21.4.2022   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 119/114


Rettifika tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2022/394 tad-9 ta’ Marzu 2022 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 833/2014 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tal-azzjonijiet tar-Russja li jiddestabbilizzaw is-sitwazzjoni fl-Ukrajna

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 81 tad-9 ta' Marzu 2022 )

Fil-paġna 3, Artikolu 1, fl-emendi għar-Regolament (UE) Nru 833/2014, punti (7) u (8),

minflok:

“(7)

l-Anness VI huwa emendat f’konformità mal-Anness I għal dan ir-Regolament;”,

aqra:

“(7)

l-Anness VII huwa emendat f’konformità mal-Anness I għal dan ir-Regolament”.