29.11.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 319/46


Rettifika tar-Regolament (UE) Nru 1075/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-18 ta’ Ottubru 2013 dwar statistika fuq l-attiv u l-passiv ta’ korporazzjonijiet finanzjarji vettura involuti fi tranżazzjonijiet ta’ titolizzazzjoni (BĊE/2013/40)

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 297 tas-7 ta’ Novembru 2013 )

F’paġna 112, fl-Anness I, Rekwiżiti ta’ rapport statistiku, it-Tabella 1 “Ammont u tranżazzjonijiet pendenti” hija mibdula kif ġej:

Tabella 1:   Ammonti u tranżazzjonijiet pendenti

 

A.

Domestiċi

B.

Taż-żona tal-euro ħlief għal dawk domestiċi

C.

Il-bqija tad-dinja

D.

Total

Total

IFM

Mhux IFM - Total

Total

IFM

Mhux IFM - Total

 

Banek

Mhux banek

 

Gvern Ġenerali (S.13)

Setturi oħra residenti

 

Gvern Ġenerali (S.13)

Setturi oħra residenti

Total

Fondi ta' investiment mhux MMF i (S.124)

Intermedjarji finanzjarji oħrajn + awżiljarji finanzjarji + istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u selliefa tal-flus (S.125+S.126+S.127)

Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni + fondi tal-pernsjonijiet (S.128+S.129)

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (S.11)

Unitajiet domestiċi + istituzzjonijiet mhux għall-profitt li jservu lill-unitajiet domestiċi (S.14+S.15)

Total

Fondi ta' investiment mhux MMF i (S.124)

Intermedjarji finanzjarji oħrajn + awżiljarji finanzjarji + istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u selliefa tal-flus (S.125+S.126+S.127)

Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni + fondi tal-pernsjonijiet (S.128+S.129)

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (S.11)

Unitajiet domestiċi + istituzzjonijiet mhux għall-profitt li jservu lill-unitajiet domestiċi (S.14+S.15)

 

o/w FVCs

 

o/w FVCs

ATTIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Depożiti u pretensjonijiet ta' self

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sa sena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’il fuq minn sena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Self titolizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a

IFM taż-żona tal-euro bħala oriġinatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sa sena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'il fuq minn sena u sa 5 snin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'il fuq minn 5 snin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2b

Gvern Ġenerali taż-żona tal-euro bħala oriġinatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2c

IFO (1) taż-żona tal-euro, fondi ta' investiment mhux MMF u ICPF (2) bħala oriġinatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2d

NFC (3) taż-żona tal-euro bħala oriġinatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e

oriġinatur taż-żona mhux tal-euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Titoli ta' dejn  (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sa sena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'il fuq minn sena u sa sentejn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'il fuq minn sentejn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Attiv ieħor titolizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a

li minnhom Gvern Ġenerali taż-żona tal-euro bħala oriġinatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b

li minnhom NFC taż-żona tal-euro bħala oriġinatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Ekwità u ishma/unitajiet ta' fondi ta' investiment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Derivattivi finanzjarji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Attiv mhux finanzjarju (inklużi attiv fiss)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Attiv li jifdal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Self u depożiti rċevuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sa sena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'il fuq minn sena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Titoli ta' dejn maħruġa  (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sa sena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'il fuq minn sena u sa sentejn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'il fuq minn sentejn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kapital u riżervi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Derivattivi finanzjarji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Attiv li jifdal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13a

li minnhom imgħax akkumulat fuq titoli ta' dejn maħruġa (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F’paġna 113, fl-Anness I, Rekwiżiti ta’ rapport statistiku, it-Tabella 2 “Kanċellazzjonijiet/Tnaqqis fil-valur” hija mibdula kif ġej:

Tabella 2:   Kanċellazzjonijiet/Tnaqqis fil-valur

 

D.

Total

ATTIV

2

Self titolizzat

 


(1)  Intermedjarji finanzjarji oħrajn, ħlief għal korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjonijiet

(2)  Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi ta' pensjonijiet

(3)  Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

(4)  Skont l-Artikolu 4(2) ta' dan ir-Regolament, il-BĊNi jistgħu jagħżlu li jiġbru dawn il-partiti fuq bażi ta' titolu b'titolu

(5)  BĊNi jistgħu jagħtu deroga fuq imgħax akkumulat fuq titoli ta' dejn maħruġa fejn id-dejta tista' tiġi dderivata jew stmata minn sorsi alternattivi.