19.10.2022   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 271/24


Rettifika tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2022/408 tal-10 ta’ Marzu 2022 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 269/2014 dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta’ azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 84 tal-11 ta’ Marzu 2022 )

Fil-paġna 9, it-Tabella, kolonna “Informazzjoni ta’ identifikazzjoni”, il-linja 131,

minflok:

“Data tat-twelid: 10.5.1980 jew 21.10.1983”,

aqra:

“Data tat-twelid: 21.10.1983”.