17.12.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 454/43


Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta’ Kooperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Frontex) għas-sena finanzjarja 2014 — Baġit ta' Emenda Nru 2

(2014/C 454/12)

DĦUL

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2014

Baġit emendatorju Nru 2

Ammont ġdid

9

DĦUL

9 0

SUSSIDJI U KONTRIBUZZJONIJIET

89 197 000

4 153 000

93 350 000

9 1

DĦUL IEĦOR

p.m.

60 700

60 700

9 4

DĦUL ALLOKAT

4 534 377

 

4 534 377

 

Titolu 9 — Total

93 731 377

4 213 700

97 945 077

 

GRAN TOTAL

93 731 377

4 213 700

97 945 077

INFIQ

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Approprjazzjonijiet 2014

Baġit emendatorju Nru 2

Ammont ġdid

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL F’IMPJIEG ATTIV

19 868 000

– 840 000

19 028 000

1 2

REKLUTAĠĠ

150 000

 

150 000

1 3

MISSJONIJIET AMMINISTRATTIVI

300 000

 

300 000

1 4

INFRASTRUTTURA SOĊJOMEDIKA

65 000

–54 000

11 000

1 5

INFIQ IEĦOR RELATAT MAL-PERSONAL

975 000

1 500

976 500

1 6

ASSSISTENZA SOĊJALI

10 000

–3 500

6 500

1 7

SPEJJEŻ GĦAD-DIVERTIMENT U RAPPREŻENTAZZJONI

 

 

Titolu 1 — Total

21 368 000

– 896 000

20 472 000

2

INFIQ IEĦOR AMMINISTRATTIV

2 0

KIRI TA’ BINI U SPEJJEŻ RELATATI

5 140 000

–90 000

5 050 000

2 1

PROĊESSAR TAD-DEJTA U TELEKOMUNIKAZZJONI

4 040 000

 

4 040 000

2 2

PROPRJETÀ MOBBLI U L-ISPEJJEŻ ASSOĊJATI

375 000

585 000

960 000

2 3

INFIQ AMMINISTRATTIV KURRENTI

1 690 000

– 490 000

1 200 000

2 4

SPEJJEŻ POSTALI

40 000

10 000

50 000

2 5

LAQGĦAT MHUX OPERAZZJONALI

615 000

 

615 000

2 6

INFORMAZZJONI U TRASPARENZA

675 000

 

675 000

 

Titolu 2 — Total

12 575 000

15 000

12 590 000

3

ATTIVITAJIET OPERAZZJONALI

3 0

OPERAZZJONIJIET

42 117 000

4 213 700

46 330 700

3 1

ANALIŻI TAR-RISKJI, ĊENTRU TA’ SITWAZZJONI U EUROSUR

6 030 000

771 000

6 801 000

3 2

TAĦRIĠ

4 050 000

 

4 050 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 000 000

 

1 000 000

3 4

RIŻORSI MIĠBURA

1 000 000

 

1 000 000

3 5

ATTIVITAJIET OPERAZZJONALI MIXXELLANJI

457 000

110 000

567 000

3 6

APPOĠĠ TA’ ATTIVITAJIET OPERATTIVI

600 000

 

600 000

 

Titolu 3 — Total

55 254 000

5 094 700

60 348 700

4

INFIQ ALLOKAT

4 1

SERVIZZI ESTERNI

4 534 377

 

4 534 377

 

Titolu 4 — Total

4 534 377

 

4 534 377

 

GRAN TOTAL

93 731 377

4 213 700

97 945 077