiżiti ta' sigurtà (ISO 11553-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-2:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Makkinarju li jipproċessa bil-lejser - Parti 2: Rekwiżiti ta' sigurtà għal apparati ta' proċessar tal-laser li jinżammu fl-idejn (ISO 11553-2:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11554:2008

Ottika u strumenti ottiċi - Lejsers u tagħmir relatat mal-lejser - Metodi ta' ttestjar għal enerġija b'raġġ lejser, enerġija u karatteristiċi temporali (ISO 11554:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11680-1:2008

Makkinarju għal foresterija - Rekwiżiti ta' sigurtà u ttestjar għal imqassijiet taż-żabra motorizzati mmuntati fuq lasti - Parti 1: Unitajiet li għandhom magħhom magna li taħdem b'kombustjoni integrali (ISO 11680-1:2000)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11680-2:2008

Makkinarju għal foresterija - Rekwiżiti ta' sigurtà u ttestjar għal imqassijiet taż-żabra motorizzati mmuntati fuq lasti - Parti 2: Unitajiet biex jintużaw ma' għajn ta' enerġija miżmum f'pakk (ISO 11680-2:2000)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11681-1:2008

Makkinarju għall-foresterija - Lupa li tista' tinġarr - Rekwiżiti ta' sigurtà u ttestjar - Parti 1: Lupi għall-kura fil-foresti (ISO 11681-1:2004, inkluż Amd 1:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11681-2:2008

Makkinarju għall-foresterija - Lupi li jistgħu jinġarru - Rekwiżiti ta' sigurtà u ttestjar - Parti 2: Lupi għall-kura fil-foresti - (ISO 11681-2:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11688-1:2009

Akustika - Prattika rrikkandata għad-disinn ta' makkinarju u tagħmir li jagħmel ħoss baxx - Parti 1: Ippjanar (ISO/TR 11688-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11691:2009

Akustika - Kejl ta' telf ta' ħoss mad-dħul f'sajlensers b'tubu mingħajr kurrent ta' arja - Metodu ta' perizja fil-laboratorju (ISO 11691:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11806:2008

Magni agrikoli u tal-foresterija - Makkinarju li jista' jinġarr, b'mutur li jaħdem b'kombustjoni u miżmum bl-idejn, li jaqta' sġajjar u jittrimmja l-ħaxix - Sigurtà (ISO 11806:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11957:2009

Akustika - Determinazzjoni ta' operat ta' iżolazzjoni tal-ħoss f'gabini - Kejl f'laboratorju u fuq il-post (ISO 11957:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12001:2003+A1:2009

Magni li jġorru, jisprejjaw u jqiegħdu fil-post għal konkrit u tajn - Rekwiżiti ta' sigurtà

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12012-1:2007+A1:2008

Magni għal-lastku u plastik - Magni li jirriduċu d-daqs - Parti 1: Rekwiżiti ta' sigurtà għal magni bi xfafar li jipproduċu ħbub

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-3:2001+A1:2008

Magni għal-lastku u plastik - Magni li jirriduċu d-daqs - Parti 3: Rekwiżiti ta' sigurtà għal makkinarju li jqatta' fi bċejjeċ

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-4:2006+A1:2008

Magni għal-lastku u plastik - Magni li jirriduċu d-daqs - Parti 4: Rekwiżiti ta' sigurtà għal agglomeraturi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12013:2000+A1:2008

Magni għal-lastku u plastik - Magni li jħalltu internament - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12016:2004+A1:2008

Kompatibilità elettromanjetika - Prodott standard tal-familja għal lifts, skalaturi u ċineg li jġorru passiġġieri - Immunità

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12041:2000+A1:2009

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Makkinarju li jagħti forma lill-ikel - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12042:2005+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Makkinarju li jaqta' l-għaġina skond il-qjies - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12043:2000+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Apparat li titqiegħed fih l-għaġina qabel tinħema - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12044:2005+A1:2009

Magni li jimmanifatturaw xedd is-saqajn, oġġetti tal-ġilda u imitazzjoni tal-ġilda - Magni li jaqtgħu u jtaqqbu - Rekwiżiti ta' sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12053:2001+A1:2008

Sigurtà ta' trakkijiet industrijali - Metodi ta' ttestjar għall-kejl ta' emissjonijiet ta' ħsejjes

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12077-2:1998+A1:2008

Sigurtà ta' krejnijiet - Rekwiżiti għas-saħħa u sigurtà - Parti 2: Apparati li jillimitaw u jindikaw

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 12100:2010

Sigurtà ta' makkinarju - Prinċipji ġenerali għad-disinn - Valutazzjoni tar-riskju u tnaqqis tar-riskju (ISO 12100:2010)

8.4.2011

EN ISO 12100-1:2003

EN ISO 12100-2:2003

EN ISO 14121-1:2007

Nota 2.1

30.11.2013

CEN

EN 12110:2002+A1:2008

Magni li jħaffru mini - Kompartimenti bejn żewġ spazji li ma jkollhomx l-istess pressjoni - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12111:2002+A1:2009

Magni li jħaffru mini - Magni li jibdew it-titqib ta' mini, magni li jkomplu jħaffru mini u magni li jaqtgħu materjal b'forza ta' impatt - Rekwiżiti ta' sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12158-1:2000+A1:2010

Parank tal-bennejja biex itellgħu tagħbijiet - Parti 1: Paranki bi pjattaformi aċċessibbli

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12158-2:2000+A1:2010

Parank tal-bennejja biex itellgħu tagħbijiet - Parti 2: Paranki inklinati b'apparati mhux aċċessibbli li jġorru tagħbijiet

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12159:2000+A1:2009

Paranki tal-bennejja għal persuni u materjali li jittellgħu f'gaġeg iggwidati vertikalment

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12162:2001+A1:2009

Pompi għal likwidi - Rekwiżiti ta' sigurtà - Proċeduri għal ittestjar idrostatiku

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-1:2000+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Valutazzjoni u riduzzjoni ta' riskji kkaġunati minn radjazzjoni li tixtered minn makkinarju - Parti 1: Prinċipji ġenerali

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-2:2002+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Valutazzjoni u riduzzjoni ta' riskji kkaġunati minn radjazzjoni li tixtered minn makkinarju - Parti 2: Proċeduri għall-kejl ta' emissjoni ta' radjazzjoni

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-3:2002+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Valutazzjoni u riduzzjoni ta' riskji kkaġunati minn radjazzjoni li tixtered minn makkinarju - Parti 3: Riduzzjoni ta' radjazzjoni b'attenwazzjoni jew ilqugħ bi skrin

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12203:2003+A1:2009

Magni li jimmanifatturaw xedd is-saqajn, oġġetti tal-ġilda u imitazzjoni tal-ġilda - Preses taż-żraben u l-ġilda - Rekwiżiti ta' sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12254:2010

Skrins għal postijiet tax-xogħol bil-lejżer - Rekwiżiti u ttestjar ta' sigurtà

26.5.2010

EN 12254:1998+A2:2008

Nota 2.1

Data skaduta

(30.9.2010)

CEN

EN 12267:2003+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni b'lupi ċirkolari - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12268:2003+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni b'lupa - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12301:2000+A1:2008

Rubber and plastic machines - Magni għall-illustrar u llixxar - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-1:2001+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 1: Turgien għall-passiġġieri

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-2:2002+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 2: Vetturi li jġorru l-ikel

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-3:2003+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 3: Vetturi mgħammrin b'ċinga timxi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-4:2003+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 4: Pontijiet li jgħaddu minnhom il-passiġġieri biex jidħlu f'ajruplan

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-5:2005+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 5: Tagħmir biex jingħata l-fjuwil lill-ajruplani

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-6:2004+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 6: Tagħmir li jħoll is-silġ u tagħmir li jħoll is-silġ jew ma jħallihx jifforma

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-7:2005+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 7: Tagħmir għall-moviment ta' l-ajruplani

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-8:2005+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 8: Turġien u pjattaformi għall-manutenzjoni

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-9:2005+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 9: Apparat li jgħabbi kontejners/palits

8.9.2009

 

 

Twissija: Din il-pubblikazzjoni ma tikkonċernax il-klawżola 5.6 tal-istandard li l-applikazzjoni tiegħu ma timplikax preżunzjoni tal-konformità mar-rekwiżit essenzjali tas-saħħa u s-sikurezza 1.5.15 tal-Anness I tad-Direttiva 2006/42/KE, flimkien mar-rekwiżit 1.1.2(b) ta’ dak l-Anness.

CEN

EN 12312-10:2005+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 10: Trasportaturi li jittrasferixxu kontejners/palits

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-12:2002+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 12: Tagħmir għal servizz ta' ilma tax-xorb

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-13:2002+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 13: Tagħmir għal servizz tal-loki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-14:2006+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 14: Vetturi li jġorru passiġġieri diżabilitati/inkapaċitati biex jitilgħu fuq ajruplan

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-15:2006+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 15: Trakters għall-valiġġi u tagħmir

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-16:2005+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 16: Tagħmir li jqabbad il-magna ta' ajruplan

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-17:2004+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 17: Tagħmir ta' l-arja kondizzjonata

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-18:2005+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 18: Unitajiet ta' nitroġenu jew ossiġenu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-19:2005+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 19: Ġakkijiet għall-ajruplani, ġakkijiet għall-fusien u puntali idrawliċi li jżommu n-naħa ta' wara

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-20:2005+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 20: Unitajiet li jagħtu enerġija elettrika mill-art

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12321:2003+A1:2009

Magni għat-tħaffir taħt l-art - Speċifikazzjoni għar-rekwiżiti ta' sigurtà ta' ċineg li jittrasportaw materjal maqtugħ minn wiċċ minjiera

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12331:2003+A2:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni ta' l-ikkapuljat - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12336:2005+A1:2008

Magni li jħaffru mini - Magni li jħarsu mit-titjir, magni li jħaffru b'sistema ta' mbuttar, magni tat-titqib b'berrina ħoxna, tagħmir li jiksi ħitan - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12348:2000+A1:2009

Magni fuq pjattaforma għat-titqib - Sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12355:2003+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni li jneħħu l-qoxra, iqaxxru u jneħħu l-membrana - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12385-1:2002+A1:2008

Ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 1: Rekwiżiti ġenerali

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-2:2002+A1:2008

Ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 2: Definizzjonijiet, desinjazzjoni u klassifikazzjoni

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 3: Informazzjoni dwar użu u manutenzjoni

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-4:2002+A1:2008

Ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 4: Ħbula mibrumin applikati għal irfigħ ġenerali

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-10:2003+A1:2008

Ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 10: Ħbula b'tessut spirali għal applikazzjonijiet strutturali ġenerali

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12387:2005+A1:2009

Magni li jimmanifatturaw xedd is-saqajn, oġġetti tal-ġilda u imitazzjoni tal-ġilda - Tagħmir modulari għat-tiswija taż-żraben - Rekwiżiti ta' sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12409:2008

Magni għal-lastku u plastik - Magni li jiffurmaw b'sistema termali - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12417:2001+A2:2009

Għodod tal-magni - Sigurtà - Magni li jipproduċu għodod għal makkinarju

8.9.2009

 

 

EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12418:2000+A1:2009

Magni għall-qtugħ irfinut tal-ġebel għall-bini fuq il-lant tax-xogħol - Sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12463:2004+A1:2011

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni li jimlew l-ikel u magni awżiljarji - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 12505:2000+A1:2009

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni ċentrofugali għall-ipproċessar ta' żjut u xaħmijiet li jistgħu jittieklu - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12525:2000+A2:2010

Magni agrikoli - Magni li jgħabbu minn quddiem - Sigurtà

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12545:2000+A1:2009

Magni li jimmanifatturaw xedd is-saqajn, oġġetti tal-ġilda u imitazzjoni tal-ġilda - Kowd tat-test tal-ħsejjes - Rekwiżiti komuni

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12547:1999+A1:2009

Ċentrifugi - Rekwiżiti komuni ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12549:1999+A1:2008

Akustika - Kowd tat-test għall-ħsejjes għal għodod li jgħaqqdu materjali ma' xulxin - Metodu ta' inġinerija

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Impjanti fejn tingħata ż-żebgħa - Makkinarju li jiżbogħ bl-għadis u b'sistema elettroforetika għall-applikazzjoni ta' materjal taż-żebgħa forma ta' trab organiku - Rekwiżiti ta' sigurtà

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12601:2010

Settijiet li jiġġeneraw enerġija li jitħaddmu b'magna li topera b'sistema ta' kombustjoni interna li taħdem b'moviment alternat - Sigurtà

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Magni għall-provvista u/jew ċirkolazzjoni ta' materjali taż-żebgħa taħt pressjoni - Rekwiżiti ta' sigurtà

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12622:2009

Sigurtà ta' għodod tal-magni - Brejkijiet għal preses idrawliċi

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12629-1:2000+A1:2010

Magni għall-manifattura ta' prodotti ta' kostruzzjoni li jsiru minn konkrit u silikat tal-kalċju - Sigurtà - Parti 1: Rekwiżiti komuni

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-2:2002+A1:2010

Magni għall-manifattura ta' prodotti tal-kostruzzjoni minn konkrit u silikat tal-kalċju - Sigurtà - Parti 2: Magni li jagħmlu l-blokki

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-3:2002+A1:2010

Magni għall-manifattura ta' prodotti tal-kostruzzjoni minn konkrit u silikat tal-kalċju - Sigurtà - Parti 3: Magni bi pjattaforma li tista' ddur

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-4:2001+A1:2010

Magni għall-manifattura ta' prodotti tal-kostruzzjoni minn konkrit u silikat tal-kalċju - Sigurtà - Parti 4:Magni li jagħmlu l-madum tal-konkrit għas-soqfa

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-1:2003+A1:2010

Magni għall-manifattura ta' prodotti tal-kostruzzjoni minn konkrit u silikat tal-kalċju - Sigurtà - Parti 5-1: Magni li jagħmlu l-kanen li jimmanifatturaw fl-assi vertikali

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-2:2003+A1:2010

Magni għall-manifattura ta' prodotti tal-kostruzzjoni minn konkrit u silikat tal-kalċju - Sigurtà - Parti 5-2: Magni li jagħmlu l-kanen li jimmanifatturaw fl-assi orizzontali

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-3:2003+A1:2010

Magni għall-manifattura ta' prodotti tal-kostruzzjoni minn konkrit u silikat tal-kalċju - Sigurtà - Parti 5-3: Magni li jsaħħu l-kanen b'vireg ta' l-azzar

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-4:2003+A1:2010

Magni għall-manifattura ta' prodotti tal-kostruzzjoni minn konkrit u silikat tal-kalċju - Sigurtà - Parti 5-4: Magni li jiksu kanen bil-konkrit

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-6:2004+A1:2010

Magni għall-manifattura ta' prodotti tal-kostruzzjoni minn konkrit u silikat tal-kalċju- Sigurtà - Parti 6: Tagħmir stazzjonarju u mobbli għall-manifattura ta' prodotti rinforzati kkastjati minn qabel

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-7:2004+A1:2010

Magni għall-manifattura ta' prodotti tal-kostruzzjoni minn konkrit u silikat tal-kalċju - Sigurtà - Parti 7: Tagħmir stazzjonarju u mobbli għall-manifattura ta' prodotti twal imsaħħin b'vireg ta' l-azzar

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-8:2002+A1:2010

Magni għall-manifattura ta' prodotti tal-kostruzzjoni minn konkrit u silikat tal-kalċju - Sigurtà - Parti 8: Magni u tagħmir għall-manifattura ta' prodotti tal-kostruzzjoni minn silikat tal-kalċju (u konkrit)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12635:2002+A1:2008

Bibien u xtiebi industrijali, kummerċjali u għal garaxxijiet - istallazzjoni w użu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12643:1997+A1:2008

Gafef - Magni bit-tajers tal-lastku - Rekwiżiti ta' l-istering (ISO 5010:1992 modifikat)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12644-1:2001+A1:2008

Krejnijiet - Informazzjoni fuq l-użu u ttestjar - Parti 1: Struzzjonijiet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12644-2:2000+A1:2008

Krejnijiet - Informazzjoni fuq l-użu u ttestjar - Parti 2: Immarkar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12649:2008

Kompatturi tal-konkrit u makkinarju li jiflotja - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12653:1999+A2:2009

Magni li jimmanifatturaw xedd is-saqajn, oġġetti tal-ġilda u imitazzjoni tal-ġilda - Magni li jwaħħlu l-imsiemer - Rekwiżiti ta' sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12693:2008

Sistemi ta' tkessiħ u pompi tas-sħana - Rekwiżiti ta' sigurtà u ambjentali - Parti 2: Kompressuri li jaħdmu b'sustanza li tkessaħ u joħolqu spustar pożittiv

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12717:2001+A1:2009

Sigurtà ta' għodod tal-magni - Magni li jtaqqbu bi trapan

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12733:2001+A1:2009

Magni agrikoli u tal-foresterija - Magni tal-ħsad kkontrollati bis-saqajn - Sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12750:2001+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni għall-immudellar minn erba' naħat

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12753:2005+A1:2010

Sistemi ta' tindif termiku għal gass ta' l-egsost minn tagħmir li jittratta s-superfiċje - Rekwiżiti ta' sigurtà

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Makkinarju biex iħawwad materjali ta' żebgħa - Rekwiżiti ta' sigurtà - Partu 1: Makkinarju biex iħawwad li jintuża fil-finitura mill-ġdid ta' vetturi

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12779:2004+A1:2009

Sigurtà ta' magni ta' l-injam - Sistemi bi stallazzjoni fissa ta' estrazzjoni ta' bċejjeċ ta' l-injam irqaq u trab bi stallazzjoni fissa - Operat relatati mas-sigurtà u rekwiżiti ta' sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12851:2005+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Tagħmir li jkun konness ma' apparati li jipproċessaw l-ikel għal magni b'mutur awżilarju - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12852:2001+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni żgħar għall-ipproċessar u taħlit ta' l-ikel - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12853:2001+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Apparat imħaddem bl-idejn biex iħallat u jħabbat l-ikel - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

20.10.2010

 

 

EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12854:2003+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Xaftijiet li jagħġnu - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12855:2003+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Skutelli rotatrici għall-ikel - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12881-1:2005+A1:2008

Ċineg li jittrasportaw għal użijiet ġenerali - Ittestjar ta' flammabilità f'simulazzjoni ta' nar - Parti 1: Testijiet tal-berner tal-propanu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12881-2:2005+A1:2008

Ċineg li jittrasportaw għal użijiet ġenerali - Ittestjar ta' flammabilità f'simulazzjoni ta' nar - Parti 2: Test tan-nar fuq skala kbira

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12882:2008

Ċineg li jittrasportaw għal użijiet ġenerali - Rekwiżiti ta' sigurtà elettriċi u kontra l-ħruq

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-1:2005+A1:2010

Magni għat-tindif ta' superfiċji u għat-trattament minn qabel ta' oġġetti industrijali bl-użu ta' likwidi u fwar - Parti 1: Rekwiżiti komuni ta' sigurtà

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12921-2:2005+A1:2008

Magni għat-tindif ta' superfiċji u għat-trattament minn qabel ta' oġġetti industrijali bl-użu ta' likwidi u fwar - Parti 2: Sigurtà ta' magni li jużaw likwidi tat-tindif abbażi ta' ilma

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-3:2005+A1:2008

Magni għat-tindif ta' superfiċji u għat-trattament minn qabel ta' oġġetti industrijali bl-użu ta' likwidi u fwar - Parti 3: Sigurtà ta' magni li jużaw likwidi tat-tindif li jieħdu n-nar malajr

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-4:2005+A1:2008

Magni għat-tindif ta' superfiċji u għat-trattament minn qabel ta' oġġetti industrijali bl-użu ta' likwidi u fwar - Parti 4: Sigurtà ta' magni li jużaw solventi alogenati

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12957:2001+A1:2009

Għodod tal-magni - Sigurtà - Magni bi skariga elettrika

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12965:2003+A2:2009

Trakters u makkinarju għal agrikoltura u foresterija - Xaftijiet li jiġġeneraw l-enerġija (PTO) u l-irpari tagħhom - Sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12978:2003+A1:2009

Bibien u xtiebi industrijali, kummerċjali u għal garaxxijiet - Apparati ta' sigurta għal bibien u xtiebi li joperaw bl-elettriku - Rekwiżiti u metodi ta' testjar

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12981:2005+A1:2009

Impjanti fejn tingħata ż-żebgħa - Kabini fejn jingħata l-isprej għall-applikazzjoni ta' materjal taż-żebgħa forma ta' trab organiku - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12984:2005+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni u apparati li jinġarru u/jew jitmexxew bl-idejn b'għodod għall-qtugħ li jaħdmu mekkanikament - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12999:2011

Krejnijiet - Krejnijiet li jgħabbu

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13000:2010

Krejnijiet - Krejnijiet mobbli

26.5.2010

 

 

EN 13000:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13001-1:2004+A1:2009

Krejnijiet - Disinn ġenerali - Parti 1: Prinċipji ġenerali u rekwiżiti

8.9.2009

 

 

EN 13001-1:2004+A1:2009/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13001-2:2004+A3:2009

Krejnijiet - Disinn ġenerali - Parti 2: Effetti tat-tagħbija

8.9.2009

EN 13001-2:2004+A2:2009

Nota 2.1

Data skaduta

(28.12.2009)

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Manutenzjoni ta' lifts u skalaturi - Regoli għal struzzjonijiet ta' manutenzjoni

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13019:2001+A1:2008

Magni għat-tindif ta' wiċċ it-toroq - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13020:2004+A1:2010

Makkinarju għat-trattament ta' wiċċ it-toroq - Rekwiżiti ta' sigurtà

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13021:2003+A1:2008

Magni għal servizzi li jingħataw fix-xitwa - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13023:2003+A1:2010

Metodi ta' kejl tal-ħoss għal magni ta' l-istampar, li jibdlu materjal f'karta jew li jagħmulu l-karta u tagħmir awżiljari - Gradi ta' eżattezza 2 u 3

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-1:2008

Magni u impjanti għall-manifattura, trattament u pproċessar ta' ħġieġ ċatt - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 1: Tagħmir għall-ħażna, tqandil u ġarr fil-fabbrika

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-2:2008

Magni u impjanti għall-manifattura, trattament u pproċessar ta' ħġieġ ċatt - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 2: Tagħmir għall-ħażna, tqandil u ġarr barra l-fabbrika

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-3:2003+A1:2009

Magni u impjanti għall-manifattura, trattament u pproċessar ta' ħġieġ ċatt - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 3: Magni tal-qtugħ

18.12.2009

 

 

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13035-4:2003+A1:2009

Magni u impjanti għall-manifattura, trattament u pproċessar ta' ħġieġ ċatt - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 4: Mwejjed li jixxaqilbu

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-5:2006+A1:2009

Magni u impjanti għall-manifattura, trattament u pproċessar ta' ħġieġ ċatt - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 5: Magni u stallazzjonijiet għal bini u ħatt ta' mniezel ta' ħġieġ

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-6:2006+A1:2009

Magni u impjanti għall-manifattura, trattament u pproċessar ta' ħġieġ ċatt - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 6: Magni għal break out

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-7:2006+A1:2009

Magni u impjanti għall-manifattura, trattament u pproċessar ta' ħġieġ ċatt - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 7: Magni li jaqtgħu ħġieġ laminat

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-9:2006+A1:2010

Magni u impjanti għall-manifattura, trattament u pproċessar ta' ħġieġ ċatt - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 9: Stallazzjonijiet għall-ħasil

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-11:2006+A1:2010

Magni u impjanti għall-manifattura, trattament u pproċessar ta' ħġieġ ċatt - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 11: Magni li jiddrilljaw

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13042-1:2007+A1:2009

Magni u impjanti għall-manifattura, trattament u pproċessar ta' ħġieġ ċatt - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 1: Magna li titma' l-ħġieġ mitħun għall-ipproċessar

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-2:2004+A1:2009

Magni u impjanti għall-manifattura, trattament u pproċessar ta' ħġieġ vojt minn ġewwa - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 2: Makkinarju li jintuża biex idaħħal il-ħġieġ biex jinħadem

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-3:2007+A1:2009

Magni u impjanti għall-manifattura, trattament u pproċessar ta' ħġieġ ċatt - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 3: Magni IS

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-5:2003+A1:2009

Magni u impjanti għall-manifattura, trattament u pproċessar ta' ħġieġ vojt minn ġewwa - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 5: Preses

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13059:2002+A1:2008

Sigurtà ta' trakkijiet industrijali - Metodi ta' ttestjar għall-kejl ta' vibrazzjonijiet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13102:2005+A1:2008

Magni taċ-ċeramika - Sigurtà - Tagħbija u ħatt ta' madum magħmul minn tafal fin

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13112:2002+A1:2009

Magni li jikkunzaw - Magni li jaqtgħu u joforqu b'sikkina - Rekwiżiti ta' sigurtà

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13113:2002+A1:2010

Magni li jikkunzaw - Magni li jagħtu kisja ta' sustanza likwida fuq ġlud - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13114:2002+A1:2009

Magni li jikkunzaw - Vaski għal proċessi rotatorji - Rekwiżiti ta' sigurtà

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13118:2000+A1:2009

Magni agrikoli - Tagħmir għall-ħsad tal-patata - Sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13120:2009

Purtieri bil-listi jintrikbu fuq ġewwa - Rekwiżiti ta' operat fosthom sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13128:2001+A2:2009

Sigurtà ta' għodod tal-magni - Magni ta' mmular (inklużi magni tat-titqib)

8.9.2009

 

 

EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13135-1:2003+A1:2010

Krejnijiet - Sigurtà - Disinn - Rekwiżiti għat-tagħmir - Parti 1: Tagħmir elettrotekniku

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13135-2:2004+A1:2010

Krejnijiet - Tagħmir - Part 2: Tagħmir mhux elettrotekniku

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13140:2000+A1:2009

Magni agrikoli - Tagħmir għall-ħsad ta' pitravi zokkrija u pitravi għall-għalf - Sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13155:2003+A2:2009

Krejnijiet - Sigurtà - Aċċessorji mhux fissi għall-irfigħ ta' tagħbijiet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13157:2004+A1:2009

Krejnijiet - Sigurtà - Krejnijiet operati bl-idejn

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13208:2003+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Tagħmir għat-tqaxxir tal-ħaxix - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13218:2002+A1:2008

Għodod tal-magni - Sigurtà - Magni stazzjonarji li jitħnu jew jisħqu

8.9.2009

 

 

EN 13218:2002+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13288:2005+A1:2009

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Skutelli li jtellgħu u magni li jixxaqilbu - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13355:2004+A1:2009

Impjanti fejn tingħata ż-żebgħa - Kabini magħqudin - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13367:2005+A1:2008

Magni taċ-ċeramika - Sigurtà - Pjattaformi u karozzi li jittrasferixxu

8.9.2009

 

 

EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13389:2005+A1:2009

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Mikers b'xafts orizzontali - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13390:2002+A1:2009

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni li jagħmlu t-torti - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13411-1:2002+A1:2008

Terminazzjonijiet għal ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 1: Vajlori għal bragi ta' ħbula tal-wajer ta' l-azzar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-2:2001+A1:2008

Terminazzjonijiet għal ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 2: Iċċumbar ta' ħoloq għal bragi ta' ħbula tal-wajer

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-3:2004+A1:2008

Terminazzjonijiet għal ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 3: Vajroli u għeluq fiż-żgur ta' vajlori

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-4:2011

Terminazzjonijiet għal ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 4: Għeluq b'sokits tal-metall u reżina

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN 13411-4:2002+A1:2008

Nota 2.1

30.9.2011

CEN

EN 13411-5:2003+A1:2008

Terminazzjonijiet għal ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 5: Labar tal-ħadid b'żewġ sinniet fit-truf u ganċ forma ta' U fin-nofs li jżommu wajer f'postu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-6:2004+A1:2008

Terminazzjonijiet għal ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 6: Sokit assimetriku li jingħalaq b'feles

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Terminazzjonijiet għal ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 7: Sokit b'kunjard simetriku

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-1:2003+A2:2008

Bragi għall-ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 1: Bragi għal servizzi ġenerali tar-rfigħ

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-2:2003+A2:2008

Bragi għall-ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 2: Speċifikazzjoni għal informazzjoni fuq użu u manutenzjoni li trid tingħata mill-manifattur

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-3:2003+A1:2008

Bragi għall-ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 3: Anelli tal-metall u bragi mibrumin

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13418:2004+A1:2008

Magni għal-lastku u plastik - Magni li jirrumblaw film jew pjanċi - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13448:2001+A1:2009

Magni agrikoli u tal-foresterija - Unitajiet li jaħsdu bejn ir-raddi - Sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13457:2004+A1:2010

Magni li jimmanifatturaw xedd is-saqajn, ġilda u oġġetti magħmulin minn materjal imitazzjoni tal-ġilda - Magni tal-qsim, tqaxxir ta' wiċċ il-ġilda, qtugħ, tagħqid u xxuttar tat-tagħqid - Rekwiżiti ta' sigurtà

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13478:2001+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Prevenzjoni ta' u protezzjoni minn ħruq

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13490:2001+A1:2008

Vibrazzjoni mekkanika - Trakkijiet industrijali - Evalwazzjoni u u speċifikazzjoni tal-laboratorju tal-vibrazzjoni ta' sit ta' operatur ta' trakk

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13524:2003+A1:2009

Magni għall-manutenzjoni ta' awtostradi - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13525:2005+A2:2009

Makkinarji għall-imsaġar - Għodod li jiċċippjaw l-injam - Sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13531:2001+A1:2008

Gafef - Struttura li tipproteġi skavaturi (TOPS) kumpatti minn jinqalbu - Testijiet tal-laboratorju u rekwiżiti ta' operat (ISO 12117:1997 modifikat)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13534:2006+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni li jinjettaw preservattivi fl-ikel - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13557:2003+A2:2008

Krejnijiet - Kontrolli u stazzjonijiet ta' kontroll

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13561:2004+A1:2008

Purtieri bil-listi jintrikbu fuq barra - Rekwiżiti ta' operat fosthom sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13570:2005+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni li jħawwdu - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13586:2004+A1:2008

Krejnijiet - Aċċess

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13591:2005+A1:2009

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Apparati li jgħabbu fran bi xxkafef fissi - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13617-1:2004+A1:2009

Pompi tal-petrol - Parti 1: Konstruzzjoni u operat ta' pompi li jkejlu kemm jagħtu petrol, apparat li jagħti l-petrol u unitajiet ta' pompi li jitħaddmu mill-bogħod

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13621:2004+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Tagħmir li jixxotta l-insalati - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13659:2004+A1:2008

Xaters - Rekwiżiti ta' operat fosthom sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13675:2004+A1:2010

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għal magni li jiffurmaw tubi u għal magni li jiffurmaw pjanċi rqaq u tagħmir għall-magni li jagħtu l-aħħar daqqa lix-xogħol

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13683:2003+A2:2011

Tagħmir tal-ġonna - Tagħmir li jqatta' bċejjeċ jew jagħmel laqx li jopera b'enerġija integrali - Sigurtà

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 13684:2004+A3:2009

Makkinarju tal-ġonna - Makkinarju li jħoll il-ħamrija bla ma jqallibha u makkinarju li jesponi l-ħamrija għall-arja - Sigurtà

26.5.2010

EN 13684:2004+A2:2009

Nota 2.1

Data skaduta

(30.6.2010)

CEN

EN 13731:2007

Sistemi ta' lifting bag għall-użu minn servizzi f'każ ta' ħruq u salvataġġ - Rekwiżiti ta' sigurtà u operat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13732:2002+A2:2009

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Tagħmir li jkessaħ il-ħalib fi krietel meta għadu fil-farm - Rekwiżiti għall-kostruzzjoni, operat, adattabilità biex jintuża, sigurtà u iġjene

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-1:2008

Ergonomika ta' l-ambjent termali - Metodi għall-valutazzjoni tar-reazzjoni umana għal kuntatt ma' superfiċji - Parti 1: Superfiċji jaħarqu (ISO 13732-1:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-3:2008

Ergonomika ta' l-ambjent termali - Metodi għall-valutazzjoni tar-reazzjoni umana għal kuntatt ma' superfiċji - Parti 3: Superfiċji kesħin (ISO 13732-3:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13736:2003+A1:2009

Sigurtà ta' għodod tal-magni - Preses pnewmatiċi

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13753:2008

Vibrazzjoni u xokk mekkaniċi - Vibrazzjoni ta' l-id u d-driegħ - Metodu għall-kejl ta' kemm tkun trasmessa vibrazzjoni ta' materjal elastiku meta jitgħabba b'sistema li tuża l-idejn u d-dirgħajn (ISO 13753:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13849-1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Partijiet relatati ma' sigurtà ta' sistemi ta' kontroll - Parti 1: Prinċipji ġenerali għad-disinn (ISO 13849-1:2006)

8.9.2009

 

31.12.2011

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 13849-2:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Partijiet relatati ma' sigurtà ta' sistemi ta' kontroll - Parti 2: Validazzjoni (ISO 13849-2:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13850:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Tagħmir għat-twaqqif f'każ ta' emerġenza - Prinċipji għad-disinn (ISO 13850:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13855:2010

Sigurtà ta' makkinarju - Pożizzjonar ta' tagħmir protettiv fir-rigward tal-veloċitajiet ta' approċċ ta' partijiet tal-ġisem uman (ISO 13855:2010)

20.10.2010

EN 999:1998+A1:2008

Nota 2.1

Data skaduta

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 13857:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Distanzi għas-sigurtà biex jipprevjenu li zoni perikolużi ma jintlaħqux minn partijiet tan-naħa ta' fuq u t'isfel tal-ġisem (ISO 13857:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13862:2001+A1:2009

Magni li jaqtgħu l-paviment għal daqs meħtieġ - Sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13870:2005+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni li iqattgħu bċejjeċ - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13871:2005+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni li iqattgħu bċejjeċ kwadri - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13885:2005+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni tat-tqattigħ - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13886:2005+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Ktili għat-tisjir imħaddmin b'mutur li jħawwad - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13889:2003+A1:2008

Xikel ta' l-azzar mikwi għal irfigħ ġenerali - Xikel forma ta' D u xikel forma ta' qaws - Grad 6 - Sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13898:2003+A1:2009

Għodod tal-magni - Sigurtà - Magni għall-qtugħ ta' metall kiesaħ

8.9.2009

 

 

EN 13898:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13951:2003+A1:2008

Pompi għal likwidi - Rekwiżiti ta' sigurtà - Tagħmir ta' oġġetti ta' ikel agrikoli; Regoli ta' disinn kurrenti biex jiżguraw l-iġjene

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13954:2005+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Sliser tal-ħobż - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13977:2011

Applikazzjonijet għal ferroviji - Linji ta' ferrovija - Rekwiżiti ta' sigurtà għal magni li jistgħu jinġarru u trolis għall-kostruzzjoni u manutenzjoni

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 13985:2003+A1:2009

Għodod tal-magni - Sigurtà - Skieken tal-giljottina

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Sigurtà ta' makkinarju - Tagħmir għal ipparkjar b'forza miżjuda mill-magna ta' vetturi bil-mutur - Rekwiżiti ta' sigurtà u EMC għall-istadji tad-disinn, manifattura, erezzjoni u kummissjonar

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14017:2005+A2:2009

Magni agrikoli u tal-foresterija - Distributuri ta' fertilizzatur solidu - Sigurtà

18.12.2009

EN 14017:2005+A1:2008

Nota 2.1

Data skaduta

(31.1.2010)

CEN

EN 14018:2005+A1:2009

Magni agrikoli u tal-foresterija - Magni għaż-żriegħ - Sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14033-3:2009

Applikazzjonijiet għal ferroviji - Linja - Rekwiżiti ta' operat għal sistemi ta' rbit - Parti 3: Rekwiżiti ġenerali ta' sigurtà

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14043:2005+A1:2009

Apparati użati fil-għoli ħafna fis-servizzi tat-tifi tan-nar - Slielem li jduru b'movimenti kombinati - Rekwiżiti ta' sigurtà u operat u metodi ta' ttestjar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14044:2005+A1:2009

Apparati użati fil-għoli ħafna fis-servizzi tat-tifi tan-nar - Slielem li jduru b'movimenti sekwenzjali - Rekwiżiti ta' sigurtà u operat u metodi ta' ttestjar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14070:2003+A1:2009

Sigurtà ta' għodod tal-magni - Magni li jirriproduċu forom u magni għal skopijiet speċjali

8.9.2009

 

 

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 14122-1:2001

Sigurtà ta' makkinarju - Mezzi permanenti għal aċċess għal makkinarju - Parti 1: Għażla ta' mezzi fissi ta' aċċess bejn żewġ livelli (ISO 14122-1:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-1:2001/A1:2010

20.10.2010

Nota 3

Data skaduta

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-2:2001

Sigurtà ta' makkinarju - Mezzi permanenti ta' aċċess għal makkinarju - Parti 2: Pjattaformi u mogħdijiet tax-xogħol (ISO 14122-2:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-2:2001/A1:2010

20.10.2010

Nota 3

Data skaduta

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-3:2001

Sigurtà ta' makkinarju - Mezzi permanenti għal aċċess għal makkinarju - Parti 3: Turġien, slielem forfċi u poġġamani (ISO 14122-3:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-3:2001/A1:2010

20.10.2010

Nota 3

Data skaduta

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-4:2004

Sigurtà ta' makkinarju - Mezzi permanenti għal aċċess għal makkinarju - Parti 4: Slielem fissi (ISO 14122-4:2004)

8.4.2011

 

 

EN ISO 14122-4:2004/A1:2010

8.4.2011

Nota 3

Data skaduta

(20.7.2011)

CEN

EN ISO 14159:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' iġjene għad-disinn ta' makkinarju (ISO 14159:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14238:2004+A1:2009

Krejnijiet - Apparati kkontrollati bl-idejn li jimmanipulaw it-tagħbija

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 14314:2009

Magni li joperaw b'sistema ta' kombustjoni interna alternata - Tagħmir li jqabbad magna b'imbuttatura lura - Rekwiżiti ġenerali ta' sigurtà (ISO 14314:2004)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14439:2006+A2:2009

Krejnijiet - Sigurtà - Krejnijiet torri

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14462:2005+A1:2009

Tagħmir għat-trattament ta' superfiċji - Kowd għat-test tal-ħsejjes għal tagħmir għat-trattament ta' superfiċji inkluż tagħmir ta' mmaniġġjar anċillari tiegħu - Gradi ta' eżattezza 2 u 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14466:2005+A1:2008

Pompi għat-tifi tan-nar - Pompi li jinġarru - Rekwiżiti ta' sigurtà u operat, testijiet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Krejnijiet - Wenċijiet u paranki jaħdmu bl-enerġija - Parti 1: Wenċijiet jaħdmu bl-enerġija

18.12.2009

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Krejnijiet - Wenċijiet u paranki jaħdmu bl-enerġija - Parti 2: Paranki jaħdmu bl-enerġija

18.12.2009

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14502-2:2005+A1:2008

Krejnijiet - Tagħmir biex itella' nies fil-għoli - Parti 2: Kabini għall-kontroll tat-tlugħ fil-għoli

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14655:2005+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Baguette sliser - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14656:2006+A1:2010

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għal presses ta' estruzzjoni ta' azzar u mhux tal-ħadid

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14658:2005+A1:2010

Tagħmir u sistemi ta' tqandil kontinwu ta' materjali - Rekwiżiti ġenerali ta' sigurtà għal tagħmir ta' tqandil kontinwu għal minjieri b'fosos miftuħin ta' faħam artab kannella li fih traċċji ta' pjanti

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14673:2006+A1:2010

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għal presses li jaħdmu bl-enerġija idrawlika biex isaħħnu dadi miftuħin għat-tisħin fil-forġa ta' azzar u metalli u mhux tal-ħadid

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14677:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Formazzjoni ta' azzar b'sistema sekondarja - Makkinarju u tagħmir għat-trattament ta' azzar likwidu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għal magni u tagħmir għall-produzzjoni ta' azzar b'forna li topera b'ark elettriku

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14710-1:2005+A2:2008

Pompi għat-tifi tan-nar - Pompi għat-tifi tan-nar ċentrifugi bla kaps - Parti 1: Klassifikazzjoni, rekwiżiti ġenerali u ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14710-2:2005+A2:2008

Pompi għat-tifi tan-nar - Pompi għat-tifi tan-nar ċentrifugi bla kaps - Parti 2: Verifika ta' rekwiżiti ġenerali u ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14738:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti antropometriċi għad-disinn ta' mwejjed fejn isir xogħol fuq makkinarju (ISO 14738:2002, inklużi Cor 1:2003 u Cor 2:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14753:2007

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għal magni u tagħmir għal ikkastjar kontinwu ta' l-azzar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14861:2004+A1:2009

Makkinarju għall-foresti - Makkinarji li jitħarrek minnu nnifsu - Rekwiżiti ta' sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14886:2008

Magni għal-lastku u plastik - Magni bi skieken strixxa li jaqtgħu blokki tal-fowm - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14910:2007+A1:2009

Tagħmir tal-ġardinaġġ - Magni li jitmexxew minn wara biex jittrimmjaw il-ħaxix u li jaħdmu b'sistema ta' kombustjoni - Sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14930:2007+A1:2009

Magni agrikoli u tal-foresterija u tagħmir tal-ġardinaġġ - Magni kontrollati minn nies mexjin u magni miżmumin fl-idejn - Determinazzjoni ta' aċċessibilità ta' superfiċji jaħarqu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14957:2006+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni tal-ħasil tal-platti b'ċinga li tirrasporta l-platti - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14958:2006+A1:2009

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Makkinarju għat-tħin u proċessar ta' dqiq u semolina - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Ċineg li jittrasportaw għal użijiet f'stallazzjonijiet taħt l-art - Rekwiżiti ta' sigurtà elettriċi u kontra l-ħruq

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Makkinarju għal agrikoltura u foresterija - Kompatibilità elettromanjetika - Metodi ta' ttestjar u kriterji ta' aċċettazzjoni (ISO 14982:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15000:2008

Sigurtà ta' trakkijiet industrijali - Trakkijiet li jimxu minnhom infushom li jilħqu diversi livelli għoljin - Rekwiżiti ta' speċifikazzjoni, operat u ttestjar għal indikaturi ta' tagħbijiet ċatti u għal limitaturi ta' tagħbijiet ċatti

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15011:2011

Krejnijiet - krenijiet għal pontijiet u gru

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 15027:2007+A1:2009

Tagħmir li jista' jinġarr għal srieraq tal-ħajt u srieraq tal-wajer għal xogħol fuq il-post - Sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15056:2006+A1:2009

Krejnijiet - Rekwiżiti għal spreaders li jerfgħu kontejners

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15059:2009

Apparat li jħejji u jwitti s-silġ għal użu rikreattiv - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15061:2007+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għal makkinarju u tagħmir li jiproċċessa lis-strippi.

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15067:2007

Magni għal-lastku u plastik - magni li jaqilbu l-film għal boroż u xkejjer - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15093:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għal magni li jiċċattjaw il-metall bis-sħana

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15094:2008

Sigurtà ta' makkinarju -Rekwiżiti ta' sigurtà għal magni li jiċċattjaw il-metall bit-tkessiħ

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15095:2007+A1:2008

Xtillieri u xkaffar, karużelli u liftijiet għall-ħżin li jaħdmu bl-enerġija - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15162:2008

Magni u impjanti għall-qtugħ mill-barrieri u nġir ta' ġebel naturali - Rekwiżiti ta' sigurtà għal lupi b'ħafna lami

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15163:2008

Magni u stallazzjonijeit għall-esplojtazzjoni u proċessar ta' ġebel naturali - Sigurtà - Rekwiżiti għal lupi b'lami tad-djamant

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15164:2008

Magni u impjanti għall-qtugħ fil-barrieri u nġir ta' ġebel naturali - Sigurtà - Rekwiżiti għal magni li jużaw ktajjen u ċineg biex jagħmlu xquq

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15166:2008

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni awtomatiċi li jaqsmu d-dahar ta' karkassi fil-biċċerija - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15268:2008

Pompi tal-petrol - Safety requirements for the construction of submersible pump assemblies

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15503:2009

Tagħmir tal-ġardinaġġ - Tagħmir tal-ġardinaġġ li jtajjar bir-riħ, bil-vakwu u tagħmir li jtajjar bir-riħ jew b'vakwu - Sigurtà

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 15536-1:2008

Ergonomika - Manikini tal-kompjuter u mudelli tal-ġisem - Part 1: Rekwiżiti ġenerali (ISO 15536-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15695-1:2009

Trakters agrikoli u sprejers li joperaw awtomatikament minnhom infushom - Protezzjoni tal-operatur (sewwieq) minn sustanzi perikolużi - Parti 1: Klassifikazzjoni, rekwiżiti u proċeduri għall-ittestjar tal-gabina

26.5.2010

 

 

CEN

EN 15695-2:2009

Trakters agrikoli u sprejers li joperaw awtomatikament minnhom infushom - Protezzjoni tal-operatur (sewwieq) minn sustanzi perikolużi - Parti 2: Filtri, rekwiżiti u proċeduri għall-ittestjar

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 15744:2008

Għodod li jaħdmu b'enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Kowd għall-kejl tal-ħoss - Metodu ta' inġinerija (grad 2) (ISO 15744:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15746-2:2010

Applikazzjonijet għal ferroviji - Linja - Magni li jimxu fuq linji fit-triq u tagħmir assoċjat - Parti 2: Rekwiżiti ġenerali ta' sigurtà

20.10.2010

 

 

CEN

EN 15774:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Makkinarju għall-ipproċessar ta' għaġin frisk u mimli (tagliatelle, cannelloni, ravjul, tortellini, orecchiette u gnocchi) - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

8.4.2011

 

 

CEN

EN 15811:2009

Magni agrikoli - Apparat li jipproteġi minn partijiet mobbli ta' tagħmir li jittrażmetti l-enerġija - Ftuħ b'għodda ta' apparat li jipproteġi minn partijiet mobbli (ISO/TS 28923:2007 modifikat)

18.12.2009

 

 

EN 15811:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 19432:2008

Makkinarju u tagħmir għall-kostruzzjoni ta' bini - Magni li jaqtgħu li jaħdmu b'magna li topera b'kombustjoni interna u li jistgħu jinġarru u jinżammu fl-idejn - Rekwiżiti ta' sigurtà u ttestjar (ISO 19432:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 20361:2009

Pompi u tagħmir ta' pompi għal likwidi - Kowd għal test tal-ħsejjes - Grad 2 u grad 3 ta' preċiżjoni (ISO 20361:2007)

8.9.2009

 

 

EN ISO 20361:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 20643:2008

Vibrazzjoni mekkanika - Makkinarju li jinżamm u jitmexxa bl-idejn - Prinċipji għall-evalwazzjoni ta' emissjonijiet ikkaġunati minn vibrazzjoni (ISO 20643:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 22867:2008

Magni tal-foresterija li jinġarru bl-idejn b'magna li taħdem b'kombustjoni interna - Kowd ta' test għall-vibrazzjoni - Kejl ta' vibrazzjoni fl-imqabad (ISO 22867:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 22868:2011

Makkinarju għall-imsaġar u ġonna - Kowd tat-test tal-ħsejjes għal magni li jinġarru bl-idejn b'magna li taħdem b'kombustjoni interna - Metodu ta' inġinerija (eżattezza Grad 2) (ISO 22868:2011)

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN ISO 22868:2008

Nota 2.1

30.9.2011

CEN

EN ISO 23125:2010

Għodod tal-magni - Sigurtà - Tornijiet (ISO 23125:2010)

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 28139:2009

Magni agrikoli u tal-foresterija - Apparat magħluq f'barżakka li jkeċċi ċ-ċpar u li jopera b'magna mħaddma bil-kombustjoni - Rekwiżiti ta' sigurtà (ISO 28139:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 28927-1:2009

Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn taħdem bl-elettriku - Metodi ta' ttestjar għal kejl ta' vibrazzjonijiet - Parti 1: Moli angulari u vertikali (ISO 28927-1:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-2:2009

Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn taħdem bl-elettriku - Metodi ta' ttestjar għal kejl ta' vibrazzjonijiet - Parti 2: Spaners, għodda li ddaħħal il-boltijiet u tornaviti (ISO 28927-2:2009) (ISO 28927-2:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-3:2009

Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn taħdem bl-elettriku - Metodi ta' ttestjar għal kejl ta' vibrazzjonijiet - Parti 1: Magni ta' llustrar u rotatorii, orbitali u orbitali skont il-ħtieġa (ISO 28927-3:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-4:2010

Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn taħdem bl-elettriku - Metodi ta' ttestjar għal evalwazzjoni ta' vibrazzjonijiet - Parti 4: Moli dritti (ISO 28927-4:2010)

8.4.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-5:2009

Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn taħdem bl-elettriku - Metodi ta' ttestjar għal kejl ta' vibrazzjonijiet - Parti 7: Trapani u trapani li joħolqu impatt (ISO 28927-5:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-6:2009

Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn taħdem bl-elettriku - Metodi ta' ttestjar għal kejl ta' vibrazzjonijiet - Parti 6: Ballata (ISO 28927-6:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-7:2009

Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn taħdem bl-elettriku - Metodi ta' ttestjar għal kejl ta' vibrazzjonijiet - Parti 7: Imqassijiet u xfafar li jaqtgħu trufijiet korrugati tal-azzar (ISO 28927-7:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-8:2009

Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn taħdem bl-elettriku - Metodi ta' ttestjar għal kejl ta' vibrazzjonijiet - Parti 8: Srieraq, makni għall-illustrar u mili li għandhom azzjoni reċiprokattiva u srieraq li għandhom azzjoni li toxxilla jew rotatorja (ISO 28927-8:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-9:2009

Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn taħdem bl-elettriku - Metodi ta' ttestjar għal kejl ta' vibrazzjonijiet - Parti 9: Imrietel li jqaxxru u furmaturi li jnaddfu bank tax-xogħol bi pressjoni tal-arja (ISO 28927-9:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-11:2011

Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn taħdem bl-elettriku - Metodi ta' ttestjar għal kejl ta' vibrazzjonijiet - Parti 11: Mrietel tal-ġebel (ISO 28927-11:2011)

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 30326-1:1994

Vibrazzjoni mekkanika - Metodu tal-laboratorju biex jevalwa l-vibrazzjoni ta' sit - Parti 1: Rekwiżiti bażiċi (ISO 10326-1:1992)

8.9.2009

 

 

EN 30326-1:1994/A1:2007

8.9.2009

Nota 3

Data skaduta

(28.12.2009)

Cenelec

EN 50223:2010

Tagħmir stazzjonarju ta’ applikazzjonijiet elettrostatiċi għal materjali naturali jew sintetiċi li jistgħu jieħdu n-nar – Rekwiżiti ta’ sigurtà

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 50348:2010

Tagħmir stazzjonarju ta’ applikazzjonijiet elettrostatiċi għal materjal likwidu li jiksi u li ma jiħux in-nar – Rekwiżiti ta’ sigurtà

26.5.2010

 

 

EN 50348:2010/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-1:2006

Sigurtà tal-makkinarju – Tagħmir elettriku tal-magni - Parti 1: Rekwiżiti ġenerali

IEC 60204-1:2005 (Modifikat)

26.5.2010

 

 

EN 60204-1:2006/A1:2009

IEC 60204-1:2005/A1:2008

26.5.2010

Nota 3

1.2.2012

EN 60204-1:2006/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-11:2000

Siġurtà ta' makkinarju - Tagħmir elettriku ta' magni - Parti 11: Rekwiżiti għal tagħmir HV għal vultaġġi ogħla minn 1 000 V a.c. jew 1 500 V d.c. iżda ma jaqbżux 36 kV

IEC 60204-11:2000

26.5.2010

 

 

EN 60204-11:2000/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-32:2008

Siġurtà ta' makkinarju - Tagħmir elettriku ta' magni - Parti 32: Rekwiżiti għal magni li jtellgħu tagħbijiet

IEC 60204-32:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-1:2002

Siġurtà ta' apparat elettriku li jintuża fid-dar u apparat simili - Sigurtà - Parti 1: Rekwiżiti ġenerali

IEC 60335-1:2001 (Modifikat)

20.10.2010

 

 

EN 60335-1:2002/A11:2004

20.10.2010

Nota 3

 

EN 60335-1:2002/A1:2004

IEC 60335-1:2001/A1:2004

20.10.2010

Nota 3

 

EN 60335-1:2002/A12:2006

20.10.2010

Nota 3

 

EN 60335-1:2002/A13:2008

20.10.2010

Nota 3

 

EN 60335-1:2002/A14:2010

20.10.2010

Nota 3

 

EN 60335-1:2002/AC:2009

 

 

 

EN 60335-1:2002/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-67:2009

Apparati elettriċi domestiċi u apparati simili - Sigurtà - Parti 2-67: Rekwiżiti partikolari għal apparati għat-trattament tal-paviment u għat-tindif ta’ pavimenti bl-ilma, għal użu industrijali u kummerċjali

IEC 60335-2-67:2002 (Modifikat) + A1:2005 (Modifikat)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-68:2009

Apparati elettriċi domestiċi u apparati simili - Sigurtà - Parti 2-68: Rekwiżiti partikolari għal apparati għall-estrazzjoni bl-isprej, għal użu industrijali u kummerċjali

IEC 60335-2-68:2002 (Modifikat) + A1:2005 (Modifikat) + A2:2007 (Modifikat)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-69:2009

Apparati elettriċi domestiċi u apparati simili - Sigurtà - Parti 2-69: Rekwiżiti partikolari għal apparati għal vacuum cleaners, inklużi xkupilji elettriċi, għal użu kummerċjali

IEC 60335-2-69:2002 (Modifikat) + A1:2004 (Modifikat) + A2:2007 (Modifikat)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-72:2009

Apparat elettriku li jintuża fid-dar u apparat simili - Siġurtà - Parti 2-72: Rekwiżiti partikolari għal magni awtomatiċi għat-trattament ta' pavimenti għal użu kummerċjali

IEC 60335-2-72:2002 (Modifikat) + A1:2005 (Modifikat)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-77:2010

Siġurtà ta' apparat elettriku li jintuża fid-dar u apparat simili -Parti 2-77: Rekwiżiti partikolari għal magni elettriċi għall-qtugħ tal-ħaxix f'lôn ikkontrollati minn min iħaddimhomi

IEC 60335-2-77:2002 (Modifikat)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60335-2-79:2009

Apparati elettriċi domestiċi u apparati simili - Sigurtà - Parti 2-79: Rekwiżiti partikolari għal apparati ta’ tindif bi pressjoni għolja jew bil-fwar

IEC 60335-2-79:2002 (Modifikat) + A1:2004 (Modifikat) + A2:2007 (Modifikat)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-1:2009

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jaħdmu b'mutur - Siġurtà - Parti 1: Rekwiżiti ġenerali

IEC 60745-1:2006 (Modifikat)

18.12.2009

 

 

EN 60745-1:2009/A11:2010

8.4.2011

Nota 3

1.10.2013

EN 60745-1:2009/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 60745-2-1:2010

Għodda miżmuma fl-idejn u mħaddma b’mutur elettriku – Sigurtà - Parti 2-1: Rekwiżiti partikolari għal trapani u trapani drillijiet

IEC 60745-2-1:2003 (Modifikat) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-2:2010

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jaħdmu b'mutur - Siġurtà - Parti 2-2: Rekwiżiti partikolari għal tornaviti u renċis ta' impatt qawwi

IEC 60745-2-2:2003 (Modifikat) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-4:2009

Għodda miżmuma fl-idejn u mħaddma b’mutur elettriku – Sigurtà - Parti 2-4: Rekwiżiti partikolari għal magni ta’ l-ixkatlar u għal magni li jillostraw minbarra dawk li jaħdmu b’diska

IEC 60745-2-4:2002 (Modifikat) + A1:2008 (Modifikat)

26.5.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-5:2010

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jaħdmu b'mutur - Siġurtà - Parti 2-5: Rekwiżiti partikolari għal srieraq ċirkolari

IEC 60745-2-5:2010 (Modifikat)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-6:2010

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jaħdmu b'mutur - Siġurtà - Parti 2-6: Rekwiżiti partikolari għal imrietel

IEC 60745-2-6:2003 (Modifikat) + A1:2006 + A2:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-8:2009

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jaħdmu b'mutur - Siġurtà - Parti 2-8: Rekwiżiti partikolari għal imqassijiet u xfafar li jaqtgħu trufijiet korrugati ta' l-azzar

IEC 60745-2-8:2003 (Modifikat) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-9:2009

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jaħdmu b'mutur - Siġurtà - Parti 2-9: Rekwiżiti partikolari għal viti li jissiġillaw

IEC 60745-2-9:2003 (Modifikat) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-11:2010

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jaħdmu b'mutur - Siġurtà - Parti 2-11: Rekwiżiti partikolari għal segi alternattivi (segi rqaq ta' l-arkett u srieraq b'xafra rqiqa)

IEC 60745-2-11:2003 (Modifikat) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-12:2009

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jaħdmu b'mutur - Siġurtà - Parti 2-9: Rekwiżiti partikolari għal vibraturi tal-konkrit

IEC 60745-2-12:2003 (Modifikat) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-13:2009

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jaħdmu b’mutur - Siġurtà - Parti 2-13: Rekwiżiti partikolari għal lupi

IEC 60745-2-13:2006 (Modifikat)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-13:2009/A1:2010

IEC 60745-2-13:2006/A1:2009

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

Nota 3

1.12.2013

Cenelec

EN 60745-2-14:2009

Siġurtà ta’ għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jaħdmu b’mutur - Parti 2-14: Rekwiżiti partikolari għal ċani u varloppi li jillixxaw l-injam

IEC 60745-2-14:2003 (Modifikat) + A1:2006 (Modifikat)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-14:2009/A2:2010

IEC 60745-2-14:2003/A2:2010

8.4.2011

Nota 3

1.6.2013

Cenelec

EN 60745-2-15:2009

Għodda miżmuma fl-idejn u mħaddma b’mutur elettriku – Sigurtà – Parti 2-15: Rekwiżiti partikolari għal imqassijiet li jittrimmjaw sisien

IEC 60745-2-15:2006 (Modifikat)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-16:2010

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jaħdmu b'mutur - Siġurtà - Parti 2-16: Rekwiżiti partikolari għal takkaturi

IEC 60745-2-16:2008 (Modifikat)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-17:2010

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jaħdmu b'mutur - Siġurtà - Parti 2-17: Rekwiżiti partikolari għal rawters u mqassijiet li jittrimmjaw sisien

IEC 60745-2-17:2010 (Modifikat)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-18:2009

Għodda miżmuma fl-idejn u mħaddma b’mutur elettriku – Sigurtà - Parti 2-18: Rekwiżiti partikolari għar-rbit ta’ l-għodda

IEC 60745-2-18:2003 (Modifikat) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-19:2009

Għodda miżmuma fl-idejn u mħaddma b'mutur elettriku - Sigurtà - Parti 2-18: Rekwiżiti partikolari għal tagħmir li jgħaqqad tagħmir elettriku

IEC 60745-2-19:2005 (Modifikat)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-19:2009/A1:2010

IEC 60745-2-19:2005/A1:2010

8.4.2011

Nota 3

1.6.2013

Cenelec

EN 60745-2-20:2009

Għodda miżmuma fl-idejn u mħaddma b’mutur elettriku – Sigurtà - Parti 2: Rekwiżiti partikolari għal lupi

IEC 60745-2-20:2003 (Modifikat) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-21:2009

Għodda miżmuma fl-idejn u mħaddma b’mutur elettriku – Sigurtà - Parti 2-21: Rekwiżiti partikolari għal apparati ta’ tindif ta’ drajns

IEC 60745-2-21:2002 (Modifikat)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-21:2009/A1:2010

IEC 60745-2-21:2002/A1:2008

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

Nota 3

1.12.2013

Cenelec

EN 61029-1:2009

Sigurtà ta' għodod elettriċi li jistgħu jinġarru u li jaħdmu b'mutur - Parti 1: Rekwiżiti ġenerali

IEC 61029-1:1990 (Modifikat)

18.12.2009

 

 

EN 61029-1:2009/A11:2010

8.4.2011

Nota 3

1.11.2013

EN 61029-1:2009/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 61029-2-1:2010

Sigurtà ta' għodod elettriċi li jistgħu jinġarru u li jaħdmu b'mutur - Parti 2-11: Rekwiżiti partikolari għal srieraq tal-ingletti u lupi

IEC 61029-2-1:1993 (Modifikat) + A1:1999 + A2:2001

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-6:2010

Sigurtà ta’ għodod elettriċi bil-mutur li jinġarru - Parti 2-6: Rekwiżiti partikolari għal drillijiet tad-djamanti bi provvista ta’ ilma

IEC 61029-2-6:1993 (Modifikat)

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-8:2010

Sigurtà ta' għodod elettriċi bil-mutur li jinġarru - Parti 2-8: Rekwiżiti partikolari għal mudellaturi vertikali b'pern wieħed

IEC 61029-2-8:1995 (Modifikat) + A1:1999 + A2:2001

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-9:2009

Sigurtà ta' għodod elettriċi li jistgħu jinġarru u li jaħdmu b'mutur - Parti 2-9: Rekwiżiti partikolari għal srieraq ta' l-ingletti

IEC 61029-2-9:1995 (Modifikat)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61029-2-10:2010

Sigurtà ta' għodod elettriċi bil-mutur li jinġarru - Parti 2-8: Rekwiżiti partikolari għal moli li jaqtgħu t-truf

IEC 61029-2-10:1998 (Modifikat)

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-11:2009

Sigurtà ta' għodod elettriċi li jistgħu jinġarru u li jaħdmu b'mutur - Parti 2-11: Rekwiżiti partikolari għal srieraq tal-ingletti u lupi

IEC 61029-2-11:2001 (Modifikat)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-1:2008

Sigurtà tal-makkinarji - Indikazzjoni, immarkar u tqabbid - Parti 1: Rekwiżiti għal sinjali viżivi, akustiċi u bil-mess

IEC 61310-1:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-2:2008

Sigurtà tal-makkinarji - Indikazzjoni, immarkar u tqabbid - Parti 2: Rekwiżiti għall-immarkar

IEC 61310-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-3:2008

Sigurtà tal-makkinarji - Indikazzjoni, immarkar u tqabbid - Parti 3: Rekwiżiti għal fejn jitqiegħed u kif jitħaddem tagħmir li jazzjona bl-elettriku

IEC 61310-3:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61496-1:2004

Sigurtà ta' makkinarju - Tagħmir protettiv elettrosensibbli - Parti 1: Rekwiżiti ġenerali u testijiet

IEC 61496-1:2004 (Modifikat)

26.5.2010

 

 

EN 61496-1:2004/A1:2008

IEC 61496-1:2004/A1:2007

26.5.2010

Nota 3

Data skaduta

(1.6.2011)

EN 61496-1:2004/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 61800-5-2:2007

Sistemi ta’ enerġija elettrika b’veloċità varjabbli - Parti 5-2: Rekwiżiti ta’ sigurtà – Funzjonali

IEC 61800-5-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 62061:2005

Sigurtà tal-makkinarju - Sigurtà funzjonali ta' sistemi ta' kontroll elettriċi, elettroniċi u elettroniċi programmabbli

IEC 62061:2005

26.5.2010

 

 

EN 62061:2005/AC:2010

 

 

 

Nota 1:

Ġeneralment id-data ta’ waqfa tal-preżunzjoni ta’ konformità tkun id-data tar-revoka (“dow”), stabbilita mill-Organizzazzjonijiet Ewropej ta’ l-Istandardizzar, iżda l-utenti għandhom jinnotaw li f’ ċerti każijiet eċċezzjonali dan jista’ jkun mod ieħor.

Nota 2.1:

L-istandard il-ġdid (jew emendat) għandu l-istess għan bħall-istandard li ġie sostitwit. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit, jieqaf milli jagħti preżunzjoni ta’ konformità mal-ħtiġijiet essenzjali tad-direttiva.

Nota 2.2:

L-istandard il-ġdid għandu għan usa’ mill-istandard li ġie sostitwit. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit, jieqaf milli jagħti preżunzjoni ta’ konformità mal-ħtiġijiet essenzjali tad-direttiva.

Nota 2.3:

L-istandard il-ġdid għandu għan aktar speċifiku mill-istandard li ġie sostitwit. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit (parzjalment) jieqaf milli jagħti preżunzjoni ta’ konformità mal-ħtiġijiet essenzjali tad-direttiva għal dawk il-prodotti li jaqgħu fil-għan ta’ l-istandard ġdid. Ma tiġix effetwata preżunzjoni ta’ konformità mal-ħtiġijiet essenzjali tad-direttiva għall-prodotti li xorta jaqgħu fil-għan ta’ l-istandard li ġie sostitwit (parzjalment), iżda li ma jaqgħux fil-għan ta’ l-istandard il-ġdid.

Nota 3:

F’ każ ta’ emendi, l-istandard ta’ referenza huwa EN CCCCC:YYYY, l-emendi preċedenti tiegħu, jekk kien hemm, u l-emenda l-ġdida kkwotata. Għalhekk l-istandard li ġie sostitwit (kolonna 3) jikkonsisti f’ EN CCCCC:YYYY u l-emendi preċedenti tiegħu, jekk kien hemm, iżda mingħajr l-emenda l-ġdida kkwotata. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit jieqaf milli jagħti l-preżużjoni ta’ konformità mal-ħtiġijiet essenzjali tad-direttiva.

NOTA:

Kwalunkwe informazzjoni dwar id-disponibbiltà ta’ l-istandards tista’ tinkiseb jew mill-Organizzazzjonijiet Ewropej ta’ l-Istandardizzar jew mill-korpi nazzjonali ta’ l-istandardizzar li l-lista tagħhom hija annessa mad-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) emendata mid-Direttiva 98/48/KE (3).

L-istandards armonizzati jiġu adottati mill-Organizzazzjonijiet Ewropej għall-Istandardizzazzjoni bl-Ingliż (is-CEN u s-Cenelec jippubblikaw ukoll bil-Franċiż u l-Ġermaniż). Sussegwentement, it-titli tal-istandards armonizzati huma tradotti fil-lingwi uffiċjali meħtieġa l-oħrajn kollha tal-Unjoni Ewropea mill-Korpi Nazzjonali tal-Istandards. Il-Kummissjoni Ewropea mhix responsabbli mill-korrettezza tat-titli li tressqu għall-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali.

Il-pubblikazzjoni tar-referenzi fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea ma timplikax li l-istandards huma disponibbli fil-lingwi kollha tal-Komunità.

Din il-lista tieħu post il-listi kollha preċedenti pubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni tiżgura l-aġġornament ta’ din il-lista.

Aktar informazzjoni dwar standards armonizzati tinstab fl-Internet f’

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Organizzazzjonijiet Ewropej ta’ l-Istandardizzar:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37.

(3)  ĠU L 217, 5.8.1998, p. 18.