15.12.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 347/43


Rettifika għar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 601/2012 tal-21 ta’ Ġunju 2012 dwar il-monitoraġġ u r-rapportar ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 181 tat-12 ta’ Lulju 2012 )

F'paġna 41, fl-Artikolu 25(1), fis-sitt linja:

minflok:

“3 664 t CO2/t C,”;

aqra:

“3,664 t CO2/t C,”.

F'paġna 45, fl-Artikolu 36(3), fit-tielet linja:

minflok:

“3 664 t CO2/t C.”;

aqra:

“3,664 t CO2/t C.”.