12.2.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 41/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/225

tas-6 ta' Frar 2019

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 748/2009 fir-rigward tal-operaturi tal-inġenji tal-ajru li għalihom ir-Renju Unit huwa speċifikat bħala l-Istat Membru amministrattiv

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ottubru 2003 li tistabbilixxi sistema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra ġewwa l-Unjoni u li temenda d-Direttiva 96/61/KE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 18a(3)(b) tagħha,

Billi:

(1)

Fid-29 ta' Marzu 2017, ir-Renju Unit issottometta n-notifika tal-intenzjoni tiegħu li jitlaq mill-Unjoni, skont l-Artikolu 50 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. It-Trattati ma jibqgħux japplikaw għar-Renju Unit mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' xi ftehim dwar il-ħruġ jew, fin-nuqqas ta' dan, sentejn wara li tkun saret in-notifika, sakemm il-Kunsill Ewropew, bi ftehim mar-Renju Unit, ma jiddeċidix b'mod unanimu li jestendi dan il-perjodu.

(2)

L-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 748/2009 (2) jispeċifika r-Renju Unit bħala l-Istat Membru amministrattiv għal ċerti operaturi tal-inġenji tal-ajru. L-irtirar tar-Renju Unit mill-Unjoni, fin-nuqqas ta' xi dispożizzjonijiet speċjali, ikollu l-effett li r-Renju Unit ma jkunx jista' jitqies aktar bħala Stat Membru amministrattiv għall-finijiet tal-Artikolu 18a tad-Direttiva 2003/87/KE. F'każ li l-ebda ftehim ta' ħruġ ma jiġi konkluż mar-Renju Unit, huwa għalhekk meħtieġ li jiġi emendat l-Anness tar-Regolament (KE) Nru 748/2009 sabiex jispeċifika l-Istati Membri li jamministraw għal dawk l-operaturi tal-inġenji tal-ajru.

(3)

It-tibdil fil-lista tal-operaturi tal-inġenji tal-ajru jiddependi fuq l-aktar data riċenti li jipprovdi l-Eurocontrol.

(4)

Għaldaqstant ir-Regolament (KE) Nru 748/2009 jenħtieġ li jiġi emendat skont dan,

(5)

F'konformità mal-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KEE, Euratom) Nru 1182/71 tal-Kunsill (3), il-waqfien tal-applikazzjoni tal-atti ffissati f'data partikolari jseħħ meta tiskadi l-aħħar siegħa tal-ġurnata li taqa' f'dik id-data. Għalhekk dan ir-Regolament jenħtieġ li japplika mill-għada tal-jum li fih ir-Regolament (KE) Nru 748/2009 ma jibqax japplika kemm għar-Renju Unit kif ukoll fih, skont l-Artikolu 50(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

(6)

Jenħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ b'urġenza u jenħtieġ li japplika biss fin-nuqqas ta' ftehim ta' ħruġ konkluż mar-Renju Unit.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament (KE) Nru 748/2009 jinbidel bit-test stabbilit fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan għandu japplika mill-għada tal-jum li fih ir-Regolament (KE) Nru 748/2009 ma jibqax japplika kemm għar-Renju Unit kif ukoll fih, skont l-Artikolu 50(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

Madankollu, dan ir-Regolament ma għandux japplika jekk sa dik id-data jkun daħal fis-seħħ ftehim dwar il-ħruġ konkluż mar-Renju Unit skont l-Artikolu 50(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta' Frar 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 748/2009 tal-5 ta' Awwissu 2009 dwar il-lista ta' operaturi ta' inġenji tal-ajru li wettqu attività ta' avjazzjoni elenkata fl-Anness I tad-Direttiva 2003/87/KE fl-1 ta' Jannar 2006 jew wara, li tispeċifika l-Istat Membru ta' amministrazzjoni għal kull operatur ta' inġenji tal-ajru (ĠU L 219, 22.8.2009, p. 1).

(3)  Ir-Regolament (KEE, Euratom) Nru 1182/71 tal-Kunsill tat-3 ta' Ġunju 1971 li jistabbilixxi r-regoli applikabbli għal perjodi, dati u limiti ta' żmien (ĠU L 124, 8.6.1971, p. 1).


ANNESS

IL-BELĠJU

Nru ta' Identifikazzjoni CRCO

Isem l-Operatur

Stat tal-Operatur

1905

3M COMPANY

L-ISTATI UNITI

38484

AEROTRANSCARGO

IR-REPUBBLIKA TAL-MOLDOVA

41049

AHS AIR INT

IL-PAKISTAN

45375

AIR BELGIUM SA

IL-BELĠJU

7649

AIRBORNE EXPRESS

L-ISTATI UNITI

35078

AIRLIFT INTL (GHANA)

IL-GHANA

33612

ALLIED AIR LIMITED

IN-NIĠERJA

27011

ASL AIRLINES BELGIUM

IL-BELĠJU

31416

AVIA TRAFFIC COMPANY

IT-TAĠIKISTAN

30020

AVIASTAR-TU CO.

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

123

Abelag Aviation NV

IL-BELĠJU

38941

BMI REGIONAL LTD

IR-RENJU UNIT

908

BRUSSELS AIRLINES

IL-BELĠJU

f200001

British Midland Regional Limited

IR-RENJU UNIT

25996

CAIRO AVIATION

L-EĠITTU

4369

CAL CARGO AIRLINES

IŻRAEL

29517

CAPITAL AVTN SRVCS

IN-NETHERLANDS

7526

CIGNA Corporation

L-ISTATI UNITI

f11336

CORPORATE WINGS LLC

L-ISTATI UNITI

32909

CRESAIR

L-ISTATI UNITI

32432

EGYPTAIR CARGO

L-EĠITTU

f12977

EXCELLENT INVESTMENT LLC

L-ISTATI UNITI

32486

FAYARD ENTERPRISES

L-ISTATI UNITI

f11102

FedEx Express Corporate Aviation

L-ISTATI UNITI

13457

Flying Partners CVBA

IL-BELĠJU

29427

Flying Service N.V.

IL-BELĠJU

24578

GAFI GENERAL AVIAT

MAURITIUS

34865

GARUDA AVIATION

L-AWSTRALJA

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

IL-LUSSEMBURGU

f12983

GREEN DIESEL LLC

L-ISTATI UNITI

29980

HAINAN AIRLINES (2)

IĊ-ĊINA

23700

HEWA BORA AIRWAYS

CONGO

28582

INTER WETAIL AG

L-IŻVIZZERA

9542

INTL PAPER CY

L-ISTATI UNITI

24997

JET AIRWAYS INDIA

L-INDJA

27709

KALITTA AIR

L-ISTATI UNITI

28087

LAS VEGAS CHARTER

L-ISTATI UNITI

32303

MASTER TOP LINHAS

IL-BRAŻIL

37066

MERIDIAN (AIRWAYS)

IL-BELĠJU

35776

MERIDIAN (GHANA)

IL-GHANA

1084

MIL BELGIUM

IL-BELĠJU

31207

N604FJ LLC

L-ISTATI UNITI

f11462

N907WS AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

20472

NCC SERVICES

L-ISTATI UNITI

26688

NEWELL RUBBERMAID

L-ISTATI UNITI

f10341

OfficeMax Inc

L-ISTATI UNITI

31660

RIPPLEWOOD AVTN

L-ISTATI UNITI

2344

SAUDIA

L-ARABJA SAWDIJA

29222

SILVERBACK CARGO

IR-RWANDA

30241

SKYBLUE AVIATION

IR-RENJU UNIT

39079

SOLAIRUS AVIATION

L-ISTATI UNITI

35334

SONOCO PRODUCTS CO

L-ISTATI UNITI

26784

SOUTHERN AIR

L-ISTATI UNITI

38995

STANLEY BLACK&DECKER

L-ISTATI UNITI

27769

Sea Air

IL-BELĠJU

f10971

THOMAS William H.

L-ISTATI UNITI

36184

TNT EXPRESS (UK)

IR-RENJU UNIT

34920

TRIDENT AVIATION SVC

L-ISTATI UNITI

30011

TUI AIRLINES - JAF

IL-BELĠJU

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

L-ISTATI UNITI

20065

V L M

IL-BELĠJU

8962

VALERO SERVICES, INC

L-ISTATI UNITI

13603

VF CORP

L-ISTATI UNITI

36269

VF INTERNATIONAL

L-IŻVIZZERA

37064

VIPER CLASSICS LTD

IR-RENJU UNIT

28453

VLM Airlines NV

IL-BELĠJU

f11467

WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC

L-ISTATI UNITI

25432

Wal-Mart Stores

L-ISTATI UNITI

37549

YILTAS GROUP

IT-TURKIJA


IL-BULGARIJA

Nru ta' Identifikazzjoni CRCO

Isem l-Operatur

Stat tal-Operatur

33329

AERO POWER LTD

IR-RENJU UNIT

27698

AEROVISTA

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

26520

AIR LIBYA 2

IL-LIBJA

39180

ALK JSC

IL-BULGARIJA

36020

ARARAT INTERNATIONAL

L-ARMENJA

34563

ASIA AIRWAYS

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

24508

BALTIC AIRLINES UU

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

28445

BH AIR

IL-BULGARIJA

43451

BUL AIR LTD.

IL-BULGARIJA

29056

BULGARIA AIR

IL-BULGARIJA

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

IL-BULGARIJA

25981

CARGO AIR LTD.

IL-BULGARIJA

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

IL-KAŻAKISTAN

36884

FLY ADJARA

IL-GEORGIA

36995

GR AVIA S.A.

IL-GUINEA

25134

INTERNAL MINISTRY UU

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

IR-REPUBBLIKA IŻLAMIKA TAL-IRAN

31721

JORDAN INT AIR CARGO

IL-ĠORDAN

28246

KOKSHETAU AIRLINE

IL-KAŻAKISTAN

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

31019

KREMENCHUK FLIGHT

L-UKRAJNA

38939

KRUNK AVIATION 2

L-UKRAJNA

1703

LEARJET

L-ISTATI UNITI

38109

LUFTHANSA TECH SOFIA

IL-BULGARIJA

21448

MOSCOW AIRLINES JSC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

35530

PAMIR AIRWAYS

L-AFGANISTAN

30622

PMT AIR

IL-KAMBODJA

37661

RGB ENTERPRISES LLC

L-ISTATI UNITI

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

L-UKRAJNA

1830

SENEGALAIR

IS-SENEGAL

32347

TABAN AIR

IR-REPUBBLIKA IŻLAMIKA TAL-IRAN

37954

TROPICAL AIR (Z) LTD

IR-REPUBBLIKA MAGĦQUDA TAT-TANZANIJA

37793

UKRSPECEXPORT

L-UKRAJNA

37987

YAK AIR

IL-GEORGIA

35082

ZAGROS AIRLINES

IR-REPUBBLIKA IŻLAMIKA TAL-IRAN


IĊ-ĊEKJA

Nru ta' Identifikazzjoni CRCO

Isem l-Operatur

Stat tal-Operatur

30560

ABS JETS INC.

IĊ-ĊEKJA

7824

ACL SLOVACKY

IĊ-ĊEKJA

35387

ACS SA

SPANJA

f11874

AEG Air A.V.V.

ARUBA

16895

AERO VODOCHODY

IĊ-ĊEKJA

f11813

AERSALE INC

L-ISTATI UNITI

38060

AIR NAVIGATION LK

IĊ-ĊEKJA

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

IĊ-ĊEKJA

39019

AIRLINE CONT.MNTN EQ

L-ISTATI UNITI

31433

ALANDIA AIR AB

IL-FINLANDJA

30203

ATMA AIRLINES

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

34057

AVTN SPECIALTIES

L-ISTATI UNITI

35333

AXIS AVIATION GROUP

L-ISTATI UNITI

34052

BDK AIR LIMITED

IL-KANADA

22621

CAA CZECH REPUBLIC

IĊ-ĊEKJA

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

ĊIPRU

859

CZECH AIRLINES

IĊ-ĊEKJA

36294

CZECH CONNECT AIRLIN

IĊ-ĊEKJA

33327

EARTH ONE LIMITED

IR-RENJU UNIT

f10182

Executive Flight Services, Inc.

L-ISTATI UNITI

35214

FLYDUBAI

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

24116

GALLAGHER ENTERPRISE

L-ISTATI UNITI

36242

GEORGIAN INTERNATION

IL-GEORGIA

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

IL-LIBJA

36746

HOLIDAY CZECH

IĊ-ĊEKJA

35825

HYUNDAI MOTOR CO

IR-REPUBBLIKA TAL-KOREA

32231

ILIN AIRCOMPANY

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

30145

INCLEDON ENTERPRISES

ĊIPRU

27908

JOB AIR SRO

IĊ-ĊEKJA

39009

JUMP TANDEM

IĊ-ĊEKJA

30825

LETS FLY SRO

IĊ-ĊEKJA

38713

LITTLE AVIATION LTD

L-AWSTRALJA

24616

LR AIRLINES

IĊ-ĊEKJA

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

L-ISTATI UNITI

3597

MIL CZECH REPUBLIC

IĊ-ĊEKJA

30743

NORSE AIR CHARTER

L-AFRIKA T'ISFEL

29976

NOVA CHEMICALS

L-ISTATI UNITI

35361

OKAY HOLDING AS

IĊ-ĊEKJA

24121

PETROPAVLOVSK AIR

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

44173

PLORISTA LIMITED

ĊIPRU

f13500

Prime Aviation

SINGAPORE

36763

RETENTURA LTD.

ĊIPRU

2276

ROCKWELL AUTOMATION

L-ISTATI UNITI

f10379

Red.Com

L-ISTATI UNITI

f10894

SCB Falcon, LLC

L-ISTATI UNITI

32812

SKY DIVING FOR FUN

IS-SLOVAKKJA

27292

SKY GEORGIA

IL-GEORGIA

31351

SKY KG AIRLINES

IT-TAĠIKISTAN

32157

SKYDIVE LK

IĊ-ĊEKJA

24903

SMARTWINGS A.S.

IĊ-ĊEKJA

37554

SOVEREIGN EXPRESS

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

13702

STEVENS EXPRESS

L-ISTATI UNITI

f13143

Timber LLC

L-ISTATI UNITI

25890

UKRAINIAN PILOT

L-UKRAJNA

32721

VIDEOTAPE CENTER

L-ISTATI UNITI

38948

VIETJET AIR

IL-VJETNAM

39695

YANAIR

L-UKRAJNA


ID-DANIMARKA

Nru ta' Identifikazzjoni CRCO

Isem l-Operatur

Stat tal-Operatur

35753

A/S MAERSK AVIATION

ID-DANIMARKA

33185

AIR ALPHA A/C SALES

ID-DANIMARKA

3456

AIR ALSIE

ID-DANIMARKA

22466

AIR GREENLAND

ID-DANIMARKA

37856

AIR PANAMA

IL-PANAMA

34774

ALIGAP A/S

ID-DANIMARKA

142

ATLANTIC AIRWAYS

ID-DANIMARKA

36122

AVIATION HOLDINGS

L-ISTATI UNITI

39508

BGR I/S

ID-DANIMARKA

36842

BRASILIA JET CENTER

IL-BRAŻIL

18736

BRUEL, N

ID-DANIMARKA

32921

CANYON GATE FLT SVCS

L-ISTATI UNITI

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

FRANZA

4018

Campbell Sales Company

L-ISTATI UNITI

34630

DIRECT AVIATION MNGT

IR-RENJU UNIT

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

ID-DANIMARKA

366

Danish Air Transport A/S

ID-DANIMARKA

f10500

Duchossois Industries, Inc.

L-ISTATI UNITI

25431

ELMAGAL AVIATION

IS-SUDAN

26272

EXECUJET EUROPE A/S

ID-DANIMARKA

35478

FIRST GREENWICH

IR-RENJU UNIT

f10218

GCTPA, LLC

L-ISTATI UNITI

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

ID-DANIMARKA

37052

GENCHART B.V.

IN-NETHERLANDS

32364

GLOBAL TRANSERVICE

L-ISTATI UNITI

32595

GRAAKJAER A/S

ID-DANIMARKA

38120

HUNNU AIR

IL-MONGOLJA

36297

JET FLEET INTL

L-ISTATI UNITI

32158

JET TIME A/S

ID-DANIMARKA

34892

JJO Invest ApS

ID-DANIMARKA

33518

KIRKBI INVEST

ID-DANIMARKA

31243

KIRKBI TRADING

ID-DANIMARKA

f11022

LAKE CAPITAL LLC

L-ISTATI UNITI

34672

LAO CAPRICORN AIR

IR-REPUBBLIKA DEMOKRATIKA TAL-POPLU TAL-LAOS

38155

MOENS, G

IN-NETHERLANDS

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

L-ISTATI UNITI

9914

NILAN A/S

ID-DANIMARKA

12230

Nordic Aviation Capital A/S

ID-DANIMARKA

34830

OLGA LEASING LTD

IL-BERMUDA

f14391

Oaktree Capital Management

L-ISTATI UNITI

33803

PARTNERSELSKABET

ID-DANIMARKA

23090

PHARMA NORD

ID-DANIMARKA

33115

POTASH CORP ( 2 )

IL-KANADA

35196

PRIMERA AIR SCAND

ID-DANIMARKA

29123

RHEINLAND AIR SERV.

IL-ĠERMANJA

31890

ROMANIAN AIRPORT SVC

IR-RUMANIJA

9918

STAR AIR

ID-DANIMARKA

36191

SUN WAY GEORGIA

IL-GEORGIA

4357

SUN-AIR of Scandinavia

ID-DANIMARKA

31527

SYMPHONY MILLENIUM

SINGAPORE

21484

THOMAS COOK SCAND.

ID-DANIMARKA

38112

VINCENT AVIATION LTD

IN-NEW ZEALAND

32655

VIP PARTNERFLY

ID-DANIMARKA

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

ID-DANIMARKA


IL-ĠERMANJA

Nru ta' Identifikazzjoni CRCO

Isem l-Operatur

Stat tal-Operatur

31485

328 SUPPORT SERVICES

IL-ĠERMANJA

26507

AAA AVIATION & AIRCR

IL-ĠERMANJA

34963

ACG AIR CARGO

IL-ĠERMANJA

17942

ACH HAMBURG

IL-ĠERMANJA

24933

ADVANCE AIR LFG

IL-ĠERMANJA

38865

AERO BEE AIRLINES

IL-KANADA

150

AERODIENST

IL-ĠERMANJA

32334

AEROFLOT CARGO

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

27739

AEROMEDICAL EVAC

L-ARABJA SAWDIJA

171

AEROWEST GMBH (HAN)

IL-ĠERMANJA

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

IL-ĠERMANJA

31799

AGRATA AVIATION

L-ESTONJA

27692

AHSEL HAVA

IT-TURKIJA

36719

AIR 1 AVIATION

L-ISTATI UNITI

5764

AIR ALLIANCE EXPRESS AG & CO.KG

IL-ĠERMANJA

22484

AIR ALLIANCE GMBH

IL-ĠERMANJA

36344

AIR ARABIA EGYPT

L-EĠITTU

29576

AIR ARMENIA

L-ARMENJA

201

AIR CANADA

IL-KANADA

35195

AIR CHINA BUSINESS

IĊ-ĊINA

36986

AIR FINKENWERDER

IL-ĠERMANJA

36989

AIR FUHLSBUETTEL

IL-ĠERMANJA

32268

AIR HAMBURG

IL-ĠERMANJA

237

AIR INDIA

L-INDJA

22378

AIR KUBAN

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

5663

AIR NAMIBIA

IN-NAMIBJA

29743

AIR NATIONAL CORP

IN-NEW ZEALAND

17595

AIR SERVICE BERLIN

IL-ĠERMANJA

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

L-ISTATI UNITI

35215

AIR X CHARTER (GERMANY) GMBH & CO, KG

IL-ĠERMANJA

17794

AIRBUS HELICOPTERS

IL-ĠERMANJA

32484

AIRCASTLE ADVISOR

L-ISTATI UNITI

33754

AIRCRAFT AFRICA CO

L-AFRIKA T'ISFEL

33817

AIRCRAFT ASSET MGT.

IL-ĠERMANJA

32868

AIRCRAFT GENERAL

L-ITALJA

f11396

AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE

L-ISTATI UNITI

34984

AIRCRAFT MNGMT LS

L-IŻVIZZERA

37424

AIRCRAFT PARTNER

IL-ĠERMANJA

36019

AIRCRAFT RENT A.S.

IĊ-ĊEKJA

38063

AIRCRAFT SOLUTIONS

IL-LUSSEMBURGU

33852

AIRLIFT SERVICE D.O.

L-EKS REPUBBLIKA JUGOSLAVA TAL-MAĊEDONJA

33856

AIRMID AVTN SVCS LTD

L-INDJA

24283

AIRPHIL EXPRESS

IL-FILIPPINI

34629

AIRVIP LTD.

IL-BERMUDA

33836

AJWA AVIATION

L-ARABJA SAWDIJA

30361

AL HOKAIR

L-IŻVIZZERA

36165

AL SAHAB LIMITED

IL-BAHRAIN

5165

ALPLA AIR CHARTER

L-AWSTRIJA

38135

ALSCO

L-ISTATI UNITI

36981

AMENTUM CAPITAL LTD

L-IRLANDA

32684

AMJET AVIATION

L-ISTATI UNITI

4944

ANHEUSER BUSCH

L-ISTATI UNITI

25743

ANSCHUTZ

L-ISTATI UNITI

31290

AOP AIR OPERATING

L-IŻVIZZERA

34337

API HOLDING

IL-ĠERMANJA

33706

ARCAS AVIATION GMBH

IL-ĠERMANJA

38283

ARIRANG IOM AVIATION

IR-RENJU UNIT

27073

ARTOC Group for Investment and Development

L-EĠITTU

38398

ASG AVIATION

IL-ĠERMANJA

35310

ASIA CONTINENT AVIA

IL-KAŻAKISTAN

25551

ASIA CONTINENTAL

IL-KAŻAKISTAN

24940

ASIA TODAY LTD

IĊ-ĊINA

8272

ASL AIRLINES SWISS

L-IŻVIZZERA

14559

ASW Air-Service Werkflugdiesnt GmbH & Co. KG

IL-ĠERMANJA

40316

ATA CONCEPT GMBH

L-IŻVIZZERA

30698

ATG SWISS FIRST

L-IŻVIZZERA

36360

AUGSBURG AIRWAYS GMB

IL-ĠERMANJA

29122

AURON LTD

IL-BERMUDA

31787

AV8JET

IR-RENJU UNIT

38338

AVANTHA HOLDING LTD

L-INDJA

38352

AVAZ D.O.O.

IL-BOŻNIJA-ĦERZEGOVINA

37650

AVIANDO SERVICES

L-ISTATI UNITI

31551

AVIATION CAP GRP

IR-RENJU UNIT

35968

AVIATION INVESTMENT

IL-ĠERMANJA

35708

AVIATION JOLINA SEC

IL-KANADA

33093

AVIATION PARTNERS S

HONDURAS

38617

AZT LLC

L-ISTATI UNITI

44626

AZURAIR GMBH

IL-ĠERMANJA

f10001

Academy of Art University

L-ISTATI UNITI

3647

Adolf Würth GmbH & Co. KG

IL-ĠERMANJA

6802

Aero Personal s.a de c.v.

IL-MESSIKU

156

Aeroflot - Russian Airlines

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

35126

Aerologic GmbH

IL-ĠERMANJA

35389

Agiles Aviation GmbH & Co.KG

IL-ĠERMANJA

28844

Air Astana JSC

IL-KAŻAKISTAN

8221

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

IL-ĠERMANJA

33133

Air China Cargo Co., Ltd

IĊ-ĊINA

786

Air China Limited

IĊ-ĊINA

1562

Air Serbia

IS-SERBJA

22317

Air-Service GmbH

IL-ĠERMANJA

32419

AirBridgeCargo Airlines LLC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

21756

Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH

IL-ĠERMANJA

8901

Archer Daniels Midland Company

L-ISTATI UNITI

19480

Asiana Airlines

IR-REPUBBLIKA TAL-KOREA

20979

Atlas Air, Inc.

L-ISTATI UNITI

27868

Atlasjet Airlines

IT-TURKIJA

31878

B&D AVIATION

L-ISTATI UNITI

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

L-ISTATI UNITI

30586

BALL CORP

L-ISTATI UNITI

32840

BARBEDOS GROUP LTD

IN-NIĠERJA

37657

BARBICAN HOLDINGS

IR-RENJU UNIT

509

BASF SE

IL-ĠERMANJA

29137

BATAVIA AIR

L-INDONEŻJA

35233

BAVARIA INTERNATION

IL-ĠERMANJA

30306

BEDO BETEILIGUNGS

IL-ĠERMANJA

17395

BEECHCRAFT BERLIN

IL-ĠERMANJA

38554

BERATEX GROUP LTD

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

32764

BHARAT FORGE

L-INDJA

11312

BIZAIR FLUG GMBH

IL-ĠERMANJA

3166

BLACK & DECKER

L-ISTATI UNITI

f12963

BLACK FOREST VENTURES LLC

L-ISTATI UNITI

28042

BLUE SKY GROUP

L-ISTATI UNITI

37860

BLUEJETS LTD

IR-RENJU UNIT

14658

BMW AG

IL-ĠERMANJA

38111

BOEKHOORN M&A

IN-NETHERLANDS

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

L-ISTATI UNITI

36062

BORAJET HAVACILIK

IT-TURKIJA

37261

BOSTON POST LEASING

L-ISTATI UNITI

37922

BOURNEMOUTH AIR LTD.

L-IŻVIZZERA

680

BURDA REISEFLUG

IL-ĠERMANJA

29107

BZL Bermuda Limited

IL-BERMUDA

516

Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim

IL-ĠERMANJA

25978

Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co.

IL-ĠERMANJA

f10795

Beef Products Inc. / BPI Technology Inc.

L-ISTATI UNITI

f13674

Blackhorse, LLC.

L-ISTATI UNITI

23956

Blue Sky Airservice GmbH

IL-ĠERMANJA

29389

Bombardier PreOwned

L-ISTATI UNITI

31614

Bombardier Transportation GmbH

IL-ĠERMANJA

37196

Bournemouth Handling Ltd

IR-RENJU UNIT

34852

BremenFly

IL-ĠERMANJA

15176

Bundespolizei-Fliegergruppe

IL-ĠERMANJA

32874

Business Jet Ltd

IN-NEW ZEALAND

19823

CA “Air Moldova” IS

IR-REPUBBLIKA TAL-MOLDOVA

33282

CANJET AIRLINES

IL-KANADA

34985

CAPE CHAMONIX WINE

L-AFRIKA T'ISFEL

43435

CARGO AIRCRAFT MGT

L-ISTATI UNITI

43019

CARGOLOGICAIR LTD

IR-RENJU UNIT

32482

CARSON AIR LTD

IL-KANADA

5800

CATHAY PACIFIC

IĊ-ĊINA

26021

CEBU PACIFIC AIR

IL-FILIPPINI

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

IL-KANADA

28482

CFFI VENTURES INC

IL-KANADA

35194

CHONGQING AIRLINES

IĊ-ĊINA

28178

CIRRUS AVIATION

IL-ĠERMANJA

35527

CLASSIC SERVICES INC

L-ISTATI UNITI

36157

CLUB SAAB 340

L-IŻVIZZERA

4782

COMFORT AIR

IL-ĠERMANJA

23741

COMMANDER MEXICANA

IL-MESSIKU

33189

CONTINENT AIRLINE UU

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

31333

CORP JET SVCS

IR-RENJU UNIT

34548

CORPORATE JET REALI.

IR-RENJU UNIT

39156

CSM MINING SUPPLIES

L-AFRIKA T'ISFEL

24481

CTL LOGISTICS S.A.

IL-POLONJA

f11401

CVS/Caremark Corporation

L-ISTATI UNITI

f10103

Canadian Utilities Limited

IL-KANADA

35021

Chai Ltd.

L-IŻVIZZERA

35418

Challenge Aero AG

L-UKRAJNA

22448

Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH

IL-ĠERMANJA

f10709

Colgan Air Services

L-ISTATI UNITI

38182

Community Enterprises, LLC d/b/a 4274 Aviation

L-ISTATI UNITI

f10778

Computer Sciences Corporation

L-ISTATI UNITI

824

Condor Flugdienst GmbH

IL-ĠERMANJA

30922

DAIDALOS AVIATION

L-UKRAJNA

34179

DAO AVIATION

ID-DANIMARKA

967

DAS DIRECT AIR

IL-ĠERMANJA

28800

DATELINE OVERSEAS

ĊIPRU

30651

DAUAIR

IL-ĠERMANJA

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

IL-ĠERMANJA

26466

DC Aviation GmbH

IL-ĠERMANJA

f10558

DCS Management Services

L-ISTATI UNITI

30996

DEERE & COMPANY

L-ISTATI UNITI

38547

DEKALB FARMERS MARK.

L-ISTATI UNITI

37580

DERMAPHARM

IL-ĠERMANJA

f10774

DFZ, LLC

L-ISTATI UNITI

f10589

DH Flugcharter GmbH

IL-ĠERMANJA

35715

DHL Air Ltd.

IR-RENJU UNIT

25139

DIETZ AG

IL-ĠERMANJA

37808

DIETZ AVIATION GMBH

IL-ĠERMANJA

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

IL-ĠERMANJA

10853

DLR OBERPFAFFENHOFEN

IL-ĠERMANJA

37798

DO-TEC GMBH

IL-ĠERMANJA

27181

DONAVIA JSC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

35451

DORNIER NO LIMITS

IL-ĠERMANJA

28795

DULCO HANDEL GMBH

IL-ĠERMANJA

968

DUSSMANN P

L-ISTATI UNITI

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

ARUBA

4484

Delta Air Lines, Inc.

L-ISTATI UNITI

8980

Delta Technical Services Ltd

IL-ĠERMANJA

1776

Deutsche Lufthansa AG

IL-ĠERMANJA

2044

Dr. August Oetker KG

IL-ĠERMANJA

8082

E.I. du Pont de Nemours & Company

L-ISTATI UNITI

34736

EAST UNION

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

36121

EAT LEIPZIG GMBH

IL-ĠERMANJA

34657

EEA GMBH

IL-ĠERMANJA

29883

EFB AVIATION

L-ISTATI UNITI

996

EGYPTAIR

L-EĠITTU

31615

EICHSFELD AIR GMBH

IL-ĠERMANJA

9807

EMIRATES INTL

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

35749

EON AVIATION

L-INDJA

31041

EPC HOLDINGS 644

L-ISTATI UNITI

36507

ERSTE ASSET INVEST.

IL-ĠERMANJA

19629

ESCHMANN H D

IL-ĠERMANJA

29929

ETIHAD AIRWAYS

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

34011

EURO AIR CHARTER

IL-ĠERMANJA

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

IL-ĠERMANJA

2034

EUROWINGS GMBH

IL-ĠERMANJA

3639

EVERGREEN AIRLINES

L-ISTATI UNITI

32264

EXECUJET ASIA

SINGAPORE

36357

EXECUJET AVIATION

L-AFRIKA T'ISFEL

39161

EXECUTIVE JET SERV.

CONGO

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

L-ISTATI UNITI

12213

Emil Capital Partners, LLC

L-ISTATI UNITI

f10180

Epps Air Service, Inc.

L-ISTATI UNITI

22523

FAA

L-ISTATI UNITI

4783

FAI RENT-A-JET AKTIENGESELLSCHAFT

IL-ĠERMANJA

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

FRANZA

28589

FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG

L-IŻVIZZERA

12811

FEGOTILA LTD

IL-BERMUDA

35937

FINKCAS

IL-ĠERMANJA

27700

FIRST DATA CORP

L-ISTATI UNITI

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

IL-MALASJA

22238

FLIGHT CALIBRATION

IL-ĠERMANJA

6705

FLM AVIATION

IL-ĠERMANJA

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

IL-ĠERMANJA

42260

FLYEGYPT

L-EĠITTU

38804

FLYING TECHNOLOGY

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

26843

FMG-FLUGSCHULE

IL-ĠERMANJA

11369

FORD EUROPE LTD

IR-RENJU UNIT

1595

FRENZEL G

IL-ĠERMANJA

4232

FRONTIER AIRLINES

L-ISTATI UNITI

38973

FUENFTE XR-GMBH

IL-ĠERMANJA

14557

Firma Steiner-Film

IL-ĠERMANJA

f10193

Five Star Aviation, LLC

L-ISTATI UNITI

36945

Flights Holdings Limited

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

1778

Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung (FlBschft BMVg)

IL-ĠERMANJA

32678

Fresena Flug GmbH & Co KG

IL-ĠERMANJA

25111

G-92 KFT

L-UNGERIJA

33827

GABINETTE (ANG)

L-ANGOLA

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

IL-ĠERMANJA

33821

GE CAPITAL B.V.

IN-NETHERLANDS

35147

GE CAPITAL SWITZERL.

L-IŻVIZZERA

25027

GEKO TRADE

IL-ĠERMANJA

3349

GENERAL MOTORS

L-ISTATI UNITI

36747

GEOJET LUFTFAHR. (2)

IL-ĠERMANJA

39230

GEORGE TOLOFARI

IN-NIĠERJA

31914

GERMAN SKY AIRLINES

IL-ĠERMANJA

38591

GERMANIA EXPRESS

IL-ĠERMANJA

35803

GHASSAN AHMED AL

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

34848

GLOBAL A/C CONSULT

L-ISTATI UNITI

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

IL-BERMUDA

38372

GLOBO AVIACAO

IL-BRAŻIL

23743

GOMEL AIRLINES

IL-BELARUSSJA

22366

GOVERNMENT CROATIA

IL-KROAZJA

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

L-EKS REPUBBLIKA JUGOSLAVA TAL-MAĊEDONJA

38832

GREENWAY JETS

L-ISTATI UNITI

2395

GROB AIRCRAFT AG

IL-ĠERMANJA

32172

GULF JET

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

9243

Germania Fluggesellschaft mbH

IL-ĠERMANJA

28944

Germanwings GmbH

IL-ĠERMANJA

34841

Gibbs International, Inc.

L-ISTATI UNITI

38737

Green Bay Packaging Inc.

L-ISTATI UNITI

315

Gruss & Company

L-ISTATI UNITI

f10984

Guitar Center, Inc.

L-ISTATI UNITI

37030

HAMBURG AIRWAYS

IL-ĠERMANJA

26105

HANSGROHE SE

IL-ĠERMANJA

32580

HASLBERGER FINANZ.

IL-ĠERMANJA

33302

HAVERFORD SUISSE

L-IŻVIZZERA

38607

HAWKER BEECHCRAFT 2

L-ISTATI UNITI

31519

HAWKER HUNTER AVTN

IR-RENJU UNIT

25435

HBK HOLDING COMPANY

IL-QATAR

35307

HELIJET CHARTER

IL-ĠERMANJA

31103

HOMAC AVIATION AG

IL-LUSSEMBURGU

26281

HTM HELICOPTER TRAVE

IL-ĠERMANJA

27680

HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (d.b.a. FREEBIRD AIRLINES)

IT-TURKIJA

28618

Haworth Transport

L-ISTATI UNITI

32953

HeidelbergCement AG

IL-ĠERMANJA

f11187

Herc Management Services LLC

L-ISTATI UNITI

33269

Herrenknecht Aviation GmbH

IL-ĠERMANJA

f10240

Hess Corporation

L-ISTATI UNITI

f10652

IAC FALCON HOLDINGS

L-ISTATI UNITI

27301

ICA GLOBAL SERVICES LLC

SINGAPORE

38692

IDEAVILLAGE PRODUCTS

L-ISTATI UNITI

35785

IFM Traviation GmbH

IL-ĠERMANJA

39551

IKAR LLC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

25785

ILYUSHIN AVIATION

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

37757

INFINUM ALTIDO INC., LTD

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

1528

IRANAIR

IR-REPUBBLIKA IŻLAMIKA TAL-IRAN

30463

IRAQI AIRWAYS (2)

L-IRAQ

37529

ISE INFORMATION SYS.

IL-ĠERMANJA

24664

Intermap Technologies

L-ISTATI UNITI

35760

JEJU AIR

IR-REPUBBLIKA TAL-KOREA

39559

JESWALT INTL

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

11307

JET EXECUTIVE INT.

IL-ĠERMANJA

27505

JET GROUP LTD

IŻRAEL

21727

JET LINK

IŻRAEL

2200

JETAIR FLUG GMBH

IL-ĠERMANJA

16761

JETFLIGHT AVIATION Inc.

L-IŻVIZZERA

3328

JETS EXECUTIVOS

IL-MESSIKU

36889

JETSTAR PACIFIC

IL-VJETNAM

32363

JLJ EQUIPMENT LEASIN

L-ISTATI UNITI

21462

JOHNSON CONTROLS

L-ISTATI UNITI

36272

JORDAN INTNL

IĊ-ĊINA

11646

JULIUS BERGER

IN-NIĠERJA

32107

JUNEYAO AIRLINES

IĊ-ĊINA

36509

JUNKER ERWIN GRINDI

IĊ-ĊEKJA

21723

Joint Stock Company Ural airlines

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

1610

KARMANN GMBH

IL-ĠERMANJA

31171

KAZAVIASPAS

IL-KAŻAKISTAN

22239

KIEV AVIATION PLANT

L-UKRAJNA

33034

KINGS AIRLINES (2)

IN-NIĠERJA

25050

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE DOO

IS-SERBJA

1652

KOREAN AIR LINES CO., LTD.

IR-REPUBBLIKA TAL-KOREA

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

33039

KUBASE AVIATION

L-INDJA

1673

KUWAIT AIRWAYS

IL-KUWAJT

23758

Kimberly-Clark Corporation

L-ISTATI UNITI

25800

Knauf Astra Ltd.

IR-RENJU UNIT

32568

Kompass GmbH & Co. KG

IL-ĠERMANJA

4335

Kraft Foods Global Inc.

L-ISTATI UNITI

36476

LANARA LTD

IL-KAŻAKISTAN, IL-KIRGIŻISTAN

6383

LECH-AIR FLUGZEUG

IL-ĠERMANJA

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

IL-ĠERMANJA

38914

LIBRA FLUGZEUG GBR

IL-ĠERMANJA

28576

LIBRA TRAVEL

L-IŻVIZZERA

42192

LIEBHERR AVIATION

IL-ĠERMANJA

f12832

LINCARE LEASING LLC

L-ISTATI UNITI

32192

LONDON CORPORATE JET

IR-RENJU UNIT

1767

LTU LUFTTRANSPORT

IL-ĠERMANJA

26498

LUFT AVTN CHARTER

L-AWSTRALJA

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

IL-ĠERMANJA

35742

LWE VERMIETUNGS GMBH

IL-ĠERMANJA

45016

LYNXJET

IŻRAEL

f10298

Levi, Ray & Shoup, Inc.

L-ISTATI UNITI

15456

Luftfahrt-Bundesamt

IL-ĠERMANJA

3857

Lufthansa Cargo AG

IL-ĠERMANJA

27838

Lufthansa Technik AG

IL-ĠERMANJA

f13551

M-BJEP Ltd.

ISLE OF MAN

24502

M. Bohlke Veneer Corp.

L-ISTATI UNITI

21072

MAHAN AIR

IR-REPUBBLIKA IŻLAMIKA TAL-IRAN

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

L-EKS REPUBBLIKA JUGOSLAVA TAL-MAĊEDONJA

12521

MARXER ANLAGEN

IL-ĠERMANJA

36372

MAT AIRWAYS

L-EKS REPUBBLIKA JUGOSLAVA TAL-MAĊEDONJA

38074

MENA AEROSPACE (OB)

IL-BAHRAIN

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

IT-TURKIJA

31538

MERLIN AVIATION

L-IŻVIZZERA

444

MHS Aviation GmbH

IL-ĠERMANJA

9082

MIDWEST AVIATION NE

L-ISTATI UNITI

30093

MIG RUSSIAN AIRCRAFT

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

37975

MILLENNIUM AVIATION

L-AWSTRIJA

37426

MINERALOGY PTY LTD.

L-ISTATI UNITI

29242

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

IR-REPUBBLIKA MAGĦQUDA TAT-TANZANIJA

28438

MLW AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

25067

MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG Airlines)

IT-TURKIJA

3057

MOELLERS MASCHINEN

IL-ĠERMANJA

36267

MONACO SPORTS MNGMT

IR-RENJU UNIT

28473

MOONSTAR AVIATION

IT-TURKIJA

31348

MORGAN STANLEY MGMT

L-ISTATI UNITI

27187

MW AVIATION GMBH

IL-ĠERMANJA

31944

MYN AVIATION

L-ARABJA SAWDIJA

38209

MZ TRANSPORTATION

IL-ĠERMANJA

f13119

Mariner Air LLC

L-ISTATI UNITI

38512

Microstrategy Services Corporation

L-ISTATI UNITI

f13307

Miklos Services Corp.

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

24270

Montenegro Airlines

IL-MONTENEGRO

f10785

N16FX Trust

L-ISTATI UNITI

f12724

N250RG LLC

L-ISTATI UNITI

26118

NASA AMES CENTER

L-ISTATI UNITI

33963

NATIONAL LEGACY

IL-KUWAJT

7853

NATURAL ENVIRONMENT

IR-RENJU UNIT

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

IL-ĠERMANJA

38835

NEBULA III LTD UAE

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

11061

NEUMEYR FLUGGERAETE

IL-ĠERMANJA

15551

NEW YORKER GROUP

IL-ĠERMANJA

24661

NORTH AMERICAN JET

L-ISTATI UNITI

29267

NOVELLUS SYSTEMS

L-ISTATI UNITI

31791

NOVESPACE

FRANZA

35125

Nasser Ltd.

IL-GŻEJJER CAYMAN

f13922

Newlead limitat

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

12218

Nike, Inc.

L-ISTATI UNITI

567

OBO JET-CHARTER GMBH

IL-ĠERMANJA

33138

OCA INTERNATIONAL

IL-ĠERMANJA

5485

OHLAIR

IL-ĠERMANJA

22820

OMAN AIR

L-OMAN

22436

OMAN ROYAL FLIGHT

L-OMAN

2061

OMNIPOL

IĊ-ĊEKJA

17692

ONUR AIR

IT-TURKIJA

37597

OOO NP AGP MERIDIAN+

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

36743

ORANGE AIRCRAFT (2)

IN-NETHERLANDS

8236

OWENS CORNING CORPORATION

L-ISTATI UNITI

25059

Omni Air International

L-ISTATI UNITI

23244

Open Joint Stock Company “Rossiya Airlines” JSC “Rossiya Airlines”

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

3343

P&P PROMOTION

IL-ĠERMANJA

852

PARAGON RANCH

L-ISTATI UNITI

36875

PATRONUS AVIATION

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

23471

PCT Powder Coating Technologies Intl. Sarl

L-IŻVIZZERA

34044

PD AIR OPERATION LTD

IL-ĠERMANJA

10690

PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.

IT-TURKIJA

22294

PENSKE JET, INC.

L-ISTATI UNITI

19475

PETERS GMBH

IL-ĠERMANJA

37609

PETROPAVLOVSK MC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

L-ISTATI UNITI

5225

PHOENIX AIR GMBH

IL-ĠERMANJA

3085

PICTON II LTD

IL-BERMUDA

22309

POLET

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

30230

POLET ACFT MNGT

IL-BERMUDA

36251

POLLARD ACFT SALES

L-ISTATI UNITI

37040

PREISS-DAIMLER

IL-ĠERMANJA

34505

PRINCESS AVIATION

IL-LIBANU

29307

PRIVATAIR GMBH

IL-ĠERMANJA

34553

PRIVATE JET HOLD.

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

12196

PRIVATE WINGS

IL-ĠERMANJA

37417

PRIVATEJET INT. GMBH

IL-ĠERMANJA

3751

PROCTER&GAMBLE

L-ISTATI UNITI

12648

Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KG

IL-ĠERMANJA

33666

Pakistan Aviators and Aviation (Pvt) Ltd.

IL-PAKISTAN

29731

Parc aviation

L-IRLANDA

775

Pentastar Aviation, LLC

L-ISTATI UNITI

2196

QANTAS AIRWAYS

L-AWSTRALJA

21912

QATAR AIRWAYS

IL-QATAR

39255

RA DR. JAN PLATHNER

IL-ĠERMANJA

37057

RADIC AVIATION

L-ARABJA SAWDIJA

30124

RAE - REGIONAL AIR

IL-ĠERMANJA

32083

RAY ENTERPRISES

L-ISTATI UNITI

30485

RC AVIATION LLP

L-ISTATI UNITI

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

IL-ĠERMANJA

33032

RELIANCE COMMERCIAL

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

30938

RIKSOS TURIZM LT

IT-TURKIJA

5547

RJR WINSTON SALEM

L-ISTATI UNITI

f13620

RNJ GmbH. & CO KG

IL-ĠERMANJA

32723

RSG RENTAL SERVICES

IL-ĠERMANJA

29927

RUAG AEROSPACE SERV

IL-ĠERMANJA

37464

RUAG SWITZERLAND

L-IŻVIZZERA

36233

RUIZ, L

IL-MESSIKU

38246

RUSAERO

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

9200

RYAN INTL AIRLINES

L-ISTATI UNITI

38368

RYAN INTL AIRLINES 2

L-ISTATI UNITI

29352

Rentair UK Ltd

IL-ĠERMANJA

27446

Rhema Bible Church

L-ISTATI UNITI

606

Robert Bosch GmbH

IL-ĠERMANJA

22593

S BRUNEI SULTAN

IL-BRUNEI DARUSSALAM

f10788

SAP America Inc.

L-ISTATI UNITI

18991

SAP SE

IL-ĠERMANJA

34319

SAPOFINA AVTN LTD.

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

IL-ĠERMANJA

5031

SCHWARZMUELLER

L-AWSTRIJA

30971

SEARAY BD100

L-AFRIKA T'ISFEL

35352

SEGRAVE AVIATION INC

L-ISTATI UNITI

31846

SG FINANS A/S NORGE

L-IŻVEZJA

27571

SHANGHAI AIRLINES

IĊ-ĊINA

22814

SHARJAH RULERS FLT

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

29540

SHENZHEN AIRLINES

IĊ-ĊINA

27735

SIK-AY Hava Tasimacilik A.S.

IT-TURKIJA

38681

SILK WAY WEST

L-AŻERBAJĠAN

2463

SINGAPORE AIRLINES

SINGAPORE

1034

SIRTE OIL

IL-LIBJA

f12146

SIRVAIR, S.A. de C.V.

IL-MESSIKU

7867

SIXT

IL-ĠERMANJA

32179

SKIPPERS AVIATION

L-AWSTRALJA

31208

SKY BEYOND HOLDINGS

SINGAPORE

2477

SKY JET

L-IŻVIZZERA

37940

SKY SWALLOWS LTD.

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

37740

SKYBIRD AIR LTD

IN-NIĠERJA

34392

SKYBUS

IL-KAŻAKISTAN

32816

SKYBUS AIRLINES

L-ISTATI UNITI

19819

SKYPLAN SERVICES

IL-KANADA

31870

SM AVIATION

IL-ĠERMANJA

43591

SMALL PLANET

IL-ĠERMANJA

45991

SMALL PLANET (2)

IL-ĠERMANJA

32544

SMS Aviation GmbH

IL-ĠERMANJA

33747

SOMON AIR

IT-TAĠIKISTAN

2316

SOUTH AFRICAN AIRWAYS

L-AFRIKA T'ISFEL

f11331

SOUTHLAKE AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

36224

SPECTRA ENERGY

L-ISTATI UNITI

26725

SPIRIT AIRLINES 2

L-ISTATI UNITI

28904

SPX FLOW

L-ISTATI UNITI

5216

SRILANKAN AIRLINES

IS-SRI LANKA

36094

SSP AVIATION

L-INDJA

23935

STAR ARIES SHIPMGMT

ĊIPRU

32446

STAR AVIATION SRVCS

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

29368

STAR AVIATION UG

IL-ĠERMANJA

15526

STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU

L-UKRAJNA

32361

STRONG AVIATION

IL-KUWAJT

30086

SUMMIT AIR

IL-KANADA

44422

SUNDAIR GMBH

IL-ĠERMANJA

37379

SUNEXPRESS DEUTSCHL.

IL-ĠERMANJA

36720

SWISS AV CONSULTANTS

L-IŻVIZZERA

28494

SWISS GLOBAL AIR LINES AG

L-IŻVIZZERA

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

L-IŻVIZZERA

f12122

Safeway, Inc.

L-ISTATI UNITI

24784

Samsung Techwin Co., Ltd.

IR-REPUBBLIKA TAL-KOREA

f10701

Servicios Aereos Regiomontanos, S.A.

IL-MESSIKU

21734

Siberia Airlines

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

9354

SkyWork Airlines AG

L-IŻVIZZERA

f12005

Spiral, Inc.

L-ISTATI UNITI

29841

Spirit of Spices GmbH

IL-ĠERMANJA

10201

SunExpress (Günes Ekspres Havacilik A.S.)

IT-TURKIJA

28362

Sun D'or International Airlines LTD

IŻRAEL

12878

Südzucker Reise-Service GmbH

IL-ĠERMANJA

36760

T'WAY AIR CO LTD

IR-REPUBBLIKA TAL-KOREA

8360

TACA

L-EL SALVADOR

35978

TATHRA INTERNATIONAL

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

32576

TB INVEST GROUP

IĊ-ĊEKJA

31566

TEAM AVIATION

IL-ĠERMANJA

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

L-AWSTRIJA

36210

TESLA AIR

L-IŻVIZZERA

42391

TEXTRON AVIATION

L-ISTATI UNITI

35936

TIGER HERCULES CORP

IT-TAJWAN

f12990

TOKECO INCORPORATED

L-ISTATI UNITI

21908

TOKOPH D P

L-AFRIKA T'ISFEL

f14958

TPS Group Holding Inc.

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

33923

TREK-AIR B.V.

IN-NETHERLANDS

37070

TREVO AVIATION LTD

IL-ĠERMANJA

1389

TUIfly GmbH

IL-ĠERMANJA

33495

TURBOJET KFT

L-UNGERIJA

33979

TURKUAZ AIRLINES

IT-TURKIJA

7971

TW AIR

IL-BERMUDA

2681

Thai Airways International Public Company Limited

IT-TAJLANDJA

f10445

Thomas H. Lee Partners

L-ISTATI UNITI

14993

Thyssenkrupp Dienstleistungen GmbH

IL-ĠERMANJA

31353

Tidnish Holdings Limited

IL-KANADA

f11873

Tillford Limited

IL-BERMUDA

2758

Turkish Airlines THY

IT-TURKIJA

f12479

Tyremax Pty Ltd

L-AWSTRALJA

22512

UGANDA EXEC FLIGHT

L-UGANDA

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

L-UKRAJNA

24948

UKSATSE

L-UKRAJNA

4692

US Airways, Inc.

L-ISTATI UNITI

29839

USA 3000 AIRLINES

L-ISTATI UNITI

34914

USA JET AIRLINES 3

L-ISTATI UNITI

43007

USAA

L-ISTATI UNITI

26886

UTair Aviation, jsc

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

18224

UZBEKISTAN AIRWAYS

UZBEKISTAN

2782

United Airlines, Inc.

L-ISTATI UNITI

8960

United Parcel Service Co

L-ISTATI UNITI

35921

United Therapeutics

L-ISTATI UNITI

31984

VARIG LOGISTICA SA

IL-BRAŻIL

37759

VENTURE AVTN GROUP

L-ISTATI UNITI

5198

VHM SCHUL & CHARTER

IL-ĠERMANJA

31758

VIVAT TRUST LTD.

IR-RENJU UNIT

2840

VOLKSWAGEN AG

IL-ĠERMANJA

45213

VOLKSWAGEN AIRSERV.

IL-ĠERMANJA

2812

VRG Linhas Aereas S/A

IL-BRAŻIL

39258

VUKY HOLDINGS LTD

L-IŻVIZZERA

31669

Vacuna Jets Limited

IL-BERMUDA

30637

Vale S/A

IL-BRAŻIL

f10791

Vecellio Management Service

L-ISTATI UNITI

2833

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

IL-ĠERMANJA

18671

Volga-Dnepr Airlines LLC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

36235

WATERLOO AVIATION

IL-KANADA

24113

WEBER MANAGEMENT

IL-ĠERMANJA

1323

WEKA Flugdienst GmbH

IL-ĠERMANJA

35535

WELLS FARGO BANK (2)

L-ISTATI UNITI

34391

WHS CONSULTING AG

L-IŻVIZZERA

10834

WIKING HELIKOPTER

IL-ĠERMANJA

33317

WINAIR AUSTRIA

L-AWSTRIJA

34169

WIZZ AIR UKRAINE LLC

L-UKRAJNA

37044

WOELBERN FLIGHT 01

IL-ĠERMANJA

36967

WOELBERN FLIGHT 02

IL-ĠERMANJA

2930

WORLD AIRWAYS

L-ISTATI UNITI

30605

Wheels Aviation Ltd.

IL-ĠERMANJA

27514

Wirtgen BgmbH

IL-ĠERMANJA

32609

XIAMEN AVIATION AVV

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

31769

XL Airways Germany GmbH

IL-ĠERMANJA

36920

XR-GMBH

IL-ĠERMANJA

32403

XRS Holdings, LLC

L-ISTATI UNITI

34976

YH AVIATION LTD

IR-RENJU UNIT

34953

ZENITH CAPITAL LTD

L-IŻVIZZERA

33948

ZEUS TAXI AÉREO

IL-BRAŻIL

38977

ZWEITE XR-GMBH

IL-ĠERMANJA

5960

Zeman FTL

IL-ĠERMANJA

f10488

Ziff Brothers Investment, LLC

L-ISTATI UNITI

24568

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

IL-ĠERMANJA


L-ESTONJA

Nru ta' Identifikazzjoni CRCO

Isem l-Operatur

Stat tal-Operatur

34613

ABELIA TRADING LTD

ĊIPRU

22213

ENIMEX

L-ESTONJA

38113

FL TECHNICS AB

IL-LITWANJA

22574

MIL JAPAN

IL-ĠAPPUN

10937

MIL RUSSIA

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

1117

MIL SWITZERLAND

L-IŻVIZZERA

35109

NORTH WIND AIRLINES

L-ESTONJA

38604

SMARTLYNX ESTONIA

L-ESTONJA

30036

ULS Airlines Cargo

IT-TURKIJA

36496

ZAMBEZI AIRLINES

IŻ-ŻIMBABWE


L-IRLANDA

Nru ta' Identifikazzjoni CRCO

Isem l-Operatur

Stat tal-Operatur

34931

Blue Nightingale Trading

L-AFRIKA T'ISFEL

32901

142955 ONTARIO LTD

IL-KANADA

37435

921BE LLC

L-ISTATI UNITI

27726

994748 ONTARIO INC

IL-KANADA

f11440

A & C BUSINESS SERVICES INC

L-ISTATI UNITI

27976

ABCO Aviation Incorporated

L-ISTATI UNITI

35023

ACFT FINANCE TRUST

L-IRLANDA

31510

ACP JETS

L-ISTATI UNITI

f11447

ADC AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

f10775

ADP Aviation, LLC

L-ISTATI UNITI

132

AER LINGUS

L-IRLANDA

29293

AERO TIMBER PARTNERS

L-ISTATI UNITI

23714

AERO TOY STORE LLC

L-ISTATI UNITI

28752

AEROMANAGMENT GROUP

L-ISTATI UNITI

39015

AEROSTAR LTD IRELAND

L-IRLANDA

32813

AIR BLESSING

L-ISTATI UNITI

7057

AIR SHAMROCK

L-ISTATI UNITI

32218

AIR TAHOMA

L-ISTATI UNITI

28432

AIR TREK

L-ISTATI UNITI

33141

AIRTIME LLC

L-ISTATI UNITI

34285

ALCHEMIST JET AIR LLC

L-ISTATI UNITI

f12838

ALEDO SUB LLC

L-ISTATI UNITI

26140

ALLTECH

L-ISTATI UNITI

30995

ALPHA ONE FLIGHT SERVICES

L-ISTATI UNITI

f12957

AMC 50 LLC

L-ISTATI UNITI

31782

AMERIPRISE FINANCIAL

L-ISTATI UNITI

27173

APACHE CORP

L-ISTATI UNITI

38618

AR INVESTMENTS LLC.

L-ISTATI UNITI

39205

ARGOS CAPITAL MNGT

L-ISTATI UNITI

34018

ARKIVA LTD.

L-IRLANDA

298

ASL AIRLINES (IRELAND) LIMITED

L-IRLANDA

29280

ASTOR STREET ASSET

L-ISTATI UNITI

35166

AT&T Management Services, L.P.

L-ISTATI UNITI

33136

ATLANTIC AV KTEB

L-ISTATI UNITI

33008

AVIA PARTNER DENMARK

ID-DANIMARKA

36309

AVIANOVA (RUSSIA)

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

30118

AVIATION CORPORATE SERVICES

L-IRLANDA

f11798

AVION SALES LLC

L-ISTATI UNITI

27087

AVIONETA

L-ISTATI UNITI

29670

Aero Ways Inc

L-ISTATI UNITI

f10007

Air Reese, LLC

L-ISTATI UNITI

f10765

Alaska Eastern Partners

L-ISTATI UNITI

36324

Altis

L-IRLANDA

f12155

Amalgamated Consolidated, Inc.

L-ISTATI UNITI

f12108

Ambassador Marketing International Inc.

L-ISTATI UNITI

26369

B&G LEASING

L-ISTATI UNITI

34053

BANK OF NOVA SCOTIA

IL-KANADA

31686

BARNARD AVIATION

L-ISTATI UNITI

1537

BAXTER HEALTH CARE

L-ISTATI UNITI

34487

BAZIS INTL INC.

IL-KANADA

33090

BEACON AVIATION

L-IRLANDA

f11361

BEAUTY CENTRAL LLC

L-ISTATI UNITI

25114

BECKER GROUP

L-ISTATI UNITI

6890

BECTON DICKINSON

L-ISTATI UNITI

32660

BEDEK AVIATION

IŻRAEL

38915

BEL AIR LLC

L-ISTATI UNITI

36482

BGST LLC

L-ISTATI UNITI

33557

BIG PLAY FLIGHT SVCS

L-ISTATI UNITI

f12964

BLATTI AVIATION INC

L-ISTATI UNITI

33247

BLUE CITY HOLDINGS LTD

L-ISTATI UNITI

f11410

BORG HOLDINGS LLC

L-ISTATI UNITI

31975

BOULDER US

L-ISTATI UNITI

32952

BPG PROPERTIES

L-ISTATI UNITI

37279

BUSINESS A.CENTRE CO

IT-TAJLANDJA

f12103

Benson Football, LLC

L-ISTATI UNITI

35372

Bindley Capital Partners

L-ISTATI UNITI

f12682

Bombardier New Aircraft

L-ISTATI UNITI

36888

Boston Scientific Corp

L-ISTATI UNITI

f11899

C C Media Holdings Inc

L-ISTATI UNITI

35160

C. Dot Aviation, LLC

L-ISTATI UNITI

36790

C2C AIR CHARTERS

L-ISTATI UNITI

37117

CA, Inc.

L-ISTATI UNITI

32717

CAMERON HENKIND

L-ISTATI UNITI

22953

CAPE CLEAR CAPITAL

L-ISTATI UNITI

22724

CARDINAL HEALTH AVTN

L-ISTATI UNITI

30615

CARLISLE HOLDINGS LLC

L-ISTATI UNITI

34066

CASTLE 2003-2 IRELAND LTD

L-IRLANDA

34153

CAYLEY AVIATION

L-IŻVIZZERA

30896

CCA AIR CHARTER

L-ISTATI UNITI

f10927

CEF 2002 Aircraft LLC d/b/a Ceridian Corporation

L-ISTATI UNITI

36333

CELLO AVIATION LTD

IR-RENJU UNIT

29250

CENTURION AVTN SRVCS

L-ISTATI UNITI

36860

CESSNA FINANCE CORP

IR-RENJU UNIT

f11418

CESSNA FINANCE CORP

IR-RENJU UNIT

29096

CHUBB FLIGHT OPERATIONS

L-ISTATI UNITI

5078

CINTAS

L-ISTATI UNITI

37889

CIRRUS AVIATION (US)

L-ISTATI UNITI

21455

CITYJET

L-IRLANDA

36082

CMC GROUP INC.

L-ISTATI UNITI

44856

CONCIERGE U LTD

IR-RENJU UNIT

35826

CONSTELLATION LEASING LLC

L-ISTATI UNITI

32509

COOK AIRCRAFT LEASNG

L-ISTATI UNITI

33877

CORACLE AVIATION

L-IŻVIZZERA

19036

CORPORATE JETS PA

L-ISTATI UNITI

9248

CRANE COMPANY

L-ISTATI UNITI

28444

CROSS AVTN

IR-RENJU UNIT

f11386

CUNA MUTUAL INSURANCE SOCIETY

L-ISTATI UNITI

f13609

Center for Disease Detection LLC

L-ISTATI UNITI

3769

Chevron U.S.A.Inc.

L-ISTATI UNITI

f12458

Codale Electric Supply Inc.

L-ISTATI UNITI

f11882

Colson & Colson General Contractor

L-ISTATI UNITI

f13788

Constellation Productions

L-ISTATI UNITI

30753

Covidien

L-ISTATI UNITI

f10987

Cozzens and Cudahy Air

L-ISTATI UNITI

f10650

DARBY HOLDINGS

L-ISTATI UNITI

f11469

DELAWARE GLOBAL OPERATION LLC

L-ISTATI UNITI

31690

DELTA JET USA

L-ISTATI UNITI

24235

DENISTON ENTERPRISES

L-ISTATI UNITI

35507

DIAMOND AIR CHARTER

IR-RENJU UNIT

30715

DMB Aviation

L-ISTATI UNITI

35370

DOMINOS PIZZA (2)

L-ISTATI UNITI

f12713

DSS214 LLC

L-ISTATI UNITI

6064

DUBAI AIR WING

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

27997

DYNAMIC AVIATION SERVICES INC

L-ISTATI UNITI

f13128

David A. Duffield/ Pegasus VI, LLC.

L-ISTATI UNITI

45097

Dreamline Aviation LLC

L-ISTATI UNITI

35072

EAC AIR LLC

L-ISTATI UNITI

8339

EATON

L-ISTATI UNITI

1009

ELI LILLY

L-ISTATI UNITI

23828

EMC IRELAND

L-IRLANDA

23627

EMERCOM RUSSIA

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

33649

ENCORE 684 LLC

L-ISTATI UNITI

f11381

ENCORE/SB AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

f12801

EUROPEAN AIRCRAFT CHARTER INC

L-ISTATI UNITI

f10176

Energy Corporation of America

L-ISTATI UNITI

f10183

Executive Flight Solutions, LLC

L-ISTATI UNITI

33361

FAGEN INC

L-ISTATI UNITI

29521

FAIRMONT AVIATION SE

IL-KANADA

35375

FALCON 50 LLC

L-ISTATI UNITI

33587

FANAR AVIATION LTD

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

32271

FAST LINK EGYPT

L-EĠITTU

34792

FASTNET JET ALLIANCE

L-IRLANDA

21578

FEDERAL MOGUL

L-ISTATI UNITI

28181

FERRO CORP

L-ISTATI UNITI

30469

FIRST VIRTUAL AIR

L-ISTATI UNITI

18781

FJ900

L-ISTATI UNITI

9532

FL Aviation Corporation

L-ISTATI UNITI

31774

FLYING SQUIRREL

L-ISTATI UNITI

10276

FLYNN FINANCIAL

L-ISTATI UNITI

6573

FOUR STAR

L-ISTATI UNITI

34371

FREEBIRD MNGMT LTD.

L-IRLANDA

f12717

FREEMAN AIR CHARTER SERVICES

L-ISTATI UNITI

3826

FRIEDKIN INTL

L-ISTATI UNITI

22293

FRONTLINER INC

L-ISTATI UNITI

f12666

Falcon Fifty LLC

L-ISTATI UNITI

35797

Felham Enterprises Inc

L-ISTATI UNITI

23081

Fertitta Enterprises

L-ISTATI UNITI

f10208

Flightstar Corporation

L-ISTATI UNITI

f10877

Fortune Brands, Inc.

L-ISTATI UNITI

21858

Frost Administrative Services, Inc.

L-ISTATI UNITI

f11889

Futura Travels Limited

L-INDJA

39022

GAUGHAN FLYING LLC

L-ISTATI UNITI

38550

GC INTERNATIONAL LLC

L-ISTATI UNITI

22286

GE CAPITAL-GECAS EI

L-IRLANDA

32292

GE COMMERCIAL AV SVC

L-IRLANDA

26624

GENERAL MILLS SALES

L-ISTATI UNITI

38543

GEORGE GUND 3

L-ISTATI UNITI

f13141

GIII Aircraft Management, LLC

L-ISTATI UNITI

f12778

GIV EXEC JET LLC

L-ISTATI UNITI

38943

GLOBAL EXPRESS GROUP

L-ISTATI UNITI

33121

GLOBAL TRIP SUPPORT

L-ISTATI UNITI

23814

GLOBAL WINGS LTD

L-IŻVIZZERA

3964

GOODYEAR

L-ISTATI UNITI

f10230

GPAir Limited

IL-KANADA

f11374

GREEN CHAIR PRODUCTIONS INC

L-ISTATI UNITI

f12820

GREENBRIER CAPITAL LLC

L-ISTATI UNITI

26847

GREENHILL AVTN

L-ISTATI UNITI

31561

GULF PACIFIC AVTN SV

L-ISTATI UNITI

f11239

GameStop, Inc

L-ISTATI UNITI

33031

Gemini Ltd

L-ISTATI UNITI

f13449

General Dynamics Land Systems

L-ISTATI UNITI

f12159

Gilead Sciences

L-ISTATI UNITI

f10231

Graham Brothers Construction Co., Inc

L-ISTATI UNITI

22958

Group Holdings

L-ISTATI UNITI

f13612

Guthy Renker Aviation

L-ISTATI UNITI

24874

HAC (Hangar Acquisition Corporation)

L-ISTATI UNITI

28219

HARLEY-DAVIDSON

L-ISTATI UNITI

21857

HARSCO

L-ISTATI UNITI

31054

HEAVYLIFT INT.

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

1423

HERSHEY COMPANY

L-ISTATI UNITI

26380

HERTZ CORP

L-ISTATI UNITI

35241

HIGHFIELDS CAP MGMT

L-ISTATI UNITI

24583

HILL AIR COMPANY I LLC

L-ISTATI UNITI

24776

HOME DEPOT

L-ISTATI UNITI

33420

HOWARD HOLDINGS PLC

L-IRLANDA

5170

HUMANA

L-ISTATI UNITI

29387

Harbert Aviation

L-ISTATI UNITI

f12750

Hawk Hollow Aviation LLC

L-ISTATI UNITI

42446

Hormel Foods Corporation

L-ISTATI UNITI

f11193

IAMAW

L-ISTATI UNITI

24747

IFFTG

L-ISTATI UNITI

32500

ILFC IRELAND LTD

L-IRLANDA

21409

IRVING AIR SERVICE

IL-KANADA

28726

International Jet Management

L-ISTATI UNITI

36005

Irving Oil Transport Inc.

IL-KANADA

32671

JANNAIRE LLP

IR-RENJU UNIT

35830

JAPC INC

L-ISTATI UNITI

f10275

JELD-WEN, Inc.

L-ISTATI UNITI

27861

JEP LEASING

L-ISTATI UNITI

22094

JEPPESEN UK LTD

IR-RENJU UNIT

32549

JET CLIPPER JOHNNY

L-ISTATI UNITI

35926

JET LOGISTICS INC

L-ISTATI UNITI

35981

JET SHARES ONLY

L-ISTATI UNITI

32652

JET SMART INC

L-ISTATI UNITI

30210

JET-A-WAY CHARTERS

L-ISTATI UNITI

36494

JETSELECT, LLC

L-ISTATI UNITI

34915

JKB JET HOLDINGS LLC

L-ISTATI UNITI

26509

JOLUK AVTN

L-ISTATI UNITI

39282

James S Offield

L-ISTATI UNITI

31850

Jarden Corp

L-ISTATI UNITI

f10276

Jepson Associates Inc.

L-ISTATI UNITI

34314

Jet Direct Aviation (iddikjarat falliment fil-25/02/2009)

L-ISTATI UNITI

f10282

John M. Connors, Jr.

L-ISTATI UNITI

1584

Johnson&Johnson

L-ISTATI UNITI

35520

Jones International Aviation LLC

L-ISTATI UNITI

f10702

KEB Aircraft Sales, Inc.

L-ISTATI UNITI

8180

KELLOGG

L-ISTATI UNITI

f11341

KKN TRANSPORTATION LEASING LLC

L-ISTATI UNITI

32210

KLEIN TOOLS

L-ISTATI UNITI

20894

KOHLER CO

L-ISTATI UNITI

f10286

Kansas City Life Insurance Company

L-ISTATI UNITI

f10287

Kenair, Inc.

L-ISTATI UNITI

f11016

Kendall Jackson Wine Estates

L-ISTATI UNITI

f10713

Konfara Company

L-ISTATI UNITI

31706

LCG ENTERPRISES

L-ISTATI UNITI

35616

LEONARD GREEN & PART

L-ISTATI UNITI

12275

LIBERTY MUTUAL

L-ISTATI UNITI

32207

LISBON LIMITED

IL-BERMUDA

1823

LOCKHEED MARTIN CORP

L-ISTATI UNITI

28852

LONDON CITY JET

IR-RENJU UNIT

35829

LOWES COMPANIES INC

L-ISTATI UNITI

40196

LP 221 LC

L-ISTATI UNITI

37926

LUGHNASA MGMT LLC

L-ISTATI UNITI

36958

LUNA ENTERTAINMENT

L-ISTATI UNITI

f10295

Leco Corporation

L-ISTATI UNITI

29729

Letica Leasing LLC

L-ISTATI UNITI

36957

Level 3 Communications

L-ISTATI UNITI

f10302

Lower Cross Aircraft Corp.

L-ISTATI UNITI

38901

M&M AVIATION GROUP

L-ISTATI UNITI

36961

MAGELLAN A/C SVCS

L-IRLANDA

30454

MAJJEC JHETT

L-ISTATI UNITI

26422

MANDAN

L-ISTATI UNITI

38653

MANHAG AG

L-IŻVIZZERA

31670

MATTHEWS JOHN

IR-RENJU UNIT

29444

MC Group

L-ISTATI UNITI

12177

MELLON BANK

L-ISTATI UNITI

27630

MERCURY ENGINEERING

L-IRLANDA

11068

MGM Resorts Aviation Corp

L-ISTATI UNITI

30050

MHS TRAVEL & CHTR

L-ISTATI UNITI

37895

MID SOUTH JETS INC

L-ISTATI UNITI

26475

MIDAMERICAN ENERGY

L-ISTATI UNITI

f13615

MIDES SEM DE CV

L-EL SALVADOR

1104

MIL IRELAND

L-IRLANDA

f10317

MMB Management Advisory Services

L-ISTATI UNITI

31703

MMRB SERVICES

L-ISTATI UNITI

35625

MODESTO EXEC AIR CHR

L-ISTATI UNITI

f11411

MONAVIE AIRCRAFT LEASING LLC

L-ISTATI UNITI

36426

MPW INDUSTRIAL SVCS

L-ISTATI UNITI

40770

MRTV LLC

L-ISTATI UNITI

32479

MVA AVIATION LTD.

IL-BERMUDA

20548

Maine Aviation Aircraft Charter, LLC

L-ISTATI UNITI

f12230

Mannco LLC

L-ISTATI UNITI

27893

Merck & Co., Inc.

L-ISTATI UNITI

f10507

Midland Financial Co.

L-ISTATI UNITI

f10968

Mozart Investments, Inc.

L-ISTATI UNITI

f11326

N14FX TRUST C/O WILMINGTON TRUST CO

L-ISTATI UNITI

f12769

N48KZ LLC

L-ISTATI UNITI

39276

N583KD LLC

L-ISTATI UNITI

18796

N728LW LLC

L-ISTATI UNITI

f10324

NASCAR, Inc.

L-ISTATI UNITI

f10328

NCR Corporation

L-ISTATI UNITI

18352

NESTLE PURINA PETCAR

L-ISTATI UNITI

29867

NEXT FLIGHT JETS

L-ISTATI UNITI

32930

NINETY EIGHT AVTN

L-ISTATI UNITI

33473

NOK AIR

IT-TAJLANDJA

f10962

NORTH AMERICAN FLIGHT SERVICES

L-ISTATI UNITI

26985

NORTH STAR AVTN

L-ISTATI UNITI

42956

NORWEGIAN AIR INTL

L-IRLANDA

31004

NOVA CORPORATE SERVICES

IR-RENJU UNIT

36522

New Orion Air Group

L-ISTATI UNITI

43372

Noble Energy, Inc.

L-ISTATI UNITI

f10334

Noel Group Aviation

L-ISTATI UNITI

f12013

Norfolk Southern Corp.

L-ISTATI UNITI

f12093

Nustar Logistics

L-ISTATI UNITI

f10917

OAKLR Aviation Services LLC

L-ISTATI UNITI

32397

OFFICE DEPOT

L-ISTATI UNITI

37310

OKAY AIRWAYS

IĊ-ĊINA

9116

OMEGA AIR (USA)

L-ISTATI UNITI

f11444

OPA LLC

L-ISTATI UNITI

7079

ORBIS INTL

L-ISTATI UNITI

35897

OSLO EXPRESS

L-ISTATI UNITI

37383

OSPREY AIR LEASE LLC

L-ISTATI UNITI

2079

OWENS ILLINOIS

L-ISTATI UNITI

f11106

Orange Crimson Aviation, LLC

L-ISTATI UNITI

10012

P & E PROPERTIES

L-ISTATI UNITI

33261

PACIFIC SKY

IL-KANADA

8792

PALMER A

L-ISTATI UNITI

f10642

PAM Management Serv. LLC

L-ISTATI UNITI

36792

PB AIR LLC

L-ISTATI UNITI

29783

PEGASUS AVIATION CA

L-ISTATI UNITI

36816

PHILLIPS EDISON & CO

L-ISTATI UNITI

32055

PIONEER ADVENTURES

IN-NEW ZEALAND

39139

PITCH LINK LLC

L-ISTATI UNITI

f10361

PNC Financial Services Group

L-ISTATI UNITI

f11419

POLAR BEAR EXPRESS II LLC

L-ISTATI UNITI

f10729

PPD Development, LLC

L-ISTATI UNITI

32096

PRIME AVIATION JSC

IL-KAŻAKISTAN

34180

PROFESSIONAL CARE

L-ISTATI UNITI

f10820

Palm Beach Aviation, Inc.

L-ISTATI UNITI

f10351

Paramount Pictures Corporation

L-ISTATI UNITI

3252

PepsiCo, Inc.

L-ISTATI UNITI

f10918

Pilgrim Air

L-ISTATI UNITI

f10979

Pinjet Aviation, LLC

L-ISTATI UNITI

31045

PrivateSky Aviation LLC

L-ISTATI UNITI

7076

Project ORBIS International, Inc.

FRANZA

26605

QUEST AVTN

L-ISTATI UNITI

29692

RABBIT RUN

L-ISTATI UNITI

32706

RBGT LLC

L-ISTATI UNITI

f10978

REAUD MORGAN QUINN

L-ISTATI UNITI

31234

RED BARN FARMS

L-ISTATI UNITI

37662

REYNOLDS JET MGMT

L-ISTATI UNITI

29947

RIVERSIDE AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

35940

RIZON JET UK LTD

IR-RENJU UNIT

38890

RKK Management, Inc.

L-ISTATI UNITI

31650

ROBINSON AVTN

L-ISTATI UNITI

f11777

ROBINSON LEASING INC

L-ISTATI UNITI

36351

ROCKWELL COLLINS LLC

L-ISTATI UNITI

23899

ROLLINS INC.

L-ISTATI UNITI

29788

RORO 212

L-ISTATI UNITI

31502

ROTOR TRADE (ARC)

L-ISTATI UNITI

2292

ROWAN COMPANIES PLC

L-ISTATI UNITI

30090

RUSAVIATION

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

39971

RUUD LIGHTING INC

L-ISTATI UNITI

8651

Ryanair DAC

L-IRLANDA

28054

SAFEWAY

L-ISTATI UNITI

34898

SD VERMOGENSVERWALT

IL-ĠERMANJA

f12851

SDL MANAGEMENT COMPANY LLC

L-ISTATI UNITI

871

SEAGULL AIRCRAFT CORP

L-ISTATI UNITI

f11250

SGSF Capital Venture LLC

L-ISTATI UNITI

32093

SHEARWATER AIR

L-ISTATI UNITI

24869

SIERRA PACIFIC IND

L-ISTATI UNITI

36640

SIM SAS

FRANZA

f12817

SITRICK AND CO

L-ISTATI UNITI

28509

SPEEDWINGS BUSINESS SA

IL-MESSIKU

f12106

SPG Frank Group (SPG Management, LLC u Frank Group, LLC)

L-ISTATI UNITI

42170

STA JETS

L-ISTATI UNITI

30500

STANDARD & POORS

L-ISTATI UNITI

31823

STARSHIP ENTERPRISE

L-ISTATI UNITI

131

STOBART AIR

L-IRLANDA

44504

SUPER UNIVERSAL LLC

L-ISTATI UNITI

f10397

Select Management Resources, LLC

L-ISTATI UNITI

f10824

Seminole Tribe of Florida

L-ISTATI UNITI

f14029

Signature Group LLC

L-ISTATI UNITI

f13116

Standridge Color Corporation

L-ISTATI UNITI

36081

Starbucks Corporation

L-ISTATI UNITI

f10501

Sunoco Inc.

L-ISTATI UNITI

35071

T2 Aviation Mgmt.

L-ISTATI UNITI

32156

TALLWOOD MANAGEMNT

L-ISTATI UNITI

f12709

TAMPA BAY AIRLINES LLC C/O BLUMBERGEXCELSIOR CORP

L-ISTATI UNITI

3696

TEXAS INSTRUMENTS

L-ISTATI UNITI

f11309

THIRD SECURITY LLC

L-ISTATI UNITI

f14943

THUNDERBIRD AVIATION OPERATOR LTD.

L-ISTATI UNITI

f13842

TLS Aviation LLC

L-ISTATI UNITI

f12991

TONY DOWNS FOODS

L-ISTATI UNITI

26406

TRANS WEST AIR SRVCS

L-ISTATI UNITI

9788

TRANSIT AIR SRVC

L-ISTATI UNITI

31673

TRAVELERS INDEMNITY CO

L-ISTATI UNITI

29623

TRICYCLE AVIATION

L-ISTATI UNITI

38625

Tashi Corporation

L-ISTATI UNITI

f11003

Tendencia Asset Management

IL-GŻEJJER CAYMAN

25363

The Boeing Company

L-ISTATI UNITI

f10441

The Sherwin-Williams Company

L-ISTATI UNITI

f10446

Tour Air, Inc.

L-ISTATI UNITI

f12231

Translatin S.A.

L-ISTATI UNITI

45090

UNICORP AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

4090

UNITED COMPANY THE

L-ISTATI UNITI

2797

UNITED STATES STEEL

L-ISTATI UNITI

f10462

US Bank NA Trustee

L-ISTATI UNITI

f10460

Unisys Corporation

L-ISTATI UNITI

9252

University Corporation for Atmospheric Research (UCAR)

L-ISTATI UNITI

9275

VALLEJO INVESTMENTS

L-ISTATI UNITI

f11803

VALLEY JET LLC

L-ISTATI UNITI

29120

VEN AIR

L-IRLANDA

32119

VIA FELIZ II

L-ISTATI UNITI

24690

VICTORY AVTN FLORIDA

L-ISTATI UNITI

28043

VILLAGE EQUIPMENT

L-ISTATI UNITI

36447

VTB LEASING (EUROPE)

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

f10591

Vulcan Materials Company

L-ISTATI UNITI

35911

WALLAN AVIATION 2

L-ARABJA SAWDIJA

38924

WAR ENTERPRISES

L-ISTATI UNITI

f10470

WASTE MANAGEMENT, INC

L-ISTATI UNITI

5187

WELDBEND

L-ISTATI UNITI

35439

WELLS FARGO BANK NW

L-ISTATI UNITI

31125

WESTON LTD

L-IRLANDA

22445

WHITE CLOUD

L-ISTATI UNITI

38797

WILDGOOSE LLC

L-ISTATI UNITI

36185

WILMINGTON TRUST(EI)

L-IRLANDA

33542

WING FINANCIAL LLC

L-ISTATI UNITI

28282

WINGEDFOOT AVTN

L-ISTATI UNITI

38212

WINGS AVIATION (DE)

L-ISTATI UNITI

29233

WRENAIR

L-IRLANDA

36499

Warner Chilcott

L-ISTATI UNITI

f10815

Washington Penn Plastic Company

L-ISTATI UNITI

f10789

Wells Fargo Bank Northwest, c/o Morgan & Morgan

L-ISTATI UNITI

f10792

Werner Enterprises Inc.

L-ISTATI UNITI

25465

WestJet

IL-KANADA

f10784

Wilmington Trust

L-ISTATI UNITI

f11532

Worldwide Aircraft Holding Company

IL-BERMUDA

32454

XJET USA

L-ISTATI UNITI

f10485

Xerox Corporation

L-ISTATI UNITI

31649

Z1 HOLDINGS

L-ISTATI UNITI

44261

ZALA GROUP LLC

L-ISTATI UNITI

39577

ZAROX HOLDINGS LTD

ĠIBILTÀ

f11027

ZENITH INSURANCE COMPANY

L-ISTATI UNITI


IL-GREĊJA

Nru ta' Identifikazzjoni CRCO

Isem l-Operatur

Stat tal-Operatur

24601

AERO-KAMOV

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

23232

AEROSVIT

L-UKRAJNA

31586

AFRICAN EXPRESS AWYS

IL-KENJA

39537

AIR CANADA rouge LP

IL-KANADA

30742

AIR COLUMBUS

L-UKRAJNA

40237

AIR LEISURE

L-EĠITTU

29972

AIR LINK INTL (CY)

ĊIPRU

44218

AIR MEDITERRANEAN

IL-GREĊJA

37802

AIR TRAFFIC LTD

IL-KENJA

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

IL-LIBANU

39471

AIT AVIATION & TOUR.

IŻRAEL

35757

AMBER AVTN (UK) LTD.

IR-RENJU UNIT

31252

AMREF FLYING DOCTORS

IL-KENJA

37966

ASPAMIA LLC

L-ISTATI UNITI

34238

ASTRA AIRLINES

IL-GREĊJA

38330

AVIATION SCIENCES CO

L-ARABJA SAWDIJA

23359

AVIATRANS K LTD

L-UKRAJNA

20514

Aegean Airlines

IL-GREĊJA

375

American International Group

L-ISTATI UNITI

f12684

Avenge Inc

L-ISTATI UNITI

34069

BELRESCUEAVIA

IL-BELARUSSJA

33770

BENSLOW BERMUDA LTD.

L-IŻVIZZERA

35368

BLUE BIRD AIRWAYS

IL-GREĊJA

20501

BLUE BIRD AVIATION

IL-KENJA

29396

BOOTH CREEK MGMT

L-ISTATI UNITI

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

IĊ-ĊINA

35729

CASSEL INVEST LTD

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

31895

CENTAVIA

IS-SERBJA

31412

COMERAVIA

IR-REPUBBLIKA BOLIVARJANA TAL-VENEZWELA

36113

CONQUISTADOR HELO

L-ISTATI UNITI

19644

COSTAIR LTD

IL-GREĊJA

29987

CRIMEA UNIVERSAL

L-UKRAJNA

33761

DAL GROUP (SUDAN)

IS-SUDAN

36466

DESINENCE LTD

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

25895

DONBASSAERO

L-UKRAJNA

32795

DOVE AIR INC

L-ISTATI UNITI

f11403

DRAGON LEASING CORP

L-ISTATI UNITI

30350

EAGLE AIR LTD

L-UGANDA

35299

ELITE AIRLINES

IL-GREĊJA

40100

ELLINAIR

IL-GREĊJA

36585

ELTANIN AVIATION

IR-RENJU UNIT

37223

ENGALY LTD

L-IRLANDA

31744

EUROPEAN AIR CRANE

L-ITALJA

32903

EXECUTIVE AIRL.PTY

L-AWSTRALJA

37101

EXECUTIVE FLIGHT DIV

IL-QATAR

35228

FIRST AIRWAYS

IL-GREĊJA

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

L-AWSTRALJA

31722

GAINJET AVIATION

IL-GREĊJA

f11377

GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP

L-ISTATI UNITI

42395

GERMANIA FLUG AG

L-IŻVIZZERA

31659

GHALAYINI I

L-EĠITTU

33178

GLOBAL AIRWAYS (FA)

L-AFRIKA T'ISFEL

36785

GLOBAL ELITE JETS

L-ARABJA SAWDIJA

29050

GOLIAF AIR

SÃO TOMÉ U PRÍNCIPE

36620

GRAND A AIRCRAFT LLC

L-ISTATI UNITI

29777

GREECE AIRWAYS

IL-GREĊJA

17957

GREENLEAF

L-ISTATI UNITI

38025

GRYPHON AIRLINES

IL-KUWAJT

f10233

GS 150-217 LLC

L-ISTATI UNITI

f11417

GS200 INC TRUSTEE

L-ISTATI UNITI

32656

GULF GLOBAL SVCS LTD

IR-RENJU UNIT

23443

HCAA

IL-GREĊJA

38724

HEAD START AVTN SYS

ĊIPRU

25221

HELOG AG

L-IŻVIZZERA

36373

HERITAGE ACFT LTD

IR-RENJU UNIT

36043

HERITAGE AVTN DEV.

IR-RENJU UNIT

f12006

Hanwha Chemical Corporation

IR-REPUBBLIKA TAL-KOREA

38831

INTAKA MANAGE PTY

L-AFRIKA T'ISFEL

38792

INTER ILES AIR

MADAGASCAR, COMOROS, RÉUNION

32668

INTERISLAND AIRLINES

IL-FILIPPINI

26787

INTRACOM

IL-GREĊJA

31881

INTRALOT

L-ISTATI UNITI

36434

ISLANDSITE INVEST.

L-AFRIKA T'ISFEL

31621

JADAYEL AVIATION

L-ARABJA SAWDIJA

31622

JET AIRLINES JSC

IL-KAŻAKISTAN

36274

JETSTREAM WORLDWIDE

IĊ-ĊINA

33768

JP AIR OU

L-ESTONJA

32238

JUBILANT ENPRO PVT

L-INDJA

30724

KAIZEN AVTN

L-ISTATI UNITI

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

IL-GREĊJA

33560

Kenrick Ltd.

IŻRAEL

35938

Knightsdene Limited

IR-RENJU UNIT

29979

LAO AIRLINES

IR-REPUBBLIKA DEMOKRATIKA TAL-POPLU TAL-LAOS

29995

LEXATA

IL-GREĊJA

35265

LINAIR LTD.

IR-RENJU UNIT

25549

MACEDONIAN AIRLINES

IL-GREĊJA

32732

MCKINLEY CAPITAL

L-ISTATI UNITI

29201

MERPATI NUSANTARA 2

L-INDONEŻJA

1099

MIL GREECE

IL-GREĊJA

21948

MINAIR

IR-REPUBBLIKA ĊENTRU-AFRIKANA

33733

MOJO AVTN INC/N818LK

IL-BRAŻIL

40473

N.Z. VOYAGES

FRANZA

35475

NORDSTAR AIRLINES

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

34624

OLYMPIC AIR

IL-GREĊJA

43116

OLYMPUS AIRWAYS S.A.

IL-GREĊJA

43757

ORANGE2FLY AIRLINES

IL-GREĊJA

24067

ORASCOM

L-EĠITTU

22404

OXY USA

L-ISTATI UNITI

f10342

Olayan Financing Company

L-ARABJA SAWDIJA

2055

Olympic Airlines

IL-GREĊJA

30316

PAKISTAN STATE

IL-PAKISTAN

37162

PALADIN ENERGY LTD

L-AWSTRALJA

24760

PALESTINIAN AIRLINES

IT-TERRITORJU PALESTINJAN OKKUPAT

22981

PALMYRA AVIATION LTD

IL-GREĊJA

27002

PARADISE AVTN

IL-GREĊJA

34445

PEBUNY LLC

L-ISTATI UNITI

28119

POLISH MORSKI

IL-POLONJA

34853

PORT SIVIL HAVACILIK

IT-TURKIJA

37638

PRIMEVALUE TRADING

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

35665

PRIVILEGE AIRWAYS

L-INDJA

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

IL-ĠORDAN

33252

PROFLIGHT COMM. SVCS

IŻ-ŻAMBJA

35365

Pro Flite LLC d/b/a Zen Air LLC

L-ISTATI UNITI

35750

QUICK FLIGHT LIMITED

L-INDJA

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

L-ARABJA SAWDIJA

35603

ROSTVERTOL-AVIA

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

9012

S & K BERMUDA LTD

IL-BERMUDA

37342

SAFARILINK

IL-KENJA

44653

SCOOT PTE LTD

SINGAPORE

22305

SEAFLIGHT AVTN

IL-BERMUDA

f11025

SELA HOLDING COMPANY LTD

L-ARABJA SAWDIJA

33531

SEMEYAVIA JSC

IL-KAŻAKISTAN, IL-KIRGIŻISTAN

36327

SEVEN X AVIATION

IL-MONTENEGRO

32636

SHORT STOP JET CHARTER

L-AWSTRALJA

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

L-ISTATI UNITI

29176

SINCOM AVIA

L-UKRAJNA

32837

SKOL AIRLINE

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

31109

SKY EXPRESS GREECE

IL-GREĊJA

f11402

SUNTRUST EQUIPMENT FINANCE & LEASING CORP

L-ISTATI UNITI

3991

Sioux Company Ltd

L-IŻVIZZERA

25475

THAI FLYING SERVICE

IT-TAJLANDJA

29509

THE STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

L-UKRAJNA

31819

TRANS AVIATION

IL-KUWAJT

28601

TRAVCO AIR

L-EĠITTU

9459

UNIVERSAL AIR LINK

L-ISTATI UNITI

38722

VAXUCO

IL-VJETNAM

20044

VERAVIA VERNIKOS

IL-GREĊJA

35002

VERTIR

L-ARMENJA

37519

WCC AVIATION INC

IL-FILIPPINI

35700

WEM LINES SA

IL-GREĊJA

35842

WORLD HEALING CENT 2

L-ISTATI UNITI

25058

WORLD HEALING CENTER

L-ISTATI UNITI

24805

YAMAL

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

7307

ZAHID TRACTOR

L-ARABJA SAWDIJA

35716

ZR AVIATION

IL-LIBANU


SPANJA

Nru ta' Identifikazzjoni CRCO

Isem l-Operatur

Stat tal-Operatur

26560

245 PILOT SERVICES

L-ISTATI UNITI

39446

ACANITT (CZA) HOLD.

L-IŻVIZZERA

4648

AERO ANGELES

IL-MESSIKU

19709

AERODATA BELGIUM

IL-BELĠJU

36647

AEROGAL

L-EKWADOR

29663

AEROLANE

SPANJA

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

CHILE

160

AEROLINEAS ARGENTINA

SPANJA

45206

AEROLINEAS ESTELAR LATINOAMERICA C.A.

IR-REPUBBLIKA BOLIVARJANA TAL-VENEZWELA

20010

AEROLINEAS TEHUACAN

IL-MESSIKU

38432

AEROMASTER DEL PERU

IL-PERÙ

36924

AERON CIVIL PANAMA

IL-PANAMA

30520

AEROTAXI LOS VALLES

SPANJA

2880

AEROVIAS DE MEXICO

IL-MESSIKU

29534

AFRIQUE CARGO SERV

IS-SENEGAL

44479

AIR 31 LLC

L-ISTATI UNITI

29323

AIR AMDER

IL-MAURITANIA

24500

AIR COMET S.A.

SPANJA

9345

AIR EUROPA

SPANJA

28016

AIR EXECUTIVE S.L.

SPANJA

36047

AIR LOGISTICS (LUX)

IL-LUSSEMBURGU

22380

AIR NOSTRUM

SPANJA

39181

AIR ONE AVTN PRIVATE

L-INDJA

31681

AIR TRACTOR EUROPE

SPANJA

736

AIRBUS DEFENCE-SPACE

SPANJA

38965

AIRBUS HELI ESPANA

SPANJA

7968

AIRBUS HELICOPTER

FRANZA

37072

AIRCRAFT HOLDINGS

IR-RENJU UNIT

36793

AIRLEASE CORPORATION

L-ISTATI UNITI

34981

AIRLIFT USA LLP

L-ISTATI UNITI

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

L-AFRIKA T'ISFEL

36637

ALBA STAR S.A.

SPANJA

43746

ALHOKAIR AVIATION

L-IŻVIZZERA

43337

ALLIANCEJET, LLC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

32075

ALPEMA & TOURISM

SPANJA

33938

AMAC CORPORATE JET AG

L-IŻVIZZERA

29581

AMB GROUP

L-ISTATI UNITI

38970

AMERICAN JET S.A.

L-ARĠENTINA

31409

AMERICAN KING AIR FE

L-ISTATI UNITI

37598

AMS LTD

IR-RENJU UNIT

34891

ANDALUS LINEAS AER.

SPANJA

26796

ANSETT WORLDWIDE

L-AWSTRALJA

31725

ANTRAK AIR GHANA

IL-GHANA

28325

ARAMARK

L-ISTATI UNITI

32948

ARKAS S.A.

IL-KOLOMBJA

f12734

ASPEN TRADING CORP

L-ISTATI UNITI

37408

ASSOCIATED AVTN (2)

IN-NIĠERJA

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

L-ISTATI UNITI

32213

ATLANTIC BRIDGE AV 2

IR-RENJU UNIT

9456

AUDELI

SPANJA

42429

AV. NAVAL GUAYAQUIL

L-EKWADOR

35532

AVEX AIR TRAINING

L-AFRIKA T'ISFEL

21660

AVIACION COMERCIAL

IL-MESSIKU

460

AVIANCA

IL-KOLOMBJA

36095

AVION LLC

L-ISTATI UNITI

45064

AVIONCO GUERNSEY

IR-RENJU UNIT

31593

AVIONICA SUVER S.L.

SPANJA

33149

AVPRO INC (2)

L-ISTATI UNITI

26651

AZUR AIR LLC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

8740

Abbott Laboratories

L-ISTATI UNITI

f10630

Aerolider, S.A. de C.V.

IL-MESSIKU

39686

Air Products & Chemicals Inc.

L-ISTATI UNITI

29159

Airmax, LLC

L-ISTATI UNITI

23373

Al Tameer Co. Ltd.

L-ARABJA SAWDIJA

f11014

American Resources

L-ISTATI UNITI

f10332

Astra 136 LLC

L-ISTATI UNITI

f11141

Averuca, C.A.

IR-REPUBBLIKA BOLIVARJANA TAL-VENEZWELA

12669

BA CITYFLYER LTD

IR-RENJU UNIT

f11305

BANC OF AMERICA LEASING & CAPITAL LLC

L-ISTATI UNITI

f11811

BANK OF UTAH TRUSTEE

L-ISTATI UNITI

38654

BARRAGAN MIGUEL

IL-MESSIKU

32565

BELLON AVIATION LTD.

L-IŻVIZZERA

f13938

BEST FLY S.L

SPANJA

2621

BINTER CANARIAS SA

SPANJA

32392

BIONIC AVIATION CC

L-AFRIKA T'ISFEL

f11795

BOMBARDIER AEROSPACE CORP

L-ISTATI UNITI

35545

BRASIL WARRANT

IL-BRAŻIL

22234

BRECO INTL

IR-RENJU UNIT

f12909

BRISAIR S.A.

IR-RENJU UNIT

19815

BRISTOW NIGERIA

IN-NIĠERJA

37278

BUA DELAWARE INC

L-ISTATI UNITI

f10074

Bank of America, NA

L-ISTATI UNITI

38518

Benipaula Inc

L-ISTATI UNITI

10970

Bombardier Aerospace Corporation

L-ISTATI UNITI

f12165

Bradleyville, Ltd

L-ISTATI UNITI

31613

C.S.P.SOCIETE

IL-MAURITANIA

27598

CABO VERDE EXPRESS

CAPE VERDE

30834

CANADIAN METRO AIRL

IL-KANADA

38558

CANARIAS AIRLINES

SPANJA

36213

CANARY FLY S.L.

SPANJA

35186

CAPITEQ

L-AWSTRALJA

4029

CARGILL

L-ISTATI UNITI

23687

CASA AIR SERVICES

IL-MAROKK

32893

CAVERTON HELICOPTERS

IN-NIĠERJA

29796

CETO MARKETING S.A.

IR-RENJU UNIT

38300

CHALLENGER 5445 LLC

L-ISTATI UNITI

f10706

CI-TEN Leasing Corp.

L-ISTATI UNITI

30885

CITELYNX TRAVEL

IR-RENJU UNIT

44018

CITGO Petroleum Corporation

L-ISTATI UNITI

36279

CLEARSKIES

L-AWSTRALJA

32365

CNL GROUP SERVICES

L-ISTATI UNITI

38420

COMP. NAT. NAV. SAS

FRANZA

38329

COMPANIA OPERADORA DE CORTO Y MEDIO RADIO IBERIA EXPRESS S.A.

SPANJA

37198

CONF. BRASILEIRA

IL-BRAŻIL

36755

CONSORCIO CJPP

IL-BRAŻIL

f11327

COOK CANYON (GP) LLC

L-ISTATI UNITI

f13639

COOPER AIR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

IL-BRAŻIL

39318

COORDENACAO DE AVIACION OPERACIONAL DA POLICIA FEDERAL

IL-BRAŻIL

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

SPANJA

f14711

CORPORACION CASTILLO BERTRAN

L-ISTATI UNITI

32284

CORPORATE OIL & GAS

IN-NIĠERJA

36833

COYABA LLC

L-ISTATI UNITI

37293

CPC SA

L-ISTATI UNITI

f11342

CSC TRUST CO OF DELAWARE TRUSTEE

L-ISTATI UNITI

31491

CSIM AIR

L-ISTATI UNITI

f11870

Caleton Holdings

IL-GŻEJJER CAYMAN

32564

Carabo Capital

L-ISTATI UNITI

f12156

CareFusion Corporation

L-ISTATI UNITI

f10817

Casafin II LLC

L-ISTATI UNITI

39988

Cockrell Resources

L-ISTATI UNITI

f11018

Condor Express S.A.

L-ARĠENTINA

f10127

Conforto Empreendimentos e Paricipacoes Ltda

IL-BRAŻIL

f10710

Contessa Premium Foods

L-ISTATI UNITI

38519

Corimon CA

IL-GŻEJJER CAYMAN

35909

Covington Aviation

L-ISTATI UNITI

37414

DALLAH AL-BARAKA HOL

L-ARABJA SAWDIJA

29548

DARTASSAN

L-IRLANDA

26776

DEAN FOODS

L-ISTATI UNITI

37252

DELAWARE GG INC

L-ISTATI UNITI

29208

DES R CARGO EXPRESS

IL-MAURITANIA

35756

DNEST AVIATION

IL-MALASJA

3464

DODSON INTERNTL PART

L-ISTATI UNITI

33251

DORNIER NIGERIA

IN-NIĠERJA

31583

DTC LLC

L-ISTATI UNITI

11968

DUKE OF WESTMINSTER

IR-RENJU UNIT

f10136

Dayco Properties Ltd

L-ISTATI UNITI

f12879

EAGLE AIR SERVICES CORP

L-ISTATI UNITI

35754

EASSDA

IR-RENJU UNIT

35658

EAST COAST JETS INC

L-ISTATI UNITI

8808

EASTMAN KODAK

L-ISTATI UNITI

23226

EASYJET AIRLINE COMPANY LTD

IR-RENJU UNIT

31715

ECUATO GUINEANA (2)

IL-GUINEA EKWATORJALI

6101

EDELWEISS SUISSE

L-IŻVIZZERA

37813

EDIFICA 2000

SPANJA

f12753

EDINTON HOLDINGS USA INC

L-ISTATI UNITI

10068

EDREES MUSTAFA

L-ARABJA SAWDIJA

35209

EHEIM VERWALTUNGS

IL-ĠERMANJA

30842

EJS-AVIATION SERVICE

BAHAMAS

29935

ELMET AVIATION

L-ISTATI UNITI

35607

ELYSIAN AIRLINES

IL-GUINEA

38631

EMB EQUIPMENT LLC

L-ISTATI UNITI

39123

EMBRAER COMMERCIAL

L-ISTATI UNITI

4025

EMBRAER SA

L-ISTATI UNITI

39798

EMBRAER SA-COMMERC.

IL-BRAŻIL

f13610

EMSI Aviation

L-ISTATI UNITI

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

IL-BRAŻIL

24823

EUROCONTINENTAL

SPANJA

26217

EUROPEAN FLYERS SL U

SPANJA

40052

EVELOP AIRLINES S.L.

SPANJA

38902

EVOLUTION ASSET MNGT

L-ISTATI UNITI

32605

EXEC JET MANAGEMENT

IR-RENJU UNIT

31653

EXEC JET SERVICE (N)

IN-NIĠERJA

38423

EXECUFLIGHT INC

L-ISTATI UNITI

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

L-ISTATI UNITI

27226

EXECUTIVE AIRLINES

SPANJA

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

L-ISTATI UNITI

f10915

Electric Boat Corporation

L-ISTATI UNITI

f12480

Essar Shipping & Logistics Ltd

IR-RENJU UNIT

35238

FAIRMONT AVTN COMP

L-IŻVIZZERA

7382

FALCONAIR LTD

L-AFRIKA T'ISFEL

f12978

FATHER & SON AIR LLC

L-ISTATI UNITI

34494

FCI AVIATION LLC

IR-RENJU UNIT

37269

FENWAY AVIATION

IL-BRAŻIL

18767

FIRST INTL AVTN

L-ISTATI UNITI

26564

FL Aviation

L-ISTATI UNITI

35848

FLANA

L-AFRIKA T'ISFEL

19907

FLIGHT CONSULTANCY

IR-RENJU UNIT

38894

FLIGHT PLANS SOLUTI

L-ISTATI UNITI

22596

FLIGHTLINE SL

SPANJA

38755

FLY540 ANGOLA

L-ANGOLA

31915

FLYANT SERVICIOS AER

SPANJA

5453

FLYBE LTD

IR-RENJU UNIT

38743

FLYGTACK LTD

IR-RENJU UNIT

31970

FLYING FALCON

L-ISTATI UNITI

10992

FLYING LION

L-ISTATI UNITI

24821

FORMACION AEROFAN SL

SPANJA

34647

FOSTER AVIATION

IR-RENJU UNIT

32961

FRAPMAG LTD

IR-RENJU UNIT

22740

FREWTON LTD

IR-RENJU UNIT

37166

FS AVIATION LLP

IR-RENJU UNIT

31564

FUGRO AVIAT CANADA

IL-KANADA

36054

FUJI DREAM AIRLINES

IL-ĠAPPUN

35955

FULUCA INVESTMENTS

L-AFRIKA T'ISFEL

f10761

Firefly Entertainment Inc.

L-ISTATI UNITI

31802

Flo-Sun Aircraft, Inc.

L-ISTATI UNITI

463

GAMA AVTN BEAUPORT

IR-RENJU UNIT

38961

GAMBIA BIRD AIRLINE

IL-GAMBJA

4402

GESTAIR

SPANJA

25841

GF AIR

L-ISTATI UNITI

f10220

GG Aircraft LLC

L-ISTATI UNITI

39093

GLOBAL AIRCRAFT LLC

L-ISTATI UNITI

38732

GLOBAL FIVE HOLDINGS

L-ISTATI UNITI

28586

GO AHEAD INTERNATION

L-IŻVIZZERA

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

IL-ĠERMANJA

30962

GOF AIR SA DE CV

IL-MESSIKU

28810

GOLDNER D

L-ISTATI UNITI

34043

GRAND CHINA EXPRESS

IĊ-ĊINA

28228

GUARDA COSTEIRA GV

CAPE VERDE

1356

GULFSTREAM SAVANNAH

L-ISTATI UNITI

f10219

General Avileasing, Inc.

L-ISTATI UNITI

37447

Ginnaire Rental Inc.

L-ISTATI UNITI

f10226

Glass Aviation, Inc.

L-ISTATI UNITI

f11875

H&S Air, LLC.

L-ISTATI UNITI

27295

HAGEL W

L-AWSTRIJA

32525

HARPO INC

L-ISTATI UNITI

31805

HARVARD OIL & GAS

IL-KANADA

28012

HAWKAIRE

L-ISTATI UNITI

28603

HCC SERVICE CO

L-ISTATI UNITI

38138

HEBEI AIRLINES LTD

IĊ-ĊINA

37568

HELITT LINEAS AEREAS

SPANJA

28448

HELVETIC AIRWAYS

L-IŻVIZZERA

31991

HENNIG .

L-AFRIKA T'ISFEL

38709

HEVELCA SOCIETE

L-ISTATI UNITI

f11786

HI FLITE INC

L-ISTATI UNITI

34338

HISPANIA FLYJET

SPANJA

28615

HOLA AIRLINES S.L.

SPANJA

33213

HOLLYWOOD AVIATION

L-ISTATI UNITI

31093

HONG KONG EXPRESS

HONG KONG SAR

34316

HYUNDAI COLOMBIA

IL-KOLOMBJA

31848

HYUNDAY COLOMBIA

IL-KOLOMBJA

35962

I FLY LTD

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

1475

L-IBERIA

SPANJA

25406

IBERWORLD S.A.U.

SPANJA

25843

ICE BIRD

L-IŻVIZZERA

27097

INAER AV.ANFIBIOS

SPANJA

1416

INAER HELI.OFF-SHORE

SPANJA

4470

INDUSTRIAS TITAN

SPANJA

35945

INSEL AIR

ARUBA

37049

INSULAR CLASS SL

SPANJA

36530

INTERALIMENT S.A.L.

IL-LIBANU

f12784

INTERNATIONAL AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

37023

INTERNATIONAL FLIGHT

IL-BELĠJU

32557

INTL CONCERTS

L-ISTATI UNITI

34440

INTL FLIGHT RES

L-ISTATI UNITI

31816

INTL PRIVATE JET

L-IŻVIZZERA

33401

INTL TRADE HOLDING

IL-KUWAJT

f11397

INVERSIONES LA MESETA C.A.

L-ISTATI UNITI

30947

IRS AIRLINES LTD

IN-NIĠERJA

29121

ISLAS AIRWAYS

SPANJA

31918

ISM AVIATION

IR-RENJU UNIT

39033

ITABIRA AGRO INDUSTR

IL-BRAŻIL

10117

International Lease Finance Corporation

L-ISTATI UNITI

39179

Inversiones 2 de Marzo S.A.

L-ISTATI UNITI

43786

J P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

IL-BRAŻIL

28372

J.W. Childs Associates

L-ISTATI UNITI

31247

JAIR

L-AFRIKA T'ISFEL

27693

JATO AVTN

IR-RENJU UNIT

36350

JCPenney Co. Inc.

L-ISTATI UNITI

36363

JEM INVESTMENTS

L-ISTATI UNITI

7532

JET2.COM LTD

IR-RENJU UNIT

44618

JET4U S.R.L.

IL-PORTUGALL

7628

JOHNSON FRANKLIN

L-ISTATI UNITI

6281

JOHNSON SC AND SON

L-ISTATI UNITI

f10912

Jorge Gregorio Perez Compac

L-ARĠENTINA

f10284

Jupiter Leasing Inc.

L-ISTATI UNITI

34608

KAMA AVIATION

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

22691

KAVMINVODYAVIA

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

32291

KELLY CORP

L-ISTATI UNITI

30722

KING AIR & TRAVELS

IN-NIĠERJA

21519

KINGS AVIATION

IR-RENJU UNIT

22866

KOGALYMAVIA

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

34665

KUNPENG AIRLINES

IĊ-ĊINA

32518

LAI

IR-REPUBBLIKA BOLIVARJANA TAL-VENEZWELA

32926

LAN PERU SA

SPANJA

f12766

LAS EUGENIAS AIRCRAFT HOLDINGS LLC

L-ISTATI UNITI

1689

LATAM AIRLINES GROUP

SPANJA

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

L-ISTATI UNITI

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

IL-BERMUDA

f10606

LHF Holdings Inc.

L-ISTATI UNITI

35540

LIBYAN CAA

IL-LIBJA

37675

LIDER AVIACAO

IL-BRAŻIL

8562

LIDER TAXI AEREO

IL-BRAŻIL

34815

LIFT IRELAND LEASING

L-IRLANDA

32145

LINK AVIATION

IR-RENJU UNIT

32711

LITORANEA LINHAS AER

IL-BRAŻIL

34783

LLC Nord Wind

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

32253

LTH JET LEASING

IL-BRAŻIL

30440

Lark Aviation LLC

L-ISTATI UNITI

32826

Lewis Aeronautical

L-ISTATI UNITI

f12478

Longfellow Management Services LLC

L-ISTATI UNITI

f14571

Lotca Servicios Integrales S.L.

SPANJA

f12854

M&N EQUIPMENT LLC

L-ISTATI UNITI

f11439

MACYS CORPORATE SERVICES INC

L-ISTATI UNITI

32533

MAITON AIR LLP

IR-RENJU UNIT

32725

MALI AIR EXPRESS

IL-MALI

28276

MARBYIA EXEC. FLIGHT

L-ARABJA SAWDIJA

14376

MARTINEZ RIDAO

SPANJA

37112

MAX AIR (NIGERIA)

IN-NIĠERJA

26115

MEDAIR CHARTER

L-AFRIKA T'ISFEL

28439

MEDIA CONSULTING SERVICES

L-ISTATI UNITI

35494

MENA AEROSPEASE

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

26957

MENAJIAN

L-ISTATI UNITI

38791

MENORCA LLC

L-ISTATI UNITI

40210

MERCADONA S.A.

SPANJA

31076

METRO JET USA

L-ISTATI UNITI

39178

METROPOLITAN AVT LLC

L-ISTATI UNITI

14322

MEXICANA

IL-MESSIKU

39275

MID-SOUTH INV. LLC

L-ISTATI UNITI

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

L-ISTATI UNITI

26896

MOBIL NIGERIA 2

IN-NIĠERJA

1922

MONARCH AIRLINES LTD

IR-RENJU UNIT

10262

MONARCH GEN AVIATION

L-IŻVIZZERA

4341

MOTOROLA MOBILITY

L-ISTATI UNITI

8099

MSF AVIATION

IL-GŻEJJER CAYMAN

35701

MULTIPROMOTUR S.L.

SPANJA

37311

Marcus Evans Avians Ltd.

IR-RENJU UNIT

f13442

Michigan Aviation LLC

L-ISTATI UNITI

24765

Monza Negocios

IL-BRAŻIL

f10321

N T Air, Inc.

L-ISTATI UNITI

f11388

N450JE LLC

L-ISTATI UNITI

31771

N526EE

L-ISTATI UNITI

32502

NASAIR

L-ARABJA SAWDIJA

604

NAYSA

SPANJA

31792

NHT LINHAS AEREAS

IL-BRAŻIL

f10331

NII Holdings Inc.

L-ISTATI UNITI

31834

NITA JET

L-ISTATI UNITI

39070

NNP HOLDING S/A

IL-BRAŻIL

36142

NOAR LINHAS AEREAS

IL-BRAŻIL

33203

NOCLAF LIMITED

IR-RENJU UNIT

1997

NOMADS

L-ISTATI UNITI

32556

NYGREN U

L-IŻVEZJA

39746

New Avant Garde Ltd

MALTA

18907

Norman Aviation

L-ISTATI UNITI

31679

OASIS SERVICES

L-ISTATI UNITI

32396

OBODEN IBRU

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

35840

OCEANAIR TAXI AEREO

IL-BRAŻIL

24549

ODYSSEY AVTN

L-ISTATI UNITI

37779

ONCAM AVIATION LTD

IR-RENJU UNIT

33704

ORIONAIR S.L.

SPANJA

f10603

OTO Development, LLC

L-ISTATI UNITI

42965

PAIC PARTICIPAOES

IL-BRAŻIL

33299

PALM AVIATION

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

35266

PCS Aviation Services, LLC

L-ISTATI UNITI

44056

PDVSA Petroleo S.A.

IR-REPUBBLIKA BOLIVARJANA TAL-VENEZWELA

8455

PERSONAL JET FLORIDA

L-ISTATI UNITI

35295

PHOENICIA AVIATION

IL-LIBANU

31257

PICK N PAY (2)

L-AFRIKA T'ISFEL

42844

PLUS ULTRA LINEAS

SPANJA

30970

POOL AVIATION NW LTD

IR-RENJU UNIT

35542

PORTSIDE INTL LTD

IR-RENJU UNIT

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

L-ISTATI UNITI

38147

PRIME AIR SVCS LTD

IN-NIĠERJA

32000

PRIVILEGE STYLE SA

SPANJA

32852

PRIYAN FOUNDATION

L-ISTATI UNITI

f12698

PROFESSIONAL JET III LLC

L-ISTATI UNITI

32480

PRONAIR AIRLINES SL

SPANJA

29804

PUNTO-FA

SPANJA

23017

Perm Airlines

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

34864

Q JETS AVIATION

IL-KANADA

33331

QUADRA AVIATION LP

IR-RENJU UNIT

27231

QUANTUM AIR

SPANJA

37367

RADCOOL INVESTMENTS

L-AFRIKA T'ISFEL

33067

RAINBOW AIR

IR-REPUBBLIKA BOLIVARJANA TAL-VENEZWELA

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

IR-RENJU UNIT

f11770

REAL WORLD TOURS INC

L-ISTATI UNITI

f12825

RED HAWK AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

26960

RED WINGS CJSC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

32100

RING AIR

L-ISTATI UNITI

23739

ROYAL FLIGHT

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

35605

RPK CAPITAL LLC

L-ISTATI UNITI

34812

RPK CAPITAL MNGT

L-ISTATI UNITI

34828

RUNWAY ASSET MNGT

L-AFRIKA T'ISFEL

33521

RYJET

SPANJA

f13673

Redwings, S.A. de C.V.

IL-MESSIKU

23071

S ARGENTINA

L-ARĠENTINA

38250

SAETA SL

SPANJA

36517

SAICUS AIR S.L.

SPANJA

25502

SAL EXPRESS

SÃO TOMÉ U PRÍNCIPE

29057

SANTA BARBARA (2)

IR-REPUBBLIKA BOLIVARJANA TAL-VENEZWELA

32602

SANTANA TEXTIL

IL-BRAŻIL

37768

SAPETRO AVIATION LTD

IR-RENJU UNIT

29825

SAS INSTITUTE

L-ISTATI UNITI

37164

SASEMAR

SPANJA

32195

SATA VENEZUELA

IR-REPUBBLIKA BOLIVARJANA TAL-VENEZWELA

37785

SDE SA

IL-BELĠJU

36925

SEA SA

L-ARĠENTINA

1095

SECCION ECONOMICO-ADMIN.

SPANJA

39149

SEGURANCA TAXI AEREO

IL-BRAŻIL

37250

SENEGAL AIRLINES LTD

IS-SENEGAL

37448

SERIPATRI PARTICIP

IL-BRAŻIL

30674

SEV AEREO POLICIA

SPANJA

36232

SIENNA CORP SERVICES

L-IŻVIZZERA

34785

SIERRA NEVADA CORP.

L-ISTATI UNITI

32002

SIERRA STELLAR

L-ISTATI UNITI

33719

SKY AIR WORLD

L-AWSTRALJA

25929

SKY SERVICES AVTN

SPANJA

35092

SKYWAY LTD.

IL-GEORGIA

30794

SLEEPWELL AVTN

IR-RENJU UNIT

38895

SOBHA PURAVANKARA

L-INDJA

39712

SOL DEL PARAGUAY

IL-PARAGWAJ

11926

SONAIR ANGOLA

L-ANGOLA

33250

SOSOLISO A/L (2)

IN-NIĠERJA

19182

SOTAN

IL-BRAŻIL

36602

SOUTH AVIATION INC

L-ISTATI UNITI

31632

SOUTH EAST ASIAN

IL-FILIPPINI

4298

SPANAIR S A

SPANJA

28727

SPENAERO

L-ISTATI UNITI

31936

SQUADRON AVTN SVCS

IL-BERMUDA

24644

ST MERRYN AIR

IR-RENJU UNIT

1485

STOCKWOOD V

L-ISTATI UNITI

30064

STREAMLINE RUSSIA

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

27934

SUGAR PINE AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

34009

SUNRIDER CORPORATION

L-ISTATI UNITI

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

SPANJA

11309

SWIFTAIR ESPANA

SPANJA

37862

Starwood Management LLC

L-ISTATI UNITI

29913

Sunset Aviation LLC (dba Solairus Aviation)

L-ISTATI UNITI

31288

TAG AVTN ESPANA

SPANJA

34933

TAILWIND AIRLINES

IT-TURKIJA

36754

TAK AVIATION

L-ISTATI UNITI

12249

TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A

IL-BRAŻIL

4386

TAM LINHAS AEREAS

SPANJA

22992

TATARSTAN AIRLINES

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

31963

TAXI FLY GROUP SA

SPANJA

f12830

TDC MANAGEMENT LLC

L-ISTATI UNITI

27034

THOMAS COOK AIRLINES LTD

IR-RENJU UNIT

35745

TIANJIN AIRLINES

IĊ-ĊINA

34310

TIGER AIRCRAFT TRAD.

L-ISTATI UNITI

34198

TITAN AVIATION UAE

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

9705

TOWER HOUSE CONSULTS

IR-RENJU UNIT

27626

TRABAJOS AER ESPEJO

SPANJA

37007

TRABAJOS EXTREMENOS

SPANJA

35159

TRAMAS TEXTILES SA

IR-REPUBBLIKA BOLIVARJANA TAL-VENEZWELA

28247

TRANS AER BOLIVIANA

L-ISTAT PLURINAZZJONALI TAL-BOLIVJA

15453

TRANSAERO AIRLINES

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

34609

TRANSCON INTERNATIONAL INC.

BAHAMAS

36589

TRANSP AEREOS XALAPA

L-ISTATI UNITI

34330

TRANSPAIS AEREO

IL-MESSIKU

22047

TRANSPORTES DEL SUR

SPANJA

38544

TRIM AIR CHARTER

L-ISTATI UNITI

36812

TRINIDAIR UK LTD

IR-RENJU UNIT

13174

TRUSTAIR LTD

IR-RENJU UNIT

30131

TUI Airways Ltd

IR-RENJU UNIT

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

IS-SENEGAL

f12239

Tejria Services Limited, Bermuda

IL-BERMUDA

37642

Termo Norte Energia Ltda

IL-BRAŻIL

34271

UAML AIR CHARTER

L-ISTATI UNITI

38903

UNIQUE JET AVIATION

L-ISTATI UNITI

36046

USN AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

37185

UTD BANK OF AFRICA

IN-NIĠERJA

8705

VER.SCHWEIZ.FLIEGER

L-IŻVIZZERA

35913

VESEY AIR LLC

L-ISTATI UNITI

29086

VIM AIRLINES

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

34107

VIPER AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

35330

VIRCOP JETS S.L.

SPANJA

38266

VOLOTEA S.L.

SPANJA

30190

VUELING AIRLINES

SPANJA

29378

WAMOS AIR, SA

SPANJA

44827

WCA Holdings

L-ISTATI UNITI

2885

WESTAIR FLYING

IR-RENJU UNIT

1162

WILLIAMS GRAND PRIX

IR-RENJU UNIT

36586

WIN WIN SERVICES

L-ISTATI UNITI

36955

WINGS JET LTD

IL-MAROKK

31438

WOOD J M

IR-RENJU UNIT

35259

WORLD WIDE AC FERRY

IL-KANADA

34390

WTORRE S.A.

IL-BRAŻIL

f10475

Westair Corporation

L-ISTATI UNITI

f10479

Wichita Air Services, Inc.

L-ISTATI UNITI

f11514

Windway Capital Corp

L-ISTATI UNITI

35374

XTO ENERGY INC

L-ISTATI UNITI


FRANZA

Nru ta' Identifikazzjoni CRCO

Isem l-Operatur

Stat tal-Operatur

26915

171JC

L-ISTATI UNITI

24008

223RD FLIGHT UNIT

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

34029

2M EXECUTIVE AVTN

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

12312

35-55 PARTNERSHIP

L-ISTATI UNITI

34746

51 NORTH LIMITED

IR-RENJU UNIT

30021

57 AVIATION SERVICES LLC

L-ISTATI UNITI

6803

711 CODY INC

L-ISTATI UNITI

29177

900NB

L-ISTATI UNITI

29496

A J WALTER AVIATION

IR-RENJU UNIT

28417

AAK COMPANY

IL-LIBANU

38065

AAR CORP

L-ISTATI UNITI

31724

AAS EUROPE

FRANZA

44931

AB AIR HOLDING

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

31439

ABC AEROLINEAS SA

IL-MESSIKU

28588

ABDULLAH SAID B.

L-IŻVIZZERA

32962

ABG AIR LTD

IR-RENJU UNIT

36488

ABSOLUTE AVIATION

L-AFRIKA T'ISFEL

35443

AC TRAVEL LLC

L-ISTATI UNITI

4306

ACCOR SA

FRANZA

31934

ACFT MGMT & TRADING

IR-RENJU UNIT

30786

ACFT SARL

IL-LUSSEMBURGU

31617

ACFT SARL 2

IL-LUSSEMBURGU

35097

ACTIFLY

FRANZA

30027

ADAM AVIATION

L-ISTATI UNITI

27910

ADVANCED TRAINING SY

L-ISTATI UNITI

24201

AEC INTERN. LTD

L-IŻVIZZERA

31600

AELIS AIR SERVICES

FRANZA

30943

AERO CAPITAL SAS

FRANZA

32371

AERO JET CORPORATE

FRANZA

31785

AERO SAINT EXUPERY

FRANZA

22257

AERO SERVICES LF

FRANZA

28041

AERO SVC CORPORATE

FRANZA

8491

AERO SVC EXECUTIVE

FRANZA

26891

AEROGAVIOTA

KUBA

33839

AEROJET MANAGEMENT

IL-ĠERMANJA

25901

AEROMAR AIRLINES

IL-MESSIKU

33014

AERONEXUS CORP. LTD

L-AFRIKA T'ISFEL

5461

AEROSTOCK

FRANZA

30336

AFRIJET AIRLINES (2)

IN-NIĠERJA

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

IL-LIBJA

36823

AGCORP

L-ISTATI UNITI

35102

AGROAIR SAS

FRANZA

1769

AIGLE AZUR

FRANZA

32481

AIR 26

L-ANGOLA

182

AIR AFFAIRES GABON

IL-GABON

186

AIR ALGERIE

L-ALĠERIJA

35192

AIR ARABIA MAROC

IL-MAROKK

28684

AIR ASIA

IL-MALASJA

29420

AIR AUSTRAL 2

FRANZA

35175

AIR BOTSWANA CO.BW

BOTSWANA

30592

AIR BURKINA (2)

IL-BURKINA FASO

29815

AIR CAIRO

L-EĠITTU

34225

AIR CHARTER PROFSNL

L-ISTATI UNITI

33288

AIR CORPORATE FRANCE

FRANZA

38966

AIR COTE D'IVOIRE

IL-KOSTA TAL-AVORJU

30879

AIR DECCAN

L-INDJA

32290

AIR DIVISION KAZAKH

IL-KAŻAKISTAN

227

AIR FRANCE

FRANZA

231

AIR GEFCO

FRANZA

551

AIR GROUP (VAN NUYS)

L-ISTATI UNITI

35198

AIR GUYANE

FRANZA

24148

AIR HARRODS LTD

IR-RENJU UNIT

32175

AIR HORIZON (TOGO)

IT-TOGO

30281

AIR IVOIRE (2)

IL-KOSTA TAL-AVORJU

31977

AIR KING JET

L-IŻVIZZERA

32016

AIR LEASING

IL-KAMERUN

252

AIR MADAGASCAR

IL-MADAGASKAR

261

AIR MAURITIUS

MAURITIUS

12060

AIR ND

FRANZA

25802

AIR PARTNER PRIVATE JETS LTD

IR-RENJU UNIT

28019

AIR PINK D.O.O.

IS-SERBJA

24430

AIR PRINT

IL-LUSSEMBURGU

31913

AIR SARINA

L-IŻVIZZERA

2564

AIR SENEGAL INTL

IS-SENEGAL

5636

AIR SEYCHELLES

IS-SEYCHELLES

26152

AIR SRPSKA

IL-BOŻNIJA-ĦERZEGOVINA

34196

AIR SWIFT LTD.

IL-BERMUDA

25943

AIR TAHITI NUI

FRANZA

5633

AIR TRANSAT

IL-KANADA

31078

AIR TURQUOISE SAS

FRANZA

12593

AIR VENDEE INVEST

FRANZA

34296

AIR WING LTD

IL-BELIZE

2496

AIRBUS OPER. SAS

FRANZA

308

AIRBUS SAS

FRANZA

24094

AIRBUS TRANSPORT

FRANZA

4790

AIRBY

FRANZA

38173

AIRCRAFT MGT SVCES

IL-BELĠJU

f11330

AIRCRAFT PROPERTIES LLC C/O GOODMAN PROPERTIES

L-ISTATI UNITI

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

IL-LUSSEMBURGU

32884

AIRCRAFT SUPPORT

IL-LIBANU

31015

AIREDALE ENTERPRISE

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

18045

AIRFLEET CREDIT

L-ISTATI UNITI

18982

AIRFLITE

L-ISTATI UNITI

38429

AIRSTAR LEASING LTD

IR-RENJU UNIT

36825

AKDN LOGISTIQUE

FRANZA

8231

AL ANWAE TRADING

L-ARABJA SAWDIJA

36155

AL ATHEER

L-ARABJA SAWDIJA

28640

AL MISEHAL GROUP

L-ARABJA SAWDIJA

24197

AL NASSR LTD

L-IŻVIZZERA

31508

AL SALAM 319 LTD

IL-GŻEJJER CAYMAN

30177

AL-GHAZZAWI (N450T)

L-ARABJA SAWDIJA

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

L-ARABJA SAWDIJA

21699

ALCATEL USA

L-ISTATI UNITI

17947

ALENIA AEROSPAZIO

L-ITALJA

30184

ALII AVIATION

L-ISTATI UNITI

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

IL-ĠAPPUN

38790

ALLFAST FASTENING

L-ISTATI UNITI

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

f11476

ALN (BERMUDA) LTD

IL-BERMUDA

32601

ALPHA CHARLIE

L-ISTATI UNITI

35733

ALPHA GOLF AVIATION

MONACO

34201

ALPHA STAR AVTN SVCS

L-ARABJA SAWDIJA

38428

ALPHALAND CORP.

IL-FILIPPINI

37317

ALPIN SKYJETS LTD

L-IŻVIZZERA

45304

ALTAIR JETS CORP

L-ISTATI UNITI

26287

ALTONA

L-IŻVIZZERA

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

L-ISTATI UNITI

34289

ALVADOR LLC

L-ISTATI UNITI

35920

ALWAFEER AIR

L-ARABJA SAWDIJA

38876

AMAC AEROSPACE

L-IŻVIZZERA

22656

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE

L-EĠITTU

364

AMBRION AVIATION

IR-RENJU UNIT

35837

AMER GROUP

L-EĠITTU

369

AMERICAN AIRLINES

L-ISTATI UNITI

f836

AMERICAN EAGLE

L-ISTATI UNITI

34234

AMERICAN ELECTRIC

L-ISTATI UNITI

40684

AMERICAN FLYING JET

L-ISTATI UNITI

8928

AMERICAN HOME PROD

L-ISTATI UNITI

25806

AMERIDAIR

FRANZA

f12696

AML LEASING LLC

L-ISTATI UNITI

32857

ANCFCC

IL-MAROKK

31016

ANDAMAN AVIATION

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

32747

ANGODIS

L-ANGOLA

34393

ANISTANTE HOLDING

L-IŻVIZZERA

38913

ANTARES AGROPECUARIA

IL-BRAŻIL

30530

AOSKY CORPORATION

L-ISTATI UNITI

984

APACHE AVIATION

FRANZA

6188

APEX OIL COMPANY, INC.

L-ISTATI UNITI

28676

APRILIA HOLDINGS INC

IL-GŻEJJER CAYMAN

f10036

APiGroup, Inc

L-ISTATI UNITI

34185

AQUARIUS AVIATION

IL-GŻEJJER CAYMAN

37233

ARABIAN JETS

L-ARABJA SAWDIJA

4999

ARAMCO SAUDI ARABIA

L-ISTATI UNITI

37878

ARG SA

IL-BRAŻIL

37184

ARGENTRE ENTERPRISE

IL-BRAŻIL

31512

ARINC DIRECT

L-ISTATI UNITI

406

ARKIA L-IŻRAEL AL

IŻRAEL

33376

ARMAD

L-IŻVIZZERA

28382

ARMAVIA AVIACOMPANY LLC

L-ARMENJA

20337

ARTEMIS S.A.

FRANZA

29210

ASECNA (SENEGAL)

IS-SENEGAL

8624

ASHMAWI AVIATION

SPANJA

35141

ASHOK LEYLAND LTD

L-INDJA

27518

ASL AIRLINES

FRANZA

36976

ATALANTA AIR

L-ISTATI UNITI

22135

ATLANTA JET

L-ISTATI UNITI

30506

ATLAS BLUE

IL-MAROKK

9002

ATR (AVIONS DE TR)

FRANZA

37011

AV CONSULTANTS ASPEN

L-ISTATI UNITI

36380

AVANGARD AVTN LTD

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

17951

AVDEF

FRANZA

34589

AVEL BRAO

FRANZA

33558

AVIA TREASURY GMBH

L-AWSTRIJA

29467

AVIALAIR

FRANZA

35748

AVIAMARKET LIMITED

IR-RENJU UNIT

30645

AVIAMAX

IL-ĠERMANJA

f11782

AVIATION ASSOCIATES LLC

L-ISTATI UNITI

29399

AVIATION CAPITAL GRP

L-ISTATI UNITI

26160

AVIATION CMP

IL-KANADA

34340

AVIATION INC

L-ISTATI UNITI

38085

AVIATION LINK

L-ARABJA SAWDIJA

33992

AVIATION PARTNERS 2

L-ISTATI UNITI

38198

AVIATRAX

IL-LUSSEMBURGU

25574

AVIENT AVIATION

IŻ-ŻIMBABWE

34211

AVIJET UK LTD

IR-RENJU UNIT

43651

AVIMAXX

IL-BAHRAIN

36345

AVIONAC FRANCE

FRANZA

23721

AVIREX

IL-GABON

27329

AVPLAN TRIP SUPPORT

L-ISTATI UNITI

33168

AVTEX AIR SERVICES

L-AWSTRALJA

33188

AVTN DEVLPMENT INTL

L-IRLANDA

33050

AVTRADE UK

IR-RENJU UNIT

35255

AVX TAXI AEREO

IL-BRAŻIL

31420

AWSAJ AVIATION SVCS

IL-LIBJA

27710

AXIS AIRWAYS

FRANZA

18980

AZERBAIJAN AIRLINES

L-AŻERBAJĠAN

36972

AZUL LINHAS AEREAS

IL-BRAŻIL

f10002

Act Two, Inc.

L-ISTATI UNITI

39565

Adams Office LLC

L-ISTATI UNITI

f14959

AeroFinance Invest Corp.

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

32610

Aerorio Taxi Aereo

IL-BRAŻIL

30304

Air Caraibes

FRANZA

f2003

Air Century

IR-REPUBBLIKA DOMINICANA

10054

Air Corsica

FRANZA

f12199

Air Fleet Operations Limited

IR-RENJU UNIT

36010

Alpha Jet (Alabama)

L-ISTATI UNITI

f12107

American Credit Acceptance

L-ISTATI UNITI

f791

Amerijet International Aviation

L-ISTATI UNITI

35644

Amys Kitchen

L-ISTATI UNITI

35895

Andromeda Ltd.

ĊIPRU

f10726

Arcadia Aviation LLC

L-ISTATI UNITI

22917

Arlington Aircraft of Nevada LLC

L-ISTATI UNITI

f10038

Au Revoir Air

L-ISTATI UNITI

32958

Avenir Worldwide.

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

f10059

Avenue Distribuidora de Veiculos Ltda

IL-BRAŻIL

f10060

Aviation 604 AG

L-IŻVIZZERA

f10061

B H Aviation Ltd

L-ISTATI UNITI

36004

B2 MANAGMENT LTD.

IL-BAHRAIN

32705

BAA JET MANAGEMENT

IĊ-ĊINA

32767

BAC LEASING LTD

IR-RENJU UNIT

22433

BAHRAIN ROYAL FLIGHT

IL-BAHRAIN

37896

BAM AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

22230

BANCO SAFRA SA

IL-BRAŻIL

12083

BANGKOK AIRWAYS

IT-TAJLANDJA

6323

BANLINE AVIATION

IR-RENJU UNIT

23830

BB AVIATION INC.

L-IŻVIZZERA

28129

BCA-BUSINESS

FRANZA

29975

BCC EQUIPMENT LEASE

L-ISTATI UNITI

37668

BEIJING AIRLINES CO

IĊ-ĊINA

37358

BEIJING CAPITAL

IĊ-ĊINA

27140

BEK AIR

IL-KAŻAKISTAN

9170

BEL AIR

L-IŻVIZZERA

35267

BELL FINANCIAL CORP

IR-REPUBBLIKA BOLIVARJANA TAL-VENEZWELA

7723

BELL TEXTRON

L-ISTATI UNITI

28608

BERGAIR

L-IŻVIZZERA

37353

BERTA FINANCE LTD

IL-BELIZE

36116

BEST AERO HANDLING

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

32888

BEST AVIATION LTD

IL-BANGLADESH

35950

BF JET AIR

IL-GHANA

27458

BHG FLIGHTS LLC

L-ISTATI UNITI

32788

BISMILLAH AIRLINES

IL-BANGLADESH

26292

BIZAIR LTD

IR-RENJU UNIT

34299

BKF AVIATION LIMITED

L-ISTATI UNITI

25627

BLUE HERON AVIATION

L-IŻVIZZERA

28677

BLUE LINE

FRANZA

33691

BONEL MARKETING S.A.

L-IŻVIZZERA

39696

BONIDEA CO, LTD

IĊ-ĊINA

25099

BOOGIE PERFORMANCE

FRANZA

35778

BOREH INTERNATIONAL

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

30550

BOSNIA AIRLINES

IL-BOŻNIJA-ĦERZEGOVINA

43658

BOSTON AIR LIMITED

IL-GŻEJJER CAYMAN

35724

BRASIF SA

IL-BRAŻIL

34276

BRASS BOX LTD

ĊIPRU

34825

BRASSBOX

L-UKRAJNA

32340

BRAVO AVIATION

IR-RENJU UNIT

21446

BREITLING

L-IŻVIZZERA

30940

BRIDGE AVIATION

IR-RENJU UNIT

29373

BRIDGTOWN PLANT

IR-RENJU UNIT

36768

BRILLIANT MEDIA

IR-RENJU UNIT

38488

BRISTOW AUSTRALIA

L-AWSTRALJA

29940

BROOM P AVTN SVCS

L-ISTATI UNITI

22676

BROOME WELLINGTON

IR-RENJU UNIT

8153

BRUME

FRANZA

31448

BUCKHEAD

L-ISTATI UNITI

32896

BUMI RESOURCES

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

36301

BUQUEBUS

L-ARĠENTINA

32260

BUREAU POLICE AERO.

FRANZA

35325

BURGAN K

IL-KUWAJT

31315

BURMESTER OVERSEAS

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

34152

BUSI JET INTL.

L-IŻVIZZERA

35499

BUSINESS AIR A.S

IĊ-ĊEKJA

32630

BUSINESS AVIATION 2

CONGO

32497

BUSINESS AVIATION LG

IL-BELĠJU

f10174

BVG VIAJES SA DE CV

IL-MESSIKU

f2008

BVI Airways

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

f10079

Beach Capital Management

L-ISTATI UNITI

35068

Beacon Capital Partners, LLC

L-ISTATI UNITI

f10082

BelAir Aviation LLC

L-ISTATI UNITI

f11004

Billion Mark Ltd.

HONG KONG SAR

f10878

Blue Vista, LLC

L-ISTATI UNITI

f10647

Bolloré SA

FRANZA

f10834

Boulder Aviation Management

L-ISTATI UNITI

f12751

C & S AVIATION LTD

L-ISTATI UNITI

38938

C.A.GROUP LTD

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

5988

C.T.T.A.

IL-MAROKK

37649

CALEDONIAN HEL. LTD

IR-RENJU UNIT

36413

CALILA INVEST.

IL-BRAŻIL

32578

CALVIN KLEIN STUDIO

L-ISTATI UNITI

31994

CANADIAN NAT RAILWAY

IL-KANADA

28583

CAPELINK ESTABLISH.

L-IŻVIZZERA

36417

CAPITAL AVIATION PTE

SINGAPORE

9122

CARTIER EUROPE

IN-NETHERLANDS

34144

CASAM SARL

FRANZA

39000

CASANOVA AIR 7X LTD

IR-RENJU UNIT

8921

CASINO ADVANCED TECH

FRANZA

39170

CATERHAMJET MALAYSIA

IL-MALASJA

31570

CBAIR

L-ISTATI UNITI

29199

CBAS (PVT) LTD

L-INDJA

f10110

CBS Mass Media Corporation

L-ISTATI UNITI