10.11.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 268/1


Komunikazzjoni mill-Kummissjoni fil-qafas tal-implimentazzjoni tad-Direttiva 2004/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istrumenti tal-kejl (1)

(Il-pubblikazzjoni tar-referenzi għad-dokumenti normattivi mfassla mill-OIML u l-lista tal-partijiet tagħhom li jikkorrispondu mal-kundizzjonijiet essenzjali (b’konformità mal-Artikolu 16.1 tad-Direttiva))

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2009/C 268/01

MI-002:   Il-meters tal-gass

b’rabta ma':

OIML R 137-1 2006

Rekwiżiti essenzjali tal-MID (Anness l u MI-002)

OIML R 137-1 (2006)

Kummenti

Anness I

 

 

1.1

5.3.1

Kopert

1.2

7.4.15 tabella 6, A.1

Kopert

1.3

7.3.5

Kopert

1.3.1

5.1, A.4.2.1, A4.2.2

Kopert

1.3.2

 

 

(a) M1

(a) M2

7.4.13, A.5.1, A.5.2

Kopert

(a) M3

 

Mhux rilevanti

(b)

7.4.13

Kopert għall-meters b'piż sa 10 kg

1.3.3

 

 

(a) E1

7.4.15, A.6.1.1, A.6.1.2, A.6.2, A.6.3, A.6.4, A.7.3, A.7.4, A.7.5

Kopert

(a) E2

 

Mhux rilevanti

(a) E3

 

Mhux rilevanti

(b)

7.4.15

Kopert

1.3.4

7.4.15, A.7

Kopert għall-varjazzjonijiet fil-vultaġġ

1.4

 

 

1.4.1

5.3.1, 7.4, A.1

Kopert għall-klassi 0.5 jew f’każ fejn l-MPE huwa sodisfatt waqt l-applikazzjoni tal-kwantitajiet ta' influwenza

1.4.2

A.4.2.1, A.4.2.2

Kopert

2

 

Mhux rilevanti

3

7.4.4

Kopert

4

6.1.3

Kopert

5

7.4.9

Kopert

6

3.1.1, 6.5

Kopert

7

 

 

7.1

3.1.4, 4.3.1

Kopert

7.2

3

Kopert

7.3

7.4.11

Kopert għall-meters mekkaniċi

7.4

 

Mhux rilevanti

7.5

3.1.1, 3.1.4

Kopert

7.6

6.2.1, 7.3.5, 7.4.16, 4.2.4.x

Kopert ħlief għall-proċedura tal-ittestjar

8

 

 

8.1

6.3.1, 4.3.4.2

Kopert

8.2

4.3.14.3.3

Kopert

8.3

7.4.16, 4.2.4, 4.3.4.1

Kopert

8.4

4.3.1, 7.4.1.16

Kopert

8.5

6.1.1

Kopert

9

 

 

9.1

4.2.1

Kopert ħlief fuq it-tagħrif dwar inġenji addizzjonali

9.2

4.2.1

Kopert

9.3

4.2

Kopert għat-tagħrif li hemm fuq it-tikketta tad-dejta

9.4

 

Mhux rilevanti

9.5

6.2.2, 6.1.1

Kopert

9.6

 

Mhux rilevanti

9.7

4.1

Kopert

9.8

4.2

Kopert

10

 

 

10.1

6.1.1

Kopert

10.2

6.1.1

Kopert

10.3

2.1.10, 6.3

Kopert

10.4

 

Mhux rilevanti

10.5

3.1.5

Kopert

11

 

 

11.1

 

Mhux rilevanti

11.2

 

Mhux rilevanti

12

 

Kopert

Anness MI-002

 

 

Definizzjonijiet

2.1.1, 2.3.3, 2.3.2, 2.3.4, 2.4.4 & 7.4.11

Kopert

1

7.3.5

Kopert

1.1

5.2

Kopert għall-klassi 1.5 jekk Qmax/Qmin ≥ 150

Kopert għall-klassi 1.0 jekk Qmax/Qmin ≥ 20

1.2

 

Mhux Kopert

1.3

5.1

Kopert

1.4

5.1

Kopert ħlief għal tliet firxiet ta’ temperatura tal-OIML R 137-1

1.5

4.2.4

Kopert

2

 

 

2.1

5.3.3

Kopert ħlief għall-kundizzjoni dwar l-iżbalji tal-istess sinjal Fi 2.1, Anness MI-002

2.2

5.3.4

Kopert jekk it-temperatura magħżula tkun bejn il-15 °C u l-25 °C

3

 

 

3.1

 

 

3.1.1

7.4.15

Kopert

3.1.2

7.4.15

Kopert

3.1.3

7.4.15, 2.2.10

Kopert għall-istess klawżola tal-kundizzjoni

3.2

7.4.8

Kopert

4

 

 

4.1

 

 

4.1.1

7.4.9

Kopert

4.1.2

7.4.9

Kopert

4.2

 

 

4.2.1

7.4.9

Mhux Kopert

4.2.2

7.4.9

Mhux Kopert

5

 

 

5.1

6.4.2

Mhux Kopert

5.2

6.4.4

Kopert minn wieħed mill-alternattivi

5.3

6.1.2

Mhux Kopert

5.4

3.4, 7.4.5

Kopert

5.5

6.2.1

Kopert

5.6

3.2, 7.4.5

Kopert

6

4.1

Kopert jekk ikunu wżati jew kg jew m3

Nota:

Il-kolonna “Kummenti” tindika l-qbil bejn l-OIML R 137-1 u l-kundizzjoni rilevanti fid-Direttiva 2004/22/KE.

In-nota “Kopert” tfisser li:

Il-kundizzjoni tal-OIML R 137-1 hija identika ma’ dik tal-MID; jew

Il-kundizzjoni tal-OIML R 137-1 hija iżjed stretta minn dik tal-MID; jew

Il-kundizzjoni kollha tal-OIML R 137-1 tissodisfa l-kundizzjonijiet tal-MID (ukoll fejn il-MID jippermetti alternattivi oħrajn),

Fil-każ li l-kundizzjoni ma tkunx kompletament koperta, ikun hemm spjegazzjoni fil-qosor li turi sa fejn hi koperta.

In-nota “Mhux koperta” tfisser jew li l-kundizzjoni tal-MID mhijiex kompatibbli mal-kundizzjoni rilevanti tal-OIML R 137-1 jew li mhijiex inkluża fl-OIML R 137-1.

In-nota “Mhux rilevanti” tfisser li l-kundizzjoni tal-Anness I tal-MID mhijiex rilevanti għall-meters tal-gass.

MI-002:   Apparati tal-konverżjoni tal-volum

b’rabta ma':

OIML R 140 2007

Id-Direttiva 2004/22/KE

Kundizzjonijiet essenzjali tal-Anness I u l-Anness MI-002

OIML R 140 (2007)

Kummenti

Anness I

 

 

1.1

T.2.6; T.3.4; 9.1.1

Kopert

1.2

T.2.16; T.2.17.2; 9.1.2; A.1

Kopert għall-interruzzjonijiet

1.3

T.1.22; 7.1.3; A.2; A.4

Kopert sakemm il-manifattur jispeċifika t-tagħrif meħtieġ kollu

1.3.1

7.1.3; A.4.1; A.4.2; T.1.22

Kopert

1.3.2 (a)

 

 

M1

M2

7.1.3; A.4.4

Kopert għall-vibrazzjonijiet

M3

 

Mhux rilevanti

1.3.2 (b)

7.1.3.1; A.4.4

Kopert għall-vibrazzjonijiet

1.3.3 (a)

 

 

E1

7.1.3; 10.2.8; A.4; A.4.5.a; A.4.5.b; A.4.6; A.4.7; A.4.8; A.4.11; A.4.12; A.4.13

Kopert

E2

 

Mhux rilevanti

E3

 

Mhux rilevanti

1.3.3 (b)

A.4

Kopert, ħlief għal interruzzjonijiet qosra fil-każi tad-DC

1.3.4

6.4.9; A.4; A.4.9; A.4.10

Kopert ħlief għal varjazzjonijiet fil-frekwenza tal-mains u żoni manjetiċi għall-frekwenzi elettriċi

1.4

 

 

1.4.1

A.1; A.4

Kopert jekk ikun użat approċċ modulari

1.4.2

A.4.3

Kopert

2

 

Mhux rilevanti

3

 

Mhux Kopert

4

8.2.1.3; 8.6.1.3

Kopert

5

9.1.1; 9.1.2; 9.1.3

Kopert

6

9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.5; 9.3

Kopert

7

 

 

7.1

7.6

Kopert

7.2

7.3.4; 8.5; 8.6; 8.7

Kopert

7.3

9.3.5; 9.3.6

Kopert

7.4

 

Mhux rilevanti

7.5

8.6.1.1; 8.6.1.2

Kopert

7.6

9.3; 10.2.3

Kopert ħlief għall-proċedura tal-ittestjar

8

 

 

8.1

7.1.1.1; 7.1.1.2; 7.3.2; 8.6.1.4; 8.6.1.5

Kopert

8.2

7.6

Kopert

8.3

7.6.2; 10.2.3

Kopert sakemm ikun hemm identifikazzjoni tas-softwer fuq l-apparat

8.4

7.6.2

Kopert

8.5

7.1.4.6; 8.7.2

Mhux Kopert

9

 

 

9.1

7.5.1; 7.5.2; 7.1.1.2

Kopert għat-tagħrif li hemm fuq it-tikketta tad-dejta

9.2

 

Mhux rilevanti

9.3

7.5.1; 10.2.3; 10.2.8.2

Kopert

9.4

 

Mhux rilevanti

9.5

8.2.1.2; 7.1.4.1

Kopert

9.6

 

Mhux rilevanti

9.7

5.1

Kopert

9.8

7.5.1

Kopert

10

 

 

10.1

8.2.1.1

Kopert

10.2

7.1.4.1; 7.1.4.3; 8.2.1.1

Kopert

10.3

T.1.5; 8.3; 8.4

Kopert

10.4

 

Mhux rilevanti

10.5

 

Kopert sakemm l-apparat għall-konverżjoni tal-volum ikun juri l-valuri lokali

11

 

 

11.1

 

Mhux rilevanti

11.2

7.1.4.6; 8.7.2; 9.1.5

Kopert

12

 

Kopert

Anness MI-002

 

 

Definizzjonijiet

1.1; 2; 6.3; 7.3; 8.5; 8.6

Kopert

Il-meters tal-gass

Apparat tal-Konverżjoni

Rata minima ta' ċirkolazzjoni

Rata massima ta' ċirkolazzjoni

Ċirkolazzjoni transizzjonali

Rata ta’ ċirkolazzjoni meta jkun hemm tagħbija żejda

Kundizzjonijiet bażi

T.1.9; T.1.12; 7.3.2.1; T.1.14; 7.3.1

Kopert

1

7.1.2.1; 8.6.1.1; 9.3.6

Mhux Kopert

1.1

 

Mhux rilevanti

1.2

 

Mhux Kopert

1.3

7.3; 7.5.1

Kopert

1.4

7.1.3; A.4.1; A.4.2; T.1.22

Kopert

1.5

7.1.3; A.4; A.4.9; A.4.10; T.1.22

Kopert

2

 

 

2.1

 

Mhux rilevanti

2.2

 

Mhux rilevanti

3

 

 

3.1

 

 

3.1.1

T.2.17.2; T.2.17.4; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.4

Kopert

3.1.2

9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.5; 9.3.6

Kopert

3.1.3

T.2.17.2

Kopert

3.2

 

Mhux rilevanti

4

 

 

4.1

 

 

4.1.1

 

Mhux rilevanti

4.1.2

 

Mhux rilevanti

4.2

 

 

4.2.1

 

Mhux rilevanti

4.2.2

 

Mhux rilevanti

5

 

 

5.1

9.2.1

Mhux Kopert

5.2

9.2.2

Kopert meta l-batterija tkun tiswa għal 5 snin

5.3

 

Mhux rilevanti

5.4

 

Mhux rilevanti

5.5

 

Mhux rilevanti

5.6

 

Mhux rilevanti

6

5.1

Kopert, ħlief jekk il-volum ikun miktub skont it-tunnellati

7

7.3.1; 10.2.2

Kopert

8

6.3.3

Kopert sakemm it-temperatura ambjentali tkun ikkontrollata biex iżżomm f’medda ta’ ± 3 °C f’kundizzjonijiet ta’ referenza u ħlief fil-każ ta’ OIML R 140 klassi C

9

 

 

9.1

9.3.6

Kopert

9.2

7.1.4; 8.2; 8.7.1

Kopert għall-parametri biss u sakemm l-apparat għall-konverżjoni tal-volum ikun juri l-valuri lokali

Nota:

Il-kolonna “Kummenti” tindika l-qbil bejn l-OIML R 140 u l-kundizzjoni rilevanti fid-Direttiva 2004/22/KE.

In-nota “Kopert” tfisser li:

Il-kundizzjoni tal-OIML R 140 hija identika ma’ dik tal-MID; jew

Il-kundizzjoni tal-OIML R 140 hija iżjed stretta minn dik tal-MID; jew

Il-kundizzjoni kollha tal-OIML R 140 tissodisfa l-kundizzjonijiet tal-MID (ukoll fejn il-MID jippermetti alternattivi oħrajn),

Fil-każ li l-kundizzjoni ma tkunx kompletament koperta, ikun hemm spjegazzjoni fil-qosor li turi sa fejn hi koperta.

In-nota “Mhux koperta” tfisser jew li l-kundizzjoni tal-MID mhijiex kompatibbli mal-kundizzjoni rilevanti tal-OIML R 140 jew li mhijiex inkluża fl-OIML R 140.

In-nota “Mhux rilevanti” tfisser li l-kundizzjoni tal-Anness I tal-MID mhijiex rilevanti għall-meters tal-gass.

MI-007:   It-tassimetri

b’rabta ma':

OIML R 21 2007

Kundizzjonijiet essenzjali tal-Anness I u l-Anness MI-007

OIML R 21 (2007)

Kummenti

Anness I

 

 

1.1

2.4.5.4; 2.5.5

Kopert

1.2

A.5.4.5

Kopert

1.3

3.5.2

Kopert

1.3.1

3.5.1; 5.1.2

Kopert

1.3.2 (a)

 

 

M1:

 

Mhux rilevanti

M2:

 

Mhux rilevanti

M3:

A.5.4.4

Kopert

1.3.2 (b)

 

Kopert

1.3.3 (a)

 

 

E1

 

Mhux rilevanti

E2

 

Mhux rilevanti

E3

A.5.4.3; A.5.4.5; A.5.4.6; A.5.4.7

Kopert meta l-qawwa taż-żona manjetika tkun ta’ 24 V/m

1.3.3 (b)

Anness A

Kopert

1.3.4

Anness A

Kopert

1.4

 

 

1.4.1

A.5.1

Kopert

1.4.2

5.1.2

Kopert

2

7.5

Kopert

3

5.2.6

Kopert

4

 

Kopert

5

4.1

Kopert

6

3.3

Kopert

7

 

 

7.1

4.2.1

Kopert

7.2

4.1; 4.9.1

Kopert

7.3

 

Mhux rilevanti

7.4

 

Mhux rilevanti

7.5

4.1

Kopert

7.6

4.2.3; 4.11

Kopert meta l-proċedura tal-ittestjar tkun inkluża fil-manwal tat-tħaddim

8

 

 

8.1

5.2.3.2

Kopert

8.2

4.2.5

Kopert

8.3

4.11.2.

Kopert

8.4

4.10

Kopert

8.5

 

Mhux rilevanti

9

 

 

9.1

4.12; 4.12.1

Kopert

9.2

 

Mhux rilevanti

9.3

 

Mhux Kopert

9.4

 

Mhux rilevanti

9.5

 

Mhux rilevanti

9.6

 

Mhux rilevanti

9.7

3.4; 4.9.1

Kopert

9.8

4.12.2

Kopert

10

 

 

10.1

4.9.1

Kopert

10.2

4.9.1

Kopert

10.3

4.9.2

Kopert

10.4

4.9.1

Kopert

10.5

 

Mhux rilevanti

11

 

 

11.1

 

Mhux rilevanti

11.2

 

Mhux rilevanti

12

4.2.3

Kopert

Anness MI-007

 

 

Definizzjonijiet

 

 

Tassimetru

2.1.1

Kopert

Noll

2.3.1.1

Kopert

Veloċità tal-qsim minn post għall-ieħor

2.3.1.2

Kopert

Mod normali tal-kalkolu bil-mod S (applikazzjoni waħdiena tat-tariffa)

2.3.1.3.1

Kopert

Mod normali tal-kalkolu bil-mod D (applikazzjoni doppja tat-tariffa)

2.3.1.3.2

Kopert

Pożizzjoni tat-tħaddim

2.3.3; 2.3.3.1; 2.3.3.2; 2.3.3.3

Kopert

1

3.1

Kopert

2

2.3.3.2; 2.3.3.3; 3.1

Kopert

3

4.3

Kopert

4

5.2.3; 4.2.2

Kopert

5

4.2.3; 4.2.5

Kopert

6.1

A.5.4.4

Kopert

6.2

3.5.1; 3.5.2

Kopert

7

3.2.1.1

Kopert

8

 

 

8.1

Ara r-Risposta għall-Anness I §.1.3.3

Kopert

8.2

5.1.3

Kopert

9

5.2.5

Kopert

10

3.1

Kopert

11

4.5.3.b)

Kopert

12

4.5.4

Kopert

13

4.9.1

Kopert

14.1

4.2.4

Kopert

14.2

4.2.5

Kopert meta 4.2.5 i tal-OIML R 21:2007 ikun obbligatorju

14.3

Ara r-Risposta għall-Anness I §.8.3

Kopert

15.1

4.7

Kopert

15.2

4.7

Kopert

15.3

4.9.1

Kopert

16

4.8

Kopert

17

4.1; 4.14.1

Kopert

18

5.2.4; 3.2.1.1

Kopert

19

4.14.1; 4.2.1

Kopert

20

4.2.1

Kopert

21

3.3

Kopert

22

3.7

Kopert

23

3.4

Kopert

Nota:

Il-kolonna “Kummenti” tindika l-qbil bejn l-OIML R 21-1 u l-kundizzjoni rilevanti fid-Direttiva 2004/22/KE.

In-nota “Kopert” tfisser li:

Il-kundizzjoni tal-OIML R 21 hija identika ma’ dik tal-MID; jew

Il-kundizzjoni tal-OIML R 21 hija iżjed stretta minn dik tal-MID; jew

Il-kundizzjoni kollha tal-OIML R 21-1 tissodisfa l-kundizzjonijiet tal-MID (ukoll fejn il-MID jippermetti alternattivi oħrajn),

Fil-każ li l-kundizzjoni ma tkunx kompletament koperta, ikun hemm spjegazzjoni fil-qosor li turi sa fejn hi koperta.

In-nota “Mhux koperta” tfisser jew li l-kundizzjoni tal-MID mhijiex kompatibbli mal-kundizzjoni rilevanti tal-OIML R 21 jew li mhijiex inkluża fl-OIML R 21.

In-nota “Mhux rilevanti” tfisser li l-kundizzjoni tal-Anness I tal-MID mhijiex rilevanti għall-meters tal-gass.

MI-008 KAPITOLU II:   Il-kejl tal-kapaċità ta’ kull porzjon

b’rabta ma':

OIML R 138 2007

Rekwiżiti essenzjali tal-MID (Anness I u MI-008 II)

OIML R 138 (2007)

Kummenti

Anness I

 

 

1.1

5.1

Kopert

1.2

 

Mhux rilevanti

1.3

 

Mhux rilevanti

1.3.1

 

Mhux rilevanti

1.3.2 (a)

 

Mhux rilevanti

1.3.2 (b)

 

Mhux rilevanti

1.3.3 (a)

 

Mhux rilevanti

1.3.3 (b)

 

Mhux rilevanti

1.3.4

 

Mhux rilevanti

1.4

 

 

1.4.1

 

Mhux rilevanti

1.4.2

 

Mhux rilevanti

2

 

Mhux Kopert

3

 

Mhux Kopert

4

4.4

Kopert

5

4.2

Kopert

6

 

Mhux Kopert

7

 

 

7.1

 

Mhux Kopert

7.2

4.2

Kopert

7.3

 

Mhux rilevanti

7.4

 

Mhux rilevanti

7.5

4.2

Kopert

7.6

 

Mhux rilevanti

8

 

 

8.1

 

Mhux rilevanti

8.2

 

Mhux rilevanti

8.3

 

Mhux rilevanti

8.4

 

Mhux rilevanti

8.5

 

Mhux rilevanti

9

 

 

9.1

5.2.4; 5.2.1; 5.2.5

Kopert meta t-temperatura ta’ referenza tkun ta’ 20 °C

9.2

 

Mhux rilevanti

9.3

 

Mhux rilevanti

9.4

 

Mhux rilevanti

9.5

 

Mhux rilevanti

9.6

5.2.1

Kopert

9.7

3

Kopert meta l-unitajiet ikunu SI

9.8

5.2.1

Kopert

10

 

 

10.1

 

Mhux rilevanti

10.2

5.2.1

Kopert

10.3

 

Mhux rilevanti

10.4

 

Mhux rilevanti

10.5

 

Mhux rilevanti

11

 

 

11.1

 

Mhux rilevanti

11.2

 

Mhux rilevanti

12

 

Kopert

Anness MI-008 Kapitolu II

 

 

Definizzjonijiet

 

 

Il-kejl tal-kapaċità ta’ kull porzjon

2.2

Kopert

Kejl fuq linja

2.9

Kopert meta l-marka tal-kejl tkun linja

Kejl sax-xifer ta’ fuq

2.7

Kopert

Kejl tat-trasferiment

2.2

Kopert

Kapaċità

2.7; 2.5; 2.9; 4.6.1

Kopert

1

 

 

1.1

5.2.5

Kopert meta t-temperatura ta’ referenza tkun ta’ 20 °C

1.2

4.5

Kopert

2

5.1.1; 4.1.1

Kopert

3

4.2

Kopert

4

 

 

4.1

4.4

Kopert

4.2

 

Mhux Kopert

5

 

 

5.1

5.2.1

Kopert

5.2

5.2.2

Kopert meta ma jkunx hemm iżjed minn tliet kapaċitajiet immarkati

5.3

4.2; 5.2.2

Kopert

Nota:

Il-kolonna “Kummenti” tindika l-qbil bejn l-OIML R 138 u l-kundizzjoni rilevanti fid-Direttiva 2004/22/KE.

In-nota “Kopert” tfisser li:

Il-kundizzjoni tal-OIML R 138 hija identika ma’ dik tal-MID; jew

Il-kundizzjoni tal-OIML R 138 hija iżjed stretta minn dik tal-MID; jew

Il-kundizzjoni kollha tal-OIML R 138-1 tissodisfa l-kundizzjonijiet tal-MID (ukoll fejn il-MID jippermetti alternattivi oħrajn),

Fil-każ li l-kundizzjoni ma tkunx kompletament koperta, ikun hemm spjegazzjoni fil-qosor li turi sa fejn hi koperta.

In-nota “Mhux koperta” tfisser jew li l-kundizzjoni tal-MID mhijiex kompatibbli mal-kundizzjoni rilevanti tal-OIML R 138 jew li mhijiex inkluża fl-OIML R 138.

In-nota “Mhux rilevanti” tfisser li l-kundizzjoni tal-Anness I tal-MID mhijiex rilevanti għall-meters tal-gass.


(1)  ĠU L 135, 30.4.2004.