17.12.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 454/1


Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2014 — Baġit ta' Emenda Nru 2

(2014/C 454/01)

DĦUL

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2014

Baġit emendatorju Nru 2

Ammont ġdid

1

SUSSIDJU TAL-UNJONI EWROPEA, KONTRIBUZZJONI TAL-ASSOĊJAZZJONI EWROPEA TAL-KUMMERĊ ĦIELES (EFTA) U KONTRIBUZZJONI TAL-PAJJIŻI MEMBRI L-ĠODDA

1 0

SUSSIDJU TAL-UNJONI EWROPEA, KONTRIBUZZJONI TAL-ASSOĊJAZZJONI EWROPEA TAL-KUMMERĊ ĦIELES (EFTA)

41 682 444

88 453

41 770 897

 

Titolu 1 — Total

41 682 444

88 453

41 770 897

2

DĦUL MIXXELLANJU

2 0

QLIGĦ MILL-BEJGĦ TA' PROPRJETÀ MOBBLI U IMMOBBLI

p.m.

 

p.m.

2 1

QLIGĦ MILL-KIRI TA' GĦAMARA U TAGĦMIR

p.m.

 

p.m.

2 2

KONTRIBUZZJONIJIET FIL-QAFAS TA’ FTEHIM SPEĊIFIĊI — DĦUL ALLOKAT (1)

1 072 174

 

1 072 174

2 3

RIMBORŻ TA' SPEJJEŻ VARJI

p.m.

 

p.m.

2 4

DONAZZJONIJIET U LEGATI

p.m.

 

p.m.

2 5

DĦUL MIXXELLANJU

 

 

Titolu 2 — Total

1 072 174

 

1 072 174

 

GRAN TOTAL

42 754 618

88 453

42 843 071

NEFQA

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Approprjazzjonijiet 2014

Baġit emendatorju Nru 2

Ammont ġdid

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL F’IMPJIEG ATTIV (2)

21 811 444

 

21 811 444

1 2

NFIQ RELATAT MAR-REKLUTAĠĠ

220 000

 

220 000

1 3

MISSJONIJIET U VJAĠĠAR FUQ XOGĦOL (3)

881 200

 

881 200

1 4

INFRASTRUTTURA SOĊJOMEDIKA (4)

802 000

 

802 000

1 6

SERVIZZ SOĊJALI

5 000

 

5 000

 

Titolu 1 — Total

23 719 644

 

23 719 644

2

NFIQ AMMINISTRATTIV

2 1

KIRI TA' BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

3 215 000

 

3 215 000

2 2

PROPRJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

270 000

 

270 000

2 3

NFIQ KURRENTI TAL-AMMINISTRAZZJONI (5)

505 400

 

505 400

2 4

SPEJJEŻ GĦAD-DIVERTIMENT U RAPPREŻENTAZZJONI

12 000

 

12 000

2 5

TMEXXIJA ŻEE

230 000

 

230 000

2 6

ĠESTJONI AMBJENTALI TAL-AĠENZIJA

10 000

 

10 000

 

Titolu 2 — Total

4 242 400

 

4 242 400

3

NFIQ OPERAZZJONALI

3 3

RIŻORSI (6)

13 215 000

88 453

13 303 453

3 4

AZZJONIJIET STRATEĠIĊI (7)

1 577 574

 

1 577 574

3 5

AZZJONIJIET STRATEĠIĊI

 

 

 

 

Titolu 3 — Total

14 792 574

88 453

14 881 027

 

GRAN TOTAL

42 754 618

88 453

42 843 071


(1)  2014:

IPA2014: 500 000,

InSEIS: 572 174.

(2)  2014: InSEIS: 98 000.

(3)  2014:

InSEIS: 19 200,

IPA2014: 12 000.

(4)  2014: IPA2014: 2 000.

(5)  2014: IPA2014: 5 400.

(6)  2014:

InSEIS: 102 000,

IPA2014: 216 000.

(7)  2014:

InSEIS: 352 974,

IPA 2014: 264 600.