25.9.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 281/9


Rettifika għar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 669/2014 tat-18 ta' Ġunju 2014 dwar l-awtorizzazzjoni tad-D-pantotenat tal-kalċju u tad-D-pantenol bħala addittivi fl-għalf għall-ispeċi kollha tal-annimali

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 179 tad-19 ta' Ġunju 2014 )

Fil-paġna 64 fl-Anness, fl-aħħar kolonna “Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni”:

flok:

“Id-19 ta' Ġunju 2024”

,

aqra:

“Id-9 ta' Lulju 2024”

.