11.10.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 265/30


Rettifika għad-Deċiżjoni 2010/703/UE tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri tat-18 ta’ Novembru 2010 li taħtar imħallef fil-Qorti Ġenerali

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 306 tat-23 ta' Novembru 2010 )

F'paġna 76, il-firma:

minflok:

Għall-Kunsill

Il-President

J. DE RUYT”,

aqra:

Il-President

J. DE RUYT”.