17.1.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 13/59


Rettifika tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1776 tad-9 ta’ Ottubru 2019 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta’ Dwana

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 280 tal-31 ta’ Ottubru 2019 )

F’paġna 10, fis-Sommarju, għall-entrata Anness 7,

minflok:

“(Riservata għal li jista’ jkun għal użu ’l quddiem fis-sistema armonizzata)”,

aqra:

“(Riservata għall-użu possibbli fil-futur)”.