16.2.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 40/14


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2015/241

tad-9 ta' Frar 2015

li temenda d-Deċiżjoni 2014/145/PESK dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta' azzjonijiet li jipperikolaw jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 29 tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/145/PESK tas-17 ta' Marzu 2014 dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta' azzjonijiet li jipperikolaw jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 3(1) tagħha,

Billi:

(1)

Fis-17 ta' Marzu 2014, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2014/145/PESK.

(2)

Fid-dawl tal-gravità kontinwata tas-sitwazzjoni fuq il-post fl-Ukraina, il-Kunsill iqis li għandhom jiżdiedu persuni u entitajiet addizzjonali mal-lista ta' persuni, entitajiet u korpi soġġetti għal miżuri restrittivi, kif stipulat fl-Anness tad-Deċiżjoni 2014/145/PESK.

(3)

L-Anness tad-Deċiżjoni 2014/145/PESK għandu jiġi emendat kif meħtieġ,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-persuni u l-entitajiet elenkati fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni għandhom jiżdiedu mal-lista li tinsab fl-Anness tad-Deċiżjoni 2014/145/PESK.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fis-16 ta' Frar 2015.

Għandha tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, id-9 ta' Frar 2015.

Għall-Kunsill

Il-President

F. MOGHERINI


(1)  ĠU L 78, 17.3.2014, p. 16.


ANNESS

Il-lista ta' persuni u entitajiet imsemmija fl-Artikolu 1

I.   Persuni

 

Isem

Informazzjoni għall-identifikazzjoni

Dikjarazzjoni tar-raġunijiet

Data tal-elenkar

133.

Pavel DREMOV magħruf ukoll bħala Batya

Павел ДРЁМОВ

Imwieled fl-1976, Stakhanov

Kmandant tal- “First Cossack Regiment”, grupp separatist armat involut fil-ġlied fil-Lvant tal-Ukraina.

F'din il-kapaċità huwa appoġġa b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, u d-distabbilizzazzjoni ulterjuri tal-Ukraina

16.2.2015

134.

Alexey MILCHAKOV magħruf ukoll bħala Fritz, Serb

Алексей МИЛЬЧАКОВ

Imwieled fl-1991, San Pietruburgu

Kmandant tal-unità “Rusich”, grupp separatist armat involut fil-ġlied fil-Lvant tal-Ukraina.

F'din il-kapaċità huwa appoġġa b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, u d-distabbilizzazzjoni ulterjuri tal-Ukraina.

16.2.2015

135.

Arseny PAVLOV magħruf ukoll bħala Motorola

Арсéний Сергéевич ПÁВЛОВ (magħruf ukoll bħala Моторóла)

Imwieled fit-2.2.1983, Ukhta, Komi

Kmandant tal-“Sparta Battalion”, grupp separatist armat involut fil-ġlied fil-Lvant tal-Ukraina

F'din il-kapaċità huwa appoġġa b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, u d-distabbilizzazzjoni ulterjuri tal-Ukraina.

16.2.2015

136.

Mikhail TOLSTYKH magħruf ukoll bħala Givi

Михаил Толстых

Imwieled fl-1980, Ilovaisk

Kmandant tal-battaljun “Somali”, grupp separatist armat involut fil-ġlied fil-Lvant tal-Ukraina

F'din il-kapaċità huwa appoġġa b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, u d-distabbilizzazzjoni ulterjuri tal-Ukraina

16.2.2015

137.

Eduard BASURIN

Image

 

Hekk imsejjaħ “Viċi Kmandant” tal-Ministeru għad-Difiża tal-hekk imsejħa “Repubblika Popolari ta' Donetsk”.

Peress li assuma u aġixxa f'din il-kapaċità, huwa għaldaqstant appoġġa b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, u d-distabbilizzazzjoni ulterjuri tal-Ukraina.

16.2.2015

138.

Alexandr SHUBIN

Александр Васильевич ШУБИН

 

Hekk imsejjaħ “Ministru tal-Ġustizzja” tal-hekk imsejħa “Repubblika Popolari ta' Luhansk” illegali.

Peress li assuma u aġixxa f'din il-kapaċità, huwa għaldaqstant appoġġa b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, u d-distabbilizzazzjoni ulterjuri tal-pajjiż.

16.2.2015

139.

Sergey LITVIN

Сергей Анатольевич ЛИТВИН

 

Hekk imsejjaħ “Viċi President tal-Kunsill tal-Ministri” tal-hekk imsejħa “Repubblika Popolari ta' Luhansk” .

Peress li assuma u aġixxa f'din il-kapaċità, huwa għaldaqstant appoġġa b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, u d-distabbilizzazzjoni ulterjuri tal-Ukraina.

16.2.2015

140.

Sergey IGNATOV

Сергей Юрьевич ИГНАТОВ

 

Hekk imsejjaħ Kap Kmandant tal-Milizzja Popolari tal-hekk imsejħa “Repubblika Popolari ta' Luhansk.”.

Peress li assuma u aġixxa f'din il-kapaċità, huwa għaldaqstant appoġġa b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, u d-distabbilizzazzjoni ulterjuri tal-pajjiż.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA

Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА

Imwielda fl-20.11.1988 f' Krasnoarmëisk

Hekk imsejħa “Ministru għall-Ġustizzja” tal-hekk imsejħa “Repubblika Popolari ta' Donetsk”.

Peress li assumiet u aġixxiet f'din il-kapaċità, hija għaldaqstant appoġġat b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, u d-distabbilizzazzjoni ulterjuri tal-Ukraina.

16.2.2015

142.

Aleksandr TIMOFEEV

Александр ТИМОФЕЕВ

Imwieled fis- 27.1.1974

Hekk imsejjaħ “Ministru għall-Baġit” tal-hekk imsejħa “Repubblika Popolari ta' Donetsk”.

Peress li assuma u aġixxa f'din il-kapaċità, huwa għaldaqstant appoġġa b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, u d-distabbilizzazzjoni ulterjuri tal-pajjiż.

16.2.2015

143.

Evgeny MANUILOV

Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ

 

Hekk imsejjaħ “Ministru għall-Baġit” tal-hekk imsejħa “Repubblika Popolari ta' Luhansk”.

Peress li assuma u aġixxa f'din il-kapaċità, huwa għaldaqstant appoġġa b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, u d-distabbilizzazzjoni ulterjuri tal-Ukraina.

16.2.2015

144.

Viktor YATSENKO

Виктор ЯЦЕНКО

Imwieled fit-22.4.1985 f'Kherson

Hekk imsejjaħ “Ministru għall-Kommunikazzjoni” tal-hekk imsejħa “Repubblika Popolari ta' Donetsk”.

Peress li assuma u aġixxa f'din il-kapaċità, huwa għaldaqstant appoġġa b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, u d-distabbilizzazzjoni ulterjuri tal-Ukraina.

16.2.2015

145.

Olga BESEDINA

Ольга Игорева БЕСЕДИНА

 

Hekk imsejħa “Ministru għall-Iżvilupp Ekonomiku u l-Kummerċ” tal-hekk imsejħa “Repubblika Popolari ta' Luhansk”.

Peress li assumiet u aġixxiet f'din il-kapaċità, hija għaldaqstant appoġġat b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, u d-distabbilizzazzjoni ulterjuri tal-Ukraina.

16.2.2015

146.

Zaur ISMAILOV

Заур Исмаилов

Imwieled fl-1975, Krasny Luch, Voroshilovgrad Luhansk

Hekk imsejjaħ “Aġent Prosekutur Ġenerali” tal-hekk imsejħa “Repubblika Popolari ta' Luhansk”.

Peress li assuma u aġixxa f'din il-kapaċità, huwa għaldaqstant appoġġa b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, u d-distabbilizzazzjoni ulterjuri tal-Ukraina.

16.2.2015

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

Анатолий Иванович Антонов

Imwieled fil-15.5.1955 f' Omsk

Viċi Ministru għad-Difiża, u f'dik il-kapaċità, involut fl-appoġġ tal-iskjerament ta' truppi Russi fl-Ukraina.

Skont l-istruttura attwali tal-Ministeru għad-Difiża Russu, f'dik il-kapaċità, huwa jipparteċipa fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politika tal-Gvern Russu. Dawn il-politiki jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

Аркадий Викторович Бахин

Imwieled fit-8.5.1956 f' Kaunas, il-Litwanja

L-Ewwel Viċi Ministru għad-Difiża, u f'dik il-kapaċità, involut fl-appoġġ tal-iskjerament ta' truppi Russi fl-Ukraina.

Skont l-istruttura attwali tal-Ministeru għad-Difiża Russu, f'dik il-kapaċità, huwa jipparteċipa fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politika tal-Gvern Russu. Dawn il-politiki jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

Андрей Валерьевич Картaполов

Imwieled fid-9.11.1963 fid-DDR

Direttur tad-Dipartiment tal-Operazzjonijiet Prinċipali u viċi kap tal-Persunal Ġenerali tal-Forzi Armati tal-Federazzjoni Russa. Fiż-żewġ kapaċitajiet huwa involut b'mod attiv fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-kampanja militari tal-forzi Russi fl-Ukraina.

Skont l-attivitajiet iddikjarati tal-persunal ġenerali, fl-eżerċizzju tal-kontroll operazzjonali fuq il-forzi armati, huwa involut b'mod attiv fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politika tal-Gvern Russu li thedded l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina.

16.2.2015

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

Иосиф Дaвыдович Кобзон

Imwieled fil-11.9.1937 f' Tchassov Yar, l-Ukraina

Membru tad-Duma tal-Istat.

Huwa żar l-hekk imsejħa Repubblika Popolari ta' Donetsk u matul iż-żjara tiegħu għamel dikjarazzjonijiet li jappoġġaw lis-separatisti. Huwa ġie maħtur ukoll Konslu Onorarju tal-hekk imsejħa “Repubblika Popolari ta' Donetsk” fil-Federazzjoni Russa.

Fl-20 ta' Marzu 2014 huwa vvota favur l-abbozz tal-Liġi Kostituzzjonali Federali “dwar l-aċċettazzjoni fil-Federazzjoni Russa tar-Repubblika tal-Krimea u l-formazzjoni fi ħdan il-Federazzjoni Russa ta' suġġetti federali ġodda — ir-Repubblika tal-Krimea u l-Belt ta' Status Federali Sevastopol”.

16.2.2015

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

Валерий Фёдорович Рашкин

Imwieled fl- 14.3.1955 fil-Kaliningrad Oblast, l-Unjoni Sovjetika.

L-Ewwel Viċi President tal-Kumitat tad-Duma tal-Istat dwar kwistjonijiet Etniċi.

Huwa l-fondatur tal-moviment ċiviku “Krassnaya Moskva — Red Moscow Patriotic Front Aid” li organizza dimostrazzjonijiet pubbliċi li jappoġġaw is-separatisti, u b'hekk appoġġa politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina.

Fl-20 ta' Marzu 2014 huwa vvota favur l-abbozz tal-Liġi Kostituzzjonali Federali “dwar l-aċċettazzjoni fil-Federazzjoni Russa tar- Repubblika tal-Krimea u l-formazzjoni fi ħdan il-Federazzjoni Russa ta' suġġetti federali ġodda — ir-Repubblika tal-Krimea u l-Belt ta' Status Federali Sevastopol”.

16.2.2015

II.   Entitajiet

 

Isem

Informazzjoni għall-identifikazzjoni

Dikjarazzjoni tar-raġunijiet

Data tal-elenkar

29.

Gwardja Nazzjonali tal-Cossack

Казачья Национальная Гвардия

 

Grupp separatist armat li appoġġa b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, u d-distabbilizzazzjoni ulterjuri tal-Ukraina.

Immexxi minn u għaldaqstant assoċjat ma' persuna elenkata Nikolay KOZITSYN

16.2.2015

30.

Battaljun Sparta

Батальон “Спарта”

 

Grupp separatist armat li appoġġa b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, u d-distabbilizzazzjoni ulterjuri tal-Ukraina.

Immexxi minn u għaldaqstant assoċjat ma' persuna elenkata Arseny PAVLOV.

16.2.2015

31.

Battaljun Somali

Батальон “Сомали”

 

Grupp separatist armat li appoġġa b'mod attiv azzjonijiet li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, u d-distabbilizzazzjoni ulterjuri tal-Ukraina.

Immexxi minn u għaldaqstant assoċjat ma' persuna elenkata Mikhail TOLSTYKH magħruf ukoll bħala Givi.

16.2.2015

32.

Battaljun Zarya

Батальон “Заря”

 

Grupp separatist armat li appoġġa b'mod attiv azzjonijiet li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, u d-distabbilizzazzjoni ulterjuri tal-Ukraina.

16.2.2015

33.

Brigata Prizrak

Бригада “Призрак”

 

Grupp separatist armat li appoġġa b'mod attiv azzjonijiet li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, u d-distabbilizzazzjoni ulterjuri tal-Ukraina.

Immexxi minn u għaldaqstant assoċjat ma' persuna elenkata Oleksiy MOZGOVY

16.2.2015

34.

Battaljun Oplot

Батальон “Оплот”

Media soċjali:

http://vk.com/oplot_info

Grupp separatist armat li appoġġa b'mod attiv azzjonijiet li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, u d-distabbilizzazzjoni ulterjuri tal-Ukraina.

16.2.2015

35.

Battaljun Kalmius

Батальон “Кальмиус”

 

Grupp separatist armat li appoġġa b'mod attiv azzjonijiet li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, u d-distabbilizzazzjoni ulterjuri tal-Ukraina.

16.2.2015

36.

Battaljun tal-Mewt

Батальон “Смерть”

 

Grupp separatist armat li appoġġa b'mod attiv azzjonijiet li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, u d-distabbilizzazzjoni ulterjuri tal-Ukraina.

16.2.2015

37.

Moviment Pubbliku “NOVOROSSIYA”

Движение Новороссия

 

Il-Moviment Pubbliku “Novorossiya”/“New Russia” ġie stabbilit f'Novembru 2014 fir-Russja u mmexxi mill-uffiċjal Russu Igor Strelkov (identifikat bħala membru tal-persunal tal-Main Intelligence Directorate tal-Persunal Ġenerali tal-Forzi Armati tal-Federazzjoni Russa (GRU)).

Skont l-objettivi ddikjarati tiegħu, huwa għandu l-għan li jipprovdi assistenza effettiva komprensiva lin-“Novorossiya”, inkluż billi jgħin lill-milizzja li qed tiġġieled fil-Lvant tal-Ukraina, u b'hekk jappoġġa politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina.

Assoċjat ma' persuna elenkata li dgħajfet l-integrità territorjali tal-Ukraina.

16.2.2015