18.12.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 332/156


Rettifika għad-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2015/1835 tat-12 ta' Ottubru 2015 li tiddefinixxi l-istatut, is-sede u r-regoli operazzjonali tal-Aġenzija Ewropea għad-Difiża

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 266 tat-13 ta' Ottubru 2015 )

F'paġni 73 u 74, l-Anness II huwa sostitwit b'dan li ġej:

“ANNESS II

TABELLA TA' KORRELAZZJONI

Id-Deċiżjoni 2011/411/PESK

Din id-Deċiżjoni

Artikolu 1

Artikolu 1

Artikolu 2

Artikolu 2

Artikolu 3

Artikolu 3

Artikolu 4

Artikolu 4

Artikolu 4(4)

Artikolu 4(5)

Artikolu 4(4)

Artikolu 5

Artikolu 5

Artikolu 5(3)(g) sa (i)

Artikolu 6

Artikolu 6

Artikolu 7

Artikolu 7

Artikolu 8

Artikolu 8

Artikolu 9

Artikolu 9

Artikolu 9(1)(b)

Artikolu 9(1)(c)

Artikolu 9(1)(b)

Artikolu 9(1)(c)

Artikolu 9(1)(p)

Artikolu 9(1)(r)

Artikolu 9(1)(p) u (q)

Artikolu 10

Artikolu 10

Artikolu 10(2)

Artikolu 10(2)

Artikolu 10(3)

Artikolu 10(3)

Artikolu 10(4)

Artikolu 10(3)(e)

Artikolu 10(3)(f)

Artikolu 10(4)(e)

Artikolu 10(3)(g)

Artikolu 10(4)(f)

Artikolu 10(3)(h)

Artikolu 10(4)(g)

Artikolu 10(3)(i)

Artikolu 10(4)(h)

Artikolu 10(3)(j)

Artikolu 10(4)(i)

Artikolu 10(3)(k)

Artikolu 10(4)(j)

Artikolu 10(4)

Artikolu 10(5)

Artikolu 10(5)

Artikolu 10(6)

Artikolu 10(6)

Artikolu 10(7)

Artikolu 11

Artikolu 11

Artikolu 11(4)(a) u (b)

Artikolu 11(5)

Artikolu 11(4)

Artikolu 11(6)

Artikolu 12

Artikolu 12

Artikolu 13

Artikolu 13

Artikolu 13(2)

Artikolu 13(2)

Artikolu 13(3)

Artikolu 13(3)

Artikolu 13(4)

Artikolu 13(4)

Artikolu 13(5)

Artikolu 13(5)

Artikolu 13(6)

Artikolu 13(6)

Artikolu 13(7)

Artikolu 13(7)

Artikolu 13(8)

Artikolu 13(8)

Artikolu 13(9)

Artikolu 13(9)

Artikolu 13(10)

Artikolu 13(10)

Artikolu 13(11)

Artikolu 14

Artikolu 14

Artikolu 14(3)

Artikolu 15

Artikolu 15

Artikolu 16

Artikolu 16

Artikolu 17

Artikolu 17

Artikolu 18

Artikolu 18

Artikolu 18(3)

Artikolu 18(3)

Artikolu 19

Artikolu 19

Artikolu 20

Artikolu 20

Artikolu 21

Artikolu 21

Artikolu 22

Artikolu 22

Artikolu 23

Artikolu 22(4)

Artikolu 24(4), it-tieni sentenza

Artikolu 23

Artikolu 24

Artikolu 23(2)

Artikolu 24(4), l-ewwel sentenza

Artikolu 25

Artikolu 24

Artikolu 26

Artikolu 24(6) sa (8)

Artikolu 24(6)

Artikolu 25

Artikolu 27

Artikolu 27(3)

Artikolu 26

Artikolu 28

Artikolu 27

Artikolu 29

Artikolu 28

Artikolu 30

Artikolu 31

Artikolu 29

Artikolu 32

Artikolu 30

Artikolu 33

Artikolu 31

Artikolu 34

Artikolu 32

Artikolu 35”