9.2.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 40/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 109/2013

tad-29 ta’ Jannar 2013

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 748/2009 dwar il-lista ta’ operaturi ta’ inġenji tal-ajru li wettqu attività ta’ avjazzjoni elenkata fl-Anness I għad-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fl-1 ta’ Jannar 2006 jew wara, li tispeċifika l-Istat Membru ta’ amministrazzjoni għal kull operatur ta’ inġenji tal-ajru, u li tqis ukoll l-espansjoni tal-iskema tal-UE għan-negozjar ta’ kwoti ta’ emissjonijiet għall-pajjiżi taż-ŻEE u tal-EFTA

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra ġewwa l-Komunità u li temenda d-Direttiva 96/61/KE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 18a(3)(b) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2008/101/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) emendat id-Direttiva 2003/87/KE sabiex tinkludi l-attivitajiet tal-avjazzjoni fl-iskema għall-iskambju (għan-negozjar) ta’ kwoti tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra ġewwa l-Unjoni Ewropea.

(2)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 748/2009 (3) jistabbilixxi lista ta’ operaturi ta’ inġenji tal-ajru li wettqu attività ta’ avjazzjoni elenkata fl-Anness I għad-Direttiva 2003/87/KE fl-1 ta’ Jannar 2006 jew wara.

(3)

Dik il-lista għandha l-għan li tnaqqas il-piż amministrattiv minn fuq l-operaturi ta’ inġenji tal-ajru billi tipprovdi informazzjoni dwar liema Stat Membru se jirregola operatur partikolari ta’ inġenji tal-ajru.

(4)

L-inklużjoni tal-iskema tal-Unjoni għan-negozjar ta’ emissjonijiet tiddependi fuq il-prestazzjoni ta’ attività tal-avjazzjoni kif stipulat fl-Anness I għad-Direttiva 2003/87/KE u ma tiddependix fuq l-inklużjoni fil-lista tal-operaturi ta’ inġenji tal-ajru stabbilita mill-Kummissjoni abbażi tal-Artikolu 18a(3) ta’ dik id-Direttiva.

(5)

Id-Direttiva 2008/101/KE ġiet inkorporata fil-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea permezz tad-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 6/2011 tal-1 ta’ April 2011, li temenda l-Anness XX (Ambjent) għall-Ftehim dwar iż-ŻEE (4).

(6)

L-espansjoni tad-dispożizzjonijiet tal-avjazzjoni fl-iskema tal-Unjoni għan-negozjar tal-emissjonijiet tal-pajjiżi taż-ŻEE u tal-EFTA u l-kriterji stabbiliti skont l-Artikolu 18a(1) tad-Direttiva 2003/87/KE biex jiġi ddeterminat l-Istat Membru ta’ amministrazzjoni tal-operatur ta’ inġenji tal-ajru timplika li ċerti operaturi ta’ inġenji tal-ajru għandhom jiġu amministrati minn pajjiżi taż-ŻEE-EFTA.

(7)

Għalhekk, ir-Regolament (KE) Nru 748/2009 għandu jiġi emendat skont dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness għar-Regolament (KE) Nru 748/2009 huwa sostitwit bl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta’ Jannar 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32.

(2)  ĠU L 8, 13.1.2009, p. 3.

(3)  ĠU L 219, 22.8.2009, p. 1.

(4)  ĠU L 93, 7.4.2011, p. 35.


ANNESS

Lista tal-operaturi ta’ inġenji tal-ajru li wettqu attività tal-avjazzjoni elenkata fl-Anness I għad-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fl-1 ta’ Jannar 2006 jew wara, li tispeċifika l-Istat Membru tal-amministrazzjoni għal kull operatur ta’ inġenji tal-ajru, u li tqis ukoll l-espansjoni tal-skema tal-Unjoni għan-negozjar ta’ kwoti ta’ emissjonijiet għall-pajjiżi taż-ŻEE u tal-EFTA

IL-BELĠJU

Nru tal-Identifikazzjoni CRCO

Isem l-operatur

Stat tal-Operatur

123

Abelag Aviation

IL-BELĠJU

7649

AIRBORNE EXPRESS

L-ISTATI UNITI

33612

ALLIED AIR LIMITED

IN-NIĠERJA

30020

AVIASTAR-TU CO.

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

31416

AVIA TRAFFIC COMPANY

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

908

BRUSSELS AIRLINES

IL-BELĠJU

25996

CAIRO AVIATION

L-EĠITTU

4369

CAL CARGO AIRLINES

L-IŻRAEL

29517

CAPITAL AVTN SRVCS

IL-PAJJIŻI L-BAXXI

f11336

CORPORATE WINGS LLC

L-ISTATI UNITI

32909

CRESAIR INC

L-ISTATI UNITI

32432

EGYPTAIR CARGO

L-EĠITTU

f12977

EXCELLENT INVESTMENT LLC

L-ISTATI UNITI

f11102

FedEx Express Corporate Aviation

L-ISTATI UNITI

13457

Flying Partners CVBA

IL-BELĠJU

29427

Flying Service N.V.

IL-BELĠJU

32486

FAYARD ENTERPRISES

L-ISTATI UNITI

24578

GAFI GENERAL AVIAT

L-ISVIZZERA

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

IR-RENJU UNIT

f12983

GREEN DIESEL LLC

L-ISTATI UNITI

29980

HAINAN AIRLINES (2)

IĊ-ĊINA

23700

HEWA BORA AIRWAYS

IL-KONGO

27232

Internet JET

IL-PAJJIŻI L-BAXXI

28582

INTER-WETALL

L-ISVIZZERA

9542

INTL PAPER CY

L-ISTATI UNITI

27709

KALITTA AIR

L-ISTATI UNITI

28087

LAS VEGAS CHARTER

L-ISTATI UNITI

32303

MASTER TOP LINHAS

IL-BRAŻIL

37066

MERIDIAN (AIRWAYS)

IL-BELĠJU

1084

MIL BELGIUM

IL-BELĠJU

26688

NEWELL RUBBERMAID

L-ISTATI UNITI

31207

N604FJ LLC

L-ISTATI UNITI

f11462

N907WS AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

f10341

OfficeMax Inc

L-ISTATI UNITI

31660

RIPPLEWOOD AVTN

L-ISTATI UNITI

2344

SAUDIA

L-ARABJA SAWDIJA

27769

SEA-AIR

IL-BELĠJU

27975

SIA CARGO PTE LTD

SINGAPOR

29222

SILVERBACK CARGO

IR-RWANDA

39079

SOLARIUS AVIATION

L-ISTATI UNITI

35334

SONOCO PRODUCTS CO

L-ISTATI UNITI

26784

SOUTHERN AIR

L-ISTATI UNITI

38995

STANLEY BLACK&DECKER

L-ISTATI UNITI

28453

THOMAS COOK ARL BELG

IL-BELĠJU

27011

TNT AIRWAYS

IL-BELĠJU

34920

TRIDENT AVIATION SVC

L-ISTATI UNITI

30011

TUI AIRLINES - JAF

IL-BELĠJU

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

L-ISTATI UNITI

13603

VF CORP

L-ISTATI UNITI

36269

VF INTERNATIONAL

L-ISVIZZERA

37064

VIPER CLASSICS LTD

IR-RENJU UNIT

20065

V L M

IL-BELĠJU

f11467

WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC

L-ISTATI UNITI

37549

YILTAS GROUP

IT-TURKIJA

a11534

Operatur bil-kodiċi TAIL NB: VPBDV

Mhux magħruf

a11549

Operatur bil-kodiċi TAIL NB: VQBHA

Mhux magħruf


IL-BULGARIJA

Nru tal-Identifikazzjoni CRCO

Isem l-operatur

Stat tal-Operatur

27359

AEROTRANS KAZAKSTAN

IL-KAZAKISTAN

27698

AEROVISTA

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

33329

AERO POWER LTD

IR-RENJU UNIT

23962

AIR BAN

IL-BULGARIJA

35743

AIR IBERIA LTD.

IL-ĠEORĠJA

26520

AIR LIBYA 2

IL-LIBJA

11775

AIR VIA BULGARIAN

IL-BULGARIJA

33225

AIR VICTORY

IL-ĠEORĠJA

34357

AIR WEST GEORGIA

IL-ĠEORĠJA

31007

ANIKAY AIR MIDDLE E

IL-ĠORDAN

36020

ARARAT INTERNATIONAL

L-ARMENJA

28818

ASIAN SPIRIT

IL-FILIPPINI

34563

ASIA AIRWAYS

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

24508

BALTIC AIRLINES UU

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

32131

BEIBARS CJSC

IL-KAZAKISTAN

28445

BH AIR

IL-BULGARIJA

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

IL-BULGARIJA

29056

BULGARIA AIR

IL-BULGARIJA

25981

CARGO AIR LTD.

IL-BULGARIJA

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

IL-KAZAKISTAN

36884

FLY ADJARA

IL-ĠEORĠJA

36995

GR AVIA S.A.

IL-GINEA

10165

HEMUS AIR

IL-BULGARIJA

25134

INTERNAL MINISTRY UU

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

IR-REPUBBLIKA IŻLAMIKA TAL-IRAN

31721

JORDAN INT AIR CARGO

IL-ĠORDAN

27345

KHORIV AVIA

L-UKRAINA

28246

KOKSHETAU AIRLINE

IL-KAZAKISTAN

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

31019

KREMENCHUK FLIGHT

L-UKRAINA

38939

KRUNK AVIATION 2

L-UKRAINA

21448

MOSCOW AIRLINES JSC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

30622

PMT AIR

IL-KAMBODJA

37661

RGB ENTERPRISES LLC

L-ISTATI UNITI

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

L-UKRAINA

29085

RUBYSTAR

IL-BJELORUSSJA

32835

SAYAT AIR KAZAKSTAN

IL-KAZAKISTAN

1830

SENEGALAIR

IS-SENEGAL

32037

SKY JET KAZAKHSTAN

IL-KAZAKISTAN

32664

STARLINE KZ JSC

IL-KAZAKISTAN

32347

TABAN AIR

IR-REPUBBLIKA IŻLAMIKA TAL-IRAN

37954

TROPICAL AIR (Z) LTD

IR-REPUBBLIKA UNITA TAT-TANZANIJA

37793

UKRSPECEXPORT

L-UKRAINA

31648

VIP-AVIA

IL-ĠEORĠJA

37987

YAK AIR

IL-ĠEORĠJA

35082

ZAGROS AIRLINES

IR-REPUBBLIKA IŻLAMIKA TAL-IRAN


IR-REPUBBLIKA ĊEKA

Nru tal-Identifikazzjoni CRCO

Isem l-operatur

Stat tal-Operatur

7824

ACL SLOVACKY

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

35387

ACS SA

SPANJA

16895

AERO VODOCHODY

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

f11813

AERSALE INC

L-ISTATI UNITI

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

39019

AIRLINE CONT.MNTN EQ

L-ISTATI UNITI

38060

AIR NAVIGATION LK

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

31433

ALANDIA AIR AB

IL-FINLANDJA

30203

ATMA AIRLINES

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

34057

AVTN SPECIALTIES INC

L-ISTATI UNITI

35333

AXIS AVIATION GROUP

L-ISTATI UNITI

22621

CAA CZECH REPUBLIC

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

ĊIPRU

859

CZECH AIRLINES

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

36294

CZECH CONNECT AIRLIN

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

f10182

Executive Flight Services, Inc.

L-ISTATI UNITI

33327

EARTH ONE LIMITED

IR-RENJU UNIT

38868

EURO JET FZCO

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

36242

GEORGIAN INTERNATION

IL-ĠEORĠJA

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

IL-LIBJA

36746

HOLIDAY CZECH

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

35825

HYUNDAI MOTOR CO

IR-REPUBBLIKA TAL-KOREA T’ISFEL

32231

ILIN AIRCOMPANY

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

30145

INCLEDON ENTERPRISES

ĊIPRU

27908

JOB AIR SRO

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

39009

JUMP-TANDEM

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

30825

LETS FLY SRO

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

38713

LITTLE AVIATION LTD

L-AWSTRALJA

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

L-ISTATI UNITI

3597

MIL CZECH REPUBLIC

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

30743

NORSE AIR CHARTER

L-AFRIKA T’ISFEL

29976

NOVA CHEMICALS

L-ISTATI UNITI

35361

OKAY HOLDING AS

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

24121

PETROPAVLOVSK AIR

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

38114

PRAGA AVIATION S.R.O

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

f10379

Red.Com

L-ISTATI UNITI

36763

RETENTURA LTD.

ĊIPRU

2276

ROCKWELL AUTOMATION

L-ISTATI UNITI

32157

SKYDIVE LK

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

32812

SKY DIVING FOR FUN

IS-SLOVAKKJA

27292

SKY GEORGIA

IL-ĠEORĠJA

31351

SKY KG AIRLINES

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

37554

SOVEREIGN EXPRESS

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

13702

STEVENS EXPRESS

L-ISTATI UNITI

f13143

TinBer LLC

L-ISTATI UNITI

24903

TRAVEL SERVIS A.S.

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

25890

UKRAINIAN PILOT

L-UKRAINA

32721

VIDEOTAPE CENTER

L-ISTATI UNITI

38948

VIETJET AIR S.R.O.

IL-VJETNAM

a12699

Operatur bil-kodiċi TAIL NB: N150RN

L-ISTATI UNITI


ID-DANIMARKA

Nru tal-Identifikazzjoni CRCO

Isem l-operatur

Stat tal-Operatur

33185

AIR ALPHA A/C SALES

ID-DANIMARKA

3456

AIR ALSIE

ID-DANIMARKA

35623

AIR BISHKEK

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

22466

AIR GREENLAND

ID-DANIMARKA

37856

AIR PANAMA

IL-PANAMA

34774

ALIGAP A/S

ID-DANIMARKA

36866

ALUMECO A/S

ID-DANIMARKA

142

ATLANTIC AIRWAYS

ID-DANIMARKA

36122

AVIATION HOLDINGS

L-ISTATI UNITI

35753

A/S MAERSK AVIATION

ID-DANIMARKA

36842

BRASILIA JET CENTER

IL-BRAŻIL

32921

CANYON GATE FLT SVCS

L-ISTATI UNITI

781

CIMBER STIRLING

ID-DANIMARKA

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

FRANZA

f10500

Duchossois Industries, Inc.

L-ISTATI UNITI

366

DANISH AIR TRANSPORT

ID-DANIMARKA

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

ID-DANIMARKA

35298

EAGLE HELICOPTER MTC

L-ISVIZZERA

25431

ELMAGAL AVIATION

IS-SUDAN

26272

EXECUJET EUROPE A/S

ID-DANIMARKA

35478

FIRST GREENWICH

IR-RENJU UNIT

f10218

GCTPA, LLC

L-ISTATI UNITI

37052

GENCHART B.V.

IL-PAJJIŻI L-BAXXI

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

ID-DANIMARKA

32364

GLOBAL TRANSERVICE

L-ISTATI UNITI

32595

GRAAKJAER A/S

ID-DANIMARKA

36297

JET FLEET INTL

L-ISTATI UNITI

32158

JET TIME A/S

ID-DANIMARKA

34892

JJO INVEST APS

ID-DANIMARKA

33518

KIRKBI INVEST

ID-DANIMARKA

31243

KIRKBI TRADING

ID-DANIMARKA

36538

KIRK AVIATION A/S

ID-DANIMARKA

34672

LAO CAPRICORN AIR

IR-REPUBBLIKA DEMOKRATIKA POPOLARI TAL-LAOS

38155

MOENS, G

IL-PAJJIŻI L-BAXXI

38120

MONGOLIAN AIRLINES

IL-MONGOLJA

12230

Nordic Aviation Capital A/S

ID-DANIMARKA

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

L-ISTATI UNITI

9914

NILAN A/S

ID-DANIMARKA

38224

NUUK AIRCRAFT A APS

ID-DANIMARKA

34830

OLGA LEASING LTD

IL-BERMUDA

33803

PARTNERSELSKABET

ID-DANIMARKA

23090

PHARMA NORD

ID-DANIMARKA

35196

PRIMERA AIR SCAND

ID-DANIMARKA

33624

QUAD/AIR LLC

L-ISTATI UNITI

29123

RHEINLAND AIR SERV.

IL-ĠERMANJA

31890

ROMANIAN AIRPORT SVC

IR-RUMANIJA

37008

SCANDINAVIA EXECUTIV

ID-DANIMARKA

9918

STAR AIR

ID-DANIMARKA

36191

SUN WAY GEORGIA

IL-ĠEORĠJA

4357

SUN-AIR of Scandinavia

ID-DANIMARKA

21484

THOMAS COOK SCAND.

ID-DANIMARKA

38112

VINCENT AVIATION LTD

IN-NEW ZEALAND

32655

VIP PARTNERFLY

ID-DANIMARKA

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

ID-DANIMARKA


IL-ĠERMANJA

Nru tal-Identifikazzjoni CRCO

Isem l-operatur

Stat tal-Operatur

24568

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

IL-ĠERMANJA

f10001

Academy of Art University

L-ISTATI UNITI

3647

Adolf Würth GmbH & Co. KG

IL-ĠERMANJA

156

Aeroflot - Russian Airlines

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

35126

Aerologic GmbH

IL-ĠERMANJA

6802

Aero Personal s.a de c.v.

IL-MESSIKU

21756

Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH

IL-ĠERMANJA

32419

AirBridgeCargo Airlines LLC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

28844

Air Astana JSC

IL-KAZAKISTAN

8221

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

IL-ĠERMANJA

33133

Air China Cargo Co., Ltd

IĊ-ĊINA

786

Air China Limited

IĊ-ĊINA

22317

Air-Service GmbH

IL-ĠERMANJA

8901

Archer Daniels Midland Company

L-ISTATI UNITI

19480

Asiana Airlines

IR-REPUBBLIKA TAL-KOREA T’ISFEL

27868

Atlasjet Airlines

IT-TURKIJA

20979

Atlas Air, Inc.

L-ISTATI UNITI

26507

AAA AVIATION & AIRCR

IL-ĠERMANJA

34963

ACG AIR CARGO

IL-ĠERMANJA

20017

ACM AIR CHARTER GMBH

IL-ĠERMANJA

33295

ADVANCED AV. LOGIST

IL-ĠERMANJA

150

AERODIENST

IL-ĠERMANJA

32334

AEROFLOT CARGO

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

38865

AERO BEE AIRLINES

IL-KANADA

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

IL-ĠERMANJA

31799

AGRATA AVIATION

L-ESTONJA

27692

AHSEL HAVA

IT-TURKIJA

32484

AIRCASTLE ADVISOR

L-ISTATI UNITI

33817

AIRCRAFT ASSET MGT.

IL-ĠERMANJA

32868

AIRCRAFT GENERAL

L-ITALJA

f11396

AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE

L-ISTATI UNITI

34984

AIRCRAFT MNGMT LS

L-ISVIZZERA

37424

AIRCRAFT PARTNER

IL-ĠERMANJA

36019

AIRCRAFT RENT A.S.

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

38063

AIRCRAFT SOLUTIONS

IL-LUSSEMBURGU

33852

AIRLIFT SERVICE D.O.

DIK LI KIENET IR-REPUBBLIKA JUGOSLAVA TAL-MAĊEDONJA

24283

AIRPHIL EXPRESS

IL-FILIPPINI

31390

AIRSEVEN GMBH

IL-ĠERMANJA

34629

AIRVIP LTD.

IL-BERMUDA

22484

AIR ALLIANCE GMBH

IL-ĠERMANJA

36344

AIR ARABIA EGYPT

L-EĠITTU

35195

AIR CHINA BUSINESS

IĊ-ĊINA

36986

AIR FINKENWERDER

IL-ĠERMANJA

36989

AIR FUHLSBUETTEL

IL-ĠERMANJA

32268

AIR HAMBURG

IL-ĠERMANJA

22378

AIR KUBAN

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

23463

AIR MACAU CO. LTD.

IR-REĠJUN AMMINISTRATTIV SPEĊJALI TAL-MAKAW

5663

AIR NAMIBIA

IN-NAMIBJA

29743

AIR NATIONAL CORP

IN-NEW ZEALAND

17595

AIR SERVICE BERLIN

IL-ĠERMANJA

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

L-ISTATI UNITI

36719

AIR 1 AVIATION

L-ISTATI UNITI

33836

AJWA AVIATION

L-ARABJA SAWDIJA

5165

ALPLA AIR CHARTER

L-AWSTRIJA

38135

ALSCO

L-ISTATI UNITI

30361

AL HOKAIR

L-ISVIZZERA

36165

AL SAHAB LIMITED

IL-BAĦREJN

25435

AL-THANI

IL-QATAR

36981

AMENTUM CAPITAL LTD

L-IRLANDA

32684

AMJET AVIATION

L-ISTATI UNITI

31290

AOP AIR OPERATING

L-ISVIZZERA

34337

API HOLDING

IL-ĠERMANJA

33706

ARCAS AVIATION GMBH

IL-ĠERMANJA

27073

ARTOC AIR

L-EĠITTU

38398

ASG AVIATION

IL-ĠERMANJA

25551

ASIA CONTINENTAL

IL-KAZAKISTAN

35310

ASIA CONTINENT AVIA

IL-KAZAKISTAN

24940

ASIA TODAY LTD

IĊ-ĊINA

32548

ASTRON AVIATION LTD

L-ISVIZZERA

f11211

ASW Air-Service Werkflugdiesnt GmbH & Co. KG

IL-ĠERMANJA

30698

ATG SWISS FIRST

L-ISVIZZERA

36360

AUGSBURG AIRWAYS GMB

IL-ĠERMANJA

29122

AURON LTD

IL-BERMUDA

38352

AVAZ D.O.O.

IL-BOSNJA-ĦERZEGOVINA

37650

AVIANDO SERVICES

L-ISTATI UNITI

31551

AVIATION CAP GRP

IR-RENJU UNIT

35968

AVIATION INVESTMENT

IL-ĠERMANJA

35708

AVIATION JOLINA SEC

IL-KANADA

33093

AVIATION PARTNERS S

IL-ĦONDURAS

38617

AZT LLC

L-ISTATI UNITI

516

Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim

IL-ĠERMANJA

25978

Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co.

IL-ĠERMANJA

f10795

Beef Products Inc./BPI Technology Inc.

L-ISTATI UNITI

23956

Blue Sky Airservice GmbH

IL-ĠERMANJA

29090

Blue Wings AG

IL-ĠERMANJA

29389

Bombardier PreOwned

L-ISTATI UNITI

31614

Bombardier Transportation GmbH

IL-ĠERMANJA

15176

Bundespolizei-Fliegergruppe

IL-ĠERMANJA

32874

Business Jet Ltd

IN-NEW ZEALAND

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

L-ISTATI UNITI

30586

BALL CORP

L-ISTATI UNITI

32840

BARBEDOS GROUP LTD

IN-NIĠERJA

509

BASF SE

IL-ĠERMANJA

29137

BATAVIA AIR

L-INDONEŻJA

35233

BAVARIA INTERNATION

IL-ĠERMANJA

30306

BEDO BETEILIGUNGS

IL-ĠERMANJA

17395

BEECHCRAFT BERLIN

IL-ĠERMANJA

38554

BERATEX GROUP LTD

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

11646

BERGER JULIUS

IN-NIĠERJA

31886

BESTAIR TURKEY

IT-TURKIJA

11312

BIZAIR FLUG GMBH

IL-ĠERMANJA

f12963

BLACK FOREST VENTURES LLC

L-ISTATI UNITI

28042

BLUE SKY GROUP

L-ISTATI UNITI

14658

BMW AG

IL-ĠERMANJA

38111

BOEKHOORN M&A

IL-PAJJIŻI L-BAXXI

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

L-ISTATI UNITI

36062

BORAJET HAVACILIK

IT-TURKIJA

37261

BOSTON POST LEASING

L-ISTATI UNITI

37922

BOURNEMOUTH AIR LTD.

L-ISVIZZERA

34852

BREMENFLY GMBH

IL-ĠERMANJA

680

BURDA REISEFLUG

IL-ĠERMANJA

35021

Chai Ltd.

IL-BERMUDA

35418

Challenge Aero AG

L-UKRAINA

22448

Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH

IL-ĠERMANJA

f10709

Colgan Air Services

L-ISTATI UNITI

824

Condor Flugdienst GmbH

IL-ĠERMANJA

12495

Croatia Airlines Hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d.

IL-KROAZJA

33282

CANJET AIRLINES

IL-KANADA

34985

CAPE CHAMONIX WINE

L-AFRIKA T’ISFEL

32482

CARSON AIR LTD

IL-KANADA

19823

CA “Air Moldova” IS

IR-REPUBBLIKA TAL-MOLDOVA

26021

CEBU PACIFIC AIR

IL-FILIPPINI

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

IL-KANADA

26782

CHINA UTD AIRLINE 2

IĊ-ĊINA

35194

CHONGQING AIRLINES

IĊ-ĊINA

28178

CIRRUS AVIATION

IL-ĠERMANJA

35527

CLASSIC SERVICES INC

L-ISTATI UNITI

36157

CLUB SAAB 340

L-ISVIZZERA

4782

COMFORT AIR

IL-ĠERMANJA

23741

COMMANDER MEXICANA

IL-MESSIKU

33189

CONTINENT AIRLINE UU

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

25210

COOK AIRCRAFT

L-ISTATI UNITI

31333

CORP JET SVCS

IR-RENJU UNIT

24481

CTL LOGISTICS S.A.

IL-POLONJA

4484

Delta Air Lines, Inc.

L-ISTATI UNITI

8980

Delta Technical Services Ltd

IL-ĠERMANJA

1776

Deutsche Lufthansa AG

IL-ĠERMANJA

2044

Dr. August Oetker KG

IL-ĠERMANJA

32731

DANAHER CORPORATION

L-ISTATI UNITI

34179

DAO AVIATION

ID-DANIMARKA

967

DAS DIRECT AIR

IL-ĠERMANJA

28800

DATELINE OVERSEAS

ĊIPRU

30651

DAUAIR

IL-ĠERMANJA

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

IL-ĠERMANJA

f10558

DCS Management Services

L-ISTATI UNITI

26466

DC Aviation GmbH

IL-ĠERMANJA

30996

DEERE & COMPANY

L-ISTATI UNITI

38547

DEKALB FARMERS MARK.

L-ISTATI UNITI

37580

DERMAPHARM

IL-ĠERMANJA

f10774

DFZ, LLC

L-ISTATI UNITI

f10589

DH Flugcharter GmbH

IL-ĠERMANJA

25139

DIETZ AG

IL-ĠERMANJA

37808

DIETZ AVIATION GMBH

IL-ĠERMANJA

35389

DIEVB GMBH & CO.KG

IL-ĠERMANJA

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

IL-ĠERMANJA

28473

DOGAN HAVACILIK

IT-TURKIJA

27181

DONAVIA JSC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

35451

DORNIER NO LIMITS

IL-ĠERMANJA

37798

DO-TEC GMBH

IL-ĠERMANJA

28795

DULCO HANDEL GMBH

IL-ĠERMANJA

968

DUSSMANN P

L-ISTATI UNITI

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

ARUBA

30461

D2 AVIATION

L-ISTATI UNITI

12213

Emil Capital Partners, LLC

L-ISTATI UNITI

f10180

Epps Air Service, Inc.

L-ISTATI UNITI

36121

EAT LEIPZIG GMBH

IL-ĠERMANJA

34657

EEA GMBH

IL-ĠERMANJA

31615

EICHSFELDER AIR

IL-ĠERMANJA

35749

EON AVIATION

IĊ-ĊINA

36507

ERSTE ASSET INVEST.

IL-ĠERMANJA

19629

ESCHMANN H D

IL-ĠERMANJA

17794

EUROCOPTER DEUTSCHL.

IL-ĠERMANJA

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

IL-ĠERMANJA

34011

EURO AIR CHARTER

IL-ĠERMANJA

3639

EVERGREEN AIRLINES

L-ISTATI UNITI

36357

EXECUJET AVIATION

L-AFRIKA T’ISFEL

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

L-ISTATI UNITI

8082

E.I. du Pont de Nemours and Company

L-ISTATI UNITI

8272

Farnair Switzerland AG

L-ISVIZZERA

23244

Federal State Unitary Enterprise “State Transport Company “ Russia”

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

14557

Firma Steiner-Film

IL-ĠERMANJA

1778

Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung (FlBschft BMVg)

IL-ĠERMANJA

32678

Fresena Flug GmbH & Co KG

IL-ĠERMANJA

4783

FAI RENT-A-JET

IL-ĠERMANJA

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

FRANZA

28589

FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG

L-ISVIZZERA

33077

FAS GMBH

IL-ĠERMANJA

35937

FINKCAS

IL-ĠERMANJA

22238

FLIGHT CALIBRATION

IL-ĠERMANJA

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

IL-MALASJA

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

IL-ĠERMANJA

38804

FLYING TECHNOLOGY

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

38912

FLY ALPHA GMBH

IL-ĠERMANJA

26843

FMG-FLUGSCHULE

IL-ĠERMANJA

1595

FRENZEL G

IL-ĠERMANJA

4232

FRONTIER AIRLINES

L-ISTATI UNITI

38973

FUENFTE XR-GMBH

IL-ĠERMANJA

9243

Germania Fluggesellschaft mbH

IL-ĠERMANJA

28944

Germanwings GmbH

IL-ĠERMANJA

34841

Gibbs International, Inc.

L-ISTATI UNITI

f10232

Gruss & Company

L-ISTATI UNITI

33827

GABINETTE (ANG)

L-ANGOLA

36504

GALAXIAS AVIATION

VIRGIN ISLANDS, BRITISH

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

IL-ĠERMANJA

25027

GEKO TRADE

IL-ĠERMANJA

3349

GENERAL MOTORS

L-ISTATI UNITI

36747

GEOJET LUFTFAHR. (2)

IL-ĠERMANJA

38591

GERMANIA EXPRESS

IL-ĠERMANJA

31914

GERMAN SKY AIRLINES

IL-ĠERMANJA

33821

GE CAPITAL B.V.

IL-PAJJIŻI L-BAXXI

35147

GE CAPITAL SWITZERL.

L-ISVIZZERA

35803

GHASSAN AHMED AL

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

IL-BERMUDA

34848

GLOBAL A/C CONSULT

L-ISTATI UNITI

38372

GLOBO AVIACAO

IL-BRAŻIL

23743

GOMEL AIRLINES

IL-BJELORUSSJA

22366

GOVERNMENT CROATIA

IL-KROAZJA

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

DIK LI KIENET IR-REPUBBLIKA JUGOSLAVA TAL-MAĊEDONJA

38832

GREENWAY JETS

L-ISTATI UNITI

2395

GROB AIRCRAFT AG

IL-ĠERMANJA

32172

GULF JET

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

25111

G-92 KFT

L-UNGERIJA

28618

Haworth Transport

L-ISTATI UNITI

32953

HeidelbergCement AG

IL-ĠERMANJA

f11187

Herc Management Services LLC

L-ISTATI UNITI

33269

Herrenknecht Aviation GmbH

IL-ĠERMANJA

37030

HAMBURG AIRWAYS

IL-ĠERMANJA

26105

HANSGROHE SE

IL-ĠERMANJA

32580

HASLBERGER FINANZ.

IL-ĠERMANJA

37376

HATAY AIR MARMARA

IT-TURKIJA

31519

HAWKER HUNTER AVTN

IR-RENJU UNIT

31103

HOMAC AVIATION AG

IL-ĠERMANJA

36597

HONG WEI CO LTD

IT-TAJWAN

26281

HTM HELICOPTER TRAVE

IL-ĠERMANJA

27680

HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (d.b.a. FREEBIRD AIRLINES)

IT-TURKIJA

24664

Intermap Technologies

L-ISTATI UNITI

f10652

IAC FALCON HOLDINGS

Mhux magħruf

38692

IDEAVILLAGE PRODUCTS

L-ISTATI UNITI

35785

IFM Traviation GmbH

IL-ĠERMANJA

25785

ILYUSHIN AVIATION

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

37757

INFINUM ALTIDO INC.

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

37194

INTERGLOBE AVIATION

L-INDJA

1528

IRANAIR

IR-REPUBBLIKA IŻLAMIKA TAL-IRAN

37529

ISE INFORMATION SYS.

IL-ĠERMANJA

1562

Jat Airways

IS-SERBJA

21723

Joint Stock Company Ural airlines

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

35760

JEJU AIR

IR-REPUBBLIKA TAL-KOREA T’ISFEL

2200

JETAIR FLUG GMBH

IL-ĠERMANJA

16761

JETFLIGHT AVIATION Inc.

L-ISVIZZERA

36889

JETSTAR PACIFIC

IL-VJETNAM

38213

JETSTREAM AVTN (OE)

L-ARABJA SAWDIJA

3328

JETS EXECUTIVOS

IL-MESSIKU

11307

JET EXECUTIVE INT.

IL-ĠERMANJA

27505

JET GROUP LTD

L-IŻRAEL

21462

JOHNSON CONTROLS

L-ISTATI UNITI

28591

JOHNSON CTRLS

L-ISVIZZERA

36272

JORDAN INTNL

IĊ-ĊINA

32107

JUNEYAO AIRLINES

IĊ-ĊINA

36509

JUNKER ERWIN GRINDI

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

23758

Kimberly-Clark Corporation

L-ISTATI UNITI

25800

Knauf Astra Ltd.

IR-RENJU UNIT

32568

Kompass GmbH & Co. KG

IL-ĠERMANJA

1610

KARMANN GMBH

IL-ĠERMANJA

31171

KAZAVIASPAS

IL-KAZAKISTAN

22239

KIEV AVIATION PLANT

L-UKRAINA

1652

KOREAN AIR LINES CO., LTD.

IR-REPUBBLIKA TAL-KOREA T’ISFEL

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

33182

KUGU HAVACILIK

IT-TURKIJA

37720

K5-AVIATION GMBH

IL-ĠERMANJA

28399

Liebherr Geschäftsreiseflugzeug GbR

IL-ĠERMANJA

15456

Luftfahrt-Bundesamt

IL-ĠERMANJA

3857

Lufthansa Cargo AG

IL-ĠERMANJA

27838

Lufthansa Technik AG

IL-ĠERMANJA

36476

LANARA LTD

IR-RENJU UNIT

29352

LANGNER E

IL-ĠERMANJA

35538

LEAR 45-086 HOLD COR

L-ISTATI UNITI

6383

LECH-AIR FLUGZEUG

IL-ĠERMANJA

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

IL-ĠERMANJA

38914

LIBRA FLUGZEUG GBR

IL-ĠERMANJA

28576

LIBRA TRAVEL

L-ISVIZZERA

f12832

LINCARE LEASING LLC

L-ISTATI UNITI

1767

LTU LUFTTRANSPORT

IL-ĠERMANJA

34372

LUFTHANSA TECHN. AG

IL-ĠERMANJA

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

IL-ĠERMANJA

26498

LUFT AVTN CHARTER

L-AWSTRALJA

35742

LWE VERMIETUNGS GMBH

IL-ĠERMANJA

38512

Microstrategy Services Corporation

L-ISTATI UNITI

24270

Montenegro Airlines

IL-MONTENEGRO

21072

MAHAN AIR

IR-REPUBBLIKA IŻLAMIKA TAL-IRAN

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

DIK LI KIENET IR-REPUBBLIKA JUGOSLAVA TAL-MAĊEDONJA

12521

MARXER ANLAGEN

IL-ĠERMANJA

36372

MAT AIRWAYS

DIK LI KIENET IR-REPUBBLIKA JUGOSLAVA TAL-MAĊEDONJA

38074

MENA AEROSPACE (OB)

IL-BAĦREJN

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

IT-TURKIJA

37597

MERIDIAN+

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

37975

MILLENNIUM AVIATION

L-AWSTRIJA

28438

MLW AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

25067

MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG Airlines)

IT-TURKIJA

3057

MOELLERS MASCHINEN

IL-ĠERMANJA

31944

MYN AVIATION

L-ARABJA SAWDIJA

38209

MZ TRANSPORTATION

IL-ĠERMANJA

f13551

M-BJEP Ltd.

L-ISLE OF MAN

24502

M. Bohlke Veneer Corp.

L-ISTATI UNITI

35125

Nasser Ltd.

IL-GŻEJJER KAJMAN

12218

Nike, Inc.

L-ISTATI UNITI

26118

NASA AMES CENTER

L-ISTATI UNITI

33963

NATIONAL LEGACY

IL-KUWAJT

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

IL-ĠERMANJA

34805

NAYAK INTERNATIONAL

IL-ĠERMANJA

11061

NEUMEYR FLUGGERAETE

IL-ĠERMANJA

15551

NEW YORKER GROUP

IL-ĠERMANJA

24661

NORTH AMERICAN JET

L-ISTATI UNITI

29267

NOVELLUS SYSTEMS

L-ISTATI UNITI

31791

NOVESPACE

FRANZA

f10785

N16FX Trust

L-ISTATI UNITI

f12724

N250RG LLC

L-ISTATI UNITI

25059

Omni Air International

L-ISTATI UNITI

2073

Ostfriesische Lufttransport GmbH

IL-ĠERMANJA

567

OBO JET-CHARTER GMBH

IL-ĠERMANJA

33138

OCA INTERNATIONAL

IL-ĠERMANJA

2061

OMNIPOL

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

36743

ORANGE AIRCRAFT (2)

IL-PAJJIŻI L-BAXXI

8236

OWENS-CORNING

L-ISTATI UNITI

12648

Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KG

IL-ĠERMANJA

33666

Pakistan Aviators and Aviation (Pvt) Ltd.

IL-PAKISTAN

29731

Parc Aviation

L-IRLANDA

775

Pentastar Aviation, LLC

L-ISTATI UNITI

852

PARAGON RANCH

L-ISTATI UNITI

23471

PCT Powder Coating Technologies Intl. Sarl

L-ISVIZZERA

10690

PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.

IT-TURKIJA

19475

PETERS GMBH

IL-ĠERMANJA

37609

PETROPAVLOVSK MC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

L-ISTATI UNITI

5225

PHOENIX AIR GMBH

IL-ĠERMANJA

3085

PICTON II LTD

IL-BERMUDA

30230

POLET ACFT MNGT

IL-BERMUDA

36251

POLLARD ACFT SALES

L-ISTATI UNITI

37040

PREISS-DAIMLER

IL-ĠERMANJA

28157

PRESIDENTIAL AVTN

L-ISTATI UNITI

34505

PRINCESS AVIATION

IL-LIBANU

29307

PRIVATAIR GMBH

IL-ĠERMANJA

34553

PRIVATE JET HOLD.

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

12196

PRIVATE WINGS

IL-ĠERMANJA

3343

P&P PROMOTION

IL-ĠERMANJA

19750

QUICK AIR JET CHARTR

IL-ĠERMANJA

f11900

Rentair UK Ltd

IR-RENJU UNIT

27446

Rhema Bible Church

L-ISTATI UNITI

606

Robert Bosch GmbH

IL-ĠERMANJA

37057

RADIC AVIATION

L-ARABJA SAWDIJA

30124

RAE - REGIONAL AIR

IL-ĠERMANJA

32083

RAY ENTERPRISES

L-ISTATI UNITI

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

IL-ĠERMANJA

33032

RELIANCE COMMERCIAL

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

30938

RIKSOS TURIZM LT

IT-TURKIJA

f13620

RNJ GmbH. & CO KG

IL-ĠERMANJA

32723

RSG RENTAL SERVICES

IL-ĠERMANJA

29927

RUAG AEROSPACE SERV

IL-ĠERMANJA

37464

RUAG SWITZERLAND

L-ISVIZZERA

36233

RUIZ, L

IL-ĠERMANJA

38246

RUSAERO

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

9200

RYAN INTL AIRLINES

L-ISTATI UNITI

38368

RYAN INTL AIRLINES 2

L-ISTATI UNITI

f12122

Safeway, Inc.

L-ISTATI UNITI

24784

Samsung Techwin Co., Ltd.

IR-REPUBBLIKA TAL-KOREA T’ISFEL

f10701

Servicios Aereos Regiomontanos, S.A.

IL-MESSIKU

21734

Siberia Airlines

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

9354

SkyWork Airlines AG

L-ISVIZZERA

f12005

Spiral, Inc.

L-ISTATI UNITI

29841

Spirit of Spices GmbH

IL-ĠERMANJA

10201

SunExpress (Günes Ekspres Havacilik A.S.)

IT-TURKIJA

28362

Sun D’or International Airlines LTD

L-IŻRAEL

12878

Südzucker Reise-Service GmbH

IL-ĠERMANJA

f10788

SAP America Inc.

L-ISTATI UNITI

18991

SAP AG

IL-ĠERMANJA

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

IL-ĠERMANJA

5031

SCHWARZMUELLER

L-AWSTRIJA

30971

SEARAY BD100

L-AFRIKA T’ISFEL

35352

SEGRAVE AVIATION INC

L-ISTATI UNITI

31846

SG FINANS A/S NORGE

L-ISVEZJA

27571

SHANGHAI AIRLINES

IĊ-ĊINA

29540

SHENZHEN AIRLINES

IĊ-ĊINA

27735

SIK-AY Hava Tasimacilik A.S.

IT-TURKIJA

1034

SIRTE OIL

IL-LIBJA

f12146

SIRVAIR, S.A. de C.V.

IL-MESSIKU

32179

SKIPPERS AVIATION

L-AWSTRALJA

34392

SKYBUS

IL-KAZAKISTAN

32816

SKYBUS AIRLINES

L-ISTATI UNITI

19819

SKYPLAN SERVICES

IL-KANADA

2477

SKY JET

L-ISVIZZERA

37940

SKY SWALLOWS LTD.

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

25050

SMATSA DOO

IS-SERBJA

32544

SMS Aviation GmbH

IL-ĠERMANJA

31870

SM AVIATION

IL-ĠERMANJA

33747

SOMON AIR

IT-TAĠIKISTAN

f11331

SOUTHLAKE AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

36224

SPECTRA ENERGY

L-ISTATI UNITI

26725

SPIRIT AIRLINES 2

L-ISTATI UNITI

36094

SSP AVIATION

L-INDJA

23935

STAR ARIES SHIPMGMT

ĊIPRU

29368

STAR AVIATION LTD.

IL-BERMUDA

15526

STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU

L-UKRAINA

32361

STRONG AVIATION

IL-KUWAJT

30086

SUMMIT AIR CHARTERS

IL-KANADA

37379

SUNEXPRESS DEUTSCHL.

IL-ĠERMANJA

36720

SWISS AV CONSULTANTS

L-ISVIZZERA

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

L-ISVIZZERA

2681

Thai Airways International Public Company Limited

IT-TAJLANDJA

f10445

Thomas H. Lee Partners

L-ISTATI UNITI

14993

Thyssenkrupp Dienstleistungen GmbH

IL-ĠERMANJA

31353

Tidnish Holdings Limited

IL-KANADA

2758

Turkish Airlines THY

IT-TURKIJA

8360

TACA

EL SALVADOR

38118

TARONA LTD

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

35978

TATHRA INTERNATIONAL

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

32576

TB INVEST GROUP

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

31566

TEAM AVIATION

IL-ĠERMANJA

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

L-AWSTRIJA

36210

TESLA AIR

L-ISVIZZERA

35936

TIGER HERCULES CORP

IT-TAJWAN

21908

TOKOPH D P

L-AFRIKA T’ISFEL

37070

TREVO AVIATION LTD

IR-RENJU UNIT

1389

TUIfly GmbH

IL-ĠERMANJA

33495

TURBOJET KFT

L-UNGERIJA

33979

TURKUAZ AIRLINES

IT-TURKIJA

36760

T’WAY AIR CO LTD

IR-REPUBBLIKA TAL-KOREA T’ISFEL

32741

Ulla Popken GmbH

IL-ĠERMANJA

8960

United Parcel Service Co

L-ISTATI UNITI

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

L-UKRAINA

24948

UKSATSE

L-UKRAINA

f10464

USAA

L-ISTATI UNITI

29839

USA 3000 AIRLINES

L-ISTATI UNITI

4692

US Airways, Inc.

L-ISTATI UNITI

26886

UTair Aviation, jsc

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

31669

Vacuna Jets Limited

IL-BERMUDA

f10791

Vecellio Management Service

L-ISTATI UNITI

2833

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

IL-ĠERMANJA

18671

Volga-Dnepr Airlines LLC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

31984

VARIG LOGISTICA SA

IL-BRAŻIL

37759

VENTURE AVTN GROUP

L-ISTATI UNITI

5198

VHM SCHUL & CHARTER

IL-ĠERMANJA

31758

VIVAT TRUST LTD.

IR-RENJU UNIT

31815

VOLARIS

IL-MESSIKU

2840

VOLKSWAGEN AG

IL-ĠERMANJA

2812

VRG Linhas Aereas S/A

IL-BRAŻIL

30605

Wheels Aviation Ltd.

IL-ĠERMANJA

25225

Windrose Air Jetcharter GmbH

IL-ĠERMANJA

27514

Wirtgen BgmbH

IL-ĠERMANJA

36235

WATERLOO AVIATION

IL-KANADA

12066

WDL AVIATION

IL-ĠERMANJA

24113

WEBER MANAGEMENT

IL-ĠERMANJA

1323

WEKA Flugdienst GmbH

IL-ĠERMANJA

34391

WHS CONSULTING AG

L-ISVIZZERA

10834

WIKING HELIKOPTER

IL-ĠERMANJA

33317

WINAIR AUSTRIA

L-AWSTRIJA

34169

WIZZAIR UKRAINE LLC

L-UKRAINA

36967

WOELBERN FLIGHT 01

IL-ĠERMANJA

37044

WOELBERN FLIGHT 02

IL-ĠERMANJA

2930

WORLD AIRWAYS

L-ISTATI UNITI

31769

XL Airways Germany GmbH

IL-ĠERMANJA

32403

XRS Holdings, LLC

L-ISTATI UNITI

36920

XR-GMBH

IL-ĠERMANJA

5960

Zeman FTL

IL-ĠERMANJA

33948

ZEUS TAXI AÉREO

IL-BRAŻIL

31485

328 SUPPORT SERVICES

IL-ĠERMANJA

a11495

Operatur bil-kodiċi TAIL NB: N450T

Mhux magħruf

a11501

Operatur bil-kodiċi TAIL NB: N62914

Mhux magħruf

a11751

Operatur bil-kodiċi TAIL NB: N77080

Mhux magħruf

a11508

Operatur bil-kodiċi TAIL NB: N880GC

Mhux magħruf

a11510

Operatur bil-kodiċi TAIL NB: N903G

Mhux magħruf

a12912

Operatur bil-kodiċi TAIL NB: VPCBK

IL-GŻEJJER KAJMAN

a11558

Operatur bil-kodiċi TAIL NB: XAFRD

Mhux magħruf


L-ESTONJA

Nru tal-Identifikazzjoni CRCO

Isem l-operatur

Stat tal-Operatur

34613

ABELIA TRADING LTD

ĊIPRU

22213

ENIMEX

L-ESTONJA

18219

ESTONIAN AIR

L-ESTONJA

38113

FL TECHNICS AB

IL-LITWANJA

22574

MIL JAPAN

IL-ĠAPPUN

10937

MIL RUSSIA

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

1117

MIL SWITZERLAND

L-ISVIZZERA

36227

POLICE & BOARD EE

L-ESTONJA

35109

SMALL PLANET (EE)

L-ESTONJA

38604

SMARTLYNX ESTONIA

L-ESTONJA

30036

ULS Airlines Cargo

IT-TURKIJA

36496

ZAMBEZI AIRLINES

IŻ-ŻIMBABWE


IL-GREĊJA

Nru tal-Identifikazzjoni CRCO

Isem l-operatur

Stat tal-Operatur

20514

Aegean Airlines

IL-GREĊJA

f12684

Avenge Inc

L-ISTATI UNITI

37967

AEOLIAN AIRLINES

IL-GREĊJA

35662

AEROJET SERVICES

L-ISTATI UNITI

31367

AEROLAND

IL-GREĊJA

23232

AEROSVIT

L-UKRAINA

24601

AERO-KAMOV

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

31586

AFRICAN EXPRESS AWYS

IL-KENJA

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

LEBANON

30742

AIR COLUMBUS UKRAINE

L-UKRAINA

29972

AIR LINK UKRAINE

L-UKRAINA

37802

AIR TRAFFIC LTD

IL-KENJA

31252

AMREF FLYING DOCTORS

IL-KENJA

37966

ASPAMIA LLC

L-ISTATI UNITI

34238

ASTRA AIRLINES

IL-GREĊJA

38330

AVIATION SCIENCES CO

L-ARABJA SAWDIJA

26678

BARRICK GOLD EXPLOR.

IL-KANADA

28245

BELAIR AIRLINES LTD

L-ISVIZZERA

34069

BELRESCUEAVIA

IL-BJELORUSSJA

20501

BLUEBIRD AVIATION

IL-KENJA

35368

BLUE BIRD AIRWAYS

IL-GREĊJA

38646

BUSINESS AVTN ASIA

IĊ-ĊINA

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

IĊ-ĊINA

35729

CASSEL INVEST LTD

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

31895

CENTAVIA

IS-SERBJA

31412

COMERAVIA

IR-REPUBBLIKA BOLIVARJANA TAL-VENEZWELA

36915

COMLUX EXCLUSIVE

L-ISVIZZERA

36113

CONQUISTADOR HELO

L-ISTATI UNITI

19644

COSTAIR LTD

IL-GREĊJA

29987

CRIMEA UNIVERSAL

L-UKRAINA

33761

DAL GROUP (SUDAN)

IS-SUDAN

36466

DESINENCE LTD

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

23372

DIAMONDS OF RUSSIA

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

25895

DONBASSAERO

L-UKRAINA

32795

DOVE AIR INC

L-ISTATI UNITI

f11403

DRAGON LEASING CORP

L-ISTATI UNITI

30350

EAGLE AIR LTD

L-UGANDA

35299

ELITE AIRLINES

IL-GREĊJA

37223

ENGALY LTD

L-IRLANDA

31744

EUROPEAN AIR CRANE

L-ITALJA

35101

EURO AVIATION

IL-GREĊJA

32903

EXECUTIVE AIRL.PTY

L-AWSTRALJA

35228

FIRST AIRWAYS

IL-GREĊJA

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

L-AWSTRALJA

31507

FLYING RESEARCH UU

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

9532

FL AVIATION NEW JERS

L-ISTATI UNITI

31722

GAINJET AVIATION

IL-GREĊJA

31313

GHADAMES AIR TRANSP

IL-LIBJA

31659

GHALAYINI I

L-EĠITTU

33178

GLOBAL AVTN

L-AFRIKA T’ISFEL

29050

GOLIAF AIR

SAO TOME U PRINCIPE

38025

GRYPHON AIRLINES

IL-KUWAJT

f10233

GS 150-217 LLC

L-ISTATI UNITI

f11417

GS200 INC TRUSTEE

L-ISTATI UNITI

24651

GULF HELICOPTERS CO

IL-QATAR

f12006

Hanwha Chemical Corporation

IR-REPUBBLIKA TAL-KOREA T’ISFEL

23443

HCAA

IL-GREĊJA

34731

HELICOPTERS (NZ)

IN-NEW ZEALAND

32243

HELLENIC IMPERIAL

IL-GREĊJA

25221

HELOG AG

L-ISVIZZERA

36373

HERITAGE ACFT LTD

IR-RENJU UNIT

36043

HERITAGE AVTN DEV.

IR-RENJU UNIT

32668

INTERISLAND AIRLINES

IL-FILIPPINI

38792

INTER ILES AIR

IL-MADAGASKAR, IL-KOMOROS, REUNION

26787

INTRACOM

IL-GREĊJA

31881

INTRALOT

L-ISTATI UNITI

36434

ISLANDSITE INVEST.

L-AFRIKA T’ISFEL

31621

JADAYEL AVIATION

L-ARABJA SAWDIJA

31622

JET AIRLINES JSC

IL-KAZAKISTAN

33768

JP AIR OU

L-ESTONJA

32238

JUBILANT ENPRO PVT

L-INDJA

33560

Kenrick Ltd.

L-IŻRAEL

30724

KAIZEN AVTN

L-ISTATI UNITI

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

IL-GREĊJA

29979

LAO AIRLINES

IR-REPUBBLIKA DEMOKRATIKA POPOLARI TAL-LAOS

29995

LEXATA

IL-GREĊJA

32949

LIFE LINE AVIAT. (2)

IL-GREĊJA

35265

LINAIR LTD.

IR-RENJU UNIT

25549

MACEDONIAN AIRLINES

IL-GREĊJA

32732

MCKINLEY CAPITAL

L-ISTATI UNITI

29201

MERPATI NUSANTARA 2

L-INDONEŻJA

1099

MIL GREECE

IL-GREĊJA

21948

MINAIR

IR-REPUBBLIKA ĊENTRU-AFRIKANA

29509

MINISTRY EXTREME UK

L-UKRAINA

33733

MOJO AVTN INC/N818LK

IL-BRAŻIL

36432

NEW Tempus JETS INC

L-ISTATI UNITI

34624

OLYMPIC AIR

IL-GREĊJA

2055

OLYMPIC AIRLINES

IL-GREĊJA

24067

ORASCOM

L-EĠITTU

21711

ORENBURG AIRLINES

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

22404

OXY USA

L-ISTATI UNITI

30316

PAKISTAN STATE

IL-PAKISTAN

37162

PALADIN ENERGY LTD

L-AWSTRALJA

24760

PALESTINIAN AIRLINES

IT-TERRITOJU OKKUPAT PALESTINJAN

22981

PALMYRA AVIATION LTD

IL-GREĊJA

38843

PAN HAVACILIK VE TIC

IT-TURKIJA

27002

PARADISE AVTN

IL-GREĊJA

34445

PEBUNY LLC

L-ISTATI UNITI

27649

PECOTOX AIR

IR-REPUBBLIKA TAL-MOLDOVA

28119

POLISH MORSKI

IL-POLONJA

34853

PORT SIVIL HAVACILIK

IT-TURKIJA

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

IL-ĠORDAN

33252

PROFLIGHT COMM. SVCS

IŻ-ŻAMBJA

35750

QUICK FLIGHT LIMITED

L-INDJA

37437

RAM AIR SERVICES LLC

L-ISTATI UNITI

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

L-ARABJA SAWDIJA

27798

RELIANCE COM.DEA.LTD

L-INDJA

35603

ROSTVERTOL-AVIA

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

37342

SAFARI LINK

IL-KENJA

33531

SEMEYAVIA JSC

IL-KAZAKISTAN, IL-KYRGIŻISTAN

36327

SEVEN X AVIATION

IL-MONTENEGRO

32636

SHORT STOP JET CHARTER

L-AWSTRALJA

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

L-ISTATI UNITI

29176

SINCOM AVIA

L-UKRAINA

32837

SKOL AIRLINE

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

31109

SKY EXPRESS GREECE

IL-GREĊJA

31806

SKY WINGS AIRLINES

IL-GREĊJA

22361

SOUTHERN ACFT CONSUL

IR-RENJU UNIT

29441

SWIFTAIR HELLAS

IL-GREĊJA

24773

SWIFT FLITE AVIATION

L-AFRIKA T’ISFEL

9012

S & K BERMUDA LTD

IL-BERMUDA

32418

TAHE HAVA DANISMANLI

IT-TURKIJA

35475

TAIMYR AIRLINE JSC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

31056

TAMIR AIRWAYS

L-IŻRAEL

31819

TRANS AVIATION

IL-KUWAJT

28601

TRAVCO AIR

L-EĠITTU

9459

UNIVERSAL AIR LINK

L-ISTATI UNITI

38722

VAXUCO

IL-VJETNAM

20044

VERAVIA VERNIKOS

IL-GREĊJA

35002

VERTIR

L-ARMENJA

37519

WCC AVIATION INC

IL-FILIPPINI

35700

WEM LINES SA

IL-GREĊJA

25058

WORLD HEALING CENTER

L-ISTATI UNITI

35842

WORLD HEALING CENT 2

L-ISTATI UNITI

24805

YAMAL

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

7307

ZAHID TRACTOR

L-ARABJA SAWDIJA

29325

ZEN AIR LLC

L-ISTATI UNITI

35716

ZR AVIATION

IL-LIBANU

a11496

Operatur bil-kodiċi TAIL NB: N517AF

Mhux magħruf

a11522

Operatur bil-kodiċi TAIL NB: PPBIR

Mhux magħruf

a12908

Operatur bil-kodiċi TAIL NB: VHWXC

L-AWSTRALJA


SPANJA

Nru tal-Identifikazzjoni CRCO

Isem l-operatur

Stat tal-Operatur

f10630

Aerolider, S.A. de C.V.

IL-MESSIKU

29159

Airmax, LLC

L-ISTATI UNITI

f10006

Air Products & Chemicals Inc.

L-ISTATI UNITI

f10612

Al Tameer Co. Ltd.

L-ARABJA SAWDIJA

f10332

Astra 136 LLC

L-ISTATI UNITI

f11141

Averuca, C.A.

IR-REPUBBLIKA BOLIVARJANA TAL-VENEZWELA

19709

AERODATA IL-BELĠJU

IL-BELĠJU

36647

AEROGAL

L-EKWADOR

29663

AEROLANE

L-EKWADOR

160

AEROLINEAS ARGENTINA

L-ARĠENTINA

26248

AEROLINEAS SOL

IL-MESSIKU

20010

AEROLINEAS TEHUACAN

IL-MESSIKU

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

IĊ-ĊILI

38432

AEROMASTER DEL PERU

IL-PERÙ

38967

AEROMASTER TAXI

IL-BRAŻIL

30520

AEROTAXI LOS VALLES

SPANJA

2880

AEROVIAS DE MEXICO

IL-MESSIKU

4648

AERO ANGELES

IL-MESSIKU

29534

AFRIQUE CARGO SERV

IS-SENEGAL

36793

AIRLEASE CORPORATION

L-ISTATI UNITI

34981

AIRLIFT USA LLP

L-ISTATI UNITI

38204

AIRLINE COMLUX KZ

IL-KAZAKISTAN, KYRGYZSTAN

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

L-AFRIKA T’ISFEL

29323

AIR AMDER

IL-MAWRITANJA

38846

AIR CLASS LINEAS

L-URUGWAJ

24500

AIR COMET S.A.

SPANJA

9345

AIR EUROPA

SPANJA

36047

AIR LOGISTICS (LUX)

IL-LUSSEMBURGU

22380

AIR NOSTRUM

SPANJA

31681

AIR TRACTOR EUROPE

SPANJA

36637

ALBA STAR S.A.

SPANJA

32075

ALPEMA & TOURISM

SPANJA

35203

AL JABER AVIATION

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

29581

AMB GROUP

L-ISTATI UNITI

26217

AMERICAN FLYERS S.L.

SPANJA

38970

AMERICAN JET S.A.

L-ARĠENTINA

31409

AMERICAN KING AIR FE

L-ISTATI UNITI

34891

ANDALUS LINEAS AER.

SPANJA

14376

ANGEL MARTINEZ RIDAO

SPANJA

26796

ANSETT WORLDWIDE

L-AWSTRALJA

31725

ANTRAK AIR GHANA

IL-GANA

21575

ARABASCO AVIATION

L-ARABJA SAWDIJA

32948

ARKAS S.A.

IL-KOLOMBJA

f12734

ASPEN TRADING CORP

L-ISTATI UNITI

37408

ASSOCIATED AVTN (2)

IN-NIĠERJA

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

L-ISTATI UNITI

36022

ATLAS EXECUTIVE AIR

SPANJA

9456

AUDELI

SPANJA

35532

AVEX AIR TRAINING

L-AFRIKA T’ISFEL

21660

AVIACION COMERCIAL

IL-MESSIKU

460

AVIANCA

IL-KOLOMBJA

31593

AVIONICA SUVER S.L.

SPANJA

33149

AVPRO INC (2)

L-ISTATI UNITI

32450

AWAIR

IR-RENJU UNIT

f10074

Bank of America, NA

L-ISTATI UNITI

f12160

Bank of Utah

L-ISTATI UNITI

38518

Benipaula Inc

L-ISTATI UNITI

f12165

Bradleyville, Ltd

L-ISTATI UNITI

f11811

BANK OF UTAH TRUSTEE

L-ISTATI UNITI

38654

BARRAGAN MIGUEL

IL-MESSIKU

32565

BELLON AVIATION LTD.

L-ISVIZZERA

2621

BINTER CANARIAS SA

SPANJA

32392

BIONIC AVIATION CC

L-AFRIKA T’ISFEL

35545

BRASIL WARRANT

IL-BRAŻIL

19815

BRISTOW HELI

IN-NIĠERJA

f11870

Caleton Holdings

IL-GŻEJJER KAJMAN

32564

Carabo Capital

L-ISTATI UNITI

f12156

CareFusion Corporation

L-ISTATI UNITI

f11018

Condor Express S.A.

L-ARĠENTINA

f10127

Conforto Empreendimentos e Paricipacoes Ltda

IL-BRAŻIL

f10710

Contessa Premium Foods

L-ISTATI UNITI

f12168

Corimon CA

L-ISTATI UNITI

f10551

Covington Aviation

L-ISTATI UNITI

27598

CABO VERDE EXPRESS

IL-KAP VERDE

33475

CALIMA AVIACION SL

SPANJA

30834

CANADIAN METRO AIRL

IL-KANADA

38558

CANARIAS AIRLINES

SPANJA

35186

CAPITEQ

L-AWSTRALJA

23687

CASA AIR SERVICES

IL-MAROKK

32893

CAVERTON HELICOPTERS

IN-NIĠERJA

29796

CETO MARKETING S.A.

IR-RENJU UNIT

f10567

CITGO Petroleum Corporation

L-ISTATI UNITI

f10706

CI-TEN Leasing Corp.

L-ISTATI UNITI

36279

CLEARSKIES

L-AWSTRALJA

38420

COMP. NAT. NAV. SAS

FRANZA

37198

CONF. BRASILEIRA

IL-BRAŻIL

36755

CONSORCIO CJPP

IL-BRAŻIL

31644

CONVIASA

IR-REPUBBLIKA BOLIVARJANA TAL-VENEZWELA

f11327

COOK CANYON (GP) LLC

L-ISTATI UNITI

32284

CORPORATE OIL & GAS

IN-NIĠERJA

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

SPANJA

35909

COVINGTON AVIATION

L-ISTATI UNITI

36833

COYABA LLC

L-ISTATI UNITI

37293

CPC SA

L-ISTATI UNITI

f11342

CSC TRUST CO OF DELAWARE TRUSTEE

L-ISTATI UNITI

31491

CSIM AIR

L-ISTATI UNITI

31613

C.S.P.SOCIETE

IL-MAWRITANJA

f10136

Dayco Properties Ltd

L-ISTATI UNITI

26776

DEAN FOODS

L-ISTATI UNITI

37252

DELAWARE GG INC

L-ISTATI UNITI

29208

DES R CARGO EXPRESS

IL-MAWRITANJA

35756

DNEST AVIATION

IL-MALASJA

3464

DODSON AVIATION

L-ISTATI UNITI

33251

DORNIER NIGERIA

IN-NIĠERJA

f10915

Electric Boat Corporation

L-ISTATI UNITI

736

EADS CASA

SPANJA

f12879

EAGLE AIR SERVICES CORP

L-ISTATI UNITI

8808

EASTMAN KODAK

L-ISTATI UNITI

35658

EAST COAST JETS INC

L-ISTATI UNITI

31715

ECUATO GUINEANA (2)

IL-GINEA EKWATORJALI

6101

EDELWEISS SUISSE

L-ISVIZZERA

37813

EDIFICA 2000

SPANJA

f12753

EDINTON HOLDINGS USA INC

L-ISTATI UNITI

35209

EHEIM VERWALTUNGS

IL-ĠERMANJA

30842

EJS-AVIATION SERVICE

IL-BRAŻIL

35607

ELYSIAN AIRLINES

IL-GINEA

38631

EMB EQUIPMENT LLC

L-ISTATI UNITI

f13610

EMSI Aviation

L-ISTATI UNITI

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

IL-BRAŻIL

24823

EUROCONTINENTAL

SPANJA

38965

EUROCOPTER ESPANA SA

SPANJA

7968

EUROCOPTER FRANCE

FRANZA

38902

EVOLUTION ASSET MNGT

L-ISTATI UNITI

38423

EXECUFLIGHT INC

L-ISTATI UNITI

27226

EXECUTIVE AIRLINES

SPANJA

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

L-ISTATI UNITI

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

L-ISTATI UNITI

31653

EXEC JET SERVICE (N)

IN-NIĠERJA

31802

Flo-Sun Aircraft, Inc.

L-ISTATI UNITI

35238

FAIRMONT AVTN COMP

L-ISVIZZERA

f12978

FATHER & SON AIR LLC

L-ISTATI UNITI

18767

FIRST INTL AVTN

L-ISTATI UNITI

35848

FLANA

L-AFRIKA T’ISFEL

22596

FLIGHTLINE SL

SPANJA

38894

FLIGHT PLANS SOLUTI

L-ISTATI UNITI

31915

FLYANT SERVICIOS AER

SPANJA

31970

FLYING FALCON

L-ISTATI UNITI

26564

FL AVIATION FLORIDA

L-ISTATI UNITI

24821

FORMACION AEROFAN SL

SPANJA

32961

FRAPMAG LTD

IR-RENJU UNIT

31564

FUGRO AVIAT CANADA

IL-KANADA

36054

FUJI DREAM AIRLINES

IL-ĠAPPUN

35955

FULUCA INVESTMENTS

L-AFRIKA T’ISFEL

f10221

Ginnaire Rental Inc.

L-ISTATI UNITI

f10226

Glass Aviation, Inc.

L-ISTATI UNITI

4402

GESTAIR

SPANJA

f10220

GG Aircraft LLC

L-ISTATI UNITI

38732

GLOBAL FIVE HOLDINGS

L-ISTATI UNITI

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

IL-ĠERMANJA

30962

GOF AIR SA DE CV

IL-MESSIKU

28810

GOLDNER D

L-ISTATI UNITI

28586

GO AHEAD INTERNATION

IL-BERMUDA

34043

GRAND CHINA EXPRESS

IĊ-ĊINA

39058

GRASS GREEN II LLC

L-ISVIZZERA

28228

GUARDA COSTEIRA GV

IL-KAP VERDE

27295

HAGEL W

L-AWSTRIJA

32525

HARPO INC

L-ISTATI UNITI

31805

HARVARD OIL & GAS

IL-KANADA

28012

HAWKAIRE

L-ISTATI UNITI

38138

HEBEI AIRLINES LTD

IĊ-ĊINA

37568

HELITT LINEAS AEREAS

SPANJA

28448

HELVETIC AIRWAYS

L-ISVIZZERA

31991

HENNIG.

L-AFRIKA T’ISFEL

34338

HISPANIA FLYJET

SPANJA

f11786

HI FLITE INC

L-ISTATI UNITI

28615

HOLA AIRLINES S.L.

SPANJA

33213

HOLLYWOOD AVIATION

L-ISTATI UNITI

31093

HONG KONG EXPRESS

IR-REĠJUN AMMINISTRATTIV SPEĊJALI TA’ ĦONG KONG

34316

HYUNDAI COLOMBIA

IL-KOLOMBJA

31848

HYUNDAY COLOMBIA

IL-KOLOMBJA

f11875

H&S Air, LLC.

L-ISTATI UNITI

1475

IBERIA

SPANJA

38329

IBERIA EXPRESS

SPANJA

25406

IBERWORLD S.A.U.

SPANJA

25843

ICE BIRD

L-ISVIZZERA

10117

ILFC

L-ISTATI UNITI

27097

INAER AV.ANFIBIOS

SPANJA

1416

INAER HELI.OFF-SHORE

SPANJA

4470

INDUSTRIAS TITAN

SPANJA

35945

INSEL AIR

ARUBA

37049

INSULAR CLASS SL

SPANJA

36530

INTERALIMENT S.A.L.

IL-LIBANU

f12784

INTERNATIONAL AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

32557

INTL CONCERTS

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

31816

INTL PRIVATE JET

L-ISVIZZERA

33401

INTL TRADE HOLDING

IL-KUWAJT

30947

IRS AIRLINES LTD

IN-NIĠERJA

29121

ISLAS AIRWAYS

SPANJA

39033

ITABIRA AGRO INDUSTR

IL-BRAŻIL

35962

I FLY LTD

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

f10912

Jorge Gregorio Perez Compac

L-ARĠENTINA

f10284

Jupiter Leasing Inc.

L-ISTATI UNITI

31247

JAIR

L-AFRIKA T’ISFEL

38971

JAZZYA INVESTMENTS

SPANJA

38805

JCG AIR

IL-MESSIKU

f11143

JEM Investments LLC

L-ISTATI UNITI

36363

JEM INVESTMENTS

L-ISTATI UNITI

28372

J.W. Childs Associates

L-ISTATI UNITI

34608

KAMA AVIATION

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

22691

KAVMINVODYAVIA

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

34463

KAZ AIR JET

IL-KAZAKISTAN

32291

KELLY CORP

L-ISTATI UNITI

30722

KING AIR & TRAVELS

IN-NIĠERJA

22866

KOGALYMAVIA

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

34665

KUNPENG AIRLINES

IĊ-ĊINA

32826

Lewis Aeronautical

L-ISTATI UNITI

32518

LAI

IR-REPUBBLIKA BOLIVARJANA TAL-VENEZWELA

1689

LAN AIRLINES SA

IĊ-ĊILI

32926

LAN PERU SA

IL-PERÙ

30440

LARK AVTN

L-ISTATI UNITI

f12766

LAS EUGENIAS AIRCRAFT HOLDINGS LLC

L-ISTATI UNITI

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

L-ISTATI UNITI

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

IL-BERMUDA

36906

LETS FLY SL

SPANJA

f10606

LHF Holdings Inc.

L-ISTATI UNITI

35540

LIBYAN CAA

IL-LIBJA

37675

LIDER AVIACAO

IL-BRAŻIL

8562

LIDER TAXI AEREO

IL-BRAŻIL

34815

LIFT IRELAND LEASING

L-IRLANDA

32711

LITORANEA LINHAS AER

IL-BRAŻIL

34783

LLC Nord Wind

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

32253

LTH JET LEASING

IL-BRAŻIL

38302

LUFTHANSA TECHNIK

IL-ĠERMANJA

f13442

Michigan Aviation LLC

L-ISTATI UNITI

f11439

MACYS CORPORATE SERVICES INC

L-ISTATI UNITI

32725

MALI AIR EXPRESS

MALI

26115

MEDAIR CHARTER

L-AFRIKA T’ISFEL

26957

MENAJIAN

L-ISTATI UNITI

38791

MENORCA LLC

L-ISTATI UNITI

38507

MERAJ AIR

IR-REPUBBLIKA IŻLAMIKA TAL-IRAN

14322

MEXICANA

IL-MESSIKU

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

L-ISTATI UNITI

1095

MIL SPAIN

SPANJA

38536

MINOAN AIR S.A.

IL-GREĊJA

26896

MOBIL NIGERIA 2

IN-NIĠERJA

10262

MONARCH GEN AVIATION

L-ISVIZZERA

35701

MULTIPROMOTUR S.L.

SPANJA

f11397

M G A 546 LEASING CORP

L-ISTATI UNITI

f12854

M&N EQUIPMENT LLC

L-ISTATI UNITI

35759

NAL ASSET Management Ltd

IR-RENJU UNIT

32502

NASAIR

L-ARABJA SAWDIJA

604

NAYSA

SPANJA

37438

NEO TAXI AEREO LTDA

IL-BRAŻIL

31792

NHT LINHAS AEREAS

IL-BRAŻIL

f10331

NII Holdings Inc.

L-ISTATI UNITI

31834

NITA JET

L-ISTATI UNITI

39070

NNP HOLDING S/A

IL-BRAŻIL

36142

NOAR LINHAS AEREAS

IL-BRAŻIL

1997

NOMADS

L-ISTATI UNITI

30519

NORDJET AIRLINES SL

SPANJA

18907

NORMAN AVIATION

L-ISTATI UNITI

32556

NYGREN U

L-ISVEZJA

f10321

N T Air, Inc.

L-ISTATI UNITI

f11388

N450JE LLC

L-ISTATI UNITI

32396

OBODEN IBRU

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

35840

OCEANAIR TAXI AEREO

IL-BRAŻIL

24549

ODYSSEY AVTN

L-ISTATI UNITI

33704

ORIONAIR S.L.

SPANJA

23017

Perm Airlines

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

33299

PALM AVIATION

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

37672

PASSARO AZUL TAXI AE

IL-BRAŻIL

35266

PCS Aviation Services, LLC

L-ISTATI UNITI

f11164

PDVSA Petroleo S.A.

IR-REPUBBLIKA BOLIVARJANA TAL-VENEZWELA

8455

PERSONAL JET FLORIDA

L-ISTATI UNITI

35295

PHOENICIA AVIATION

IL-LIBANU

31257

PICK N PAY (2)

L-AFRIKA T’ISFEL

32819

PIRINAIR EXPRESS SL

SPANJA

35542

PORTSIDE INTL LTD

IR-RENJU UNIT

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

L-ISTATI UNITI

32000

PRIVILEGE STYLE SA

SPANJA

32852

PRIYAN FOUNDATION

L-ISTATI UNITI

37381

PROMERCA INTNL S.L

SPANJA

32480

PRONAIR AIRLINES SL

SPANJA

29378

PULLMANTUR AIR S.A.

SPANJA

29804

PUNTO-FA

SPANJA

27231

QUANTUM AIR

SPANJA

34864

Q JETS AVIATION

IL-KANADA

33067

RAINBOW AIR

IR-REPUBBLIKA BOLIVARJANA TAL-VENEZWELA

35747

RAMSAY AIRCHARTER

L-ISTATI UNITI

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

IR-RENJU UNIT

f11770

REAL WORLD TOURS INC

L-ISTATI UNITI

26960

RED WINGS CJSC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

32100

RING AIR

L-ISTATI UNITI

35605

RPK CAPITAL LLC

L-ISTATI UNITI

34812

RPK CAPITAL MNGT

L-ISTATI UNITI

33521

RYJET

SPANJA

37862

Starwood Management LLC

L-ISTATI UNITI

38250

SAETA SL

SPANJA

36517

SAICUS AIR S.L.

SPANJA

25502

SAL EXPRESS

SAO TOME U PRINCIPE

32602

SANTANA TEXTIL

IL-BRAŻIL

29057

SANTA BARBARA (2)

IR-REPUBBLIKA BOLIVARJANA TAL-VENEZWELA

37768

SAPETRO AVIATION LTD

IR-RENJU UNIT

37164

SASEMAR

SPANJA

29825

SAS INSTITUTE

L-ISTATI UNITI

32195

SATA VENEZUELA

IR-REPUBBLIKA BOLIVARJANA TAL-VENEZWELA

37785

SDE SA

IL-BELĠJU

36925

SEA SA

L-ARĠENTINA

37250

SENEGAL AIRLINES LTD

IL-GABON

30170

SERAIR TRANSWORLD

SPANJA

37448

SERIPATRI PARTICIP

IL-BRAŻIL

30674

SEV AEREO POLICIA

SPANJA

36232

SIENNA CORP SERVICES

L-ISVIZZERA

34785

SIERRA NEVADA CORP.

L-ISTATI UNITI

35494

SKYPLAN FZC

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

35092

SKYWAY LTD.

IL-ĠEORĠJA

33719

SKY AIR WORLD

L-AWSTRALJA

32416

SKY HELICOPTEROS SA

SPANJA

11926

SONAIR ANGOLA

L-ANGOLA

33250

SOSOLISO A/L (2)

IN-NIĠERJA

19182

SOTAN

IL-BRAŻIL

36602

SOUTH AVIATION INC

L-ISTATI UNITI

31632

SOUTH EAST ASIAN

IL-FILIPPINI

4298

SPANAIR S A

SPANJA

28727

SPENAERO

L-ISTATI UNITI

31936

SQUADRON AVTN SVCS

IL-BERMUDA

1485

STOCKWOOD V

L-ISTATI UNITI

30064

STREAMLINE RUSSIA

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

27934

SUGAR PINE AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

34009

SUNRIDER CORPORATION

L-ISTATI UNITI

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

SPANJA

11309

SWIFTAIR ESPANA

SPANJA

2638

SWISS AIR AMBULANCE

L-ISVIZZERA

23071

S ARGENTINA

L-ARĠENTINA

f12239

Tejria Services Limited, Bermuda

IL-BERMUDA

f11131

Transportes Aereos Tauro, S.A. de C.V.

IL-MESSIKU

31288

TAG AVTN ESPANA

SPANJA

34933

TAILWIND AIRLINES

IT-TURKIJA

12249

TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A

IL-BRAŻIL

22992

TATARSTAN AIRLINES

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

31963

TAXI FLY GROUP SA

SPANJA

f12830

TDC MANAGEMENT LLC

L-ISTATI UNITI

37642

TERMO NORTE ENERGIA

IL-BRAŻIL

35745

TIANJIN AIRLINES

IĊ-ĊINA

34310

TIGER AIRCRAFT TRAD.

L-ISTATI UNITI

34198

TITAN AVAITION

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

37007

TRABAJOS EXTREMENOS

SPANJA

35159

TRAMAS TEXTILES SA

IR-REPUBBLIKA BOLIVARJANA TAL-VENEZWELA

15453

TRANSAERO AIRLINES

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

34609

TRANSCON INVESTMENTS

IL-BRAŻIL

34330

TRANSPAIS AEREO

IL-MESSIKU

36589

TRANSP AEREOS XALAPA

L-ISTATI UNITI

28247

TRANS AER BOLIVIANA

L-ISTAT PLURINAZZJONALI TAL-BOLIVJA

38544

TRIM AIR CHARTER

L-ISTATI UNITI

36812

TRINIDAIR UK LTD

IR-RENJU UNIT

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

IS-SENEGAL

34271

UAML AIR CHARTER

L-ISTATI UNITI

24765

UNICASA IND. MOVEIS

IL-BRAŻIL

38903

UNIQUE JET AVIATION

L-ISTATI UNITI

36046

USN AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

37185

UTD BANK OF AFRICA

IN-NIĠERJA

8705

VER.SCHWEIZ.FLIEGER

L-ISVIZZERA

35913

VESEY AIR LLC

L-ISTATI UNITI

29086

VIM AIRLINES

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

35330

VIRCOP JETS S.L.

SPANJA

27339

VIRGIN BLUE

L-AWSTRALJA

38266

VOLOTEA S.L.

SPANJA

30190

VUELING AIRLINES

SPANJA

f10475

Westair Corporation

L-ISTATI UNITI

f12705

WCA HOLDINGS III LLC

L-ISTATI UNITI

36955

WINGS JET LTD

IL-MAROKK

36586

WIN WIN SERVICES

L-ISTATI UNITI

35259

WORLD WIDE AC FERRY

IL-KANADA

34390

WTORRE S.A.

IL-BRAŻIL

35374

XTO ENERGY INC

L-ISTATI UNITI

24793

ZOREX S.A.

SPANJA

24007

224TH FLIGHT UNIT

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

26560

245 PILOT SERVICES

L-ISTATI UNITI

a11479

Operatur bil-kodiċi TAIL NB: N142HC

Mhux magħruf

a11488

Operatur bil-kodiċi TAIL NB: N371FP

Mhux magħruf

a11490

Operatur bil-kodiċi TAIL NB: N410M

Mhux magħruf

a11517

Operatur bil-kodiċi TAIL NB: N9895

Mhux magħruf

a11523

Operatur bil-kodiċi TAIL NB: PPBST

Mhux magħruf

a12897

Operatur bil-kodiċi TAIL NB: PRFOR

IR-REPUBBLIKA DEMOKRATIKA POPOLARI TAL-KOREA

a11528

Operatur bil-kodiċi TAIL NB: PRGPA

Mhux magħruf

a12901

Operatur bil-kodiċi TAIL NB: PRPSR

IR-REPUBBLIKA DEMOKRATIKA POPOLARI TAL-KOREA

a12902

Operatur bil-kodiċi TAIL NB: PRPST

IR-REPUBBLIKA DEMOKRATIKA POPOLARI TAL-KOREA

a11529

Operatur bil-kodiċi TAIL NB: PRPTR

Mhux magħruf

a11531

Operatur bil-kodiċi TAIL NB: VHXCJ

Mhux magħruf

a12909

Operatur bil-kodiċi TAIL NB: VPBHS

IL-BERMUDA

a11552

Operatur bil-kodiċi TAIL NB: VTSTV

Mhux magħruf

a11553

Operatur bil-kodiċi TAIL NB: XAATL

Mhux magħruf

a11556

Operatur bil-kodiċi TAIL NB: XABLZ

Mhux magħruf

a12919

Operatur bil-kodiċi TAIL NB: XACMM

IL-MESSIKU

a11557

Operatur bil-kodiċi TAIL NB: XACXW

Mhux magħruf

a12920

Operatur bil-kodiċi TAIL NB: XAEAJ

IL-MESSIKU

a12921

Operatur bil-kodiċi TAIL NB: XAFEM

IL-MESSIKU

a11559

Operatur bil-kodiċi TAIL NB: XAGMD

Mhux magħruf

a12922

Operatur bil-kodiċi TAIL NB: XAGMO

IL-MESSIKU

a11563

Operatur bil-kodiċi TAIL NB: XASKY

Mhux magħruf

a12925

Operatur bil-kodiċi TAIL NB: XATEI

IL-MESSIKU


FRANZA

Nru tal-Identifikazzjoni CRCO

Isem l-operatur

Stat tal-Operatur

f10002

Act Two, Inc.

L-ISTATI UNITI

f10003

Aerolineas Centrales S.A. de C.V.

IL-MESSIKU

32610

Aerorio Taxi Aereo

IL-BRAŻIL

30304

Air Caraibes

FRANZA

10054

Air Corsica

FRANZA

f12199

Air Fleet Operations Limited

IR-RENJU UNIT

36155

Alatheer Aviation

L-ARABJA SAWDIJA

36010

Alpha Jet (Alabama)

L-ISTATI UNITI

f10726

Arcadia Aviation LLC

L-ISTATI UNITI

f10038

Au Revoir Air

L-ISTATI UNITI

f10059

Avenue Distribuidora de Veiculos Ltda

IL-BRAŻIL

f10060

Aviation 604 AG

L-ISVIZZERA

28417

AAK COMPANY

IL-BERMUDA

38065

AAR CORP

L-ISTATI UNITI

31724

AAS EUROPE

FRANZA

31439

ABC AEROLINEAS SA

IL-MESSIKU

28588

ABDULLAH SAID B.

L-ISVIZZERA

36488

ABSOLUTE AVIATION

L-AFRIKA T’ISFEL

4306

ACCOR SA

FRANZA

31934

ACFT MGMT & TRADING

IR-RENJU UNIT

31617

ACFT SARL 2

IL-LUSSEMBURGU

35097

ACTIFLY

FRANZA

f11808

ADAMS OFFICE LLC

L-ISTATI UNITI

30027

ADAM AVIATION

L-ISTATI UNITI

27910

ADVANCED TRAINING SY

L-ISTATI UNITI

31600

AELIS AIR SERVICES

FRANZA

26891

AEROGAVIOTA

KUBA

33839

AEROJET MANAGEMENT

IL-ĠERMANJA

25901

AEROMAR AIRLINES

IL-MESSIKU

33014

AERONEXUS CORP. LTD

L-AFRIKA T’ISFEL

5461

AEROSTOCK

FRANZA

30943

AERO CAPITAL SAS

FRANZA

32371

AERO JET CORPORATE

FRANZA

31785

AERO SAINT EXUPERY

FRANZA

22257

AERO SERVICES LF

FRANZA

28041

AERO SVC CORPORATE

FRANZA

8491

AERO SVC EXECUTIVE

FRANZA

30336

AFRIJET AIRLINES(2)

IN-NIĠERJA

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

IL-LIBJA

36823

AGCORP

L-ISTATI UNITI

1769

AIGLE AZUR

FRANZA

2496

AIRBUS OPER. SAS

FRANZA

308

AIRBUS SAS

FRANZA

24094

AIRBUS TRANSPORT

FRANZA

4790

AIRBY

FRANZA

38148

AIRBY

FRANZA

38173

AIRCRAFT MGT SVCES

IL-BELĠJU

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

IL-LUSSEMBURGU

32884

AIRCRAFT SUPPORT

IL-LIBANU

31015

AIREDALE ENTERPRISE

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

18045

AIRFLEET CREDIT

L-ISTATI UNITI

18982

AIRFLITE

L-ISTATI UNITI

26897

AIRLINAIR

FRANZA

182

AIR AFFAIRES GABON

IL-GABON

186

AIR ALGERIE

L-ALĠERIJA

35192

AIR ARABIA MAROC

IL-MAROKK

28684

AIR ASIA

IL-MALASJA

29420

AIR AUSTRAL 2

FRANZA

35175

AIR BOTSWANA CO.BW

IL-BOTSWANA

30592

AIR BURKINA (2)

BURKINA FASO

29815

AIR CAIRO

L-EĠITTU

33288

AIR CORPORATE FRANCE

FRANZA

38966

AIR COTE D’IVOIRE

IL-CÔTE D’IVOIRE

30879

AIR DECCAN

L-INDJA

32290

AIR DIVISION KAZAKH

IL-KAZAKISTAN

227

AIR FRANCE

FRANZA

231

AIR GEFCO

FRANZA

f877

AIR GUYANE

FRANZA

35198

AIR GUYANE 2

FRANZA

32175

AIR HORIZON (TOGO)

IT-TOGO

30281

AIR IVOIRE (2)

IL-CÔTE D’IVOIRE

31977

AIR KING JET

L-ISVIZZERA

32016

AIR LEASING

IL-KAMERUN

252

AIR MADAGASCAR

FRANZA

261

AIR MAURITIUS

IL-MAWRIZJU

24636

AIR MEDITERRANEE

FRANZA

12060

AIR ND

FRANZA

24430

AIR PRINT

IL-LUSSEMBURGU

31913

AIR SARINA

L-ISVIZZERA

2564

AIR SENEGAL INTL

IS-SENEGAL

5636

AIR SEYCHELLES

IS-SEYCHELLES

26152

AIR SRPSKA

IL-BOSNJA-ĦERZEGOVINA

34196

AIR SWIFT LTD.

IL-BERMUDA

25943

AIR TAHITI NUI

FRANZA

31078

AIR TURQUOISE SAS

FRANZA

12593

AIR VENDEE INVEST

FRANZA

34296

AIR WING LTD

IL-BELIŻE

32481

AIR 26

L-ANGOLA

36825

AKDN LOGISTIQUE

FRANZA

f10019

ALA Services, LLC

L-ISTATI UNITI

21699

ALCATEL USA

L-ISTATI UNITI

17947

ALENIA AEROSPAZIO

L-ITALJA

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

IL-ĠAPPUN

f11476

ALN (BERMUDA) LTD

Mhux magħruf

38428

ALPHALAND CORP.

IL-FILIPPINI

32601

ALPHA CHARLIE

L-ISTATI UNITI

35733

ALPHA GOLF AVIATION

MONAKO

34201

ALPHA STAR AVTN SVCS

L-ARABJA SAWDIJA

37317

ALPIN SKYJETS LTD

L-ISVIZZERA

26287

ALTONA

L-ISVIZZERA

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

L-ISTATI UNITI

35920

ALWAFEER AIR

L-ARABJA SAWDIJA

8231

AL ANWAE TRADING

L-ARABJA SAWDIJA

28640

AL MISEHAL GROUP

L-ARABJA SAWDIJA

24197

AL NASSR LTD

L-ISVIZZERA

30177

AL-GHAZZAWI (N35GZ)

L-ARABJA SAWDIJA

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

L-ARABJA SAWDIJA

38876

AMAC AEROSPACE SG

L-ISVIZZERA

f836

AMERICAN EAGLE

L-ISTATI UNITI

34234

AMERICAN ELECTRIC

L-ISTATI UNITI

8928

AMERICAN HOME PROD

L-ISTATI UNITI

25806

AMERIDAIR

FRANZA

35837

AMER GROUP

L-EĠITTU

f12696

AML LEASING LLC

L-ISTATI UNITI

32857

ANCFCC

IL-MAROKK

32747

ANGODIS

L-ANGOLA

34393

ANISTANTE HOLDING

ĊIPRU

38913

ANTARES AGROPECUARIA

IL-BRAŻIL

30530

AOSKY CORPORATION

L-ISTATI UNITI

f10036

APiGroup, Inc

L-ISTATI UNITI

984

APACHE AVIATION

FRANZA

6188

APEX OIL

L-ISTATI UNITI

34185

AQUARIUS AVIATION

IL-GŻEJJER KAJMAN

37184

ARGENTRE ENTERPRISE

IL-BRAŻIL

37878

ARG LTDA

IL-BRAŻIL

406

ARKIA L-IŻRAEL AL

L-IŻRAEL

22917

ARLINGTON ACFT (AZ)

L-ISTATI UNITI

28382

ARMAVIA AVIACOMPANY LLC

L-ARMENJA

20337

ARTEMIS SA

FRANZA

38575

ART AVIATION FLUGBET

L-AWSTRIJA

29210

ASECNA (SENEGAL)

IS-SENEGAL

8624

ASHMAWI AVIATION

SPANJA

38110

ASYAD HOLDING CO.

L-ARABJA SAWDIJA

22135

ATLANTA JET

L-ISTATI UNITI

30506

ATLAS BLUE

IL-MAROKK

36380

AVANGARD AVTN LTD

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

17951

AVDEF

FRANZA

34589

AVEL BRAO

FRANZA

29467

AVIALAIR

FRANZA

35748

AVIAMARKET LIMITED

IR-RENJU UNIT

f11782

AVIATION ASSOCIATES LLC

L-ISTATI UNITI

29399

AVIATION CAPITAL GRP

L-ISTATI UNITI

26160

AVIATION CMP

IL-KANADA

38193

AVIATION HORIZONS

L-ARABJA SAWDIJA

34340

AVIATION INC

L-ISTATI UNITI

38085

AVIATION LINK

L-ARABJA SAWDIJA

33992

AVIATION PARTNERS 2

L-ISTATI UNITI

33748

AVIATION STARLINK(2)

IL-KANADA

38198

AVIATRAX

IL-LUSSEMBURGU

33558

AVIA TREASURY GMBH

L-AWSTRIJA

25574

AVIENT AVIATION

IŻ-ŻIMBABWE

34211

AVIJET UK LTD

IR-RENJU UNIT

36345

AVIONAC FRANCE

FRANZA

f1026

AVIOR

Mhux magħruf

23721

AVIREX

IL-GABON

33168

AVTEX AIR SERVICES

L-AWSTRALJA

31420

AWSAJ AVIATION SVCS

IL-LIBJA

27710

AXIS AIRWAYS

FRANZA

36972

AZUL LINHAS AEREAS

IL-BRAŻIL

f10079

Beach Capital Management

L-ISTATI UNITI

f10082

BelAir Aviation LLC

L-ISTATI UNITI

f11004

Billion Mark Ltd.

IR-REĠJUN AMMINISTRATTIV SPEĊJALI TA’ ĦONG KONG

f10878

Blue Vista, LLC

L-ISTATI UNITI

f10647

Bolloré SA

Mhux magħruf

f10834

Boulder Aviation Management

L-ISTATI UNITI

f13608

Business Jet Access

L-ISTATI UNITI

37896

BAM AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

22230

BANCO SAFRA SA

IL-BRAŻIL

12083

BANGKOK AIRWAYS

IT-TAJLANDJA

23830

BB AVIATION INC.

L-ISVIZZERA

37668

BEIJING AIRLINES CO

IĊ-ĊINA

37358

BEIJING CAPITAL

IĊ-ĊINA

35267

BELL FINANCIAL CORP

IR-REPUBBLIKA BOLIVARJANA TAL-VENEZWELA

7723

BELL TEXTRON

L-ISTATI UNITI

28608

BERGAIR

L-ISVIZZERA

27140

BERKUT AIR

IL-KAZAKISTAN

36116

BEST AERO HANDLING

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

32888

BEST AVIATION LTD

IL-BANGLADEXX

35950

BF JET AIR

IL-GANA

27458

BHG FLIGHTS LLC

L-ISTATI UNITI

32788

BISMILLAH AIRLINES

IL-BANGLADEXX

26292

BIZAIR LTD

IR-RENJU UNIT

25627

BLUE HERON AVIATION

L-ISVIZZERA

36583

BLUE HORIZON INV.

IL-GŻEJJER KAJMAN

28677

BLUE LINE

FRANZA

36706

BLUE LINE 2

FRANZA

33691

BONEL MARKETING S.A.

L-ISVIZZERA

30067

BONGRAIN BENELUX

IL-BELĠJU

25099

BOOGIE PERFORMANCE

FRANZA

30550

BOSNIA AIRLINES

IL-BOSNJA-ĦERZEGOVINA

35724

BRASIF SA

IL-BRAŻIL

34825

BRASSBOX

L-UKRAINA

34276

BRASS BOX LTD

ĊIPRU

21446

BREITLING

L-ISVIZZERA

38488

BRISTOW AUSTRALIA

L-AWSTRALJA

637

BRITAIR

FRANZA

8153

BRUME

FRANZA

32896

BUMI RESOURCES

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

36301

BUQUEBUS

L-ARĠENTINA

32260

BUREAU POLICE AERO.

FRANZA

35325

BURGAN K

IL-KUWAJT

31315

BURMESTER OVERSEAS

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

32497

BUSINESS AVIATION LG

IL-BELĠJU

32630

BUSINESS AVIATION 2

IL-KONGO

37493

BUSINESS JET TRAVEL

L-UKRAINA

34152

BUSI JET INTL.

L-ISVIZZERA

f10061

B H Aviation Ltd

L-ISTATI UNITI

34289

B2 FLIGHT LLC

L-ISTATI UNITI

f13111

Cedel International Investments, Inc.

L-ISTATI UNITI

31812

Cephalon

L-ISTATI UNITI

f10556

Challenger Management LLC

L-ISTATI UNITI

f13215

Cobalt Resources, LLC

L-ISTATI UNITI

f10128

Corporate Flight Alternatives, Inc.

L-ISTATI UNITI

37649

CALEDONIAN HEL. LTD

IR-RENJU UNIT

32578

CALVIN KLEIN STUDIO

L-ISTATI UNITI

31994

CANADIAN NAT RAILWAY

IL-KANADA

37106

CAOA MONTADORA

IL-BRAŻIL

28583

CAPELINK ESTABLISH.

L-ISVIZZERA

9122

CARTIER EUROPE

IL-PAJJIŻI L-BAXXI

34144

CASAM SARL

FRANZA

37372

CELINA AVIATION LTD

L-ISVIZZERA

f12811

CENTER AIR LLC

L-ISTATI UNITI

29635

CENTRAL MANAGMT SVCS

L-ISTATI UNITI

36944

CERTECO ENGINEERING

L-AWSTRIJA

26842

CFPR

FRANZA

35242

CFS AIR LLC (N228KT)

L-ISTATI UNITI

20711

CGTM

FRANZA

37115

CHAD GOVERNMENT

IĊ-ĊAD

29049

CHC HELICOPTERS INTL

IL-KANADA

29834

CHINA CARGO AIRLINES

IĊ-ĊINA

12141

CHINA EASTERN

IĊ-ĊINA

31087

CHURCHILL AVIATION

L-ISTATI UNITI

31221

CHURCHILL FINANCE

FRANZA

37193

CLEAR SKY ASSOCIATES

IT-TAJWAN

f11398

CLEVELAND PEAK LLC

L-ISTATI UNITI

38305

CLUB PREMIER LTD

L-ISVIZZERA

35400

CLUB 17 S.A.

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

799

COCA COLA

L-ISTATI UNITI

35668

COLT INTL EUROPE

L-ISVIZZERA

36701

COMFORT JET AVT

IR-RENJU UNIT

4796

COMILOG

IL-GABON

f826

COMMANDEMENT DU TRANSPORT AERIEN MILITAIRE Français

Mhux magħruf

38652

COMORES AVIATION

IL-MADAGASKAR, IL-KOMOROS, REUNION

28584

COMPANY TAWIQ

L-ISVIZZERA

6535

CONSOLIDATED CONTRTS

IR-RENJU UNIT

8338

COPLEY NEWSPAPERS

L-ISTATI UNITI

6369

CORSAIR FRANCE

FRANZA

12219

COX ENTERPRISES

L-ISTATI UNITI

35062

CPI AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

31073

CP MANAGEMENT

L-ISTATI UNITI

38602

CREDIT SUISSE

L-ISVIZZERA

3513

CROWN EQUIPMENT

L-ISTATI UNITI

862

CUBANA

KUBA

f12751

C & S AVIATION LTD

L-ISTATI UNITI

38938

C.A.GROUP LTD

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

5988

C.T.T.A.

IL-MAROKK

f10134

Dankjold Reed Aviation LLC

L-ISTATI UNITI

27183

Dartswift Aviation, Inc.

L-ISTATI UNITI

1139

Dassault falcon jet

L-ISTATI UNITI

35657

Dédalus Administração e Participações Ltda.

IL-BRAŻIL

7028

Dow Chemical Company, the

L-ISTATI UNITI

27974

DAALLO AIRLINES 2

ĠIBUTI

33242

DALCAM LLC

L-ISTATI UNITI

31467

DALIA AIRLINES

IL-LUSSEMBURGU

3932

DALLAH ALBARAKA

L-ARABJA SAWDIJA

32855

DANA EXECUTIVE JETS

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

34168

DARTE HOLDINGS

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

18972

DASSAULT AVIATION

FRANZA

1058

DASSAULT FALCON SERV

FRANZA

37864

DDA AVIATION

L-ISTATI UNITI

32809

DEAN PHILLIPS INC

L-ISTATI UNITI

11638

DECAUX

FRANZA

35752

DECCAN CARGO

IT-TAJLANDJA

35353

DELMUN AVIATION SVCS

IL-BAĦREJN

31582

DE ROUBIN JEAN

FRANZA

27665

DIAMAIR

L-ISVIZZERA

32494

DIEXIM EXPRESSO AV.

L-ANGOLA

35356

DISTANT HORIZON

L-IŻRAEL

22389

DOUANES FRANCAISES

FRANZA

38450

DSF FLUGZEUGPORTFOLI

IL-ĠERMANJA

24571

DSWA

L-ISTATI UNITI

30876

DUBROVNIK AIRLINES

IL-KROAZJA

31133

DUNMORE HOMES

L-ISTATI UNITI

31577

D & D AVIATION

IR-RENJU UNIT

f10175

Emax Oil Company

L-ISTATI UNITI

35820

EAGLES AVTN MGNT

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

35705

EAGLE AVIATION EUROP

FRANZA

9703

EARTH STAR

L-ISTATI UNITI

34303

EASTINDO

L-INDONEŻJA

31743

EAST STAR AIRLINES

IĊ-ĊINA

2850

EASYJET L-ISVIZZERA

L-ISVIZZERA

32591

EBONY SHINE

IL-GŻEJJER KAJMAN

29279

ECUATORIAL CARGO

IL-GINEA EKWATORJALI

31985

L-EĠITTU JET AVIATION

L-EĠITTU

f12482

EIGER JET Ltd

IL-BERMUDA

25120

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

23028

ELI’S BREAD

L-ISTATI UNITI

1013

EMERSON ELECTRIC

L-ISTATI UNITI

22291

ENAC France

FRANZA

37188

ENEX AVIATION LTD

IR-RENJU UNIT

36295

ENHANCE AERO

FRANZA

38636

ENHANCE AERO GROUPE

FRANZA

32775

EQUAFLIGHT SERVICE

IL-KONGO

34778

EQUAJET

IL-KONGO

32084

EQUATORIAL GUINEA

IL-GINEA EKWATORJALI

30005

EURL JC DARMON

FRANZA

34741

EUROPEAN FLIGHT

L-ISVEZJA

27518

EUROPE AIRPOST

FRANZA

34293

EURO EXEC Aviation Services LTD

IR-RENJU UNIT

35725

EURO JET INTL LTD

IR-RENJU UNIT

f10181

EWA Holdings LLC

L-ISTATI UNITI

36448

EXECUTIVE AIRSHARE

L-ISTATI UNITI

28587

EXECUTIVE JET A/C

IL-GŻEJJER KAJMAN

25073

EXECUTIVE JET CHRTR

IL-ĠERMANJA

29282

EXECUTIVE JET SRVCS

ID-DANIMARKA

26060

EXECUTIVE WINGS HE

L-EĠITTU

32827

EXEC JET SOLUTIONS

L-ISTATI UNITI

31131

EXPRESS CAMEL

L-ARABJA SAWDIJA

f12240

Falconwing Limited Bvi

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

f10194

Fjet Management, LLC

L-ISTATI UNITI

f10203

Fletcher Jones Management Group

L-ISTATI UNITI

f12819

FALCON AIRCRAFT LEASING LLC

L-ISTATI UNITI

25553

FALCON AIR EXPRESS

L-ISTATI UNITI

15665

FAL HOLDINGS ARABIA

L-ARABJA SAWDIJA

31310

FARNER AIRWINGS

L-ISVIZZERA

39047

FASTJET TANZANIA

IR-REPUBBLIKA UNITA TAT-TANZANIJA

37429

FAYCROFT FINANCE CO.

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

34313

FA 116 OU FA 137 INC

L-ISVIZZERA

15911

FC AVIATION

FRANZA

1147

FEDERAL EXPRESS

L-ISTATI UNITI

f12735

FG AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

f10191

FHC Flight Services LLC

L-ISTATI UNITI

28540

FIA (PARIS)

FRANZA

34669

FIREFLY

IL-MALASJA

32846

FIRST COMMERCIAL

L-ISTATI UNITI

38268

FIRST MANDARIN B.A

IĊ-ĊINA

38238

FIRST RESERVE CORP

L-ISTATI UNITI

f10762

FJ20-166, dba Peregrine Jet, LLC

L-ISTATI UNITI

31665

FLEET INT AVTN & FIN

IR-RENJU UNIT

35764

FLEET MGT AIRWAYS SA

L-ISVIZZERA

21504

FLICAPE PTY LTD

L-AFRIKA T’ISFEL

27942

FLIGHTEXEC

IL-KANADA

31640

FLIGHTINVEST

IL-LUSSEMBURGU

8542

FLIGHT LEVELS

L-ISTATI UNITI

30136

FLYBABOO

L-ISVIZZERA

30343

FLYING BIRD

FRANZA

29223

FLYING FINN OY

IL-FINLANDJA

31775

FLYING M

L-ISTATI UNITI

33632

FLYMEX

IL-MESSIKU

30372

FLY AIR SA

FRANZA

34874

FLY AVIATION SVCS

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

28511

FLY EXEC

IL-LIBANU

33626

FLY 18

L-ISVIZZERA

31116

FOCUS AIR USA

L-ISTATI UNITI

32322

FORTUNE AIR

L-AFRIKA T’ISFEL

29147

FOX AVIATION CANADA

IL-KANADA

f12777

FRANKLIN LAKES ENTERPRISES LLC

L-ISTATI UNITI

f11353

FRC HOLDING INC V

L-ISTATI UNITI

f10651

FREESCALE SEMICONDUCTOR, INC.

Mhux magħruf

35426

FTC CONSULTING AG

L-ISVIZZERA

2804

FUTURA TRADING

FRANZA

27867

FUTURE ELECTRONICS

IL-KANADA

35173

F & L AVIATION

L-ISTATI UNITI

f10223

Glacial Energy

L-ISTATI UNITI

f12244

Golden Medal Limited Bvi

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

32621

GABON AIRLINES

IL-GABON

36117

GAETAIR SARL

L-ISVIZZERA

38839

GAFTREN INVESTMENTS

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

31746

GALAXY AIRLINES

IL-ĠAPPUN

36801

GAMA AVIATION FZE

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

32749

GEASA

IL-GINEA EKWATORJALI

36630

GEM AVIATION AVV

IR-RENJU UNIT

17928

GENEL HAVACILIK

IT-TURKIJA

34971

GEORGETOWN INTERSTAT

L-ISTATI UNITI

23693

GEORGIAN AIRWAYS

IL-ĠEORĠJA

35885

GEORGIAN STAR

IL-ĠEORĠJA

9002

GIE ATR

FRANZA

32233

GIE-ODER

FRANZA

22850

GIORI ROBERTO

MONAKO

31182

GIOSTYLE LLC

L-ISTATI UNITI

38481

GIS AVIATION A.V.V.

ĊIPRU

37097

GIV-SP AIR SERVICE

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

f11804

GLOBAL CHALLENGER LLC

L-ISTATI UNITI

30539

GLOBAL FLIGHT SRVS

L-ISTATI UNITI

32997

GLOBAL JET INTL

L-AWSTRALJA

f12170

GOLD EAGLE LTD

IL-BERMUDA

32508

GOUGH AVIATION

L-AFRIKA T’ISFEL

22659

GOVERNMENT MONTENEGR

IL-MONTENEGRO

36865

GO AIRLINES (INDIA)

L-INDJA

f11352

GREAT BUY INC

L-ISTATI UNITI

f12104

GWI ASSET MANAGEMENT S.A.

IL-BRAŻIL

f11448

GYPSY BABY LLC

L-ISTATI UNITI

38975

GYRO AIR LTD

IN-NIĠERJA

f11426

G & L AVIATION

L-ISTATI UNITI

f10794

Hagadone Aviation LLC

L-ISTATI UNITI

5362

Halliburton

L-ISTATI UNITI

f1434

Horta, LLC

L-ISTATI UNITI

37170

Hospitalizacion Clinico C.A.

L-ISTATI UNITI

31947

HAGONDALE LTD

IR-RENJU UNIT

31731

HALCYONAIR

IL-KAP VERDE

37326

HASHIM BIN SAID

L-ARABJA SAWDIJA

33959

HASSANCO S.A.

L-ISVIZZERA

35878

HATTA INVESTMENTS

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

10105

HAWKER PACIFIC PTE

SINGAPOR

33342

HEAVYLIFT CONGO

IL-KONGO

37847

HEDA AIRLINES LTD

IR-RENJU UNIT

37863

HELICONIA LS

FRANZA

36756

HELICONIA PALMAIR

IL-MAROKK

f11024

HENDRICK MOTORSPORTS

L-ISTATI UNITI

36374

HERMES EXECUTIVE

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

37523

HIGH PERFORMANCE 100

L-ISVIZZERA

21365

HILL-ROM

L-ISTATI UNITI

38899

HOLLYFRONTIER CORP

L-ISTATI UNITI

38750

HOLYPEAK PROPRIETARY

L-AWSTRALJA

f10659

HSBC

Mhux magħruf

37195

HS Air Finance

IL-BRAŻIL

38904

HS AIR FINANCE LLC

IL-BRAŻIL

f11464

HYPERION AIR INC

L-ISTATI UNITI

f10263

Ithaca LLC

L-ISTATI UNITI

24848

ICEC TOUR SPOL

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

37906

ID AIR

FRANZA

21442

IGN INST GEO NAT LF

FRANZA

29661

IKAROS AVIATION AVV

L-UKRAINA

36740

IMD AIRWAYS

SPANJA

32492

INDIA FLYSAFE AVTN

L-INDJA

31965

INDIGO (VI)

L-INDJA

36832

INDUSTRY EAST EUROPE

L-ISVIZZERA

33071

INDUSTR. AERONAUTICA

IL-KOLOMBJA

33559

INDYCAR AVIATION

L-ISTATI UNITI

34222

INLOGS INTERNATIONAL

MHUX DEFINIT

23792

INTERCON USA

L-ISTATI UNITI

31081

INTERFACE OPS LLC

L-ISTATI UNITI

32801

INTERJET ABC

IL-MESSIKU

33654

INTER AMERICAN

L-ANGOLA

37561

INTL GAMING TECH

L-ISTATI UNITI

37780

INVERSIONES DAVANIC

IL-KOLOMBJA

32524

INVESTAVIA

IL-KAZAKISTAN

f11248

IP Aviation L.P.

IL-KANADA

f12706

ISLAND PARK AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

33890

ISLENA INVERSIONES

IL-ĦONDURAS

21879

ISRAIR AIRLINES & TOURISM LTD

L-IŻRAEL

30038

IXAIR

FRANZA

f10277

Jereissati Participacoes S/A

IL-BRAŻIL

f13613

Jet Select LLC

L-ISTATI UNITI

28006

JAPAT

L-ISVIZZERA

31296

JAZEERA AIRWAYS

IL-KUWAJT

32986

JBS CONSULTING LLC

L-ISTATI UNITI

31772

JCAS

L-ISVIZZERA

26998

JDP FRANCE

FRANZA

36413

JEREISSATI CENTROS

IL-BRAŻIL

38453

JETALLIANCE SOUTH

L-AWSTRIJA

38847

JETSTAR JAPAN

IL-ĠAPPUN

31137

JETS RENT AVTN

FRANZA

30713

JET AVIATION BASEL

L-ISVIZZERA

30385

JET AVIATION FZCO

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

26911

JET BLUE AIRWAYS

L-ISTATI UNITI

37719

JET CONNECTIONS

IR-RENJU UNIT

32217

JET CRUISING

IL-LUSSEMBURGU

34614

JET DIRECT AVIATION

L-ISTATI UNITI

33015

JET MANAGEMENT SA

L-ISVIZZERA

33769

JET ONE JSC

IL-KAZAKISTAN

32848

JET PREMIER ONE

L-ISVIZZERA

38174

JET XPRESS

IL-CÔTE D’IVOIRE

26479

JET 2000

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

31581

JET4YOU

IL-MAROKK

f12768

JIMMIE JOHNSON RACING II INC

L-ISTATI UNITI

f12712

JOUST CAPITAL III LLC

L-ISTATI UNITI

29395

JR EXECUTIVE

IL-LIBANU

f12041

Key Aviation LLC

L-ISTATI UNITI

6510

KALAIR LTD.

L-ISTATI UNITI

34887

KALDERON LTD

IR-RENJU UNIT

28504

KARTHAGO AIRLINES

IT-TUNEŻIJA

34348

KARTHAGO PRIVATE JET

IT-TUNEŻIJA

38123

KAS CORPORATION LTD.

IL-LIBANU

30709

KAZAVIA

IL-KAZAKISTAN

29190

KBBD

L-ISTATI UNITI

32381

KB HOME

L-ISTATI UNITI

12778

KELOWNA FLIGHTCRAFT

IL-KANADA

7129

KINGDOM HOLDING CO

L-ARABJA SAWDIJA

34843

KOSTAR AIRLINES

IR-REPUBBLIKA TAL-KOREA T’ISFEL

35727

KREDEL INTERNATIONAL

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

9858

KROLL G

L-ISVIZZERA

f10290

KW Flight, LLC/Central Missouri Aviation, Inc.

L-ISTATI UNITI

f10875

Layla Jet

IL-BERMUDA

f13333

Ligon Air LLC

L-ISTATI UNITI

f10304

Luciano Antonio Zogbi

IL-BRAŻIL

1971

LABORATOIRE ASL

FRANZA

30455

LAS VEGAS JET

L-ISTATI UNITI

33111

LAYAN INTL.

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

37923

LA AVIATION

L-ISVIZZERA

30595

LEACH CAPITAL

L-ISTATI UNITI

2816

LEGENDAIR LTD.

L-ISVIZZERA

13358

LIBYAN AIR CARGO

IL-LIBJA

26342

LIGNES AER. CONGO.

IL-KONGO

4489

LIMITED BRANDS SERVICE COMPANY

L-ISTATI UNITI

f904

LINEAS AEREAS SUDAMERICANAS

IL-KOLOMBJA

1752

LOCKHEED MARTIN (GA)

L-ISTATI UNITI

25272

LOTUS AIR

L-EĠITTU

33450

LOV’AIR AVIATION

FRANZA

24211

LOWA LTD

L-ISTATI UNITI

28079

LOYD’S BUSINESS JETS

IL-POLONJA

f10303

LR Enterprises Management LLC

L-ISTATI UNITI

37092

LUIS FUENMAYOR

L-ISTATI UNITI

31034

LUKOIL-AVIA SWISS

L-ISVIZZERA

29070

LUXFLIGHT EXECUTIVE

IL-LUSSEMBURGU

7764

LVMH SERVICES

FRANZA

37071

LX AVIATION (SPV)LTD

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

19696

LYRECO

FRANZA

f11360

LYS LLC

L-ISTATI UNITI

f10306

Macbens Patrimonial Ltda

IL-BRAŻIL

f13614

Mark Anthony Group Inc

IL-KANADA

f10420

Marmalade Skies LLC

L-ISTATI UNITI

30280

Marsico Aviation, LLC

L-ISTATI UNITI

f12655

Mass Jet Lease

IL-FILIPPINI

f10313

Mendota Aircraft Management

L-ISTATI UNITI

28010

Mondoil

L-ISTATI UNITI

34423

MACAU JET INTL

IR-REĠJUN AMMINISTRATTIV SPEĊJALI TAL-MAKAW

26383

MAGIC CONDOR LTD

IL-BERMUDA

f11359

MAGIC JOHNSON ENTERTAINMENT INC

L-ISTATI UNITI

29993

MAG AVIATION

L-ISTATI UNITI

34992

MAINSAIL TRADING 93

L-AFRIKA T’ISFEL

32078

MALIBU CONSULTING

L-ISTATI UNITI

34975

MALU AVIATION

IL-KONGO

34019

MANO RIVER

L-ISTATI UNITI

37003

MARITIME INVESTMENT

MONAKO

1976

MARITIME INVESTMENT AND SHIPPING CO. LTD.

IL-BERMUDA

36263

MAROC TELECOM

IL-MAROKK

1831

MARTIN BAKER

IR-RENJU UNIT

32707

MASC AIR LTD

IL-GŻEJJER KAJMAN

27014

MASTERJET SWITZ.

L-ISVIZZERA

34840

MASWINGS SDN. BHD.

IL-MALASJA

33238

MAURITANIA AIRWAYS

IL-MAWRITANJA

37893

MAURITANIE AIRLINES

IL-MAWRITANJA

27863

MAYES & ASSOCIATES

L-ISTATI UNITI

f12986

MB AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

30315

MCKINLEY ACFT HLDNG

L-ISTATI UNITI

31545

MDA SAS

FRANZA

1855

MEA AIR LIBAN

IL-LIBANU

38759

MEGA GLOBAL AIR

IL-MALDIVE

9689

MELVIN SIMON & ASSOCIATES, INC.

L-ISTATI UNITI

21443

METEO-FRANCE

FRANZA

31140

ME LEASING

L-ISTATI UNITI

f10316

MFP Services LLC

L-ISTATI UNITI

28986

MHS AVIATION SDN BHD

IL-MALASJA

37403

MIAMI FERRY CONTRACT

L-ISTATI UNITI

36859

MIDAS AIR

L-ISTATI UNITI

29971

MIDDLE EAST JET SVCS

IL-LIBANU

24019

MID EAST JET

L-ARABJA SAWDIJA

34821

MILLETREIZE

FRANZA

26724

MILLION AIR SALT LAK

L-ISTATI UNITI

617

MIL BRAZIL

IL-BRAŻIL

702

MIL CANADA

IL-KANADA

36031

MIL ECUADOR AIRFORCE

L-EKWADOR

1098

MIL FRANCE

FRANZA

35609

MINISTRY DEF SLOVENI

IS-SLOVENJA

36033

MISH AVIATION SVCS

IL-GANA

31556

MISTRAL AEREO

IL-KANADA

31331

MITRE AVIATION LTD

IR-RENJU UNIT

38259

MOHAMED BEKKALI

IL-MAROKK

35060

MOISEEV ALEX

MONAKO

38782

MONTEBELLO LTDA

IL-BRAŻIL

32755

MONTROSE GLOBAL

IR-RENJU UNIT

35455

MONT BLANC AVIATION

IL-BERMUDA

7058

MORRIS COMMUNICATION

L-ISTATI UNITI

34441

MOSCOW HELICOPTER

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

f11405

MOSS JERONE S TRUSTEE

L-ISTATI UNITI

33834

M. SQUARE AVIATION

IL-BERMUDA

f12094

Naja Locação Empresarial LTD

IL-BRAŻIL

32959

Nofa Aviation

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

34415

Nomad Aviation

L-ISVIZZERA

f1000

NAM AIRLINES

L-ISTATI UNITI

31025

NATASHA ESTABLISMENT

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

26668

NATIONAL AIR SERVICE

L-ARABJA SAWDIJA

28966

NATIONAL AVIATION 2

L-EĠITTU

34727

NATIONAL CITY COMM

L-ISTATI UNITI

f11468

NAVAIR LLC

L-ISTATI UNITI

38371

NAVINTAIR INC

L-ISTATI UNITI

31097

NEBULA LTD.

IL-BERMUDA

38228

NEGRI IMMOBILIARE

L-ITALJA

32626

NEWCASTLE AIRCRAFT

L-ISTATI UNITI

32424

NEW AXIS AIRWAYS

FRANZA

34651

NEW CAIRO REAL EST

L-EĠITTU

35373

NEXT GENERATION VENT

L-ISTATI UNITI

38125

NEXUS FLT OPS SVCS

L-ARABJA SAWDIJA

20855

NIGERIAN POLICE

IN-NIĠERJA

35941

NILE AIR

L-EĠITTU

31199

NISSAN NTH AMERICA

L-ISTATI UNITI

32963

NORDEX AIR

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

38103

NORTH STAR AVTN LTD

L-ISVIZZERA

10326

NOUVELAIR TUNISIE

IT-TUNEŻIJA

33212

NPM MANAGEMENT

L-ISTATI UNITI

22190

NWT AIRCRAFT

L-ISTATI UNITI

36629

NW NORDWEST

L-ISVIZZERA

32861

NY JETS TRANSPORTER

IL-BERMUDA

31770

N304RJ

L-ISTATI UNITI

32270

N349BA

L-ISTATI UNITI

32370

N72RK

L-ISTATI UNITI

29465

Oakmont Holdings, LLC

L-ISTATI UNITI

f10340

Oakwood Books, Inc.

L-ISTATI UNITI

31395

Outpost International, LLC

L-ISTATI UNITI

32859

Ovlas sa

IN-NIĠERJA

30908

OCANA ASSETS LTD

L-ISTATI UNITI

38509

ODYSSEE JET SA

IL-LUSSEMBURGU

12316

OFTC.Inc.

L-ISTATI UNITI

28984

OLDBURY HOLDINGS

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

35132

OMEGA VII

FRANZA

34603

OMYA INTERNATIONAL

L-ISVIZZERA

36166

ONEXP

ID-DANIMARKA

30957

ONE THIRTY NINE

IL-LUSSEMBURGU

32311

OPENSKIES

FRANZA

31341

ORIENT GLOBAL AVTN

SINGAPOR

36943

ORION AIR GROUP

L-ISTATI UNITI

28050

OUTFITTER AVIATION

L-ISTATI UNITI

4139

OYONNAIR

FRANZA

31264

O AIR

FRANZA

f10350

Pacific Coast Feather Company

L-ISTATI UNITI

30188

Pacific Connection Inc.

L-ISTATI UNITI

36039

Paradox Security Sys

IL-KANADA

f12236

Power Ease Investments Limited BVI

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

31595

Premier Aviation

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

28189

Proair charter

IL-ĠERMANJA

25856

PACE CARGO ENTERRP

L-ISTATI UNITI

31966

PALMAIR AVIATION

IL-MAROKK

38406

PARADOX BIRDS

IR-RENJU UNIT

26289

PARAFFIN AIR

L-ISTATI UNITI

12312

PARTNERSHIP 35 55

L-ISTATI UNITI

36994

PEABODY ENERGY

L-ISTATI UNITI

38284

PEACH AVIATION

IL-ĠAPPUN

37747

PEREGRINE JET

L-ISTATI UNITI

35524

PETRO AIR

IL-LIBJA

34403

PHEEBE LIMITED

IR-RENJU UNIT

33969

PHENOMAIR

FRANZA

29691

PINNACLE AIR GROUP

L-ISTATI UNITI

32252

PLANET AVIATION UU

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

f11455

PLEASANT AIRCRAFT LEASING LLC

L-ISTATI UNITI

2176

PPG INDUSTRIES

L-ISTATI UNITI

38693

PREMIAIR (WI) 2

L-INDONEŻJA

32060

PREMIER AIR

L-ISTATI UNITI

36197

PRESTIGE JET JORDAN

IL-ĠORDAN

35261

PRESTOIL SAS

FRANZA

32374

PRINCELY JETS LTD.

IL-PAKISTAN

35401

PRINCESS AVIATION DT

IT-TUNEŻIJA

24429

PRIVATAIR SA

L-ISVIZZERA

35093

PRIVATE JETS LUXEMB.

IL-LUSSEMBURGU

32346

PROFRED PARTNERS LLP

IR-RENJU UNIT

36931

PSD

FRANZA

f11206

PVM Management LLC

L-ISTATI UNITI

22432

QATAR AMIRI FLIGHT

IL-QATAR

38078

QUEST TRADING, LLC

L-ISTATI UNITI

35828

Related Companies

L-ISTATI UNITI

f10385

Rex Realty Co

L-ISTATI UNITI

f10387

Rio Bonito Comunicacao Ltda

IL-BRAŻIL

f10391

Roux Investment Mngt Co

L-ISTATI UNITI

1427

RAININ AIR

L-ISTATI UNITI

38278

RAJSHAHI AIR LTD

IL-BANGLADEXX

36817

RCR JETS AG

L-ISVIZZERA

f11026

RD HUBBARD ENTERPRISES INC.

L-ISTATI UNITI

34087

REAL EXECUTIVE GMBH

L-ISVIZZERA

37695

REAL FLY SARL

IL-MAROKK

31655

REATEX INVEST

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

28265

REGIONAL CAE

FRANZA

2232

REGOURD AVIATION

FRANZA

30061

REIMS AVIATION IND

FRANZA

23719

RIDA AVIATION LTD

IL-BERMUDA

34680

RJH ADVISORY

L-ISTATI UNITI

31630

RJM AVIATION

IĊ-ĊAD

f10973

RJ CORMAN Aviation Services LLC

L-ISTATI UNITI

32627

RNW ENTERPRISES, LLC

L-ISTATI UNITI

31978

ROMEO MIKE AVTN

L-ISTATI UNITI

30374

RONSO SA DE CV

IL-MESSIKU

31808

ROTOR TRADE 2

L-ISTATI UNITI

31026

ROUST TRADING

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

36887

ROUTE 450 INVESTMENT

IL-BRAŻIL

27737

ROXBURY TECHNOLOGIES

L-ISVIZZERA

258

ROYAL AIR MAROC

IL-MAROKK

37548

RSR-614RD

L-ISTATI UNITI

35879

RUBICON AVIATION

IR-RENJU UNIT

f12601

Sapphire International Group, Inc

L-ISTATI UNITI

37718

Sfera Jet LLC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

38579

Sino Jet Management Limited

IĊ-ĊINA

f10403

Skye Gryphon, LLC

L-ISTATI UNITI

f12484

Sonic Financial

L-ISTATI UNITI

f10419

Stephens Investment Holdings LLC

L-ISTATI UNITI

f11008

Success Master Ltd.

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

5967

Synthes USA Sales LLC

L-ISTATI UNITI

33152

SAAD AIR LTD

IL-BAĦREJN

22756

SABRINA FISHERIES

L-ISTATI UNITI

38042

SABY FINANCE

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

27640

SAESA

SPANJA

37497

SAFEGUARD SOLUTIONS

ARUBA

f11791

SAF FLIGHT LLC

L-ISTATI UNITI

34967

SAINTEX AERO SARL

FRANZA

25946

SALEM AVIATION

L-ARABJA SAWDIJA

5373

SATENA

IL-KOLOMBJA

36114

SAUCAR LIMITED

IR-RENJU UNIT

5432

SAUDI OGER

L-ARABJA SAWDIJA

20462

SBD BRETONNE DEVELOP

FRANZA

31959

SBM GROUP

L-ISTATI UNITI

32560

SCD BV

IL-PAJJIŻI L-BAXXI

28744

SCHREINER CAMEROUN

IL-KAMERUN

31358

SCM ARUBA A.V.V.

ARUBA

32411

SCOTTS MIRACLE-GRO

L-ISTATI UNITI

22328

SECURITE CIVILE LF

FRANZA

36018

SEGERIS CAPITAL LTD

IL-BRAŻIL

1249

SELIA

FRANZA

27881

SERLUX

IL-LUSSEMBURGU

33112

SEVENTH SENSE STAR

IL-BERMUDA

35652

SFD RUSSIA

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

f12875

SHADOWFAX LLC

L-ISTATI UNITI

24337

SHAR INK

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

f12810

SHORENSTEIN PROPERTIES LLC

L-ISTATI UNITI

38829

SIAM LAND FLYING LTD

IT-TAJLANDJA

30513

SICHUAN AIRLINES (3)

IĊ-ĊINA

5468

SIGAIR LTD

IL-BERMUDA

34418

SIGMA AVIATION

L-IRLANDA

f12744

SILVER LAKE AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

32728

SILVER VENTURES INC

L-ISTATI UNITI

2466

SIRIUS

L-ISVIZZERA

32892

SIRTE OIL COMPANY

IL-LIBJA

24200

SIT-SET AG

L-ISVIZZERA

35424

SJ MANAGEMENT LLC

L-ISTATI UNITI

37810

SKYFIRST

FRANZA

37558

SKYLUX SA

L-ISVIZZERA

38576

SKYSCRAPER LTD

IR-RENJU UNIT

30105

SKYTRADERS PTY

L-AWSTRALJA

34050

SKYWAY LTD

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

19462

SKYWORK AIRLINES

L-ISVIZZERA

38247

SKY LINER AVIATION

L-ISVIZZERA

27746

SK TRAVEL

L-ISTATI UNITI

35371

SL Management

L-ISTATI UNITI

32149

SMART AVIATION

FRANZA

32805

SMART AVIATION HE

L-EĠITTU

f13550

SME Equipment Leasing

L-ISTATI UNITI

29738

SNC BOETOS

FRANZA

30770

SNC CAVOK

FRANZA

37669

SNS IMPORTADORA

IL-BRAŻIL

31695

SN AIR MALI

MALI

33859

SOBEYS CAPITAL INCORPORATED

IL-KANADA

3517

SOFAXIS

FRANZA

22730

SOGERMA

FRANZA

26645

SONNIG

L-ISVIZZERA

38553

SORENS GROUP LTD

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

26378

SOUTHERN AIRLINES

IN-NIĠERJA

21791

SOUTHERN CROSS INTL

IL-PAJJIŻI L-BAXXI

5752

SOUTHERN CROSS USA

L-ISTATI UNITI

35993

SPACEWING COMPANY

L-ARABJA SAWDIJA

17921

SPECIALISED TRANSP.

IR-RENJU UNIT

37714

SPEEDFLY SARL

FRANZA

27840

SPHINX WINGS

L-ISVIZZERA

32789

SPRINGWAY LTD

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

34595

SPRING MOUNTAIN (2)

L-ISTATI UNITI

32899

SRIWIJAYA WORLD FUEL

SINGAPOR

26231

STAFF AIR SERVICE

FRANZA

2574

STARJET AVIATION

L-ISVIZZERA

24204

STARLING AVIATION

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

32368

STARLINK AVIATION

IL-KANADA

31400

STARR EQUIPMENT

L-ISTATI UNITI

35477

STAR AIRWAYS ALBANIA

L-ALBANIJA

35421

STAR JET LTD

L-ISTATI UNITI

28169

STATE AIR BERKUT

IL-KAZAKISTAN

28156

STEELCASE

L-ISTATI UNITI

37550

STEELE AVIATION INC

L-ISTATI UNITI

32436

STENSRUD VENTURES

L-ISTATI UNITI

33040

STORMJETS SA

L-ISVIZZERA

4488

STRASBOURG AVIATION

FRANZA

35602

STRATEGIC AIR. SAS

FRANZA

35339

SUKHOI CIVIL ACFT

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

32592

SULTAN AVIATION

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

23210

SUNRISE (ALSHOROOK)

L-EĠITTU

31657

SUN AIR (L-EĠITTU)

L-EĠITTU

30157

SUPER CONSTELLATION

L-ISVIZZERA

25392

SWIFT-AERO, JSC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

30257

SYMPHONY MASTER

L-ISVIZZERA

33362

SYMPHONY MASTER UAE

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

38298

SYPHAX AIRLINES

IT-TUNEŻIJA

22439

S ALGERIE

L-ALĠERIJA

13351

S BURKINA FASO

BURKINA FASO

22442

S CONGO (KIN)

IL-KONGO

22575

S DJIBOUTI

ĠIBUTI

22426

S GABON

IL-GABON

32125

S GAMBIA (2)

IL-GAMBJA

22438

S MONACO

MONAKO

22767

S NAMIBIA

IN-NAMIBJA

22524

S NIGERIA

IN-NIĠERJA

22576

S SENEGAL

IS-SENEGAL

22977

S TCHAD

IĊ-ĊAD

22656

S L-EĠITTU

L-EĠITTU

f10437

Target Corporation

L-ISTATI UNITI

f10497

The Yucaipa Companies LLC

L-ISTATI UNITI

f10498

Tracinda Corporation

L-ISTATI UNITI

f11188

Trian Fund Management

L-ISTATI UNITI

38197

TAA AVIATION LTD

L-ISVIZZERA

27385

TAF LINHAS AEREAS

IL-BRAŻIL

159

TAG AVIATION SUISSE

L-ISVIZZERA

26797

TAK AVIATION UK LTD

IR-RENJU UNIT

37224

TAMARA NIGER AVIATIO

NIĠER

4386

TAM LINHAS AEREAS

IL-BRAŻIL

35843

TANELA VENTURES LTD

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

26582

TASSILI AIRLINES SA

L-ALĠERIJA

31962

TAT LEASING

FRANZA

24156

TAXI AIR JET-FRET

FRANZA

36518

TERRY BROWN

IL-KANADA

28634

THALES

FRANZA

21075

THERMO FISHER SCIENTIFIC

L-ISTATI UNITI

32042

THE FUTURA CORP

IL-KANADA

30353

TIGER AIRWAYS

SINGAPOR

31882

TIKO AIR (2)

IL-MADAGASKAR

24764

TOTAL LINHAS AEREAS

IL-BRAŻIL

31535

TOUMAI AIR TCHAD SA

IĊ-ĊAD

31676

TOWER HOUSE CONSULT.

IL-GAMBJA

29860

TPS

L-ISTATI UNITI

26086

TRADLUX

IL-LUSSEMBURGU

8921

TRANCHANT GAMING

FRANZA

34062

TRANSAIR CARGO SVC

IL-KONGO

12193

TRANSASIA AIRWAYS

IT-TAJWAN

32673

TRANSAVIA FRANCE SAS

FRANZA

f11432

TRANSWESTERN TRANSPORTS LLC

L-ISTATI UNITI

37172

TRANS AER MAR CORTES

IL-MESSIKU

35158

TRIBECA AVT PARTNERS

L-ISTATI UNITI

30112

TRIGANA AIR SERVICE

L-INDONEŻJA

21666

TUDOR SALIBA

L-ISTATI UNITI

2752

TUNIS AIR

IT-TUNEŻIJA

31018

TURNBERRY MANAGEMENT

L-ISTATI UNITI

28237

TWIN JET

FRANZA

28467

TY AIR INC

L-ISTATI UNITI

3329

United Technologies Corporation

L-ISTATI UNITI

28221

UAS UNITED AVIATION

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

f10814

UETA, Inc.

L-ISTATI UNITI

22150

L-UKRAINA AIR ALLIANCE

L-UKRAINA

34820

UNIFOX HOLDINGS LTD

IL-BELIŻE

32094

UNION PACIFIC CORP

L-ISTATI UNITI

38621

UNITED AVTN MGMT

L-ARABJA SAWDIJA

28092

UNITED HEALTHGROUP

L-ISTATI UNITI

33249

Voyage International

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

24318

VALAVIA

FRANZA

28829

VALIANT AVIATION

IL-BERMUDA

10637

VALMONT

L-ISTATI UNITI

30253

VENTURA AVIATION

MONAKO

34280

VEREIN DC3

L-ISVIZZERA

37581

VIA JETS OOD.SRL

IL-BULGARIJA

19445

VIETNAM AIRLINES

IL-VJETNAM

33703

VIKING AVIATION LTD.

IR-RENJU UNIT

23952

VOLARE L-UKRAINA

L-UKRAINA

38134

VOLPE AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

27628

VULCAN AVIATION

IR-RENJU UNIT

23592

VULCAN INC

L-ISTATI UNITI

f10661

Watersedge Aviation LLC

Mhux magħruf

f10481

Williams-Sonoma, Inc.

L-ISTATI UNITI

35615

WADI AVIATION

L-ARABJA SAWDIJA

30891

WAF LTD

IL-GŻEJJER KAJMAN

34990

WAHA CAPITAL

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

36777

WALKER AIR SVCS

L-AWSTRALJA

34886

WATANIA AIRWAYS

IL-KUWAJT

35351

WAVES JET

IL-LIBANU

6924

WEDGE AVIATION

L-ISTATI UNITI

29491

WELLS AVIATION

L-ISTATI UNITI

34317

WESTJET FALCON 50061

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

f10476

WGL Capital Corporation

L-ISTATI UNITI

31779

WHISKEY ROMEO OWNER

L-ISTATI UNITI

31064

WHITE LOTUS

L-ISTATI UNITI

32294

WILKES AND MCHUGH

L-ISTATI UNITI

34191

WILLIAMS INTL CO LLC

L-ISTATI UNITI

31765

WINDS AWAY

L-ISTATI UNITI

37331

WINDWARD AVIATION

L-ISTATI UNITI

36782

WINGS AIR

L-INDONEŻJA

32929

WINGS OVER AFRICA

IN-NAMIBJA

32063

WIP TRADING

L-ISVIZZERA

31938

WREN ACQUISITIONS

L-ISTATI UNITI

23330

XL AIRWAYS FRANCE

FRANZA

f10823

Yet Again, Inc.

L-ISTATI UNITI

2941

YEMENIA

IL-JEMEN

11467

YUM BRANDS INC.

L-ISTATI UNITI

31488

YYA AVIATION

IL-BERMUDA

35471

ZEST AIRWAYS INC

IL-FILIPPINI

35614

ZOGBI LUCIANO

L-ISVIZZERA

32665

ZYMAN AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

29999

Parc Aviation

IL-BERMUDA

26915

171JC

L-ISTATI UNITI

34029

2M EXECUTIVE AVTN

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITTANIĊI

f11472

2 TS LLC

L-ISTATI UNITI

24008

223RD FLIGHT UNIT

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

29177

900NB

L-ISTATI UNITI

a789

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:AAE

Mhux magħruf

a791

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:AJT

Mhux magħruf

a794

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:AMF

Mhux magħruf

a799

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:BCN

Mhux magħruf

a802

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:BKS

Mhux magħruf

a808

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:BSQ

Mhux magħruf

a809

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:BUL

Mhux magħruf

a811

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:CEY

Mhux magħruf

a814

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:CFX

Mhux magħruf

a816

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:CGC

Mhux magħruf

a818

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:CGQ

Mhux magħruf

a819

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:CGT

Mhux magħruf

a821

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:CPT

Mhux magħruf

a823

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:CSQ

Mhux magħruf

a825

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:CTL

Mhux magħruf

a829

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:CUT

Mhux magħruf

a830

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:CXP

Mhux magħruf

a833

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:DEL

Mhux magħruf

a835

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:DRA

Mhux magħruf

a837

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:EUF

Mhux magħruf

a838

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:EVO

Mhux magħruf

a839

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:FAC

Mhux magħruf

a840

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:FAD

Mhux magħruf

a843

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:FAV

Mhux magħruf

a845

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:FGH

Mhux magħruf

a846

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:FGI

Mhux magħruf

a850

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:FIW

Mhux magħruf

a851

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:FMI

Mhux magħruf

a854

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:FOF

Mhux magħruf

a855

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:FOG

Mhux magħruf

a856

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:FOH

Mhux magħruf

a857

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:FOI

Mhux magħruf

a858

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:FOT

Mhux magħruf

a864

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:FWO

Mhux magħruf

a865

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:FWR

Mhux magħruf

a866

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:FWU

Mhux magħruf

a867

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:FWX

Mhux magħruf

a868

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:FWY

Mhux magħruf

a860

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:FW0

Mhux magħruf

a871

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:GFI

Mhux magħruf

a874

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:GUF

Mhux magħruf

a875

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:GUI

Mhux magħruf

a876

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:GUT

Mhux magħruf

a878

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:GWX

Mhux magħruf

a879

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:HBJ

Mhux magħruf

a880

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:HDF

Mhux magħruf

a881

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:HHD

Mhux magħruf

a888

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:HPJ

Mhux magħruf

a889

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:HUG

Mhux magħruf

a893

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:INC

Mhux magħruf

a901

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:KSB

Mhux magħruf

a902

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:KTM

Mhux magħruf

a906

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:LDU

Mhux magħruf

a919

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:MAR

Mhux magħruf

a920

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:MAW

Mhux magħruf

a921

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:MEI

Mhux magħruf

a922

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:MPC

Mhux magħruf

a924

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:MTN

Mhux magħruf

a1002

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:NCB

Mhux magħruf

a1011

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:PJW

Mhux magħruf

a1013

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:PLY

Mhux magħruf

a1015

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:PRS

Mhux magħruf

a1016

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:PSE

Mhux magħruf

a1017

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:PSV

Mhux magħruf

a1019

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:PTL

Mhux magħruf

a1023

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:RGF

Mhux magħruf

a1024

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:RHI

Mhux magħruf

a1028

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:ROR

Mhux magħruf

a1031

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:RUC

Mhux magħruf

a1034

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:SBH

Mhux magħruf

a1035

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:SBU

Mhux magħruf

a1036

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:SER

Mhux magħruf

a1038

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:SKZ

Mhux magħruf

a1039

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:SPC

Mhux magħruf

a1041

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:SVD

Mhux magħruf

a1042

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:TAF

Mhux magħruf

a1044

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:TIF

Mhux magħruf

a1047

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:TKE

Mhux magħruf

a1053

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:TPQ

Mhux magħruf

a1063

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:VEC

Mhux magħruf

a1067

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:WAJ

Mhux magħruf

a1068

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:WBS

Mhux magħruf

a1069

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:WDA

Mhux magħruf

a1071

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:WIA

Mhux magħruf

a1073

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:WML

Mhux magħruf

a1570

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:AC960

Mhux magħruf

a1794

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:AF3943

Mhux magħruf

a1795

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:AF3965

Mhux magħruf

a1796

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:AF3967

Mhux magħruf

a2022

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:AHJT833

Mhux magħruf

a1507

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:ARBV021

Mhux magħruf

a2023

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:ARBV217

Mhux magħruf

a1509

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:BULG001

Mhux magħruf

a1104

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:CFFEV

Mhux magħruf

a1582

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:CFGOV

Mhux magħruf

a1105

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:CFXCN

Mhux magħruf

a1107

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:CGCGS

Mhux magħruf

a1108

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:CGCMP

Mhux magħruf

a1110

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:CGJLN

Mhux magħruf

a1586

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:CGKTM

Mhux magħruf

a1111

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:CGLBB

Mhux magħruf

a1112

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:CGRPM

Mhux magħruf

a1589

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:CGTDE

Mhux magħruf

a1590

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:CGTKM

Mhux magħruf

a1798

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:CG1501

Mhux magħruf

a1800

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:CG1707

Mhux magħruf

a1802

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:CG1712

Mhux magħruf

a1803

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:CG1719

Mhux magħruf

a1583

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:CG201

Mhux magħruf

a1804

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:CG2105

Mhux magħruf

a1805

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:CG2114

Mhux magħruf

a1806

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:CG2131

Mhux magħruf

a1591

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:CJ950

Mhux magħruf

a1592

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:CONDE

Mhux magħruf

a1571

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:C1501

Mhux magħruf

a1574

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:C1707

Mhux magħruf

a1575

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:C1712

Mhux magħruf

a1576

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:C1719

Mhux magħruf

a1577

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:C2001

Mhux magħruf

a1578

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:C2102

Mhux magħruf

a1579

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:C2105

Mhux magħruf

a1580

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:C2127

Mhux magħruf

a1594

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:DAJGK

Mhux magħruf

a1305

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:EV0065

Mhux magħruf

a1306

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:EV0068

Mhux magħruf

a1809

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:EV0681

Mhux magħruf

a1511

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FAV4402

Mhux magħruf

a1597

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FBUSN

Mhux magħruf

a1598

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FBVSE

Mhux magħruf

a1599

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FBZCF

Mhux magħruf

a1600

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FD833

Mhux magħruf

a1601

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FGATD

Mhux magħruf

a1602

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FGHPS

Mhux magħruf

a1119

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FGIEI

Mhux magħruf

a1603

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FGIZV

Mhux magħruf

a1604

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FGJAN

Mhux magħruf

a1606

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FGOXA

Mhux magħruf

a1608

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FGUSN

Mhux magħruf

a1122

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FGXES

Mhux magħruf

a1610

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FHCBM

Mhux magħruf

a1611

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FHFBY

Mhux magħruf

a2043

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FLINT43

Mhux magħruf

a1613

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FODSM

Mhux magħruf

a1614

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FODZH

Mhux magħruf

a1615

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FOFLY

Mhux magħruf

a1616

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FOFQV

Mhux magħruf

a1617

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FOGEI

Mhux magħruf

a1619

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FOGHZ

Mhux magħruf

a1621

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FOGNJ

Mhux magħruf

a1622

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FOGOL

Mhux magħruf

a1625

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FOGQX

Mhux magħruf

a1627

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FOGVA

Mhux magħruf

a1628

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FOGXA

Mhux magħruf

a1629

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FOGXB

Mhux magħruf

a1630

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FOHQV

Mhux magħruf

a1631

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FOHQX

Mhux magħruf

a1632

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FOHQY

Mhux magħruf

a1124

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FOIJB

Mhux magħruf

a1633

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FOIJE

Mhux magħruf

a1125

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FOIJF

Mhux magħruf

a1634

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FOIJG

Mhux magħruf

a1635

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FOIJI

Mhux magħruf

a1636

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FOIJP

Mhux magħruf

a1638

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FOIJS

Mhux magħruf

a1639

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FOIJU

Mhux magħruf

a1640

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FOIJY

Mhux magħruf

a1642

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FOIXA

Mhux magħruf

a1128

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FOIXD

Mhux magħruf

a1643

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FOIXP

Mhux magħruf

a1644

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FOJGL

Mhux magħruf

a1645

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FOJSR

Mhux magħruf

a1646

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FONLY

Mhux magħruf

a1129

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FOPTP

Mhux magħruf

a1130

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FORTE

Mhux magħruf

a1647

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FOSUD

Mhux magħruf

a1131

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FOTAG

Mhux magħruf

a1132

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FOTKE

Mhux magħruf

a1135

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRAAD

Mhux magħruf

a1136

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRAAG

Mhux magħruf

a1137

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRADA

Mhux magħruf

a1138

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRADB

Mhux magħruf

a1139

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRADC

Mhux magħruf

a1142

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRAGL

Mhux magħruf

a1143

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRAGX

Mhux magħruf

a1086

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRAI

Mhux magħruf

a1145

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRAIE

Mhux magħruf

a1309

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRAIIN

Mhux magħruf

a1146

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRAIJ

Mhux magħruf

a1147

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRAIL

Mhux magħruf

a1148

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRAIN

Mhux magħruf

a1149

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRAIO

Mhux magħruf

a1150

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRAIQ

Mhux magħruf

a1151

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRAIT

Mhux magħruf

a1152

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRAIZ

Mhux magħruf

a1153

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRAJA

Mhux magħruf

a1154

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRAJB

Mhux magħruf

a1157

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRAPO

Mhux magħruf

a1088

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRAZ

Mhux magħruf

a1162

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRAZP

Mhux magħruf

a1164

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRAZZ

Mhux magħruf

a1133

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRA10

Mhux magħruf

a1134

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRA12

Mhux magħruf

a1165

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRBFA

Mhux magħruf

a1166

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRBFB

Mhux magħruf

a1810

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FR7495

Mhux magħruf

a1556

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FUWF

Mhux magħruf

a1171

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FWFBW

Mhux magħruf

a2044

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FWIO1FA

Mhux magħruf

a2045

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FWIO3FC

Mhux magħruf

a2046

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FWIO4FD

Mhux magħruf

a1651

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FWIPG

Mhux magħruf

a1811

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FW23GW

Mhux magħruf

a1648

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FW231

Mhux magħruf

a1812

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FW25GZ

Mhux magħruf

a1649

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FW301

Mhux magħruf

a1650

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FW311

Mhux magħruf

a1813

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FW44HL

Mhux magħruf

a1174

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FZBCF

Mhux magħruf

a1652

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FZBCJ

Mhux magħruf

a1653

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:GU109

Mhux magħruf

a2047

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:GU109ME

Mhux magħruf

a1815

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:GU3675

Mhux magħruf

a2048

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:GU3677 A

Mhux magħruf

a2049

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:GU65745

Mhux magħruf

a2051

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:GY109BP

Mhux magħruf

a1181

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:HBIUX

Mhux magħruf

a1182

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:HBJEI

Mhux magħruf

a1656

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:HHDCT

Mhux magħruf

a1184

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:HHDMX

Mhux magħruf

a1658

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:HI657

Mhux magħruf

a1513

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:HI719CT

Mhux magħruf

a1516

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:HI746CA

Mhux magħruf

a2055

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:HI746CT

Mhux magħruf

a1186

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:HI772

Mhux magħruf

a1517

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:HI772CT

Mhux magħruf

a1659

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:HI776

Mhux magħruf

a1660

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:HI816

Mhux magħruf

a2056

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:HI816CT

Mhux magħruf

a1661

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:HI819

Mhux magħruf

a1662

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:HI820

Mhux magħruf

a2057

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:HI820CT

Mhux magħruf

a1663

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:HI830

Mhux magħruf

a2058

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:HI830CT

Mhux magħruf

a1187

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:HI840

Mhux magħruf

a1188

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:HI851

Mhux magħruf

a1519

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:HK4492X

Mhux magħruf

a1520

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:HK4493X

Mhux magħruf

a1664

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:HU772

Mhux magħruf

a1666

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:IA370

Mhux magħruf

a1667

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:J6AAA

Mhux magħruf

a1668

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:J6UVF

Mhux magħruf

a1670

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:J8KIM

Mhux magħruf

a1671

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:J8SLU

Mhux magħruf

a1672

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:J8SUN

Mhux magħruf

a1674

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:J8VAM

Mhux magħruf

a1676

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:J8VBI

Mhux magħruf

a1677

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:J8VBJ

Mhux magħruf

a1678

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:J8VBK

Mhux magħruf

a1679

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:J8VBL

Mhux magħruf

a1682

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:J8VBQ

Mhux magħruf

a1683

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:J8VBS

Mhux magħruf

a1819

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:LCGTDE

Mhux magħruf

a2060

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:LIAT558

Mhux magħruf

a1689

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:LI347

Mhux magħruf

a2061

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:LLIA558

Mhux magħruf

a1821

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:LN30LJ

Mhux magħruf

a1311

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:LN35DL

Mhux magħruf

a1823

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:LN40PK

Mhux magħruf

a2066

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:LN444WB

Mhux magħruf

a1824

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:LN77NJ

Mhux magħruf

a2069

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:LN989AL

Mhux magħruf

a1691

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:LVMEM

Mhux magħruf

a1190

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:LVRED

Mhux magħruf

a1237

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:NASA4

Mhux magħruf

a1746

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:NA011

Mhux magħruf

a1238

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:NXF61

Mhux magħruf

a1696

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N093Z

Mhux magħruf

a1089

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N1DG

Mhux magħruf

a1192

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N10SA

Mhux magħruf

a1313

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N109JZ

Mhux magħruf

a1312

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N1093Z

Mhux magħruf

a1314

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N110HA

Mhux magħruf

a1316

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N111WB

Mhux magħruf

a1827

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N114AX

Mhux magħruf

a2074

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N1144AX

Mhux magħruf

a1829

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N115BR

Mhux magħruf

a1828

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N1157 A

Mhux magħruf

a1698

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N122U

Mhux magħruf

a1319

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N128AB

Mhux magħruf

a1321

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N129WA

Mhux magħruf

a1699

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N13PA

Mhux magħruf

a1322

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N139CF

Mhux magħruf

a1193

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N14CG

Mhux magħruf

a1834

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N140WC

Mhux magħruf

a1323

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N143GA

Mhux magħruf

a1835

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N146CS

Mhux magħruf

a1324

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N150LR

Mhux magħruf

a1837

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N1547B

Mhux magħruf

a1838

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N155AC

Mhux magħruf

a1523

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N1610PR

Mhux magħruf

a1326

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N163PA

Mhux magħruf

a1702

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N17CD

Mhux magħruf

a1842

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N170PC

Mhux magħruf

a1194

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N173S

Mhux magħruf

a1843

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N176WS

Mhux magħruf

a1330

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N182GX

Mhux magħruf

a1195

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N184R

Mhux magħruf

a1197

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N19QC

Mhux magħruf

a1090

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N2JR

Mhux magħruf

a1703

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N20WN

Mhux magħruf

a1847

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N200LJ

Mhux magħruf

a1331

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N201CR

Mhux magħruf

a1849

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N211BC

Mhux magħruf

a1850

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N212BA

Mhux magħruf

a1333

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N218EC

Mhux magħruf

a1198

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N22EM

Mhux magħruf

a1334

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N221AL

Mhux magħruf

a1335

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N221DG

Mhux magħruf

a1704

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N226 W

Mhux magħruf

a1851

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N228RM

Mhux magħruf

a1337

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N229BP

Mhux magħruf

a1852

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N2321T

Mhux magħruf

a1199

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N24ET

Mhux magħruf

a1200

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N24KW

Mhux magħruf

a1201

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N24UD

Mhux magħruf

a1706

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N24YS

Mhux magħruf

a1339

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N243CH

Mhux magħruf

a1340

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N245US

Mhux magħruf

a1202

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N260 V

Mhux magħruf

a1856

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N262FX

Mhux magħruf

a1342

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N267BB

Mhux magħruf

a1857

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N270AX

Mhux magħruf

a1707

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N283S

Mhux magħruf

a1343

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N285CP

Mhux magħruf

a1858

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N288KA

Mhux magħruf

a1708

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N296L

Mhux magħruf

a1370

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N3DMRT

Mhux magħruf

a1709

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N30LJ

Mhux magħruf

a1862

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N303CJ

Mhux magħruf

a1206

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N31GA

Mhux magħruf

a1865

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N3120U

Mhux magħruf

a1348

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N315FV

Mhux magħruf

a1349

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N316NE

Mhux magħruf

a1869

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N317PC

Mhux magħruf

a1352

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N323LB

Mhux magħruf

a1207

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N326N

Mhux magħruf

a1355

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N328JK

Mhux magħruf

a1874

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N329FX

Mhux magħruf

a1711

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N33NJ

Mhux magħruf

a1875

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N330FX

Mhux magħruf

a1876

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N336AD

Mhux magħruf

a1357

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N339BA

Mhux magħruf

a1358

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N344AA

Mhux magħruf

a1877

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N344CC

Mhux magħruf

a1359

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N345AA

Mhux magħruf

a1209

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N35DL

Mhux magħruf

a1360

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N350JS

Mhux magħruf

a1361

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N358WC

Mhux magħruf

a1882

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N362MC

Mhux magħruf

a1883

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N36688

Mhux magħruf

a1884

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N36742

Mhux magħruf

a1885

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N36883

Mhux magħruf

a1886

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N36994

Mhux magħruf

a1889

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N377GA

Mhux magħruf

a1887

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N3776 A

Mhux magħruf

a1890

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N381MQ

Mhux magħruf

a1892

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N386MQ

Mhux magħruf

a1366

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N393BD

Mhux magħruf

a1893

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N395MY

Mhux magħruf

a1895

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N398DL

Mhux magħruf

a1211

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N398 W

Mhux magħruf

a1091

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N4EA