29.10.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 287/90


Rettifika tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad- 9 ta’ Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (riformulazzjoni)

( ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1 )

Paġna 7, premessa (57), it-tieni sentenza

Flok:

"(…). Il-provvedimenti l-oħra għandhom japplikaw minn 1 ta’ Ġunju 2016."

Aqra:

"(…). Il-provvedimenti l-oħra għandhom japplikaw minn 1 ta’ Mejju 2016."

Paġna 88, Artikolu 288(2)

Flok:

"2.   L-Artikoli għajr dawk imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom japplikaw minn 1 ta’ Ġunju 2016."

Aqra:

"2.   L-Artikoli għajr dawk imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom japplikaw minn 1 ta’ Mejju 2016.".