16.12.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 330/29


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2345

tal-15 ta' Diċembru 2015

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1235/2008 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar l-arranġamenti għall-importazzjonijiet ta' prodotti organiċi minn pajjiżi terzi

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-28 ta' Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2092/91 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 33(2) u (3) u l-Artikolu 38(d) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness III tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1235/2008 (2) jistabbilixxi l-lista ta' pajjiżi terzi li s-sistemi tal-produzzjoni u l-miżuri tal-kontroll tagħhom għall-produzzjoni organika ta' prodotti agrikoli huma rikonoxxuti bħala ekwivalenti għal dawk stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 834/2007.

(2)

Skont l-informazzjoni pprovduta mill-Costa Rica, mit-Tuneżija, mill-Istati Uniti u mir-Repubblika tal-Korea, l-isem tal-korp ta' kontroll “BCS Öko-Garantie GmbH” inbidel għal “Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH”.

(3)

Skont l-informazzjoni pprovduta mill-Arġentina, l-indirizz tal-Internet tal-korp ta' kontroll “Letis SA” inbidel.

(4)

Skont l-informazzjoni pprovduta mill-Awstralja, l-indirizz tal-Internet tal-awtorità kompetenti nbidel. Barra minn hekk, l-awtorità ta' kontroll “AQIS” waqqfet l-attivitajiet tagħha u ma għandhiex tibqa' elenkata fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008.

(5)

Skont l-informazzjoni pprovduta mill-Kanada, l-awtorità ta' kontroll “SAI Global Certification Services Limited” waqqfet l-attivitajiet tagħha u ma għandhiex tibqa' elenkata fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008. Barra minn hekk, għandu jiġi elenkat korp ta' kontroll ġdid “TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)” f'dak l-Anness.

(6)

Skont l-informazzjoni pprovduta mill-Costa Rica, l-indirizz tal-Internet tal-awtorità ta' kontroll “Servicio Fitosanitario del Estado” inbidel.

(7)

Skont l-informazzjoni pprovduta mill-Indja, l-awtorità kompetenti Indjana rtirat ir-rikonoxximent tagħha għal “Biocert India Pvt. Ltd, Indore” u għal “TUV India Pvt. Ltd” u dawn il-kopri tal-kontroll ma għandhomx jibqgħu elenkati fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008. Barra minn hekk, l-awtorità kompetenti Indjana rrikonoxxiet tliet korpi tal-kontroll li għandhom jiżdiedu fil-lista ta' dak l-Anness: “Odisha State Organic Certification Agency”, “Gujarat Organic Products Certification Agency” u “Uttar Pradesh State Organic Certification Agency”.

(8)

Skont l-informazzjoni pprovduta mill-Ġappun, inbidel l-isem ta' awtorità kompetenti.

(9)

Skont l-informazzjoni pprovduta mit-Tuneżija, l-indirizz tal-Internet tal-awtorità kompetenti nbidel.

(10)

Skont informazzjoni pprovduta mill-Istati Uniti, l-isem tal-korp ta' kontroll “Department of Plant Industry” inbidel għal “Clemson University”, l-isem tal-korp ta' kontroll “Indiana Certified Organic LLC” inbidel għal “Ecocert ICO, LLC”, l-isem tal-korp ta' kontroll “Marin County” inbidel għal “Marin Organic Certified Agriculture” u l-isem tal-korp ta' kontroll “OIA North America, LLC” inbidel għal “Americert International (AI)”. Barra minn hekk, il-korp ta' kontroll “Organic National & International Certifiers (ON&IC)” waqqaf l-attivitajiet tiegħu u ma għandux jibqa' elenkat fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008.

(11)

Skont l-informazzjoni pprovduta mir-Repubblika tal-Korea, l-awtorità kompetenti Koreana rrikonoxxiet żewġ korpi ta' kontroll oħrajn li għandhom jiżdiedu mal-lista tal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008: “Neo environmentally-friendly” u “Green Environmentally-Friendly certification center”.

(12)

L-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008 jistabbilixxi l-lista tal-korpi ta' kontroll u tal-awtoritajiet ta' kontroll li huma kompetenti biex iwettqu kontrolli u joħorġu ċertifikati f'pajjiżi terzi għall-iskop tal-ekwivalenza.

(13)

L-Artikolu 33(3) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 jistipula li għal prodotti mhux importati skont l-Artikolu 32 u li ma jkunux importati minn pajjiż terz li huwa rikonoxxut skont l-Artikolu 33(2) ta' dak ir-Regolament, il-Kummissjoni tista' tirrikonoxxi l-korpi ta' kontroll kompetenti biex iwettqu l-kompiti bl-iskop li jiġu importati prodotti li jipprovdu garanziji ekwivalenti. Għalhekk, l-Artikolu 10(2)(b) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008 jistipula li awtorità ta' kontroll jew korp ta' kontroll ma jistgħux jiġu rikonoxxuti għal prodott li joriġina minn pajjiż terz elenkat fil-lista tal-pajjiżi terzi rikonoxxuti fl-Anness III ta' dak ir-Regolament u li jappartjeni għal kategorija tal-prodotti li għaliha dan il-pajjiż terz ikun rikonoxxut għaliha.

(14)

Billi kemm il-Kanada u kemm il-Ġappun huma pajjiż terz rikonoxxut skont l-Artikolu 33(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 u huma elenkati għall-kategorija tal-prodotti A fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008, jidher li fil-passat dawk id-dispożizzjonijiet ma ġewx rispettati fir-rigward tar-rikonoxximent tal-korpi ta' kontroll li ġejjin, elenkati fl-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008, għall-prodotti li joriġinaw fil-Kanada u fil-Ġappun u li huma parti mill-kategorija tal-prodotti A: “CCOF Certification Services”, “IMOswiss AG”, “International Certification Services, Inc.”, “Istituto Certificazione Etica e Ambientale”, “Japan Organic and Natural Foods Association”, “Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH”, “Organic crop improvement association” u “Quality Assurance International”.

(15)

Il-Kummissjoni kkuntattjat il-korpi ta' kontroll ikkonċernati biex tinfurmahom dwar l-intenzjoni tagħha li tirtira r-rikonixximent għall-kategorija tal-prodotti A għall-Kanada u għall-Ġappun. Hija eżaminat bir-reqqa l-kummenti li waslulha.

(16)

“Afrisco Certified Organic, CC” infurmat lill-Kummissjoni li hija waqqfet l-attivitajiet ta' ċertifikazzjoni tagħha fil-pajjiżi terzi kollha li kienet ġiet rikonoxxuta għalihom u ma għandhiex tibqa' elenkata fl-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008.

(17)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “Agreco R.F. Göderz GmbH” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tagħha. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, il-Kummissjoni kkonkludiet li huwa ġustifikat li jiġi estiż l-ambitu ġeografiku tar-rikonoxximent tagħha għall-kategoriji tal-prodotti A u D fir-Russja u għall-kategorija tal-prodotti D f'dawn il-pajjiżi: il-Bolivja, il-Bożnja-Ħerzegovina, ir-Repubblika Dominicana, l-Ekwador, l-Eġittu, il-Georgia, l-Indoneżja, il-Każakistan, il-Kirgiżistan, Madagascar, il-Montenegro, il-Perù, is-Serbja, it-Tanzanija, it-Tajlandja, it-Togo, it-Turkmenistan, l-Użbekistan u l-Venezwela.

(18)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba minn “Awstralja Certified Organic” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tagħha. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, il-Kummissjoni kkonkludiet li huwa ġustifikat li jitwessa' l-ambitu ġeografiku tar-rikonoxximent tagħha għall-kategoriji tal-prodotti B għaċ-Ċina u għall-Vanuatu u għall-kategorija tal-prodotti D fil-Gżejjer Cook.

(19)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba minn “Bio.inspecta AG” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tagħha. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, il-Kummissjoni kkonkludiet li huwa ġustifikat li jitwessa' l-ambitu ġeografiku tar-rikonoxximent tagħha għall-kategoriji tal-prodotti A u D għall-Bożnja-Ħerzegovina, għall-Marokk u għall-Emirati Għarab Magħquda.

(20)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba minn “Bureau Veritas Certification France SAS”, biex din tiġi inkluża fil-lista tal-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008. Abbażi tal-informazzjoni li waslet, il-konklużjoni hija li huwa ġġustifikat li “Bureau Veritas Certification France SAS” tiġi rikonoxxuta għall-kategoriji tal-prodotti A u D għall-Madagascar, għal Mauritius, għal Monaco, għall-Marokk u għan-Nikaragwa, għall-kategorija tal-prodotti C għall-Madagascar u għan-Nikaragwa, u għall-kategorija tal-prodotti E għall-Mauritius.

(21)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba minn “CERES Certification of Environmental Standards GmbH” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tagħha. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, il-Kummissjoni kkonkludiet li huwa ġustifikat li jitwessa' l-ambitu ġeografiku tar-rikonoxximent tagħha għall-kategoriji ta' prodotti A u D għar-Repubblika Demokratika tal-Kongo, għall-Montenegro, għan-Nepal, għat-Territorju Palestinjan Okkupat, għall-Pakistan, għall-kategoriji ta' prodotti A, B u D għall-Kamerun u għan-Niġerja u għall-kategorija ta' prodotti C għaċ-Ċina u għat-Tajwan.

(22)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba minn “Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tagħha. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, il-Kummissjoni kkonkludiet li huwa ġustifikat li jitwessa' l-ambitu tar-rikonoxximent tagħha għall-kategorija tal-prodotti D għall-Kolombja.

(23)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba minn “Control Union Certifications” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tagħha. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, il-Kummissjoni kkonkludiet li huwa ġustifikat li jitwessa' l-ambitu tar-rikonoxximent tagħha għall-kategoriji ta' prodotti A, D u F għall-Benin, għall-Botswana, għall-Kamerun, għal Kuba, għal Curaçao, għal Haiti, għall-Kenja, għal-Lesoto, għall-Malawi, għall-Mongolja, għall-Marokk, għan-Namibja, għas-Senegal, għas-Suriname, għas-Swaziland, għat-Tajwan, għat-Togo u għaż-Żimbabwe, għall-kategoriji ta' prodotti A, B, C, D, E u F għall-Armenja u għall-Każakistan u għall-kategoriji ta' prodotti A, B, C, D u F għall-Iraq.

(24)

“Doalnara Certified Organic Korea, LLC” infurmat lill-Kummissjoni li waqqfet l-attivitajiet ta' ċertifikazzjoni tagħha fir-Repubblika tal-Korea, l-uniku pajjiż terz li kienet ġiet rikonoxxuta għalih u ma għandhiex tibqa' elenkata fl-Anness IV tar- Regolament (KE) Nru 1235/2008.

(25)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba minn “Ecocert SA” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tagħha. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, il-Kummissjoni kkonkludiet li huwa ġustifikat li jitwessa' l-ambitu ġeografiku tar-rikonoxximent tagħha għall-kategorija ta' prodotti A għall-Botswana, għall-kategoriji ta' prodotti A u D għall-Armenja, għall-Belize, għall-Kap Verde, għar-Repubblika Ċentru-Afrikana, għall-Kongo (Brazzaville), għar-Repubblika Demokratika tal-Kongo, għal El Salvador, għall-Ginea Ekwatorjali, għal Georgia, għall-Ginea-Bissau, għall-Honduras, għal Hong Kong, għal-Liberja, għall-Mauritania, għall-Mjanmar/Burma, għan-Nikaragwa, għall-Panama, għas-Samoa, għas-Seychelles, għal Singapore, għas-Sri Lanka, għas-Suriname, għat-Taġikistan, għal Timor Leste u għall-Venezwela, għall-kategoriji ta' prodotti A, B u D għall-Afganistan u għal Sierra Leone, għall-kategoriji ta' prodotti A, D u E għat-Turkmenistan, għal kategorija ta' prodott B għall-Benin, għall-Kamerun, għall-Kolombja, għall-Côte d'Ivoire, għall-Ekwador, għall-Indoneżja, għal Monaco, għall-Filippini, għas-Serbja, għat-Tuneżija, għall-Vjetnam u għaż-Żambja, għall-kategorija ta' prodott C għar-Repubblika tal-Korea, għall-kategorija tal-prodotti D għaċ-Chad, għall-Etjopja, għall-Mongolja, għan-Namibja, għan-Niġer, għan-Niġerja, għall-Pakistan u għall-Vanuatu, għall-kategorija ta' prodotti E għall-Indja, għall-Kirgiżistan, għall-Marokk, għas-Sirja, għat-Tajlandja u għall-Urugwaj, għall-kategoriji ta' prodotti B u E għall-Kenja, għall-Paragwaj u għall-Uganda, għall-kategoriji ta' prodotti B, D u E għall-Ukraina, għall-kategoriji ta' prodotti B, E u F għall-Burkina Faso, għall-Messiku u għall-Perù, għall-kategoriji tal-prodotti D u E għall-Każakistan, għar-Russja u għall-Użbekistan u għall-kategoriji ta' prodotti E u F għall-Madagascar.

(26)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba minn “IMO Control Latinoamérica Ltda.” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tagħha. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, il-Kummissjoni kkonkludiet li huwa ġustifikat li jitwessa' l-ambitu ġeografiku tar-rikonoxximent tagħha għall-kategoriji tal-prodotti A u D fil-Belize. Barra minn hekk, “IMO Control Latinoamérica Ltda.” infurmat lill-Kummissjoni li bidlet l-indirizz tal-Internet tagħha.

(27)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba minn “Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tagħha. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, il-Kummissjoni kkonkludiet li huwa ġustifikat li jiġi estiż l-ambitu ġeografiku tar-rikonoxximent tagħha għall-kategoriji ta' prodotti A u D għall-Gambja, għal-Liberja, għall-Pakistan, għat-Taġikistan, għat-Turkmenistan u għall-Użbekistan, għall-kategoriji ta' prodotti A, D u E għall-Każakistan, għall-kategorija ta' prodotti B għall-Gwatemala, għall-Kirgiżistan, għall-Perù u għar-Russja u għall-kategorija ta' prodotti E għall-Emirati Għarab Magħquda.

(28)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba minn “Mayacert”, biex din tiġi inkluża fil-lista tal-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008. Abbażi tal-informazzjoni li waslet, il-konklużjoni hija li huwa ġġustifikat li “Mayacert” tiġi rikonoxxuta għall-kategoriji ta' prodotti A, B u D fil-Messiku, għall-kategoriji ta' prodotti A u D fil-Gwatemala, fil-Honduras u fin-Nikaragwa u għall-kategorija tal-prodotti D fil-Kolombja, fir-Repubblika Dominikana u f'El Salvador.

(29)

“Onecert, Inc.” innotifikat lill-Kummissjoni li l-isem inbidel għal “Onecert internazzjonali PVT Ltd.” Hija nnotifikat ukoll bidla fl-indirizz.

(30)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba minn “Organic Standard” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tagħha. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, il-Kummissjoni kkonkludiet li huwa ġustifikat li jitwessa' l-ambitu ġeografiku tar-rikonoxximent tagħha għall-kategoriji tal-prodotti A u D għat-Tajikistan, u għall-kategorija tal-prodotti E għall-Każakistan u għar-Russja.

(31)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba minn “Organización Internacional Agropecuaria” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tagħha. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, il-Kummissjoni kkonkludiet li huwa ġustifikat li jitwessa' l-ambitu ġeografiku tar-rikonoxximent tagħha għall-kategoriji tal-prodotti A u D għaċ-Ċilì, għall-Ekwador u għall-Perù.

(32)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba minn “ORSER”, biex din tiġi inkluża fil-lista tal-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, il-konklużjoni hija li huwa ġġustifikat li “ORSER” tiġi rikonoxxuta għall-kategoriji tal-prodotti A u D fit-Turkija.

(33)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba minn “Overseas Merchandising Inspection Co. Ltd.”, biex din tiġi inkluża fil-lista tal-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008 għall-kategorija tal-prodotti D fil-Ġappun. Kif indikat fil-premessa 13, l-Artikolu 10(2)(b) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008 jistipula li awtorità ta' kontroll jew korp ta' kontroll ma jistgħux jiġu rikonoxxuti għal prodott li joriġina minn pajjiż terz elenkat fil-lista ta' pajjiżi terzi rikonoxxuti fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008 u li hu parti minn kategorija li l-pajjiż terz ikun rikonoxxut għaliha. Il-Ġappun huwa rikonoxxut bħala pajjiż terz f'konformità mal-Artikolu 33(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 u huwa elenkat f'dak l-Anness għall-kategorija tal-prodotti D. Madankollu, billi dak ir-rikonoxximent ma jkoprix l-ingredjenti kollha li jistgħu jiġu importati u pproċessati legalment fil-Ġappun, ir-rikonoxximent ta' korpi ta' kontroll għal prodotti pproċessati li mhumiex koperti mir-rikonoxximent tal-Ġappun għall-kategorija D kif inklużi fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008, huwa xieraq biex jiġi evitat li prodotti li joriġinaw fil-Ġappun, li huma pproċessati b'ingredjenti li jistgħu jiġu impurtati legalment fil-Ġappun, iżda mhumiex koperti minn rikonoxximent kif stabbilit f'dak l-Anness, ma jkunux jistgħu jiġu importati fl-Unjoni. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, il-konklużjoni hija li huwa ġġustifikat li “Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd.” tiġi rikonoxxuta għall-kategorija tal-prodotti D, għajr l-inbid, fil-Ġappun għall-prodotti li mhumiex koperti mir-rikonoxximent tal-Artikolu 33(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 kif inklużi fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008.

(34)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba minn “QC&I” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tagħha. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, il-Kummissjoni kkonkludiet li huwa ġustifikat li jitwessa' l-ambitu tar-rikonoxximent tagħha għall-kategorija tal-prodotti D għall-inbid.

(35)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba minn “Quality Partner”, biex din tiġi inkluża fil-lista tal-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, il-konklużjoni hija li huwa ġġustifikat li “Quality Partner” tiġi rikonoxxuta għall-prodotti tal-kategoriji C u D fl-Indoneżja.

(36)

Għaldaqstant, l-Annessi III u IV tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008 għandhom jiġu emendati skont dan.

(37)

Sabiex il-korpi ta' kontroll affettwati mill-irtirar tar-rikonoxximent għall-kategorija ta' prodotti A fir-rigward tal-Kanada u tal-Ġappun jingħataw il-possibbiltà li jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jadattaw għas-sitwazzjoni l-ġdida tar-relazzjonijiet kummerċjali, l-emendi rilevanti tal-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008 għandhom japplikaw 6 xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

(38)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Regolatorju għall-Produzzjoni Organika,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 1235/2008 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Anness III huwa emendat skont l-Anness I ta' dan ir-Regolament;

(2)

L-Anness IV huwa emendat skont l-Anness II ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Il-punti (6), (13), (14), (15), (16), (17)(d), (20) u (25) tal-Anness II għandhom japplikaw 6 xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta' Diċembru 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 189, 20.7.2007, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1235/2008 tat-8 ta' Diċembru 2008 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar l-arranġamenti għall-importazzjonijiet ta' prodotti organiċi minn pajjiżi terzi (ĠU L 334, 12.12.2008, p. 25).


ANNESS I

L-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008 huwa emendat kif ġej:

(1)

Fl-entrata dwar l-Arġentina, fil-punt 5, l-indirizz tal-Internet tal-korp ta' kontroll “Letis SA” jinbidel għal “www.letis.org”.

(2)

L-entrata dwar l-Awstralja tiġi emendata kif ġej:

(a)

fil-punt 4, l-indirizz tal-Internet tal-awtorità kompetenti jinbidel b'dan li ġej:

“www.agriculture.gov.au/export/food/organic-bio-dynamic”

(b)

fil-punt 5, ir-ringiela tan-numru tal-kodiċi AU-BIO-002 titħassar.

(3)

Fl-entrata dwar il-Kanada, il-punt 5 jiġi emendat kif ġej:

(a)

ir-ringiela tan-numru tal-kodiċi CA-ORG-020 titħassar;

(b)

tiżdied ir-ringiela li ġejja:

“CA-ORG-021

TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)

www.tcocert.ca”

(4)

Fl-entrata dwar il-Costa Rica, il-punt 5 jiġi emendat kif ġej:

(a)

ir-ringiela tan-numru tal-kodiċi CR-BIO-001 tinbidel b'dan li ġej:

“CR-BIO-001

Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería

www.sfe.go.cr”

(b)

ir-ringiela tan-numru tal-kodiċi CR-BIO-002 tinbidel b'dan li ġej:

“CR-BIO-002

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com”

(5)

Fl-entrata dwar l-Indja, il-punt 5 jiġi emendat kif ġej:

(a)

ir-ringieli tan-numri tal-kodiċi IN-ORG-019 u IN-ORG-022 jitħassru.

(b)

jiżdiedu r-ringieli li ġejjin:

“IN-ORG-024

Odisha State Organic Certification Agency

www.ossopca.nic.in

IN-ORG-025

Gujarat Organic Products Certification Agency

www.gopca.in

IN-ORG-026

Uttar Pradesh State Organic Certification Agency

www.upsoca.org”

(6)

Fl-entrata dwar il-Ġappun, il-punt 4 qed jinbidel b'dan li ġej:

“4.

Awtoritajiet kompetenti: Food Manufacture Affairs Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html u Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp”

(7)

L-entrata dwar it-Tuneżija tiġi emendata kif ġej:

(a)

fil-punt 4, l-indirizz tal-Internet tal-awtorità kompetenti jinbidel b'dan li ġej:

“www.agriculture.tn u www.onagri.tn”

(b)

fil-punt 5, ir-ringiela tan-numru tal-kodiċi TN-BIO-003 tinbidel b'dan li ġej:

“TN-BIO-003

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com”

(8)

Fl-entrata dwar l-Istati Uniti, il-punt 5 jinbidel b'dan li ġej:

(a)

ir-ringiela tan-numru tal-kodiċi US-ORG-004 tinbidel b'dan li ġej:

“US-ORG-004

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com”

(b)

ir-ringiela tan-numru tal-kodiċi US-ORG-009 tinbidel b'dan li ġej:

“US-ORG-009

Clemson University

www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification”

(c)

ir-ringiela tan-numru tal-kodiċi US-ORG-016 tinbidel b'dan li ġej:

“US-ORG-016

Ecocert ICO, LLC

www.ecocertico.com”

(d)

ir-ringiela tan-numru tal-kodiċi US-ORG-022 tinbidel b'dan li ġej:

“US-ORG-022

Marin Organic Certified Agriculture

www.marincounty.org/depts/ag/moca”

(e)

ir-ringiela tan-numru tal-kodiċi US-ORG-038 tinbidel b'dan li ġej:

“US-ORG-038

Americert International (AI)

www.americertorganic.com”

(f)

ir-ringiela tan-numru tal-kodiċi US-ORG-045 titħassar.

(9)

Fl-entrata dwar ir-Repubblika tal-Korea, il-punt 5 jinbidel b'dan li ġej:

(a)

ir-ringiela tan-numru tal-kodiċi KR-ORG-002 titħassar.

(b)

ir-ringiela tan-numru tal-kodiċi KR-ORG-011 tinbidel b'dan li ġej:

“KR-ORG-011

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com”

(c)

jiżdiedu r-ringieli li ġejjin:

“KR-ORG-019

Neo environmentally-friendly

café.naver.com/neoefcc

KR-ORG-020

Green Environmentally-Friendly certification center

www.greenorganic4us.co.kr”


ANNESS II

L-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-entrata kollha dwar “Afrisco Certified Organic, CC” titħassar.

(2)

Fl-entrata dwar “Agreco R.F. Göderz GmbH”, il-punt 3 jiġi emendat kif ġej:

(a)

tiddaħħal ir-ringiela li ġejja:

“Ir-Russja

RU-BIO-151

x

x

—”

(b)

fir-ringieli dwar il-Bolivja, il-Bożnija-Ħerzegovina, ir-Repubblika Dominicana, l-Ekwador, l-Eġittu, Georgia, l-Indoneżja, il-Każakistan, il-Kirgiżistan, Madagascar, il-Montenegro, il-Perù, is-Serbja, it-Tanzanija, it-Tajlandja, it-Togo, it-Turkmenistan, l-Użbekistan u l-Venezwela, jiżdied salib fil-kolonna D.

(3)

L-entrata dwar “Australian Certified Organic”, tiġi emendata kif ġej:

(a)

fir-ringiela dwar iċ-Ċina u l-Vanuatu, jiżdied salib fil-kolonna B;

(b)

fir-ringiela dwar il-Gżejjer Cook, jiżdied salib fil-kolonna D.

(4)

Fl-entrata dwar “Bio.inspecta AG”, fil-punt 3, ir-ringieli li ġejjin jiddaħħlu fl-ordni xierqa:

“Il-Bożnija-Ħerzegovina

BA-BIO-161

x

x

Il-Marokk

MA-BIO-161

x

x

L-Emirati Għarab Magħquda

AE-BIO-161

x

x

—”

(5)

Wara l-entrata dwar “Bolicert Ltd”, tiddaħħal l-entrata l-ġdida li ġejja:

“‘Bureau Veritas Certification France SAS’

1.

Indirizz: Immeuble Le Guillaumet — 60 avenue du Général de Gaulle 92046 — Paris La Défense CEDEX — France

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.qualite-france.com

3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodott

 

 

A

B

C

D

E

F

Madagascar

MG-BIO-165

x

x

x

Mauritius

MU-BIO-165

x

x

x

Monaco

MC-BIO-165

x

x

Il-Marokk

MA-BIO-165

x

x

In-Nikaragwa

NI-BIO-165

x

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: prodotti fil-fażi tal-konverżjoni

5.

Perjodu ta' inklużjoni fil-lista: sat-30 ta' Ġunju 2018.”

(6)

Fl-entrata dwar “CCOF Certification Services”, fil-punt 3, fir-ringiela dwar il-Kanada, jitħassar is-salib fil-kolonna A.

(7)

Fl-entrata dwar “CERES Certification of Environmental Standards GmbH”, il-punt 3 huwa emendat kif ġej:

(a)

ir-ringieli li ġejjin jiddaħħlu fl-ordni xierqa:

“Il-Kamerun

CM-BIO-140

x

x

x

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo

CD-BIO-140

x

x

Il-Montenegro

ME-BIO-140

x

x

In-Nepal

NP-BIO-140

x

x

In-Niġerja

NG-BIO-140

x

x

x

It-Territorju Palestinjan okkupat

PS-BIO-140

x

x

Il-Pakistan

PK-BIO-140

x

x

—”

(b)

fir-ringiela dwar iċ-Ċina, jiżdied salib fil-kolonna C;

(c)

fir-ringiela dwar it-Tajwan, jiżdied salib fil-kolonna C.

(8)

Fl-entrata dwar “Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.”, fil-punt 3, fir-ringiela dwar il-Kolombja, jiżdied salib fil-kolonna D.

(9)

Fl-entrata dwar “Control Union Certifications”, fil-punt 3 jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin fl-ordni xierqa:

“L-Armenja

AM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Benin

BJ-BIO-149

x

x

x

Il-Botswana

BW-BIO-149

x

x

x

Il-Kamerun

CM-BIO-149

x

x

x

Kuba

CU-BIO-149

x

x

x

Curaçao

CW-BIO-149

x

x

x

Il-Haiti

HT-BIO-149

x

x

x

L-Iraq

IQ-BIO-149

x

x

x

x

x

Il-Każakistan

KZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Kenja

KE-BIO-149

x

x

x

Il-Lesoto

LS-BIO-149

x

x

x

Il-Malawi

MW-BIO-149

x

x

x

Il-Mongolja

MN-BIO-149

x

x

x

Il-Marokk

MA-BIO-149

x

x

x

In-Namibja

NA-BIO-149

x

x

x

Is-Senegal

SN-BIO-149

x

x

x

Is-Suriname

SR-BIO-149

x

x

x

Swaziland

SZ-BIO-149

x

x

x

It-Tajwan

TW-BIO-149

x

x

x

It-Togo

TG-BIO-149

x

x

x

Iż-Żimbabwe

ZW-BIO-149

x

x

X”

(10)

L-entrata kollha dwar “Doalnara Certified Organic Korea, LLC” titħassar.

(11)

Fl-entrata dwar “Ecocert SA”, il-punt 3 qed jinbidel kif ġej:

(a)

ir-ringieli li ġejjin jiddaħħlu fl-ordni xierqa:

“L-Afganistan

AF-BIO-154

x

x

x

L-Armenja

AM-BIO-154

x

x

Il-Belize

BZ-BIO-154

x

x

Il-Botswana

BW-BIO-154

x

Cape Verde

CV-BIO-154

x

x

Ir-Repubblika Ċentru-Afrikana

CF-BIO-154

x

x

Il-Kongo (Brazzaville)

CG-BIO-154

x

x

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo

CD-BIO-154

x

x

El Salvador

SV-BIO-154

x

x

Il-Guinea Ekwatorjali

GQ-BIO-154

x

x

Georgia

GE-BIO-154

x

x

Il-Guinea-Bissau

GW-BIO-154

x

x

Il-Honduras

HN-BIO-154

x

x

Hong Kong

HK-BIO-154

x

x

Il-Liberja

LR-BIO-154

x

x

Il-Mauritania

MR-BIO-154

x

x

Il-Myanmar/Burma

MM-BIO-154

x

x

In-Nikaragwa

NI-BIO-154

x

x

Il-Panama

PA-BIO-154

x

x

Samoa

WS-BIO-154

x

x

Is-Seychelles

SC-BIO-154

x

x

Sierra Leone

SL-BIO-154

x

x

x

Singapore

SG-BIO-154

x

x

Is-Sri Lanka

LK-BIO-154

x

x

Is-Suriname

SR-BIO-154

x

x

It-Taġikistan

TJ-BIO-154

x

x

Timor Leste

TL-BIO-154

x

x

It-Turkmenistan

TM-BIO-154

x

x

x

Il-Venezwela

VE-BIO-154

x

x

—”

(b)

Fir-ringieli dwar il-Benin, il-Kamerun, il-Kolombja, il-Côte d'Ivoire, l-Ekwador, l-Indoneżja, Monako, il-Filippini, is-Serbja, it-Tuneżija, il-Vjetnam u ż-Żambja, jiżdied salib fil-kolonna B;

(c)

fir-ringiela dwar ir-Repubblika Koreana, jiżdied salib fil-kolonna C;

(d)

fir-ringieli dwar iċ-Chad, l-Etjopja, il-Mongolja, in-Namibja, in-Niġer, in-Niġerja, il-Pakistan u l-Vanuatu, jiżdied salib fil-kolonna D;

(e)

fir-ringieli dwar l-Indja, il-Kirgiżistan, il-Marokk, is-Sirja, it-Tajlandja u l-Urugwaj, jiżdied salib fil-kolonna E;

(f)

fir-ringieli dwar il-Kenja il-Paragwaj u l-Uganda, jiżdied salib fil-kolonni B u E;

(g)

fir-ringiela dwar l-Ukrajna, jiżdied salib fil-kolonni B, D u E;

(h)

fir-ringieli dwar il-Burkina Faso, il-Messiku u l-Perù, jiżdied salib fil-kolonni B, E u F;

(i)

fir-ringieli dwar il-Każakistan, ir-Russja u l-Użbekistan, jiżdied salib fil-kolonni D u E;

(j)

fir-ringiela dwar il-Madagascar, jiżdied salib fil-kolonni E u F.

(12)

L-entrata dwar “IMO Control Latinoamérica Ltda.” tiġi emendata kif ġej:

(a)

il-punt 2 jinbidel b'dan li ġej:

“2.

Indirizz tal-Internet: http://www.imo-la.com”

(b)

Fil-punt 3, tiżdied ir-ringiela li ġejja:

“Il-Belize

BZ-BIO-123

x

x

—”

(13)

Fl-entrata dwar “IMOswiss AG”, fil-punt 3, fir-ringieli dwar il-Kanada u l-Ġappun, jitħassar is-salib fil-kolonna A.

(14)

Fl-entrata dwar “International Certification Services, Inc.”, fil-punt 3, fir-ringiela dwar il-Kanada, jitħassar is-salib fil-kolonna A.

(15)

Fl-entrata dwar “Istituto Certificazione Etica e Ambientale”, fil-punt 3, fir-ringiela dwar il-Ġappun, jitħassar is-salib fil-kolonna A.

(16)

Fl-entrata dwar “Japan Organic and Natural Foods Association”, fil-punt 3, fir-ringiela dwar il-Ġappun, jitħassar is-salib fil-kolonna A.

(17)

Fl-entrata dwar “Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH”, il-punt 3 huwa emendat kif ġej:

(a)

ir-ringieli li ġejjin jiddaħħlu fl-ordni xierqa:

“Il-Gambja

GM-BIO-141

x

x

Il-Każakistan

KZ-BIO-141

x

x

x

Il-Liberja

LR-BIO-141

x

x

Il-Pakistan

PK-BIO-141

x

x

It-Taġikistan

TJ-BIO-141

x

x

It-Turkmenistan

TM-BIO-141

x

 

x

L-Użbekistan

UZ-BIO-141

x

x

—”

(b)

fir-ringieli dwar il-Gwatemala, il-Kirgiżistan, il-Perù u r-Russja, jiżdied salib fil-kolonna B;

(c)

fir-ringiela li tittratta l-Emirati Għarab Magħquda, jiżdied salib fil-kolonna E;

(d)

fir-ringiela dwar il-Ġappun, jitħassar is-salib fil-kolonna A;

(18)

Wara l-entrata dwar “Letis S.A.”, tiddaħħal l-entrata l-ġdida li ġejja:

“‘Mayacert’

1.

Indirizz: 18 calle 7-25 zona 11, Colonia Mariscal, 01011 Guatemala City, il-Gwatemala

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.mayacert.com

3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodott

 

 

A

B

C

D

E

F

Il-Kolombja

CO-BIO-169

x

Ir-Repubblika Dominicana

DO-BIO-169

x

El Salvador

SV-BIO-169

x

Il-Gwatemala

GT-BIO-169

x

x

Il-Honduras

HN-BIO-169

x

x

Il-Messiku

MX-BIO-169

x

x

x

In-Nikaragwa

NI-BIO-169

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, inbid

5.

Perjodu ta' inklużjoni fil-lista: sat-30 ta' Ġunju 2018.”

(19)

Fl-entrata dwar “Onecert, Inc.”, l-intestatura u l-punt 1 jinbidlu b'dan li ġej.

“‘OneCert International PVT Ltd.’

1.

Indirizz: H-08, Mansarovar Industrial Area, Mansarovar, Jaipur-302020, Rajasthan, L-Indja”

(20)

Fl-entrata dwar “Organic crop improvement association”, fil-punt 3, fir-ringieli dwar il-Kanada u l-Ġappun, jitħassar is-salib fil-kolonna A.

(21)

Fl-entrata dwar “Organic Standard”, il-punt 3 huwa emendat kif ġej:

(a)

tiddaħħal ir-ringiela li ġejja:

“It-Taġikistan

TJ-BIO-108

x

x

—”

(b)

fir-ringieli dwar il-Każakistan u r-Russja, jiżdied salib fil-kolonna E.

(22)

Fl-entrata dwar “Organización Internacional Agropecuaria”, fil-punt 3 jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin fl-ordni xierqa:

“Iċ-Ċilì

CL-BIO-110

x

x

L-Ekwador

EC-BIO-110

x

x

Il-Perù

PE-BIO-110

x

x

—”

(23)

Wara l-entrata dwar “Organska Kontrola”, jiddaħħlu l-entrati l-ġodda li ġejjin:

“‘ORSER’

1.

Indirizz: Paris Caddesi No: 6/15, Ankara 06540, it-Turkija

2.

Indirizz tal-Internet: http://orser.com.tr

3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodott

 

 

A

B

C

D

E

F

It-Turkija

TR-BIO-166

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: prodotti fil-fażi tal-konverżjoni

5.

Perjodu ta' inklużjoni fil-lista: sat-30 ta' Ġunju 2018.

‘Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd.’

1.

Indirizz: 15-6 Nihonbashi Kabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-0026, il-Ġappun

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodott

 

 

A

B

C

D

E

F

Il-Ġappun

JP-BIO-167

x

4.

Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, inbid u prodotti koperti bl-Anness III

5.

Perjodu ta' inklużjoni fil-lista: sat-30 ta' Ġunju 2018.”

(24)

Fl-entrata dwar “QC&I GmbH”, il-punt 4 jinbidel b'dan li ġej:

“4.

Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni.”

(25)

Fl-entrata dwar “Quality Assurance International”, fil-punt 3, fir-ringiela dwar il-Kanada, jitħassar is-salib fil-kolonna A.

(26)

Wara l-entrata dwar “Quality Assurance International”, tiddaħħal l-entrata l-ġdida li ġejja:

“‘Quality Partner’

1.

Indirizz: Rue Hayeneux, 62, 4040 Herstal, il-Belġju

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.quality-partner.be

3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodott

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Indoneżja

ID-BIO-168

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: Prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, l-inbid u l-alka

5.

Perjodu ta' inklużjoni fil-lista: sat-30 ta' Ġunju 2018.”