2.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 25/69


Rettifika għar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/12 tas-6 ta' Jannar 2016 li jtemm reviżjoni interim parzjali tal-miżuri anti-dumping u kompensatorji applikabbli għall-importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-silikon kristallin u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) li joriġinaw jew huma kkonsenjati mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 4 tas-7 ta' Jannar 2016 )

F'paġna 8, fil-premessa (64):

minflok:

“Dan ir-Regolament hu skont l-Opinjoni tal-Kumitat stabbilita mill-Artikolu 15(1) tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009 u l-Artikolu 25(1) tar-Regolament (KE) Nru 597/2009,”

aqra:

“Il-Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 15(1) tar-Regolament anti-dumping bażiku u skont l-Artikolu 25(1) tar-Regolament bażiku ta' kontra s-sussidji ma tax opinjoni.”