22.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 16/18


Komunikazzjoni tal-Kummissjoni skond l-Artikolu 17(5) tar-Regolament (KE) Nru 1008/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-operat ta' servizzi tal-ajru fil-Komunità

Stedina għat-tressiq ta' offerti rigward l-operat ta' servizzi tal-ajru bi skeda skond obbligi ta' servizz publiku

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2009/C 16/05)

Stat Membru

Franza

Rotta kkonċernata

Lorient (Lann Bihoué) — Lyon (Saint-Exupéry)

Perjodu tal-validità tal-kuntratt

Mill-1 ta' Awwissu 2009 sal-31 ta' Lulju 2013

Skadenza għat-tressiq tal-offerti

Skadenza għat-tressiq tal-applikazzjonijiet: is-26 ta' Marzu 2009 (f'12:00 am)

Skadenza għat-tressiq tal-offerti (proċedura sussegwenti): l-4 ta' Mejju 2009 (f'12:00 am)

Indirizz minn fejn jistgħu jinkisbu, bla ħlas, it-test tal-istedina għall-offerti u/jew dokumentazzjoni relatata mas-sejħa għall-offerti u l-obbligi ta' servizz pubbliku

Aéroport de Lorient

M. le Directeur

M. Franck Martin

F-56270 Ploemeur

Tel. (33) 02 97 87 21 61

Fax: (33) 02 97 87 21 88

f.martin@morbihan.cci.fr