14.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 162/13


Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fil-qafas ta' l-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istrumenti tal-kejl 2004/22/KE

(Test b' rilevanza għaż-ŻEE)

(Pubblikazzjoni ta' titli u referenzi ta' standards armonizzati taħt id-direttiva)

(2007/C 162/06)

ESO (1)

Referenza u titlu ta' l-istandard armonizzat

(u d-dokument ta' referenza)

Referenza ta' l-istandard li ġie sostitwit

Data tal-waqfa tal- presunzjoni tal-konformità ta' l-istandard li ġie sostitwit

Nota 1

CEN

EN 1359:1998

Miters tal-gas — Miters tal-gas bid-dijaframma

 

EN 1359:1998/A1:2006

 

 

CEN

EN 1434-1:2007

Miters tas-sħana — Parti 1: Rekwiżiti ġenerali

 

CEN

EN 1434-2:2007

Miters tas-sħana — Parti 2: Rekwiżiti tal-kostruzzjoni

 

CEN

EN 1434-4:2007

Miters tas-sħana — Parti 4: Testijiet għall-approvazzjoni tal-mudelli

 

CEN

EN 1434-5:2007

Miters tas-sħana — Parti 5: Testijiet għall-verifika tal-bidu

 

CEN

EN 12261:2002

Miters tal-gas — Miters tal-gas bit-turbina

 

EN 12261:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 12405-1:2005

Miters tal-gas — Apparat ta' bdil — Parti 1: Bdil ta' volum

 

EN 12405-1:2005/A1:2006

 

 

CEN

EN 12480:2002

Miters tal-gas — Miters tal-gas rotatriċi

 

EN 12480:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 14154-1:2005+A1:2007

Miters ta' l-ilma — Parti 1: Rekwiżiti ġenerali

 

CEN

EN 14154-2:2005+A1:2007

Miters ta' l-ilma — Parti 2: Stallazzjoni u kondizzjonijiet għall-użu

 

CEN

EN 14154-3:2005+A1:2007

Miters ta' l-ilma — Parti 3: Metodi u tagħmir ta' ttestjar

 

CEN

EN 14236:2007

Miters tal-gass għad-djar li jaħdmu b'ħoss ultrasoniku

 

Nota 1

Ġeneralment id-data ta' waqfa tal-preżunzjoni ta' konformità tkun id-data tar-revoka (“dow”), stabbilita mill-Organizzazzjonijiet Ewropej ta' l-Istandardizzar, iżda l-utenti għandhom jinnotaw li f' ċerti każijiet eċċezzjonali dan jista' jkun mod ieħor.

Nota 3

F' każ ta' emendi, l-istandard ta' referenza huwa EN CCCCC:YYYY, l-emendi preċedenti tiegħu, jekk kien hemm, u l-emenda l-ġdida kkwotata. Għalhekk l-istandard li ġie sostitwit (kolonna 3) jikkonsisti f' EN CCCCC:YYYY u l-emendi preċedenti tiegħu, jekk kien hemm, iżda mingħajr l-emenda l-ġdida kkwotata. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit jieqaf milli jagħti l-preżużjoni ta' konformità mal-ħtiġijiet essenzjali tad-direttiva.

Nota:

Kwalunkwe informazzjoni dwar id-disponibbiltà ta' l-istandards tista' tinkiseb jew mill-Organizzazzjonijiet Ewropej ta' l-Istandardizzar jew mill-korpi nazzjonali ta' l-istandardizzar li l-lista tagħhom hija annessa mad-Direttiva 98/34/KE (2) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill emendata mid-Direttiva 98/48/KE (3).

Il-pubblikazzjoni tar-referenzi fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea ma timplikax li l-istandards huma disponibbli fil-lingwi kollha tal-Komunità.

Din il-lista tieħu post il-listi kollha preċedenti pubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni tiżgura l-aġġornament ta' din il-lista.

Aktar informazzjoni dwar standards armonizzati tinstab fl-Internet f'

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Organizzazzjonijiet Ewropej ta' l-Istandardizzar:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel.(32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel.(32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel.(33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  ĠU L 204, 21.7.1998, p.37.

(3)  ĠU L 217, 5.8.1998, p. 18.