5.11.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 263/3


Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fil-qafas tal-implimentazzjoni tad-Direttiva 95/16/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri fir-rigward tal-lifts

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(Pubblikazzjoni ta’ titli u referenzi ta’ standards armonizzati taħt id-Direttiva)

2009/C 263/03

ESO (1)

Referenza u titlu tal-istandard armonizzat

(u d-dokument ta’ referenza)

L-ewwel pubblikazzjoni fil-ĠU

Referenza tal-istandard li ġie sostitwit

Data tal-waqfa tal-presunzjoni tal-konformità tal-istandard li ġie sostitwit Nota

1

CEN

EN 81-1:1998

Regoli ta' sigurtà għall-kostruzzjoni u stallazzjoni ta' lifts – Parti 1: Lifts elettriċi

31.3.1999

 

 

EN 81-1:1998/A1:2005

2.8.2006

Nota 3

Data skaduta

(2.8.2006)

EN 81-1:1998/A2:2004

6.8.2005

Nota 3

Data skaduta

(6.8.2005)

EN 81-1:1998/AC:1999

 

 

 

Nota 4: EN 81-28:2003 tieħu post parzjalment il-klawżola 14.2.3 ta’ EN 81-1 u EN 81-2 fir-rigward ta’ sistemi ta’ allarm u EN 81-1 u EN 81-2 għalhekk jiġu modifikati fir-reviżjoni li jmiss.

CEN

EN 81-2:1998

Regoli ta' sigurtà għall-kostruzzjoni u stallazzjoni ta' lifts – Parti 2: Lifts idrawliċi

31.3.1999

 

 

EN 81-2:1998/A1:2005

2.8.2006

Nota 3

Data skaduta

(2.8.2006)

EN 81-2:1998/A2:2004

6.8.2005

Nota 3

Data skaduta

(6.8.2005)

EN 81-2:1998/AC:1999

 

 

 

Nota 4: EN 81-28:2003 tieħu post parzjalment il-klawżola 14.2.3 ta’ EN 81-1 u EN 81-2 fir-rigward ta’ sistemi ta’ allarm u EN 81-1 u EN 81-2 għalhekk jiġu modifikati fir-reviżjoni li jmiss.

CEN

EN 81-21:2009

Regoli ta' sigurtà għall-kostruzzjoni u stallazzjoni ta' liftsLifts għat-trasport ta' persuni u oġġetti – Parti 21: Lifts ġodda għall-passiġġieri u għal oġġetti u passiġġieri f'bini eżistenti

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 81-28:2003

Regoli ta' sigurtà għall-kostruzzjoni u stallazzjoni ta' liftsLifts għat-trasport ta' persuni u merkanzija – Parti 28: Avviż ta' allarm mill-bogħod f'lifts għal passiġġieri u lifts għal passiġġieri u merkanzija

10.2.2004

 

 

Nota 4: EN 81-28:2003 tieħu post parzjalment il-klawżola 14.2.3 ta’ EN 81-1 u EN 81-2 fir-rigward ta’ sistemi ta’ allarm u EN 81-1 u EN 81-2 għalhekk jiġu modifikati fir-reviżjoni li jmiss.

CEN

EN 81-58:2003

Regoli ta' sigurtà għall-kostruzzjoni u stallazzjoni ta' lifts – Eżami u testijiet – Parti 58: Test ta' reżistenza kontra n-nar tal-bibien li jagħtu għal indana

1.2.2004

 

 

CEN

EN 81-70:2003

Regoli ta' sigurtà għall-kostruzzjoni u stallazzjoni ta' lifts – Applikazzjonijiet partikolari għal lifts għal passiġġieri u lifts għal passiġġieri u merkanzija – Parti 70: Aċċessibilità għal lifts għal persuni inklużi persuni b'diżabilità

6.8.2005

 

 

EN 81-70:2003/A1:2004

6.8.2005

Nota 3

 

CEN

EN 81-71:2005+A1:2006

Regoli ta' sigurtà għall-kostruzzjoni u stallazzjoni ta' lifts – Applikazzjonijiet partikolari għal lifts għal passiġġieri u lifts għal passiġġieri u merkanzija – Parti 71: Lifts li jirreżistu vandalizmu

11.10.2007

EN 81-71:2005

Nota 2.1

Data skaduta

(11.10.2007)

CEN

EN 81-72:2003

Regoli ta' sigurtà għall-kostruzzjoni u stallazzjoni ta' lifts – Applikazzjonijiet partikolari għal lifts għal passiġġieri u lifts għal passiġġieri u merkanzija – Parti 72: Lifts għal dawk li jrażżnu n-nirien

10.2.2004

 

 

CEN

EN 81-73:2005

Regoli ta' sigurtà għall-kostruzzjoni u stallazzjoni ta' lifts – Applikazzjonijiet partikolari għal lifts għal passiġġieri u lifts għal passiġġieri u merkanzija – Parti 73: Mġiba ta' lifts f'każ ta' ħruq

2.8.2006

 

 

CEN

EN 12016:2004+A1:2008

Kompatibilità elettromanjetika – Prodott standard tal-familja għal lifts, skalaturi u ċineg li jġorru passiġġieri – Immunità

28.10.2008

EN 12016:2004

Nota 2.1

28.12.2009

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Ħbula tal-wajer tal-azzar – Sigurtà – Parti 3: Informazzjoni dwar użu u manutenzjoni

28.10.2008

EN 12385-3:2004

Nota 2.1

28.12.2009

CEN

EN 12385-5:2002

Ħbula tal-wajer tal-azzar – Sigurtà – Parti 5: Ħbula minsuġin u mxebbkin għall-lifts

6.8.2005

 

 

EN 12385-5:2002/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Manutenzjoni ta' lifts u skalaturi – Regoli għal struzzjonijiet ta' manutenzjoni

28.10.2008

EN 13015:2001

Nota 2.1

28.12.2009

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Terminazzjonijiet għal ħbula tal-wajer tal-azzar – Sigurtà – Parti 7: Sokit b'kunjard simetriku

8.9.2009

EN 13411-7:2006

Nota 2.1

28.12.2009

Nota 1:

Ġeneralment id-data ta’ waqfa tal-preżunzjoni ta’ konformità tkun id-data tar-revoka (“dow”), stabbilita mill-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-Istandardizzar, iżda l-utenti għandhom jinnotaw li f’ċerti każijiet eċċezzjonali dan jista’ jkun mod ieħor.

Nota 2.1:

L-istandard il-ġdid (jew emendat) għandu l-istess għan bħall-istandard li ġie sostitwit. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit, jieqaf milli jagħti preżunzjoni ta’ konformità mal-ħtiġijiet essenzjali tad-direttiva.

Nota 2.2:

L-istandard il-ġdid għandu għan usa’ mill-istandard li ġie sostitwit. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit, jieqaf milli jagħti preżunzjoni ta’ konformità mal-ħtiġijiet essenzjali tad-direttiva.

Nota 2.3:

L-istandard il-ġdid għandu għan aktar speċifiku mill-istandard li ġie sostitwit. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit (parzjalment) jieqaf milli jagħti preżunzjoni ta’ konformità mal-ħtiġijiet essenzjali tad-direttiva għal dawk il-prodotti li jaqgħu fil-għan tal-istandard ġdid. Ma tiġix effetwata preżunzjoni ta’ konformità mal-ħtiġijiet essenzjali tad-direttiva għall-prodotti li xorta jaqgħu fil-għan tal-istandard li ġie sostitwit (parzjalment), iżda li ma jaqgħux fil-għan tal-istandard il-ġdid.

Nota 3:

F’każ ta’ emendi, l-istandard ta’ referenza huwa EN CCCCC:YYYY, l-emendi preċedenti tiegħu, jekk kien hemm, u l-emenda l-ġdida kkwotata. Għalhekk l-istandard li ġie sostitwit (kolonna 3) jikkonsisti f’EN CCCCC:YYYY u l-emendi preċedenti tiegħu, jekk kien hemm, iżda mingħajr l-emenda l-ġdida kkwotata. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit jieqaf milli jagħti l-preżużjoni ta’ konformità mal-ħtiġijiet essenzjali tad-direttiva.

NOTA:

Kwalunkwe informazzjoni dwar id-disponibbiltà tal-istandards tista’ tinkiseb jew mill-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-Istandardizzar jew mill-korpi nazzjonali tal-istandardizzar li l-lista tagħhom hija annessa mad-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill emendata mid-Direttiva 98/48/KE.

Il-pubblikazzjoni tar-referenzi fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea ma timplikax li l-istandards huma disponibbli fil-lingwi kollha tal-Komunità.

Din il-lista tieħu post il-listi kollha preċedenti pubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni tiżgura l-aġġornament ta’ din il-lista.

Aktar informazzjoni dwar standards armonizzati tinstab fl-Internet f’

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Organizzazzjonijiet Ewropej tal-Istandardizzar:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000, Brussels, BELGIUM Tel. +32 25500811; feks +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000, Brussels, BELGIUM Tel. +32 25196871; feks +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE Tel. +33 492944200; feks +33 493654716, (http://www.etsi.eu)