13.10.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 276/17


Rettifika tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2016/841 tas-27 ta' Mejju 2016 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 329/2007 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea

( Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 141 tat-28 ta' Mejju 2016 )

F'paġna 43, il-punt (11) tal-Artikolu 1:

minflok:

“(11)

jiddaħħal l-Artikolu li ġej:”,

aqra:

“(11)

l-Artikolu 9c huwa sostitwit b'dan li ġej:”.