29.6.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 170/19


Informazzjoni komunikata mill-Istati Membri rigward għajnuna mill-Istat mogħtija skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa) skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2010/C 170/04

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

X 189/08

Stat Membru

Il-Ġermanja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

BERLIN, BRANDENBURG, MECKLENBURG-VORPOMMERN, SACHSEN, SACHSEN-ANHALT, THUERINGEN

Artikolu 107(3)(a), Artikolu 107(3)(c), Oqsma mhux assistiti

L-awtorità li tagħmel l-għotja

jedes Finanzamt in der Bundesrepublik Deutschland

diverse

diverse

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Investitionszulagengesetz 2007

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

BGBl I 2007 S. 282; BGBl I 2007 S. 2332; BGBl I 2008 S. 2350

Tip ta’ miżura

Skema -

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Modifikazzjoni XR 6/07

Investitionszulagengesetz 2007

Ta' żmien

1.1.2007–13.12.2009

Settur(i) ekonomiċi konċernati

MANIFATTURA, Attivitajiet ta' ġbir u trattament ta' skart u disponiment minnu; irkupru ta' materjal, Installazzjoni ta' xogħol ta' l-injam, Lukandi u akkomodazzjoni simili, Akkomodazzjoni għal vaganza u għal waqfiet qosra oħra, Postijiet għall-kampeġġ, parkeġġi għal vetturi ta' rikreazzjoni u parkeġġi għal trejlers, Pubblikazzjoni ta' kotba, perjodiċi u attivitajiet oħra ta' pubblikazzjoni, Kompjuter programming u attivitajiet ta' konsulenza u relatati, Ipproċessar ta' data, hosting u attivitajiet relatati; ripożitorji tranżnazzjonali, Attivitajiet ta' inġinerija u konsulenza teknika relatata, Testijiet tekniċi u analiżi, Riċerka xkentifika u żvilupp, Riklamar u riċerka dwar is-suq, Attivitajiet fotografiċi, Tiswija ta' tagħmir għall-komunikazzjoni

Tip ta' benefiċarju

SME

Impriża kbira

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 1 120,00 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Miżura Fiskali

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Għajnuna reġjonali għall-investiment u l-impjiegi (Art. 13) Skema

30,00 %

Għajnuna għall-investiment u impjiegi għall-SMEs (Art. 15)

20,00 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

 

http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl107s2332.pdf

 

http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl107s0282.pdf

 

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_32866/DE/BMFStartseite/Aktuelles/AktuelleGesetze/GesetzeVerordnungen/024Investitionszulagengesetz2010anl,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/

 

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_32866/DE/BMFStartseite/Aktuelles/AktuelleGesetze/GesetzeVerordnungen/007Investitionszulagengesetz2007anl,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/

 

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_32866/DE/BMFStartseite/Aktuelles/AktuelleGesetze/GesetzeVerordnungen/016UReform2008anl,templateId=raw,property=publicationFile.pdf

 

http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl108s2350.pdf

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

X 227/09

Stat Membru

Franza

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

XS 49/08

Isem tar-Reġjun (NUTS)

FRANCE

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Ministére de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

139 rue de Bercy

F75012 PARIS

http://www.minefi.gouv.fr/

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Mesures fiscales applicables pendant deux ans aux sociétés créées pour la reprise d'entreprises en difficulté

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Articles 44 septies et 223 undecies du code général des impôts

Tip ta’ miżura

Skema -

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Ta' żmien

1.1.2007–31.12.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 10,00 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Miżura Fiskali

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Għajnuna għall-investiment u impjiegi għall-SMEs (Art. 15)

20,00 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020059089&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20100312&oldAction=rechCodeArticle

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

X 711/09

Stat Membru

Il-Polonja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

PL

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Wielkopolskie

Artikolu 107(3)(a)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Ul. Ks. I. Skorupki 4; 00-546 Warszawa

www.ncbir.gov.pl

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Pomoc na badania i rozwój dla PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Ustawa z dnia 8 października 2004 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390. z późn. zm.) art. 15 ust. 1

Tip ta’ miżura

Għajnuna ad hoc – PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Data tal-konċessjoni

21.11.2008

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Attivitajiet ta' rimedjazzjoni u servizzi oħra ta' ġestjoni ta' skart

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont kumplessiv ta' għajnuna ad hoc konċessa lill-impriża

PLZ 0,34 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Riċerka industrijali (Art. 31(2)(b))

50,00 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.ncbir.gov.pl

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

X 874/09

Stat Membru

L-Italja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

TOSCANA

Artikolu 107(3)(c)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Regione Toscana

Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza del Duomo, n. 10 – 50122 – Firenze

http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/agricoltura/attivita_ittica/rubriche/piani_progetti/visualizza_asset.html_402687644.html

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Misura «Formazione professionale» — programma pluriennale della pesca professionale e dell’acquacoltura 2007-2010

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

LR 7 dicembre 2005, n.66 «Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura»

Tip ta’ miżura

Skema -

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Ta' żmien

1.1.2009–31.12.2010

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Sajd u akwakultura

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 0,11 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Taħriġ ġenerali (Art. 38(2))

60,00 %

20 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/agricoltura/attivita_ittica/rubriche/piani_progetti/visualizza_asset.html_402687644.html

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

X 875/09

Stat Membru

L-Ungerija

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Hungary

Artikolu 107(3)(a), Artikolu 107(3)(c)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága

1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22

www.nfu.hu

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

TÁMOP programból nyújtandó állami támogatások

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

25/2007. (IX.12.) MeHVM rendelet a Társadalmi Megújulás Operatív Program előirányzatából nyújott, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése hatálya alá tartozó támogatások felhasználásról

Tip ta’ miżura

Skema -

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Ta' żmien

5.4.2009–31.12.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME

Impriża kbira

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

HUF 169,71 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Társadalmi Megújulás Operatív Program – 144,26 HUF (f'miljuni)

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Għajnuna reġjonali għall-investiment u l-impjiegi (Art. 13) Skema

50,00 %

20 %

Għajnuna għall-impriżi żgħar iffurmati ġodda (Art.14)

35,00 %

Għajnuna għal konsulenza favur l- SMEs (Art. 26)

50,00 %

Għajnuna għall-SMEs għall-parteċipazzjoni ġo fieri (Art.27)

50,00 %

Riċerka fundamentali (Art. 31(2)(a))

100,00 %

Riċerka industrijali (Art. 31(2)(b))

50,00 %

20 %

Żvilupp sperimentali (Art. 31(2)(c))

25,00 %

20 %

Għajnuna għall-istudji tekniċi ta' vijabilità (Art. 32)

75,00 %

Għajnuna għal spejjeż ta’ drittijiet ta’ proprjetà industrijali għall-SMEs (Art.33)

100,00 %

Taħriġ speċifiku (Art. 38(1))

25,00 %

20 %

Taħriġ ġenerali (Art. 38(2))

60,00 %

20 %

Għajnuna għar-reklutaġġ ta’ ħaddiema żvantaġġati fil-forma ta’ sussidji ta’ pagi (Art. 40)

50,00 %

Għajnuna għar-reklutaġġ ta’ ħaddiema b’diżabilità fil-forma ta’ sussidji ta’ pagi (Art. 41)

75,00 %

Għajnuna sabiex tagħmel tajjeb għall-ispejjeż addizzjonali meta jiġu impjegati ħaddiema b'diżabilità (Art. 42)

100,00 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700025.MEV