12.2.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 35/4


L-OPINJONI Nru 1/2010

“It-titjib tal-ġestjoni finanzjarja tal-baġit tal-Unjoni Ewropea: Riskji u sfidi”

2010/C 35/05

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri tinfurmak li l-Opinjoni Nru 1/2010 “It-titjib tal-ġestjoni finanzjarja tal-baġit tal-Unjoni Ewropea: Riskji u sfidi” għadha kif ġiet ippubblikata fuq il-websajt tagħha: http://www.eca.europa.eu