41999D0003Official Journal L 239 , 22/09/2000 P. 0453 - 0453


Id-Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv

tat-28 ta' April 1999

dwar l-estimi tal-Help Desk għall-1999

(SCH/Com-ex (99) 3)

IL-KUMITAT EŻEKUTTIV,

Wara li kkunsidra l-Artikolu 132 tal-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen, minn hawn 'il quddiem "il-Konvenzjoni Schengen"

Wara li kkunsidra l-Artikolu 119 tal-Konvenzjoni hawn fuq imsemmija,

IDDEĊIEDA DAN LI ĠEJ:

1. L-abbozz ta' l-estimi għall-1999 għall-Help Desk għandu jiġi iffissat għal BEF 1880000 għall-1999.

2. Il-kontribuzzjonijiet mill-Partijiet għandhom jiġu kkalkulati skond iċ-ċavetta ta' distribuzzjoni li tinsab fl-Artikolu 119 tal-Konvenzjoni ta' Schengen u skond id-Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tas− 7 ta' Ottubru 1997 (dokument SCH/Com-ex (97) 18).

3. Din id-Deċiżjoni għandha tikkostitwixxi mandat għall-Unjoni Ekonomika tal-Benelux, li hija parti għal dan il-kuntratt, sabiex tagħmel sejħa għall-kontribuzzjonijiet mill-Partijiet.

Lussemburgu, it-28 ta' April 1999.

Il-President

C. H. Schapper

--------------------------------------------------