9.8.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 212/20


Rettifika għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 673/2012 tat-23 ta’ Lulju 2012 li jimplimenta l-Artikolu 32(1) tar-Regolament (UE) Nru 36/2012 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fis-Sirja

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 196 tal-24 ta’ Lulju 2012 )

F’paġna 11, Anness, Entitajiet, entrata 2, ir-raba’ kolonna, “Data tal-elenkar”:

Id-data “24.7.2012” għanda tiġi miżjuda.