24.2.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 50/21


Rettifika għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/2016 tal-11 ta’ Marzu 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/1369 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tikkettar tal-enerġija ta’ apparat refriġeranti u li jħassar ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1060/2010

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 315 tal-5 ta’ Diċembru 2019 )

F’paġna 122, fl-Anness IV, taħt punt 4.a, il-formula hija sostitwita b’dan li ġej:

“SAE = C × D × Σ n c = 1 Ac × Bc ×[Vc/V] × (Nc + V × rc × Mc)”