9.4.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 106/15


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 355/2014

tat-8 ta' April 2014

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1235/2008 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar l-arranġamenti għall-importazzjonijiet ta' prodotti organiċi minn pajjiżi terzi

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-28 ta' Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2092/91 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 33(3) u l-Artikolu 38(d) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness IV tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1235/2008 (2) jistabbilixxi lista tal-korpi tal-kontroll u tal-awtoritajiet tal-kontroll li huma kompetenti biex iwettqu l-kontrolli u joħorġu ċ-ċertifikati f'pajjiżi terzi għall-iskop ta' ekwivalenza. Fid-dawl tal-informazzjoni l-ġdida li l-Kummissjoni rċeviet mingħand il-korpi tal-kontroll u l-awtoritajiet tal-kontroll elenkati f'dak l-Anness, għandhom isiru ċerti bidliet fil-lista.

(2)

Il-Kummissjoni eżaminat it-talbiet għall-inklużjoni fil-lista stabbilita fl-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008, li rċeviet sal-31 ta' Ottubru 2012 u sal-31 ta' Ottubru 2013. F'dik il-lista għandhom jiġu inklużi dawk il-korpi tal-kontroll u l-awtoritajiet tal-kontroll li għalihom l-eżami sussegwenti li kien sar tal-informazzjoni mibgħuta kollha, wassal għall-konklużjoni li huma jikkonformaw mar-rekwiżiti rilevanti.

(3)

L-Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008 jipprevedi li l-lista tal-korpi ta' kontroll u tal-awtoritajiet ta' kontroll rikonoxxuti għandha tinkludi t-tagħrif kollu meħtieġ dwar kull korp ta' kontroll u kull awtorità ta' kontroll li jippermetti li jiġi vverifikat jekk il-prodotti li jitqiegħdu fis-suq tal-Unjoni jkunux ġew ikkontrollati minn korp ta' kontroll jew minn awtorità ta' kontroll rikonoxxuta skont l-Artikolu 33(3) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007. Skont l-Artikolu 12(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008, l-“Institut für Marktökologie (IMO)” innotifika lill-Kummissjoni dwar il-bidla f'ismu għal “IMO Swiss AG”, b'effett mill-1 ta' Jannar 2013. Din il-bidla għandha tkun inkluża fl-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008.

(4)

Kf previst fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 586/2013 (3), id-data tal-iskadenza għas-sottomissjoni tar-rapporti annwali għall-2012 mill-korpi ta' kontroll u mill-awtoritajiet ta' kontroll kienet it-30 ta' April 2013. Is-“Center of Organic Agriculture in Egypt” ma bagħatx ir-rapport annwali tiegħu sa dik id-data. Il-Kummissjoni tat perjodu addizzjonali lis-“Center of Organic Agriculture in Egypt” biex jissottemetti r-rapport annwali tiegħu iżda reġgħet ma rċevitx dak ir-rapport sal-4 ta' Novembru 2013. Minħabba dan, skont l-Artikolu 12(2) tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008, is-“Center of Organic Agriculture in Egypt” għandu jitneħħa mil-lista mogħtija fl-Anness IV ta' dak ir-Regolament.

(5)

Għalhekk, l-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008 għandu jiġi emendat kif xieraq.

(6)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat regolatorju għall-produzzjoni organika,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008 għandu jiġi emendat skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-8 ta' April 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 189, 20.7.2007, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1235/2008 tat-8 ta' Diċembru 2008 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar l-arranġamenti għall-importazzjonijiet ta' prodotti organiċi minn pajjiżi terzi (ĠU L 334, 12.12.2008, p. 25).

(3)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 586/2013 tal-20 ta' Ġunju 2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1235/2008 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar l-arranġamenti għall-importazzjonijiet ta' prodotti organiċi minn pajjiżi terzi u li jidderoga mir-Regolament (KE) Nru 1235/2008 rigward id-data tas-sottomissjoni tar-rapport annwali (ĠU L 169, 21.6.2013, p. 51).


ANNESS

L-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008 għandu jiġi emendat kif ġej:

(1)

Fl-entrata dwar “Abcert AG”, il-punt 3 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Ażerbajġan

AZ-BIO-137

x

x

Il-Bjelorussja

BY-BIO-137

x

x

Il-Ġeorġja

GE-BIO-137

x

x

L-Iran

IR-BIO-137

x

x

Il-Kazakistan

KZ-BIO-137

x

Il-Moldova

MD-BIO-154

x

Ir-Russja

RU-BIO-137

x

x

x

L-Ukraina

UA-BIO-137

x

x

—”

(2)

L-entrata dwar “Afrisco Certified Organic, CC” għandha tiġi emendata kif ġej:

(a)

Il-punt 1 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“1.

Indirizz: 39 A Idol Road, Lynnwood Glen, Pretoria 0081, L-Afrika t'Isfel”

(b)

Il-punt 3 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Angola

AO-BIO-155

x

Il-Botswana

BW-BIO-155

x

Il-Lesoto

LS-BIO-155

x

 

Il-Malawi

MW-BIO-155

x

 

Il-Możambik

MZ-BIO-155

x

x

In-Namibja

NA-BIO-155

x

L-Afrika t'Isfel

ZA-BIO-155

x

x

Is-Sważiland

SZ-BIO-155

x

 

 

x

 

 

Iż-Żambja

ZM-BIO-155

x

—”

Iż-Żimbabwe

ZW-BIO-155

x

 

 

 

 

 

(3)

Fl-entrata dwar “Agreco R.F. Göderz GmbH”, il-punt 3 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Ażerbajġan

AZ-BIO-151

x

x

Il-Kamerun

CM-BIO-151

x

x

Il-Gana

GH-BIO-151

x

x

Il-Moldova

MD-BIO-151

x

x

Il-Marokk

MA-BIO-151

x

x

L-Ukraina

UA-BIO-151

x

x

—”

(4)

L-entrata dwar “Australian Certified Organic” għandha tiġi emendata kif ġej:

(a)

Il-punt 1 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“1.

Indirizz: PO Box 810 — 18 Eton St, Nundah, QLD 4012, L-Awstralja”

(b)

Il-punt 2 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“2.

Indirizz tal-Internet: http://www.aco.net.au”

(c)

Il-punt 3 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Awstralja

AU-BIO-107

x

x

x

Il-Mjanmar/Burma

MM-BIO-107

x

x

Iċ-Ċina

CN-BIO-107

x

x

Il-Gżejjer Cook

CK-BIO-107

x

Fiġi

FJ-BIO-107

x

x

Il-Gżejjer Falkland

FK-BIO-107

x

Ħong Kong

HK-BIO-107

x

x

L-Indoneżja

ID-BIO-107

x

x

Il-Korea t'Isfel

KR-BIO-107

x

Il-Madagaskar

MG-BIO-107

x

x

Il-Malasja

MY-BIO-107

x

x

Il-Papwa Ginea Ġdida

PG-BIO-107

x

x

Singapor

SG-BIO-107

x

x

It-Tajwan

TW-BIO-107

x

x

It-Tajlandja

TH-BIO-107

x

x

Tonga

TO-BIO-107

x

x

Il-Vanwatu

VU-BIO-107

x

x

—”

(5)

L-entrata dwar “BCS Öko-Garantie GmbH” għandha tiġi emendata kif ġej:

(a)

Il-punt 1 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“1.

Indirizz: Marientorgraben 3-5, 90402 Nürnberg, Il-Ġermanja”

(b)

Il-punt 3 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Albanija

AL-BIO-141

x

x

L-Alġerija

DZ-BIO-141

x

x

L-Angola

AO-BIO-141

x

x

L-Armenja

AM-BIO-141

x

x

L-Ażerbajġan

AZ-BIO-141

x

x

Il-Bjelorussja

BY-BIO-141

x

x

x

Il-Bolivja

BO-BIO-141

x

x

Il-Botswana

BW-BIO-141

x

x

Il-Brażil

BR-BIO-141

x

x

x

x

Il-Mjanmar/Burma

MM-BIO-141

x

x

x

Il-Kambodja

KH-BIO-141

x

x

Iċ-Ċad

TD-BIO-141

x

x

Iċ-Ċilì

CL-BIO-141

x

x

x

x

x

Iċ-Ċina

CN-BIO-141

x

x

x

x

x

x

Il-Kolombja

CO-BIO-141

x

x

x

Il-Kosta Rika

CR-BIO-141

x

Il-Côte d'Ivoire

CI-BIO-141

x

x

x

Kuba

CU-BIO-141

x

x

x

Ir-Repubblika Dominikana

DO-BIO-141

x

x

L-Ekwador

EC-BIO-141

x

x

x

x

x

L-Eġittu

EG-BIO-141

x

x

El Salvador

SV-BIO-141

x

x

x

x

L-Etjopja

ET-BIO-141

x

x

x

x

Il-Ġeorġja

GE-BIO-141

x

x

x

Il-Gana

GH-BIO-141

x

x

Il-Gwatemala

GT-BIO-141

x

x

x

Ħaiti

HT-BIO-141

x

x

Il-Ħonduras

HN-BIO-141

x

x

x

Ħong Kong

HK-BIO-141

x

x

L-Indja

IN-BIO-141

x

L-Indoneżja

ID-BIO-141

x

x

L-Iran

IR-BIO-141

x

x

x

Il-Ġappun

JP-BIO-141

x

x

Il-Kenja

KE-BIO-141

x

Il-Kosovo (1)

XK-BIO-141

x

x

x

Il-Kirgiżistan

KG-BIO-141

x

x

x

Il-Laos

LA-BIO-141

x

x

Il-Lesoto

LS-BIO-141

x

x

Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

MK-BIO-141

x

x

Il-Malawi

MW-BIO-141

x

x

Il-Malasja

MY-BIO-141

x

x

Il-Messiku

MX-BIO-141

x

x

x

x

Il-Moldova

MD-BIO-141

x

x

Il-Montenegro

ME-BIO-141

x

x

Il-Możambik

MZ-BIO-141

x

x

In-Namibja

NA-BIO-141

x

x

In-Nikaragwa

NI-BIO-141

x

x

x

x

L-Oman

OM-BIO-141

x

x

x

Il-Panama

PA-BIO-141

x

x

Il-Paragwaj

PY-BIO-141

x

x

x

x

Il-Perù

PE-BIO-141

x

x

x

Il-Filippini

PH-BIO-141

x

x

x

Ir-Russja

RU-BIO-141

x

x

x

L-Arabja Sawdija

SA-BIO-141

x

x

x

x

Is-Senegal

SN-BIO-141

x

x

Is-Serbja

RS-BIO-141

x

x

L-Afrika t'Isfel

ZA-BIO-141

x

x

x

x

Il-Korea t'Isfel

KR-BIO-141

x

x

x

x

Is-Sri Lanka

LK-BIO-141

x

x

Is-Sudan

SD-BIO-141

x

x

Is-Sważiland

SZ-BIO-141

x

x

Il-Polineżja Franċiża

PF-BIO-141

x

x

It-Tajwan

TW-BIO-141

x

x

x

It-Tanzanija

TZ-BIO-141

x

x

It-Tajlandja

TH-BIO-141

x

x

x

x

It-Turkija

TR-BIO-141

x

x

x

x

L-Uganda

UG-BIO-141

x

x

L-Ukraina

UA-BIO-141

x

x

x

L-Emirati Għarab Magħquda

AE-BIO-141

x

x

L-Urugwaj

UY-BIO-141

x

x

x

x

Il-Venezwela

VE-BIO-141

x

x

Il-Vjetnam

VN-BIO-141

x

x

x

(c)

Il-punt 4 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“4.

Eċċezzjonijiet: il-prodotti fil-fażi tal-konverżjoni u l-prodotti koperti bl-Anness III”

(6)

Fl-entrata dwar “Balkan Biocert Skopje”, il-punt 1 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“1.

Indirizz: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja”

(7)

Fl-entrata dwar “Bioagricert S.r.l.”,

(a)

il-punt 3 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Il-Brażil

BR-BIO-132

x

 

 

x

 

 

Il-Mjanmar/Burma

MM-BIO-132

x

x

Il-Kambodja

KH-BIO-132

x

x

Iċ-Ċina

CN-BIO-132

x

x

L-Ekwador

EC-BIO-132

x

x

Il-Polineżja Franċiża

PF-BIO-132

x

x

L-Indja

IN-BIO-132

x

x

Il-Laos

LA-BIO-132

x

x

In-Nepal

NP-BIO-132

x

x

Il-Messiku

MX-BIO-132

x

x

x

Il-Marokk

MA-BIO-132

x

x

San Marino

SM-BIO-132

x

Is-Serbja

RS-BIO-132

x

x

Il-Korea t'Isfel

KR-BIO-132

x

x

It-Tajlandja

TH-BIO-132

x

x

x

It-Togo

TG-BIO-132

x

x

It-Turkija

TR-BIO-132

x

x

L-Ukraina

UA-BIO-132-

x

x

—”

(b)

Il-punt 4 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“4.

Eċċezzjonijiet: il-prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, l-inbid u l-prodotti koperti bl-Anness III”

(8)

Fl-entrata dwar “BioGro New Zealand Limited”, il-punt 3 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Fiġi

FJ-BIO-130

x

x

Il-Malasja

MY-BIO-130

x

Nju

NU-BIO-130

x

x

Samoa

WS-BIO-130

x

x

Il-Vanwatu

VU-BIO-130

x

x

—”

(9)

Fl-entrata dwar “Bio.inspecta AG”, il-punt 3 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Armenja

AM-BIO-161

x

x

L-Albanija

AL-BIO-161

x

x

L-Ażerbajġan

AZ-BIO-161

x

x

Il-Benin

BJ-BIO-161

x

Il-Brażil

BR-BIO-161

x

x

Il-Burkina Faso

BF-BIO-161

x

Kuba

CU-BIO-161

x

x

Ir-Repubblika Dominikana

DO-BIO-161

x

x

L-Etjopja

ET-BIO-161

x

x

Il-Ġeorġja

GE-BIO-161

x

x

Il-Gana

GH-BIO-161

x

x

L-Indoneżja

ID-BIO-161

x

x

L-Iran

IR-BIO-161

x

x

Il-Kazakistan

KZ-BIO-161

x

x

Il-Kenja

KE-BIO-161

x

x

Il-Kosovo (2)

XK-BIO-161

x

x

Il-Kirgiżistan

KZ-BIO-161

x

x

Il-Libanu

LB-BIO-161

x

x

Il-Moldova

MD-BIO-161

x

x

Il-Filippini

PH-BIO-161

x

x

Ir-Russja

RU-BIO-161

x

x

Is-Senegal

SN-BIO-161

x

x

L-Afrika t'Isfel

ZA-BIO-161

x

x

Il-Korea t'Isfel

KR-BIO-161

x

x

It-Tanzanija

TZ-BIO-161

x

x

It-Taġikistan

TJ-BIO-161

x

x

It-Turkija

TR-BIO-161

x

x

L-Ukraina

UA-BIO-161

x

x

L-Uzbekistan

UZ-BIO-161

x

x

Il-Vjetnam

VN-BIO-161

x

x

(10)

Fl-entrata dwar “CCPB Srl”, il-punt 3 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Iċ-Ċina

CN-BIO-102

x

x

L-Eġittu

EG-BIO-102

x

x

L-Iraq

IQ-BIO-102

x

Il-Libanu

LB-BIO-102

x

x

Il-Marokk

MA-BIO-102

x

x

Il-Filippini

PH-BIO-102

x

x

San Marino

SM-BIO-102

x

x

Is-Sirja

SY-BIO-102

x

It-Turkija

TR-BIO-102

x

x

—”

(11)

L-entrata dwar “Center of Organic Agriculture in Egypt” għandha titħassar.

(12)

Fl-entrata dwar “CERES Certification of Environmental Standards GmbH”, il-punt 3 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Albanija

AL-BIO-140

x

x

x

L-Ażerbajġan

AZ-BIO-140

x

x

Il-Benin

BJ-BIO-140

x

x

Il-Bolivja

BO-BIO-140

x

x

x

Il-Burkina Faso

BF-BIO-140

x

x

Il-Butan

BT-BIO-140

x

x

Iċ-Ċilì

CL-BIO-140

x

x

x

Iċ-Ċina

CN-BIO-140

x

x

x

Il-Kolombja

CO-BIO-140

x

x

x

Ir-Repubblika Dominikana

DO-BIO-140

x

x

x

L-Ekwador

EC-BIO-140

x

x

x

L-Eġittu

EG-BIO-140

x

x

x

L-Etjopja

ET-BIO-140

x

x

x

Il-Gana

GH-BIO-140

x

 

 

 

 

 

Grenada

GD-BIO-140

x

x

x

L-Indoneżja

ID-BIO-140

x

x

x

L-Iran

IR-BIO-140

x

x

Il-Ġamajka

JM-BIO-140

x

x

x

Il-Kazakistan

KZ-BIO-140

x

x

Il-Kenja

KE-BIO-140

x

x

x

Il-Kirgiżistan

KG-BIO-140

x

x

Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

MK-BIO-140

x

x

x

Mali

ML-BIO-140

x

x

Il-Messiku

MX-BIO-140

x

x

x

Il-Moldova

MD-BIO-140

x

x

x

Il-Marokk

MA-BIO-140

x

x

x

Il-Papwa Ginea Ġdida

PG-BIO-140

x

x

x

Il-Paragwaj

PY-BIO-140

x

x

x

Il-Perù

PE-BIO-140

x

x

x

Il-Filippini

PH-BIO-140

x

x

x

Ir-Russja

RU-BIO-140

x

x

x

Ir-Rwanda

RW-BIO-140

x

x

x

L-Arabja Sawdija

SA-BIO-140

x

x

x

Is-Senegal

SN-BIO-140

x

x

Is-Serbja

RS-BIO-140

x

x

x

Singapor

SG-BIO-140

x

x

x

L-Afrika t'Isfel

ZA-BIO-140

x

x

x

Santa Luċija

LC-BIO-140

x

x

x

It-Tajwan

TW-BIO-140

x

x

x

It-Tanzanija

TZ-BIO-140

x

x

x

It-Tajlandja

TH-BIO-140

x

x

x

It-Turkija

TR-BIO-140

x

x

x

It-Togo

TG-BIO-140

x

x

L-Uganda

UG-BIO-140

x

x

x

L-Ukraina

UA-BIO-140

x

x

x

L-Uzbekistan

UZ-BIO-140

x

x

x

Il-Vjetnam

VN-BIO-140

x

x

x

—”

(13)

Fl-entrata dwar “Certisys”, il-punt 3 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Il-Benin

BJ-BIO-128

x

x

Il-Burkina Faso

BF-BIO-128

x

x

Il-Côte d'Ivoire

CI-BIO-128

x

x

Il-Gana

GH-BIO-128

x

x

Mali

ML-BIO-128

x

x

Is-Senegal

SN-BIO-128

x

x

Il-Vjetnam

VN-BIO-128

x

x

It-Togo

TG-BIO-128

x

x

—”

(14)

Wara l-entrata war “Certisys”, għandha tiddaħħal l-entrata li ġejja dwar il-“Company of Organic Agriculture in Palestine”:

“‘Company of Organic Agriculture in Palestine’

1.

Indirizz: Alsafa building- first floor Al-Masaeif, Ramallah, Il-Palestina

2.

Indirizz tal-Internet: http://coap.org.ps

3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

It-Territorju Palestinjan Okkupat

PS-BIO-163

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: il-prodotti fil-fażi tal-konverżjoni u l-inbid

5.

Perjodu ta' inklużjoni fil-lista: sat-30 ta' Ġunju 2018.”

(15)

Fl-entrata dwar “Control Union Certifications”, il-punt 3 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Afganistan

AF-BIO-149

x

x

L-Albanija

AL-BIO-149

x

x

Il-Bermuda

BM-BIO-149

x

x

Il-Butan

BT-BIO-149

x

x

Il-Brażil

BR-BIO-149

x

x

Il-Burkina Faso

BF-BIO-149

x

x

Il-Mjanmar/Burma

MM-BIO-149

x

x

Il-Kambodja

KH-BIO-149

x

x

Iċ-Ċina

CN-BIO-149

x

x

Il-Kolombja

CO-BIO-149

x

x

Il-Côte d'Ivoire

CI-BIO-149

x

x

Ir-Repubblika Dominikana

DO-BIO-149

x

x

L-Ekwador

EC-BIO-149

x

x

L-Eġittu

EG-BIO-149

x

x

L-Etjopja

ET-BIO-149

x

x

Il-Gana

GH-BIO-149

x

x

Il-Ginea

GN-BIO-149

x

x

Il-Ħonduras

HN-BIO-149

x

x

Ħong Kong

HK-BIO-149

x

x

L-Indoneżja

ID-BIO-149

x

x

L-Iran

IR-BIO-149

x

x

Il-Korea t'Isfel

KR-BIO-149

x

x

Il-Kirgiżistan

KG-BIO-149

x

x

Il-Laos

LA-BIO-149

x

x

Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

MK-BIO-149

x

x

Il-Malasja

MY-BIO-149

x

x

Mali

ML-BIO-149

x

x

Il-Mawrizju

MU-BIO-149

x

x

Il-Messiku

MX-BIO-149

x

x

Il-Moldova

MD-BIO-149

x

x

Il-Możambik

MZ-BIO-149

x

x

In-Nepal

NP-BIO-149

x

x

In-Niġerja

NG-BIO-149

x

x

Il-Pakistan

PK-BIO-149

x

x

It-Territorju Palestinjan Okkupat

PS-BIO-149

x

x

Il-Panama

PA-BIO-149

x

x

Il-Paragwaj

PY-BIO-149

x

x

Il-Perù

PE-BIO-149

x

x

Il-Filippini

PH-BIO-149

x

x

Ir-Rwanda

RW-BIO-149

x

x

Is-Serbja

RS-BIO-149

x

x

Singapor

SG-BIO-149

x

x

L-Afrika t'Isfel

ZA-BIO-149

x

x

Is-Sri Lanka

LK-BIO-149

x

x

Is-Sirja

SY-BIO-149

x

x

It-Tanzanija

TZ-BIO-149

x

x

It-Tajlandja

TH-BIO-149

x

x

Timor Leste

TL-BIO-149

x

x

It-Turkija

TR-BIO-149

x

x

L-Uganda

UG-BIO-149

x

x

L-Ukraina

UA-BIO-149

x

x

L-Emirati Għarab Magħquda

AE-BIO-149

x

x

L-Urugwaj

UY-BIO-149

x

x

L-Uzbekistan

UZ-BIO-149

x

x

Il-Vjetnam

VN-BIO-149

x

x

Iż-Żambja

ZN-BIO-149

x

x

—”

(16)

Fl-entrata dwar “Ecoglobe”, il-punt 3 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Armenja

AM-BIO-112

x

x

Il-Bjelorussja

BY-BIO-112

x

x

L-Iran

IR-BIO-112

x

x

Il-Pakistan

PK-BIO-112

x

x

Ir-Russja

RU-BIO-112

x

x

L-Ukraina

UA-BIO-112

x

x

—”

(17)

Wara l-entrata dwar “Ecoglobe”, għandha tiddaħħal l-entrata li ġejja dwar l-“Egyptian Center Of Organic Agriculture (ECOA)”:

“‘Egyptian Center Of Organic Agriculture (ECOA)’

1.

Indirizz: 29 Yathreb St., Dokki 12311, Ciza Governorate, L-Eġittu

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.ecoa.com.eg/

3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Eġittu

EG-BIO-164

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: il-prodotti fil-fażi tal-konverżjoni u l-inbid

5.

Perjodu ta' inklużjoni fil-lista: sat-30 ta' Ġunju 2018.”

(18)

Fl-entrata dwar “Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu”, il-punt 3 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Ażerbajġan

AZ-BIO-109

x

x

Il-Côte d'Ivoire

CI-BIO-109

x

x

L-Etjopja

ET-BIO-109

x

x

Il-Ġeorġja

GE-BIO-109

x

x

Il-Kazakistan

KZ-BIO-109

x

x

Il-Kirgiżistan

KG-BIO-109

x

x

Ir-Russja

RU-BIO-109

x

x

Is-Serbja

RS-BIO-109

x

x

It-Taġikistan

TJ-BIO-109

x

x

It-Turkija

TR-BIO-109

x

x

x

L-Ukraina

UA-BIO-109

x

x

L-Uzbekistan

UZ-BIO-109

x

x

—”

(19)

Fl-entrata dwar “Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)”, il-punt 3 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Il-Baħamas

BS-BIO-144

x

x

Iċ-Ċina

CN-BIO-144

x

x

x

Ir-Repubblika Dominikana

DO-BIO-144

x

x

x

L-Ekwador

EC-BIO-144

x

x

Il-Gwatemala

GT-BIO-144

x

x

Il-Ħonduras

HN-BIO-144

x

x

x

Il-Malasja

MY-BIO-144

x

x

Il-Messiku

MX-BIO-144

x

x

In-Nikaragwa

NI-BIO-144

x

x

x

Il-Perù

PE-BIO-144

x

x

Il-Filippini

PH-BIO-144

x

x

x

El Salvador

SV-BIO-144

x

x

x

L-Afrika t'Isfel

ZA-BIO-144

x

x

It-Tajwan

TW-BIO-144

x

x

x

It-Turkija

TR-BIO-144

x

x

—”

(20)

Fl-entrata dwar “IMO Control Private Limited”,

(a)

il-punt 3 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Afganistan

AF-BIO-147

x

x

Il-Bangladexx

BD-BIO-147

x

x

Il-Butan

BT-BIO-147

x

x

L-Indoneżja

ID-BIO-147

x

x

L-Indja

IN-BIO-147

-

x

L-Iran

IR-BIO-147

x

x

Il-Malasja

MY-BIO-147

x

x

In-Nepal

NP-BIO-147

x

x

Il-Pakistan

PK-BIO-147

x

x

Il-Filippini

PH-BIO-147

x

x

Is-Sri Lanka

LK-BIO-147

x

x

It-Tajlandja

TH-BIO-147

x

x

Il-Vjetnam

VN-BIO-147

x

x

—”

(b)

Il-punt 4 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“4.

Eċċezzjonijiet: il-prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, l-inbid u l-prodotti koperti bl-Anness III”

(21)

Fl-entrata dwar “IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. Ști”, il-punt 3 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Afganistan

AF-BIO-158

x

x

L-Ażerbajġan

AZ-BIO -158

x

x

Il-Ġeorġja

GE-BIO-158

x

Il-Kazakistan

KZ-BIO-158

x

Il-Kirgiżistan

KG-BIO-158

x

x

Ir-Russja

RU-BIO-158

x

It-Taġikistan

TJ-BIO-158

x

x

It-Turkija

TR-BIO-158

x

x

It-Turkmenistan

TM-BIO-158

x

x

L-Ukraina

UA-BIO-158

x

x

L-Uzbekistan

UZ-BIO-158

x

x

—”

(22)

Fl-entrata dwar “IMO Institut für Marktökologie GmbH”, il-punt 3 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Armenja

AM-BIO-146

x

L-Ażerbajġan

AZ-BIO-146

x

—”

(23)

L-entrata dwar “Institute for Marketecology (IMO)” għandha tiġi emendata kif ġej:

(a)

L-isem “Institute for Marketecology (IMO)” għandu jinbidel bl-isem "IMO Swiss AG";

(b)

Il-punt 3 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Afganistan

AF-BIO-143

x

x

x

L-Albanija

AL-BIO-143

x

x

L-Armenja

AM-BIO-143

x

x

L-Ażerbajġan

AZ-BIO -143

x

x

Il-Bangladexx

BD-BIO-143

x

x

x

Il-Bolivja

BO-BIO-143

x

x

Il-Bosnja-Ħerzegovina

BA-BIO-143

x

x

Il-Brażil

BR-BIO-143

x

x

x

x

x

Il-Burkina Faso

BF-BIO-143

x

Il-Kamerun

CM-BIO-143

x

Il-Kanada

CA-BIO-143

x

x

Iċ-Ċilì

CL-BIO-143

x

x

x

x

x

Iċ-Ċina

CN-BIO-143

x

x

x

x

Il-Kolombja

CO-BIO-143

x

x

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo

CD-BIO-143

x

x

Il-Côte d'Ivoire

CI-BIO-143

x

x

Ir-Repubblika Dominikana

DO-BIO-143

x

x

L-Ekwador

EC-BIO-143

x

x

El Salvador

SV-BIO-143

x

x

L-Etjopja

ET-BIO-143

x

x

Il-Ġeorġja

GE-BIO-143

x

x

Il-Gana

GH-BIO-143

x

x

Il-Gwatemala

GT-BIO-143

x

x

Ħaiti

HT-BIO-143

x

x

L-Indja

IN-BIO-143

x

x

L-Indoneżja

ID-BIO-143

x

x

Il-Ġappun

JP-BIO-143

x

x

Il-Ġordan

JO-BIO-143

x

x

Il-Kazakistan

KZ-BIO-143

x

x

Il-Kenja

KE-BIO-143

x

x

Il-Kirgiżistan

KG-BIO-143

x

x

Il-Liechtenstein

LI-BIO-143

x

Mali

ML-BIO-143

x

Il-Messiku

MX-BIO-143

x

x

Il-Marokk

MA-BIO-143

x

x

In-Namibja

NA-BIO-143

x

x

In-Nepal

NP-BIO-143

x

x

In-Nikaragwa

NI-BIO-143

x

x

In-Niġer

NE-BIO-143

x

x

In-Niġerja

NG-BIO-143

x

x

It-Territorju Palestinjan Okkupat

PS-BIO-143

x

x

Il-Pakistan

PK-BIO-143

x

x

Il-Paragwaj

PY-BIO-143

x

x

Il-Perù

PE-BIO-143

x

x

x

Il-Filippini

PH-BIO-143

x

x

Ir-Russja

RU-BIO-143

x

x

x

Ir-Rwanda

RW-BIO-143

x

x

Sjerra Leone

SL-BIO-143

x

x

Singapor

SG-BIO-143

x

 

 

L-Afrika t'Isfel

ZA-BIO-143

x

x

Is-Sri Lanka

LK-BIO-143

x

x

Is-Sudan

SD-BIO-143

x

x

Is-Surinam

SR-BIO-143

x

x

Is-Sirja

SY-BIO-143

x

It-Taġikistan

TJ-BIO-143

x

x

It-Tajwan

TW-BIO-143

x

x

It-Tanzanija

TZ-BIO-143

x

x

It-Tajlandja

TH-BIO-143

x

x

It-Togo

TG-BIO-143

x

x

L-Uganda

UG-BIO-143

x

x

x

L-Ukraina

UA-BIO-143

x

x

x

x

L-Emirati Għarab Magħquda

AE-BIO-143

x

L-Uzbekistan

UZ-BIO-143

x

x

x

Il-Venezwela

VE-BIO-143

x

x

Il-Vjetnam

VN-BIO-143

x

x

x

—”

(24)

Fl-entrata dwar l-“Istituto Certificazione Etica e Ambientale”, il-punt 3 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Albanija

AL-BIO-115

x

x

L-Armenja

AM-BIO-115

x

x

L-Ekwador

EC-BIO-115

x

x

L-Etjopja

ET-BIO-115

x

L-Iran

IR-BIO-115

x

x

Il-Ġappun

JP-BIO-115

x

x

Il-Kazakistan

KZ-BIO-115

x

Il-Libanu

LB-BIO-115

x

Il-Madagaskar

MG-BIO-115

x

x

Il-Malasja

MY-BIO-115

x

Il-Messiku

MX-BIO-115

x

x

x

Il-Moldova

MD-BIO-115

x

x

Ir-Russja

RU-BIO-115

x

x

x

San Marino

SM-BIO-115

x

Is-Senegal

SN-BIO-115

x

x

Is-Sri Lanka

LK-BIO-115

x

x

Is-Sirja

SY-BIO-115

x

x

It-Tajlandja

TH-BIO-115

x

It-Turkija

TR-BIO-115

x

x

L-Ukraina

UA-BIO-115

x

x

L-Emirati Għarab Magħquda

AE-BIO-115

x

x

x

L-Urugwaj

UY-BIO-115

x

x

L-Uzbekistan

UZ-BIO-115

x

x

Il-Vjetnam

VN-BIO-115

x

—”

(25)

Fl-entrata dwar l-“Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l.”, il-punt 3 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Eġittu

EG-BIO-136

x

x

x

Il-Libanu

LB-BIO-136

x

x

x

Il-Marokk

MA-BIO-136

x

x

Il-Filippini

PH-BIO-136

x

x

Is-Sirja

SY-BIO-136

x

It-Tuneżija

TN-BIO-136

x

It-Turkija

TR-BIO-136

x

x

x

—”

(26)

L-entrata dwar “LACON GmbH” għandha tiġi emendata kif ġej:

(a)

Il-punt 1 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“1.

Indirizz: Moltkestrasse 4, 77654 Offenburg, Il-Ġermanja”

(b)

Il-punt 3 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Ażerbajġan

AZ-BIO-134

x

x

Il-Bangladexx

BD-BIO-134

x

x

Il-Brażil

BR-BIO-134

x

Il-Burkina Faso

BF-BIO-134

x

x

x

Il-Gana

GH-BIO-134

x

x

L-Indja

IN-BIO-134

x

x

Il-Kazakistan

KZ-BIO-134

x

Il-Madagaskar

MG-BIO-134

x

x

Mali

ML-BIO-134

x

Il-Messiku

MX-BIO-134

x

x

Il-Marokk

MA-BIO-134

x

x

In-Namibja

NA-BIO-134

x

x

In-Nepal

NP-BIO-134

x

x

Ir-Russja

RU-BIO-134

x

Is-Serbja

RS-BIO-134

x

x

L-Afrika t'Isfel

ZA-BIO-134

x

x

It-Tanzanija

TZ-BIO-134

x

x

It-Togo

TG-BIO-134

x

x

It-Turkija

TR-BIO-134

x

x

L-Ukraina

UA-BIO-134

x

L-Emirati Għarab Magħquda

AE-BIO-134

x

—”

(27)

Fl-entrata dwar “NASAA Certified Organic Pty Ltd”, il-punt 3 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Indoneżja

ID-BIO-119

x

x

Il-Malasja

MY-BIO-119

x

x

In-Nepal

NP-BIO-119

x

x

Il-Papwa Ginea Ġdida

PG-BIO-119

x

x

Samoa

WS-BIO-119

x

x

Singapor

SG-BIO-119

x

x

Il-Gżejjer Solomon

SB-BIO-119

x

x

Is-Sri Lanka

LK-BIO-119

x

x

Timor Leste

TL-BIO-119

x

x

Tonga

TO-BIO-119

x

x

—”

(28)

Fl-entrata dwar “Onecert, Inc.”,

(a)

il-punt 3 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

In-Nepal

NE-BIO-152

x

x

Samoa

WS-BIO-152

x

x

L-Indja

IN-BIO-152

x

It-Tajlandja

TH-BIO-152

x

 

 

x

 

 

L-Uganda

UG-BIO-152

x

 

 

x

 

 

L-Emirati Għarab Magħquda

AE-BIO-152

x

Il-Vjetnam

VN-BIO-152

x

 

 

x”

 

 

(b)

Il-punt 4 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“4.

Eċċezzjonijiet: il-prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, l-inbid u l-prodotti koperti bl-Anness III”

(29)

Fl-entrata dwar “Oregon Tilth”, il-punt 3 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Il-Bolivja

BO-BIO-116

x

Il-Kanada

CA-BIO-116

x

Iċ-Ċilì

CL-BIO-116

x

x

Iċ-Ċina

CN-BIO-116

x

Il-Ħonduras

HN-BIO-116

x

Il-Messiku

MX-BIO-116

x

x

Il-Panama

PN-BIO-116

x

x

—”

(30)

Fl-entrata dwar “Organización Internacional Agropecuaria”, il-punt 3 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Arġentina

AR-BIO-110

x

Il-Brażil

BR-BIO-110

x

Il-Messiku

MX-BIO-110

x

x

Il-Panama

PA-BIO-110

x

x

L-Urugwaj

UY-BIO-110

x

x

x

—”

(31)

Fl-entrata dwar “TÜV Nord Integra”, il-punt 3 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Il-Burkina Faso

BF-BIO-160

x

x

Il-Kamerun

CM-BIO-160

x

x

L-Eġittu

EG-BIO-160

x

x

Il-Côte d'Ivoire

CI-BIO-160

x

x

Il-Ġordan

JO-BIO-160

x

x

Il-Madagaskar

MG-BIO-160

x

x

Mali

ML-BIO-160

x

x

Il-Marokk

MA-BIO-160

x

x

Curaçao

CW-BIO-160

x

x

Is-Senegal

SN-BIO-160

x

x

—”


(1)  Din id-deżinjazzjoni għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet dwar l-istatus, u hija konformi mal-UNSCR 1244 u mal-opinjoni tal-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja dwar id-dikjarazzjoni tal-indipendenza tal-Kosovo.”

(2)  Din id-deżinjazzjoni għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet dwar l-istatus, u hija konformi mal-UNSCR 1244 u mal-opinjoni tal-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja dwar id-dikjarazzjoni tal-indipendenza tal-Kosovo.”