2.3.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 60/57


Rettifika għal-Linja Gwida (UE) 2016/2249 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-3 ta' Novembru 2016 dwar il-qafas legali għall-kontabilità u r-rapport finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (BĊE/2016/34)

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 347 tal-20 ta' Diċembru 2016 )

Fil-paġna 43, l-Artikolu 13,

minflok:

“2.   B'deroga mill-Artikolu 3(b) u l-Artikolu 9(4), 15(1) u 17(2), it-trattament alternattiv li ġej jista' jiġi applikat għall-valutazzjoni ta' strumenti sintetiċi:”,

aqra:

“2.   B'deroga mill-Artikolu 3(2), 9(4), 15(1) u 17(2), it-trattament alternattiv li ġej jista' jiġi applikat għall-valutazzjoni ta' strumenti sintetiċi:”