28.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 198/42


Rettifika tar-Regolament (UE) 2017/1128 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2017 dwar l-iżgurar tal-portabbiltà transkonfinali tas-servizzi tal-kontenut online fis-suq intern

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 168 tat-30 ta' Ġunju 2017 )

F'paġna 11, l-Artikolu 9(2),

minflok:

“Sal-21 ta' Mejju 2018...”,

aqra:

“Sat-2 ta' Ġunju 2018...”;

F'paġna 11, l-Artikolu 10,

minflok:

“Sal-21 ta' Marzu 2021...”,

aqra:

“Sat-2 ta' April 2021...”;

F'paġna 11, l-Artikolu 11(2),

minflok:

“Għandu japplika mill-20 ta' Marzu 2018.”,

aqra:

“Għandu japplika mill-1 ta' April 2018.”.