2.4.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 87/35


Rettifika tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/2446 tat-28 ta' Lulju 2015 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' regoli dettaljati li jikkonċernaw uħud mid-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 343 tad-29 ta' Diċembru 2015 )

F'paġna 109, fil-werrej, jitħassar “ANNESS 22-13 Dikjarazzjoni tal-Fattura”;

F'paġna 335, fl-Anness 22-01, fil-Kapitolu 85, fit-tabella, fl-annotazzjoni fl-ewwel kolonna (SA 2012 Code) bejn ir-ringieli għal SA 2012 Kodiċi 8535 u ex 8537 10,

minflok:

“8536”,

aqra:

“ex 8536”;

F'paġna 514, jitħassar l-Anness 22-13;

F'paġna 540, fl-Anness 71-02,

minflok:

“2204 29 (minbarra DOP u IĠP ta' nbid ta' kwalità) 2204 30”,

aqra:

“2204 29 (minbarra DOP u IĠP ta' nbid ta' kwalità) 2204 30”.