28.1.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 26/3


Proposti leġiżlattivi adottati mill-Kummissjoni

2011/C 26/04

Dokument

Parti

Data

Titolu

COM(2009) 297

 

29.7.2009

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar f'isem il-Komunità Ewropea tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Ġappun dwar kooperazzjoni fix-xjenza u t-teknoloġija

COM(2009) 298

 

29.7.2009

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem il-Komunità Ewropea tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Ġappun dwar kooperazzjoni fix-xjenza u t-teknoloġija

COM(2009) 338

 

8.7.2009

Proposta għal Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill dwar id-dritt ta' interpretazzjoni u ta' traduzzjoni f'proċedimenti kriminali

COM(2009) 345

 

13.7.2009

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-proċedura li tikkonċerna d-derogi mir-regoli tal-oriġini stabbiliti fil-Protokolli tal-Oriġini annessi mal-Ftehimiet ta' Partenarjat Ekonomiku mal-Istati tal-AKP

COM(2009) 357

 

14.7.2009

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim fl-għamla ta' Protokoll li jistabbilixxi mekkaniżmu għas-soluzzjoni tat-tilwim applikabbli għal tilwimiet li jaqgħu taħt id-dispożizzjonijiet kummerċjali tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, fuq naħa waħda, u r-Repubblika tat-Tuneżija, fuq in-naħa l-oħra

COM(2009) 361

 

16.7.2009

Proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar in-notifika lill-Kummissjoni ta' proġetti ta' investiment fl-infrastruttura tal-enerġija fil-Komunità Ewropea u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 736/96

COM(2009) 362

 

13.7.2009

Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE dwar ir-rekwiżiti kapitali għall-kotba tal-kummerċ u għar-rititolizzazzjonijiet, u r-reviżjoni superviżorja tal-politiki dwar ir-rimunerazzjoni

COM(2009) 363

 

16.7.2009

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri li jissalvagwardjaw is-sigurtà tal-provvista tal-gass u li jħassar id-Direttiva 2004/67/KE

COM(2009) 364

 

16.7.2009

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lir-Repubblika Federali tal-Ġermanja biex tkompli tapplika miżuri ta' deroga mill-Artikoli 168 tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud

COM(2009) 366

 

15.7.2009

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandhom ikollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa

COM(2009) 367

 

16.7.2009

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed fil-Kumitat ta’ Kooperazzjoni stabbilit mill-Ftehim ta’ Kooperazzjoni u unjoni Doganali bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika ta’ San Marino fid-dawl tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni “omnibus”

COM(2009) 371

 

16.7.2009

Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni

COM(2009) 375

 

17.7.2009

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jħassar ċerti atti tal-Kunsill li ma għadhomx fis-seħħ

COM(2009) 377

 

22.7.2009

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jirrevoka ċerti atti tal-Kunsill li skadew fil-qasam tal-Politika Agrikola Komuni

COM(2009) 381

 

22.7.2009

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata mill-Komunitajiet u l-Istati Membri tagħhom fi ħdan il-Kunsill ta' Kooperazzjoni mwaqqaf mill-Ftehim ta’ Sħubija u Kooperazzjoni li jistabbilixxi sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u l-Ukraina min-naħa l-oħra, fir-rigward tal-adozzjoni ta' Rakkomandazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-Aġenda ta' Azzjoni tal-UE u l-Ukraina u ta’ Deċiżjoni dwar it-twaqqif ta' Kumitat Konġunt.

COM(2009) 386

 

20.7.2009

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta’ pożizzjoni Komunitarja li għandha tiġi adottata fl-Organizzazzjoni għas-Sajd fil-Majjistral tal-Atlantiku

COM(2009) 389R

 

28.7.2009

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-abrogazzjoni tal-ftehimiet bejn il-Komunità Ewropea tal-Faħam u tal-Azzar u l-Konfederazzjoni Żvizzera

COM(2009) 391

 

27.7.2009

Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq linji gwida tal-Komunità għall-iżvilupp tan-network tat-trasport trans-Ewropew

COM(2009) 392

 

28.7.2009

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-pożizzjoni tal-Komunità li għandha tittieħed fir-rigward id-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt li tawtentika l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha min-naħa l-waħda, u l-Konfereazzjoni Żvizzera min-naħa l-oħra, dwar il-moviment ħieles ta’ persuni fil-lingwa Bulgara u Rumena.

COM(2009) 393

 

29.7.2009

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jimponi ċerti miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni fiżiċi u ġuridiċi, entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fis-Somalja

COM(2009) 395

 

29.7.2009

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 314/2004 dwar ċerti miżuri restrittrivi fir-rigwad taż-Żimbabwe

COM(2009) 396

 

27.7.2009

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1890/2005 li jimponi dazju definittiv ta' anti-dumping fuq importazzjonijiet ta’ ċerti qfieli tal-istainless steel li joriġinaw, inter alia, mill-Vjetnam

COM(2009) 399

 

29.7.2009

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi pjan fit-tul għall-istokk ta' Inċova fil-Bajja ta’ Biscay u s-sajd li jisfrutta dak l-istokk

COM(2009) 410

 

30.7.2009

Proposta għal Direttiva tal-Kunsill timplimenta Ftehim ta' Qafas rivedut dwar leave għall-ġenituri konkluż minn BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP u ETuC u li jirrevoka d-Direttiva 96/34/KE

COM(2009) 411

 

3.8.2009

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Federattiva tal-Brażil dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru

COM(2009) 412

 

3.8.2009

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Federattiva tal-Brażil

COM(2009) 413

 

31.7.2009

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-pożizzjoni tal-Komunità fuq Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt stabbilit taħt il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar kooperazzjoni fil-qasam tal-istatistika, li temenda l-Anness B tal-Ftehim

COM(2009) 414

 

5.8.2009

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar Pożizzjoni Komunitarja rigward ir-Regoli ta’ Proċedura tal-Kumitat tal-FSE pprovduti mill-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika tranżizzjonali bejn il-Kosta tal-Avorju, minn naħa, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra

COM(2009) 417

 

4.8.2009

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jimponi dazji definittivi tal-antidumping fuq importazzjonijiet ta’ ċerti fittings ta' tubi jew pajpijiet, li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina u t-Tajlandja, u dawk kunsinjati mit-Tajwan, kemm jekk iddikjarati bħala oriġinarji mit-Tajwan, kif ukoll jekk mhumiex, u li jirrevoka l-eżenzjoni mogħtija lil Chup Hsin Enterprise Co. Ltd. u Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd.

COM(2009) 418

 

5.8.2009

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar Pożizzjoni Komunitarja li tikkonċerna r-Regoli ta' Proċedura għal Soluzzjoni għat-Tilwim u Kodiċi ta' Mġiba għall-Arbitri stipulati mill-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-Istati CARIFORUM, minn naħa, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra

Dawn it-testi huma disponibbli fuq il-EuR-Lex: http://eur-lex.europa.eu