23.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 246/11


Rettifika tad-Direttiva 2014/17/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Frar 2014 dwar kuntratti ta' kreditu għall-konsumaturi marbutin ma' proprjetà immobbli residenzjali u li temenda d-Direttivi 2008/48/KE u 2013/36/UE u r-Regolament (UE) Nru 1093/2010

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 60 tat-28 ta' Frar 2014 )

F'paġna 38, premessa (26):

flok:

“… tal-istandards ta' valutazzjoni rikonoxxuti internazzjonalment, partikolarment dawk żviluppati mill-International Valuation Standards Committee, l-Assoċjazzjonijiet tal-European Group of Valuers jew …”;

aqra:

“… tal-istandards ta' valutazzjoni rikonoxxuti internazzjonalment, partikolarment dawk żviluppati mill-International Valuation Standards Council, l-Assoċjazzjonijiet tal-European Group of Valuers jew …”.

F'Paġna 80, Anness II, Parti B, Taqsima “4. Rata tal-imgħax” u spejjeż oħra, Intestatura:

flok:

“Taqsima ‘4. Rata tal-imgħax’ u spejjeż oħra”;

aqra:

“Taqsima ‘4. Rata tal-imgħax u spejjeż oħra’”.

F'Paġna 80, Anness II, Parti B, Taqsima “4. Rata tal-imgħax” u spejjeż oħra, il-punt (2), it-tieni sentenza mill-aħħar:

flok:

“It-twissija għandha tkun akkumpanjata minn RPAI illustrattiva addizzjonali, ikkalkulata f'konformità mal-Artikolu 17(4).”

aqra:

“It-twissija għandha tkun akkumpanjata minn RPAI illustrattiva addizzjonali, ikkalkulata f'konformità mal-Artikolu 17(5).”.