17.11.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 312/15


Informazzjoni kkomunikata mill-Istati Membri dwar l-għeluq tas-sajd

2010/C 312/10

F'konformità mal-Artikolu 35(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta’ kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), ittieħdet deċiżjoni li s-sajd jingħalaq kif deskritt fit-tabella hawn taħt:

Data u ħin tal-għeluq

30.9.2010

Tul ta' żmien

30.9.2010-31.12.2010

Stat Membru

Franza

Ħażna jew Grupp ta' ħażniet

HER/5B6ANB

Speċijiet

Aringa (Clupea harengus)

Żona

L-ilmijiet tal-UE u internazzjonali ta’ Vb, VIb u VIaN

Tip(i) ta' bastimenti tas-sajd

Numru ta’ referenza

664718

Ħolqa elettronika għad-deċiżjoni tal-Istat Membru:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_mt.htm


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.