11.1.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 9/106


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/39

tal-10 ta' Jannar 2019

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1235/2008 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar l-arranġamenti għall-importazzjonijiet ta' prodotti organiċi minn pajjiżi terzi

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-28 ta' Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 2092/91 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 33(2) u (3) u l-Artikolu 38(d) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness III tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1235/2008 (2) jistabbilixxi l-lista ta' pajjiżi terzi li s-sistemi tal-produzzjoni u l-miżuri tal-kontroll tagħhom għall-produzzjoni organika ta' prodotti agrikoli huma rikonoxxuti bħala ekwivalenti għal dawk stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 834/2007.

(2)

Skont l-informazzjoni mogħtija mill-Awstralja, l-isem u l-indirizz tal-Internet tal-awtorità kompetenti nbidlu.

(3)

Skont l-informazzjoni mogħtija mill-Kanada, l-indirizzi tal-Internet tal-korpi tal-kontroll “Oregon Tilth Incorporated” u “TransCanada Organic Certification Services” inbidlu. Barra minn hekk, ir-rikonoxximent tal-korp tal-kontroll “Organic Certifiers” ġie rtirat.

(4)

Skont l-informazzjoni mogħtija mill-Indja, l-isem tal-awtorità kompetenti tagħha nbidel.

(5)

Skont l-informazzjoni mogħtija mill-Ġappun, ir-rikonoxximent tal-korpi tal-kontroll “Japan Eco-system Farming Association” u “The Mushroom Research Institute of Japan” ġie rtirat.

(6)

Skont l-informazzjoni mogħtija minn New Zealand, l-isem tal-korp tal-kontroll “BioGro New Zealand” u l-indirizzi tal-Internet tal-korpi kollha ta' kontroll inbidlu.

(7)

Skont l-informazzjoni mogħtija mir-Repubblika tal-Korea, l-indirizzi tal-Internet tal-korpi tal-kontroll “Jeonnam bioindustry foundation” u “Green Environmentally-Friendly certification center” inbidlu. Barra minn hekk, ir-rikonoxximent tal-korp tal-kontroll “Controlunion” ġie rtirat.

(8)

Skont l-informazzjoni mogħtija mill-Iżvizzera, l-isem u l-indirizz tal-Internet tal-korp tal-kontroll “IMOswiss AG” inbidlu.

(9)

L-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008 jistabbilixxi l-lista tal-awtoritajiet tal-kontroll u tal-korpi tal-kontroll li huma kompetenti biex iwettqu kontrolli u joħorġu ċertifikati f'pajjiżi terzi għall-fini ta' ekwivalenza.

(10)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “Agricert- Certificação de Produtos Alimentares lda” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tagħha. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, il-Kummissjoni kkonkludiet li hu ġġustifikat li jitwessa' l-ambitu ġeografiku tar-rikonoxximent tagħha għall-kategoriji tal-prodotti A u D għall-Eġittu, il-Guinea u l-Mozambique.

(11)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “Albinspekt” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tagħha. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, il-Kummissjoni kkonkludiet li huwa ġġustifikat li jitwessa' l-ambitu ġeografiku tar-rikonoxximent tagħha għall-kategoriji tal-prodotti A, B u D għall-Armenja, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Montenegro, l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja u s-Serbja, u għall-kategorija tal-prodotti B għall-Iran, il-Każakistan, il-Moldova, it-Turkija u l-Ukrajna.

(12)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “Bioagricert- S.r.l” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tagħha. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, il-Kummissjoni kkonkludiet li huwa ġġustifikat li jitwessa' l-ambitu ġeografiku tar-rikonoxximent tagħha għall-kategoriji tal-prodotti A, D u E għall-Każakistan, u għall-kategorija tal-prodotti B għall-Polineżja Franċiża u għall-kategoriji tal-prodotti A u D għall-Filippini.

(13)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba minn “Bio.inspecta AG” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tagħha. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, il-Kummissjoni kkonkludiet li hu ġġustifikat li jitwessa' l-ambitu ġeografiku tar-rikonoxximent tagħha għall-kategoriji tal-prodotti A u D għall-Alġerija, il-Kambodja, iċ-Chad u t-Tuneżija.

(14)

Fis-6 ta' Settembru 2018, l-IOAS, korp ta' akkreditazzjoni fil-qasam tal-produzzjoni organika, infurmat lill-Kummissjoni bid-deċiżjoni tagħha li tirtira l-akkreditazzjoni ta' “Bolicert Ltd” minħabba li dan il-korp tal-kontroll naqas milli jsolvi n-nuqqasijiet ta' konformità fin-numru massimu ta' perjodi ta' sottomissjoni permess taħt il-proċedura ta' valutazzjoni tal-IOAS. Barra minn hekk, l-awditjar li wettqet il-Kummissjoni f'“Bolicert Ltd” fil-Bolivja f'Mejju 2017 żvela nuqqasijiet fl-istandard tal-produzzjoni organika u fil-miżuri ta' kontroll. Fid-dawl ta' din is-sitwazzjoni, il-Kummissjoni talbet lil “Bolicert Ltd” biex tipprovdi ċertifikat ta' akkreditazzjoni validu u biex tieħu l-miżuri adegwati biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet. Meta jitqies li “Bolicert Ltd” naqset milli tieħu azzjoni ta' rimedju xierqa u f'waqtha biex tindirizza n-nuqqasijiet u milli tipprovdi lill-Kummissjoni b'ċertifikat ta' akkreditazzjoni validu, il-Kummissjoni ddeċidiet, skont l-Artikolu 12(2)(d), (e) u (f) tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008, li tirtira lil “Bolicert Ltd” mil-lista tal-korpi tal-kontroll u tal-awtoritajiet tal-kontroll għall-fini ta' ekwivalenza.

(15)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “Ecocert SA” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tagħha. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, il-Kummissjoni kkonkludiet li huwa ġustifikat li jitwessa' l-ambitu ġeografiku tar-rikonoxximent tagħha għall-kategoriji tal-prodotti A u D għal-Libanu, għall-kategorija tal-prodotti B għall-Haiti, il-Moldova u t-Tanzanija, għall-kategorija tal-prodotti E għas-Sri Lanka u għall-kategorija tal-prodotti F għall-Kenja. Barra minn hekk, jidher li r-rikonoxximent tagħha għall-kategorija tal-prodotti C irid jiġi rtirat fir-rigward tal-Brunei, iċ-Ċili, iċ-Ċina, l-Ekwador, Hong Kong, il-Honduras, l-Indja, il-Ġappun, ir-Repubblika tal-Korea, il-Marokk, Monaco, Madagascar, il-Mozambique, il-Perù, it-Tajlandja, it-Tuneżija, it-Turkija, l-Istati Uniti u l-Vjetnam.

(16)

Il-Kummissjoni talbet lil “Ekoagros” biex tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar l-attivitajiet koperti fir-rapport annwali tagħha b'konformità mal-Artikolu 12(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008. B'mod partikolari, “Ekoagros” intalbet tipprovdi informazzjoni dwar kif in-nuqqasijiet ta' konformità tal-operaturi li ttieħdu minn korpi tal-kontroll oħrajn fl-Ukrajna ġew indirizzati b'konformità mal-Artikolu 92 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 889/2008 (3). Barra minn hekk, Ekoagros intalbet tispjega kif ġew implimentati l-kontrolli addizzjonali għal ċerti prodotti li joriġinaw fl-Ukrajna, il-Każakistan u r-Russja. “Ekoagros” naqset milli tipprovdi tweġibiet sodisfaċenti lill-Kummissjoni. Għalhekk, l-entrata ta' “Ekoagros” għall-Ukrajna fl-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008 jenħtieġ li tiġi sospiża sakemm tingħata informazzjoni sodisfaċenti.

(17)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “IBD Certificações Ltda” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tagħha. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, il-Kummissjoni kkonkludiet li hu ġġustifikat li jitwessa' l-ambitu ġeografiku tar-rikonoxximent tagħha għall-kategoriji tal-prodotti A, D u E għar-Russja u li jiġi rtirat ir-rikonoxximent tagħha għall-kategoriji tal-prodotti C għall-Brażil.

(18)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “Letis S.A.” biex jinbidel l-indirizz tagħha u jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tagħha. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, il-Kummissjoni kkonkludiet li huwa ġġustifikat li jitwessa' l-ambitu ġeografiku tar-rikonoxximent tagħha għall-kategorija tal-prodotti A għall-Użbekistan, għall-kategoriji tal-prodotti A u D għall-Ażerbajġan, il-Belarussja, l-Eġittu, il-Kosta tal-Avorju, il-Kirgiżistan, il-Marokk, it-Turkmenistan u l-Emirati Għarab Magħquda, għall-kategoriji tal-prodotti B u C għall-Costa Rica u għall-kategoriji tal-prodotti A, B, C u D għall-Belize, il-Brażil, il-Kolombja, ir-Repubblika Dominicana, il-Gwatemala, il-Honduras, il-Panama u El Salvador.

(19)

Il-Kummissjoni rċeviet talba mingħand “Oregon Tilth” biex jiġi rtirat ir-rikonoxximent tagħha għaċ-Ċina.

(20)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “Organic Control System” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tagħha. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, il-Kummissjoni kkonkludiet li hu ġġustifikat li jitwessa' l-ambitu ġeografiku tar-rikonoxximent tagħha għall-kategoriji tal-prodotti A, D u E għall-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja.

(21)

Il-Kummissjoni rċeviet talba mingħand “ORSER” biex jiġi rtirat ir-rikonoxximent tagħha għan-Nepal.

(22)

“Soil Association Certification Limited” innotifikat lill-Kummissjoni li nbidel l-indirizz tagħha.

(23)

Għalhekk, l-Annessi III u IV tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008 jenħtieġ li jiġu emendati skont dan.

(24)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat għall-produzzjoni organika,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 1235/2008 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Anness III huwa emendat skont l-Anness I ta' dan ir-Regolament;

(2)

L-Anness IV huwa emendat skont l-Anness II ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta' Jannar 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 189, 20.7.2007, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1235/2008 tat-8 ta' Diċembru 2008 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar l-arranġamenti għall-importazzjonijiet ta' prodotti organiċi minn pajjiżi terzi (ĠU L 334, 12.12.2008, p. 25).

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 889/2008 tal-5 ta' Settembru 2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi fir-rigward tal-produzzjoni, it-tikkettar u l-kontroll organiku (ĠU L 250, 18.9.2008, p. 1).


ANNESS I

L-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008 huwa emendat kif ġej:

(1)

fl-entrata li tikkonċerna lill-Awstralja, il-punt 4 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“4.

Awtorità kompetenti: Department of Agriculture and Water Resources,

http://www.agriculture.gov.au/export/controlled-goods/organic-bio-dynamic”;

(2)

fl-entrata li tikkonċerna lill-Kanada, il-punt 5 huwa emendat kif ġej:

(a)

ir-ringieli li jikkonċernaw in-numri tal-kodiċi CA-ORG-011 u CA-ORG-021 huma sostitwiti b'dan li ġej:

“CA-ORG-011

Oregon Tilth Incorporated (OTCO)

http://www.tilth.org

CA-ORG-021

TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)

http://www.tcocert.ca/contacts/”

(b)

titħassar ir-ringiela li tikkonċerna n-numru tal-kodiċi CA-ORG-012;

(3)

fl-entrata li tikkonċerna lill-Indja, il-punt 4 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“4.

Awtorità kompetenti: Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp”;

(4)

fl-entrata li tikkonċerna lill-Ġappun, jitħassru r-ringieli li jikkonċernaw JP-BIO-019 u JP-BIO-33;

(5)

fl-entrata li tikkonċerna lil New Zealand, il-punt 5 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“5.

Korpi tal-kontroll:

NZ-BIO-001

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

https://www.asurequality.com

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand Limited

https://www.biogro.co.nz”

(6)

fl-entrata li tikkonċerna lir-Repubblika tal-Korea, il-punt 5 huwa emendat kif ġej:

(a)

ir-ringieli li jikkonċernaw in-numri tal-kodiċi KR-ORG-017 u KR-ORG-020 huma sostitwiti b'dan li ġej:

“KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbf.kr

KR-ORG-020

Green Environmentally-Friendly certification center

http://cafe.naver.com/greenorganic6279”

(b)

titħassar ir-ringiela li tikkonċerna n-numru tal-kodiċi KR-ORG-018;

(7)

fl-entrata li tikkonċerna lill-Iżvizzera, fil-punt 5, ir-ringiela li tikkonċerna n-numru tal-kodiċi CH-BIO-004 hija sostitwita b'dan li ġej:

“CH-BIO-004

Ecocert IMOswiss AG

http://www.ecocert-imo.ch”


ANNESS II

L-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008 huwa emendat kif ġej:

(1)

fl-entrata li tikkonċerna lil “Agricert - Certificação de Produtos Alimentares lda”, fil-punt 3 jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin fl-ordni tan-numri tal-kodiċi:

“EG-BIO-172

L-Eġittu

x

x

GN-BIO-172

Il-Guinea

x

x

MZ-BIO-172

Il-Mozambique

x

x

—”

(2)

fl-entrata li tikkonċerna lil “Albinspekt”, fil-punt 3 jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin fl-ordni tan-numri tal-kodiċi:

“AM-BIO-139

L-Armenja

x

x

x

BA-BIO-139

Il-Bożnija-Ħerzegovina

x

x

x

IR-BIO-139

L-Iran

x

KZ-BIO-139

Il-Każakistan

x

MD-BIO-139

Il-Moldova

x

ME-BIO-139

Il-Montenegro

x

x

x

MK-BIO-139

l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

x

x

x

RS-BIO-139

Is-Serbja

x

x

x

TR-BIO-139

It-Turkija

x

UA-BIO-139

L-Ukrajna

x

—”

(3)

fl-entrata li tikkonċerna lil “Bioagricert S.r.l.”, il-punt 3 huwa emendat kif ġej:

(a)

jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin fl-ordni tan-numri tal-kodiċi:

“KZ-BIO-132

Il-Każakistan

x

x

x

PH-BIO-132

Il-Filippini

x

x

—”

(b)

fir-ringiela li tikkonċerna lill-Polineżja Franċiża, jiżdied salib fil-kolonna B;

(4)

fl-entrata li tikkonċerna lil “Bio.inspecta AG”, fil-punt 3 jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin fl-ordni tan-numri tal-kodiċi:

“DZ-BIO-161

L-Alġerija

x

x

KH-BIO-161

Il-Kambodja

x

x

TD-BIO-161

Iċ-Chad

x

x

TN-BIO-161

It-Tuneżija

x

x

—”

(5)

titħassar l-entrata li tikkonċerna lil “Bolicert Ltd”;

(6)

fl-entrata li tikkonċerna lil “Ecocert SA”, il-punt 3 huwa emendat kif ġej:

(a)

tiddaħħal ir-ringiela li ġejja fl-ordni tan-numri tal-kodiċi:

“LB-BIO-154

Il-Libanu

x

x

—”

(b)

fir-ringieli li jikkonċernaw lill-Haiti, il-Moldova u t-Tanzanija, jiżdied salib fil-kolonna B;

(c)

fir-ringieli li jikkonċernaw liċ-Ċilì, iċ-Ċina, l-Ekwador, Hong Kong, il-Honduras, l-Indja, il-Ġappun, ir-Repubblika tal-Korea, il-Marokk, Monaco, Madagascar, il-Mozambique, il-Perù, it-Tajlandja, it-Tuneżija, it-Turkija u l-Vjetnam, jitħassar is-salib fil-kolonna C;

(d)

fir-ringiela li tikkonċerna lis-Sri Lanka, jiżdied salib fil-kolonna E;

(e)

fir-ringiela li tikkonċerna lill-Kenja, jiżdied salib fil-kolonna F;

(f)

jitħassru r-ringieli li jikkonċernaw lill-Brunei u l-Istati Uniti;

(7)

fl-entrata li tikkonċerna lil “Ekoagros”, fil-punt 3, titħassar ir-ringiela li tikkonċerna lill-Ukrajna;

(8)

fl-entrata li tikkonċerna lil “IBD Certificações Ltda”, il-punt 3 huwa emendat kif ġej:

(a)

tiddaħħal ir-ringiela li ġejja fl-ordni tan-numri tal-kodiċi

“RU-BIO-122

Ir-Russja

x

x

x

—”

(b)

fir-ringiela li tikkonċerna lill-Brażil, jitħassar is-salib fil-kolonna C;

(9)

l-entrata li tikkonċerna lil “Letis S.A.” hija emendata kif ġej:

(a)

il-punt 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“1.

Indirizz: Urquiza 1285 planta alta, Rosario, Santa Fe, Argentina”;

(b)

fil-punt 3, jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin fl-ordni tan-numri tal-kodiċi:

“AZ-BIO-135

l-Ażerbajġan

x

x

BY-BIO-135

il-Belarussja

x

x

BZ-BIO-135

Il-Belize

x

x

x

x

BR-BIO-135

Il-Brażil

x

x

x

x

CI-BIO-135

Il-Kosta tal-Avorju

x

x

CO-BIO-135

Il-Kolombja

x

x

x

x

CR-BIO-135

Il-Costa Rica

x

x

DO-BIO-135

Ir-Repubblika Dominicana

x

x

x

x

EG-BIO-135

L-Eġittu

x

x

GT-BIO-135

Il-Gwatemala

x

x

x

x

HN-BIO-135

Il-Honduras

x

x

x

x

KG-BIO-135

Il-Kirgiżistan

x

x

MA-BIO-135

Il-Marokk

x

x

PA-BIO-135

Il-Panama

x

x

x

x

SV-BIO-135

El Salvador

x

x

x

x

TM-BIO-135

It-Turkmenistan

x

x

AE-BIO-135

L-Emirati Għarab Magħquda

x

x

VN-BIO-135

L-Użbekistan

x

—”

(10)

fl-entrata li tikkonċerna lil “Oregon Tilth”, fil-punt 3, titħassar ir-ringiela li tikkonċerna liċ-Ċina;

(11)

fl-entrata li tikkonċerna lil “Organic Control System”, fil-punt 3, tiddaħħal ir-ringiela li ġejja fl-ordni tan-numri tal-kodiċi:

“MK-BIO-162

l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

x

x

x

—”

(12)

fl-entrata li tikkonċerna lil “ORSER”, titħassar ir-ringiela li tikkonċerna lin-Nepal;

(13)

fl-entrata li tikkonċerna lil “Soil Association Certification Limited”, il-punt 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“1.

Indirizz: Spear House 51 Victoria Street, Bristol BS1 6AD, United Kingdom”.