21.2.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 43/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/294

tal-20 ta' Frar 2017

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 748/2009 dwar il-lista tal-operaturi tal-inġenji tal-ajru li għamlu attività tal-avjazzjoni elenkata fl-Anness I tad-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill mill-1 ta' Jannar 2006 li tispeċifika l-Istat Membru ta' amministrazzjoni għal kull operatur tal-inġenji tal-ajru

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra ġewwa l-Komunità u li temenda d-Direttiva 96/61/KE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 18a(3)(b) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2008/101/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) emendat id-Direttiva 2003/87/KE biex tinkludi l-attivitajiet tal-avjazzjoni fl-iskema għall-iskambju tal-kwoti tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-Unjoni.

(2)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 748/2009 (3) l-lista tal-operaturi tal-inġenji tal-ajru li għamlu attività tal-avjazzjoni elenkata fl-Anness I tad-Direttiva 2003/87/KE mill-1 ta' Jannar 2006.

(3)

Dik il-lista għandha l-għan li tnaqqas il-piż amministrattiv minn fuq l-operaturi tal-inġenji tal-ajru billi tipprovdi informazzjoni dwar liema Stat Membru se jkun qed jirregola operatur partikolari tal-inġenji tal-ajru.

(4)

L-inklużjoni ta' operatur tal-inġenji tal-ajru fl-iskema tal-Unjoni għall-iskambju tal-kwoti tal-emissjonijiet tiddependi mill-prestazzjoni ta' attività tal-avjazzjoni kif stipulat fl-Anness I tad-Direttiva 2003/87/KE u ma tiddependix mill-inklużjoni fil-lista tal-operaturi tal-inġenji tal-ajru stabbilita mill-Kummissjoni abbażi tal-Artikolu 18a(3) ta' dik id-Direttiva.

(5)

It-tibdil fil-lista tal-operaturi tal-inġenji tal-ajru jistrieħ fuq l-aktar dejta riċenti li jipprovdi l-Eurocontrol.

(6)

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ b'mod urġenti biex tintlaħaq l-iskadenza tal-aġġornament annwali tal-lista tal-operaturi tal-inġenji tal-ajru stabbilita fl-Artikolu 18a(3)(b) tad-Direttiva 2003/87/KE.

(7)

Għalhekk ir-Regolament (KE) Nru 748/2009 għandu jiġi emendat skont dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament (KE) Nru 748/2009 jinbidel bit-test stabbilit fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta' Frar 2017.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32.

(2)  Id-Direttiva 2008/101/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 li temenda d-Direttiva 2003/87/KE sabiex tinkludi l-attivitajiet tal-avjazzjoni fl-iskema għall-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra ġewwa l-Komunità (ĠU L 8, 13.1.2009, p. 3).

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 748/2009 tal-5 ta' Awwissu 2009 dwar il-lista ta' operaturi ta' inġenji tal-ajru li wettqu attività ta' avjazzjoni elenkata fl-Anness I tad-Direttiva 2003/87/KE fl-1 ta' Jannar 2006 jew wara, li tispeċifika l-Istat Membru ta' amministrazzjoni għal kull operatur ta' inġenji tal-ajru (ĠU L 219, 22.8.2009, p. 1).


ANNESS

“ANNESS

IL-BELĠJU

Nru ta' Identifikazzjoni CRCO

Isem l-Operatur

L-istat tal-Operatur

31102

ACT AIRLINES

IT-TURKIJA

41049

AHS AIR INT

IL-PAKISTAN

7649

AIRBORNE EXPRESS

L-ISTATI UNITI

33612

ALLIED AIR LIMITED

IN-NIĠERJA

31416

AVIA TRAFFIC COMPANY

IT-TAĠIKISTAN

30020

AVIASTAR-TU CO.

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

123

Abelag Aviation NV

IL-BELĠJU

908

BRUSSELS AIRLINES

IL-BELĠJU

25996

CAIRO AVIATION

L-EĠITTU

4369

CAL CARGO AIRLINES

L-IŻRAEL

29517

CAPITAL AVTN SRVCS

IN-NETHERLANDS

f11336

CORPORATE WINGS LLC

L-ISTATI UNITI

32909

CRESAIR

L-ISTATI UNITI

32432

EGYPTAIR CARGO

L-EĠITTU

f12977

EXCELLENT INVESTMENT LLC

L-ISTATI UNITI

32486

FAYARD ENTERPRISES

L-ISTATI UNITI

f11102

FedEx Express Corporate Aviation

L-ISTATI UNITI

13457

Flying Partners CVBA

IL-BELĠJU

29427

Flying Service N.V.

IL-BELĠJU

24578

GAFI GENERAL AVIAT

L-IŻVIZZERA

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

IR-RENJU UNIT

f12983

GREEN DIESEL LLC

L-ISTATI UNITI

29980

HAINAN AIRLINES (2)

IĊ-ĊINA

23700

HEWA BORA AIRWAYS

IL-KONGO

28582

INTER WETAIL AG

L-IŻVIZZERA

9542

INTL PAPER CY

L-ISTATI UNITI

27709

KALITTA AIR

L-ISTATI UNITI

28087

LAS VEGAS CHARTER

L-ISTATI UNITI

32303

MASTER TOP LINHAS

IL-BRAŻIL

37066

MERIDIAN (AIRWAYS)

IL-BELĠJU

1084

MIL BELGIUM

IL-BELĠJU

31207

N604FJ LLC

L-ISTATI UNITI

f11462

N907WS AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

26688

NEWELL RUBBERMAID

L-ISTATI UNITI

f10341

OfficeMax Inc

L-ISTATI UNITI

31660

RIPPLEWOOD AVTN

L-ISTATI UNITI

2344

SAUDIA

L-ARABJA SAWDIJA

27769

SEA-AIR

IL-BELĠJU

27975

SIA CARGO PTE LTD

SINGAPORE

29222

SILVERBACK CARGO

L-IRWANDA

39079

SOLARIUS AVIATION

L-ISTATI UNITI

35334

SONOCO PRODUCTS CO

L-ISTATI UNITI

26784

SOUTHERN AIR

L-ISTATI UNITI

38995

STANLEY BLACK&DECKER

L-ISTATI UNITI

28453

THOMAS COOK ARL BELG

IL-BELĠJU

27011

TNT AIRWAYS

IL-BELĠJU

34920

TRIDENT AVIATION SVC

L-ISTATI UNITI

30011

TUI AIRLINES — JAF

IL-BELĠJU

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

L-ISTATI UNITI

20065

V L M

IL-BELĠJU

13603

VF CORP

L-ISTATI UNITI

36269

VF INTERNATIONAL

L-IŻVIZZERA

37064

VIPER CLASSICS LTD

IR-RENJU UNIT

f11467

WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC

L-ISTATI UNITI

37549

YILTAS GROUP

IT-TURKIJA


IL-BULGARIJA

Nru ta' Identifikazzjoni CRCO

Isem l-Operatur

L-istat tal-Operatur

33329

AERO POWER LTD

IR-RENJU UNIT

27359

AEROTRANS KAZAKSTAN

IL-KAZAKISTAN

27698

AEROVISTA

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

23962

AIR BAN

IL-BULGARIJA

35743

AIR IBERIA LTD.

IL-ĠEORĠJA

26520

AIR LIBYA 2

IL-LIBJA

11775

AIR VIA BULGARIAN

IL-BULGARIJA

33225

AIR VICTORY

IL-ĠEORĠJA

34357

AIR WEST GEORGIA

IL-ĠEORĠJA

31007

ANIKAY AIR MIDDLE E

IL-ĠORDAN

36020

ARARAT INTERNATIONAL

L-ARMENJA

34563

ASIA AIRWAYS

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

28818

ASIAN SPIRIT

IL-FILIPPINI

24508

BALTIC AIRLINES UU

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

32131

BEIBARS CJSC

IL-KAZAKISTAN

28445

BH AIR

IL-BULGARIJA

29056

BULGARIA AIR

IL-BULGARIJA

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

IL-BULGARIJA

25981

CARGO AIR LTD.

IL-BULGARIJA

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

IL-KAZAKISTAN

36884

FLY ADJARA

IL-ĠEORĠJA

36995

GR AVIA S.A.

IL-GUINEA

10165

HEMUS AIR

IL-BULGARIJA

25134

INTERNAL MINISTRY UU

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

IR-REPUBBLIKA IŻLAMIKA TAL-IRAN

31721

JORDAN INT AIR CARGO

IL-ĠORDAN

27345

KHORIV AVIA

L-UKRAJNA

28246

KOKSHETAU AIRLINE

IL-KAZAKISTAN

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

31019

KREMENCHUK FLIGHT

L-UKRAJNA

38939

KRUNK AVIATION 2

L-UKRAJNA

21448

MOSCOW AIRLINES JSC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

30622

PMT AIR

IL-KAMBODJA

37661

RGB ENTERPRISES LLC

L-ISTATI UNITI

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

L-UKRAJNA

32835

SAYAT AIR KAZAKSTAN

IL-KAZAKISTAN

1830

SENEGALAIR

IS-SENEGAL

32037

SKY JET KAZAKHSTAN

IL-KAZAKISTAN

32664

STARLINE KZ JSC

IL-KAZAKISTAN

32347

TABAN AIR

IR-REPUBBLIKA IŻLAMIKA TAL-IRAN

37954

TROPICAL AIR (Z) LTD

IR-REPUBBLIKA MAGĦQUDA TAT-TANZANIJA

37793

UKRSPECEXPORT

L-UKRAJNA

31648

VIP-AVIA

IL-ĠEORĠJA

37987

YAK AIR

IL-ĠEORĠJA

35082

ZAGROS AIRLINES

IR-REPUBBLIKA IŻLAMIKA TAL-IRAN


IL-KROAZJA

Nru ta' Identifikazzjoni CRCO

Isem l-Operatur

L-istat tal-Operatur

12495

Croatia Airlines Hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d.

IL-KROAZJA

42584

LIMITLESS AIRWAYS

IL-KROAZJA


IR-REPUBBLIKA ĊEKA

Nru ta' Identifikazzjoni CRCO

Isem l-Operatur

L-istat tal-Operatur

30560

ABS JETS INC.

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

7824

ACL SLOVACKY

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

35387

ACS SA

SPANJA

16895

AERO VODOCHODY

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

f11813

AERSALE INC

L-ISTATI UNITI

38060

AIR NAVIGATION LK

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

39019

AIRLINE CONT.MNTN EQ

L-ISTATI UNITI

31433

ALANDIA AIR AB

IL-FINLANDJA

30203

ATMA AIRLINES

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

34057

AVTN SPECIALTIES INC

L-ISTATI UNITI

35333

AXIS AVIATION GROUP

L-ISTATI UNITI

22621

CAA CZECH REPUBLIC

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

ĊIPRU

859

CZECH AIRLINES

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

36294

CZECH CONNECT AIRLIN

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

33327

EARTH ONE LIMITED

IR-RENJU UNIT

f10182

Executive Flight Services, Inc.

L-ISTATI UNITI

36242

GEORGIAN INTERNATION

IL-ĠEORĠJA

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

IL-LIBJA

36746

HOLIDAY CZECH

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

35825

HYUNDAI MOTOR CO

IR-REPUBBLIKA TAL-KOREA

32231

ILIN AIRCOMPANY

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

30145

INCLEDON ENTERPRISES

ĊIPRU

27908

JOB AIR SRO

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

39009

JUMP-TANDEM

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

30825

LETS FLY SRO

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

38713

LITTLE AVIATION LTD

L-AWSTRALJA

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

L-ISTATI UNITI

3597

MIL CZECH REPUBLIC

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

30743

NORSE AIR CHARTER

L-AFRIKA T'ISFEL

29976

NOVA CHEMICALS

L-ISTATI UNITI

35361

OKAY HOLDING AS

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

24121

PETROPAVLOVSK AIR

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

36763

RETENTURA LTD.

ĊIPRU

2276

ROCKWELL AUTOMATION

L-ISTATI UNITI

f10379

Red.Com

L-ISTATI UNITI

32812

SKY DIVING FOR FUN

IS-SLOVAKKJA

27292

SKY GEORGIA

IL-ĠEORĠJA

31351

SKY KG AIRLINES

IT-TAĠIKISTAN

32157

SKYDIVE LK

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

37554

SOVEREIGN EXPRESS

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

13702

STEVENS EXPRESS

L-ISTATI UNITI

24903

TRAVEL SERVIS A.S.

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

f13143

Timber LLC

L-ISTATI UNITI

25890

UKRAINIAN PILOT

L-UKRAJNA

32721

VIDEOTAPE CENTER

L-ISTATI UNITI

38948

VIETJET AIR

IL-VJETNAM

39695

YANAIR

L-UKRAJNA


ID-DANIMARKA

Nru ta' Identifikazzjoni CRCO

Isem l-Operatur

L-istat tal-Operatur

35753

A/S MAERSK AVIATION

ID-DANIMARKA

33185

AIR ALPHA A/C SALES

ID-DANIMARKA

3456

AIR ALSIE

ID-DANIMARKA

22466

AIR GREENLAND

ID-DANIMARKA

37856

AIR PANAMA

IL-PANAMA

34774

ALIGAP A/S

ID-DANIMARKA

36866

ALUMECO A/S

ID-DANIMARKA

142

ATLANTIC AIRWAYS

ID-DANIMARKA

36122

AVIATION HOLDINGS

L-ISTATI UNITI

39508

BGR I/S

ID-DANIMARKA

36842

BRASILIA JET CENTER

IL-BRAŻIL

32921

CANYON GATE FLT SVCS

L-ISTATI UNITI

f14433

CCJJ LLC

L-ISTATI UNITI

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

FRANZA

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

ID-DANIMARKA

366

Danish Air Transport A/S

ID-DANIMARKA

f10500

Duchossois Industries, Inc.

L-ISTATI UNITI

25431

ELMAGAL AVIATION

IS-SUDAN

26272

EXECUJET EUROPE A/S

ID-DANIMARKA

35478

FIRST GREENWICH

IR-RENJU UNIT

f10218

GCTPA, LLC

L-ISTATI UNITI

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

ID-DANIMARKA

37052

GENCHART B.V.

IN-NETHERLANDS

32364

GLOBAL TRANSERVICE

L-ISTATI UNITI

32595

GRAAKJAER A/S

ID-DANIMARKA

38120

HUNNU AIR

IL-MONGOLJA

36297

JET FLEET INTL

L-ISTATI UNITI

32158

JET TIME A/S

ID-DANIMARKA

34892

JJO Invest ApS

ID-DANIMARKA

33518

KIRKBI INVEST

ID-DANIMARKA

31243

KIRKBI TRADING

ID-DANIMARKA

34672

LAO CAPRICORN AIR

IR-REPUBBLIKA DEMOKRATIKA TAL-POPLU TAL-LAOS

38155

MOENS, G

IN-NETHERLANDS

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

L-ISTATI UNITI

9914

NILAN A/S

ID-DANIMARKA

12230

Nordic Aviation Capital A/S

ID-DANIMARKA

34830

OLGA LEASING LTD

IL-BERMUDA

33803

PARTNERSELSKABET

ID-DANIMARKA

23090

PHARMA NORD

ID-DANIMARKA

35196

PRIMERA AIR SCAND

ID-DANIMARKA

29123

RHEINLAND AIR SERV.

IL-ĠERMANJA

31890

ROMANIAN AIRPORT SVC

IR-RUMANIJA

37008

SCANDINAVIA EXECUTIV

ID-DANIMARKA

9918

STAR AIR

ID-DANIMARKA

36191

SUN WAY GEORGIA

IL-ĠEORĠJA

4357

SUN-AIR of Scandinavia

ID-DANIMARKA

21484

THOMAS COOK SCAND.

ID-DANIMARKA

38112

VINCENT AVIATION LTD

IN-NEW ZEALAND

32655

VIP PARTNERFLY

ID-DANIMARKA

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

ID-DANIMARKA


IL-ĠERMANJA

Nru ta' Identifikazzjoni CRCO

Isem l-Operatur

L-istat tal-Operatur

31485

328 SUPPORT SERVICES

IL-ĠERMANJA

26507

AAA AVIATION & AIRCR

IL-ĠERMANJA

34963

ACG AIR CARGO

IL-ĠERMANJA

17942

ACH HAMBURG

IL-ĠERMANJA

20017

ACM AIR CHARTER GMBH

IL-ĠERMANJA

24933

ADVANCE AIR LFG

IL-ĠERMANJA

38865

AERO BEE AIRLINES

IL-KANADA

150

AERODIENST

IL-ĠERMANJA

32334

AEROFLOT CARGO

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

IL-ĠERMANJA

31799

AGRATA AVIATION

L-ESTONJA

27692

AHSEL HAVA

IT-TURKIJA

36719

AIR 1 AVIATION

L-ISTATI UNITI

5764

AIR ALLIANCE EXPRESS

IL-ĠERMANJA

22484

AIR ALLIANCE GMBH

IL-ĠERMANJA

36344

AIR ARABIA EGYPT

L-EĠITTU

29576

AIR ARMENIA

L-ARMENJA

35195

AIR CHINA BUSINESS

IĊ-ĊINA

36986

AIR FINKENWERDER

IL-ĠERMANJA

36989

AIR FUHLSBUETTEL

IL-ĠERMANJA

32268

AIR HAMBURG

IL-ĠERMANJA

22378

AIR KUBAN

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

5663

AIR NAMIBIA

IN-NAMIBJA

29743

AIR NATIONAL CORP

IN-NEW ZEALAND

17595

AIR SERVICE BERLIN

IL-ĠERMANJA

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

L-ISTATI UNITI

17794

AIRBUS HELICOPTERS

IL-ĠERMANJA

32484

AIRCASTLE ADVISOR

L-ISTATI UNITI

33817

AIRCRAFT ASSET MGT.

IL-ĠERMANJA

32868

AIRCRAFT GENERAL

L-ITALJA

f11396

AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE

L-ISTATI UNITI

34984

AIRCRAFT MNGMT LS

L-IŻVIZZERA

37424

AIRCRAFT PARTNER

IL-ĠERMANJA

36019

AIRCRAFT RENT A.S.

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

38063

AIRCRAFT SOLUTIONS

IL-LUSSEMBURGU

33852

AIRLIFT SERVICE D.O.

L-EKS REPUBBLIKA JUGOSLAVA TAL-MAĊEDONJA

24283

AIRPHIL EXPRESS

IL-FILIPPINI

34629

AIRVIP LTD.

IL-BERMUDA

33836

AJWA AVIATION

L-ARABJA SAWDIJA

30361

AL HOKAIR

L-IŻVIZZERA

36165

AL SAHAB LIMITED

IL-BAHRAIN

25435

AL-THANI

IL-QATAR

5165

ALPLA AIR CHARTER

L-AWSTRIJA

38135

ALSCO

L-ISTATI UNITI

36981

AMENTUM CAPITAL LTD

L-IRLANDA

32684

AMJET AVIATION

L-ISTATI UNITI

31290

AOP AIR OPERATING

L-IŻVIZZERA

34337

API HOLDING

IL-ĠERMANJA

33706

ARCAS AVIATION GMBH

IL-ĠERMANJA

27073

ARTOC Group for Investment and Development

L-EĠITTU

38398

ASG AVIATION

IL-ĠERMANJA

35310

ASIA CONTINENT AVIA

IL-KAZAKISTAN

25551

ASIA CONTINENTAL

IL-KAZAKISTAN

24940

ASIA TODAY LTD

IĊ-ĊINA

8272

ASL AIRLINES SWISS

L-IŻVIZZERA

14559

ASW Air-Service Werkflugdiesnt GmbH & Co. KG

IL-ĠERMANJA

40316

ATA CONCEPT GMBH

L-IŻVIZZERA

30698

ATG SWISS FIRST

L-IŻVIZZERA

36360

AUGSBURG AIRWAYS GMB

IL-ĠERMANJA

29122

AURON LTD

IL-BERMUDA

38352

AVAZ D.O.O.

IL-BOŻNIJA-ĦERZEGOVINA

37650

AVIANDO SERVICES

L-ISTATI UNITI

31551

AVIATION CAP GRP

IR-RENJU UNIT

35968

AVIATION INVESTMENT

IL-ĠERMANJA

35708

AVIATION JOLINA SEC

IL-KANADA

33093

AVIATION PARTNERS S

IL-HONDURAS

38617

AZT LLC

L-ISTATI UNITI

f10001

Academy of Art University

L-ISTATI UNITI

3647

Adolf Würth GmbH & Co. KG

IL-ĠERMANJA

6802

Aero Personal s.a de c.v.

IL-MESSIKU

156

Aeroflot — Russian Airlines

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

35126

Aerologic GmbH

IL-ĠERMANJA

35389

Agiles Aviation GmbH & Co.KG

IL-ĠERMANJA

28844

Air Astana JSC

IL-KAZAKISTAN

8221

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

IL-ĠERMANJA

33133

Air China Cargo Co., Ltd

IĊ-ĊINA

786

Air China Limited

IĊ-ĊINA

1562

Air Serbia

IS-SERBJA

22317

Air-Service GmbH

IL-ĠERMANJA

32419

AirBridgeCargo Airlines LLC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

21756

Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH

IL-ĠERMANJA

8901

Archer Daniels Midland Company

L-ISTATI UNITI

19480

Asiana Airlines

IR-REPUBBLIKA TAL-KOREA

20979

Atlas Air, Inc.

L-ISTATI UNITI

27868

Atlasjet Airlines

IT-TURKIJA

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

L-ISTATI UNITI

30586

BALL CORP

L-ISTATI UNITI

32840

BARBEDOS GROUP LTD

IN-NIĠERJA

509

BASF SE

IL-ĠERMANJA

29137

BATAVIA AIR

L-INDONEŻJA

35233

BAVARIA INTERNATION

IL-ĠERMANJA

30306

BEDO BETEILIGUNGS

IL-ĠERMANJA

17395

BEECHCRAFT BERLIN

IL-ĠERMANJA

38554

BERATEX GROUP LTD

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

11312

BIZAIR FLUG GMBH

IL-ĠERMANJA

f12963

BLACK FOREST VENTURES LLC

L-ISTATI UNITI

28042

BLUE SKY GROUP

L-ISTATI UNITI

14658

BMW AG

IL-ĠERMANJA

38111

BOEKHOORN M&A

IN-NETHERLANDS

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

L-ISTATI UNITI

36062

BORAJET HAVACILIK

IT-TURKIJA

37261

BOSTON POST LEASING

L-ISTATI UNITI

37922

BOURNEMOUTH AIR LTD.

L-IŻVIZZERA

680

BURDA REISEFLUG

IL-ĠERMANJA

516

Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim

IL-ĠERMANJA

25978

Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co.

IL-ĠERMANJA

f10795

Beef Products Inc./BPI Technology Inc.

L-ISTATI UNITI

23956

Blue Sky Airservice GmbH

IL-ĠERMANJA

29389

Bombardier PreOwned

L-ISTATI UNITI

31614

Bombardier Transportation GmbH

IL-ĠERMANJA

34852

BremenFly

IL-ĠERMANJA

15176

Bundespolizei-Fliegergruppe

IL-ĠERMANJA

32874

Business Jet Ltd

IN-NEW ZEALAND

19823

CA “Air Moldova” IS

IR-REPUBBLIKA TAL-MOLDOVA

33282

CANJET AIRLINES

IL-KANADA

34985

CAPE CHAMONIX WINE

L-AFRIKA T'ISFEL

32482

CARSON AIR LTD

IL-KANADA

26021

CEBU PACIFIC AIR

IL-FILIPPINI

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

IL-KANADA

35194

CHONGQING AIRLINES

IĊ-ĊINA

28178

CIRRUS AVIATION

IL-ĠERMANJA

35527

CLASSIC SERVICES INC

L-ISTATI UNITI

36157

CLUB SAAB 340

L-IŻVIZZERA

35148

COBREX TRANS

IR-RUMANIJA

4782

COMFORT AIR

IL-ĠERMANJA

23741

COMMANDER MEXICANA

IL-MESSIKU

33189

CONTINENT AIRLINE UU

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

31333

CORP JET SVCS

IR-RENJU UNIT

39156

CSM MINING SUPPLIES

L-AFRIKA T'ISFEL

24481

CTL LOGISTICS S.A.

IL-POLONJA

35021

Chai Ltd.

IL-BERMUDA

35418

Challenge Aero AG

L-UKRAJNA

22448

Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH

IL-ĠERMANJA

f10709

Colgan Air Services

L-ISTATI UNITI

824

Condor Flugdienst GmbH

IL-ĠERMANJA

34179

DAO AVIATION

ID-DANIMARKA

967

DAS DIRECT AIR

IL-ĠERMANJA

28800

DATELINE OVERSEAS

ĊIPRU

30651

DAUAIR

IL-ĠERMANJA

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

IL-ĠERMANJA

26466

DC Aviation GmbH

IL-ĠERMANJA

f10558

DCS Management Services

L-ISTATI UNITI

30996

DEERE & COMPANY

L-ISTATI UNITI

38547

DEKALB FARMERS MARK.

L-ISTATI UNITI

37580

DERMAPHARM

IL-ĠERMANJA

f10774

DFZ, LLC

L-ISTATI UNITI

f10589

DH Flugcharter GmbH

IL-ĠERMANJA

25139

DIETZ AG

IL-ĠERMANJA

37808

DIETZ AVIATION GMBH

IL-ĠERMANJA

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

IL-ĠERMANJA

10853

DLR OBERPFAFFENHOFEN

IL-ĠERMANJA

37798

DO-TEC GMBH

IL-ĠERMANJA

27181

DONAVIA JSC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

35451

DORNIER NO LIMITS

IL-ĠERMANJA

28795

DULCO HANDEL GMBH

IL-ĠERMANJA

968

DUSSMANN P

L-ISTATI UNITI

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

L-ARUBA

4484

Delta Air Lines, Inc.

L-ISTATI UNITI

8980

Delta Technical Services Ltd

IL-ĠERMANJA

1776

Deutsche Lufthansa AG

IL-ĠERMANJA

2044

Dr. August Oetker KG

IL-ĠERMANJA

8082

E.I. du Pont de Nemours & Company

L-ISTATI UNITI

36121

EAT LEIPZIG GMBH

IL-ĠERMANJA

34657

EEA GMBH

IL-ĠERMANJA

31615

EICHSFELD AIR GMBH

IL-ĠERMANJA

35749

EON AVIATION

L-INDJA

36507

ERSTE ASSET INVEST.

IL-ĠERMANJA

19629

ESCHMANN H D

IL-ĠERMANJA

34011

EURO AIR CHARTER

IL-ĠERMANJA

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

IL-ĠERMANJA

2034

EUROWINGS GMBH

IL-ĠERMANJA

3639

EVERGREEN AIRLINES

L-ISTATI UNITI

36357

EXECUJET AVIATION

L-AFRIKA T'ISFEL

39161

EXECUTIVE JET SERV.

IL-KONGO

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

L-ISTATI UNITI

12213

Emil Capital Partners, LLC

L-ISTATI UNITI

f10180

Epps Air Service, Inc.

L-ISTATI UNITI

4783

FAI RENT-A-JET

IL-ĠERMANJA

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

FRANZA

28589

FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG

L-IŻVIZZERA

33077

FAS GMBH

IL-ĠERMANJA

35937

FINKCAS

IL-ĠERMANJA

27700

FIRST DATA CORP

L-ISTATI UNITI

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

IL-MALASJA

22238

FLIGHT CALIBRATION

IL-ĠERMANJA

6705

FLM AVIATION

IL-ĠERMANJA

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

IL-ĠERMANJA

38804

FLYING TECHNOLOGY

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

26843

FMG-FLUGSCHULE

IL-ĠERMANJA

1595

FRENZEL G

IL-ĠERMANJA

4232

FRONTIER AIRLINES

L-ISTATI UNITI

38973

FUENFTE XR-GMBH

IL-ĠERMANJA

14557

Firma Steiner-Film

IL-ĠERMANJA

1778

Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung (FlBschft BMVg)

IL-ĠERMANJA

32678

Fresena Flug GmbH & Co KG

IL-ĠERMANJA

25111

G-92 KFT

L-UNGERIJA

33827

GABINETTE (ANG)

L-ANGOLA

36504

GALAXIAS AVIATION

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

IL-ĠERMANJA

33821

GE CAPITAL B.V.

IN-NETHERLANDS

35147

GE CAPITAL SWITZERL.

L-IŻVIZZERA

25027

GEKO TRADE

IL-ĠERMANJA

3349

GENERAL MOTORS

L-ISTATI UNITI

36747

GEOJET LUFTFAHR. (2)

IL-ĠERMANJA

39230

GEORGE TOLOFAFI

IN-NIĠERJA

31914

GERMAN SKY AIRLINES

IL-ĠERMANJA

38591

GERMANIA EXPRESS

IL-ĠERMANJA

35803

GHASSAN AHMED AL

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

34848

GLOBAL A/C CONSULT

L-ISTATI UNITI

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

IL-BERMUDA

38372

GLOBO AVIACAO

IL-BRAŻIL

23743

GOMEL AIRLINES

IL-BELARUS

22366

GOVERNMENT CROATIA

IL-KROAZJA

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

L-EKS REPUBBLIKA JUGOSLAVA TAL-MAĊEDONJA

38832

GREENWAY JETS

L-ISTATI UNITI

2395

GROB AIRCRAFT AG

IL-ĠERMANJA

32172

GULF JET

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

9243

Germania Fluggesellschaft mbH

IL-ĠERMANJA

28944

Germanwings GmbH

IL-ĠERMANJA

34841

Gibbs International, Inc.

L-ISTATI UNITI

315

Gruss & Company

L-ISTATI UNITI

37030

HAMBURG AIRWAYS

IL-ĠERMANJA

26105

HANSGROHE SE

IL-ĠERMANJA

32580

HASLBERGER FINANZ.

IL-ĠERMANJA

31519

HAWKER HUNTER AVTN

IR-RENJU UNIT

35307

HELIJET CHARTER

IL-ĠERMANJA

31103

HOMAC AVIATION AG

IL-ĠERMANJA

26281

HTM HELICOPTER TRAVE

IL-ĠERMANJA

27680

HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (d.b.a. FREEBIRD AIRLINES)

IT-TURKIJA

28618

Haworth Transport

L-ISTATI UNITI

32953

HeidelbergCement AG

IL-ĠERMANJA

f11187

Herc Management Services LLC

L-ISTATI UNITI

33269

Herrenknecht Aviation GmbH

IL-ĠERMANJA

f10652

IAC FALCON HOLDINGS

L-ISTATI UNITI

38692

IDEAVILLAGE PRODUCTS

L-ISTATI UNITI

35785

IFM Traviation GmbH

IL-ĠERMANJA

39551

IKAR LLC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

25785

ILYUSHIN AVIATION

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

37757

INFINUM ALTIDO INC.

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

37194

INTERGLOBE AVIATION

L-INDJA

1528

IRANAIR

IR-REPUBBLIKA IŻLAMIKA TAL-IRAN

30463

IRAQI AIRWAYS (2)

L-IRAQ

37529

ISE INFORMATION SYS.

IL-ĠERMANJA

24664

Intermap Technologies

L-ISTATI UNITI

35760

JEJU AIR

IR-REPUBBLIKA TAL-KOREA

39559

JESWALT INTL

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

11307

JET EXECUTIVE INT.

IL-ĠERMANJA

27505

JET GROUP LTD

L-IŻRAEL

2200

JETAIR FLUG GMBH

IL-ĠERMANJA

16761

JETFLIGHT AVIATION Inc.

L-IŻVIZZERA

3328

JETS EXECUTIVOS

IL-MESSIKU

36889

JETSTAR PACIFIC

IL-VJETNAM

21462

JOHNSON CONTROLS

L-ISTATI UNITI

36272

JORDAN INTNL

IĊ-ĊINA

11646

JULIUS BERGER

IN-NIĠERJA

32107

JUNEYAO AIRLINES

IĊ-ĊINA

36509

JUNKER ERWIN GRINDI

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

21723

Joint Stock Company Ural airlines

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

1610

KARMANN GMBH

IL-ĠERMANJA

31171

KAZAVIASPAS

IL-KAZAKISTAN

22239

KIEV AVIATION PLANT

L-UKRAJNA

1652

KOREAN AIR LINES CO., LTD.

IR-REPUBBLIKA TAL-KOREA

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

33182

KUGU HAVACILIK

IT-TURKIJA

23758

Kimberly-Clark Corporation

L-ISTATI UNITI

25800

Knauf Astra Ltd.

IR-RENJU UNIT

32568

Kompass GmbH & Co. KG

IL-ĠERMANJA

36476

LANARA LTD

IR-RENJU UNIT

6383

LECH-AIR FLUGZEUG

IL-ĠERMANJA

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

IL-ĠERMANJA

38914

LIBRA FLUGZEUG GBR

IL-ĠERMANJA

28576

LIBRA TRAVEL

L-IŻVIZZERA

42192

LIEBHERR AVIATION

IL-ĠERMANJA

f12832

LINCARE LEASING LLC

L-ISTATI UNITI

1767

LTU LUFTTRANSPORT

IL-ĠERMANJA

26498

LUFT AVTN CHARTER

L-AWSTRALJA

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

IL-ĠERMANJA

35742

LWE VERMIETUNGS GMBH

IL-ĠERMANJA

28399

Liebherr Geschäftsreiseflugzeug GbR

IL-ĠERMANJA

15456

Luftfahrt-Bundesamt

IL-ĠERMANJA

3857

Lufthansa Cargo AG

IL-ĠERMANJA

27838

Lufthansa Technik AG

IL-ĠERMANJA

f13551

M-BJEP Ltd.

ISLE OF MAN

24502

M. Bohlke Veneer Corp.

L-ISTATI UNITI

21072

MAHAN AIR

IR-REPUBBLIKA IŻLAMIKA TAL-IRAN

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

L-EKS REPUBBLIKA JUGOSLAVA TAL-MAĊEDONJA

12521

MARXER ANLAGEN

IL-ĠERMANJA

36372

MAT AIRWAYS

L-EKS REPUBBLIKA JUGOSLAVA TAL-MAĊEDONJA

39087

MAZ AVIATION

L-ARABJA SAWDIJA

38074

MENA AEROSPACE (OB)

IL-BAHRAIN

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

IT-TURKIJA

37597

MERIDIAN+

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

444

MHS Aviation GmbH

IL-ĠERMANJA

37975

MILLENNIUM AVIATION

L-AWSTRIJA

28438

MLW AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

25067

MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG Airlines)

IT-TURKIJA

3057

MOELLERS MASCHINEN

IL-ĠERMANJA

28473

MOONSTAR AVIATION

IT-TURKIJA

31944

MYN AVIATION

L-ARABJA SAWDIJA

38209

MZ TRANSPORTATION

IL-ĠERMANJA

38512

Microstrategy Services Corporation

L-ISTATI UNITI

f13307

Miklos Services Corp.

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

24270

Montenegro Airlines

IL-MONTENEGRO

f10785

N16FX Trust

L-ISTATI UNITI

f12724

N250RG LLC

L-ISTATI UNITI

26118

NASA AMES CENTER

L-ISTATI UNITI

33963

NATIONAL LEGACY

IL-KUWAJT

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

IL-ĠERMANJA

11061

NEUMEYR FLUGGERAETE

IL-ĠERMANJA

15551

NEW YORKER GROUP

IL-ĠERMANJA

24661

NORTH AMERICAN JET

L-ISTATI UNITI

29267

NOVELLUS SYSTEMS

L-ISTATI UNITI

31791

NOVESPACE

FRANZA

35125

Nasser Ltd.

IL-GŻEJJER CAYMAN

f13922

Newlead Limited

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

12218

Nike, Inc.

L-ISTATI UNITI

567

OBO JET-CHARTER GMBH

IL-ĠERMANJA

33138

OCA INTERNATIONAL

IL-ĠERMANJA

2061

OMNIPOL

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

36743

ORANGE AIRCRAFT (2)

IN-NETHERLANDS

8236

OWENS CORNING CORPORATION

L-ISTATI UNITI

25059

Omni Air International

L-ISTATI UNITI

23244

Open Joint Stock Company “Rossiya Airlines” JSC “Rossiya Airlines”

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

3343

P&P PROMOTION

IL-ĠERMANJA

852

PARAGON RANCH

L-ISTATI UNITI

23471

PCT Powder Coating Technologies Intl. Sarl

L-IŻVIZZERA

10690

PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.

IT-TURKIJA

19475

PETERS GMBH

IL-ĠERMANJA

37609

PETROPAVLOVSK MC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

L-ISTATI UNITI

5225

PHOENIX AIR GMBH

IL-ĠERMANJA

3085

PICTON II LTD

IL-BERMUDA

30230

POLET ACFT MNGT

IL-BERMUDA

36251

POLLARD ACFT SALES

L-ISTATI UNITI

37040

PREISS-DAIMLER

IL-ĠERMANJA

28157

PRESIDENTIAL AVTN

L-ISTATI UNITI

34505

PRINCESS AVIATION

IL-LIBANU

29307

PRIVATAIR GMBH

IL-ĠERMANJA

34553

PRIVATE JET HOLD.

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

12196

PRIVATE WINGS

IL-ĠERMANJA

37417

PRIVATEJET INT. GMBH

IL-ĠERMANJA

12648

Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KG

IL-ĠERMANJA

33666

Pakistan Aviators and Aviation (Pvt) Ltd.

IL-PAKISTAN

29731

Parc aviation

L-IRLANDA

775

Pentastar Aviation, LLC

L-ISTATI UNITI

39255

RA DR. JAN PLATHNER

IL-ĠERMANJA

37057

RADIC AVIATION

L-ARABJA SAWDIJA

30124

RAE — REGIONAL AIR

IL-ĠERMANJA

32083

RAY ENTERPRISES

L-ISTATI UNITI

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

IL-ĠERMANJA

33032

RELIANCE COMMERCIAL

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

30938

RIKSOS TURIZM LT

IT-TURKIJA

f13620

RNJ GmbH. & CO KG

IL-ĠERMANJA

32723

RSG RENTAL SERVICES

IL-ĠERMANJA

29927

RUAG AEROSPACE SERV

IL-ĠERMANJA

37464

RUAG SWITZERLAND

L-IŻVIZZERA

36233

RUIZ, L

IL-MESSIKU

38246

RUSAERO

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

9200

RYAN INTL AIRLINES

L-ISTATI UNITI

38368

RYAN INTL AIRLINES 2

L-ISTATI UNITI

29352

Rentair UK Ltd

IL-ĠERMANJA

27446

Rhema Bible Church

L-ISTATI UNITI

606

Robert Bosch GmbH

IL-ĠERMANJA

f10788

SAP America Inc.

L-ISTATI UNITI

18991

SAP SE

IL-ĠERMANJA

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

IL-ĠERMANJA

30971

SEARAY BD100

L-AFRIKA T'ISFEL

35352

SEGRAVE AVIATION INC

L-ISTATI UNITI

31846

SG FINANS A/S NORGE

L-IŻVEZJA

27571

SHANGHAI AIRLINES

IĊ-ĊINA

29540

SHENZHEN AIRLINES

IĊ-ĊINA

27735

SIK-AY Hava Tasimacilik A.S.

IT-TURKIJA

38681

SILK WAY WEST

L-AŻERBAJĠAN

1034

SIRTE OIL

IL-LIBJA

f12146

SIRVAIR, S.A. de C.V.

IL-MESSIKU

32179

SKIPPERS AVIATION

L-AWSTRALJA

2477

SKY JET

L-IŻVIZZERA

37940

SKY SWALLOWS LTD.

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

34392

SKYBUS

IL-KAZAKISTAN

32816

SKYBUS AIRLINES

L-ISTATI UNITI

19819

SKYPLAN SERVICES

IL-KANADA

31870

SM AVIATION

IL-ĠERMANJA

43591

SMALL PLANET

IL-ĠERMANJA

42622

SMART JET AVIATION

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

25050

SMATSA DOO

IS-SERBJA

32544

SMS Aviation GmbH

IL-ĠERMANJA

33747

SOMON AIR

IT-TAĠIKISTAN

f11331

SOUTHLAKE AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

36224

SPECTRA ENERGY

L-ISTATI UNITI

26725

SPIRIT AIRLINES 2

L-ISTATI UNITI

36094

SSP AVIATION

L-INDJA

23935

STAR ARIES SHIPMGMT

ĊIPRU

29368

STAR AVIATION LTD.

IL-BERMUDA

15526

STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU

L-UKRAJNA

32361

STRONG AVIATION

IL-KUWAJT

30086

SUMMIT AIR

IL-KANADA

37379

SUNEXPRESS DEUTSCHL.

IL-ĠERMANJA

36720

SWISS AV CONSULTANTS

L-IŻVIZZERA

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

L-IŻVIZZERA

f12122

Safeway, Inc.

L-ISTATI UNITI

24784

Samsung Techwin Co., Ltd.

IR-REPUBBLIKA TAL-KOREA

f10701

Servicios Aereos Regiomontanos, S.A.

IL-MESSIKU

21734

Siberia Airlines

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

9354

SkyWork Airlines AG

L-IŻVIZZERA

f12005

Spiral, Inc.

L-ISTATI UNITI

29841

Spirit of Spices GmbH

IL-ĠERMANJA

10201

SunExpress (Günes Ekspres Havacilik A.S.)

IT-TURKIJA

28362

Sun D'or International Airlines LTD

L-IŻRAEL

12878

Südzucker Reise-Service GmbH

IL-ĠERMANJA

36760

T'WAY AIR CO LTD

IR-REPUBBLIKA TAL-KOREA

8360

TACA

L-EL SALVADOR

38118

TARONA LTD

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

35978

TATHRA INTERNATIONAL

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

32576

TB INVEST GROUP

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

31566

TEAM AVIATION

IL-ĠERMANJA

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

L-AWSTRIJA

36210

TESLA AIR

L-IŻVIZZERA

35936

TIGER HERCULES CORP

IT-TAJWAN

21908

TOKOPH D P

L-AFRIKA T'ISFEL

37070

TREVO AVIATION LTD

IR-RENJU UNIT

1389

TUIfly GmbH

IL-ĠERMANJA

33495

TURBOJET KFT

L-UNGERIJA

33979

TURKUAZ AIRLINES

IT-TURKIJA

2681

Thai Airways International Public Company Limited

IT-TAJLANDJA

f10445

Thomas H. Lee Partners

L-ISTATI UNITI

14993

Thyssenkrupp Dienstleistungen GmbH

IL-ĠERMANJA

31353

Tidnish Holdings Limited

IL-KANADA

2758

Turkish Airlines THY

IT-TURKIJA

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

L-UKRAJNA

24948

UKSATSE

L-UKRAJNA

4692

US Airways, Inc.

L-ISTATI UNITI

29839

USA 3000 AIRLINES

L-ISTATI UNITI

f10464

USAA

L-ISTATI UNITI

26886

UTair Aviation, jsc

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

32741

Ulla Popken GmbH

IL-ĠERMANJA

8960

United Parcel Service Co

L-ISTATI UNITI

35921

United Therapeutics

L-ISTATI UNITI

31984

VARIG LOGISTICA SA

IL-BRAŻIL

37759

VENTURE AVTN GROUP

L-ISTATI UNITI

5198

VHM SCHUL & CHARTER

IL-ĠERMANJA

31758

VIVAT TRUST LTD.

IR-RENJU UNIT

31815

VOLARIS

IL-MESSIKU

2840

VOLKSWAGEN AG

IL-ĠERMANJA

2812

VRG Linhas Aereas S/A

IL-BRAŻIL

39258

VUKY HOLDINGS LTD

L-IŻVIZZERA

31669

Vacuna Jets Limited

IL-BERMUDA

f10791

Vecellio Management Service

L-ISTATI UNITI

2833

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

IL-ĠERMANJA

18671

Volga-Dnepr Airlines LLC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

36235

WATERLOO AVIATION

IL-KANADA

12066

WDL AVIATION

IL-ĠERMANJA

24113

WEBER MANAGEMENT

IL-ĠERMANJA

1323

WEKA Flugdienst GmbH

IL-ĠERMANJA

34391

WHS CONSULTING AG

L-IŻVIZZERA

10834

WIKING HELIKOPTER

IL-ĠERMANJA

33317

WINAIR AUSTRIA

L-AWSTRIJA

34169

WIZZ AIR UKRAINE LLC

L-UKRAJNA

2930

WORLD AIRWAYS

L-ISTATI UNITI

30605

Wheels Aviation Ltd.

IL-ĠERMANJA

25225

Windrose Air Jetcharter GmbH

IL-ĠERMANJA

27514

Wirtgen BgmbH

IL-ĠERMANJA

31769

XL Airways Germany GmbH

IL-ĠERMANJA

36920

XR-GMBH

IL-ĠERMANJA

32403

XRS Holdings, LLC

L-ISTATI UNITI

33948

ZEUS TAXI AÉREO

IL-BRAŻIL

5960

Zeman FTL

IL-ĠERMANJA

24568

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

IL-ĠERMANJA


L-ESTONJA

Nru ta' Identifikazzjoni CRCO

Isem l-Operatur

L-istat tal-Operatur

34613

ABELIA TRADING LTD

ĊIPRU

22213

ENIMEX

L-ESTONJA

38113

FL TECHNICS AB

IL-LITWANJA

22574

MIL JAPAN

IL-ĠAPPUN

10937

MIL RUSSIA

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

1117

MIL SWITZERLAND

L-IŻVIZZERA

35109

NORTH WIND AIRLINES

L-ESTONJA

38604

SMARTLYNX ESTONIA

L-ESTONJA

30036

ULS Airlines Cargo

IT-TURKIJA

36496

ZAMBEZI AIRLINES

IŻ-ŻIMBABWE


IL-GREĊJA

Nru ta' Identifikazzjoni CRCO

Isem l-Operatur

L-istat tal-Operatur

42878

A.A. CIVIL AVIATION

L-IŻRAEL

24601

AERO-KAMOV

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

23232

AEROSVIT

L-UKRAJNA

31586

AFRICAN EXPRESS AWYS

IL-KENJA

39537

AIR CANADA rouge LP

IL-KANADA

30742

AIR COLUMBUS UKRAINE

L-UKRAJNA

40237

AIR LEISURE

L-EĠITTU

29972

AIR LINK INTL (CY)

ĊIPRU

37802

AIR TRAFFIC LTD

IL-KENJA

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

IL-LIBANU

31252

AMREF FLYING DOCTORS

IL-KENJA

37966

ASPAMIA LLC

L-ISTATI UNITI

34238

ASTRA AIRLINES

IL-GREĊJA

38330

AVIATION SCIENCES CO

L-ARABJA SAWDIJA

23359

AVIATRANS K LTD

L-UKRAJNA

20514

Aegean Airlines

IL-GREĊJA

f12684

Avenge Inc

L-ISTATI UNITI

34069

BELRESCUEAVIA

IL-BELARUS

35368

BLUE BIRD AIRWAYS

IL-GREĊJA

20501

BLUE BIRD AVIATION

IL-KENJA

28245

Belair Airlines Ltd

L-IŻVIZZERA

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

IĊ-ĊINA

35729

CASSEL INVEST LTD

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

31895

CENTAVIA

IS-SERBJA

31412

COMERAVIA

IR-REPUBBLIKA BOLIVARJANA TAL-VENEZWELA

36915

COMLUX EXCLUSIVE

L-IŻVIZZERA

36113

CONQUISTADOR HELO

L-ISTATI UNITI

19644

COSTAIR LTD

IL-GREĊJA

29987

CRIMEA UNIVERSAL

L-UKRAJNA

33761

DAL GROUP (SUDAN)

IS-SUDAN

36466

DESINENCE LTD

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

23372

DIAMONDS OF RUSSIA

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

25895

DONBASSAERO

L-UKRAJNA

32795

DOVE AIR INC

L-ISTATI UNITI

f11403

DRAGON LEASING CORP

L-ISTATI UNITI

30350

EAGLE AIR LTD

L-UGANDA

35299

ELITE AIRLINES

IL-GREĊJA

40100

ELLINAIR

IL-GREĊJA

29509

EMERGENCY UKRAINE

L-UKRAJNA

37223

ENGALY LTD

L-IRLANDA

31744

EUROPEAN AIR CRANE

L-ITALJA

32903

EXECUTIVE AIRL.PTY

L-AWSTRALJA

35228

FIRST AIRWAYS

IL-GREĊJA

9532

FL AVIATION NEW JERS

L-ISTATI UNITI

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

L-AWSTRALJA

31722

GAINJET AVIATION

IL-GREĊJA

42395

GERMANIA FLUG AG

L-IŻVIZZERA

31659

GHALAYINI I

L-EĠITTU

33178

GLOBAL AIRWAYS (FA)

L-AFRIKA T'ISFEL

29050

GOLIAF AIR

SAO TOME AND PRINCIPE

17957

GREENLEAF

L-ISTATI UNITI

38025

GRYPHON AIRLINES

IL-KUWAJT

f10233

GS 150-217 LLC

L-ISTATI UNITI

f11417

GS200 INC TRUSTEE

L-ISTATI UNITI

23443

HCAA

IL-GREĊJA

25221

HELOG AG

L-IŻVIZZERA

36373

HERITAGE ACFT LTD

IR-RENJU UNIT

36043

HERITAGE AVTN DEV.

IR-RENJU UNIT

37699

HERMES AIRLINES

IL-GREĊJA

f12006

Hanwha Chemical Corporation

IR-REPUBBLIKA TAL-KOREA

38792

INTER ILES AIR

MADAGASCAR, COMOROS, REUNION

32668

INTERISLAND AIRLINES

IL-FILIPPINI

26787

INTRACOM

IL-GREĊJA

31881

INTRALOT

L-ISTATI UNITI

36434

ISLANDSITE INVEST.

L-AFRIKA T'ISFEL

31621

JADAYEL AVIATION

L-ARABJA SAWDIJA

31622

JET AIRLINES JSC

IL-KAZAKISTAN

33768

JP AIR OU

L-ESTONJA

32238

JUBILANT ENPRO PVT

L-INDJA

30724

KAIZEN AVTN

L-ISTATI UNITI

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

IL-GREĊJA

33560

Kenrick Ltd.

L-IŻRAEL

29979

LAO AIRLINES

IR-REPUBBLIKA DEMOKRATIKA TAL-POPLU TAL-LAOS

29995

LEXATA

IL-GREĊJA

35265

LINAIR LTD.

IR-RENJU UNIT

25549

MACEDONIAN AIRLINES

IL-GREĊJA

32732

MCKINLEY CAPITAL

L-ISTATI UNITI

29201

MERPATI NUSANTARA 2

L-INDONEŻJA

1099

MIL GREECE

IL-GREĊJA

21948

MINAIR

IR-REPUBBLIKA ĊENTRU-AFRIKANA

33733

MOJO AVTN INC/N818LK

IL-BRAŻIL

40473

N.Z. VOYAGES

FRANZA

35475

NORDSTAR AIRLINES

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

34624

OLYMPIC AIR

IL-GREĊJA

24067

ORASCOM

L-EĠITTU

21711

ORENBURG AIRLINES

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

22404

OXY USA

L-ISTATI UNITI

2055

Olympic Airlines

IL-GREĊJA

f11496

Sid l-inġenju tal-ajru bil-marka tar-reġistrazzjoni: N517AF

L-ISTATI UNITI

f11522

Sid l-inġenju tal-ajru bil-marka tar-reġistrazzjoni: PPBIR

IL-BRAŻIL

30316

L-ISTAT TAL-PAKISTAN

IL-PAKISTAN

37162

PALADIN ENERGY LTD

L-AWSTRALJA

24760

PALESTINIAN AIRLINES

IT-TERRITORJU PALESTINJAN OKKUPAT

22981

PALMYRA AVIATION LTD

IL-GREĊJA

27002

PARADISE AVTN

IL-GREĊJA

34445

PEBUNY LLC

L-ISTATI UNITI

28119

POLISH MORSKI

IL-POLONJA

34853

PORT SIVIL HAVACILIK

IT-TURKIJA

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

IL-ĠORDAN

33252

PROFLIGHT COMM. SVCS

IŻ-ŻAMBJA

35750

QUICK FLIGHT LIMITED

L-INDJA

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

L-ARABJA SAWDIJA

35603

ROSTVERTOL-AVIA

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

9012

S & K BERMUDA LTD

IL-BERMUDA

37342

SAFARILINK

IL-KENJA

33531

SEMEYAVIA JSC

IL-KAŻAKISTAN, IL-KIRGIŻISTAN

36327

SEVEN X AVIATION

IL-MONTENEGRO

32636

SHORT STOP JET CHARTER

L-AWSTRALJA

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

L-ISTATI UNITI

29176

SINCOM AVIA

L-UKRAJNA

32837

SKOL AIRLINE

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

31109

SKY EXPRESS GREECE

IL-GREĊJA

31806

SKY WINGS AIRLINES

IL-GREĊJA

40134

SKYGREECE AIRLINES

IL-GREĊJA

25475

THAI FLYING SERVICE

IT-TAJLANDJA

31819

TRANS AVIATION

IL-KUWAJT

28601

TRAVCO AIR

L-EĠITTU

9459

UNIVERSAL AIR LINK

L-ISTATI UNITI

38722

VAXUCO

IL-VJETNAM

20044

VERAVIA VERNIKOS

IL-GREĊJA

35002

VERTIR

L-ARMENJA

37519

WCC AVIATION INC

IL-FILIPPINI

35700

WEM LINES SA

IL-GREĊJA

35842

WORLD HEALING CENT 2

L-ISTATI UNITI

25058

WORLD HEALING CENTER

L-ISTATI UNITI

24805

YAMAL

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

7307

ZAHID TRACTOR

L-ARABJA SAWDIJA

35716

ZR AVIATION

IL-LIBANU


SPANJA

Nru ta' Identifikazzjoni CRCO

Isem l-Operatur

L-istat tal-Operatur

26560

245 PILOT SERVICES

L-ISTATI UNITI

4648

AERO ANGELES

IL-MESSIKU

19709

AERODATA BELGIUM

IL-BELĠJU

36647

AEROGAL

L-EKWADOR

29663

AEROLANE

L-EKWADOR

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

IĊ-ĊILÌ

160

AEROLINEAS ARGENTINA

L-ARĠENTINA

20010

AEROLINEAS TEHUACAN

IL-MESSIKU

38432

AEROMASTER DEL PERU

IL-PERÙ

30520

AEROTAXI LOS VALLES

SPANJA

2880

AEROVIAS DE MEXICO

IL-MESSIKU

29534

AFRIQUE CARGO SERV

IS-SENEGAL

29323

AIR AMDER

IL-MAWRITANJA

24500

AIR COMET S.A.

SPANJA

9345

AIR EUROPA

SPANJA

36047

AIR LOGISTICS (LUX)

IL-LUSSEMBURGU

22380

AIR NOSTRUM

SPANJA

39181

AIR ONE AVTN PRIVATE

L-INDJA

31681

AIR TRACTOR EUROPE

SPANJA

736

AIRBUS DEFENCE-SPACE

SPANJA

38965

AIRBUS HELI ESPANA

SPANJA

7968

AIRBUS HELICOPTER

FRANZA

36793

AIRLEASE CORPORATION

L-ISTATI UNITI

34981

AIRLIFT USA LLP

L-ISTATI UNITI

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

L-AFRIKA T'ISFEL

36637

ALBA STAR S.A.

SPANJA

43337

ALLIANCEJET, LLC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

32075

ALPEMA & TOURISM

SPANJA

29581

AMB GROUP

L-ISTATI UNITI

38970

AMERICAN JET S.A.

L-ARĠENTINA

31409

AMERICAN KING AIR FE

L-ISTATI UNITI

34891

ANDALUS LINEAS AER.

SPANJA

26796

ANSETT WORLDWIDE

L-AWSTRALJA

31725

ANTRAK AIR GHANA

IL-GHANA

21575

ARABASCO AVIATION

L-ARABJA SAWDIJA

32948

ARKAS S.A.

IL-KOLUMBJA

f12734

ASPEN TRADING CORP

L-ISTATI UNITI

37408

ASSOCIATED AVTN (2)

IN-NIĠERJA

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

L-ISTATI UNITI

9456

AUDELI

SPANJA

42429

AV. NAVAL GUAYAQUIL

L-EKWADOR

35532

AVEX AIR TRAINING

L-AFRIKA T'ISFEL

21660

AVIACION COMERCIAL

IL-MESSIKU

460

AVIANCA

IL-KOLUMBJA

31593

AVIONICA SUVER S.L.

SPANJA

33149

AVPRO INC (2)

L-ISTATI UNITI

32450

AWAIR

IR-RENJU UNIT

26651

AZUR AIR LLC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

f10630

Aerolider, S.A. de C.V.

IL-MESSIKU

39686

Air Products & Chemicals Inc.

L-ISTATI UNITI

29159

Airmax, LLC

L-ISTATI UNITI

f10332

Astra 136 LLC

L-ISTATI UNITI

f11141

Averuca, C.A.

IR-REPUBBLIKA BOLIVARJANA TAL-VENEZWELA

f11811

BANK OF UTAH TRUSTEE

L-ISTATI UNITI

38654

BARRAGAN MIGUEL

IL-MESSIKU

32565

BELLON AVIATION LTD.

L-IŻVIZZERA

f13938

BEST FLY S.L

SPANJA

2621

BINTER CANARIAS SA

SPANJA

32392

BIONIC AVIATION CC

L-AFRIKA T'ISFEL

35545

BRASIL WARRANT

IL-BRAŻIL

f12909

BRISAIR S.A.

IR-RENJU UNIT

19815

BRISTOW NIGERIA

IN-NIĠERJA

f10074

Bank of America, NA

L-ISTATI UNITI

38518

Benipaula Inc

L-ISTATI UNITI

f12165

Bradleyville, Ltd

L-ISTATI UNITI

31613

C.S.P.SOCIETE

IL-MAWRITANJA

27598

CABO VERDE EXPRESS

CAPE VERDE

30834

CANADIAN METRO AIRL

IL-KANADA

38558

CANARIAS AIRLINES

SPANJA

36213

CANARY FLY S.L.

SPANJA

35186

CAPITEQ

L-AWSTRALJA

23687

CASA AIR SERVICES

IL-MAROKK

32893

CAVERTON HELICOPTERS

IN-NIĠERJA

29796

CETO MARKETING S.A.

IR-RENJU UNIT

f10706

CI-TEN Leasing Corp.

L-ISTATI UNITI

f10567

CITGO Petroleum Corporation

L-ISTATI UNITI

36279

CLEARSKIES

L-AWSTRALJA

38420

COMP. NAT. NAV. SAS

FRANZA

37198

CONF. BRASILEIRA

IL-BRAŻIL

36755

CONSORCIO CJPP

IL-BRAŻIL

f11327

COOK CANYON (GP) LLC

L-ISTATI UNITI

f13639

COOPER AIR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

IL-BRAŻIL

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

SPANJA

f14711

CORPORACION CASTILLO BERTRAN

L-ISTATI UNITI

32284

CORPORATE OIL & GAS

IN-NIĠERJA

36833

COYABA LLC

L-ISTATI UNITI

37293

CPC SA

L-ISTATI UNITI

f11342

CSC TRUST CO OF DELAWARE TRUSTEE

L-ISTATI UNITI

31491

CSIM AIR

L-ISTATI UNITI

f11870

Caleton Holdings

IL-GŻEJJER CAYMAN

32564

Carabo Capital

L-ISTATI UNITI

f12156

CareFusion Corporation

L-ISTATI UNITI

39988

Cockrell Resources

L-ISTATI UNITI

f11018

Condor Express S.A.

L-ARĠENTINA

f10127

Conforto Empreendimentos e Paricipacoes Ltda

IL-BRAŻIL

f10710

Contessa Premium Foods

L-ISTATI UNITI

38519

Corimon CA

IL-GŻEJJER CAYMAN

35909

Covington Aviation

L-ISTATI UNITI

26776

DEAN FOODS

L-ISTATI UNITI

37252

DELAWARE GG INC

L-ISTATI UNITI

29208

DES R CARGO EXPRESS

IL-MAWRITANJA

35756

DNEST AVIATION

IL-MALASJA

3464

DODSON INTERNTL PART

L-ISTATI UNITI

33251

DORNIER NIGERIA

IN-NIĠERJA

f10136

Dayco Properties Ltd

L-ISTATI UNITI

f12879

EAGLE AIR SERVICES CORP

L-ISTATI UNITI

35658

EAST COAST JETS INC

L-ISTATI UNITI

8808

EASTMAN KODAK

L-ISTATI UNITI

31715

ECUATO GUINEANA (2)

EQUATORIAL GUINEA

6101

EDELWEISS SUISSE

L-IŻVIZZERA

37813

EDIFICA 2000

SPANJA

f12753

EDINTON HOLDINGS USA INC

L-ISTATI UNITI

35209

EHEIM VERWALTUNGS

IL-ĠERMANJA

30842

EJS-AVIATION SERVICE

IL-BRAŻIL

35607

ELYSIAN AIRLINES

IL-GUINEA

38631

EMB EQUIPMENT LLC

L-ISTATI UNITI

39123

EMBRAER COMMERCIAL

L-ISTATI UNITI

39798

EMBRAER SA-COMMERC.

IL-BRAŻIL

f13610

EMSI Aviation

L-ISTATI UNITI

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

IL-BRAŻIL

24823

EUROCONTINENTAL

SPANJA

26217

EUROPEAN FLYERS SL U

SPANJA

40052

EVELOP AIRLINES S.L.

SPANJA

38902

EVOLUTION ASSET MNGT

L-ISTATI UNITI

31653

EXEC JET SERVICE (N)

IN-NIĠERJA

38423

EXECUFLIGHT INC

L-ISTATI UNITI

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

L-ISTATI UNITI

27226

EXECUTIVE AIRLINES

SPANJA

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

L-ISTATI UNITI

f10915

Electric Boat Corporation

L-ISTATI UNITI

35238

FAIRMONT AVTN COMP

L-IŻVIZZERA

f12978

FATHER & SON AIR LLC

L-ISTATI UNITI

18767

FIRST INTL AVTN

L-ISTATI UNITI

26564

FL Aviation

L-ISTATI UNITI

35848

FLANA

L-AFRIKA T'ISFEL

38894

FLIGHT PLANS SOLUTI

L-ISTATI UNITI

22596

FLIGHTLINE SL

SPANJA

38755

FLY540 ANGOLA

L-ANGOLA

31915

FLYANT SERVICIOS AER

SPANJA

31970

FLYING FALCON

L-ISTATI UNITI

24821

FORMACION AEROFAN SL

SPANJA

32961

FRAPMAG LTD

IR-RENJU UNIT

31564

FUGRO AVIAT CANADA

IL-KANADA

36054

FUJI DREAM AIRLINES

IL-ĠAPPUN

35955

FULUCA INVESTMENTS

L-AFRIKA T'ISFEL

31802

Flo-Sun Aircraft, Inc.

L-ISTATI UNITI

4402

GESTAIR

SPANJA

f10220

GG Aircraft LLC

L-ISTATI UNITI

38732

GLOBAL FIVE HOLDINGS

L-ISTATI UNITI

28586

GO AHEAD INTERNATION

IL-BERMUDA

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

IL-ĠERMANJA

30962

GOF AIR SA DE CV

IL-MESSIKU

28810

GOLDNER D

L-ISTATI UNITI

34043

GRAND CHINA EXPRESS

IĊ-ĊINA

28228

GUARDA COSTEIRA GV

CAPE VERDE

37447

Ginnaire Rental Inc.

L-ISTATI UNITI

f10226

Glass Aviation, Inc.

L-ISTATI UNITI

f11875

H&S Air, LLC.

L-ISTATI UNITI

27295

HAGEL W

L-AWSTRIJA

32525

HARPO INC

L-ISTATI UNITI

31805

HARVARD OIL & GAS

IL-KANADA

28012

HAWKAIRE

L-ISTATI UNITI

38138

HEBEI AIRLINES LTD

IĊ-ĊINA

37568

HELITT LINEAS AEREAS

SPANJA

28448

HELVETIC AIRWAYS

L-IŻVIZZERA

31991

HENNIG.

L-AFRIKA T'ISFEL

f11786

HI FLITE INC

L-ISTATI UNITI

34338

HISPANIA FLYJET

SPANJA

28615

HOLA AIRLINES S.L.

SPANJA

33213

HOLLYWOOD AVIATION

L-ISTATI UNITI

31093

HONG KONG EXPRESS

IR-REĠJUN AMMINISTRATTIV SPEĊJALI TA' HONG KONG

34316

HYUNDAI COLOMBIA

IL-KOLUMBJA

31848

HYUNDAY COLOMBIA

IL-KOLUMBJA

35962

I FLY LTD

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

1475

L-IBERIA

SPANJA

38329

IBERIA EXPRESS

SPANJA

25406

IBERWORLD S.A.U.

SPANJA

25843

ICE BIRD

L-IŻVIZZERA

27097

INAER AV.ANFIBIOS

SPANJA

1416

INAER HELI.OFF-SHORE

SPANJA

4470

INDUSTRIAS TITAN

SPANJA

35945

INSEL AIR

L-ARUBA

37049

INSULAR CLASS SL

SPANJA

36530

INTERALIMENT S.A.L.

IL-LIBANU

f12784

INTERNATIONAL AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

32557

INTL CONCERTS

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

31816

INTL PRIVATE JET

L-IŻVIZZERA

33401

INTL TRADE HOLDING

IL-KUWAJT

f11397

INVERSIONES LA MESETA C.A.

L-ISTATI UNITI

30947

IRS AIRLINES LTD

IN-NIĠERJA

29121

ISLAS AIRWAYS

SPANJA

39033

ITABIRA AGRO INDUSTR

IL-BRAŻIL

10117

International Lease Finance Corporation

L-ISTATI UNITI

39179

Inversiones 2 de Marzo S.A.

L-ISTATI UNITI

28372

J.W. Childs Associates

L-ISTATI UNITI

31247

JAIR

L-AFRIKA T'ISFEL

36363

JEM INVESTMENTS

L-ISTATI UNITI

f10912

Jorge Gregorio Perez Compac

L-ARĠENTINA

f10284

Jupiter Leasing Inc.

L-ISTATI UNITI

34608

KAMA AVIATION

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

22691

KAVMINVODYAVIA

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

32291

KELLY CORP

L-ISTATI UNITI

30722

KING AIR & TRAVELS

IN-NIĠERJA

22866

KOGALYMAVIA

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

34665

KUNPENG AIRLINES

IĊ-ĊINA

32518

LAI

IR-REPUBBLIKA BOLIVARJANA TAL-VENEZWELA

32926

LAN PERU SA

IL-PERÙ

f12766

LAS EUGENIAS AIRCRAFT HOLDINGS LLC

L-ISTATI UNITI

1689

LATAM AIRLINES GROUP

IĊ-ĊILÌ

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

L-ISTATI UNITI

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

IL-BERMUDA

f10606

LHF Holdings Inc.

L-ISTATI UNITI

35540

LIBYAN CAA

IL-LIBJA

37675

LIDER AVIACAO

IL-BRAŻIL

8562

LIDER TAXI AEREO

IL-BRAŻIL

34815

LIFT IRELAND LEASING

L-IRLANDA

32711

LITORANEA LINHAS AER

IL-BRAŻIL

34783

LLC Nord Wind

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

32253

LTH JET LEASING

IL-BRAŻIL

30440

Lark Aviation LLC

L-ISTATI UNITI

32826

Lewis Aeronautical

L-ISTATI UNITI

f14571

Lotca Servicios Integrales S.L.

SPANJA

f12854

M&N EQUIPMENT LLC

L-ISTATI UNITI

f11439

MACYS CORPORATE SERVICES INC

L-ISTATI UNITI

32725

MALI AIR EXPRESS

IL-MALI

14376

MARTINEZ RIDAO

SPANJA

26115

MEDAIR CHARTER

L-AFRIKA T'ISFEL

35494

MENA AEROSPEASE

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

26957

MENAJIAN

L-ISTATI UNITI

38791

MENORCA LLC

L-ISTATI UNITI

38507

MERAJ AIR

IR-REPUBBLIKA IŻLAMIKA TAL-IRAN

40210

MERCADONA S.A.

SPANJA

39178

METROPOLITAN AVT LLC

L-ISTATI UNITI

14322

MEXICANA

IL-MESSIKU

39275

MID-SOUTH INV. LLC

L-ISTATI UNITI

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

L-ISTATI UNITI

1095

MIL SPAIN

SPANJA

26896

MOBIL NIGERIA 2

IN-NIĠERJA

10262

MONARCH GEN AVIATION

L-IŻVIZZERA

35701

MULTIPROMOTUR S.L.

SPANJA

f13442

Michigan Aviation LLC

L-ISTATI UNITI

f10321

N T Air, Inc.

L-ISTATI UNITI

f11388

N450JE LLC

L-ISTATI UNITI

32502

NASAIR

L-ARABJA SAWDIJA

604

NAYSA

SPANJA

31792

NHT LINHAS AEREAS

IL-BRAŻIL

f10331

NII Holdings Inc.

L-ISTATI UNITI

31834

NITA JET

L-ISTATI UNITI

39070

NNP HOLDING S/A

IL-BRAŻIL

36142

NOAR LINHAS AEREAS

IL-BRAŻIL

1997

NOMADS

L-ISTATI UNITI

32556

NYGREN U

L-IŻVEZJA

39746

New Avant Garde Ltd

MALTA

18907

Norman Aviation

L-ISTATI UNITI

32396

OBODEN IBRU

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

35840

OCEANAIR TAXI AEREO

IL-BRAŻIL

24549

ODYSSEY AVTN

L-ISTATI UNITI

33704

ORIONAIR S.L.

SPANJA

f11479

Sid l-inġenju tal-ajru bil-marka tar-reġistrazzjoni: N142HC

L-ISTATI UNITI

f11517

Sid l-inġenju tal-ajru bil-marka tar-reġistrazzjoni: N9895

L-ISTATI UNITI

f11523

Sid l-inġenju tal-ajru bil-marka tar-reġistrazzjoni: PPBST

IL-BRAŻIL

f12901

Sid l-inġenju tal-ajru bil-marka tar-reġistrazzjoni: PRPSR

IL-BRAŻIL

f11552

Sid l-inġenju tal-ajru bil-marka tar-reġistrazzjoni: VTSTV

L-INDJA

f11553

Sid l-inġenju tal-ajru bil-marka tar-reġistrazzjoni: XAATL

IL-MESSIKU

f11556

Sid l-inġenju tal-ajru bil-marka tar-reġistrazzjoni: XABLZ

IL-MESSIKU

f12919

Sid l-inġenju tal-ajru bil-marka tar-reġistrazzjoni: XACMM

IL-MESSIKU

f11557

Sid l-inġenju tal-ajru bil-marka tar-reġistrazzjoni: XACXW

IL-MESSIKU

f12920

Sid l-inġenju tal-ajru bil-marka tar-reġistrazzjoni: XAEAJ

IL-MESSIKU

f11559

Sid l-inġenju tal-ajru bil-marka tar-reġistrazzjoni: XAGMD

IL-MESSIKU

f12922

Sid l-inġenju tal-ajru bil-marka tar-reġistrazzjoni: XAGMO

IL-MESSIKU

f11563

Sid l-inġenju tal-ajru bil-marka tar-reġistrazzjoni: XASKY

IL-MESSIKU

f11528

PAIC PARTICIPAÇÕES LTDA

IL-BRAŻIL

33299

PALM AVIATION

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

35266

PCS Aviation Services, LLC

L-ISTATI UNITI

f11164

PDVSA Petroleo S.A.

IR-REPUBBLIKA BOLIVARJANA TAL-VENEZWELA

8455

PERSONAL JET FLORIDA

L-ISTATI UNITI

35295

PHOENICIA AVIATION

IL-LIBANU

31257

PICK N PAY (2)

L-AFRIKA T'ISFEL

39318

POLICIA FEDERAL BRAZ

IL-BRAŻIL

35542

PORTSIDE INTL LTD

IR-RENJU UNIT

32241

PRESIDENTIAL N981BW)

L-ISTATI UNITI

32000

PRIVILEGE STYLE SA

SPANJA

32852

PRIYAN FOUNDATION

L-ISTATI UNITI

32480

PRONAIR AIRLINES SL

SPANJA

29804

PUNTO-FA

SPANJA

23017

Perm Airlines

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

34864

Q JETS AVIATION

IL-KANADA

27231

QUANTUM AIR

SPANJA

33067

RAINBOW AIR

IR-REPUBBLIKA BOLIVARJANA TAL-VENEZWELA

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

IR-RENJU UNIT

f11770

REAL WORLD TOURS INC

L-ISTATI UNITI

26960

RED WINGS CJSC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

32100

RING AIR

L-ISTATI UNITI

23739

ROYAL FLIGHT

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

35605

RPK CAPITAL LLC

L-ISTATI UNITI

34812

RPK CAPITAL MNGT

L-ISTATI UNITI

33521

RYJET

SPANJA

f13673

Redwings, S.A. de C.V.

IL-MESSIKU

23071

S ARGENTINA

L-ARĠENTINA

38250

SAETA SL

SPANJA

36517

SAICUS AIR S.L.

SPANJA

25502

SAL EXPRESS

SAO TOME AND PRINCIPE

29057

SANTA BARBARA (2)

IR-REPUBBLIKA BOLIVARJANA TAL-VENEZWELA

32602

SANTANA TEXTIL

IL-BRAŻIL

37768

SAPETRO AVIATION LTD

IR-RENJU UNIT

29825

SAS INSTITUTE

L-ISTATI UNITI

37164

SASEMAR

SPANJA

32195

SATA VENEZUELA

IR-REPUBBLIKA BOLIVARJANA TAL-VENEZWELA

37785

SDE SA

IL-BELĠJU

36925

SEA SA

L-ARĠENTINA

39149

SEGURANCA TAXI AEREO

IL-BRAŻIL

37250

SENEGAL AIRLINES LTD

IS-SENEGAL

37448

SERIPATRI PARTICIP

IL-BRAŻIL

30674

SEV AEREO POLICIA

SPANJA

36232

SIENNA CORP SERVICES

L-IŻVIZZERA

34785

SIERRA NEVADA CORP.

L-ISTATI UNITI

33719

SKY AIR WORLD

L-AWSTRALJA

25929

SKY SERVICES AVTN

SPANJA

35092

SKYWAY LTD.

IL-ĠEORĠJA

39712

SOL DEL PARAGUAY

IL-PARAGWAJ

11926

SONAIR ANGOLA

L-ANGOLA

33250

SOSOLISO A/L (2)

IN-NIĠERJA

19182

SOTAN

IL-BRAŻIL

36602

SOUTH AVIATION INC

L-ISTATI UNITI

31632

SOUTH EAST ASIAN

IL-FILIPPINI

4298

SPANAIR S A

SPANJA

28727

SPENAERO

L-ISTATI UNITI

31936

SQUADRON AVTN SVCS

IL-BERMUDA

1485

STOCKWOOD V

L-ISTATI UNITI

30064

STREAMLINE RUSSIA

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

27934

SUGAR PINE AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

34009

SUNRIDER CORPORATION

L-ISTATI UNITI

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

SPANJA

11309

SWIFTAIR ESPANA

SPANJA

2638

SWISS AIR AMBULANCE

L-IŻVIZZERA

37862

Starwood Management LLC

L-ISTATI UNITI

31288

TAG AVTN ESPANA

SPANJA

34933

TAILWIND AIRLINES

IT-TURKIJA

12249

TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A

IL-BRAŻIL

22992

TATARSTAN AIRLINES

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

31963

TAXI FLY GROUP SA

SPANJA

f12830

TDC MANAGEMENT LLC

L-ISTATI UNITI

35745

TIANJIN AIRLINES

IĊ-ĊINA

34310

TIGER AIRCRAFT TRAD.

L-ISTATI UNITI

34198

TITAN AVIATION UAE

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

27626

TRABAJOS AER ESPEJO

SPANJA

37007

TRABAJOS EXTREMENOS

SPANJA

35159

TRAMAS TEXTILES SA

IR-REPUBBLIKA BOLIVARJANA TAL-VENEZWELA

28247

TRANS AER BOLIVIANA

L-ISTAT PLURINAZZJONALI TAL-BOLIVJA

15453

TRANSAERO AIRLINES

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

34609

TRANSCON INVESTMENTS

IL-BRAŻIL

36589

TRANSP AEREOS XALAPA

L-ISTATI UNITI

34330

TRANSPAIS AEREO

IL-MESSIKU

22047

TRANSPORTES DEL SUR

SPANJA

38544

TRIM AIR CHARTER

L-ISTATI UNITI

36812

TRINIDAIR UK LTD

IR-RENJU UNIT

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

IS-SENEGAL

f12239

Tejria Services Limited, Bermuda

IL-BERMUDA

37642

Termo Norte Energia Ltda

IL-BRAŻIL

34271

UAML AIR CHARTER

L-ISTATI UNITI

24765

UNICASA IND. MOVEIS

IL-BRAŻIL

38903

UNIQUE JET AVIATION

L-ISTATI UNITI

36046

USN AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

37185

UTD BANK OF AFRICA

IN-NIĠERJA

8705

VER.SCHWEIZ.FLIEGER

L-IŻVIZZERA

35913

VESEY AIR LLC

L-ISTATI UNITI

29086

VIM AIRLINES

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

35330

VIRCOP JETS S.L.

SPANJA

38266

VOLOTEA S.L.

SPANJA

30190

VUELING AIRLINES

SPANJA

29378

WAMOS AIR, S.A.

SPANJA

f12705

WCA HOLDINGS III LLC

L-ISTATI UNITI

36586

WIN WIN SERVICES

L-ISTATI UNITI

36955

WINGS JET LTD

IL-MAROKK

35259

WORLD WIDE AC FERRY

IL-KANADA

34390

WTORRE S.A.

IL-BRAŻIL

f10475

Westair Corporation

L-ISTATI UNITI

35374

XTO ENERGY INC

L-ISTATI UNITI


FRANZA

Nru ta' Identifikazzjoni CRCO

Isem l-Operatur

L-istat tal-Operatur

26915

171JC

L-ISTATI UNITI

f11472

2 TS LLC

L-ISTATI UNITI

24008

223RD FLIGHT UNIT

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

34029

2M EXECUTIVE AVTN

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

12312

35-55 PARTNERSHIP

L-ISTATI UNITI

29177

900NB

L-ISTATI UNITI

28417

AAK COMPANY

IL-BERMUDA

38065

AAR CORP

L-ISTATI UNITI

31724

AAS EUROPE

FRANZA

31439

ABC AEROLINEAS SA

IL-MESSIKU

28588

ABDULLAH SAID B.

L-IŻVIZZERA

36488

ABSOLUTE AVIATION

L-AFRIKA T'ISFEL

4306

ACCOR SA

FRANZA

31934

ACFT MGMT & TRADING

IR-RENJU UNIT

31617

ACFT SARL 2

IL-LUSSEMBURGU

35097

ACTIFLY

FRANZA

30027

ADAM AVIATION

L-ISTATI UNITI

27910

ADVANCED TRAINING SY

L-ISTATI UNITI

31600

AELIS AIR SERVICES

FRANZA

30943

AERO CAPITAL SAS

FRANZA

32371

AERO JET CORPORATE

FRANZA

31785

AERO SAINT EXUPERY

FRANZA

22257

AERO SERVICES LF

FRANZA

28041

AERO SVC CORPORATE

FRANZA

8491

AERO SVC EXECUTIVE

FRANZA

26891

AEROGAVIOTA

KUBA

33839

AEROJET MANAGEMENT

IL-ĠERMANJA

25901

AEROMAR AIRLINES

IL-MESSIKU

33014

AERONEXUS CORP. LTD

L-AFRIKA T'ISFEL

5461

AEROSTOCK

FRANZA

30336

AFRIJET AIRLINES (2)

IN-NIĠERJA

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

IL-LIBJA

36823

AGCORP

L-ISTATI UNITI

35102

AGROAIR SAS

FRANZA

1769

AIGLE AZUR

FRANZA

32481

AIR 26

L-ANGOLA

182

AIR AFFAIRES GABON

IL-GABON

186

AIR ALGERIE

L-ALĠERIJA

35192

AIR ARABIA MAROC

IL-MAROKK

28684

AIR ASIA

IL-MALASJA

29420

AIR AUSTRAL 2

FRANZA

35175

AIR BOTSWANA CO.BW

IL-BOTSWANA

30592

AIR BURKINA (2)

IL-BURKINA FASO

29815

AIR CAIRO

L-EĠITTU

33288

AIR CORPORATE FRANCE

FRANZA

38966

AIR COTE D'IVOIRE

IL-KOSTA TAL-AVORJU

30879

AIR DECCAN

L-INDJA

32290

AIR DIVISION KAZAKH

IL-KAZAKISTAN

227

AIR FRANCE

FRANZA

231

AIR GEFCO

FRANZA

35198

AIR GUYANE

FRANZA

32175

AIR HORIZON (TOGO)

IT-TOGO

30281

AIR IVOIRE (2)

IL-KOSTA TAL-AVORJU

31977

AIR KING JET

L-IŻVIZZERA

32016

AIR LEASING

IL-KAMERUN

252

AIR MADAGASCAR

FRANZA

261

AIR MAURITIUS

Il-MAWRIZJU

12060

AIR ND

FRANZA

28019

AIR PINK D.O.O.

IS-SERBJA

24430

AIR PRINT

IL-LUSSEMBURGU

31913

AIR SARINA

L-IŻVIZZERA

2564

AIR SENEGAL INTL

IS-SENEGAL

5636

AIR SEYCHELLES

IS-SEYCHELLES

26152

AIR SRPSKA

IL-BOŻNIJA-ĦERZEGOVINA

34196

AIR SWIFT LTD.

IL-BERMUDA

25943

AIR TAHITI NUI

FRANZA

31078

AIR TURQUOISE SAS

FRANZA

12593

AIR VENDEE INVEST

FRANZA

34296

AIR WING LTD

IL-BELIZE

2496

AIRBUS OPER. SAS

FRANZA

308

AIRBUS SAS

FRANZA

24094

AIRBUS TRANSPORT

FRANZA

4790

AIRBY

FRANZA

38173

AIRCRAFT MGT SVCES

IL-BELĠJU

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

IL-LUSSEMBURGU

32884

AIRCRAFT SUPPORT

IL-LIBANU

31015

AIREDALE ENTERPRISE

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

18045

AIRFLEET CREDIT

L-ISTATI UNITI

18982

AIRFLITE

L-ISTATI UNITI

36825

AKDN LOGISTIQUE

FRANZA

8231

AL ANWAE EST

L-ARABJA SAWDIJA

36155

AL ATHEER

L-ARABJA SAWDIJA

28640

AL MISEHAL GROUP

L-ARABJA SAWDIJA

24197

AL NASSR LTD

L-IŻVIZZERA

30177

AL-GHAZZAWI (N450T)

L-ARABJA SAWDIJA

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

L-ARABJA SAWDIJA

f10019

ALA Services, LLC

L-ISTATI UNITI

21699

ALCATEL USA

L-ISTATI UNITI

17947

ALENIA AEROSPAZIO

L-ITALJA

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

IL-ĠAPPUN

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

f11476

ALN (BERMUDA) LTD

IL-BERMUDA

32601

ALPHA CHARLIE

L-ISTATI UNITI

35733

ALPHA GOLF AVIATION

MONAKO

34201

ALPHA STAR AVTN SVCS

L-ARABJA SAWDIJA

38428

ALPHALAND CORP.

IL-FILIPPINI

37317

ALPIN SKYJETS LTD

L-IŻVIZZERA

26287

ALTONA

L-IŻVIZZERA

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

L-ISTATI UNITI

35920

ALWAFEER AIR

L-ARABJA SAWDIJA

38876

AMAC AEROSPACE SG

L-IŻVIZZERA

35837

AMER GROUP

L-EĠITTU

f836

AMERICAN EAGLE

L-ISTATI UNITI

34234

AMERICAN ELECTRIC

L-ISTATI UNITI

40684

AMERICAN FLYING JET

L-ISTATI UNITI

8928

AMERICAN HOME PROD

L-ISTATI UNITI

25806

AMERIDAIR

FRANZA

f12696

AML LEASING LLC

L-ISTATI UNITI

32857

ANCFCC

IL-MAROKK

32747

ANGODIS

L-ANGOLA

34393

ANISTANTE HOLDING

ĊIPRU

38913

ANTARES AGROPECUARIA

IL-BRAŻIL

30530

AOSKY CORPORATION

L-ISTATI UNITI

984

APACHE AVIATION

FRANZA

6188

APEX OIL COMPANY, INC.

L-ISTATI UNITI

f10036

APiGroup, Inc

L-ISTATI UNITI

34185

AQUARIUS AVIATION

IL-GŻEJJER CAYMAN

37878

ARG SA

IL-BRAŻIL

37184

ARGENTRE ENTERPRISE

IL-BRAŻIL

406

ARKIA ISRAEL AL

L-IŻRAEL

28382

ARMAVIA AVIACOMPANY LLC

L-ARMENJA

20337

ARTEMIS S.A.

FRANZA

29210

ASECNA (SENEGAL)

IS-SENEGAL

8624

ASHMAWI AVIATION

SPANJA

27518

ASL AIRLINES

FRANZA

22135

ATLANTA JET

L-ISTATI UNITI

10047

ATLANTIQUE AIR ASS

FRANZA

30506

ATLAS BLUE

IL-MAROKK

9002

ATR (AVIONS DE TR)

FRANZA

36380

AVANGARD AVTN LTD

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

17951

AVDEF

FRANZA

34589

AVEL BRAO

FRANZA

33558

AVIA TREASURY GMBH

L-AWSTRIJA

29467

AVIALAIR

FRANZA

35748

AVIAMARKET LIMITED

IR-RENJU UNIT

f11782

AVIATION ASSOCIATES LLC

L-ISTATI UNITI

29399

AVIATION CAPITAL GRP

L-ISTATI UNITI

26160

AVIATION CMP

IL-KANADA

38193

AVIATION HORIZONS

L-ARABJA SAWDIJA

34340

AVIATION INC

L-ISTATI UNITI

38085

AVIATION LINK

L-ARABJA SAWDIJA

33992

AVIATION PARTNERS 2

L-ISTATI UNITI

38198

AVIATRAX

IL-LUSSEMBURGU

25574

AVIENT AVIATION

IŻ-ŻIMBABWE

34211

AVIJET UK LTD

IR-RENJU UNIT

43651

AVIMAXX

IL-BAHRAIN

36345

AVIONAC FRANCE

FRANZA

23721

AVIREX

IL-GABON

43345

AVIRO AIR

IR-RUMANIJA

33168

AVTEX AIR SERVICES

L-AWSTRALJA

31420

AWSAJ AVIATION SVCS

IL-LIBJA

27710

AXIS AIRWAYS

FRANZA

36972

AZUL LINHAS AEREAS

IL-BRAŻIL

f10002

Act Two, Inc.

L-ISTATI UNITI

39565

Adams Office LLC

L-ISTATI UNITI

32610

Aerorio Taxi Aereo

IL-BRAŻIL

30304

Air Caraibes

FRANZA

f2003

Air Century

IR-REPUBBLIKA DOMINICANA

10054

Air Corsica

FRANZA

f12199

Air Fleet Operations Limited

IR-RENJU UNIT

36010

Alpha Jet (Alabama)

L-ISTATI UNITI

f791

Amerijet International Aviation

L-ISTATI UNITI

f10726

Arcadia Aviation LLC

L-ISTATI UNITI

22917

Arlington Aircraft of Nevada LLC

L-ISTATI UNITI

f10038

Au Revoir Air

L-ISTATI UNITI

f10059

Avenue Distribuidora de Veiculos Ltda

IL-BRAŻIL

f10060

Aviation 604 AG

L-IŻVIZZERA

f10061

B H Aviation Ltd

L-ISTATI UNITI

34289

B2 FLIGHT LLC

L-ISTATI UNITI

37896

BAM AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

22230

BANCO SAFRA SA

IL-BRAŻIL

12083

BANGKOK AIRWAYS

IT-TAJLANDJA

23830

BB AVIATION INC.

L-IŻVIZZERA

28129

BCA-BUSINESS

FRANZA

37668

BEIJING AIRLINES CO

IĊ-ĊINA

37358

BEIJING CAPITAL

IĊ-ĊINA

27140

BEK AIR

IL-KAZAKISTAN

35267

BELL FINANCIAL CORP

IR-REPUBBLIKA BOLIVARJANA TAL-VENEZWELA

7723

BELL TEXTRON

L-ISTATI UNITI

28608

BERGAIR

L-IŻVIZZERA

36116

BEST AERO HANDLING

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

32888

BEST AVIATION LTD

IL-BANGLADESH

35950

BF JET AIR

IL-GHANA

27458

BHG FLIGHTS LLC

L-ISTATI UNITI

32788

BISMILLAH AIRLINES

IL-BANGLADESH

26292

BIZAIR LTD

IR-RENJU UNIT

25627

BLUE HERON AVIATION

L-IŻVIZZERA

36583

BLUE HORIZON INV.

IL-GŻEJJER CAYMAN

28677

BLUE LINE

FRANZA

33691

BONEL MARKETING S.A.

L-IŻVIZZERA

25099

BOOGIE PERFORMANCE

FRANZA

30550

BOSNIA AIRLINES

IL-BOŻNIJA-ĦERZEGOVINA

35724

BRASIF SA

IL-BRAŻIL

34276

BRASS BOX LTD

ĊIPRU

34825

BRASSBOX

L-UKRAJNA

21446

BREITLING

L-IŻVIZZERA

38488

BRISTOW AUSTRALIA

L-AWSTRALJA

8153

BRUME

FRANZA

32896

BUMI RESOURCES

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

36301

BUQUEBUS

L-ARĠENTINA

32260

BUREAU POLICE AERO.

FRANZA

35325

BURGAN K

IL-KUWAJT

31315

BURMESTER OVERSEAS

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

34152

BUSI JET INTL.

L-IŻVIZZERA

32630

BUSINESS AVIATION 2

IL-KONGO

32497

BUSINESS AVIATION LG

IL-BELĠJU

f2008

BVI Airways

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

f10079

Beach Capital Management

L-ISTATI UNITI

f10082

BelAir Aviation LLC

L-ISTATI UNITI

f11004

Billion Mark Ltd.

IR-REĠJUN AMMINISTRATTIV SPEĊJALI TA' HONG KONG

f10878

Blue Vista, LLC

L-ISTATI UNITI

f10647

Bolloré SA

FRANZA

f10834

Boulder Aviation Management

L-ISTATI UNITI

f12751

C & S AVIATION LTD

L-ISTATI UNITI

38938

C.A.GROUP LTD

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

5988

C.T.T.A.

IL-MAROKK

37649

CALEDONIAN HEL. LTD

IR-RENJU UNIT

36413

CALILA INVEST.

IL-BRAŻIL

32578

CALVIN KLEIN STUDIO

L-ISTATI UNITI

31994

CANADIAN NAT RAILWAY

IL-KANADA

37106

CAOA MONTADORA

IL-BRAŻIL

28583

CAPELINK ESTABLISH.

L-IŻVIZZERA

9122

CARTIER EUROPE

IN-NETHERLANDS

34144

CASAM SARL

FRANZA

8921

CASINO ADVANCED TECH

FRANZA

37372

CELINA AVIATION LTD

L-IŻVIZZERA

f12811

CENTER AIR LLC

L-ISTATI UNITI

29635

CENTRAL MANAGMT SVCS

L-ISTATI UNITI

36944

CERTECO ENGINEERING

L-AWSTRIJA

26842

CFPR

FRANZA

20711

CGTM

FRANZA

37115

CHAD GOVERNMENT

IĊ-CHAD

29049

CHC HELICOPTERS INTL

IL-KANADA

29834

CHINA CARGO AIRLINES

IĊ-ĊINA

12141

CHINA EASTERN

IĊ-ĊINA

31087

CHURCHILL AVIATION

L-ISTATI UNITI

31221

CHURCHILL FINANCE

FRANZA

40109

CHURCHILL SERV

IN-NIĠERJA

37193

CLEAR SKY ASSOCIATES

IT-TAJWAN

f11398

CLEVELAND PEAK LLC

L-ISTATI UNITI

35400

CLUB 17 S.A.

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

38305

CLUB PREMIER LTD

L-IŻVIZZERA

36701

COMFORT JET AVT

IR-RENJU UNIT

4796

COMILOG

IL-GABON

f826

COMMANDEMENT DU TRANSPORT AERIEN MILITAIRE Français

FRANZA

38652

COMORES AVIATION

MADAGASCAR, COMOROS, REUNION

28584

COMPANY TAWIQ

L-IŻVIZZERA

6535

CONSOLIDATED CONTRTS

IR-RENJU UNIT

8338

COPLEY NEWSPAPERS

L-ISTATI UNITI

6369

CORSAIR FRANCE

FRANZA

12219

COX ENTERPRISES

L-ISTATI UNITI

31073

CP MANAGEMENT

L-ISTATI UNITI

35062

CPI AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

38602

CREDIT SUISSE

L-IŻVIZZERA

3513

CROWN EQUIPMENT

L-ISTATI UNITI

862

CUBANA

KUBA

38593

Cedel International Investments, Inc.

L-ISTATI UNITI

31812

Cephalon

L-ISTATI UNITI

f10556

Challenger Management LLC

L-ISTATI UNITI

f13215

Cobalt Resources, LLC

L-ISTATI UNITI

f10128

Corporate Flight Alternatives, Inc.

L-ISTATI UNITI

31577

D & D AVIATION

IR-RENJU UNIT

27974

DAALLO AIRLINES 2

IL-DJIBOUTI

33242

DALCAM LLC

L-ISTATI UNITI

31467

DALIA AIRLINES

IL-LUSSEMBURGU

3932

DALLAH ALBARAKA

IL-ĠORDAN

34168

DARTE HOLDINGS

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

18972

DASSAULT AVIATION

FRANZA

1058

DASSAULT FALCON SERV

FRANZA

37864

DDA AVIATION

L-ISTATI UNITI

31582

DE ROUBIN JEAN

FRANZA

32809

DEAN PHILLIPS INC

L-ISTATI UNITI

11638

DECAUX

FRANZA

35752

DECCAN CARGO

L-INDJA

35353

DELMUN AVIATION SVCS

IL-BAHRAIN

27665

DIAMAIR

L-IŻVIZZERA

32494

DIEXIM EXPRESSO AV.

L-ANGOLA

35356

DISTANT HORIZON

L-IŻRAEL

22389

DOUANES FRANCAISES

FRANZA

38450

DSF FLUGZEUGPORTFOLI

IL-ĠERMANJA

24571

DSWA

L-ISTATI UNITI

31133

DUNMORE HOMES

L-ISTATI UNITI

f10134

Dankjold Reed Aviation LLC

L-ISTATI UNITI

27183

Dartswift Aviation, Inc.

L-ISTATI UNITI

1139

Dassault falcon jet

L-ISTATI UNITI

35657

Dédalus Administração e Participações Ltda.

IL-BRAŻIL

f2005

Dominican Republic Air Force

IR-REPUBBLIKA DOMINICANA

7028

Dow Chemical Company, the

L-ISTATI UNITI

35705

EAGLE AVIATION EUROP

FRANZA

35820

EAGLES AVTN MGNT

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

9703

EARTH STAR

L-ISTATI UNITI

31743

EAST STAR AIRLINES

IĊ-ĊINA

34303

EASTINDO

L-INDONEŻJA

2850

EASYJET SWITZERLAND

L-IŻVIZZERA

32591

EBONY SHINE

IL-GŻEJJER CAYMAN

29279

ECUATORIAL CARGO

EQUATORIAL GUINEA

31985

EGYPT JET AVIATION

L-EĠITTU

f12482

EIGER JET Ltd

IL-BERMUDA

25120

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

23028

ELI'S BREAD

L-ISTATI UNITI

1013

EMERSON ELECTRIC

L-ISTATI UNITI

22291

ENAC France

FRANZA

37188

ENEX AVIATION LTD

IR-RENJU UNIT

36295

ENHANCE AERO

FRANZA

38636

ENHANCE AERO GROUPE

FRANZA

32775

EQUAFLIGHT SERVICE

IL-KONGO

34778

EQUAJET

IL-KONGO

32084

EQUATORIAL GUINEA

EQUATORIAL GUINEA

f2000

EU Airways

L-IRLANDA

30005

EURL JC DARMON

FRANZA

34293

EURO EXEC Aviation Services LTD

IR-RENJU UNIT

35725

EURO JET INTL LTD

IR-RENJU UNIT

f10181

EWA Holdings LLC

L-ISTATI UNITI

32827

EXEC JET SOLUTIONS

L-ISTATI UNITI

36448

EXECUTIVE AIRSHARE

L-ISTATI UNITI

39348

EXECUTIVE AUTHORITY

IL-LIBJA

28587

EXECUTIVE JET A/C

IL-GŻEJJER CAYMAN

25073

EXECUTIVE JET CHRTR

IL-ĠERMANJA

26060

EXECUTIVE WINGS HE

L-EĠITTU

31131

EXPRESS CAMEL

L-ARABJA SAWDIJA

f10175

Emax Oil Company

L-ISTATI UNITI

f2004

Estelar

IR-REPUBBLIKA BOLIVARJANA TAL-VENEZWELA

35173

F & L AVIATION

L-ISTATI UNITI

34313

FA 116 OU FA 137 INC

L-IŻVIZZERA

15665

FAL HOLDINGS ARABIA

L-ARABJA SAWDIJA

25553

FALCON AIR EXPRESS

L-ISTATI UNITI

f12819

FALCON AIRCRAFT LEASING LLC

L-ISTATI UNITI

31310

FARNER AIRWINGS

L-IŻVIZZERA

39047

FASTJET TANZANIA

IR-REPUBBLIKA MAGĦQUDA TAT-TANZANIJA

37429

FAYCROFT FINANCE CO.

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

15911

FC AVIATION

FRANZA

1147

FEDERAL EXPRESS

L-ISTATI UNITI

f12735

FG AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

f10191

FHC Flight Services LLC

L-ISTATI UNITI

28540

FIA (PARIS)

FRANZA

34669

FIREFLY

IL-MALASJA

32846

FIRST COMMERCIAL

L-ISTATI UNITI

38268

FIRST MANDARIN B.A

IĊ-ĊINA

38238

FIRST RESERVE CORP

L-ISTATI UNITI

37747

FJ20-166, LLC

L-ISTATI UNITI

31665

FLEET INT AVTN & FIN

IR-RENJU UNIT

35764

FLEET MGT AIRWAYS SA

L-IŻVIZZERA

21504

FLICAPE PTY LTD

L-AFRIKA T'ISFEL

8542

FLIGHT LEVELS

L-ISTATI UNITI

27942

FLIGHTEXEC

IL-KANADA

31640

FLIGHTINVEST

IL-LUSSEMBURGU

33626

FLY 18

L-IŻVIZZERA

30372

FLY AIR SA

FRANZA

28511

FLY EXEC

IL-LIBANU

30136

FLYBABOO

L-IŻVIZZERA

30343

FLYING BIRD

FRANZA

29223

FLYING FINN OY

IL-FINLANDJA

31775

FLYING M

L-ISTATI UNITI

33632

FLYMEX

IL-MESSIKU

39563

FMS-FLEET MGT.SERV.

FRANZA

31116

FOCUS AIR USA

L-ISTATI UNITI

32322

FORTUNE AIR

L-AFRIKA T'ISFEL

29147

FOX AVIATION CANADA

IL-KANADA

f12777

FRANKLIN LAKES ENTERPRISES LLC

L-ISTATI UNITI

f11353

FRC HOLDING INC V

L-ISTATI UNITI

35426

FTC CONSULTING AG

L-IŻVIZZERA

2804

FUTURA FINANCES

FRANZA

27867

FUTURE ELECTRONICS

IL-KANADA

f12240

Falconwing Limited Bvi

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

f10194

Fjet Management, LLC

L-ISTATI UNITI

f10203

Fletcher Jones Management Group

L-ISTATI UNITI

f11426

G & L AVIATION

L-ISTATI UNITI

32621

GABON AIRLINES

IL-GABON

36117

GAETAIR SARL

L-IŻVIZZERA

38839

GAFTREN INVESTMENTS

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

31746

GALAXY AIRLINES

IL-ĠAPPUN

36630

GEM AVIATION AVV

IR-RENJU UNIT

34971

GEORGETOWN INTERSTAT

L-ISTATI UNITI

23693

GEORGIAN AIRWAYS

IL-ĠEORĠJA

35885

GEORGIAN STAR

IL-ĠEORĠJA

32233

GIE-ODER

FRANZA

22850

GIORI ROBERTO

MONAKO

31182

GIOSTYLE LLC

L-ISTATI UNITI

38481

GIS AVIATION A.V.V.

ĊIPRU

37097

GIV-SP AIR SERVICE

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

f11804

GLOBAL CHALLENGER LLC

L-ISTATI UNITI

30539

GLOBAL FLIGHT SRVS

L-ISTATI UNITI

32997

GLOBAL JET INTL

L-AWSTRALJA

f12170

GOLD EAGLE LTD

IL-BERMUDA

32508

GOUGH AVIATION

L-AFRIKA T'ISFEL

22767

GOVERNMENT AIR TRANS

IN-NAMIBJA

22659

GOVERNMENT MONTENEGR

IL-MONTENEGRO

f11352

GREAT BUY INC

L-ISTATI UNITI

32749

GUINEA ECUATORIAL

EQUATORIAL GUINEA

f12104

GWI ASSET MANAGEMENT S.A.

IL-BRAŻIL

f11448

GYPSY BABY LLC

L-ISTATI UNITI

38975

GYRO AIR LTD

IN-NIĠERJA

f10223

Glacial Energy

L-ISTATI UNITI

f12244

Golden Medal Limited Bvi

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

31947

HAGONDALE LTD

IR-RENJU UNIT

31731

HALCYONAIR

CAPE VERDE

5362

HALLIBURTON

L-ISTATI UNITI

37326

HASHIM BIN SAID

L-ARABJA SAWDIJA

33959

HASSANCO S.A.

L-IŻVIZZERA

10105

HAWKER PACIFIC PTE

SINGAPORE

33342

HEAVYLIFT CONGO

IL-KONGO

37863

HELICONIA LS

FRANZA

36756

HELICONIA PALMAIR

IL-MAROKK

f11024

HENDRICK MOTORSPORTS

L-ISTATI UNITI

36374

HERMES EXECUTIVE

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

37523

HIGH PERFORMANCE 100

L-IŻVIZZERA

21365

HILL-ROM

L-ISTATI UNITI

38899

HOLLYFRONTIER PAY.

L-ISTATI UNITI

38750

HOLYPEAK PROPRIETARY

L-AWSTRALJA

39317

HOP!

FRANZA

26897

HOP-AIRLINAIR

FRANZA

38904

HS AIR FINANCE LLC

IL-BRAŻIL

37195

HS Air Finance

IL-BRAŻIL

f11464

HYPERION AIR INC

L-ISTATI UNITI

f10794

Hagadone Aviation LLC

L-ISTATI UNITI

f1434

Horta, LLC

L-ISTATI UNITI

37170

Hospitalizacion Clinico C.A.

L-ISTATI UNITI

24848

ICEC TOUR SPOL

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

37906

ID AIR

FRANZA

39137

IFG — INTL FIN. GRP

L-IŻVIZZERA

21442

IGN INST GEO NAT LF

FRANZA

29661

IKAROS AVIATION AVV

L-UKRAJNA

36740

IMD AIRWAYS

SPANJA

32492

INDIA FLYSAFE AVTN

L-INDJA

33071

INDUSTR. AERONAUTICA

IL-KOLUMBJA

36832

INDUSTRY EAST EUROPE

L-IŻVIZZERA

33559

INDYCAR AVIATION

L-ISTATI UNITI

30427

INFINIT AIR

SPANJA

34222

INLOGS INTERNATIONAL

UNDEFINED

33654

INTER AMERICAN

L-ANGOLA

23792

INTERCON USA

L-ISTATI UNITI

31081

INTERFACE OPS LLC

L-ISTATI UNITI

31965

INTERGLOBE AVTN LTD

L-INDJA

37561

INTL GAMING TECH

L-ISTATI UNITI

32524

INVESTAVIA

IL-KAZAKISTAN

f11248

IP Aviation L.P.

IL-KANADA

f12706

ISLAND PARK AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

33890

ISLENA INVERSIONES

HONDURAS

21879

ISRAIR AIRLINES & TOURISM LTD

L-IŻRAEL

30038

IXAIR

FRANZA

37780

Inversiones Davanic

IL-KOLUMBJA

f10263

Ithaca LLC

L-ISTATI UNITI

28006

JAPAT

L-IŻVIZZERA

31296

JAZEERA AIRWAYS

IL-KUWAJT

32986

JBS CONSULTING LLC

L-ISTATI UNITI

31772

JCAS

L-IŻVIZZERA

26998

JDP FRANCE

FRANZA

26479

JET 2000

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

30713

JET AVIATION AG

L-IŻVIZZERA

30385

JET AVIATION FZCO

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

26911

JET BLUE AIRWAYS

L-ISTATI UNITI

37719

JET CONNECTIONS

IR-RENJU UNIT

32217

JET CRUISING

IL-LUSSEMBURGU

34614

JET DIRECT AVIATION

L-ISTATI UNITI

33015

JET MANAGEMENT SA

L-IŻVIZZERA

33769

JET ONE JSC

IL-KAZAKISTAN

32848

JET PREMIER ONE

L-IŻVIZZERA

38174

JET XPRESS

IL-KOSTA TAL-AVORJU

31581

JET4YOU

IL-MAROKK

31137

JETS RENT AVTN

FRANZA

38847

JETSTAR JAPAN

IL-ĠAPPUN

f12768

JIMMIE JOHNSON RACING II INC

L-ISTATI UNITI

29395

JR EXECUTIVE

IL-LIBANU

f10277

Jereissati Participacoes S/A

IL-BRAŻIL

f13613

Jet Select LLC

L-ISTATI UNITI

6510

KALAIR LTD.

L-ISTATI UNITI

34887

KALDERON LTD

IR-RENJU UNIT

28504

KARTHAGO AIRLINES

IT-TUNEŻIJA

34348

KARTHAGO PRIVATE JET

IT-TUNEŻIJA

38123

KAS CORPORATION LTD.

IL-LIBANU

30709

KAZAVIA

IL-KAZAKISTAN

32381

KB HOME

L-ISTATI UNITI

29190

KBBD

L-ISTATI UNITI

35242

KNIGHT AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

34843

KOSTAR AIRLINES

IR-REPUBBLIKA TAL-KOREA

35727

KREDEL INTERNATIONAL

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

f10290

KW Flight, LLC/Central Missouri Aviation, Inc.

L-ISTATI UNITI

f12041

Key Aviation LLC

L-ISTATI UNITI

37923

LA AVIATION

L-IŻVIZZERA

40758

LA COMPAGNIE

FRANZA

1971

LABORATOIRE ASL

FRANZA

30455

LAS VEGAS JET

L-ISTATI UNITI

33111

LAYAN INTL.

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

30595

LEACH CAPITAL

L-ISTATI UNITI

2816

LEGENDAIR LTD.

L-IŻVIZZERA

13358

LIBYAN AIR CARGO

IL-LIBJA

26342

LIGNES AER. CONGO.

IL-KONGO

4489

LIMITED BRANDS SERVICE COMPANY

L-ISTATI UNITI

f904

LINEAS AEREAS SUDAMERICANAS

IL-KOLUMBJA

25272

LOTUS AIR

L-EĠITTU

33450

LOV'AIR AVIATION

FRANZA

24211

LOWA LTD

L-ISTATI UNITI

28079

LOYD'S BUSINESS JETS

IL-POLONJA

f10303

LR Enterprises Management LLC

L-ISTATI UNITI

37092

LUIS FUENMAYOR

L-ISTATI UNITI

31034

LUKOIL-AVIA SWISS

L-IŻVIZZERA

29070

LUXFLIGHT EXECUTIVE

IL-LUSSEMBURGU

7764

LVMH SERVICES

FRANZA

37071

LX AVIATION (SPV)LTD

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

19696

LYRECO

FRANZA

f11360

LYS LLC

L-ISTATI UNITI

f10875

Layla Jet

IL-BERMUDA

f13333

Ligon Air LLC

L-ISTATI UNITI

f10304

Luciano Antonio Zogbi

IL-BRAŻIL

39587

M-EDIA AVIATION LTD

IR-RENJU UNIT

33834

M. SQUARE AVIATION

IL-BERMUDA

34423

MACAU JET INTL

IĊ-ĊINA

29993

MAG AVIATION

L-ISTATI UNITI

26383

MAGIC CONDOR LTD

IL-BERMUDA

f11359

MAGIC JOHNSON ENTERTAINMENT INC

L-ISTATI UNITI

34992

MAINSAIL TRADING 93

L-AFRIKA T'ISFEL

32078

MALIBU CONSULTING

L-ISTATI UNITI

34975

MALU AVIATION

IL-KONGO

23021

MANAG'AIR

FRANZA

34019

MANO RIVER

L-ISTATI UNITI

1824

MARIN

FRANZA

37003

MARITIME INVESTMENT

MONAKO

1976

MARITIME INVESTMENT AND SHIPPING CO. LTD.

IR-RENJU UNIT

36263

MAROC TELECOM

IL-MAROKK

1831

MARTIN BAKER

IR-RENJU UNIT

32707

MASC AIR LTD

IL-GŻEJJER CAYMAN

27014

MASTERJET SWITZ.

L-IŻVIZZERA

34840

MASWINGS SDN. BHD.

IL-MALASJA

40818

MATRIX AVIATION 650

IR-RENJU UNIT

33238

MAURITANIA AIRWAYS

IL-MAWRITANJA

37893

MAURITANIE AIRLINES

IL-MAWRITANJA

31978

MAXWELL AVIATION INC

L-ISTATI UNITI

27863

MAYES JOHN

L-ISTATI UNITI

43460

MAZEN SHALABI

L-ARABJA SAWDIJA

f12986

MB AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

30315

MCKINLEY ACFT HLDNG

L-ISTATI UNITI

31545

MDA SAS

FRANZA

31140

ME LEASING

L-ISTATI UNITI

1855

MEA AIR LIBAN

IL-LIBANU

38759

MEGA GLOBAL AIR

IL-MALDIVI

9689

MELVIN SIMON & ASSOCIATES, INC.

L-ISTATI UNITI

21443

METEO-FRANCE

FRANZA

f10316

MFP Services LLC

L-ISTATI UNITI

28986

MHS AVIATION SDN BHD

IL-MALASJA

37403

MIAMI FERRY CONTRACT

L-ISTATI UNITI

36859

MIDAS AIR

L-ISTATI UNITI

29971

MIDDLE EAST JET SVCS

IL-LIBANU

617

MIL BRAZIL

IL-BRAŻIL

702

MIL CANADA

IL-KANADA

36031

MIL ECUADOR AIRFORCE

L-EKWADOR

1098

MIL FRANCE

FRANZA

1800

MIL MALAYSIA

IL-MALASJA

34821

MILLETREIZE

FRANZA

26724

MILLION AIR SALT LAK

L-ISTATI UNITI

35609

MINISTRY DEF SLOVENI

IS-SLOVENJA

36033

MISH AVIATION SVCS

IL-GHANA

31556

MISTRAL AEREO

IL-KANADA

31331

MITRE AVIATION LTD

IR-RENJU UNIT

38259

MOHAMED BEKKALI

IL-MAROKK

35060

MOISEEV ALEX

MONAKO

35455

MONT BLANC AVIATION

IL-BERMUDA

38782

MONTEBELLO LTDA

IL-BRAŻIL

32755

MONTROSE GLOBAL

IR-RENJU UNIT

7058

MORRIS COMMUNICATION

L-ISTATI UNITI

34441

MOSCOW HELICOPTER

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

f11405

MOSS JERONE S TRUSTEE

L-ISTATI UNITI

35975

Macbens Patrimonial Ltda

L-UNGERIJA

f14311

Malridge Investments Ltd.

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

f13614

Mark Anthony Group Inc

IL-KANADA

f10420

Marmalade Skies LLC

L-ISTATI UNITI

30280

Marsico Aviation, LLC

L-ISTATI UNITI

f12655

Mass Jet Lease

IL-FILIPPINI

f10313

Mendota Aircraft Management

L-ISTATI UNITI

24019

Mid East Jet

L-ARABJA SAWDIJA

28010

Mondoil

L-ISTATI UNITI

31770

N304RJ

L-ISTATI UNITI

32270

N349BA

L-ISTATI UNITI

32370

N72RK

L-ISTATI UNITI

f1000

NAM AIRLINES

L-ISTATI UNITI

31025

NATASCHA ESTABLISHMENT

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

26668

NATIONAL AIR SERVICE

L-ARABJA SAWDIJA

28966

NATIONAL AVIATION 2

L-EĠITTU

34727

NATIONAL CITY COMM

L-ISTATI UNITI

38371

NAVINTAIR INC

L-ISTATI UNITI

31097

NEBULA LTD.

IL-BERMUDA

38228

NEGRI IMMOBILIARE

L-ITALJA

32424

NEW AXIS AIRWAYS

FRANZA

34651

NEW CAIRO REAL EST

L-EĠITTU

32626

NEWCASTLE AIRCRAFT

L-ISTATI UNITI

35373

NEXT GENERATION VENT

L-ISTATI UNITI

38125

NEXUS FLT OPS SVCS

L-ARABJA SAWDIJA

20855

IL-PULIZIJA NIĠERJANA

IN-NIĠERJA

35941

NILE AIR

L-EĠITTU

31199

NISSAN NTH AMERICA

L-ISTATI UNITI

32959

NOFA AVIATION

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

32963

NORDEX AIR

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

38103

NORTH STAR AVTN LTD

L-IŻVIZZERA

10326

NOUVELAIR TUNISIE

IT-TUNEŻIJA

33212

NPM MANAGEMENT

L-ISTATI UNITI

36629

NW NORDWEST

L-IŻVIZZERA

22190

NWT AIRCRAFT

L-ISTATI UNITI

32861

NY JETS TRANSPORTER

IL-BERMUDA

f12094

Naja Locação Empresarial LTD

IL-BRAŻIL

34415

Nomad Aviation

L-IŻVIZZERA

31264

O AIR

FRANZA

30908

OCANA ASSETS LTD

L-ISTATI UNITI

38509

ODYSSEE JET SA

IL-LUSSEMBURGU

12316

OFTC.Inc.

L-ISTATI UNITI

28984

OLDBURY HOLDINGS

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

35132

OMEGA VII

FRANZA

34603

OMYA INTERNATIONAL

L-IŻVIZZERA

30957

ONE THIRTY NINE

IL-LUSSEMBURGU

36166

ONEXP

ID-DANIMARKA

32311

OPENSKIES

FRANZA

31341

ORIENT GLOBAL AVTN

SINGAPORE

36943

ORION AIR GROUP

L-ISTATI UNITI

28050

OUTFITTER AVIATION

L-ISTATI UNITI

4139

OYONNAIR

FRANZA

29465

Oakmont Holdings, LLC

L-ISTATI UNITI

f10340

Oakwood Books, Inc.

L-ISTATI UNITI

31395

Outpost International, LLC

L-ISTATI UNITI

32859

Ovlas sa

IN-NIĠERJA

f11748

Sid l-inġenju tal-ajru bil-marka tar-reġistrazzjoni: 5YJLF

IL-KENJA

f11755

Sid l-inġenju tal-ajru bil-marka tar-reġistrazzjoni: GGJMB

IR-RENJU UNIT

f11525

Sid l-inġenju tal-ajru bil-marka tar-reġistrazzjoni: PRAGP

IL-BRAŻIL

f12903

Sid l-inġenju tal-ajru bil-marka tar-reġistrazzjoni: PRROZ

IL-BRAŻIL

f12918

Sid l-inġenju tal-ajru bil-marka tar-reġistrazzjoni: XACHE

IL-MESSIKU

25856

PACE CARGO ENTERRP

L-ISTATI UNITI

31966

PALMAIR AVIATION

IL-MAROKK

38406

PARADOX BIRDS

L-ISTATI UNITI

26289

PARAFFIN AIR

L-ISTATI UNITI

36994

PEABODY ENERGY

L-ISTATI UNITI

38284

PEACH AVIATION

IL-ĠAPPUN

35524

PETRO AIR

IL-LIBJA

34403

PHEEBE LIMITED

IR-RENJU UNIT

33969

PHENOMAIR

FRANZA

32252

PLANET AVIATION UU

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

f11455

PLEASANT AIRCRAFT LEASING LLC

L-ISTATI UNITI

2176

PPG INDUSTRIES

L-ISTATI UNITI

38693

PREMIAIR (WI) 2

L-INDONEŻJA

32060

PREMIER AIR

L-ISTATI UNITI

36197

PRESTIGE JET JORDAN

IL-ĠORDAN

35261

PRESTOIL SAS

FRANZA

35401

PRINCESS AVIATION DT

IT-TUNEŻIJA

4095

PRIVATAIR

L-IŻVIZZERA

24429

PRIVATAIR SA

IL-PORTUGALL

35093

PRIVATE JETS LUXEMB.

IL-LUSSEMBURGU

32346

PROFRED PARTNERS LLP

IR-RENJU UNIT

36931

PSD

FRANZA

f11206

PVM Management LLC

L-ISTATI UNITI

f10350

Pacific Coast Feather Company

L-ISTATI UNITI

30188

Pacific Connection Inc.

L-ISTATI UNITI

36039

Paradox Security Sys

IL-KANADA

29691

Pinnacle Aviation

L-ISTATI UNITI

f12236

Power Ease Investments Limited BVI

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

31595

Premier Aviation

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

28189

Proair charter

IL-ĠERMANJA

22432

QATAR AMIRI FLIGHT

IL-QATAR

38078

QUEST TRADING, LLC

L-ISTATI UNITI

1427

RAININ AIR

L-ISTATI UNITI

36817

RCR JETS AG

L-IŻVIZZERA

f11026

RD HUBBARD ENTERPRISES INC.

L-ISTATI UNITI

34087

REAL EXECUTIVE GMBH

L-IŻVIZZERA

37695

REAL FLY SARL

IL-MAROKK

31655

REATEX INVEST

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

2232

REGOURD AVIATION

FRANZA

30061

REIMS AVIATION IND

FRANZA

23719

RIDA AVIATION LTD

IL-BERMUDA

f10973

RJ CORMAN Aviation Services LLC

L-ISTATI UNITI

34680

RJH ADVISORY

L-ISTATI UNITI

31630

RJM AVIATION

IĊ-CHAD

32627

RNW ENTERPRISES, LLC

L-ISTATI UNITI

30374

RONSO SA DE CV

IL-MESSIKU

31808

ROTOR TRADE 2

L-ISTATI UNITI

31026

ROUST TRADING

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

36887

ROUTE 450 INVESTMENT

IL-BRAŻIL

27737

ROXBURY TECHNOLOGIES

L-IŻVIZZERA

258

ROYAL AIR MAROC

IL-MAROKK

37548

RSR-614RD

L-ISTATI UNITI

35879

RUBICON AVIATION

IR-RENJU UNIT

35828

Related Companies

L-ISTATI UNITI

f14565

Retraite Verte Limited

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

f10385

Rex Realty Co

L-ISTATI UNITI

f10387

Rio Bonito Comunicacao Ltda

IL-BRAŻIL

f10391

Roux Investment Mngt Co

L-ISTATI UNITI

22656

S EGYPT

L-EĠITTU

22439

S ALGERIE

L-ALĠERIJA

13351

S BURKINA FASO

IL-BURKINA FASO

22442

S CONGO D.R. (KIN)

IL-KONGO

22575

S DJIBOUTI

ID-DJIBOUTI

22426

S GABON

IL-GABON

32125

S GAMBIA (2)

IL-GAMBJA

22438

S MONACO

MONAKO

22524

S NIGERIA

IN-NIĠERJA

22576

S SENEGAL

IS-SENEGAL

22977

S TCHAD

IĊ-CHAD

33152

SAAD AIR LTD

IL-BAHRAIN

22756

SABRINA FISHERIES

L-ISTATI UNITI

38042

SABY FINANCE

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

27640

SAESA

SPANJA

f11791

SAF FLIGHT LLC

L-ISTATI UNITI

37497

SAFEGUARD SOLUTIONS

L-ARUBA

34967

SAINTEX AERO SARL

FRANZA

25946

SALEM AVIATION

L-ARABJA SAWDIJA

f2007

SAP Air (Servicios Aéreos Profesionales, S.A)

IR-REPUBBLIKA DOMINICANA

5373

SATENA

IL-KOLUMBJA

36114

SAUCAR LIMITED

IR-RENJU UNIT

5432

SAUDI OGER

L-ARABJA SAWDIJA

30067

SAVENCIA

IL-BELĠJU

20462

SBD BRETONNE DEVELOP

FRANZA

31959

SBM GROUP

L-ISTATI UNITI

32560

SCD BV

IN-NETHERLANDS

28744

SCHREINER CAMEROUN

IL-KAMERUN

31358

SCM ARUBA A.V.V.

L-ARUBA

32411

SCOTTS MIRACLE-GRO

L-ISTATI UNITI

22328

SECURITE CIVILE LF

FRANZA

36018

SEGERIS CAPITAL LTD

IL-BRAŻIL

1249

SELIA

FRANZA

27881

SERLUX

IL-LUSSEMBURGU

33112

SEVENTH SENSE STAR

IL-BERMUDA

35652

SFD RUSSIA

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

f12875

SHADOWFAX LLC

L-ISTATI UNITI

f12810

SHORENSTEIN PROPERTIES LLC

L-ISTATI UNITI

30513

SICHUAN AIRLINES (3)

IĊ-ĊINA

5468

SIGAIR LTD

IL-BERMUDA

34418

SIGMA AVIATION

L-IRLANDA

f12744

SILVER LAKE AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

32728

SILVER VENTURES INC

L-ISTATI UNITI

2466

SIRIUS

L-IŻVIZZERA

32892

SIRTE OIL COMPANY

IL-LIBJA

24200

SIT-SET AVTN AG

L-IŻVIZZERA

35424

SJ MANAGEMENT LLC

L-ISTATI UNITI

27746

SK TRAVEL

L-ISTATI UNITI

38247

SKY LINER AVIATION

L-IŻVIZZERA

43301

SKY PRIME AVTN SRV

L-ARABJA SAWDIJA

37810

SKYFIRST

FRANZA

40301

SKYMARK AIRLINES INC

IL-ĠAPPUN

38576

SKYSCRAPER LTD

IR-RENJU UNIT

30105

SKYTRADERS PTY

L-AWSTRALJA

34050

SKYWAY LTD

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

19462

SKYWORK AIRLINES

L-IŻVIZZERA

35371

SL Management

L-ISTATI UNITI

32149

SMART AVIATION

FRANZA

32805

SMART AVIATION HE

L-EĠITTU

f13550

SME Equipment Leasing

L-ISTATI UNITI

31695

SN AIR MALI

IL-MALI

37745

SN TRANS HELICOPTERE

FRANZA

29738

SNC BOETOS

FRANZA

30770

SNC CAVOK

FRANZA

37669

SNS IMPORTADORA

IL-BRAŻIL

33859

SOBEYS CAPITAL INCORPORATED

IL-KANADA

3517

SOFAXIS

FRANZA

22730

SOGERMA

FRANZA

26645

SONNIG

L-IŻVIZZERA

40696

SONNIG INT PRVT JET

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

42857

SORENS AERO LIMITED

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

38553

SORENS GROUP LTD

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

26378

SOUTHERN AIRLINES

IN-NIĠERJA

5752

SOUTHERN CROSS USA

L-ISTATI UNITI

35993

SPACEWING COMPANY

L-ARABJA SAWDIJA

17921

SPECIALISED TRANSP.

IR-RENJU UNIT

37714

SPEEDFLY SARL

FRANZA

39251

SPEEDWINGS BUSINESS SA

L-IŻVIZZERA

27840

SPHINX WINGS

L-IŻVIZZERA

40089

SPIRE FLIGHT SOL.

L-ISTATI UNITI

34595

SPRING MOUNTAIN (2)

L-ISTATI UNITI

32789

SPRINGWAY LTD

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

32899

SRIWIJAYA WORLD FUEL

SINGAPORE

39234

SRTS

FRANZA

26231

STAFF AIR SERVICE

FRANZA

35477

STAR AIRWAYS ALBANIA

L-ALBANIJA

35421

STAR JET LTD

L-ISTATI UNITI

2574

STARJET AVIATION

L-IŻVIZZERA

24204

STARLING AVIATION

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

33748

STARLINK AVIATION

IL-KANADA

31400

STARR EQUIPMENT

L-ISTATI UNITI

28169

STATE AIR BERKUT

IL-KAZAKISTAN

28156

STEELCASE

L-ISTATI UNITI

37550

STEELE AVIATION INC

L-ISTATI UNITI

32436

STENSRUD VENTURES

L-ISTATI UNITI

33040

STORMJETS SA

L-IŻVIZZERA

4488

STRASBOURG AVIATION

FRANZA

35602

STRATEGIC AIR. SAS

FRANZA

39210

SUBURBAN MOTORS COMP

L-ISTATI UNITI

35339

SUKHOI CIVIL ACFT

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

31657

SUN AIR (EGYPT)

L-EĠITTU

23210

SUNRISE (ALSHOROOK)

L-EĠITTU

30157

SUPER CONSTELLATION

L-IŻVIZZERA

25392

SWIFT-AERO, JSC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

30257

SYMPHONY MASTER

L-IŻVIZZERA

33362

SYMPHONY MASTER UAE

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

38298

SYPHAX AIRLINES

IT-TUNEŻIJA

f12601

Sapphire International Group, Inc

L-ISTATI UNITI

37718

Sfera Jet LLC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

38579

Sino Jet Management Limited

IĊ-ĊINA

f10403

Skye Gryphon, LLC

L-ISTATI UNITI

f12484

Sonic Financial

L-ISTATI UNITI

21791

Southern Cross International

IN-NETHERLANDS

f10419

Stephens Investment Holdings LLC

L-ISTATI UNITI

f11008

Success Master Ltd.

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

5967

Synthes USA Sales LLC

L-ISTATI UNITI

38197

TAA AVIATION LTD

L-IŻVIZZERA

27385

TAF LINHAS AEREAS

IL-BRAŻIL

159

TAG AVIATION SA

L-IŻVIZZERA

26797

TAK AVIATION UK LTD

IR-RENJU UNIT

4386

TAM LINHAS AEREAS

IL-BRAŻIL

37224

TAMARA NIGER AVIATIO

IN-NIĠER

35843

TANELA VENTURES LTD

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

26582

TASSILI AIRLINES SA

L-ALĠERIJA

31962

TAT LEASING

FRANZA

24156

TAXI AIR JET-FRET

FRANZA

36518

TERRY BROWN

IL-KANADA

28634

THALES

FRANZA

799

THE COCA-COLA COMPANY

L-ISTATI UNITI

32042

THE FUTURA CORP

IL-KANADA

21075

THERMO FISHER SCIENTIFIC

L-ISTATI UNITI

30353

TIGER AIRWAYS SINGPR

SINGAPORE

31882

TIKO AIR (2)

MADAGASCAR

24764

TOTAL LINHAS AEREAS

IL-BRAŻIL

31535

TOUMAI AIR TCHAD SA

IĊ-CHAD

31676

TOWER HOUSE CONSULT.

IL-GAMBJA

29860

TPS

L-ISTATI UNITI

26086

TRADLUX

IL-LUSSEMBURGU

37172

TRANS AER MAR CORTES

IL-MESSIKU

34062

TRANSAIR CARGO SVC

IL-KONGO

12193

TRANSASIA AIRWAYS

IT-TAJWAN

32673

TRANSAVIA FRANCE SAS

FRANZA

f11432

TRANSWESTERN TRANSPORTS LLC

L-ISTATI UNITI

35158

TRIBECA AVT PARTNERS

L-ISTATI UNITI

30112

TRIGANA AIR SERVICE

L-INDONEŻJA

2752

TUNIS AIR

IT-TUNEŻIJA

31018

TURNBERRY MANAGEMENT

L-ISTATI UNITI

21666

TUTOR SALIBA CORPORATION

L-ISTATI UNITI

28237

TWIN JET

FRANZA

28467

TY AIR INC

L-ISTATI UNITI

f10437

Target Corporation

L-ISTATI UNITI

f10497

The Yucaipa Companies LLC

L-ISTATI UNITI

36894

Thorn Air Ltd

L-ISTATI UNITI

f10498

Tracinda Corporation

L-ISTATI UNITI

f11188

Trian Fund Management

L-ISTATI UNITI

28221

UAS UNITED AVIATION

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

f10814

UETA, Inc.

L-ISTATI UNITI

22150

UKRAINE AIR ALLIANCE

L-UKRAJNA

38877

UNI AIR TAIWAN

IT-TAJWAN

34820

UNIFOX HOLDINGS LTD

IL-BELIZE

32094

UNION PACIFIC CORP

L-ISTATI UNITI

34874

UNITED AVIATION (OM)

IL-LIBJA

38621

UNITED AVTN MGMT

L-ARABJA SAWDIJA

28092

UNITED HEALTHGROUP

L-ISTATI UNITI

3329

United Technologies Corporation

L-ISTATI UNITI

24318

VALAVIA

FRANZA

28829

VALIANT AVIATION

IL-BERMUDA

10637

VALMONT

L-ISTATI UNITI

30253

VENTURA AVIATION

MONAKO

34280

VEREIN DC3

L-IŻVIZZERA

40919

VGS ACFT LEASING

IR-RENJU UNIT

37581

VIA JETS OOD.SRL

IL-BULGARIJA

19445

VIETNAM AIRLINES JSC

IL-VJETNAM

33703

VIKING AVIATION LTD.

IR-RENJU UNIT

23952

VOLARE AIRCOMPANY

L-UKRAJNA

38134

VOLPE AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

27628

VULCAN AVIATION

IR-RENJU UNIT

23592

VULCAN INC

L-ISTATI UNITI

33249

Voyage International

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

35615

WADI AVIATION

L-ARABJA SAWDIJA

30891

WAF LTD

IL-GŻEJJER CAYMAN

34990

WAHA CAPITAL

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

36777

WALKER AIR SVCS

L-AWSTRALJA

34886

WATANIA AIRWAYS

IL-KUWAJT

35351

WAVES JET

IL-ĠORDAN

6924

WEDGE AVIATION

L-ISTATI UNITI

29491

WELLS AVIATION

L-ISTATI UNITI

34317

WESTJET FALCON 50061

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

f10476

WGL Capital Corporation

L-ISTATI UNITI

31779

WHISKEY ROMEO OWNER

L-ISTATI UNITI

31064

WHITE LOTUS

L-ISTATI UNITI

32294

WILKES AND MCHUGH

L-ISTATI UNITI

34191

WILLIAMS INTL CO LLC

L-ISTATI UNITI

f1071

WINAIR (St. Maarten Netherlands Antilles)

SINT MAARTEN

31765

WINDS AWAY

L-ISTATI UNITI

37331

WINDWARD AVIATION

L-ISTATI UNITI

36782

WINGS AIR

L-INDONEŻJA

32929

WINGS OVER AFRICA

IN-NAMIBJA

32063

WIP TRADING

L-IŻVIZZERA

35668

WORLD FUEL SVCS EUR

IR-RENJU UNIT

31938

WREN ACQUISITIONS

L-ISTATI UNITI

42945

Waste Connections Inc.

L-ISTATI UNITI

f10661

Watersedge Aviation LLC

L-ISTATI UNITI

f2006

Whitejets

IL-BRAŻIL

f10481

Williams-Sonoma, Inc.

L-ISTATI UNITI

23330

XL AIRWAYS FRANCE

FRANZA

2941

YEMENIA

IL-JEMEN

11467

YUM BRANDS INC.

L-ISTATI UNITI

31488

YYA AVIATION

IL-BERMUDA

f10823

Yet Again, Inc.

L-ISTATI UNITI

35471

ZEST AIRWAYS INC

IL-FILIPPINI

43094

ZETTA JET

SINGAPORE

35614

ZOGBI LUCIANO

L-IŻVIZZERA

32665

ZYMAN AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI


L-IŻLANDA

Nru ta' Identifikazzjoni CRCO

Isem l-Operatur

L-istat tal-Operatur

38156

ACTION AVIATION UK

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

32255

AERO GMBH

IL-ĠERMANJA

499

AERODATA AKTIENGES 1

IL-ĠERMANJA

23200

AERODYNAMICS USA

L-ISTATI UNITI

36014

AEROMARITIME INC

L-ISTATI UNITI

34802

AIR AMBULANCE SPEC

L-ISTATI UNITI

1502

AIR ATLANTA

L-IŻLANDA

35659

AIR CAPITAL PILOT

L-ISTATI UNITI

32461

AIR CHATEAUX

FRANZA

38219

AIRBOSS OF AMERICA

IL-KANADA

39197

AIRKROL LLC

L-ISTATI UNITI

33255

AIRON AIR

ID-DANIMARKA

9117

AIRSUR

SPANJA

34407

ALCI AVIATION

IL-KANADA

f11420

ALTEX LLC

L-ISTATI UNITI

f10024

AM General, LLC

L-ISTATI UNITI

f12848

AMTS AIRCRAFT HOLDINGS LLC-N40DK

L-ISTATI UNITI

34668

AR AIRWAYS PVT LTD

L-INDJA

30047

ASHTON AVIATION

L-ISTATI UNITI

14399

ASTAR USA LLC

L-ISTATI UNITI

911

AUGSBURG AIR SERVICE

IL-ĠERMANJA

33503

AVIATION INVENTORY

L-ISTATI UNITI

f12726

AVIATION SERVICES & SALES INC

L-ISTATI UNITI

38160

AVON AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

32522

AVSTAR INTL CORP

L-ISTATI UNITI

34980

AVTN CAPITAL GRP (2)

L-ISTATI UNITI

37888

AVTN CONSULTANTS INC

L-ISTATI UNITI

35734

AVTN PARTN. AMERICA

L-ISTATI UNITI

32830

AZA AIR LLC

L-ISTATI UNITI

36035

AZIZ HASSANALI

L-ISTATI UNITI

f13607

Almond Forest Investments LLC

L-ISTATI UNITI

33277

Altbridge Projects Ltd.

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

f10803

American Seafood's Group

L-ISTATI UNITI

f12473

B.F. Limited Partnership

L-ISTATI UNITI

24074

BABCOCK AND BROWN

L-ISTATI UNITI

27616

BLUEBIRD CARGO

L-IŻLANDA

f13941

BP Microsystems Leasing LLC

L-ISTATI UNITI

28620

BURAQ AIR

IL-LIBJA

f10063

Bacchus Consulting, LLC

L-ISTATI UNITI

f10075

BankNote Aviation Corp.

L-ISTATI UNITI

f13145

Bar-Aero LLC

L-ISTATI UNITI

f10077

Basic Capital Majestic

L-ISTATI UNITI

f10977

BioTek Instruments, Inc.

L-ISTATI UNITI

37168

Bravo Bravo Investments LLC

L-ISTATI UNITI

35163

Buddy 4, LLC

L-ISTATI UNITI

38620

C&S Wholesale Grocers, Inc.

L-ISTATI UNITI

33155

C3J CHARTER LLC

L-ISTATI UNITI

33307

CANADIAN NORTH

IL-KANADA

34660

CARIBOU INDUSTRIES

L-ISTATI UNITI

33272

CIRRUS AIR CLUB

L-ISTATI UNITI

35180

CJ3 CHARTER LLC

L-ISTATI UNITI

31719

CLICK MEXICANA

IL-MESSIKU

36331

CLM SRL

L-ITALJA

32604

CLOSE AIR

IR-RENJU UNIT

35366

COMFORT LINE LTD

L-ISTATI UNITI

f12972

CONGO MINING & SERVICES

L-ISTATI UNITI

27760

CORPORATE ACFT LS

L-IŻVIZZERA

39053

CORPORATE AIR SVCS

L-ISTATI UNITI

33082

CUMULUS INV. HOL.LTD

IR-RENJU UNIT

f10102

Cambridge Flight Support, LLC

L-ISTATI UNITI

f10119

Chris James

IL-BAHAMAS

f10895

Cooper Industries

L-ISTATI UNITI

34678

DANA AIRLINES