6.2.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 37/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 100/2014

tal-5 ta’ Frar 2014

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 748/2009 dwar il-lista ta’ operaturi ta’ inġenji tal-ajru li wettqu attività ta’ avjazzjoni elenkata fl-Anness I tad-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fl-1 ta’ Jannar 2006 jew wara, li tispeċifika l-Istat Membru ta’ amministrazzjoni għal kull operatur ta’ inġenji tal-ajru

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra ġewwa l-Komunità u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 18a(3)(b) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2008/101/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) emendat id-Direttiva 2003/87/KE sabiex tinkludi l-attivitajiet tal-avjazzjoni fl-iskema għall-iskambju ta’ kwoti tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra ġewwa l-Unjoni.

(2)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 748/2009 (3) jistabbilixxi lista tal-operaturi ta’ inġenji tal-ajru li wettqu attività ta' avjazzjoni kif definit fl-Anness I tad-Direttiva 2003/87/KE fl-1 ta' Jannar 2006 jew wara.

(3)

Dik il-lista għandha l-għan li tnaqqas il-piż amministrattiv minn fuq l-operaturi ta’ inġenji tal-ajru billi tipprovdi informazzjoni dwar liema Stat Membru se jkun qed jirregola operatur partikolari ta’ inġenji tal-ajru.

(4)

L-inklużjoni ta' operatur ta' inġenji tal-ajru fl-iskema tal-Unjoni għan-negozjar tal-emissjonijiet tiddependi fuq il-prestazzjoni ta’ attività tal-avjazzjoni kif stipulat fl-Anness I tad-Direttiva 2003/87/KE u ma tiddependix fuq l-inklużjoni fil-lista tal-operaturi ta’ inġenji tal-ajru stabbilita mill-Kummissjoni abbażi tal-Artikolu 18a(3) ta’ dik id-Direttiva.

(5)

Hi u tiġi stabbilita l-lista aġġornata tal-operaturi tal-inġenji tal-ajru biex tinkludi operaturi tal-inġenji tal-ajru li jkunu wettqu attività ta’ avjazzjoni elenkata fl-Anness I tad-Direttiva 2003/87/KE fl-2013, ittieħdet kont tad-dikjarazzjonijiet preżenti fil-lista tal-flotta pprovduta lill-Kummissjoni mill-operaturi tal-inġenji tal-ajru u mill-kumpaniji tas-servizz. Madanakollu, fil-lista aġġornata jidhru numru ta' kumpaniji tal-immaniġġjar jew tas-servizzi u marki ta' reġistrazzjoni tal-inġenji tal-ajru minflok operaturi tal-inġenji tal-ajru, u dan minħabba nuqqas ta' informazzjoni provduta.

(6)

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 748/2009 għandu jiġi emendat skont dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament (KE) Nru 748/2009 huwa sostitwit bl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-5 ta’ Frar 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32.

(2)  Id-Direttiva 2008/101/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Novembru 2008 li temenda d-Direttiva 2003/87/KE sabiex tinkludi l-attivitajiet tal-avjazzjoni fl-iskema għall-iskambju ta’ kwoti tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra ġewwa l-Komunità (ĠU L 8, 13.1.2009, p. 3).

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 748/2009 tal-5 ta’ Awwissu 2009 dwar il-lista ta' operaturi ta' inġenji tal-ajru li wettqu attività ta' avjazzjoni elenkata fl-Anness I għad-Direttiva 2003/87/KE fl-1 ta' Jannar 2006 jew wara, li tispeċifika l-Istat Membru ta' amministrazzjoni għal kull operatur ta' inġenji tal-ajru (ĠU L 219, 22.8.2009, p. 1).


ANNESS

IL-BELĠJU

Nru tal-Identifikazzjoni CRCO

Isem l-operatur

L-Istat tal-Operatur

123

Abelag Aviation

IL-BELĠJU

31102

ACT AIRLINES

IT-TURKIJA

7649

AIRBORNE EXPRESS

L-ISTATI UNITI

33612

ALLIED AIR LIMITED

IN-NIĠERJA

29424

ASTRAL AVIATION LTD

IL-KENJA

30020

AVIASTAR-TU CO.

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

31416

AVIA TRAFFIC COMPANY

IT-TAĠIKISTAN

908

BRUSSELS AIRLINES

IL-BELĠJU

25996

CAIRO AVIATION

L-EĠITTU

4369

CAL CARGO AIRLINES

L-IŻRAEL

29517

CAPITAL AVTN SRVCS

IL-PAJJIŻI L-BAXXI

39758

CHALLENGE AERO

IL-FILIPPINI

f11336

CORPORATE WINGS LLC

L-ISTATI UNITI

32909

CRESAIR INC

L-ISTATI UNITI

32432

EGYPTAIR CARGO

L-EĠITTU

f12977

INVESTIMENT EĊĊELLENTI LLC

L-ISTATI UNITI

f11102

FedEx Express Corporate Aviation

L-ISTATI UNITI

13457

Flying Partners CVBA

IL-BELĠJU

29427

Flying Service N.V.

IL-BELĠJU

32486

FAYARD ENTERPRISES

L-ISTATI UNITI

24578

GAFI GENERAL AVIAT

L-ISVIZZERA

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

IR-RENJU UNIT

f12983

GREEN DIŻIL LLC

L-ISTATI UNITI

29980

HAINAN AIRLINES (2)

IĊ-ĊINA

23700

HEWA BORA AIRWAYS

IL-KONGO

27232

INTERNET JET

IL-PAJJIŻI L-BAXXI

28582

INTER WETAIL AG

L-ISVIZZERA

9542

INTL PAPER CY

L-ISTATI UNITI

27709

KALITTA AIR

L-ISTATI UNITI

28087

LAS VEGAS CHARTER

L-ISTATI UNITI

32303

MASTER TOP LINHAS

IL-BRAŻIL

37066

MERIDIAN (AIRWAYS)

IL-BELĠJU

1084

MIL BELGIUM

IL-BELĠJU

26688

NEWELL RUBBERMAID

L-ISTATI UNITI

31207

N604FJ LLC

L-ISTATI UNITI

f11462

N907WS AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

f10341

OfficeMax Inc

L-ISTATI UNITI

31660

RIPPLEWOOD AVTN

L-ISTATI UNITI

5682

Sky Service

IL-BELĠJU

2344

SAUDIA

L-ARABJA SAWDIJA

27769

SEA-AIR

IL-BELĠJU

27975

SIA CARGO PTE LTD

SINGAPOR

29222

SILVERBACK CARGO

IR-RWANDA

39079

SOLAIRUS AVIATION

L-ISTATI UNITI

35334

SONOCO PRODUCTS CO

L-ISTATI UNITI

26784

SOUTHERN AIR

L-ISTATI UNITI

38995

STANLEY BLACK&DECKER

L-ISTATI UNITI

28453

THOMAS COOK ARL BELG

IL-BELĠJU

27011

TNT AIRWAYS

IL-BELĠJU

34920

TRIDENT AVIATION SVC

L-ISTATI UNITI

30011

TUI AIRLINES - JAF

IL-BELĠJU

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

L-ISTATI UNITI

13603

VF CORP

L-ISTATI UNITI

36269

VF INTERNATIONAL

L-ISVIZZERA

37064

VIPER CLASSICS LTD

IR-RENJU UNIT

20065

V L M

IL-BELĠJU

f11467

WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC

L-ISTATI UNITI

39543

WWF OPERATING CO

L-ISTATI UNITI

37549

YILTAS GROUP

IT-TURKIJA

a11534

Operatur li juża TAIL NB: VPBDV

Mhux magħruf


IL-BULGARIJA

Nru tal-Identifikazzjoni CRCO

Isem l-operatur

L-Istat tal-Operatur

27359

AEROTRANS KAZAKSTAN

IL-KAZAKISTAN

27698

AEROVISTA

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

33329

AERO POWER LTD

IR-RENJU UNIT

23962

AIR BAN

IL-BULGARIJA

35743

AIR IBERIA LTD.

IL-ĠEORĠJA

26520

AIR LIBYA 2

IL-LIBJA

11775

AIR VIA BULGARIAN

IL-BULGARIJA

33225

AIR VICTORY

IL-ĠEORĠJA

34357

AIR WEST GEORGIA

IL-ĠEORĠJA

31007

ANIKAY AIR MIDDLE E

IL-ĠORDAN

36020

ARARAT INTERNATIONAL

L-ARMENJA

39303

ASIAN EXPRESS TAJIK

IT-TAĠIKISTAN

28818

ASIAN SPIRIT

IL-FILIPPINI

34563

ASIA AIRWAYS

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

24508

BALTIC AIRLINES UU

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

32131

BEIBARS CJSC

IL-KAZAKISTAN

28445

BH AIR

IL-BULGARIJA

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

IL-BULGARIJA

29056

BULGARIA AIR

IL-BULGARIJA

25981

CARGO AIR LTD.

IL-BULGARIJA

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

IL-KAZAKISTAN

36884

FLY ADJARA

IL-ĠEORĠJA

36995

GR AVIA S.A.

IL-GINEA

10165

HEMUS AIR

IL-BULGARIJA

25134

INTERNAL MINISTRY UU

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

IR-REPUBBLIKA IŻLAMIKA TAL-IRAN

31721

JORDAN INT AIR CARGO

IL-ĠORDAN

27345

KHORIV AVIA

L-UKRAINA

28246

KOKSHETAU AIRLINE

IL-KAZAKISTAN

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

31019

KREMENCHUK FLIGHT

L-UKRAINA

38939

KRUNK AVIATION 2

L-UKRAINA

21448

MOSCOW AIRLINES JSC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

30622

PMT AIR

IL-KAMBODJA

37661

RGB ENTERPRISES LLC

L-ISTATI UNITI

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

L-UKRAINA

29085

RUBYSTAR

IL-BJELORUSSJA

32835

SAYAT AIR KAZAKSTAN

IL-KAZAKISTAN

1830

SENEGALAIR

IS-SENEGAL

32037

SKY JET KAZAKHSTAN

IL-KAZAKISTAN

32664

STARLINE KZ JSC

IL-KAZAKISTAN

32347

TABAN AIR

IR-REPUBBLIKA IŻLAMIKA TAL-IRAN

37954

TROPICAL AIR (Z) LTD

IR-REPUBBLIKA UNITA TAT-TANZANIJA

37793

UKRSPECEXPORT

L-UKRAINA

31648

VIP-AVIA

IL-ĠEORĠJA

37987

YAK AIR

IL-ĠEORĠJA

35082

ZAGROS AIRLINES

IR-REPUBBLIKA IŻLAMIKA TAL-IRAN


IL-KROAZJA

Nru tal-Identifikazzjoni CRCO

Isem l-operatur

L-Istat tal-Operatur

12495

Croatia Airlines Hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d.

IL-KROAZJA

39468

SAMANA SP. MISSION

L-ARABJA SAWDIJA

39602

THE FUTURA CORPORTN

IL-KANADA


IR-REPUBBLIKA ĊEKA

Nru tal-Identifikazzjoni CRCO

Isem l-operatur

L-Istat tal-Operatur

7824

ACL SLOVACKY

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

35387

ACS SA

SPANJA

16895

AERO VODOCHODY

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

f11813

AERSALE INC

L-ISTATI UNITI

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

39019

AIRLINE CONT.MNTN EQ

L-ISTATI UNITI

38060

AIR NAVIGATION LK

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

31433

ALANDIA AIR AB

IL-FINLANDJA

30203

ATMA AIRLINES

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

39994

AURORA AIRLINES JSC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

34057

AVTN SPECIALTIES INC

L-ISTATI UNITI

35333

AXIS AVIATION GROUP

L-ISTATI UNITI

34899

BELOGORIE

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

22621

CAA CZECH REPUBLIC

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

ĊIPRU

859

CZECH AIRLINES

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

36294

CZECH CONNECT AIRLIN

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

f10182

Executive Flight Services, Inc.

L-ISTATI UNITI

33327

EARTH ONE LIMITED

IR-RENJU UNIT

36242

GEORGIAN INTERNATION

IL-ĠEORĠJA

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

IL-LIBJA

36746

HOLIDAY CZECH

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

35825

HYUNDAI MOTOR CO

IR-REPUBBLIKA TAL-KOREA T’ISFEL

32231

ILIN AIRCOMPANY

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

30145

INCLEDON ENTERPRISES

ĊIPRU

27908

JOB AIR SRO

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

39009

JUMP-TANDEM

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

30825

LETS FLY SRO

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

38713

LITTLE AVIATION LTD

L-AWSTRALJA

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

L-ISTATI UNITI

3597

MIL CZECH REPUBLIC

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

30743

NORSE AIR CHARTER

L-AFRIKA T’ISFEL

29976

NOVA CHEMICALS

L-ISTATI UNITI

35361

OKAY HOLDING AS

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

24121

PETROPAVLOVSK AIR

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

38114

PRAGA AVIATION S.R.O

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

f10379

Red.Com

L-ISTATI UNITI

36763

RETENTURA LTD.

ĊIPRU

2276

ROCKWELL AUTOMATION

L-ISTATI UNITI

32157

SKYDIVE LK

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

32812

SKY DIVING FOR FUN

IS-SLOVAKKJA

27292

SKY GEORGIA

IL-ĠEORĠJA

31351

SKY KG AIRLINES

IT-TAĠIKISTAN

37554

SOVEREIGN EXPRESS

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

13702

STEVENS EXPRESS

L-ISTATI UNITI

f13143

Timber LLC

L-ISTATI UNITI

24903

TRAVEL SERVIS A.S.

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

25890

UKRAINIAN PILOT

L-UKRAINA

32721

VIDEOTAPE CENTER

L-ISTATI UNITI

38948

VIETJET AIR S.R.O.

IL-VJETNAM

39695

YANAIR

L-UKRAINA

a12699

Operatur li juża TAIL NB: N150RN

L-ISTATI UNITI


ID-DANIMARKA

Nru tal-Identifikazzjoni CRCO

Isem l-operatur

L-Istat tal-Operatur

33185

AIR ALPHA A/C SALES

ID-DANIMARKA

3456

AIR ALSIE

ID-DANIMARKA

22466

AIR GREENLAND

ID-DANIMARKA

37856

AIR PANAMA

IL-PANAMA

34774

ALIGAP A/S

ID-DANIMARKA

36866

ALUMECO A/S

ID-DANIMARKA

142

ATLANTIC AIRWAYS

ID-DANIMARKA

36122

AVIATION HOLDINGS

L-ISTATI UNITI

35753

A/S MAERSK AVIATION

ID-DANIMARKA

39508

BGR I/S

ID-DANIMARKA

36842

BRASILIA JET CENTER

IL-BRAŻIL

32921

CANYON GATE FLT SVCS

L-ISTATI UNITI

781

CIMBER STIRLING

ID-DANIMARKA

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

FRANZA

366

Danish Air Transport A/S

ID-DANIMARKA

f10500

Duchossois Industries, Inc.

L-ISTATI UNITI

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

ID-DANIMARKA

25431

ELMAGAL AVIATION

IS-SUDAN

33854

EWAN LTD

IR-RENJU UNIT

26272

EXECUJET EUROPE A/S

ID-DANIMARKA

35478

FIRST GREENWICH

IR-RENJU UNIT

f10218

GCTPA, LLC

L-ISTATI UNITI

37052

GENCHART B.V.

IL-PAJJIŻI L-BAXXI

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

ID-DANIMARKA

32364

GLOBAL TRANSERVICE

L-ISTATI UNITI

32595

GRAAKJAER A/S

ID-DANIMARKA

39199

JASMINE AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

36297

JET FLEET INTL

L-ISTATI UNITI

32158

JET TIME A/S

ID-DANIMARKA

34892

JJO Invest ApS

ID-DANIMARKA

33518

KIRKBI INVEST

ID-DANIMARKA

31243

KIRKBI TRADING

ID-DANIMARKA

36538

KIRK AVIATION A/S

ID-DANIMARKA

34672

LAO CAPRICORN AIR

IR-REPUBBLIKA DEMOKRATIKA POPOLARI TAL-LAOS

f12178

Madrone Advisors LLC

L-ISTATI UNITI

38155

MOENS, G

IL-PAJJIŻI L-BAXXI

38120

MONGOLIAN AIRLINES

IL-MONGOLJA

12230

Nordic Aviation Capital A/S

ID-DANIMARKA

39085

NAC AVIATION & LTD

ID-DANIMARKA

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

L-ISTATI UNITI

9914

NILAN A/S

ID-DANIMARKA

34830

OLGA LEASING LTD

IL-BERMUDA

39689

OTTER PRODUCTS LLC

L-ISTATI UNITI

33803

PARTNERSELSKABET

ID-DANIMARKA

23090

PHARMA NORD

ID-DANIMARKA

35196

PRIMERA AIR SCAND

ID-DANIMARKA

29123

RHEINLAND AIR SERV.

IL-ĠERMANJA

31890

ROMANIAN AIRPORT SVC

IR-RUMANIJA

37008

SCANDINAVIA EXECUTIV

ID-DANIMARKA

10495

SGA A/S

ID-DANIMARKA

9918

STAR AIR

ID-DANIMARKA

36191

SUN WAY GEORGIA

IL-ĠEORĠJA

4357

SUN-AIR of Scandinavia

ID-DANIMARKA

21484

THOMAS COOK SCAND.

ID-DANIMARKA

38112

VINCENT AVIATION LTD

IN-NEW ZEALAND

32655

VIP PARTNERFLY

ID-DANIMARKA

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

ID-DANIMARKA


IL-ĠERMANJA

Nru tal-Identifikazzjoni CRCO

Isem l-operatur

L-Istat tal-Operatur

24568

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

IL-ĠERMANJA

f10001

Academy of Art University

L-ISTATI UNITI

3647

Adolf Würth GmbH & Co. KG

IL-ĠERMANJA

156

Aeroflot - Russian Airlines

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

35126

Aerologic GmbH

IL-ĠERMANJA

6802

Aero Personal s.a de c.v.

IL-MESSIKU

21756

Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH

IL-ĠERMANJA

32419

AirBridgeCargo Airlines LLC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

28844

Air Astana JSC

IL-KAZAKISTAN

8221

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

IL-ĠERMANJA

33133

Air China Cargo Co., Ltd

IĊ-ĊINA

786

Air China Limited

IĊ-ĊINA

1562

Air Serbia

IS-SERBJA

22317

Air-Service GmbH

IL-ĠERMANJA

8901

Archer Daniels Midland Company

L-ISTATI UNITI

19480

Asiana Airlines

IR-REPUBBLIKA TAL-KOREA T’ISFEL

27868

Atlasjet Airlines

IT-TURKIJA

20979

Atlas Air, Inc.

L-ISTATI UNITI

26507

AAA AVIATION & AIRCR

IL-ĠERMANJA

34963

ACG AIR CARGO

IL-ĠERMANJA

17942

ACH HAMBURG

IL-ĠERMANJA

20017

ACM AIR CHARTER GMBH

IL-ĠERMANJA

33295

ADVANCED AV. LOGIST

IL-ĠERMANJA

24933

ADVANCE AIR LFG

IL-ĠERMANJA

150

AERODIENST

IL-ĠERMANJA

32334

AEROFLOT CARGO

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

39366

AEROWAYS GMBH

IL-ĠERMANJA

38865

AERO BEE AIRLINES

IL-KANADA

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

IL-ĠERMANJA

39525

AGILES AVIATION

L-AWSTRIJA

31799

AGRATA AVIATION

L-ESTONJA

27692

AHSEL HAVA

IT-TURKIJA

32484

AIRCASTLE ADVISOR

L-ISTATI UNITI

33817

AIRCRAFT ASSET MGT.

IL-ĠERMANJA

32868

AIRCRAFT GENERAL

L-ITALJA

f11396

AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE

L-ISTATI UNITI

34984

AIRCRAFT MNGMT LS

L-ISVIZZERA

37424

AIRCRAFT PARTNER

IL-ĠERMANJA

36019

AIRCRAFT RENT A.S.

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

38063

AIRCRAFT SOLUTIONS

IL-LUSSEMBURGU

33852

AIRLIFT SERVICE D.O.

DIK LI KIENET IR-REPUBBLIKA JUGOSLAVA TAL-MAĊEDONJA

24283

AIRPHIL EXPRESS

IL-FILIPPINI

34629

AIRVIP LTD.

IL-BERMUDA

22484

AIR ALLIANCE GMBH

IL-ĠERMANJA

36344

AIR ARABIA EGYPT

L-EĠITTU

35195

AIR CHINA BUSINESS

IĊ-ĊINA

36986

AIR FINKENWERDER

IL-ĠERMANJA

36989

AIR FUHLSBUETTEL

IL-ĠERMANJA

32268

AIR HAMBURG

IL-ĠERMANJA

22378

AIR KUBAN

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

23463

AIR MACAU CO. LTD.

IR-REĠJUN AMMINISTRATTIV SPEĊJALI TAL-MAKAW

5663

AIR NAMIBIA

IN-NAMIBJA

29743

AIR NATIONAL CORP

IN-NEW ZEALAND

39999

AIR SERBIA

IS-SERBJA

17595

AIR SERVICE BERLIN

IL-ĠERMANJA

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

L-ISTATI UNITI

36719

AIR 1 AVIATION

L-ISTATI UNITI

33836

AJWA AVIATION

L-ARABJA SAWDIJA

5165

ALPLA AIR CHARTER

L-AWSTRIJA

38135

ALSCO

L-ISTATI UNITI

30361

AL HOKAIR

L-ISVIZZERA

36165

AL SAHAB LIMITED

IL-BAĦREJN

25435

AL-THANI

IL-QATAR

36981

AMENTUM CAPITAL LTD

L-IRLANDA

32684

AMJET AVIATION

L-ISTATI UNITI

31290

AOP AIR OPERATING

L-ISVIZZERA

34337

API HOLDING

IL-ĠERMANJA

33706

ARCAS AVIATION GMBH

IL-ĠERMANJA

27073

ARTOC Group for Investment and Development

L-EĠITTU

38398

ASG AVIATION

IL-ĠERMANJA

25551

ASIA CONTINENTAL

IL-KAZAKISTAN

35310

ASIA CONTINENT AVIA

IL-KAZAKISTAN

24940

ASIA TODAY LTD

IĊ-ĊINA

14559

ASW Air-Service Werkflugdiesnt GmbH & Co. KG

IL-ĠERMANJA

30698

ATG SWISS FIRST

L-ISVIZZERA

36360

AUGSBURG AIRWAYS GMB

IL-ĠERMANJA

29122

AURON LTD

IL-BERMUDA

38352

AVAZ D.O.O.

IL-BOSNJA-ĦERZEGOVINA

37650

AVIANDO SERVICES

L-ISTATI UNITI

31551

AVIATION CAP GRP

IR-RENJU UNIT

35968

AVIATION INVESTMENT

IL-ĠERMANJA

35708

AVIATION JOLINA SEC

IL-KANADA

33093

AVIATION PARTNERS S

IL-ĦONDURAS

38617

AZT LLC

L-ISTATI UNITI

516

Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim

IL-ĠERMANJA

25978

Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co.

IL-ĠERMANJA

f10795

Beef Products Inc. / BPI Technology Inc.

L-ISTATI UNITI

23956

Blue Sky Airservice GmbH

IL-ĠERMANJA

29090

Blue Wings AG

IL-ĠERMANJA

29389

Bombardier PreOwned

L-ISTATI UNITI

31614

Bombardier Transportation GmbH

IL-ĠERMANJA

15176

Bundespolizei-Fliegergruppe

IL-ĠERMANJA

32874

Business Jet Ltd

IN-NEW ZEALAND

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

L-ISTATI UNITI

30586

BALL CORP

L-ISTATI UNITI

32840

BARBEDOS GROUP LTD

IN-NIĠERJA

509

BASF SE

IL-ĠERMANJA

29137

BATAVIA AIR

L-INDONEŻJA

35233

BAVARIA INTERNATION

IL-ĠERMANJA

30306

BEDO BETEILIGUNGS

IL-ĠERMANJA

17395

BEECHCRAFT BERLIN

IL-ĠERMANJA

39412

BEECHCRAFT CORP.

L-ISTATI UNITI

38554

BERATEX GROUP LTD

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

11312

BIZAIR FLUG GMBH

IL-ĠERMANJA

f12963

BLACK FOREST VENTURES LLC

L-ISTATI UNITI

28042

BLUE SKY GROUP

L-ISTATI UNITI

14658

BMW AG

IL-ĠERMANJA

38111

BOEKHOORN M&A

IL-PAJJIŻI L-BAXXI

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

L-ISTATI UNITI

36062

BORAJET HAVACILIK

IT-TURKIJA

37261

BOSTON POST LEASING

L-ISTATI UNITI

37922

BOURNEMOUTH AIR LTD.

L-ISVIZZERA

34852

BREMENFLY GMBH

IL-ĠERMANJA

680

BURDA REISEFLUG

IL-ĠERMANJA

35021

Chai Ltd.

IL-BERMUDA

35418

Challenge Aero AG

L-UKRAINA

22448

Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH

IL-ĠERMANJA

f10709

Colgan Air Services

L-ISTATI UNITI

824

Condor Flugdienst GmbH

IL-ĠERMANJA

f13979

Cummins Inc.

L-ISTATI UNITI

33282

CANJET AIRLINES

IL-KANADA

34985

CAPE CHAMONIX WINE

L-AFRIKA T’ISFEL

32482

CARSON AIR LTD

IL-KANADA

19823

CA "Air Moldova" IS

IR-REPUBBLIKA TAL-MOLDOVA

26021

CEBU PACIFIC AIR

IL-FILIPPINI

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

IL-KANADA

35194

CHONGQING AIRLINES

IĊ-ĊINA

28178

CIRRUS AVIATION

IL-ĠERMANJA

35527

CLASSIC SERVICES INC

L-ISTATI UNITI

36157

CLUB SAAB 340

L-ISVIZZERA

4782

COMFORT AIR

IL-ĠERMANJA

23741

COMMANDER MEXICANA

IL-MESSIKU

33189

CONTINENT AIRLINE UU

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

25210

COOK AIRCRAFT

L-ISTATI UNITI

31333

CORP JET SVCS

IR-RENJU UNIT

39978

CRISTALIA PRODUTOS

IL-BRAŻIL

39156

CSM MINING SUPPLIES

L-AFRIKA T’ISFEL

24481

CTL LOGISTICS S.A.

IL-POLONJA

4484

Delta Air Lines, Inc.

L-ISTATI UNITI

8980

Delta Technical Services Ltd

IL-ĠERMANJA

1776

Deutsche Lufthansa AG

IL-ĠERMANJA

2044

Dr. August Oetker KG

IL-ĠERMANJA

32731

DANAHER CORPORATION

L-ISTATI UNITI

34179

DAO AVIATION

ID-DANIMARKA

967

DAS DIRECT AIR

IL-ĠERMANJA

28800

DATELINE OVERSEAS

ĊIPRU

30651

DAUAIR

IL-ĠERMANJA

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

IL-ĠERMANJA

f10558

DCS Management Services

L-ISTATI UNITI

26466

DC Aviation GmbH

IL-ĠERMANJA

30996

DEERE & COMPANY

L-ISTATI UNITI

38547

DEKALB FARMERS MARK.

L-ISTATI UNITI

37580

DERMAPHARM

IL-ĠERMANJA

f10774

DFZ, LLC

L-ISTATI UNITI

f10589

DH Flugcharter GmbH

IL-ĠERMANJA

25139

DIETZ AG

IL-ĠERMANJA

37808

DIETZ AVIATION GMBH

IL-ĠERMANJA

35389

DIEVB GMBH & CO.KG

IL-ĠERMANJA

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

IL-ĠERMANJA

10853

DLR OBERPFAFFENHOFEN

IL-ĠERMANJA

28473

DOGAN HAVACILIK

IT-TURKIJA

27181

DONAVIA JSC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

35451

DORNIER NO LIMITS

IL-ĠERMANJA

37798

DO-TEC GMBH

IL-ĠERMANJA

39792

DR. AUGUST OETKER KG

IL-ĠERMANJA

28795

DULCO HANDEL GMBH

IL-ĠERMANJA

968

DUSSMANN P

L-ISTATI UNITI

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

ARUBA

30461

D2 AVIATION

L-ISTATI UNITI

12213

Emil Capital Partners, LLC

L-ISTATI UNITI

f10180

Epps Air Service, Inc.

L-ISTATI UNITI

36121

EAT LEIPZIG GMBH

IL-ĠERMANJA

34657

EEA GMBH

IL-ĠERMANJA

31615

EICHSFELD AIR GMBH

IL-ĠERMANJA

5500

ELITE JET SERVICE

IL-ĠERMANJA

35749

EON AVIATION

INDIA

36507

ERSTE ASSET INVEST.

IL-ĠERMANJA

19629

ESCHMANN H D

IL-ĠERMANJA

17794

EUROCOPTER DEUTSCHL.

IL-ĠERMANJA

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

IL-ĠERMANJA

34011

EURO AIR CHARTER

IL-ĠERMANJA

3639

EVERGREEN AIRLINES

L-ISTATI UNITI

36357

EXECUJET AVIATION

L-AFRIKA T’ISFEL

39161

EXECUTIVE JET SERV.

IL-KONGO

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

L-ISTATI UNITI

8082

E.I. du Pont de Nemours and Company

L-ISTATI UNITI

8272

Farnair Switzerland AG

L-ISVIZZERA

14557

Firma Steiner-Film

IL-ĠERMANJA

1778

Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung (FlBschft BMVg)

IL-ĠERMANJA

32678

Fresena Flug GmbH & Co KG

IL-ĠERMANJA

4783

FAI RENT-A-JET

IL-ĠERMANJA

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

FRANZA

28589

FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG

L-ISVIZZERA

33077

FAS GMBH

IL-ĠERMANJA

35937

FINKCAS

IL-ĠERMANJA

27700

FIRST DATA CORP

L-ISTATI UNITI

22238

FLIGHT CALIBRATION

IL-ĠERMANJA

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

IL-MALASJA

6705

FLM AVIATION

IL-ĠERMANJA

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

IL-ĠERMANJA

38804

FLYING TECHNOLOGY

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

38912

FLY ALPHA GMBH

IL-ĠERMANJA

26843

FMG-FLUGSCHULE

IL-ĠERMANJA

1595

FRENZEL G

IL-ĠERMANJA

4232

FRONTIER AIRLINES

L-ISTATI UNITI

38973

FUENFTE XR-GMBH

IL-ĠERMANJA

9243

Germania Fluggesellschaft mbH

IL-ĠERMANJA

28944

Germanwings GmbH

IL-ĠERMANJA

34841

Gibbs International, Inc.

L-ISTATI UNITI

f10232

Gruss & Company

L-ISTATI UNITI

33827

GABINETTE (ANG)

L-ANGOLA

36504

GALAXIAS AVIATION

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

IL-ĠERMANJA

25027

GEKO TRADE

IL-ĠERMANJA

30187

GEMUE GEBR. MUELLER

IL-ĠERMANJA

3349

GENERAL MOTORS

L-ISTATI UNITI

36747

GEOJET LUFTFAHR. (2)

IL-ĠERMANJA

39230

GEORGE TOLOFAFI

IN-NIĠERJA

38591

GERMANIA EXPRESS

IL-ĠERMANJA

31914

GERMAN SKY AIRLINES

IL-ĠERMANJA

33821

GE CAPITAL B.V.

IL-PAJJIŻI L-BAXXI

35147

GE CAPITAL SWITZERL.

L-ISVIZZERA

35803

GHASSAN AHMED AL

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

IL-BERMUDA

34848

GLOBAL A/C CONSULT

L-ISTATI UNITI

38372

GLOBO AVIACAO

IL-BRAŻIL

23743

GOMEL AIRLINES

IL-BJELORUSSJA

22366

GOVERNMENT CROATIA

IL-KROAZJA

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

DIK LI KIENET IR-REPUBBLIKA JUGOSLAVA TAL-MAĊEDONJA

38832

GREENWAY JETS

L-ISTATI UNITI

2395

GROB AIRCRAFT AG

IL-ĠERMANJA

32172

GULF JET

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

25111

G-92 KFT

L-UNGERIJA

28618

Haworth Transport

L-ISTATI UNITI

32953

HeidelbergCement AG

IL-ĠERMANJA

f11187

Herc Management Services LLC

L-ISTATI UNITI

33269

Herrenknecht Aviation GmbH

IL-ĠERMANJA

39560

HAITEC AIRCRAFT

IL-ĠERMANJA

37030

HAMBURG AIRWAYS

IL-ĠERMANJA

26105

HANSGROHE SE

IL-ĠERMANJA

32580

HASLBERGER FINANZ.

IL-ĠERMANJA

31519

HAWKER HUNTER AVTN

IR-RENJU UNIT

35307

HELIJET CHARTER

IL-ĠERMANJA

31103

HOMAC AVIATION AG

IL-ĠERMANJA

36597

HONG WEI CO LTD

IT-TAJWAN

26281

HTM HELICOPTER TRAVE

IL-ĠERMANJA

27680

HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (d.b.a. FREEBIRD AIRLINES)

IT-TURKIJA

24664

Intermap Technologies

L-ISTATI UNITI

f10652

IAC FALCON HOLDINGS

Mhux magħruf

38692

IDEAVILLAGE PRODUCTS

L-ISTATI UNITI

35785

IFM Traviation GmbH

IL-ĠERMANJA

25785

ILYUSHIN AVIATION

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

37757

INFINUM ALTIDO INC.

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

37194

INTERGLOBE AVIATION

INDIA

37783

INTL TECH TRADING

L-ISTATI UNITI

1528

IRANAIR

IR-REPUBBLIKA IŻLAMIKA TAL-IRAN

30463

IRAQI AIRWAYS (2)

L-IRAQ

37529

ISE INFORMATION SYS.

IL-ĠERMANJA

21723

Joint Stock Company Ural airlines

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

35760

JEJU AIR

IR-REPUBBLIKA TAL-KOREA T’ISFEL

39559

JESWALT INTL

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

2200

JETAIR FLUG GMBH

IL-ĠERMANJA

16761

JETFLIGHT AVIATION Inc.

L-ISVIZZERA

36889

JETSTAR PACIFIC

IL-VJETNAM

3328

JETS EXECUTIVOS

IL-MESSIKU

11307

JET EXECUTIVE INT.

IL-ĠERMANJA

27505

JET GROUP LTD

L-IŻRAEL

21462

JOHNSON CONTROLS

L-ISTATI UNITI

36272

JORDAN INTNL

IĊ-ĊINA

11646

JULIUS BERGER

IN-NIĠERJA

32107

JUNEYAO AIRLINES

IĊ-ĊINA

36509

JUNKER ERWIN GRINDI

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

23758

Kimberly-Clark Corporation

L-ISTATI UNITI

25800

Knauf Astra Ltd.

IR-RENJU UNIT

32568

Kompass GmbH & Co. KG

IL-ĠERMANJA

1610

KARMANN GMBH

IL-ĠERMANJA

31171

KAZAVIASPAS

IL-KAZAKISTAN

39898

KELLY, M

L-IRLANDA

22239

KIEV AVIATION PLANT

L-UKRAINA

1652

KOREAN AIR LINES CO., LTD.

IR-REPUBBLIKA TAL-KOREA T’ISFEL

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

33182

KUGU HAVACILIK

IT-TURKIJA

28399

Liebherr Geschäftsreiseflugzeug GbR

IL-ĠERMANJA

15456

Luftfahrt-Bundesamt

IL-ĠERMANJA

3857

Lufthansa Cargo AG

IL-ĠERMANJA

27838

Lufthansa Technik AG

IL-ĠERMANJA

36476

LANARA LTD

IR-RENJU UNIT

35538

LEAR 45-086 HOLD COR

L-ISTATI UNITI

6383

LECH-AIR FLUGZEUG

IL-ĠERMANJA

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

IL-ĠERMANJA

38914

LIBRA FLUGZEUG GBR

IL-ĠERMANJA

28576

LIBRA TRAVEL

L-ISVIZZERA

f12832

LINCARE LEASING LLC

L-ISTATI UNITI

1767

LTU LUFTTRANSPORT

IL-ĠERMANJA

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

IL-ĠERMANJA

26498

LUFT AVTN CHARTER

L-AWSTRALJA

35742

LWE VERMIETUNGS GMBH

IL-ĠERMANJA

39972

L&T AVIATION SVCS

INDIA

38512

Microstrategy Services Corporation

L-ISTATI UNITI

f13307

Miklos Services Corp.

IL-GŻEJJER VERĠNI (IR-RENJU UNIT)

24270

Montenegro Airlines

IL-MONTENEGRO

38522

MABETEX GROUP

L-ISVIZZERA

21072

MAHAN AIR

IR-REPUBBLIKA IŻLAMIKA TAL-IRAN

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

DIK LI KIENET IR-REPUBBLIKA JUGOSLAVA TAL-MAĊEDONJA

12521

MARXER ANLAGEN

IL-ĠERMANJA

36372

MAT AIRWAYS

DIK LI KIENET IR-REPUBBLIKA JUGOSLAVA TAL-MAĊEDONJA

39087

MAZ AVIATION

L-ARABJA SAWDIJA

39838

MCM MAINTENANCE

IL-ĠERMANJA

38074

MENA AEROSPACE (OB)

IL-BAĦREJN

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

IT-TURKIJA

12909

MERAVO LUFTREEDEREI

IL-ĠERMANJA

37597

MERIDIAN+

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

37975

MILLENNIUM AVIATION

L-AWSTRIJA

28438

MLW AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

25067

MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG Airlines)

IT-TURKIJA

3057

MOELLERS MASCHINEN

IL-ĠERMANJA

31944

MYN AVIATION

L-ARABJA SAWDIJA

38209

MZ TRANSPORTATION

IL-ĠERMANJA

f13551

M-BJEP Ltd.

L-ISLE OF MAN

24502

Bohlke Veneer Corp.

L-ISTATI UNITI

35125

Nasser Ltd.

IL-GŻEJJER KAJMAN

f13922

Newlead limitat

IL-GŻEJJER VERĠNI (IR-RENJU UNIT)

12218

Nike, Inc.

L-ISTATI UNITI

26118

NASA AMES CENTER

L-ISTATI UNITI

33963

NATIONAL LEGACY

IL-KUWAJT

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

IL-ĠERMANJA

34805

NAYAK INTERNATIONAL

IL-ĠERMANJA

39294

NEMESIS VERMOEGENSV.

IL-ĠERMANJA

11061

NEUMEYR FLUGGERAETE

IL-ĠERMANJA

15551

NEW YORKER GROUP

IL-ĠERMANJA

24661

NORTH AMERICAN JET

L-ISTATI UNITI

29267

NOVELLUS SYSTEMS

L-ISTATI UNITI

31791

NOVESPACE

FRANZA

f10785

N16FX Trust

L-ISTATI UNITI

f12724

N250RG LLC

L-ISTATI UNITI

25059

Omni Air International

L-ISTATI UNITI

23244

Open Joint Stock Company "Rossiya Airlines" JSC "Rossiya Airlines"

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

567

OBO JET-CHARTER GMBH

IL-ĠERMANJA

33138

OCA INTERNATIONAL

IL-ĠERMANJA

2061

OMNIPOL

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

36743

ORANGE AIRCRAFT (2)

IL-PAJJIŻI L-BAXXI

8236

OWENS-CORNING

L-ISTATI UNITI

12648

Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KG

IL-ĠERMANJA

33666

Pakistan Aviators and Aviation (Pvt) Ltd.

IL-PAKISTAN

29731

Parc Aviation

L-IRLANDA

775

Pentastar Aviation, LLC

L-ISTATI UNITI

852

PARAGON RANCH

L-ISTATI UNITI

23471

PCT Powder Coating Technologies Intl. Sarl

L-ISVIZZERA

10690

PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.

IT-TURKIJA

19475

PETERS GMBH

IL-ĠERMANJA

37609

PETROPAVLOVSK MC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

L-ISTATI UNITI

5225

PHOENIX AIR GMBH

IL-ĠERMANJA

3085

PICTON II LTD

IL-BERMUDA

30230

POLET ACFT MNGT

IL-BERMUDA

36251

POLLARD ACFT SALES

L-ISTATI UNITI

37040

PREISS-DAIMLER

IL-ĠERMANJA

28157

PRESIDENTIAL AVTN

L-ISTATI UNITI

34505

PRINCESS AVIATION

IL-LIBANU

29307

PRIVATAIR GMBH

IL-ĠERMANJA

37417

PRIVATEJET INT. GMBH

IL-ĠERMANJA

34553

PRIVATE JET HOLD.

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

12196

PRIVATE WINGS

IL-ĠERMANJA

3343

P&P PROMOTION

IL-ĠERMANJA

29352

Rentair UK Ltd

IL-ĠERMANJA

27446

Rhema Bible Church

L-ISTATI UNITI

606

Robert Bosch GmbH

IL-ĠERMANJA

37057

RADIC AVIATION

L-ARABJA SAWDIJA

30124

RAE - REGIONAL AIR

IL-ĠERMANJA

32083

RAY ENTERPRISES

L-ISTATI UNITI

39255

RA DR. JAN PLATHNER

IL-ĠERMANJA

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

IL-ĠERMANJA

33032

RELIANCE COMMERCIAL

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

30938

RIKSOS TURIZM LT

IT-TURKIJA

f13620

RNJ GmbH. & CO KG

IL-ĠERMANJA

32723

RSG RENTAL SERVICES

IL-ĠERMANJA

29927

RUAG AEROSPACE SERV

IL-ĠERMANJA

37464

RUAG SWITZERLAND

L-ISVIZZERA

36233

RUIZ, L

IL-MESSIKU

38246

RUSAERO

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

9200

RYAN INTL AIRLINES

L-ISTATI UNITI

38368

RYAN INTL AIRLINES 2

L-ISTATI UNITI

39948

R & R AVIATION CONS

L-AWSTRIJA

38037

R4L-ROCKTON AVTN AB

L-ISVEZJA

f12122

Safeway, Inc.

L-ISTATI UNITI

24784

Samsung Techwin Co., Ltd.

IR-REPUBBLIKA TAL-KOREA T’ISFEL

f10701

Servicios Aereos Regiomontanos, S.A.

IL-MESSIKU

21734

Siberia Airlines

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

9354

SkyWork Airlines AG

L-ISVIZZERA

f12005

Spiral, Inc.

L-ISTATI UNITI

29841

Spirit of Spices GmbH

IL-ĠERMANJA

10201

SunExpress (Günes Ekspres Havacilik A.S.)

IT-TURKIJA

28362

Sun D'or International Airlines LTD

L-IŻRAEL

12878

Südzucker Reise-Service GmbH

IL-ĠERMANJA

40024

SAMA AMERICA CORP

L-ISTATI UNITI

f10788

SAP America Inc.

L-ISTATI UNITI

18991

SAP AG

IL-ĠERMANJA

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

IL-ĠERMANJA

5031

SCHWARZMUELLER

L-AWSTRIJA

30971

SEARAY BD100

L-AFRIKA T’ISFEL

35352

SEGRAVE AVIATION INC

L-ISTATI UNITI

31846

SG FINANS A/S NORGE

L-ISVEZJA

27571

SHANGHAI AIRLINES

IĊ-ĊINA

29540

SHENZHEN AIRLINES

IĊ-ĊINA

27735

SIK-AY Hava Tasimacilik A.S.

IT-TURKIJA

38681

SILK WAY WEST

L-AZERBAJĠAN

1034

SIRTE OIL

IL-LIBJA

f12146

SIRVAIR, S.A. de C.V.

IL-MESSIKU

32179

SKIPPERS AVIATION

L-AWSTRALJA

34392

SKYBUS

IL-KAZAKISTAN

32816

SKYBUS AIRLINES

L-ISTATI UNITI

19819

SKYPLAN SERVICES

IL-KANADA

2477

SKY JET

L-ISVIZZERA

37940

SKY SWALLOWS LTD.

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

25050

SMATSA DOO

IS-SERBJA

32544

SMS Aviation GmbH

IL-ĠERMANJA

31870

SM AVIATION

IL-ĠERMANJA

33747

SOMON AIR

 

f11331

SOUTHLAKE AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

36224

SPECTRA ENERGY

L-ISTATI UNITI

26725

SPIRIT AIRLINES 2

L-ISTATI UNITI

36094

SSP AVIATION

L-INDJA

23935

STAR ARIES SHIPMGMT

ĊIPRU

29368

STAR AVIATION LTD.

IL-BERMUDA

15526

STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU

L-UKRAINA

32361

STRONG AVIATION

IL-KUWAJT

37176

SUEDLEASING GMBH

IL-ĠERMANJA

30086

SUMMIT AIR

IL-KANADA

37379

SUNEXPRESS DEUTSCHL.

IL-ĠERMANJA

40045

SWEDISH MARITIME ADM

L-ISVEZJA

36720

SWISS AV CONSULTANTS

L-ISVIZZERA

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

L-ISVIZZERA

2681

Thai Airways International Public Company Limited

IT-TAJLANDJA

f10445

Thomas H. Lee Partners

L-ISTATI UNITI

14993

Thyssenkrupp Dienstleistungen GmbH

IL-ĠERMANJA

31353

Tidnish Holdings Limited

IL-KANADA

2758

Turkish Airlines THY

IT-TURKIJA

8360

TACA

L-EL SALVADOR

38118

TARONA LTD

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

35978

TATHRA INTERNATIONAL

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

32576

TB INVEST GROUP

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

31566

TEAM AVIATION

IL-ĠERMANJA

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

L-AWSTRIJA

36210

TESLA AIR

L-ISVIZZERA

35936

TIGER HERCULES CORP

IT-TAJWAN

21908

TOKOPH D P

L-AFRIKA T’ISFEL

37070

TREVO AVIATION LTD

IR-RENJU UNIT

39881

TRIEL-HT

IL-BRAŻIL

1389

TUIfly GmbH

IL-ĠERMANJA

33495

TURBOJET KFT

L-UNGERIJA

33979

TURKUAZ AIRLINES

IT-TURKIJA

36760

T'WAY AIR CO LTD

IR-REPUBBLIKA TAL-KOREA T’ISFEL

32741

Ulla Popken GmbH

IL-ĠERMANJA

8960

United Parcel Service Co

L-ISTATI UNITI

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

L-UKRAINA

24948

UKSATSE

L-UKRAINA

f10464

USAA

L-ISTATI UNITI

29839

USA 3000 AIRLINES

L-ISTATI UNITI

4692

US Airways, Inc.

L-ISTATI UNITI

26886

UTair Aviation, jsc

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

31669

Vacuna Jets Limited

IL-BERMUDA

f10791

Vecellio Management Service

L-ISTATI UNITI

2833

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

IL-ĠERMANJA

18671

Volga-Dnepr Airlines LLC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

31984

VARIG LOGISTICA SA

IL-BRAŻIL

37759

VENTURE AVTN GROUP

L-ISTATI UNITI

5198

VHM SCHUL & CHARTER

IL-ĠERMANJA

31758

VIVAT TRUST LTD.

IR-RENJU UNIT

31815

VOLARIS

IL-MESSIKU

2840

VOLKSWAGEN AG

IL-ĠERMANJA

2812

VRG Linhas Aereas S/A

IL-BRAŻIL

39258

VULKY HOLDINGS LTD

L-ISVIZZERA

30605

Wheels Aviation Ltd.

IL-ĠERMANJA

25225

Windrose Air Jetcharter GmbH

IL-ĠERMANJA

27514

Wirtgen BgmbH

IL-ĠERMANJA

36235

WATERLOO AVIATION

IL-KANADA

12066

WDL AVIATION

IL-ĠERMANJA

24113

WEBER MANAGEMENT

IL-ĠERMANJA

1323

WEKA Flugdienst GmbH

IL-ĠERMANJA

34391

WHS CONSULTING AG

L-ISVIZZERA

10834

WIKING HELIKOPTER

IL-ĠERMANJA

33317

WINAIR AUSTRIA

L-AWSTRIJA

34169

WIZZ AIR UKRAINE LLC

L-UKRAINA

36967

WOELBERN FLIGHT 01

IL-ĠERMANJA

37044

WOELBERN FLIGHT 02

IL-ĠERMANJA

2930

WORLD AIRWAYS

L-ISTATI UNITI

31769

XL Airways Germany GmbH

IL-ĠERMANJA

32403

XRS Holdings, LLC

L-ISTATI UNITI

36920

XR-GMBH

IL-ĠERMANJA

5960

Zeman FTL

IL-ĠERMANJA

33948

ZEUS TAXI AÉREO

IL-BRAŻIL

31485

328 SUPPORT SERVICES

IL-ĠERMANJA

39286

604 AIR LTD

L-ARABJA SAWDIJA

a11495

Operatur li juża TAIL NB: N450T

Mhux magħruf

a11501

Operatur li juża TAIL NB: N62914

Mhux magħruf

a11751

Operatur li juża TAIL NB: N77080

Mhux magħruf

a11508

Operatur li juża TAIL NB: N880GC

Mhux magħruf

a11510

Operatur li juża TAIL NB: N903G

Mhux magħruf

a12912

Operatur li juża TAIL NB: VPCBK

IL-GŻEJJER KAJMAN

a11558

Operatur li juża TAIL NB: XAFRD

Mhux magħruf


L-ESTONJA

Nru tal-Identifikazzjoni CRCO

Isem l-operatur

L-Istat tal-Operatur

34613

ABELIA TRADING LTD

ĊIPRU

22213

ENIMEX

L-ESTONJA

18219

ESTONIAN AIR

L-ESTONJA

38113

FL TECHNICS AB

IL-LITWANJA

22574

MIL JAPAN

IL-ĠAPPUN

10937

MIL RUSSIA

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

1117

MIL SWITZERLAND

L-ISVIZZERA

35109

NORTH WIND AIRLINES

L-ESTONJA

38604

SMARTLYNX ESTONIA

L-ESTONJA

30036

ULS Airlines Cargo

IT-TURKIJA

36496

ZAMBEZI AIRLINES

IŻ-ŻIMBABWE


IL-GREĊJA

Nru tal-Identifikazzjoni CRCO

Isem l-operatur

L-Istat tal-Operatur

20514

Aegean Airlines

IL-GREĊJA

f12684

Avenge Inc

L-ISTATI UNITI

35662

AEROJET SERVICES

L-ISTATI UNITI

23232

AEROSVIT

L-UKRAINA

24601

AERO-KAMOV

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

31586

AFRICAN EXPRESS AWYS

IL-KENJA

40059

AIRCORP INC

L-ISTATI UNITI

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

IL-LIBANU

30742

AIR COLUMBUS UKRAINE

L-UKRAINA

29972

AIR LINK UKRAINE

L-UKRAINA

37802

AIR TRAFFIC LTD

IL-KENJA

39471

AIT AVIATION & TOUR.

L-IŻRAEL

39463

ALSALAM AIRCRAFT CO

L-ARABJA SAWDIJA

31252

AMREF FLYING DOCTORS

IL-KENJA

37966

ASPAMIA LLC

L-ISTATI UNITI

34238

ASTRA AIRLINES

IL-GREĊJA

38330

AVIATION SCIENCES CO

L-ARABJA SAWDIJA

23359

AVIATRANS K LTD

L-UKRAINA

35553

AVION ALLIANCE

IS-SLOVAKKJA

28245

Belair Airlines Ltd

L-ISVIZZERA

39472

BAJAJ AVIATION

L-INDJA

26678

BARRICK GOLD EXPLOR.

IL-KANADA

34069

BELRESCUEAVIA

IL-BJELORUSSJA

35368

BLUE BIRD AIRWAYS

IL-GREĊJA

20501

BLUE BIRD AVIATION

IL-KENJA

38646

BUSINESS AVTN ASIA

IĊ-ĊINA

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

IĊ-ĊINA

35729

CASSEL INVEST LTD

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

31895

CENTAVIA

IS-SERBJA

31412

COMERAVIA

IR-REPUBBLIKA BOLIVARJANA TAL-VENEZWELA

36915

COMLUX EXCLUSIVE

L-ISVIZZERA

36113

CONQUISTADOR HELO

L-ISTATI UNITI

19644

COSTAIR LTD

IL-GREĊJA

29987

CRIMEA UNIVERSAL

L-UKRAINA

13776

CUTTER AVIATION

L-ISTATI UNITI

33761

DAL GROUP (SUDAN)

IS-SUDAN

36466

DESINENCE LTD

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

23372

DIAMONDS OF RUSSIA

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

25895

DONBASSAERO

L-UKRAINA

32795

DOVE AIR INC

L-ISTATI UNITI

f11403

DRAGON LEASING CORP

L-ISTATI UNITI

30350

EAGLE AIR LTD

L-UGANDA

35299

ELITE AIRLINES

IL-GREĊJA

37223

ENGALY LTD

L-IRLANDA

40031

ENGINEERS & PLANNERS

IL-GANA

31744

EUROPEAN AIR CRANE

L-ITALJA

35101

EURO AVIATION

IL-GREĊJA

32903

EXECUTIVE AIRL.PTY

L-AWSTRALJA

35228

FIRST AIRWAYS

IL-GREĊJA

39165

FLIGHTLINK LTD

IR-REPUBBLIKA UNITA TAT-TANZANIJA

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

L-AWSTRALJA

39221

FLYME VILLA AIR

IL-MALDIVE

9532

FL AVIATION NEW JERS

L-ISTATI UNITI

31722

GAINJET AVIATION

IL-GREĊJA

31659

GHALAYINI I

L-EĠITTU

33178

GLOBAL AIRWAYS (FA)

L-AFRIKA T’ISFEL

29050

GOLIAF AIR

SAO TOME U PRINCIPE

39609

GREENJET

IL-GREĊJA

17957

GREENLEAF

L-ISTATI UNITI

38025

GRYPHON AIRLINES

IL-KUWAJT

f10233

GS 150-217 LLC

L-ISTATI UNITI

f11417

GS200 INC TRUSTEE

L-ISTATI UNITI

f12006

Hanwha Chemical Corporation

IR-REPUBBLIKA TAL-KOREA T’ISFEL

23443

HCAA

IL-GREĊJA

34731

HELICOPTERS (NZ)

IN-NEW ZEALAND

25221

HELOG AG

L-ISVIZZERA

36373

HERITAGE ACFT LTD

IR-RENJU UNIT

36043

HERITAGE AVTN DEV.

IR-RENJU UNIT

37699

HERMES AIRLINES

IL-GREĊJA

32668

INTERISLAND AIRLINES

IL-FILIPPINI

38792

INTER ILES AIR

IL-MADAGASKAR, IL-KOMOROS, REUNION

26787

INTRACOM

IL-GREĊJA

31881

INTRALOT

L-ISTATI UNITI

36434

ISLANDSITE INVEST.

L-AFRIKA T’ISFEL

31621

JADAYEL AVIATION

L-ARABJA SAWDIJA

31622

JET AIRLINES JSC

IL-KAZAKISTAN

33768

JP AIR OU

L-ESTONJA

32238

JUBILANT ENPRO PVT

INDIA

33560

Kenrick Ltd.

L-IŻRAEL

30724

KAIZEN AVTN

L-ISTATI UNITI

39516

KHARKIV AIRLINES

L-UKRAINA

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

IL-GREĊJA

29979

Lao AIRLINES

IR-REPUBBLIKA DEMOKRATIKA POPOLARI TAL-LAOS

29995

LEXATA

IL-GREĊJA

35265

LINAIR LTD.

IR-RENJU UNIT

25549

MACEDONIAN AIRLINES

IL-GREĊJA

39803

MACKNIGHT INTL

L-ISTATI UNITI

32732

MCKINLEY CAPITAL

L-ISTATI UNITI

29201

MERPATI NUSANTARA 2

L-INDONEŻJA

1099

MIL GREECE

IL-GREĊJA

21948

MINAIR

IR-REPUBBLIKA ĊENTRU-AFRIKANA

29509

MINISTRY EXTREME UK

L-UKRAINA

33733

MOJO AVTN INC/N818LK

IL-BRAŻIL

39723

MULTIBIRD OVERSEAS

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

34624

OLYMPIC AIR

IL-GREĊJA

2055

OLYMPIC AIRLINES

IL-GREĊJA

24067

ORASCOM

L-EĠITTU

21711

ORENBURG AIRLINES

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

22404

OXY USA

L-ISTATI UNITI

30316

L-ISTAT TAL-PAKISTAN

IL-PAKISTAN

37162

PALADIN ENERGY LTD

L-AWSTRALJA

24760

PALESTINIAN AIRLINES

IT-TERRITOJU OKKUPAT PALESTINJAN

22981

PALMYRA AVIATION LTD

IL-GREĊJA

27002

PARADISE AVTN

IL-GREĊJA

34445

PEBUNY LLC

L-ISTATI UNITI

27649

PECOTOX AIR

IR-REPUBBLIKA TAL-MOLDOVA

28119

POLISH MORSKI

IL-POLONJA

34853

PORT SIVIL HAVACILIK

IT-TURKIJA

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

IL-ĠORDAN

33252

PROFLIGHT COMM. SVCS

IŻ-ŻAMBJA

35750

QUICK FLIGHT LIMITED

INDIA

37437

RAM AIR SERVICES LLC

L-ISTATI UNITI

28437

RAYMOND LTD(VTNGS)

INDIA

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

L-ARABJA SAWDIJA

27798

RELIANCE COM.DEA.LTD

INDIA

35603

ROSTVERTOL-AVIA

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

37342

SAFARILINK

IL-KENJA

33531

SEMEYAVIA JSC

IL-KAZAKISTAN, KYRGYZSTAN

36327

SEVEN X AVIATION

IL-MONTENEGRO

32636

SHORT STOP JET CHARTER

L-AWSTRALJA

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

L-ISTATI UNITI

29176

SINCOM AVIA

L-UKRAINA

32837

SKOL AIRLINE

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

31109

SKY EXPRESS GREECE

IL-GREĊJA

31806

SKY WINGS AIRLINES

IL-GREĊJA

22361

SOUTHERN ACFT CONSUL

IR-RENJU UNIT

9012

S & K BERMUDA LTD

IL-BERMUDA

35475

TAIMYR AIRLINE JSC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

31056

TAMIR AIRWAYS

L-IŻRAEL

25475

THAI FLYING SERVICE

IT-TAJLANDJA

31819

TRANS AVIATION

IL-KUWAJT

28601

TRAVCO AIR

L-EĠITTU

9459

UNIVERSAL AIR LINK

L-ISTATI UNITI

38722

VAXUCO

IL-VJETNAM

20044

VERAVIA VERNIKOS

IL-GREĊJA

35002

VERTIR

L-ARMENJA

37519

WCC AVIATION INC

IL-FILIPPINI

35700

WEM LINES SA

IL-GREĊJA

25058

WORLD HEALING CENTER

L-ISTATI UNITI

35842

WORLD HEALING CENT 2

L-ISTATI UNITI

24805

YAMAL

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

7307

ZAHID TRACTOR

L-ARABJA SAWDIJA

35716

ZR AVIATION

IL-LIBANU

a11496

Operatur li juża TAIL NB: N517AF

Mhux magħruf

a11522

Operatur li juża TAIL NB: PPBIR

Mhux magħruf

a12908

Operatur li juża TAIL NB: VHWXC

L-AWSTRALJA


SPANJA

Nru tal-Identifikazzjoni CRCO

Isem l-operatur

L-Istat tal-Operatur

f10630

Aerolider, S.A. de C.V.

IL-MESSIKU

29159

Airmax, LLC

L-ISTATI UNITI

f10006

Air Products & Chemicals Inc.

L-ISTATI UNITI

f10332

Astra 136 LLC

L-ISTATI UNITI

f11141

Averuca, C.A.

IR-REPUBBLIKA BOLIVARJANA TAL-VENEZWELA

19709

AERODATA BELGIUM

IL-BELĠJU

36647

AEROGAL

L-EKWADOR

29663

AEROLANE

L-EKWADOR

160

AEROLINEAS ARGENTINA

L-ARĠENTINA

20010

AEROLINEAS TEHUACAN

IL-MESSIKU

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

IĊ-ĊILÌ

38432

AEROMASTER DEL PERU

IL-PERÙ

30520

AEROTAXI LOS VALLES

SPANJA

2880

AEROVIAS DE MEXICO

IL-MESSIKU

4648

AERO ANGELES

IL-MESSIKU

29534

AFRIQUE CARGO SERV

IS-SENEGAL

36793

AIRLEASE CORPORATION

L-ISTATI UNITI

34981

AIRLIFT USA LLP

L-ISTATI UNITI

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

L-AFRIKA T’ISFEL

29323

AIR AMDER

IL-MAWRITANJA

39778

AIR CITTY 2015,S.L.U

SPANJA

24500

AIR COMET S.A.

SPANJA

9345

AIR EUROPA

SPANJA

36047

AIR LOGISTICS (LUX)

IL-LUSSEMBURGU

22380

AIR NOSTRUM

SPANJA

39181

AIR ONE AVTN PRIVATE

INDIA

31681

AIR TRACTOR EUROPE

SPANJA

36637

ALBA STAR S.A.

SPANJA

32075

ALPEMA & TOURISM

SPANJA

29581

AMB GROUP

L-ISTATI UNITI

26217

AMERICAN FLYERS S.L.

SPANJA

38970

AMERICAN JET S.A.

L-ARĠENTINA

31409

AMERICAN KING AIR FE

L-ISTATI UNITI

34891

ANDALUS LINEAS AER.

SPANJA

14376

ANGEL MARTINEZ RIDAO

SPANJA

26796

ANSETT WORLDWIDE

L-AWSTRALJA

31725

ANTRAK AIR GHANA

IL-GANA

21575

ARABASCO AVIATION

L-ARABJA SAWDIJA

32948

ARKAS S.A.

IL-KOLOMBJA

f12734

ASPEN TRADING CORP

L-ISTATI UNITI

39794

ASSOCIATED AVTN LTD

IR-RENJU UNIT

37408

ASSOCIATED AVTN (2)

IN-NIĠERJA

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

L-ISTATI UNITI

9456

AUDELI

SPANJA

35532

AVEX AIR TRAINING

L-AFRIKA T’ISFEL

21660

AVIACION COMERCIAL

IL-MESSIKU

22877

AVIALSA

SPANJA

460

AVIANCA

IL-KOLOMBJA

31593

AVIONICA SUVER S.L.

SPANJA

33149

AVPRO INC (2)

L-ISTATI UNITI

32450

AWAIR

IR-RENJU UNIT

f10074

Bank of America, NA

L-ISTATI UNITI

38518

Benipaula Inc

L-ISTATI UNITI

f12165

Bradleyville, Ltd

L-ISTATI UNITI

39849

BAGHS LLC

L-ISTATI UNITI

f11811

BANK OF UTAH TRUSTEE

L-ISTATI UNITI

38654

BARRAGAN MIGUEL

IL-MESSIKU

32565

BELLON AVIATION LTD.

L-ISVIZZERA

f13938

BEST FLY S.L

SPANJA

2621

BINTER CANARIAS SA

SPANJA

32392

BIONIC AVIATION CC

L-AFRIKA T’ISFEL

35545

BRASIL WARRANT

IL-BRAŻIL

19815

BRISTOW HELI

IN-NIĠERJA

f11870

Caleton Holdings

IL-GŻEJJER KAJMAN

32564

Carabo Capital

L-ISTATI UNITI

f12156

CareFusion Corporation

L-ISTATI UNITI

f12160

Castle Aero Florida International Inc.

L-ISTATI UNITI

f11018

Condor Express S.A.

L-ARĠENTINA

f10127

Conforto Empreendimentos e Paricipacoes Ltda

IL-BRAŻIL

f10710

Contessa Premium Foods

L-ISTATI UNITI

38519

Corimon CA

IL-GŻEJJER KAJMAN

35909

Covington Aviation

L-ISTATI UNITI

27598

CABO VERDE EXPRESS

IL-KAP VERDE

30834

CANADIAN METRO AIRL

IL-KANADA

38558

CANARIAS AIRLINES

SPANJA

35186

CAPITEQ

L-AWSTRALJA

23687

CASA AIR SERVICES

IL-MAROKK

32893

CAVERTON HELICOPTERS

IN-NIĠERJA

39883

CDT MANAGEMENT LLC

L-ISTATI UNITI

29796

CETO MARKETING S.A.

IR-RENJU UNIT

f10567

CITGO Petroleum Corporation

L-ISTATI UNITI

f10706

CI-TEN Leasing Corp.

L-ISTATI UNITI

36279

CLEARSKIES

L-AWSTRALJA

38420

COMP. NAT. NAV. SAS

FRANZA

37198

CONF. BRASILEIRA

IL-BRAŻIL

36755

CONSORCIO CJPP

IL-BRAŻIL

f11327

COOK CANYON (GP) LLC

L-ISTATI UNITI

f13639

COOPER AIR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

IL-BRAŻIL

32284

CORPORATE OIL & GAS

IN-NIĠERJA

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

SPANJA

36833

COYABA LLC

L-ISTATI UNITI

37293

CPC SA

L-ISTATI UNITI

f11342

CSC TRUST CO OF DELAWARE TRUSTEE

L-ISTATI UNITI

31491

CSIM AIR

L-ISTATI UNITI

31613

C.S.P.SOCIETE

IL-MAWRITANJA

f10136

Dayco Properties Ltd

L-ISTATI UNITI

26776

DEAN FOODS

L-ISTATI UNITI

37252

DELAWARE GG INC

L-ISTATI UNITI

29208

DES R CARGO EXPRESS

IL-MAWRITANJA

35756

DNEST AVIATION

IL-MALASJA

3464

DODSON AVIATION

L-ISTATI UNITI

33251

DORNIER NIGERIA

IN-NIĠERJA

f10915

Electric Boat Corporation

L-ISTATI UNITI

736

EADS CASA

SPANJA

f12879

EAGLE AIR SERVICES CORP

L-ISTATI UNITI

8808

EASTMAN KODAK

L-ISTATI UNITI

35658

EAST COAST JETS INC

L-ISTATI UNITI

31715

ECUATO GUINEANA (2)

IL-GINEA EKWATORJALI

6101

EDELWEISS SUISSE

L-ISVIZZERA

37813

EDIFICA 2000

SPANJA

f12753

EDINTON HOLDINGS USA INC

L-ISTATI UNITI

35209

EHEIM VERWALTUNGS

IL-ĠERMANJA

30842

EJS-AVIATION SERVICE

IL-BRAŻIL

35607

ELYSIAN AIRLINES

IL-GINEA

39123

EMBRAER COMMERCIAL

L-ISTATI UNITI

39798

EMBRAER SA-COMMERC.

IL-BRAŻIL

38631

EMB EQUIPMENT LLC

L-ISTATI UNITI

f13610

EMSI Aviation

L-ISTATI UNITI

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

IL-BRAŻIL

39020

ESCOM (ANGOLA)

L-ANGOLA

24823

EUROCONTINENTAL

SPANJA

38965

EUROCOPTER ESPANA SA

SPANJA

7968

EUROCOPTER FRANCE

FRANZA

38902

EVOLUTION ASSET MNGT

L-ISTATI UNITI

38423

EXECUFLIGHT INC

L-ISTATI UNITI

27226

EXECUTIVE AIRLINES

SPANJA

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

L-ISTATI UNITI

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

L-ISTATI UNITI

31653

EXEC JET SERVICE (N)

IN-NIĠERJA

31802

Flo-Sun Aircraft, Inc.

L-ISTATI UNITI

35238

FAIRMONT AVTN COMP

L-ISVIZZERA

39497

FALCON 128 AIR CORP

L-ISTATI UNITI

f12978

FATHER & SON AIR LLC

L-ISTATI UNITI

18767

FIRST INTL AVTN

L-ISTATI UNITI

35848

FLANA

L-AFRIKA T’ISFEL

22596

FLIGHTLINE SL

SPANJA

38894

FLIGHT PLANS SOLUTI

L-ISTATI UNITI

31915

FLYANT SERVICIOS AER

SPANJA

31970

FLYING FALCON

L-ISTATI UNITI

38755

FLY540 ANGOLA

L-ANGOLA

26564

FL AVIATION FLORIDA

L-ISTATI UNITI

24821

FORMACION AEROFAN SL

SPANJA

32961

FRAPMAG LTD

IR-RENJU UNIT

31564

FUGRO AVIAT CANADA

IL-KANADA

36054

FUJI DREAM AIRLINES

IL-ĠAPPUN

35955

FULUCA INVESTMENTS

L-AFRIKA T’ISFEL

37447

Ginnaire Rental Inc.

L-ISTATI UNITI

f10226

Glass Aviation, Inc.

L-ISTATI UNITI

4402

GESTAIR

SPANJA

f10220

GG Aircraft LLC

L-ISTATI UNITI

38732

GLOBAL FIVE HOLDINGS

L-ISTATI UNITI

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

IL-ĠERMANJA

30962

GOF AIR SA DE CV

IL-MESSIKU

28810

GOLDNER D

L-ISTATI UNITI

28586

GO AHEAD INTERNATION

IL-BERMUDA

34043

GRAND CHINA EXPRESS

IĊ-ĊINA

39970

GREY WIND INVESTMENT

SPANJA

28228

GUARDA COSTEIRA GV

IL-KAP VERDE

27295

HAGEL W

L-AWSTRIJA

32525

HARPO INC

L-ISTATI UNITI

31805

HARVARD OIL & GAS

IL-KANADA

28012

HAWKAIRE

L-ISTATI UNITI

38138

HEBEI AIRLINES LTD

IĊ-ĊINA

39215

HELIANG

L-ANGOLA

37568

HELITT LINEAS AEREAS

SPANJA

28448

HELVETIC AIRWAYS

L-ISVIZZERA

31991

HENNIG.

L-AFRIKA T’ISFEL

34338

HISPANIA FLYJET

SPANJA

f11786

HI FLITE INC

L-ISTATI UNITI

28615

HOLA AIRLINES S.L.

SPANJA

33213

HOLLYWOOD AVIATION

L-ISTATI UNITI

31093

HONG KONG EXPRESS

HONG KONG SAR

34316

HYUNDAI COLOMBIA

IL-KOLOMBJA

31848

HYUNDAY COLOMBIA

IL-KOLOMBJA

f11875

H&S Air, LLC.

L-ISTATI UNITI

10117

International Lease Finance Corporation

L-ISTATI UNITI

39179

Inversiones 2 de Marzo S.A.

L-ISTATI UNITI

1475

IBERIA

SPANJA

38329

IBERIA EXPRESS

SPANJA

25406

IBERWORLD S.A.U.

SPANJA

25843

ICE BIRD

L-ISVIZZERA

30441

IDAHO ASSOCIATES

L-ISTATI UNITI

27097

INAER AV.ANFIBIOS

SPANJA

1416

INAER HELI.OFF-SHORE

SPANJA

4470

INDUSTRIAS TITAN

SPANJA

35945

INSEL AIR

ARUBA

37049

INSULAR CLASS SL

SPANJA

36530

INTERALIMENT S.A.L.

IL-LIBANU

f12784

INTERNATIONAL AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

32557

INTL CONCERTS

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

31816

INTL PRIVATE JET

L-ISVIZZERA

33401

INTL TRADE HOLDING

IL-KUWAJT

f11397

INVERSIONES LA MESETA C.A.

L-ISTATI UNITI

30947

IRS AIRLINES LTD

IN-NIĠERJA

29121

ISLAS AIRWAYS

SPANJA

39033

ITABIRA AGRO INDUSTR

IL-BRAŻIL

35962

I FLY LTD

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

f10912

Jorge Gregorio Perez Compac

L-ARĠENTINA

f10284

Jupiter Leasing Inc.

L-ISTATI UNITI

31247

JAIR

L-AFRIKA T’ISFEL

36363

JEM INVESTMENTS

L-ISTATI UNITI

39356

JET AVIATION N848JA

L-ISTATI UNITI

28372

J.W. Childs Associates

L-ISTATI UNITI

34608

KAMA AVIATION

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

22691

KAVMINVODYAVIA

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

34463

KAZ AIR JET

IL-KAZAKISTAN

32291

KELLY CORP

L-ISTATI UNITI

30722

KING AIR & TRAVELS

IN-NIĠERJA

22866

KOGALYMAVIA

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

34665

KUNPENG AIRLINES

IĊ-ĊINA

32826

Lewis Aeronautical

L-ISTATI UNITI

32518

LAI

IR-REPUBBLIKA BOLIVARJANA TAL-VENEZWELA

32926

LAN PERU SA

IL-PERÙ

30440

LARK AVTN

L-ISTATI UNITI

f12766

LAS EUGENIAS AIRCRAFT HOLDINGS LLC

L-ISTATI UNITI

1689

LATAM AIRLINES GROUP

IĊ-ĊILÌ

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

L-ISTATI UNITI

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

IL-BERMUDA

f10606

LHF Holdings Inc.

L-ISTATI UNITI

35540

LIBYAN CAA

IL-LIBJA

37675

LIDER AVIACAO

IL-BRAŻIL

8562

LIDER TAXI AEREO

IL-BRAŻIL

34815

LIFT IRELAND LEASING

L-IRLANDA

32711

LITORANEA LINHAS AER

IL-BRAŻIL

34783

LLC Nord Wind

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

f13872

LS ENERGIA INC.

L-ISTATI UNITI

32253

LTH JET LEASING

IL-BRAŻIL

f13442

Michigan Aviation LLC

L-ISTATI UNITI

f11439

MACYS CORPORATE SERVICES INC

L-ISTATI UNITI

32725

MALI AIR EXPRESS

IL-MALI

26115

MEDAIR CHARTER

L-AFRIKA T’ISFEL

26957

MENAJIAN

L-ISTATI UNITI

35494

MENA AEROSPEASE

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

38791

MENORCA LLC

L-ISTATI UNITI

38507

MERAJ AIR

IR-REPUBBLIKA IŻLAMIKA TAL-IRAN

39178

METROPOLITAN AVT LLC

L-ISTATI UNITI

14322

MEXICANA

IL-MESSIKU

39275

MID-SOUTH INV. LLC

L-ISTATI UNITI

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

L-ISTATI UNITI

1095

MIL SPAIN

SPANJA

26896

MOBIL NIGERIA 2

IN-NIĠERJA

10262

MONARCH GEN AVIATION

L-ISVIZZERA

35701

MULTIPROMOTUR S.L.

SPANJA

f12854

M&N EQUIPMENT LLC

L-ISTATI UNITI

39746

New Avant Garde Ltd

MALTA

18907

Norman Aviation

L-ISTATI UNITI

32502

NASAIR

L-ARABJA SAWDIJA

604

NAYSA

SPANJA

31792

NHT LINHAS AEREAS

IL-BRAŻIL

f10331

NII Holdings Inc.

L-ISTATI UNITI

31834

NITA JET

L-ISTATI UNITI

39070

NNP HOLDING S/A

IL-BRAŻIL

36142

NOAR LINHAS AEREAS

IL-BRAŻIL

1997

NOMADS

L-ISTATI UNITI

32556

NYGREN U

L-ISVEZJA

f10321

N T Air, Inc.

L-ISTATI UNITI

f11388

N450JE LLC

L-ISTATI UNITI

31936

Operatur li juża TAIL NB: VQBHA

IL-BERMUDA

32396

OBODEN IBRU

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

35840

OCEANAIR TAXI AEREO

IL-BRAŻIL

24549

ODYSSEY AVTN

L-ISTATI UNITI

33704

ORIONAIR S.L.

SPANJA

23017

Perm Airlines

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

33299

PALM AVIATION

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

35266

PCS Aviation Services, LLC

L-ISTATI UNITI

f11164

PDVSA Petroleo S.A.

IR-REPUBBLIKA BOLIVARJANA TAL-VENEZWELA

8455

PERSONAL JET FLORIDA

L-ISTATI UNITI

35295

PHOENICIA AVIATION

IL-LIBANU

31257

PICK N PAY (2)

L-AFRIKA T’ISFEL

32819

PIRINAIR EXPRESS SL

SPANJA

39318

POLICIA FEDERAL BRAZ

IL-BRAŻIL

35542

PORTSIDE INTL LTD

IR-RENJU UNIT

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

L-ISTATI UNITI

32000

PRIVILEGE STYLE SA

SPANJA

32852

PRIYAN FOUNDATION

L-ISTATI UNITI

37381

PROMERCA INTNL S.L

SPANJA

32480

PRONAIR AIRLINES SL

SPANJA

29378

PULLMANTUR AIR S.A.

SPANJA

29804

PUNTO-FA

SPANJA

27231

QUANTUM AIR

SPANJA

34864

Q JETS AVIATION

IL-KANADA

f13673

Redwings, S.A. de C.V.

IL-MESSIKU

33067

RAINBOW AIR

IR-REPUBBLIKA BOLIVARJANA TAL-VENEZWELA

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

IR-RENJU UNIT

f11770

REAL WORLD TOURS INC

L-ISTATI UNITI

26960

RED WINGS CJSC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

32100

RING AIR

L-ISTATI UNITI

39423

RIVIERA INVEST SVCS

IL-LUSSEMBURGU

35605

RPK CAPITAL LLC

L-ISTATI UNITI

34812

RPK CAPITAL MNGT

L-ISTATI UNITI

33521

RYJET

SPANJA

37862

Starwood Management LLC

L-ISTATI UNITI

38250

SAETA SL

SPANJA

36517

SAICUS AIR S.L.

SPANJA

25502

SAL EXPRESS

SAO TOME U PRINCIPE

32602

SANTANA TEXTIL

IL-BRAŻIL

29057

SANTA BARBARA (2)

IR-REPUBBLIKA BOLIVARJANA TAL-VENEZWELA

37768

SAPETRO AVIATION LTD

IR-RENJU UNIT

37164

SASEMAR

SPANJA

29825

SAS INSTITUTE

L-ISTATI UNITI

32195

SATA VENEZUELA

IR-REPUBBLIKA BOLIVARJANA TAL-VENEZWELA

37785

SDE SA

IL-BELĠJU

36925

SEA SA

L-ARĠENTINA

39149

SEGURANCA TAXI AEREO

IL-BRAŻIL

37250

SENEGAL AIRLINES LTD

IL-GABON

37448

SERIPATRI PARTICIP

IL-BRAŻIL

30674

SEV AEREO POLICIA

SPANJA

36232

SIENNA CORP SERVICES

L-ISVIZZERA

34785

SIERRA NEVADA CORP.

L-ISTATI UNITI

35092

SKYWAY LTD.

IL-ĠEORĠJA

33719

SKY AIR WORLD

L-AWSTRALJA

25929

SKY SERVICES AVTN

SPANJA

39712

SOL DEL PARAGUAY

IL-PARAGWAJ

11926

SONAIR ANGOLA

L-ANGOLA

33250

SOSOLISO A/L (2)

IN-NIĠERJA

19182

SOTAN

IL-BRAŻIL

36602

SOUTH AVIATION INC

L-ISTATI UNITI

31632

SOUTH EAST ASIAN

IL-FILIPPINI

4298

SPANAIR S A

SPANJA

28727

SPENAERO

L-ISTATI UNITI

39052

SPORTIF HAVACILIK

IT-TURKIJA

29650

STOCKWOOD

L-ISTATI UNITI

1485

STOCKWOOD V

L-ISTATI UNITI

30064

STREAMLINE RUSSIA

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

27934

SUGAR PINE AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

34009

SUNRIDER CORPORATION

L-ISTATI UNITI

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

SPANJA

40067

SWAT TECHNOLOGY LLC

L-ISTATI UNITI

11309

SWIFTAIR ESPANA

SPANJA

2638

SWISS AIR AMBULANCE

L-ISVIZZERA

23071

S ARGENTINA

L-ARĠENTINA

f12239

Tejria Services Limited, Bermuda

IL-BERMUDA

37642

Termo Norte Energia Ltda

IL-BRAŻIL

31288

TAG AVTN ESPANA

SPANJA

34933

TAILWIND AIRLINES

IT-TURKIJA

12249

TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A

IL-BRAŻIL

22992

TATARSTAN AIRLINES

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

31963

TAXI FLY GROUP SA

SPANJA

f14021

TAZ HAWKER2 LTD

MALTA

f12830

TDC MANAGEMENT LLC

L-ISTATI UNITI

35745

TIANJIN AIRLINES

IĊ-ĊINA

34310

TIGER AIRCRAFT TRAD.

L-ISTATI UNITI

34198

TITAN AVIATION UAE

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

39218

TOPBRASS AVIATION

IN-NIĠERJA

37007

TRABAJOS EXTREMENOS

SPANJA

35159

TRAMAS TEXTILES SA

IR-REPUBBLIKA BOLIVARJANA TAL-VENEZWELA

15453

TRANSAERO AIRLINES

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

34609

TRANSCON INVESTMENTS

IL-BRAŻIL

34330

TRANSPAIS AEREO

IL-MESSIKU

22047

TRANSPORTES DEL SUR

SPANJA

36589

TRANSP AEREOS XALAPA

L-ISTATI UNITI

28247

TRANS AER BOLIVIANA

L-ISTAT PLURINAZZJONALI TAL-BOLIVJA

38544

TRIM AIR CHARTER

L-ISTATI UNITI

36812

TRINIDAIR UK LTD

IR-RENJU UNIT

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

IS-SENEGAL

34271

UAML AIR CHARTER

L-ISTATI UNITI

24765

UNICASA IND. MOVEIS

IL-BRAŻIL

38903

UNIQUE JET AVIATION

L-ISTATI UNITI

36046

USN AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

37185

UTD BANK OF AFRICA

IN-NIĠERJA

39634

VALE S.A.

IL-BRAŻIL

8705

VER.SCHWEIZ.FLIEGER

L-ISVIZZERA

35913

VESEY AIR LLC

L-ISTATI UNITI

29086

VIM AIRLINES

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

35330

VIRCOP JETS S.L.

SPANJA

38266

VOLOTEA S.L.

SPANJA

30190

VUELING AIRLINES

SPANJA

f10475

Westair Corporation

L-ISTATI UNITI

f12705

WCA HOLDINGS III LLC

L-ISTATI UNITI

36955

WINGS JET LTD

IL-MAROKK

26904

WINGS OF EAGLES ACFT

L-ISTATI UNITI

36586

WIN WIN SERVICES

L-ISTATI UNITI

35259

WORLD WIDE AC FERRY

IL-KANADA

34390

WTORRE S.A.

IL-BRAŻIL

35374

XTO ENERGY INC

L-ISTATI UNITI

26560

245 PILOT SERVICES

L-ISTATI UNITI

a11479

Operatur li juża TAIL NB: N142HC

Mhux magħruf

a11488

Operatur li juża TAIL NB: N371FP

Mhux magħruf

a11490

Operatur li juża TAIL NB: N410M

Mhux magħruf

a11517

Operatur li juża TAIL NB: N9895

Mhux magħruf

a11523

Operatur li juża TAIL NB: PPBST

Mhux magħruf

a12897

Operatur li juża TAIL NB: PRFOR

IR-REPUBBLIKA DEMOKRATIKA POPOLARI TAL-KOREA

a11528

Operatur li juża TAIL NB: PRGPA

Mhux magħruf

a12901

Operatur li juża TAIL NB: PRPSR

IR-REPUBBLIKA DEMOKRATIKA POPOLARI TAL-KOREA

a12902

Operatur li juża TAIL NB: PRPST

IR-REPUBBLIKA DEMOKRATIKA POPOLARI TAL-KOREA

a11529

Operatur li juża TAIL NB: PRPTR

Mhux magħruf

a11531

Operatur li juża TAIL NB: VHXCJ

Mhux magħruf

a12909

Operatur li juża TAIL NB: VPBHS

IL-BERMUDA

a11552

Operatur li juża TAIL NB: VTSTV

Mhux magħruf

a11553

Operatur li juża TAIL NB: XAATL

Mhux magħruf

a11556

Operatur li juża TAIL NB: XABLZ

Mhux magħruf

a12919

Operatur li juża TAIL NB: XACMM

IL-MESSIKU

a11557

Operatur li juża TAIL NB: XACXW

Mhux magħruf

a12920

Operatur li juża TAIL NB: XAEAJ

IL-MESSIKU

a12921

Operatur li juża TAIL NB: XAFEM

IL-MESSIKU

a11559

Operatur li juża TAIL NB: XAGMD

Mhux magħruf

a12922

Operatur li juża TAIL NB: XAGMO

IL-MESSIKU

a11563

Operatur li juża TAIL NB: XASKY

Mhux magħruf

a12925

Operatur li juża TAIL NB: XATEI

IL-MESSIKU


FRANZA

Nru tal-Identifikazzjoni CRCO

Isem l-operatur

L-Istat tal-Operatur

f10002

Act Two, Inc.

L-ISTATI UNITI

32610

Aerorio Taxi Aereo

IL-BRAŻIL

30304

Air Caraibes

FRANZA

10054

Air Corsica

FRANZA

f12199

Air Fleet Operations Limited

IR-RENJU UNIT

36155

Alatheer Aviation

L-ARABJA SAWDIJA

36010

Alpha Jet (Alabama)

L-ISTATI UNITI

f10726

Arcadia Aviation LLC

L-ISTATI UNITI

22917

Arlington Aircraft of Nevada LLC

L-ISTATI UNITI

f10038

Au Revoir Air

L-ISTATI UNITI

f10059

Avenue Distribuidora de Veiculos Ltda

IL-BRAŻIL

f10060

Aviation 604 AG

L-ISVIZZERA

28417

AAK COMPANY

IL-BERMUDA

38065

AAR CORP

L-ISTATI UNITI

31724

AAS EUROPE

FRANZA

31439

ABC AEROLINEAS SA

IL-MESSIKU

28588

ABDULLAH SAID B.

L-ISVIZZERA

36488

ABSOLUTE AVIATION

L-AFRIKA T’ISFEL

4306

ACCOR SA

FRANZA

31934

ACFT MGMT & TRADING

IR-RENJU UNIT

31617

ACFT SARL 2

IL-LUSSEMBURGU

35097

ACTIFLY

FRANZA

f11808

ADAMS OFFICE LLC

L-ISTATI UNITI

30027

ADAM AVIATION

L-ISTATI UNITI

27910

ADVANCED TRAINING SY

L-ISTATI UNITI

31600

AELIS AIR SERVICES

FRANZA

26891

AEROGAVIOTA

KUBA

33839

AEROJET MANAGEMENT

IL-ĠERMANJA

25901

AEROMAR AIRLINES

IL-MESSIKU

33014

AERONEXUS CORP. LTD

L-AFRIKA T’ISFEL

5461

AEROSTOCK

FRANZA

30943

AERO CAPITAL SAS

FRANZA

32371

AERO JET CORPORATE

FRANZA

31785

AERO SAINT EXUPERY

FRANZA

22257

AERO SERVICES LF

FRANZA

28041

AERO SVC CORPORATE

FRANZA

8491

AERO SVC EXECUTIVE

FRANZA

30336

AFRIJET AIRLINES(2)

IN-NIĠERJA

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

IL-LIBJA

36823

AGCORP

L-ISTATI UNITI

39489

AGUASSANTA PARTICIPA

IL-BRAŻIL

1769

AIGLE AZUR

FRANZA

2496

AIRBUS OPER. SAS

FRANZA

308

AIRBUS SAS

FRANZA

24094

AIRBUS TRANSPORT

FRANZA

4790

AIRBY

FRANZA

38173

AIRCRAFT MGT SVCES

IL-BELĠJU

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

IL-LUSSEMBURGU

32884

AIRCRAFT SUPPORT

IL-LIBANU

31015

AIREDALE ENTERPRISE

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

18045

AIRFLEET CREDIT

L-ISTATI UNITI

18982

AIRFLITE

L-ISTATI UNITI

40039

AIRTELIS

FRANZA

182

AIR AFFAIRES GABON

IL-GABON

186

AIR ALGERIE

L-ALĠERIJA

35192

AIR ARABIA MAROC

IL-MAROKK

28684

AIR ASIA

IL-MALASJA

39413

AIR ASIA JAPAN

IL-ĠAPPUN

29420

AIR AUSTRAL 2

FRANZA

35175

AIR BOTSWANA CO.BW

IL-BOTSWANA

30592

AIR BURKINA (2)

IL-BURKINA FASO

29815

AIR CAIRO

L-EĠITTU

33288

AIR CORPORATE FRANCE

FRANZA

38966

AIR COTE D'IVOIRE

IL-CÔTE D’IVOIRE

30879

AIR DECCAN

INDIA

32290

AIR DIVISION KAZAKH

IL-KAZAKISTAN

227

AIR FRANCE

FRANZA

231

AIR GEFCO

FRANZA

f877

AIR GUYANE

FRANZA

35198

AIR GUYANE 2

FRANZA

32175

AIR HORIZON (TOGO)

IT-TOGO

30281

AIR IVOIRE (2)

IL-CÔTE D’IVOIRE

31977

AIR KING JET

L-ISVIZZERA

32016

AIR LEASING

IL-KAMERUN

252

AIR MADAGASCAR

FRANZA

261

AIR MAURITIUS

IL-MAWRIZJU

24636

AIR MEDITERRANEE

FRANZA

12060

AIR ND

FRANZA

24430

AIR PRINT

IL-LUSSEMBURGU

31913

AIR SARINA

L-ISVIZZERA

2564

AIR SENEGAL INTL

IS-SENEGAL

5636

AIR SEYCHELLES

IS-SEYCHELLES

26152

AIR SRPSKA

IL-BOSNJA-ĦERZEGOVINA

34196

AIR SWIFT LTD.

IL-BERMUDA

25943

AIR TAHITI NUI

FRANZA

31078

AIR TURQUOISE SAS

FRANZA

12593

AIR VENDEE INVEST

FRANZA

34296

AIR WING LTD

IL-BELIŻE

32481

AIR 26

L-ANGOLA

38969

Air.m SNC

FRANZA

36825

AKDN LOGISTIQUE

FRANZA

f10019

ALA Services, LLC

L-ISTATI UNITI

21699

ALCATEL USA

L-ISTATI UNITI

17947

ALENIA AEROSPAZIO

L-ITALJA

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

IL-ĠAPPUN

39190

ALMAJET

FRANZA

f11476

ALN (BERMUDA) LTD

Mhux magħruf

38428

ALPHALAND CORP.

IL-FILIPPINI

32601

ALPHA CHARLIE

L-ISTATI UNITI

35733

ALPHA GOLF AVIATION

MONAKO

34201

ALPHA STAR AVTN SVCS

L-ARABJA SAWDIJA

37317

ALPIN SKYJETS LTD

L-ISVIZZERA

26287

ALTONA

L-ISVIZZERA

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

L-ISTATI UNITI

35920

ALWAFEER AIR

L-ARABJA SAWDIJA

8231

AL ANWAE TRADING

L-ARABJA SAWDIJA

28640

AL MISEHAL GROUP

L-ARABJA SAWDIJA

24197

AL NASSR LTD

L-ISVIZZERA

30177

AL-GHAZZAWI (N35GZ)

L-ARABJA SAWDIJA

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

L-ARABJA SAWDIJA

38876

AMAC AEROSPACE

L-ISVIZZERA

f836

AMERICAN EAGLE

L-ISTATI UNITI

34234

AMERICAN ELECTRIC

L-ISTATI UNITI

8928

AMERICAN HOME PROD

L-ISTATI UNITI

25806

AMERIDAIR

FRANZA

35837

AMER GROUP

L-EĠITTU

f12696

AML LEASING LLC

L-ISTATI UNITI

32857

ANCFCC

IL-MAROKK

32747

ANGODIS

L-ANGOLA

34393

ANISTANTE HOLDING

ĊIPRU

38913

ANTARES AGROPECUARIA

IL-BRAŻIL

30530

AOSKY CORPORATION

L-ISTATI UNITI

f10036

APiGroup, Inc

L-ISTATI UNITI

984

APACHE AVIATION

FRANZA

30477

APACHE-LUX

IL-LUSSEMBURGU

6188

APEX OIL COMPANY, INC.

L-ISTATI UNITI

34185

AQUARIUS AVIATION

IL-GŻEJJER KAJMAN

37184

ARGENTRE ENTERPRISE

IL-BRAŻIL

37878

ARG LTDA

IL-BRAŻIL

39990

ARKEA CREDIT BAIL

FRANZA

406

ARKIA ISRAEL AL

L-IŻRAEL

28382

ARMAVIA AVIACOMPANY LLC

L-ARMENJA

20337

ARTEMIS SA

FRANZA

29210

ASECNA (SENEGAL)

IS-SENEGAL

8624

ASHMAWI AVIATION

SPANJA

22135

ATLANTA JET

L-ISTATI UNITI

30506

ATLAS BLUE

IL-MAROKK

9002

ATR (AVIONS DE TR)

FRANZA

36380

AVANGARD AVTN LTD

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

17951

AVDEF

FRANZA

34589

AVEL BRAO

FRANZA

29467

AVIALAIR

FRANZA

35748

AVIAMARKET LIMITED

IR-RENJU UNIT

f11782

AVIATION ASSOCIATES LLC

L-ISTATI UNITI

29399

AVIATION CAPITAL GRP

L-ISTATI UNITI

26160

AVIATION CMP

IL-KANADA

38193

AVIATION HORIZONS

L-ARABJA SAWDIJA

34340

AVIATION INC

L-ISTATI UNITI

39377

AVIATION KNIGHTS

L-ARABJA SAWDIJA

38085

AVIATION LINK

L-ARABJA SAWDIJA

33992

AVIATION PARTNERS 2

L-ISTATI UNITI

38198

AVIATRAX

IL-LUSSEMBURGU

33558

AVIA TREASURY GMBH

L-AWSTRIJA

25574

AVIENT AVIATION

IŻ-ŻIMBABWE

34211

AVIJET UK LTD

IR-RENJU UNIT

36345

AVIONAC FRANCE

FRANZA

f1026

AVIOR

Mhux magħruf

23721

AVIREX

IL-GABON

33168

AVTEX AIR SERVICES

L-AWSTRALJA

39756

AVTN CONS. OF ASPEN

L-ISTATI UNITI

31420

AWSAJ AVIATION SVCS

IL-LIBJA

27710

AXIS AIRWAYS

FRANZA

36972

AZUL LINHAS AEREAS

IL-BRAŻIL

f10079

Beach Capital Management

L-ISTATI UNITI

f10082

BelAir Aviation LLC

L-ISTATI UNITI

f11004

Billion Mark Ltd.

IR-REĠJUN AMMINISTRATTIV SPEĊJALI TA' ĦONG KONG

f10878

Blue Vista, LLC

L-ISTATI UNITI

f10647

Bolloré SA

Mhux magħruf

f10834

Boulder Aviation Management

L-ISTATI UNITI

39425

BAMBARA HOLDINGS

L-ISTATI UNITI

37896

BAM AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

22230

BANCO SAFRA SA

IL-BRAŻIL

12083

BANGKOK AIRWAYS

IT-TAJLANDJA

23830

BB AVIATION INC.

L-ISVIZZERA

28129

BCA-BUSINESS

FRANZA

37668

BEIJING AIRLINES CO

IĊ-ĊINA

37358

BEIJING CAPITAL

IĊ-ĊINA

35267

BELL FINANCIAL CORP

IR-REPUBBLIKA BOLIVARJANA TAL-VENEZWELA

7723

BELL TEXTRON

L-ISTATI UNITI

28608

BERGAIR

L-ISVIZZERA

27140

BERKUT AIR

IL-KAZAKISTAN

36116

BEST AERO HANDLING

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

32888

BEST AVIATION LTD

IL-BANGLADEXX

35950

BF JET AIR

IL-GANA

27458

BHG FLIGHTS LLC

L-ISTATI UNITI

32788

BISMILLAH AIRLINES

IL-BANGLADEXX

26292

BIZAIR LTD

IR-RENJU UNIT

25627

BLUE HERON AVIATION

L-ISVIZZERA

36583

BLUE HORIZON INV.

IL-GŻEJJER KAJMAN

28677

BLUE LINE

FRANZA

33691

BONEL MARKETING S.A.

L-ISVIZZERA

30067

BONGRAIN BENELUX

IL-BELĠJU

25099

BOOGIE PERFORMANCE

FRANZA

30550

BOSNIA AIRLINES

IL-BOSNJA-ĦERZEGOVINA

39192

BQB LINEAS AEREAS

L-URUGWAJ

35724

BRASIF SA

IL-BRAŻIL

39530

BRASIL JATO TAXI AER

IL-BRAŻIL

34825

BRASSBOX

L-UKRAINA

34276

BRASS BOX LTD

ĊIPRU

21446

BREITLING

L-ISVIZZERA

38488

BRISTOW AUSTRALIA

L-AWSTRALJA

8153

BRUME

FRANZA

32896

BUMI RESOURCES

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

36301

BUQUEBUS

L-ARĠENTINA

32260

BUREAU POLICE AERO.

FRANZA

35325

BURGAN K

IL-KUWAJT

31315

BURMESTER OVERSEAS

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

32497

BUSINESS AVIATION LG

IL-BELĠJU

32630

BUSINESS AVIATION 2

IL-KONGO

37493

BUSINESS JET TRAVEL

L-UKRAINA

34152

BUSI JET INTL.

L-ISVIZZERA

f10061

B H Aviation Ltd

L-ISTATI UNITI

34289

B2 FLIGHT LLC

L-ISTATI UNITI

38593

Cedel International Investments, Inc.

L-ISTATI UNITI

31812

Cephalon

L-ISTATI UNITI

f10556

Challenger Management LLC

L-ISTATI UNITI

f13215

Cobalt Resources, LLC

L-ISTATI UNITI

f10128

Corporate Flight Alternatives, Inc.

L-ISTATI UNITI

37649

CALEDONIAN HEL. LTD

IR-RENJU UNIT

32578

CALVIN KLEIN STUDIO

L-ISTATI UNITI

31994

CANADIAN NAT RAILWAY

IL-KANADA

37106

CAOA MONTADORA

IL-BRAŻIL

28583

CAPELINK ESTABLISH.

L-ISVIZZERA

9122

CARTIER EUROPE

IL-PAJJIŻI L-BAXXI

34144

CASAM SARL

FRANZA

37372

CELINA AVIATION LTD

L-ISVIZZERA

f12811

CENTER AIR LLC

L-ISTATI UNITI

29635

CENTRAL MANAGMT SVCS

L-ISTATI UNITI

36944

CERTECO ENGINEERING

L-AWSTRIJA

26842

CFPR

FRANZA

20711

CGTM

FRANZA

37115

CHAD GOVERNMENT

IĊ-ĊAD

27362

CHARTER COMMUNICTION

L-ISTATI UNITI

29049

CHC HELICOPTERS INTL

IL-KANADA

29834

CHINA CARGO AIRLINES

IĊ-ĊINA

12141

CHINA EASTERN

IĊ-ĊINA

39606

CHINA WEST AIR

IĊ-ĊINA

31087

CHURCHILL AVIATION

L-ISTATI UNITI

31221

CHURCHILL FINANCE

FRANZA

38616

CIVIL AVIATION (LJ)

IS-SLOVENJA

37193

CLEAR SKY ASSOCIATES

IT-TAJWAN

f11398

CLEVELAND PEAK LLC

L-ISTATI UNITI

38305

CLUB PREMIER LTD

L-ISVIZZERA

35400

CLUB 17 S.A.

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

799

COCA COLA

L-ISTATI UNITI

37880

COLIBRI AVIATION

FRANZA

35668

COLT INTL EUROPE

L-ISVIZZERA

36701

COMFORT JET AVT

IR-RENJU UNIT

4796

COMILOG

IL-GABON

f826

COMMANDEMENT DU TRANSPORT AERIEN MILITAIRE Français

Mhux magħruf

38652

COMORES AVIATION

IL-MADAGASKAR, IL-KOMOROS, REUNION

28584

COMPANY TAWIQ

L-ISVIZZERA

6535

CONSOLIDATED CONTRTS

IR-RENJU UNIT

8338

COPLEY NEWSPAPERS

L-ISTATI UNITI

39562

CORPORATE EAGLE

L-ISTATI UNITI

6369

CORSAIR FRANCE

FRANZA

12219

COX ENTERPRISES

L-ISTATI UNITI

35062

CPI AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

31073

CP MANAGEMENT

L-ISTATI UNITI

38602

CREDIT SUISSE

L-ISVIZZERA

3513

CROWN EQUIPMENT

L-ISTATI UNITI

862

CUBANA

KUBA

f12751

C & S AVIATION LTD

L-ISTATI UNITI

38938

C.A.GROUP LTD

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

5988

C.T.T.A.

IL-MAROKK

f10134

Dankjold Reed Aviation LLC

L-ISTATI UNITI

27183

Dartswift Aviation, Inc.

L-ISTATI UNITI

1139

Dassault falcon jet

L-ISTATI UNITI

35657

Dédalus Administração e Participações Ltda.

IL-BRAŻIL

7028

Dow Chemical Company, the

L-ISTATI UNITI

27974

DAALLO AIRLINES 2

DJIBOUTI

33242

DALCAM LLC

L-ISTATI UNITI

31467

DALIA AIRLINES

IL-LUSSEMBURGU

3932

DALLAH ALBARAKA

L-ARABJA SAWDIJA

34168

DARTE HOLDINGS

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

18972

DASSAULT AVIATION

FRANZA

1058

DASSAULT FALCON SERV

FRANZA

37864

DDA AVIATION

L-ISTATI UNITI

32809

DEAN PHILLIPS INC

L-ISTATI UNITI

11638

DECAUX

FRANZA

35752

DECCAN CARGO

IT-TAJLANDJA

39893

DELINO INVESMENTS

IR-RENJU UNIT

35353

DELMUN AVIATION SVCS

IL-BAĦREJN

31582

DE ROUBIN JEAN

FRANZA

27665

DIAMAIR

L-ISVIZZERA

32494

DIEXIM EXPRESSO AV.

L-ANGOLA

35356

DISTANT HORIZON

L-IŻRAEL

22389

DOUANES FRANCAISES

FRANZA

38450

DSF FLUGZEUGPORTFOLI

IL-ĠERMANJA

24571

DSWA

L-ISTATI UNITI

31133

DUNMORE HOMES

L-ISTATI UNITI

31577

D & D AVIATION

IR-RENJU UNIT

f10175

Emax Oil Company

L-ISTATI UNITI

35820

EAGLES AVTN MGNT

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

35705

EAGLE AVIATION EUROP

FRANZA

9703

EARTH STAR

L-ISTATI UNITI

34303

EASTINDO

L-INDONEŻJA

31743

EAST STAR AIRLINES

IĊ-ĊINA

2850

EASYJET SWITZERLAND

L-ISVIZZERA

32591

EBONY SHINE

IL-GŻEJJER KAJMAN

29279

ECUATORIAL CARGO

IL-GINEA EKWATORJALI

31985

EGYPT JET AVIATION

L-EĠITTU

f12482

EIGER JET Ltd

IL-BERMUDA

25120

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

23028

ELI'S BREAD

L-ISTATI UNITI

1013

EMERSON ELECTRIC

L-ISTATI UNITI

22291

ENAC France

FRANZA

37188

ENEX AVIATION LTD

IR-RENJU UNIT

36295

ENHANCE AERO

FRANZA

38636

ENHANCE AERO GROUPE

FRANZA

32775

EQUAFLIGHT SERVICE

IL-KONGO

34778

EQUAJET

IL-KONGO

32084

IL-GINEA EKWATORJALI

IL-GINEA EKWATORJALI

30005

EURL JC DARMON

FRANZA

34741

EUROPEAN FLIGHT

L-ISVEZJA

27518

EUROPE AIRPOST

FRANZA

34293

EURO EXEC Aviation Services LTD

IR-RENJU UNIT

35725

EURO JET INTL LTD

IR-RENJU UNIT

f10181

EWA Holdings LLC

L-ISTATI UNITI

36448

EXECUTIVE AIRSHARE

L-ISTATI UNITI

39348

EXECUTIVE AUTHORITY

IL-LIBJA

28587

EXECUTIVE JET A/C

IL-GŻEJJER KAJMAN

25073

EXECUTIVE JET CHRTR

IL-ĠERMANJA

26060

EXECUTIVE WINGS HE

L-EĠITTU

39099

EXEC AVIATION TAIWAN

IT-TAJWAN

32827

EXEC JET SOLUTIONS

L-ISTATI UNITI

39693

EXELON BUSINESS SVCS

L-ISTATI UNITI

21764

EXPRESS AIRWAYS (DN)

IN-NIĠERJA

31131

EXPRESS CAMEL

L-ARABJA SAWDIJA

f12240

Falconwing Limited Bvi

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

f10194

Fjet Management, LLC

L-ISTATI UNITI

f10203

Fletcher Jones Management Group

L-ISTATI UNITI

f12819

FALCON AIRCRAFT LEASING LLC

L-ISTATI UNITI

25553

FALCON AIR EXPRESS

L-ISTATI UNITI

15665

FAL HOLDINGS ARABIA

L-ARABJA SAWDIJA

31310

FARNER AIRWINGS

L-ISVIZZERA

39047

FASTJET TANZANIA

IR-REPUBBLIKA UNITA TAT-TANZANIJA

37429

FAYCROFT FINANCE CO.

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

34313

FA 116 OU FA 137 INC

L-ISVIZZERA

15911

FC AVIATION

FRANZA

1147

FEDERAL EXPRESS

L-ISTATI UNITI

f12735

FG AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

f10191

FHC Flight Services LLC

L-ISTATI UNITI

28540

FIA (PARIS)

FRANZA

34669

FIREFLY

IL-MALASJA

32846

FIRST COMMERCIAL

L-ISTATI UNITI

38268

FIRST MANDARIN B.A

IĊ-ĊINA

38238

FIRST RESERVE CORP

L-ISTATI UNITI

37747

FJ20-166, LLC

L-ISTATI UNITI

31665

FLEET INT AVTN & FIN

IR-RENJU UNIT

35764

FLEET MGT AIRWAYS SA

L-ISVIZZERA

21504

FLICAPE PTY LTD

L-AFRIKA T’ISFEL

27942

FLIGHTEXEC

IL-KANADA

31640

FLIGHTINVEST

IL-LUSSEMBURGU

8542

FLIGHT LEVELS

L-ISTATI UNITI

39319

FLORIDA JET SALES

L-ISTATI UNITI

30136

FLYBABOO

L-ISVIZZERA

30343

FLYING BIRD

FRANZA

29223

FLYING FINN OY

IL-FINLANDJA

31775

FLYING M

L-ISTATI UNITI

33632

FLYMEX

IL-MESSIKU

30372

FLY AIR SA

FRANZA

28511

FLY EXEC

IL-LIBANU

33626

FLY 18

L-ISVIZZERA

39563

FMS-FLEET MGT.SERV.

FRANZA

31116

FOCUS AIR USA

L-ISTATI UNITI

32322

FORTUNE AIR

L-AFRIKA T’ISFEL

29147

FOX AVIATION CANADA

IL-KANADA

f12777

FRANKLIN LAKES ENTERPRISES LLC

L-ISTATI UNITI

f11353

FRC HOLDING INC V

L-ISTATI UNITI

f10651

FREESCALE SEMICONDUCTOR, INC.

Mhux magħruf

35426

FTC CONSULTING AG

L-ISVIZZERA

2804

FUTURA TRADING

FRANZA

27867

FUTURE ELECTRONICS

IL-KANADA

35173

F & L AVIATION

L-ISTATI UNITI

f10223

Glacial Energy

L-ISTATI UNITI

f12244

Golden Medal Limited Bvi

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

32621

GABON AIRLINES

IL-GABON

36117

GAETAIR SARL

L-ISVIZZERA

38839

GAFTREN INVESTMENTS

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

31746

GALAXY AIRLINES

IL-ĠAPPUN

36801

GAMA AVIATION FZE

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

32749

GEASA

IL-GINEA EKWATORJALI

36630

GEM AVIATION AVV

IR-RENJU UNIT

17928

GENEL HAVACILIK

IT-TURKIJA

34971

GEORGETOWN INTERSTAT

L-ISTATI UNITI

23693

GEORGIAN AIRWAYS

IL-ĠEORĠJA

35885

GEORGIAN STAR

IL-ĠEORĠJA

32233

GIE-ODER

FRANZA

22850

GIORI ROBERTO

MONAKO

31182

GIOSTYLE LLC

L-ISTATI UNITI

38481

GIS AVIATION A.V.V.

ĊIPRU

37097

GIV-SP AIR SERVICE

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

f11804

GLOBAL CHALLENGER LLC

L-ISTATI UNITI

30539

GLOBAL FLIGHT SRVS

L-ISTATI UNITI

32997

GLOBAL JET INTL

L-AWSTRALJA

39504

GLOBAL S AVIATION

IL-KAMERUN

f12170

GOLD EAGLE LTD

IL-BERMUDA

32508

GOUGH AVIATION

L-AFRIKA T’ISFEL

22767

GOVERNMENT AIR TRANS

IN-NAMIBJA

22659

GOVERNMENT MONTENEGR

IL-MONTENEGRO

f11352

GREAT BUY INC

L-ISTATI UNITI

35841

GUARDIAN HOLDINGS

L-ISTATI UNITI

f12104

GWI ASSET MANAGEMENT S.A.

IL-BRAŻIL

f11448

GYPSY BABY LLC

L-ISTATI UNITI

38975

GYRO AIR LTD

IN-NIĠERJA

f11426

G & L AVIATION

L-ISTATI UNITI

f10794

Hagadone Aviation LLC

L-ISTATI UNITI

5362

Halliburton

L-ISTATI UNITI

f1434

Horta, LLC

L-ISTATI UNITI

37170

Hospitalizacion Clinico C.A.

L-ISTATI UNITI

31947

HAGONDALE LTD

IR-RENJU UNIT

31731

HALCYONAIR

IL-KAP VERDE

37326

HASHIM BIN SAID

L-ARABJA SAWDIJA

33959

HASSANCO S.A.

L-ISVIZZERA

10105

HAWKER PACIFIC PTE

SINGAPOR

33342

HEAVYLIFT CONGO

IL-KONGO

37847

HEDA AIRLINES LTD

IR-RENJU UNIT

37863

HELICONIA LS

FRANZA

36756

HELICONIA PALMAIR

IL-MAROKK

f11024

HENDRICK MOTORSPORTS

L-ISTATI UNITI

36374

HERMES EXECUTIVE

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

37523

HIGH PERFORMANCE 100

L-ISVIZZERA

21365

HILL-ROM

L-ISTATI UNITI

38899

HOLLYFRONTIER CORP

L-ISTATI UNITI

38750

HOLYPEAK PROPRIETARY

L-AWSTRALJA

39317

HOP!

FRANZA

26897

HOP-AIRLINAIR

FRANZA

637

HOP-BRIT AIR

FRANZA

28265

HOP-REGIONAL

FRANZA

f10659

HSBC

Mhux magħruf

37195

HS Air Finance

IL-BRAŻIL

38904

HS AIR FINANCE LLC

IL-BRAŻIL

f11464

HYPERION AIR INC

L-ISTATI UNITI

f10263

Ithaca LLC

L-ISTATI UNITI

24848

ICEC TOUR SPOL

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

37906

ID AIR

FRANZA

39137

IFG - INTL FIN. GRP

L-ISVIZZERA

21442

IGN INST GEO NAT LF

FRANZA

29661

IKAROS AVIATION AVV

L-UKRAINA

36740

IMD AIRWAYS

SPANJA

32492

INDIA FLYSAFE AVTN

INDIA

36832

INDUSTRY EAST EUROPE

L-ISVIZZERA

33071

INDUSTR. AERONAUTICA

IL-KOLOMBJA

33559

INDYCAR AVIATION

L-ISTATI UNITI

30427

INFINIT AIR

SPANJA

34222

INLOGS INTERNATIONAL

UNDEFINED

23792

INTERCON USA

L-ISTATI UNITI

31081

INTERFACE OPS LLC

L-ISTATI UNITI

31965

INTERGLOBE AVTN LTD

INDIA

32801

INTERJET ABC

IL-MESSIKU

33654

INTER AMERICAN

L-ANGOLA

37561

INTL GAMING TECH

L-ISTATI UNITI

37780

INVERSIONES DAVANIC

IL-KOLOMBJA

32524

INVESTAVIA

IL-KAZAKISTAN

37577

INVEST AERO SARL

FRANZA

f11248

IP Aviation L.P.

IL-KANADA

f12706

ISLAND PARK AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

33890

ISLENA INVERSIONES

IL-ĦONDURAS

21879

ISRAIR AIRLINES & TOURISM LTD

L-IŻRAEL

30038

IXAIR

FRANZA

f10277

Jereissati Participacoes S/A

IL-BRAŻIL

f13613

Jet Select LLC

L-ISTATI UNITI

28006

JAPAT

L-ISVIZZERA

31296

JAZEERA AIRWAYS

IL-KUWAJT

32986

JBS CONSULTING LLC

L-ISTATI UNITI

31772

JCAS

L-ISVIZZERA

26998

JDP FRANCE

FRANZA

36413

JEREISSATI CENTROS

IL-BRAŻIL

38847

JETSTAR JAPAN

IL-ĠAPPUN

31137

JETS RENT AVTN

FRANZA

30713

JET AVIATION AG

L-ISVIZZERA

30385

JET AVIATION FZCO

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

26911

JET BLUE AIRWAYS

L-ISTATI UNITI

37719

JET CONNECTIONS

IR-RENJU UNIT

32217

JET CRUISING

IL-LUSSEMBURGU

34614

JET DIRECT AVIATION

L-ISTATI UNITI

33015

JET MANAGEMENT SA

L-ISVIZZERA

33769

JET ONE JSC

IL-KAZAKISTAN

32848

JET PREMIER ONE

L-ISVIZZERA

39652

JET SELECT AVIATION

L-ISTATI UNITI

38174

JET XPRESS

IL-CÔTE D’IVOIRE

26479

JET 2000

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

31581

JET4YOU

IL-MAROKK

f12768

JIMMIE JOHNSON RACING II INC

L-ISTATI UNITI

f12712

JOUST CAPITAL III LLC

L-ISTATI UNITI

29395

JR EXECUTIVE

IL-LIBANU

f12041

Key Aviation LLC

L-ISTATI UNITI

6510

KALAIR LTD.

L-ISTATI UNITI

34887

KALDERON LTD

IR-RENJU UNIT

28504

KARTHAGO AIRLINES

IT-TUNEŻIJA

34348

KARTHAGO PRIVATE JET

IT-TUNEŻIJA

38123

KAS CORPORATION LTD.

IL-LIBANU

30709

KAZAVIA

IL-KAZAKISTAN

29190

KBBD

L-ISTATI UNITI

32381

KB HOME

L-ISTATI UNITI

12778

KELOWNA FLIGHTCRAFT

IL-KANADA

7129

KINGDOM HOLDING CO

L-ARABJA SAWDIJA

39793

KING AIRSHARE SA

FRANZA

35242

KNIGHT AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

34843

KOSTAR AIRLINES

IR-REPUBBLIKA TAL-KOREA T’ISFEL

35727

KREDEL INTERNATIONAL

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

f10290

KW Flight, LLC / Central Missouri Aviation, Inc.

L-ISTATI UNITI

f10875

Layla Jet

IL-BERMUDA

f13333

Ligon Air LLC

L-ISTATI UNITI

f10304

Luciano Antonio Zogbi

IL-BRAŻIL

1971

LABORATOIRE ASL

FRANZA

30455

LAS VEGAS JET

L-ISTATI UNITI

33111

LAYAN INTL.

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

37923

LA AVIATION

L-ISVIZZERA

30595

LEACH CAPITAL

L-ISTATI UNITI

2816

LEGENDAIR LTD.

L-ISVIZZERA

13358

LIBYAN AIR CARGO

IL-LIBJA

26342

LIGNES AER. CONGO.

IL-KONGO

4489

LIMITED BRANDS SERVICE COMPANY

L-ISTATI UNITI

f904

LINEAS AEREAS SUDAMERICANAS

IL-KOLOMBJA

25272

LOTUS AIR

L-EĠITTU

33450

LOV'AIR AVIATION

FRANZA

24211

LOWA LTD

L-ISTATI UNITI

28079

LOYD'S BUSINESS JETS

IL-POLONJA

f10303

LR Enterprises Management LLC

L-ISTATI UNITI

37092

LUIS FUENMAYOR

L-ISTATI UNITI

31034

LUKOIL-AVIA SWISS

L-ISVIZZERA

29070

LUXFLIGHT EXECUTIVE

IL-LUSSEMBURGU

7764

LVMH SERVICES

FRANZA

37071

LX AVIATION (SPV)LTD

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

19696

LYRECO

FRANZA

f11360

LYS LLC

L-ISTATI UNITI

f10306

Macbens Patrimonial Ltda

IL-BRAŻIL

f13614

Mark Anthony Group Inc

IL-KANADA

f10420

Marmalade Skies LLC

L-ISTATI UNITI

30280

Marsico Aviation, LLC

L-ISTATI UNITI

f12655

Mass Jet Lease

IL-FILIPPINI

f10313

Mendota Aircraft Management

L-ISTATI UNITI

28010

Mondoil

L-ISTATI UNITI

34423

MACAU JET INTL

MACAO SAR

26383

MAGIC CONDOR LTD

IL-BERMUDA

f11359

MAGIC JOHNSON ENTERTAINMENT INC

L-ISTATI UNITI

29993

MAG AVIATION

L-ISTATI UNITI

34992

MAINSAIL TRADING 93

L-AFRIKA T’ISFEL

32078

MALIBU CONSULTING

L-ISTATI UNITI

34975

MALU AVIATION

IL-KONGO

39158

MANAGEMENT ASSOCIATE

L-ISVIZZERA

23021

MANAG'AIR

FRANZA

34019

MANO RIVER

L-ISTATI UNITI

1824

MARIN

FRANZA

37003

MARITIME INVESTMENT

MONAKO

1976

MARITIME INVESTMENT AND SHIPPING CO. LTD.

IL-BERMUDA

23214

MAROC GENDARMERIE

IL-MAROKK

36263

MAROC TELECOM

IL-MAROKK

1831

MARTIN BAKER

IR-RENJU UNIT

32707

MASC AIR LTD

IL-GŻEJJER KAJMAN

27014

MASTERJET SWITZ.

L-ISVIZZERA

34840

MASWINGS SDN. BHD.

IL-MALASJA

33238

MAURITANIA AIRWAYS

IL-MAWRITANJA

37893

MAURITANIE AIRLINES

IL-MAWRITANJA

27863

MAYES JOHN

L-ISTATI UNITI

39790

MAZIA INVEST LTD

L-ISVIZZERA

f12986

MB AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

30315

MCKINLEY ACFT HLDNG

L-ISTATI UNITI

31545

MDA SAS

FRANZA

1855

MEA AIR LIBAN

IL-LIBANU

38759

MEGA GLOBAL AIR

IL-MALDIVE

9689

MELVIN SIMON & ASSOCIATES, INC.

L-ISTATI UNITI

21443

METEO-FRANCE

FRANZA

31140

ME LEASING

L-ISTATI UNITI

f10316

MFP Services LLC

L-ISTATI UNITI

28986

MHS AVIATION SDN BHD

IL-MALASJA

37403

MIAMI FERRY CONTRACT

L-ISTATI UNITI

29036

MIDAIR LF

FRANZA

36859

MIDAS AIR

L-ISTATI UNITI

29971

MIDDLE EAST JET SVCS

IL-LIBANU

24019

MID EAST JET

L-ARABJA SAWDIJA

34821

MILLETREIZE

FRANZA

26724

MILLION AIR SALT LAK

L-ISTATI UNITI

617

MIL BRAZIL

IL-BRAŻIL

702

MIL CANADA

IL-KANADA

36031

MIL ECUADOR AIRFORCE

L-EKWADOR

1098

MIL FRANCE

FRANZA

1800

MIL MALAYSIA

IL-MALASJA

35609

MINISTRY DEF SLOVENI

IS-SLOVENJA

36033

MISH AVIATION SVCS

IL-GANA

31556

MISTRAL AEREO

IL-KANADA

31331

MITRE AVIATION LTD

IR-RENJU UNIT

38259

MOHAMED BEKKALI

IL-MAROKK

35060

MOISEEV ALEX

MONAKO

f14019

MONAVIA LTD

L-ISLE OF MAN

40071

MONTANA AEROSPACE

L-ISTATI UNITI

38782

MONTEBELLO LTDA

IL-BRAŻIL

32755

MONTROSE GLOBAL

IR-RENJU UNIT

35455

MONT BLANC AVIATION

IL-BERMUDA

7058

MORRIS COMMUNICATION

L-ISTATI UNITI

34441

MOSCOW HELICOPTER

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

f11405

MOSS JERONE S TRUSTEE

L-ISTATI UNITI

39806

MR HUSIC

FRANZA

28262

M&P INTL AVTN CLUB

L-ISTATI UNITI

39587

M-EDIA AVIATION LTD

IR-RENJU UNIT

33834

M. SQUARE AVIATION

IL-BERMUDA

f12094

Naja Locação Empresarial LTD

IL-BRAŻIL

32959

Nofa Aviation

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

34415

Nomad Aviation

L-ISVIZZERA

39842

NADREMAL AIR HOLDING

IL-ĠORDAN

f1000

NAM AIRLINES

L-ISTATI UNITI

31025

NATASCHA ESTABLISHMENT

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

26668

NATIONAL AIR SERVICE

L-ARABJA SAWDIJA

28966

NATIONAL AVIATION 2

L-EĠITTU

34727

NATIONAL CITY COMM

L-ISTATI UNITI

f11468

NAVAIR LLC

L-ISTATI UNITI

38371

NAVINTAIR INC

L-ISTATI UNITI

31097

NEBULA LTD.

IL-BERMUDA

38228

NEGRI IMMOBILIARE

L-ITALJA

32626

NEWCASTLE AIRCRAFT

L-ISTATI UNITI

32424

NEW AXIS AIRWAYS

FRANZA

34651

NEW CAIRO REAL EST

L-EĠITTU

35373

NEXT GENERATION VENT

L-ISTATI UNITI

38125

NEXUS FLT OPS SVCS

L-ARABJA SAWDIJA

20855

NIGERIAN POLICE

IN-NIĠERJA

35941

NILE AIR

L-EĠITTU

31199

NISSAN NTH AMERICA

L-ISTATI UNITI

32963

NORDEX AIR

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

38103

NORTH STAR AVTN LTD

L-ISVIZZERA

10326

NOUVELAIR TUNISIE

IT-TUNEŻIJA

33212

NPM MANAGEMENT

L-ISTATI UNITI

22190

NWT AIRCRAFT

L-ISTATI UNITI

36629

NW NORDWEST

L-ISVIZZERA

32861

NY JETS TRANSPORTER

IL-BERMUDA

39493

N.K.J.S.P.E LTDA.

IL-BRAŻIL

31770

N304RJ

L-ISTATI UNITI

32270

N349BA

L-ISTATI UNITI

32370

N72RK

L-ISTATI UNITI

29465

Oakmont Holdings, LLC

L-ISTATI UNITI

f10340

Oakwood Books, Inc.

L-ISTATI UNITI

31395

Outpost International, LLC

L-ISTATI UNITI

32859

Ovlas sa

IN-NIĠERJA

30908

OCANA ASSETS LTD

L-ISTATI UNITI

12316

OFTC.Inc.

L-ISTATI UNITI

28984

OLDBURY HOLDINGS

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

35132

OMEGA VII

FRANZA

34603

OMYA INTERNATIONAL

L-ISVIZZERA

36166

ONEXP

ID-DANIMARKA

30957

ONE THIRTY NINE

IL-LUSSEMBURGU

32311

OPENSKIES

FRANZA

31341

ORIENT GLOBAL AVTN

SINGAPOR

36943

ORION AIR GROUP

L-ISTATI UNITI

28050

OUTFITTER AVIATION

L-ISTATI UNITI

4139

OYONNAIR

FRANZA

31264

O AIR

FRANZA

f10350

Pacific Coast Feather Company

L-ISTATI UNITI

30188

Pacific Connection Inc.

L-ISTATI UNITI

36039

Paradox Security Sys

IL-KANADA

f12236

Power Ease Investments Limited BVI

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

31595

Premier Aviation

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

28189

Proair charter

IL-ĠERMANJA

25856

PACE CARGO ENTERRP

L-ISTATI UNITI

31966

PALMAIR AVIATION

IL-MAROKK

38406

PARADOX BIRDS

L-ISTATI UNITI

26289

PARAFFIN AIR

L-ISTATI UNITI

36994

PEABODY ENERGY

L-ISTATI UNITI

38284

PEACH AVIATION

IL-ĠAPPUN

35524

PETRO AIR

IL-LIBJA

34403

PHEEBE LIMITED

IR-RENJU UNIT

33969

PHENOMAIR

FRANZA

29691

PINNACLE AIR GROUP

L-ISTATI UNITI

32252

PLANET AVIATION UU

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

f11455

PLEASANT AIRCRAFT LEASING LLC

L-ISTATI UNITI

2176

PPG INDUSTRIES

L-ISTATI UNITI

38693

PREMIAIR (WI) 2

L-INDONEŻJA

32060

PREMIER AIR

L-ISTATI UNITI

36197

PRESTIGE JET JORDAN

IL-ĠORDAN

35261

PRESTOIL SAS

FRANZA

35401

PRINCESS AVIATION DT

IT-TUNEŻIJA

24429

PRIVATAIR SA

L-ISVIZZERA

38110

PRIVATAIR SAUDI ARAB

L-ARABJA SAWDIJA

35093

PRIVATE JETS LUXEMB.

IL-LUSSEMBURGU

39850

PROFESSIONAL JET INC

L-ISTATI UNITI

32346

PROFRED PARTNERS LLP

IR-RENJU UNIT

36931

PSD

FRANZA

f11206

PVM Management LLC

L-ISTATI UNITI

22432

QATAR AMIRI FLIGHT

IL-QATAR

38078

QUEST TRADING, LLC

L-ISTATI UNITI

40048

QUIKJET CARGO AIR

INDIA

35828

Related Companies

L-ISTATI UNITI

f10385

Rex Realty Co

L-ISTATI UNITI

f10387

Rio Bonito Comunicacao Ltda

IL-BRAŻIL

f10391

Roux Investment Mngt Co

L-ISTATI UNITI

1427

RAININ AIR

L-ISTATI UNITI

38278

RAJSHAHI AIR LTD

IL-BANGLADEXX

36817

RCR JETS AG

L-ISVIZZERA

f11026

RD HUBBARD ENTERPRISES INC.

L-ISTATI UNITI

34087

REAL EXECUTIVE GMBH

L-ISVIZZERA

37695

REAL FLY SARL

IL-MAROKK

31655

REATEX INVEST

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

2232

REGOURD AVIATION

FRANZA

30061

REIMS AVIATION IND

FRANZA

23719

RIDA AVIATION LTD

IL-BERMUDA

34680

RJH ADVISORY

L-ISTATI UNITI

31630

RJM AVIATION

CHAD

f10973

RJ CORMAN Aviation Services LLC

L-ISTATI UNITI

32627

RNW ENTERPRISES, LLC

L-ISTATI UNITI

31978

ROMEO MIKE AVTN

L-ISTATI UNITI

30374

RONSO SA DE CV

IL-MESSIKU

31808

ROTOR TRADE 2

L-ISTATI UNITI

31026

ROUST TRADING

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

36887

ROUTE 450 INVESTMENT

IL-BRAŻIL

27737

ROXBURY TECHNOLOGIES

L-ISVIZZERA

258

ROYAL AIR MAROC

IL-MAROKK

37548

RSR-614RD

L-ISTATI UNITI

35879

RUBICON AVIATION

IR-RENJU UNIT

f12601

Sapphire International Group, Inc

L-ISTATI UNITI

37718

Sfera Jet LLC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

38579

Sino Jet Management Limited

IĊ-ĊINA

f10403

Skye Gryphon, LLC

L-ISTATI UNITI

f12484

Sonic Financial

L-ISTATI UNITI

f10419

Stephens Investment Holdings LLC

L-ISTATI UNITI

f11008

Success Master Ltd.

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

5967

Synthes USA Sales LLC

L-ISTATI UNITI

33152

SAAD AIR LTD

IL-BAĦREJN

39960

SABENA TECHNICS (2)

FRANZA

22756

SABRINA FISHERIES

L-ISTATI UNITI

38042

SABY FINANCE

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

27640

SAESA

SPANJA

37497

SAFEGUARD SOLUTIONS

ARUBA

f11791

SAF FLIGHT LLC

L-ISTATI UNITI

34967

SAINTEX AERO SARL

FRANZA

25946

SALEM AVIATION

L-ARABJA SAWDIJA

5373

SATENA

IL-KOLOMBJA

36114

SAUCAR LIMITED

IR-RENJU UNIT

5432

SAUDI OGER

L-ARABJA SAWDIJA

20462

SBD BRETONNE DEVELOP

FRANZA

31959

SBM GROUP

L-ISTATI UNITI

32560

SCD BV

IL-PAJJIŻI L-BAXXI

28744

SCHREINER CAMEROUN

IL-KAMERUN

31358

SCM ARUBA A.V.V.

ARUBA

32411

SCOTTS MIRACLE-GRO

L-ISTATI UNITI

22328

SECURITE CIVILE LF

FRANZA

36018

SEGERIS CAPITAL LTD

IL-BRAŻIL

1249

SELIA

FRANZA

27881

SERLUX

IL-LUSSEMBURGU

33112

SEVENTH SENSE STAR

IL-BERMUDA

35652

SFD RUSSIA

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

f12875

SHADOWFAX LLC

L-ISTATI UNITI

24337

SHAR INK

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

f12810

SHORENSTEIN PROPERTIES LLC

L-ISTATI UNITI

30513

SICHUAN AIRLINES (3)

IĊ-ĊINA

5468

SIGAIR LTD

IL-BERMUDA

34418

SIGMA AVIATION

L-IRLANDA

f12744

SILVER LAKE AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

32728

SILVER VENTURES INC

L-ISTATI UNITI

2466

SIRIUS

L-ISVIZZERA

32892

SIRTE OIL COMPANY

IL-LIBJA

24200

SIT-SET AVTN AG

L-ISVIZZERA

35424

SJ MANAGEMENT LLC

L-ISTATI UNITI

40055

SKYCHASE LTD

IL-ĠORDAN

37810

SKYFIRST

FRANZA

38576

SKYSCRAPER LTD

IR-RENJU UNIT

30105

SKYTRADERS PTY

L-AWSTRALJA

34050

SKYWAY LTD

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

19462

SKYWORK AIRLINES

L-ISVIZZERA

38247

SKY LINER AVIATION

L-ISVIZZERA

27746

SK TRAVEL

L-ISTATI UNITI

35371

SL Management

L-ISTATI UNITI

32149

SMART AVIATION

FRANZA

32805

SMART AVIATION HE

L-EĠITTU

f13550

SME Equipment Leasing

L-ISTATI UNITI

29738

SNC BOETOS

FRANZA

30770

SNC CAVOK

FRANZA

39191

SNECMA SA

FRANZA

37669

SNS IMPORTADORA

IL-BRAŻIL

31695

SN AIR MALI

MALI

37745

SN TRANS HELICOPTERE

FRANZA

33859

SOBEYS CAPITAL INCORPORATED

IL-KANADA

3517

SOFAXIS

FRANZA

22730

SOGERMA

FRANZA

26645

SONNIG

L-ISVIZZERA

38553

SORENS GROUP LTD

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

26378

SOUTHERN AIRLINES

IN-NIĠERJA

21791

SOUTHERN CROSS INTL

IL-PAJJIŻI L-BAXXI

5752

SOUTHERN CROSS USA

L-ISTATI UNITI

35993

SPACEWING COMPANY

L-ARABJA SAWDIJA

17921

SPECIALISED TRANSP.

IR-RENJU UNIT

37714

SPEEDFLY SARL

FRANZA

39251

SPEEDWINGS BUSINESS SA

L-ISVIZZERA

27840

SPHINX WINGS

L-ISVIZZERA

32789

SPRINGWAY LTD

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

34595

SPRING MOUNTAIN (2)

L-ISTATI UNITI

32899

SRIWIJAYA WORLD FUEL

SINGAPOR

39234

SRTS

FRANZA

26231

STAFF AIR SERVICE

FRANZA

2574

STARJET AVIATION

L-ISVIZZERA

24204

STARLING AVIATION

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

33748

STARLINK AVIATION

IL-KANADA

31400

STARR EQUIPMENT

L-ISTATI UNITI

35477

STAR AIRWAYS ALBANIA

L-ALBANIJA

35421

STAR JET LTD

L-ISTATI UNITI

28169

STATE AIR BERKUT

IL-KAZAKISTAN

28156

STEELCASE

L-ISTATI UNITI

37550

STEELE AVIATION INC

L-ISTATI UNITI

32436

STENSRUD VENTURES

L-ISTATI UNITI

33040

STORMJETS SA

L-ISVIZZERA

4488

STRASBOURG AVIATION

FRANZA

35602

STRATEGIC AIR. SAS

FRANZA

39210

SUBURBAN MOTORS COMP

L-ISTATI UNITI

35339

SUKHOI CIVIL ACFT

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

26955

SUKHOI DESIGN BUREAU

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

32592

SULTAN AVIATION

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

23210

SUNRISE (ALSHOROOK)

L-EĠITTU

31657

SUN AIR (EGYPT)

L-EĠITTU

30157

SUPER CONSTELLATION

L-ISVIZZERA

38304

SVS AE REGIOMONTANOS

IL-MESSIKU

25392

SWIFT-AERO, JSC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

30257

SYMPHONY MASTER

L-ISVIZZERA

33362

SYMPHONY MASTER UAE

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

38298

SYPHAX AIRLINES

IT-TUNEŻIJA

22439

S ALGERIE

L-ALĠERIJA

13351

S BURKINA FASO

IL-BURKINA FASO

22442

S CONGO (KIN)

IL-KONGO

22575

S DJIBOUTI

DJIBOUTI

22426

S GABON

IL-GABON

32125

S GAMBIA (2)

IL-GAMBJA

22438

S MONACO

MONAKO

22524

S NIGERIA

IN-NIĠERJA

22576

S SENEGAL

IS-SENEGAL

22977

S TCHAD

IĊ-ĊAD

22656

S EGYPT

L-EĠITTU

f10437

Target Corporation

L-ISTATI UNITI

f10497

The Yucaipa Companies LLC

L-ISTATI UNITI

f13708

Thomas J. Tull / Legend Pictures LLC

L-ISTATI UNITI

36894

Thorn Air Ltd

L-ISTATI UNITI

f10498

Tracinda Corporation

L-ISTATI UNITI

f11188

Trian Fund Management

L-ISTATI UNITI

f13921

Trillion Winner Investment Limited

IL-GŻEJJER VERĠNI (IR-RENJU UNIT)

38197

TAA AVIATION LTD

L-ISVIZZERA

27385

TAF LINHAS AEREAS

IL-BRAŻIL

159

TAG AVIATION SUISSE

L-ISVIZZERA

26797

TAK AVIATION UK LTD

IR-RENJU UNIT

37224

TAMARA NIGER AVIATIO

IN-NIĠER

4386

TAM LINHAS AEREAS

IL-BRAŻIL

35843

TANELA VENTURES LTD

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

26582

TASSILI AIRLINES SA

L-ALĠERIJA

31962

TAT LEASING

FRANZA

24156

TAXI AIR JET-FRET

FRANZA

36518

TERRY BROWN

IL-KANADA

28634

THALES

FRANZA

21075

THERMO FISHER SCIENTIFIC

L-ISTATI UNITI

32042

THE FUTURA CORP

IL-KANADA

30353

TIGER AIRWAYS

SINGAPOR

31882

TIKO AIR (2)

IL-MADAGASKAR

24764

TOTAL LINHAS AEREAS

IL-BRAŻIL

31535

TOUMAI AIR TCHAD SA

IĊ-ĊAD

31676

TOWER HOUSE CONSULT.

IL-GAMBJA

29860

TPS

L-ISTATI UNITI

26086

TRADLUX

IL-LUSSEMBURGU

8921

TRANCHANT GAMING

FRANZA

34062

TRANSAIR CARGO SVC

IL-KONGO

12193

TRANSASIA AIRWAYS

IT-TAJWAN

32673

TRANSAVIA FRANCE SAS

FRANZA

2939

TRANSPORTES AEROMAR

IL-MESSIKU

f11432

TRANSWESTERN TRANSPORTS LLC

L-ISTATI UNITI

37172

TRANS AER MAR CORTES

IL-MESSIKU

34164

TRANS OCEAN AIRWAYS

IL-MADAGASKAR, IL-KOMOROS, REUNION

35158

TRIBECA AVT PARTNERS

L-ISTATI UNITI

30112

TRIGANA AIR SERVICE

L-INDONEŻJA

21666

TUDOR SALIBA

L-ISTATI UNITI

2752

TUNIS AIR

IT-TUNEŻIJA

31018

TURNBERRY MANAGEMENT

L-ISTATI UNITI

28237

TWIN JET

FRANZA

28467

TY AIR INC

L-ISTATI UNITI

3329

United Technologies Corporation

L-ISTATI UNITI

28221

UAS UNITED AVIATION

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

f10814

UETA, Inc.

L-ISTATI UNITI

22150

UKRAINE AIR ALLIANCE

L-UKRAINA

34820

UNIFOX HOLDINGS LTD

IL-BELIŻE

32094

UNION PACIFIC CORP

L-ISTATI UNITI

34874

UNITED AVIATION (OM)

IL-LIBJA

38621

UNITED AVTN MGMT

L-ARABJA SAWDIJA

28092

UNITED HEALTHGROUP

L-ISTATI UNITI

38877

UNI AIR TAIWAN

IT-TAJWAN

33249

Voyage International

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

24318

VALAVIA

FRANZA

28829

VALIANT AVIATION

IL-BERMUDA

10637

VALMONT

L-ISTATI UNITI

39374

VANDINGLE LIMITED

ĊIPRU

40040

VANILLA AIR INC

IL-ĠAPPUN

30253

VENTURA AVIATION

MONAKO

34280

VEREIN DC3

L-ISVIZZERA

39635

VIAJES GUINEA EQUAT

IL-GINEA EKWATORJALI

37581

VIA JETS OOD.SRL

IL-BULGARIJA

19445

VIETNAM AIRLINES

IL-VJETNAM

33703

VIKING AVIATION LTD.

IR-RENJU UNIT

39394

VI AIRLINK

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

23952

VOLARE AIRCOMPANY

L-UKRAINA

38134

VOLPE AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

27628

VULCAN AVIATION

IR-RENJU UNIT

23592

VULCAN INC

L-ISTATI UNITI

f10661

Watersedge Aviation LLC

Mhux magħruf

f10481

Williams-Sonoma, Inc.

L-ISTATI UNITI

35615

WADI AVIATION

L-ARABJA SAWDIJA

30891

WAF LTD

IL-GŻEJJER KAJMAN

34990

WAHA CAPITAL

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

36777

WALKER AIR SVCS

L-AWSTRALJA

34886

WATANIA AIRWAYS

IL-KUWAJT

35351

WAVES JET

IL-LIBANU

6924

WEDGE AVIATION

L-ISTATI UNITI

29491

WELLS AVIATION

L-ISTATI UNITI

39316

WELL ORIGIN LIMITED

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

34317

WESTJET FALCON 50061

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

f10476

WGL Capital Corporation

L-ISTATI UNITI

31779

WHISKEY ROMEO OWNER

L-ISTATI UNITI

31064

WHITE LOTUS

L-ISTATI UNITI

32294

WILKES AND MCHUGH

L-ISTATI UNITI

34191

WILLIAMS INTL CO LLC

L-ISTATI UNITI

39638

WILLIAM KHERKHER

L-ISTATI UNITI

31765

WINDS AWAY

L-ISTATI UNITI

37331

WINDWARD AVIATION

L-ISTATI UNITI

36782

WINGS AIR

L-INDONEŻJA

32929

WINGS OVER AFRICA

IN-NAMIBJA

32063

WIP TRADING

L-ISVIZZERA

31938

WREN ACQUISITIONS

L-ISTATI UNITI

23330

XL AIRWAYS FRANCE

FRANZA

f10823

Yet Again, Inc.

L-ISTATI UNITI

2941

YEMENIA

IL-JEMEN

11467

YUM BRANDS INC.

L-ISTATI UNITI

31488

YYA AVIATION

IL-BERMUDA

35471

ZEST AIRWAYS INC

IL-FILIPPINI

35614

ZOGBI LUCIANO

L-ISVIZZERA

32665

ZYMAN AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

29999

Parc Aviation

IL-BERMUDA

26915

171JC

L-ISTATI UNITI

34029

2M EXECUTIVE AVTN

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

f11472

2 TS LLC

L-ISTATI UNITI

24008

223RD FLIGHT UNIT

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

12312

35-55 PARTNERSHIP

L-ISTATI UNITI

39717

650-I LLC

L-ISTATI UNITI

29177

900NB

L-ISTATI UNITI

a789

Operator using ICAO_CODE:AAE

Mhux magħruf

a791

L-operatur juża l-ICAO_CODE:AJT

Mhux magħruf

a794

L-operatur juża l-ICAO_CODE:AMF

Mhux magħruf

a799

L-operatur juża l-ICAO_CODE:BCN

Mhux magħruf

a802

L-operatur juża l-ICAO_CODE:BKS

Mhux magħruf

a808

L-operatur juża l-ICAO_CODE:BSQ

Mhux magħruf

a809

L-operatur juża l-ICAO_CODE:BUL

Mhux magħruf

a811

L-operatur juża l-ICAO_CODE:CEY

Mhux magħruf

a814

L-operatur juża l-ICAO_CODE:CFX

Mhux magħruf

a816

L-operatur juża l-ICAO_CODE:CGC

Mhux magħruf

a818

L-operatur juża l-ICAO_CODE:CGQ

Mhux magħruf

a819

L-operatur juża l-ICAO_CODE:CGT

Mhux magħruf

a821

L-operatur juża l-ICAO_CODE:CPT

Mhux magħruf

a823

L-operatur juża l-ICAO_CODE:CSQ

Mhux magħruf

a825

L-operatur juża l-ICAO_CODE:CTL

Mhux magħruf

a829

L-operatur juża l-ICAO_CODE:CUT

Mhux magħruf

a830

L-operatur juża l-ICAO_CODE:CXP

Mhux magħruf

a833

L-operatur juża l-ICAO_CODE:DEL

Mhux magħruf

a835

L-operatur juża l-ICAO_CODE:DRA

Mhux magħruf

a837

L-operatur juża l-ICAO_CODE:EUF

Mhux magħruf

a838

L-operatur juża l-ICAO_CODE:EVO

Mhux magħruf

a839

L-operatur juża l-ICAO_CODE:FAC

Mhux magħruf

a840

L-operatur juża l-ICAO_CODE:FAD

Mhux magħruf

a843

L-operatur juża l-ICAO_CODE:FAV

Mhux magħruf

a845

L-operatur juża l-ICAO_CODE:FGH

Mhux magħruf

a846

L-operatur juża l-ICAO_CODE:FGI

Mhux magħruf

a850

L-operatur juża l-ICAO_CODE:FIW

Mhux magħruf

a851

L-operatur juża l-ICAO_CODE:FMI

Mhux magħruf

a854

L-operatur juża l-ICAO_CODE:FOF

Mhux magħruf

a855

L-operatur juża l-ICAO_CODE:FOG

Mhux magħruf

a856

L-operatur juża l-ICAO_CODE:FOH

Mhux magħruf

a857

L-operatur juża l-ICAO_CODE:FOI

Mhux magħruf

a858

L-operatur juża l-ICAO_CODE:FOT

Mhux magħruf

a864

L-operatur juża l-ICAO_CODE:FWO

Mhux magħruf

a865

L-operatur juża l-ICAO_CODE:FWR

Mhux magħruf

a866

L-operatur juża l-ICAO_CODE:FWU

Mhux magħruf

a867

L-operatur juża l-ICAO_CODE:FWX

Mhux magħruf

a868

L-operatur juża l-ICAO_CODE:FWY

Mhux magħruf

a860

L-operatur juża l-ICAO_CODE:FW0

Mhux magħruf

a871

L-operatur juża l-ICAO_CODE:GFI

Mhux magħruf

a874

L-operatur juża l-ICAO_CODE:GUF

Mhux magħruf

a875

L-operatur juża l-ICAO_CODE:GUI

Mhux magħruf

a876

L-operatur juża l-ICAO_CODE:GUT

Mhux magħruf

a878

L-operatur juża l-ICAO_CODE:GWX

Mhux magħruf

a879

L-operatur juża l-ICAO_CODE:HBJ

Mhux magħruf

a880

L-operatur juża l-ICAO_CODE:HDF

Mhux magħruf

a881

L-operatur juża l-ICAO_CODE:HHD

Mhux magħruf

a888

L-operatur juża l-ICAO_CODE:HPJ

Mhux magħruf

a889

L-operatur juża l-ICAO_CODE:HUG

Mhux magħruf

a893

L-operatur juża l-ICAO_CODE:INC

Mhux magħruf

a901

L-operatur juża l-ICAO_CODE:KSB

Mhux magħruf

a902

L-operatur juża l-ICAO_CODE:KTM

Mhux magħruf

a906

L-operatur juża l-ICAO_CODE:LDU

Mhux magħruf

a919

L-operatur juża l-ICAO_CODE:MAR

Mhux magħruf

a920

L-operatur juża l-ICAO_CODE:MAW

Mhux magħruf

a921

L-operatur juża l-ICAO_CODE:MEI

Mhux magħruf

a922

L-operatur juża l-ICAO_CODE:MPC

Mhux magħruf

a924

L-operatur juża l-ICAO_CODE:MTN

Mhux magħruf

a1002

L-operatur juża l-ICAO_CODE:NCB

Mhux magħruf

a1011

L-operatur juża l-ICAO_CODE:PJW

Mhux magħruf

a1013

L-operatur juża l-ICAO_CODE:PLY

Mhux magħruf

a1015

L-operatur juża l-ICAO_CODE:PRS

Mhux magħruf

a1016

L-operatur juża l-ICAO_CODE:PSE

Mhux magħruf

a1017

L-operatur juża l-ICAO_CODE:PSV

Mhux magħruf

a1019

L-operatur juża l-ICAO_CODE:PTL

Mhux magħruf

a1023

L-operatur juża l-ICAO_CODE:RGF

Mhux magħruf

a1024

L-operatur juża l-ICAO_CODE:RHI

Mhux magħruf

a1028

L-operatur juża l-ICAO_CODE:ROR

Mhux magħruf

a1031

L-operatur juża l-ICAO_CODE:RUC

Mhux magħruf

a1034

L-operatur juża l-ICAO_CODE:SBH

Mhux magħruf

a1035

L-operatur juża l-ICAO_CODE:SBU

Mhux magħruf

a1036

L-operatur juża l-ICAO_CODE:SER

Mhux magħruf

a1038

L-operatur juża l-ICAO_CODE:SKZ

Mhux magħruf

a1039

L-operatur juża l-ICAO_CODE:SPC

Mhux magħruf

a1041

L-operatur juża l-ICAO_CODE:SVD

Mhux magħruf

a1042

L-operatur juża l-ICAO_CODE:TAF

Mhux magħruf

a1044

L-operatur juża l-ICAO_CODE:TIF

Mhux magħruf

a1047

L-operatur juża l-ICAO_CODE:TKE

Mhux magħruf

a1053

L-operatur juża l-ICAO_CODE:TPQ

Mhux magħruf

a1063

L-operatur juża l-ICAO_CODE:VEC

Mhux magħruf

a1067

L-operatur juża l-ICAO_CODE:WAJ

Mhux magħruf

a1068

L-operatur juża l-ICAO_CODE:WBS

Mhux magħruf

a1069

L-operatur juża l-ICAO_CODE:WDA

Mhux magħruf

a1071

L-operatur juża l-ICAO_CODE:WIA

Mhux magħruf

a1073

L-operatur juża l-ICAO_CODE:WML

Mhux magħruf

a1570

L-operatur juża t-TAIL NB: AC960

Mhux magħruf

a1794

L-operatur juża t-TAIL NB: AF3943

Mhux magħruf

a1795

L-operatur juża t-TAIL NB: AF3965

Mhux magħruf

a1796

L-operatur juża t-TAIL NB: AF3967

Mhux magħruf

a2022

L-operatur juża t-TAIL NB: AHJT833

Mhux magħruf

a1507

L-operatur juża t-TAIL NB: ARBV021

Mhux magħruf

a2023

L-operatur juża t-TAIL NB: ARBV217

Mhux magħruf

a1509

L-operatur juża t-TAIL NB: BULG001

Mhux magħruf

a1104

L-operatur juża t-TAIL NB: CFFEV

Mhux magħruf

a1582

L-operatur juża t-TAIL NB: CFGOV

Mhux magħruf

a1105

L-operatur juża t-TAIL NB: CFXCN

Mhux magħruf

a1107

L-operatur juża t-TAIL NB: CGCGS

Mhux magħruf

a1108

L-operatur juża t-TAIL NB: CGCMP

Mhux magħruf

a1110

L-operatur juża t-TAIL NB: CGJLN

Mhux magħruf

a1586

L-operatur juża t-TAIL NB: CGKTM

Mhux magħruf

a1111

L-operatur juża t-TAIL NB: CGLBB

Mhux magħruf

a1112

L-operatur juża t-TAIL NB: CGRPM

Mhux magħruf

a1589

L-operatur juża t-TAIL NB: CGTDE

Mhux magħruf

a1590

L-operatur juża t-TAIL NB: CGTKM

Mhux magħruf

a1798

L-operatur juża t-TAIL NB: CG1501

Mhux magħruf

a1800

L-operatur juża t-TAIL NB: CG1707

Mhux magħruf

a1802

L-operatur juża t-TAIL NB: CG1712

Mhux magħruf

a1803

L-operatur juża t-TAIL NB: CG1719

Mhux magħruf

a1583

L-operatur juża t-TAIL NB: CG201

Mhux magħruf

a1804

L-operatur juża t-TAIL NB: CG2105

Mhux magħruf

a1805

L-operatur juża t-TAIL NB: CG2114

Mhux magħruf

a1806

L-operatur juża t-TAIL NB: CG2131

Mhux magħruf

a1591

L-operatur juża t-TAIL NB: CJ950

Mhux magħruf

a1592

L-operatur juża t-TAIL NB: CONDE

Mhux magħruf

a1571

L-operatur juża t-TAIL NB: C1501

Mhux magħruf

a1574

L-operatur juża t-TAIL NB: C1707

Mhux magħruf

a1575

L-operatur juża t-TAIL NB: C1712

Mhux magħruf

a1576

L-operatur juża t-TAIL NB: C1719

Mhux magħruf

a1577

L-operatur juża t-TAIL NB: C2001

Mhux magħruf

a1578

L-operatur juża t-TAIL NB: C2102

Mhux magħruf

a1579

L-operatur juża t-TAIL NB: C2105

Mhux magħruf

a1580

L-operatur juża t-TAIL NB: C2127

Mhux magħruf

a1594

L-operatur juża t-TAIL NB: DAJGK

Mhux magħruf

a1305

L-operatur juża t-TAIL NB: EV0065

Mhux magħruf

a1306

L-operatur juża t-TAIL NB: EV0068

Mhux magħruf

a1809

L-operatur juża t-TAIL NB: EV0681

Mhux magħruf

a1511

L-operatur juża t-TAIL NB: FAV4402

Mhux magħruf

a1597

L-operatur juża t-TAIL NB: FBUSN

Mhux magħruf

a1598

L-operatur juża t-TAIL NB: FBVSE

Mhux magħruf

a1599

L-operatur juża t-TAIL NB: FBZCF

Mhux magħruf

a1600

L-operatur juża t-TAIL NB: FD833

Mhux magħruf

a1601

L-operatur juża t-TAIL NB: FGATD

Mhux magħruf

a1602

L-operatur juża t-TAIL NB: FGHPS

Mhux magħruf

a1119

L-operatur juża t-TAIL NB: FGIEI

Mhux magħruf

a1603

L-operatur juża t-TAIL NB: FGIZV

Mhux magħruf

a1604

L-operatur juża t-TAIL NB: FGJAN

Mhux magħruf

a1606

L-operatur juża t-TAIL NB: FGOXA

Mhux magħruf

a1608

L-operatur juża t-TAIL NB: FGUSN

Mhux magħruf

a1122

L-operatur juża t-TAIL NB: FGXES

Mhux magħruf

a1610

L-operatur juża t-TAIL NB: FHCBM

Mhux magħruf

a1611

L-operatur juża t-TAIL NB: FHFBY

Mhux magħruf

a2043

L-operatur juża t-TAIL NB: FLINT43

Mhux magħruf

a1613

L-operatur juża t-TAIL NB: FODSM

Mhux magħruf

a1614

L-operatur juża t-TAIL NB: FODZH

Mhux magħruf

a1615

L-operatur juża t-TAIL NB: FOFLY

Mhux magħruf

a1616

L-operatur juża t-TAIL NB: FOFQV

Mhux magħruf

a1617

L-operatur juża t-TAIL NB: FOGEI

Mhux magħruf

a1619

L-operatur juża t-TAIL NB: FOGHZ

Mhux magħruf

a1621

L-operatur juża t-TAIL NB: FOGNJ

Mhux magħruf

a1622

L-operatur juża t-TAIL NB: FOGOL

Mhux magħruf

a1625

L-operatur juża t-TAIL NB: FOGQX

Mhux magħruf

a1627

L-operatur juża t-TAIL NB: FOGVA

Mhux magħruf

a1628

L-operatur juża t-TAIL NB: FOGXA

Mhux magħruf

a1629

L-operatur juża t-TAIL NB: FOGXB

Mhux magħruf

a1630

L-operatur juża t-TAIL NB: FOHQV

Mhux magħruf

a1631

L-operatur juża t-TAIL NB: FOHQX

Mhux magħruf

a1632

L-operatur juża t-TAIL NB: FOHQY

Mhux magħruf

a1124

L-operatur juża t-TAIL NB: FOIJB

Mhux magħruf

a1633

L-operatur juża t-TAIL NB: FOIJE

Mhux magħruf

a1125

L-operatur juża t-TAIL NB: FOIJF

Mhux magħruf

a1634

L-operatur juża t-TAIL NB: FOIJG

Mhux magħruf

a1635

L-operatur juża t-TAIL NB: FOIJI

Mhux magħruf

a1636

L-operatur juża t-TAIL NB: FOIJP

Mhux magħruf

a1638

L-operatur juża t-TAIL NB: FOIJS

Mhux magħruf

a1639

L-operatur juża t-TAIL NB: FOIJU

Mhux magħruf

a1640

L-operatur juża t-TAIL NB: FOIJY

Mhux magħruf

a1642

L-operatur juża t-TAIL NB: FOIXA

Mhux magħruf

a1128

L-operatur juża t-TAIL NB: FOIXD

Mhux magħruf

a1643

L-operatur juża t-TAIL NB: FOIXP

Mhux magħruf

a1644

L-operatur juża t-TAIL NB: FOJGL

Mhux magħruf

a1645

L-operatur juża t-TAIL NB: FOJSR

Mhux magħruf

a1646

L-operatur juża t-TAIL NB: FONLY

Mhux magħruf

a1129

L-operatur juża t-TAIL NB: FOPTP

Mhux magħruf

a1130

L-operatur juża t-TAIL NB: FORTE

Mhux magħruf

a1647

L-operatur juża t-TAIL NB: FOSUD

Mhux magħruf

a1131

L-operatur juża t-TAIL NB: FOTAG

Mhux magħruf

a1132

L-operatur juża t-TAIL NB: FOTKE

Mhux magħruf

a1135

L-operatur juża t-TAIL NB: FRAAD

Mhux magħruf

a1136

L-operatur juża t-TAIL NB: FRAAG

Mhux magħruf

a1137

L-operatur juża t-TAIL NB: FRADA

Mhux magħruf

a1138

L-operatur juża t-TAIL NB: FRADB

Mhux magħruf

a1139

L-operatur juża t-TAIL NB: FRADC

Mhux magħruf

a1142

L-operatur juża t-TAIL NB: FRAGL

Mhux magħruf

a1143

L-operatur juża t-TAIL NB: FRAGX

Mhux magħruf

a1086

L-operatur juża t-TAIL NB: FRAI

Mhux magħruf

a1145

L-operatur juża t-TAIL NB: FRAIE

Mhux magħruf

a1309

L-operatur juża t-TAIL NB: FRAIIN

Mhux magħruf

a1146

L-operatur juża t-TAIL NB: FRAIJ

Mhux magħruf

a1147

L-operatur juża t-TAIL NB: FRAIL

Mhux magħruf

a1148

L-operatur juża t-TAIL NB: FRAIN

Mhux magħruf

a1149

L-operatur juża t-TAIL NB: FRAIO

Mhux magħruf

a1150

L-operatur juża t-TAIL NB: FRAIQ

Mhux magħruf

a1151

L-operatur juża t-TAIL NB: FRAIT

Mhux magħruf

a1152

L-operatur juża t-TAIL NB: FRAIZ

Mhux magħruf

a1153

L-operatur juża t-TAIL NB: FRAJA

Mhux magħruf

a1154

L-operatur juża t-TAIL NB: FRAJB

Mhux magħruf

a1157

L-operatur juża t-TAIL NB: FRAPO

Mhux magħruf

a1088

L-operatur juża t-TAIL NB: FRAZ

Mhux magħruf

a1162

L-operatur juża t-TAIL NB: FRAZP

Mhux magħruf

a1164

L-operatur juża t-TAIL NB: FRAZZ

Mhux magħruf

a1133

L-operatur juża t-TAIL NB: FRA10

Mhux magħruf

a1134

L-operatur juża t-TAIL NB: FRA12

Mhux magħruf

a1165

L-operatur juża t-TAIL NB: FRBFA

Mhux magħruf

a1166

L-operatur juża t-TAIL NB: FRBFB

Mhux magħruf

a1810

L-operatur juża t-TAIL NB: FR7495

Mhux magħruf

a1556

L-operatur juża t-TAIL NB: FUWF

Mhux magħruf

a1171

L-operatur juża t-TAIL NB: FWFBW

Mhux magħruf

a2044

L-operatur juża t-TAIL NB: FWIO1FA

Mhux magħruf

a2045

L-operatur juża t-TAIL NB: FWIO3FC

Mhux magħruf

a2046

L-operatur juża t-TAIL NB: FWIO4FD

Mhux magħruf

a1651

L-operatur juża t-TAIL NB: FWIPG

Mhux magħruf

a1811

L-operatur juża t-TAIL NB: FW23GW

Mhux magħruf

a1648

L-operatur juża t-TAIL NB: FW231

Mhux magħruf

a1812

L-operatur juża t-TAIL NB: FW25GZ

Mhux magħruf

a1649

L-operatur juża t-TAIL NB: FW301

Mhux magħruf

a1650

L-operatur juża t-TAIL NB: FW311

Mhux magħruf

a1813

L-operatur juża t-TAIL NB: FW44HL

Mhux magħruf

a1174

L-operatur juża t-TAIL NB: FZBCF

Mhux magħruf

a1652

L-operatur juża t-TAIL NB: FZBCJ

Mhux magħruf

a1653

L-operatur juża t-TAIL NB: GU109

Mhux magħruf

a2047

L-operatur juża t-TAIL NB: GU109ME

Mhux magħruf

a1815

L-operatur juża t-TAIL NB: GU3675

Mhux magħruf

a2048

L-operatur juża t-TAIL NB: GU3677A

Mhux magħruf

a2049

L-operatur juża t-TAIL NB: GU65745

Mhux magħruf

a2051

L-operatur juża t-TAIL NB: GY109BP

Mhux magħruf

a1181

L-operatur juża t-TAIL NB: HBIUX

Mhux magħruf

a1182

L-operatur juża t-TAIL NB: HBJEI

Mhux magħruf

a1656

L-operatur juża t-TAIL NB: HHDCT

Mhux magħruf

a1184

L-operatur juża t-TAIL NB: HHDMX

Mhux magħruf

a1658

L-operatur juża t-TAIL NB: HI657

Mhux magħruf

a1513

L-operatur juża t-TAIL NB: HI719CT

Mhux magħruf

a1516

L-operatur juża t-TAIL NB: HI746CA

Mhux magħruf

a2055

L-operatur juża t-TAIL NB: HI746CT

Mhux magħruf

a1186

L-operatur juża t-TAIL NB: HI772

Mhux magħruf

a1517

L-operatur juża t-TAIL NB: HI772CT

Mhux magħruf

a1659

L-operatur juża t-TAIL NB: HI776

Mhux magħruf

a1660

L-operatur juża t-TAIL NB: HI816

Mhux magħruf

a2056

L-operatur juża t-TAIL NB: HI816CT

Mhux magħruf

a1661

L-operatur juża t-TAIL NB: HI819

Mhux magħruf

a1662

L-operatur juża t-TAIL NB: HI820

Mhux magħruf

a2057

L-operatur juża t-TAIL NB: HI820CT

Mhux magħruf

a1663

L-operatur juża t-TAIL NB: HI830

Mhux magħruf

a2058

L-operatur juża t-TAIL NB: HI830CT

Mhux magħruf

a1187

L-operatur juża t-TAIL NB: HI840

Mhux magħruf

a1188

L-operatur juża t-TAIL NB: HI851

Mhux magħruf

a1519

L-operatur juża t-TAIL NB: HK4492X

Mhux magħruf

a1520

L-operatur juża t-TAIL NB: HK4493X

Mhux magħruf

a1664

L-operatur juża t-TAIL NB: HU772

Mhux magħruf

a1666

L-operatur juża t-TAIL NB: IA370

Mhux magħruf

a1667

L-operatur juża t-TAIL NB: J6AAA

Mhux magħruf

a1668

L-operatur juża t-TAIL NB: J6UVF

Mhux magħruf

a1670

L-operatur juża t-TAIL NB: J8KIM

Mhux magħruf

a1671

L-operatur juża t-TAIL NB: J8SLU

Mhux magħruf

a1672

L-operatur juża t-TAIL NB: J8SUN

Mhux magħruf

a1674

L-operatur juża t-TAIL NB: J8VAM

Mhux magħruf

a1676

L-operatur juża t-TAIL NB: J8VBI

Mhux magħruf

a1677

L-operatur juża t-TAIL NB: J8VBJ

Mhux magħruf

a1678

L-operatur juża t-TAIL NB: J8VBK

Mhux magħruf

a1679

L-operatur juża t-TAIL NB: J8VBL

Mhux magħruf

a1682

L-operatur juża t-TAIL NB: J8VBQ

Mhux magħruf

a1683

L-operatur juża t-TAIL NB: J8VBS

Mhux magħruf

a1819

L-operatur juża t-TAIL NB: LCGTDE

Mhux magħruf

a2060

L-operatur juża t-TAIL NB: LIAT558

Mhux magħruf

a1689

L-operatur juża t-TAIL NB: LI347

Mhux magħruf

a2061

L-operatur juża t-TAIL NB: LLIA558

Mhux magħruf